Özgürce Bir Yaklaşım

Dilim Sert, Gönlüm Mert!

Atatürk, Sabetayist mi ?

Posted by Free Stand 13 Nisan 2007


İşte müthiş bir iddia. Tek satırına bile dokunmadan, yazının Türkçe kısmını c/p yapıyorum. Kaynağıda veriyorum.

Sayın A. R. S,
“Şimdı buraya asılan bu İngilizce yazıda, İsrail Cumhurbaşkanına “Atatürk’ün Yahudi kökenli olduğunu biliyor musunuz?” şeklindeki soruya “Elbette, elbette” diye cevap verdiği söyleniyor. Bu da delil olarak yazılıyor.” diyerek işi geçiştirmeye ve İngilizce bilmeyenlerin konuyu detayıyla öğrenmesine mani olmak amacını güdüyorsunuz.
Atatürk Sabetayci veya değil bunu ne siz ne de ben kesin olarak bilemeyiz ama lütfen konuyla ilgilenenlerin araştırmalarını yalan yanlış ifadelerle baltalamaya çalışmayın.
Bu yazıda Atatürk’ün bizzat kendisinin Itamar Ben-Avi adındaki gazeteciye “ben Sabetay Sevi’ye inananların soyundan geliyorum” dediğini gözardı etmeyelim lütfen. Kaldı ki “adı isminde” o Türk’tür de ne demek ?
Yani İsmail Cem, Abdi İpekçi, Tansu Çiller, Rahşan Ecevit, Cahit Arf, Orhan Pamuk, Coşkun Kırca Türk değil mi? Bir
insan hem Kurt hem de Türk olabileceği gibi bu kimseler de hem Sabetayci kökenli hem de Türk olamazlar mı? Kimlerin Türk sayılabileceğini belirlemek size mi kalmış ?Kendisini Türk hisseden herkes Türk’tür. Ne oldu “ne mutlu Türk’üm diyene” ideolojisine. Birinin Türk olması için illa da kanının Orta Asya Türklerine mi dayanması gerekir? Ortaçağda kalmış ırkçı ideolojilerle hiç bir yere varamayacığınız gibi, Türkiye için de hizmette bulunmuş olmazsınız. İngilizce bilmeyenler için makalenin Türkçesini özetleyeyim. Forward gazetesindeki Ataturk’le ilgili yazı bizzat Hillel Halkin adlı, Amerikan asıllı ünlü bir İsrailli gazeteci tarafından kaleme alınmıştır.
Referans verdiği Filistin Yahudisi bir gazeteci olan Itamar Ben-Avi’nin İbranice otobiyografisi de 1940 yılında Kudüs’te yayınlanmıştır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin en güçlü olduğu bir devirde daha İsrail devleti kurulmamışken ve İslamcılar bugünkü güçlerine kavuşmamışken yayınlanmış eserde bahsedilen bu anı kesinlikle İslamcıların bir palavrası değildir.
Bu anısında Itamar Ben-Avi 1911 yılında, Mustafa Kemal daha 30 yaşında, Trablusgarp Savaşı’na katılmak üzere olan bir subayken o zamanlar bir Osmanlı vilayeti olan Filistin’den geçtiğini berlirtiyor.
Ben-Avi, Kudüs şehrinde bulunan Kamenitz Oteli’nde giderek parlamakta olan Osmanlı subayı Mustafa Kemal ile tesadüfen karşılaşmalarını anlatıyor.
Ben-Avi, gazeteci kimliğiyle , Mustafa Kemal ile dostane bir mülakat yapıyor. Konuşmalarının da ana eksenini o yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu savaş ortamından nasıl kurtarılabileceği oluşturuyor.
Birkaç gün üstüste devam eden toplantılarının birinde Mustafa Kemal, aslen Sabetay Sevi’ye inananların soyundan geldiğini, fakat Yahudi olmadığını, küçüklüğünde babasının kendisine Venedik’te basılmış eski bir Tevrat’ı okuyabilmesi için Karaim Yahudisi bir öğretmen tuttuğunu belirterek, aklında kalan tek duanın da ; “Shema Yisrael Adonai Eloheinu ve Adonai Ehad” olduğunu söylüyor.
Yani; “Dinle ey İsrail Rabbimiz olan Allah Tektir.”
Itamar Ben-Avi de unutamadığı bu toplantıyı yaşamındaki diğer tüm anılarla beraber 1940 yılında Kudüs’te bir kitap halinde bastırıyor.
Fakat baskı çabucak tükendiğinden ve İbranice olarak basıldığından, bu önemli konu sadece dar bir çevrenin bildiği bir konumda kalıyor. Hillel Halkin ise 1994’te İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’yi ziyareti dolayısıyla, Atatürk’ün Yahudi geçmişinin iki ülke arasındaki bağları nasıl etkileyebileceğini düşünerek, Cumhurbaşkanı sözcüsüne konuyu gündeme alıp almayacaklarını soruyor.
Onların da bu konudan habersiz olduklarını görmesi üzerine New York’ta yayınlanan 103 senelik bir Yahudi gazetesine konuyu aydınlatan geniş bir özet sunuyor.
Makalesinde, Itamar Ben-Avi’nin otobiyografisinden, Atatürk’ün Şemsi Efendi’nin yönettiği Fevziye Mektebi’nde babası tarafından okutulmasından ve Nazilerce katledilen Selanik Musevilerinin (1912-1943) Atatürk’ün kendi cemaatlerinden çıkmış olmasından ötürü duydukları kıvançtan bahsediyor.
Encyclopedia Judaica’ da bile Atatürk’ün Dönme asıllı olduğuyla ilgili iddialar var.
Sonuçta, Atatürk, Sabetay Sevi’ye inanan ailelerin soyundan gelmiş olabilir.
Bu konuyu herhangi bir duygusal evhama kapılmadan objektif olarak değerlendirmemiz lazım. Dönme dahi olmuş olsaydı, Atatürk, Türk’tür ve bu milletin modern dünyaya katılması için elinden geleni yapmıştır.
Pavlus
<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>>

TARİHTE BUGÜN

Ali Rıza Efendi’nin Ailesi Nereliydi ?

Sayın Faruk Bey, Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin ailesinin kökeni hakkındaki dört ayrı senaryoyu size yolluyorum. Eğer okuyup, fikirlerinizi iletirseniz çok sevineceğim. Teşekkür ederim. Hürmetler.http://www.mkataturk.gen.tr/ozel/ozel3.html
Mustafa Kemal’in baba soyu, AYDIN / SÖKE’DEN gelerek Manastır vilayetine yerleştirilen, “Kocacık Yörükleri (Koca Hamza Yörükleri)”ndendir. Ali Rıza Efendi, Manastır’ın Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık’ta dünyaya gelmiştir (1839). Aile sonradan Selanik’e göçmüştür. Babası İlkokul öğretmeni Kızıl Hafız Ahmet Efendi’dir. (16)

(16). Şapolyo, Enver Behnan, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, İst.,1958, s.17http://www.yeniavrasya.com/eylul/kocacik.htm
Atatürk’ün Köyü KOCACIK

Kocacık halkının KONYA’DAN geldiğini, çok eski tarihlerde köyün adının “Kocacenk” olduğunu hatta bir ara köye “KONYACIK” dahi denildiğini anlattı. Civarda yaşayan insanlar da burada yaşayanları, “KONYARLAR” olarak tanıyormuş. Köy yakınlarındaki büyük çarpışmadan dolayı köyün adının bir ara Kocacenk, daha sonra da Kocacık olarak anıldığını anlattı. Makedonca resmi adı da aynı imiş. Türkçe yazıldığı gibi Kocacık.
Atatürk atalarının KONYALI yörükler oluşundan çok mutluydu. Bir gün ilk KONYA Milletvekillerinden Naim Hazım Onat’a “KONYA benim dedelerimin öz vatanıdır. Onlar, Rumeli’ne KONYA’DAN göçmüşlerdir” dedi.
Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey, o dönemin Manastır vilayetinin Debre-i Balâ Sancağı’na bağlı Kocacık nahiyesinde dünyaya gelmişti. Hafız Ahmet Efendi, kardeşi Hafız Mehmet Emin’le birlikte 1850 yıllarında ticaret amacıyla önce Manastır’a sonra da Selanik’e gelerek yerleştiler.
http://www.f16.parsimony.net/forum27628/messages/1616.htm
Laz Uşa Bey’in daha önce ifade ettiği düşünceleri;
Atatürk’ün babasının ARNAVUT Ali Rıza sanıyla çağrıldığını, ARNAVUT olduğunu Yahudilikle alakası olmadığını yazabilirdiniz. Atatürk’ün Sabetaycı değil ARNAVUT olduğunu düşünüyorum, babası ARNAVUT olan birisi otomatikman ARNAVUTTUR, ama kendisi ben Türk’üm diyorsa ARNAVUT asıllı Türk olabilir. Osmanlı döneminde biliyorsunuz soyadı yoktu, birisi hayatı boyunca ARNAVUT Ali Rıza diye çağrılıyorsa bunun makul bir sebebi olmalıdır. Düşünün Makedonya’da Türkler, Sırplar, ARNAVUTLAR, Yahudiler, Yunanlılar, Çingeneler ve doğal olarak Makedonlar yaşıyor. Ali Rıza Bey’in ailesi ARNAVUT değil, Türk olsaydı kimse ona ARNAVUT demezdi o dönemde Makedonya’da dünya kadar Türk yaşamaktadır, Yahudi olsaydı neden ARNAVUT densin ki? Adam ARNAVUTLUK’TA değil, Makedonya’da yaşıyor.
Uluğ İĞDEMİR : Atatürk’ün Yaşamı, I. Cilt (1881-1928), T.T.K., yayını, 1980.
Bu kitabın I. cildinin 23. sayfasında Mustafa Kemal’in 1911’de Libya’ya giderken Kudüs’e uğradığından bahsedilerek şu anıya yer verilmektedir: “8 Eylül 1911’de Istanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal, 19 Ekim’de Iskenderiye’ye vardı. Bu yolculuk esnasında Mustafa Kemal’in Kudüs’e de uğradığı ve orada Ibrani dilini yeniden konuşma dili haline getirme çabası içinde bulunan ve Ibranice’nin Büyük Sözlüğü’nü meydana getiren Eliezer Ben Yehuda (1858-1922) ile görüştüğü anlaşılıyor.”Adı geçen eserde, Mustafa Kemal’in o zamanlar Yehuda’ya “Ibrani yazısının güç bir yazı olduğunu, bunun yerine Latin harflerini kabul etmelerinin yerinde olacağını, eğer kendisi Türkiye’de söz sahibi olursa Arap harfleri yerine Latin harflerini kabul ettirmeye çalısacağını” söylediğinden bahsedilmektedir.Eliezer Ben Yehuda’nın oğlu Itamar Ben-Avi hatıralarında uzun uzun Mustafa Kemal’le babasının ve kendisinin tanışması ve konuşmalarından sözeder. Ben-Avi’ye, Mustafa Kemal o zaman ilgilendiği konuları ve planlarını anlatır. Hatta Kudüs’de bir otel odasında bu Yahudi ile konuşurken onlara Enver ve Cemal Paşalara olan güvensizliğinden sözetmektedir. Itamar Ben-Avi, Mustafa Kemal’le tanışıp konuştuktan sonra “Türkiye için daha güzel bir istikbal umutlarının kapısının açıldığını ve Mustafa Kemal’in anlattıklarına, bir Osmanli tebaası olarak kendisinin de yürekten katıldığını” ifade eder.

http://www.f16.parsimony.net/forum27628/messages/1517.htm
FORWARD, A Jewish Newspaper published in New York. January 28, 1994 (
www.forward.com)WHEN KEMAL ATATURK RECITED SHEMA YISRAEL   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
It’s My Secret Prayer, Too,” He Confessed
By Hillel Halkin
Bu makalede Atatürk’ün babasının SABETAYCI olduğu belirtiliyor. Bu sonuca da Atatürk’ün 1911 yılında, Kudüs’te, Itamar Ben Avi’ye yaptığı itiraflardan yola çıkarak ulaşılıyor.Itamar Ben Avi, (1882-1943), Osmanlı tebaasından olan ve Filistin vilayetinde ikamet eden ünlü bir Yahudi gazeteciydi. Ölmeden önce, hayli maceralı geçen hayatını ve tanıştığı kişilerle ilgili anılarını kaleme almıştır. Atatürk’le ilgili olan anıları da, 1940 yılında İbrani dilinde yazılmış bu otobiyografide yer almaktadır.Buna göre Kudüs’teki Kamenitz Oteli’nde gerçekleşen ilk görüşmelerinde, Atatürk, Ben Avi’ye, “SABETAY SEVİ’NİN soyundan geliyorum. Tabii ki artık YAHUDİ sayılmam, ama bu peygamberinizin bir hayranıyım. Keşke bu ülkedeki bütün YAHUDİLER onun safında yer alabilse” demiştir.

Bir sonraki görüşmesinde ise “evimde Venedik’te basılmış eski bir TEVRAT var. BABAM onu okumam için bana KARAİM YAHUDİSİ bir öğretmen tutmuştu. Öğrendiğim ayetlerden bazılarını hala hatırlıyabiliyorum” dedikten sonra biraz düşünüp ;
‘SHEMA YISRA’EL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD!’ demiştir.
(anlamı : “Dinle ey İsrail, Rabbin olan Tanrı tektir”)

Itamar Ben Avi’nin “efendim, bu YAHUDİLERİN en önemli duasıdır” demesi üzerine Atatürk de (o zamanki adıyla Mustafa Kemal) şöyle cevap vermiştir : “Benim de GİZLİ DUAMDIR bayım, benim de” ve sonra da sohbetlerine kaldıkları yerden devam etmişlerdir.
Şimdi soruyorum;
Ali Rıza Efendi’nin ailesi :
1- AYDIN / SÖKE’DEN mi göç edip, Kocacık’a yerleşen Yörüklerdendi?
2- KONYA’DAN mı göç edip, Kocacık’a yerleşen Yörüklerdendi?
3- Ali Rıza Efendi, ARNAVUT adıyla çağrıldığına göre ve ailesi Arnavutların yoğun olarak yaşadıkları Makedonya’nın batısından Selanik’e göç ettiğine göre Arnavut asıllı mıydılar?
4- Yoksa, Itamar Ben Avi’nin anılarında iddia edildiği gibi SABETAYCI kökenli miydiler?
Tartışmalı bir konu olduğu muhakkak. Fikirlerinizi bekliyorum. Selam ve sevgiyle.
Pavlus ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sayın Pavlus Bey,
Atatürk’ün ailesinin Konya’dan Makedonya’ya göç ettiklerini Abdurrahman Küçük gibi şahısların öne sürdüklerini okumuştum. Atatürk’ün seceresini araştıran Avni Altıner’e göre Ali Rıza Efendi’nin babasının değil amcasının adı Hafız Kırmızı Mehmet. Sadece bu hususta değil, Atatürk’ün doğum tarihi, ayı ve günü, doğduğu yer hakkında da çeşitli rivayetler var. N. Nazif Tepedelenlioğlu Atatürk’ün Selânik’te değil, bugünkü Makedonya’daki Tırnova’da doğmuş olduğunu ve ailenin (93 Harbinin bir neticesi olarak) 1884’te Selânik’e göçtüğünü yazıyor. 1990’ların başında Türkiye’ye gelen Makedon Eğitim Bakanı Dr. Dimitar Bajaldziev devrin Türk M. Eğ. Bakanı Navzat Ayaz’a “Atatürk sizin zannettiğiniz gibi Selânik’te doğmadı. Asıl doğum yeri Makedonya’dadır. Doğduğu ev korunuyor” demişti. Bu iddilara göre Ali Rıza Efendi’nin Arnavut kökenli olması ihtimal

dahilindedir. Bu mevzuda bildiklerim bu kadar. Selâm ve saygılar.

NOT; Bir kaç dost, kaynak linkinde virüs olduğu uyarısında bulundular ve bende bu sebepten dolayı kaynak linkini kaldırıyorum. Yazı bana ait değildir. Google dan aratıp ta kaynağına ulaşabilmeniz mümkündür.

Reklamlar

1.824 Yanıt to “Atatürk, Sabetayist mi ?”

 1. Antalya Temizlik

  Hello to all, how is all, I think every one is getting more from this web site, and your views are nice designed for new viewers.

 2. Knn Lee said

  kredi

 3. cevap said

  Sinan meydanada yazdim zamaninda cevap alamadim. Burasi senelerce herkese açik oldu. Sinan meydan içinde yazdik. Bize cevap vermedi. Bilgiler açik. Karşi yazişmaya giremiyor.çünkü bize yazdikca batacağini biliyor. Kendi kendine yaziyor o sebep ile.

 4. Bütün bu İFTİRA ve YALANLARIN CEVABINI Sayın Sinan Meydan son kitabında yazıyor:
  “Panzehir: Gerçeğe Çağrı – Sinan Meydan”, “Yalanlardan Arındırılmış Atatürk ve Cumhuriyet Gerçeği”

  ŞU AN 400. sayfasında okuyorum.

  NOTton: SEN DE OKU yalanların oyuncağı olmak istemiyorsan ey soran!

  ,https://www.google.de/search?q=Sinan+Meydan+Panzehir&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi_u-nTgsPLAhWFl3IKHQalAAAQsAQIPA&biw=1093&bih=482&dpr=1.25

 5. öylesine said

  Mustafa kemalin anne tarafi tamamiyla sabetaycilardanmis, zubeyde hanimin tarafi yani. Sabetaycilar neydi, gizli yahudilerden olanlarindan, yani Aliriza mustafa kemalin oz babasi olmadiğina gore aslinda baba tarafida sabetayci denebilir. Açiklanmiyor asil babasi.sultan 2. Abdulhamitin saltanatini sabetaycilar yedi. Sultan mehmet vahdettini ve osmanliyida onlar halletti. Halifeliği ve osmanli soyunuda surgun ettiler. Sonra nemi yaptilar birbirlerini yediler.asilan asildi yurt dişina kaçan kurtuldu. mustafa kemali hiç kimse yiyemedi öylemi duşunuyorsunuz. Yeni şafak gazetesine gore onuda ismet inonu hallettirdi. Bence 1938 deki dersim ermeni alevi guruplarinin katli yuzunden ata öldü dersim kurtuldu.
  İnternette gördum sabetaycilar için mumsöndu adetleri olduğuna dair bir kitap bile basilmiş.mumsönduden doğanlarada o biçim değer veriliyormuş. Neredeyse kutsallik Doğrudur yalandir bilemem orasini.birde internette yazdiğina göre sabetaycilar kadar turk islam duşmani hiç kimse yokmuş. Tabiiki ben herkeside bu katogariye koyamam.
  Bakin bu sene hatta bu ayin ilk 25 gunu ölenler sabri yirmibeşoğlu ( 1974 te kibrista cami bombaladiklarini soyleyen adam iş ciddiye binince lafi meselaya çevirmek zorunda kalan), erguder yoldaş, mustafa koç, Sedat urundul, latif mutlu, kamer genç ve daha kimler kimler, hep onlardan, bizimkiler itelenmiş ötelenmiş hep. Onlarin sayisimi sadece yuzde birkaç

 6. aleviler listesindeki sabetaycilar said

  Turkiyedeki alevi ünlülerin listesine bakiyorum. Tabiiki yuzlercesi mesela sabatayist olarak bildiğimiz cenazeleri istanbul teşfikiye camisinden kalkan kimseler bile alevi olarak gosteriyorlar. Onlarin çocuklarida yalanlamiyorlar bu durumu. Kim var bu aleviler listesinde mesela yunus emre var. 700 sene oncesinin insani ustelik evliya olarak biliniyor. Bence bu isim uydurma. Adam sirati mustakim yolunda olarak biliniyor. Geçtik onu sabetayist isimlerin tamami var. Maresal fevzi cakmak gosterilmis bu isimler arasinda. O adam sürekli namaz kilan birisi idi. Mustafa kemal istanbuldan ankaraya geçen Çakmak için gebze yolunda ankarayla telgraf gorusmesi yapilirken o bizden değil gelmesin demiştide. Ali fuat cebesoy zor ikna etmisti onun dindarliği bize lazim diyerek.
  Ne dedik yuzlerce ünlü alevi isim var listede ama sabatayistlerde bu listenin içinde. Sabatayistler gizli yahudi değilmiydi. Ama aleviler listesinde isimleri var. Yani adres ayni kapiya çikiyor. Biz ne demistik 1400 sene önceki tarihi olaylara dayanarak aleviler gizli yahudi çikiyor asillari boyle olmali. Biliyorumki birsey konuşuyorum öyle değilmi. Ha mustafa kemal sabatayist malum. Oda aleviler listesinde yer aliyor. Turkiyede gizli sakli birsey birakmadik vesselam.

  Bu arada turkiyedeki gizli yahudi sayisi 1.5 milyon değil belkide 7 -8 misli daha fazla demektir bu. Bu arada gercektende muslumanlaşmiş alevilerde yok değil hani ülkemizde.
  Benim anlamadiğim deniz gezmiş ve benzerleride bu guruba giriyorlar ama bu zihniyet filistin halki hesabina 1970 lerde israil kuvvetleriyle savaşmamişlarmiydi. Kayip bile vermişlerdi bu sebep ile. Anla anlayabilirsen neyin ne olduğunu.

 7. ispanyadan sabetaycilara vatandaslik said

  Bu gunku sabah gazetesinden engin ardic yazmiş, ispanya kralligi bundan 523 yil önce 1492 de ulkeden kovdugu yahudilere çifte vatandaslik hakki tanimis.goreviniz bitti artik geri donebilirsinizmi diyor ne. Osmanli imparatorluguna siginan ve sayilari 40000 i bulan bu yahudiler izmir istanbul ve selanik gibi onemli sehirlere yerlestiler. Bunlarin bir kismi daha sonra izmirden kovulmus olan modebayin oglu sabetayin mesihlik iddiasina inanarak onun izinden yuruduler. Osmanli kendilerini sıkıştirinca sozde musluman olarak sonradan orduya dolustular. Son zamanlarda imparatorluga cok oyunlar ettiler. 20. Yuzyilin baslarinda Osmannlinin dusmanlari ile isbirligi ederek imparatorlugu yiktilar. Mustafa kemal bunlarin en baslaridir. Onun ve gurubunun Osmanliya Yaptiklarini aciklamak bile hala suc sayiliyor. Mustafa kemal pasa ölümünun uzerinden 76.6 yil gecmesine ragmen halen daha kanunlarla korunuyor. Sabetayciler 1923 te cokertilen osmanlidan kalan topraklarda turkiye cumhuriyrtini kurdular.(maalesef onlar kurdu) hala ulkenin kaymak tabakasi onlar. Turkiyedeki İspanya kokenli yahudilerden kimisi israil kurulunca 1948- 50 ve 60 li yillarda .turkiyeden oraya gocettiler. Ancak orada barinamayip geriye donenlerde oldu.turkiye yahudileri ve sabetaycilar anavatanlari olan ispanyaya giderlermi şimdi. Giden olurda çoğu yine burada kalir. Malum tasinmaz mallar mulkler baglar insanlari.
  Bugun internet sitelerinde islam aleyhine yazilar yazanlarinda ben sabetayci guruplardan olduğunu düsunuyorum.
  ……………….
  Oteyandan birde dikkatimi cekti malum sanatci sumer tilmac gectiğimiz gunlerde 67yasinda kalp krizinden öldu. Ateist siteler onun kolunda ataturk dovmesi olan resmini paylastilar. Dovme yaptirmak islamda yasaklanmis ve kinanmis bir olaydir ya, her neyse, bu durum onun kendisini ilgilendirir. bakin bizim tarafin insanlari hic ayrim gayrim yapmaksizin sumer tilmac icin Allah rahmet eylesin dediler. Sağci olup dindar biri öldügü zaman solcu olupta benzeri sekilde davranan ne kadar insan vardir acaba.

 8. dindar ataya yorum yok said

  İnternette gordum atanin nebile diye bir kiz evlatligi varmis o anlatmis. Ata sık sık yasin okuturmus dinlerkende cok mutlu olur gözleri yasarirmis. Tabiiki atayi dindar gostermek adina uyduruluyor bu tur soylemler. Dogru oldugunu kabul edecek olursak dindar kimselerin devletten onlarca yil boyunca neden elendigine mantikli bir cevap bulmamiz gerekecek, istiklal mahkemelerine gönderilen kimi hocalarin durumlarina ne demeli ya.evlerden toplatilan arapca kuranlara, din derslerinin yasaklanip imam hatip okullarinin kapatilmasina peki devlette yerli halkin fakirleserek balkanlardan dolusma olan sabetaycilarin muthis zengin edilmesine bu millete ust sinif yapilmasina ne diyecegiz o zaman.Haydi onuda gectik bu ulkeden son imparator hain damgasi vurularak atilmis. Son halifede atilanlardan olmus. Cenazeleri hala yurda getirilemiyor bir zamanlar haksiz yere yedikleri damgalar sebebiyle yinede ata cok dindardi diyelim. Ama haberi yapan sayfanin hickimse yorum yerine hicbirsey yazmamis. Sebep koyu kemalistler atanin dindar oldugunu zaten istemiyor dindar kimselerde onun dindar bir kimse olduguna inanmadiklarindan bu tur haberlere kayitsiz kaliyorlar. Her verileni dogru olarak kabullenmiyor artik bu millet bilinclendi

 9. kurtulus savasi ve yahudiler said

  Bakin unlu yahudi isadami jak kamhi ne demiş turkiyede ulusal kurtulus savasini yahudiler bas’latti. İngilizlere ilk yahudiler karsi geldiler ilk onlar ayaklandi izmirde yunan isgaline ilk yahudiler direnis gosterdi izmir yunanlilarin isgalinden kurtarildiktan sonra sehir meydanina turk bayragini ilk yahudiler cekti.Biz neyi anlatmaya ugrasiyoruz kac senedir. birilerinin osmanliyida yahudiler cokertti demedigi kalmis bir tek, bizde yahudiler cokertti demiyoruzda gizli yahudi olan sabatayistler cokertti diyoruz,insanlar yaslaninca sir tutmasini bilemiyorlar kaciriveriyorlar baklayi agizlarindan Gerci sayemizde artik herkesin bildigi sey sir degildir.

 10. fatih sultan mehmet said

  ulan ne ataturkmus be.adami yere göge sigdiramadik.yazmicaktim ama yukarda biri yazmis guya ataturk demiski bem yahudiyim ama peygamberin hayraniyim.musluman olan ve inanan herkes hayrani peygamberimizin.ama peygamber hayrani olupta basörtüsünü yasaklamak ne demek.peygamber hayrani olan dine adar kendini din adamlarina saygi duyar.gidip lozan anlasmasini yapip ulkeyi masada satip sonrada ilk icraat olarak turkiyenin diyanet isleri bakanini asmak neye hayranlik.yaptigi her hamle osmanliyi ve dini bitirmekti buna dair butun hamlelerini yaptigi gibi savunmasinida iyi yapiyodu.butun milleti bir gecede cahil birakip guya harf devrimi adi altinda butun pisliklerini kapatip milleti cahil birakarak osmanli arsivlerini ve tarihimizi ingilizlere birakarak bizi en buyuk somurgecilige mahkum etmis bir kisidir.ingilizin yazdigi tarih kitaplarimizda o cok buyuk bi komutan nede olsa yahudi kokenli bir ingiliz ajani kendisi.sabah kadar sayabilirim onun bu ulkeyi nasil santim santim somurdugunu.lozanin 322 maddesi var ama bize okullarda ogretilen 5 madde.atatirku kotu gostermemek lazim nede olsa ingiliz yazdi bize tarih kitaplarini simdide okutuyo.savanora bile abdulmecitin yaptidigi ertugrul gemisinin bacasindan cikan kurumun ingiliz generalin apoletini kirletmesi sebebiyle alinmis vatana ihanet bi yatti.ve ozaman 7 milyon dolara yakin paraya alindi.halk sefaletten olurken ama ata masallah neyse ben dayanamiyom kufur edicem kuru fasulye gununun neden milli gun olarak pazar gunu secildigini arastirin arkadaslar.ama bize okutulup ogretilen ataturk aslindA benim gozumde en buyuk vatan haini.o nasil 90000 askeri karsta dondurup oldurduyse ve enver pasaya sucu yikip adami vatan haini ilan edip astirdiysa ki astirmasaydi butun foyasi meydana cikardi asil hain kendisi.kurtulus mucadelesini basi kapali analarimiz bacilarimizla kazanip sonra onlara tum devlet ve okul kapilarini kapatan en buyuk haindir hemde.

 11. önemli uyarı said

  Ben duyduğumu söyluyorum doğru yada yalan tam olarak bilmiyorum liseli çocuğun biri internette açık açık sitelere girmis Herhalde emniyet genel mudurluğunden 15OO lira para cezası kesilmis kendisine oda bahis sitelerine girerek durumu kurtarmaya çalısacakmıs aslında dahada beter batacak Aman herkes çoluk çocuğuna mukayyet olsun kimse seytanların tuzaklarına dusupte kendisini iyice rezil ruzvan etmesin

 12. Hello, Neat post. There is an issue along with your website in web explorer, could test this?
  IE still is the market chief and a huge portion of
  other people will pass over your fantastic writing because of this problem.

 13. agobu kim kurtarmıs said

  Agop Dilaçar (asıl adı Agop mataryanmıydı neydi) olarak bildiğimiz Ermeni dilbilimci dilimizin içine eden uydurukçu Birinci Dunya Savaşı yıllarında Suriye /Filistin cephesinde bizimle savaşan ingilizlerle irtibata geçtiği için Osmanlı zabitleri tarafından yakalanarak divanı harbe verilmiş asılacakmış Kendisini Mustafa Kemal paşa kurtarmış 1932 dede Turk dil kurumunun başına getirmiş

 14. garip benzerlikler said

  Bakın mahir çayan ne demiş Mustafa Kemal Ataturk için ‘ilk Halk savaşının ihtilalci lideri’
  Kim bu mahir çayan devlete karşı ayaklandığı terör eylemlerinde bulunduğu için 197O li yılların başlarında devletin guvenlik guçlerince öldurulen aşırı uçtaki solcu biri
  Geçtiğimiz senelerde kartalda biri emniyet görevlisini şehit ederek bir gencide ölduren sonra kendide öldurulen Devrimci karargah terör örgutu uyesi Orhan Yılmazkaya eylemleri sırasında şeyh bedrettinlerden bahsediyordu Atanında çizgisi şeyh Bedrettin ve adamlarından (börkluce) Mustafa ve (Torlak) Kemalin çizgisi idi Hatta adı bile onlardan gelir
  Yılmazkaya ile Mahir çayan ile aynı yolun insanıydı ya Neyse karışık durum bunlar fazla deşmeye gelmez Bu arada tabiiki ataya terörist diyecek değiliz ama yani yolu bunlarla nasıl aynı çizgide buluşmuş biz anlayamadık hayret doğrusu

 15. buda yeni iddia said

  Hakiki ataturk 1911 de Trablusgarb cephesinde ingilizler tarafından sehit edilmis o dini butun sakallı misvak kullanan ehlisunnetten biriymis onun yerine ileri surulen Ataturk diye ileriye surulen yossi kohen isimli yahudi isadamı ise masonun tekiymis surekli ve duzenli olarak tras olurmus surekli olarak gulermis internetteki bir iddia bende yeni fark ettim daha neler göreceğiz bakalım

 16. olmasaydın olurduk said

  1O kasım 2O13 te Koç gurubunun olmasaydın olmazdık reklamına karsı Akit gazetesine Atatürk için ‘Olmasaydın da olurduk’ diye ilan veren Sancaktar Dergisi’nin kurucusu Eyüp Gökhan Özekin sunları açıklamıs
  Mustafa Kemal’i sever miyim? Hayır sevmem. Bir çok inkılabın bu topraklara, tarihimize zarar verdiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal’in icaraatlerini beğenmiyorum, dünya okumasını paylaşmıyorum, geleceğe dair perspektifini onaylamıyorum. Ama bu Mustafa Kemal değil de başka biri de olsa yine aynı tepkiyi verirdim. Atatürk düşmanı ifadesi hoş değil ama bunu bu şekilde algılamak isteyenler de böyle algılayabilir.

 17. topsakal meselei said

  Rahmetli hoca dedem dermiş ben kendisinden duymadım ama bir şekilde duydum ülkemizdeki gizli ermeniler ile gizli yahudiler birbirlerini tanımak için Osmanlı döneminde hatta Cumhuriyetin ilk 6O yılında top sakal bırakırlarmıs Bu gün hala öylemi bilmiyorum Bildiğim bir sey var bizim oralı olarak bildiğim aslında Karslı yada çevre illerinden olduğunu sonradan öğrendiğim orta yaştaki birisini top sakallı olarak gördüm dedemin söylediklerini geldi aklıma hemen ona anlattım Ermeni adediymis bu dedim Ermenileri öyle bir savunmaya geçtiki Osmanlının son döneminde yapıldığı iddia edilen 99 senelik sözde ermeni soykırımı meselesini öyle bir destekledi ki şaşırdım kaldım Sanırsın karşımda diyaspora ermenisi var Kapattım mevzuyu dargınlık çıkmasın hesabına
  Tv de göruyorum sabetaycılardan sosyetede çok var böyle top sakallı kimse Tv den izlediğim kadarıyla yahudi cemaatindede çok var böyle insan Ama şimdilerde alevilerde de çok var top sakal bırakan solculuk nişanesi olarak görülüyor herhalde Büyük Dedesinin 175- 2OO sene öncesinde kadı olduğunu duyduğum gizli dönme birisi oruç namaz hak getire ramazanda bile içer şimdilerde top sakallı bir şekilde geziyor Başka Sünni muslumanlarda da varmı topsakal bırakan hiç bilmiyorum pek rastladığım söylenemez Mustafa Kemalin hiç topsakallı resmini görmedim devlet başkanı olduğu ve bütün kesimlere hitap ettiği için olmalı

 18. cevap said

  Cevabını bura musait değil diye başka yerde verdim okursun. Musait değilim işim ağır yazma bir süre şubatta yine yazısiriz.

 19. Simdi duruba bak. sidiya kadar Atatüke .selanik dobesi yaugi. yok avnavit deyine iiftirayi sözler söyledidi . bu söszler Türk miledine , gider söslerdi Gebzeli Ismail….

 20. mehmet karadenize said

  biz ulastığımız bilgileri yayınlıyoruz artık bazı seyler asılsın istiyoruz koruma kanunlarının gerekliliğide yok bence dileyen dilediğine inanacak özel durumlardan kime ne zaten
  sen yine resmi tarihe inanabilirsin bizim için bir sorun yok

 21. alevileri anlamak said

  şu alevileri anlayamadım gitti Geçenlerde tvde bir alevi biz Atatürkü Hz Ali kadar çok severiz hatta Hz Alinin ruhunun Atatürke geçtiğine inanırız dedi Aklıma gelen hersey isime geliyorsa doğrudur mantığı Hz Ali kim Atatürk kim
  Hz Ali arap peygamberimizin amca çocuğu ve damadı Ömrü islami mücadele içerisinde geçmiş bu uğurda şehit edilmiş oğlu Hasan halifeliği ele geçirmek isteyen Muaviyenin taraftarlarına kan dökülmesin diye savaşmaksızın halifeliği vermiş 661 de Buna rağmen Muaviyenin oğlu Yezit tarafından 669 da kendi karısına zehirletilerek şehit edilmis (seni alacağım yalanıyla esini zehirleyen kadın sonra yezit tarafından kovuldu) Aynı adam ordularıyla Hasanın kardeşi Hz Hüseyinide 68O de Kerbelada şehit ettirdi Yezit Kabeyi yıkmaya çalışırken öldü Yani Hz Ali ve çocukları halifelik kötü ellere düşmesin diye şehit olmuşlar
  Mustafa Kemal Atatürk ne yapmış Ömrü Osmanlı yıkılsın diye uğraşmakla geçmiş Selanikte şamda Osmanlıyı yıkmak üzere gizli teşkilatlar kurmus Osmanlı yıkılmış tabi memlekette yıkılmış kendisine kalmış düşmanlarla nice savaşlardan sonra Oda ilk iş olarak padişahlığı ve halifeliği kaldırmış Osmanlı soyunu yurt dışına sürmüş
  Hazreti Ali İslam devletini hele hele yüzyıllarca cihana hükmetmiş bir islam imparatorluğunu yıkmaya uğraşırmıydı hiç Birde islamda ruhun ondan suna buna geçmesi yani reenkarnasyon diye birşeyde yok Üstelik Atatürk alevide değil Hz Aliyi öven biride değil Kendisi kendini Fransız generali Napolyona benzetiyor Yani batı hayranı birisi Onun döneminde Alevilerede ağır baskılar kurulduğu ve Dersim olaylarıda hala hatırlanarak bilinen meseleler halbuki
  Napolyonda onlarca zafer kazandıktan sonra Ruslara ve sonra İngilizlere yenilip ömrünün son 6 yılını Atlas Okyanusunda ıssız bir sürgünde geçirerek 52 yasında öldü ya

 22. osmanlıyı çökertenler said

  emanuel karasu 1862 Selanik doğumlu yahudi Aslı İspanyalı sefarad yahudisi
  avukatlık yapmıs allengirli kazanılması imkansız gibi gözuken davaları kazanmasıyla un yapmıs biri ittihat ve TERAKKİ cemiyei kurucularından 1897 de İsrailin kurulmasını amaçlayan Filistinden yahudiler için toprak istenmesi toplantıya katıldı isteklerinde basarılı olamayınca Abdulhamit uzerine tezgahlar kurulmaya baslandı osmanlıda Resorto veritas mason locasını kurdu dönme subayları Makedonyadaki bu locaya doldurdu 19O8 de 2nci mesrutiyetin ilanı bunların eseri 19O9da 31 mart olaylarında Selanikten gelen dönme hareket ordusuna Sultan Abdulhamiti tahttan indirten onu Selanike srdren Karasudur İslamın adını gericilik olarak yaftaladı Ayrıca Osmanlıdan ayrı uluslararası sehir olmasi için çalısmalar yaptı Bu topraklardaki musevilerin önce Turk sonra yahudi sayılması için çabaladı Trablusgarbın italyanlarca isgalinde oraya giden Osmanlı subayları ittihat terakkici yani onun adamı idi Osmanlının Balkan savaslarında Rumeli toraklarının Balkan milletlerince aylasılmasında onun ve ittihat Terakkici subayların payı buyuktur En buyuk ihanetleri yapan en buyuk ödulu kapar prensibide malum Balkan savaslarında Rusya balkan milletlerini desteklemistir 1914 te alman subaylarına osmanlı uniformaları giydirilerek sıvastopol ve Odessanın bombalanması ve Osmanlının emperyalistlere karsı 13 cephede savasırılması Emenuel Karasu basta olmak uzere İttihat ve Terakkicilerin isidir Osmanlı çökerek sabetaycı ağırlıklı yeni Turkiye bu teskilattan yetisenlerin gudumunda kuruldu Emenuel Karasu bir ara Triestiye yerlesti İstanbuldada yasadı 1934 te ölunce İstanbul arnavutköydeki Yahudi mezarlığına gömuldu
  Bu konuyu isleyen bir facebookta Osmanlı sabetaycıları için sunlar yazılmıs -‘sabetayist’ her ne kadar ‘dönme yahudi’ anlamına gelse de aslında ne dönmelikle ne de yahudilikle tam olarak ilgileri vardır, bilakis yahudilerin bile son derece aşağıladığı ‘sapık ve sapkın’ bir gruptur; mesela her sene kendi mezheplerinin kurucusu olan Levi Sabetay’ın doğduğu günde, bütün sabetayistler bunu kutlamak için gece toplanır, lambalar söndürülür ve herkes bir başkasının karısı veya kocasıyla şans eseri kim çıkarsa kendisine onunla ilişkiye girer, ve böyle bir beraberlikten olan çocuk da ‘kutsal’ sayılırdı.. (doğruluğunu yanlıslığını bilemem yorumda yapamam)

 23. hep kulaktan dolma bilgilerle yıllarca uyutuluyoruz yok felan yazar bunu yazdı yok filan düşünür bunu belirti yok ali rıza bey kendisi deyil başkasıydı yok zübeyde hanım kötü kadındı yok şöyleydi yok böyleydi ne olursa olsun gerçek olan tekşeyse bizlere anlatılmak ve ezbertilmek bilmemizi istedikleri ne varsa onu biliyoruz ona inanıyoruz diyeceğim tek gerçek bu ………

 24. Yalana düzelltme said

  ” Mısır’da Arapların arasında on bir yıl kaldım.Fakat on bir saat daha kalsaydım artık çıldırırdım. Sana hâlisane bir fikrimi söyleyeyim mi: İNSANLIKTA TÜRKİYE`DE, MİLLİYETÇİLİKTE TÜRKİYE’DE, MÜSLÜMANLIKTA TÜRKİYE`DE, Hürriyetçilikte Türkiye’de”. ALLAH BENİM ÖMRÜMDEN ALIP MUSTAFA’A KEMAL’E versin!…” MEHMET AKiF ERSOY

  Hafta sonu uydu kanallarından birinde tarihçi Mustafa Armağanın tarihin aynası programı vardı. Mehmet akifin bu sözü doğru olmakla birlikte Mustafa Kemalle ilgili cümlü sonradan uydurruk olarak eklenmiş. Kimin söylediği belli olmayıp 1 dereceden söyleyen yok, 2 derecedende aktaran yok. 3. şahıslar tamamen uydurmuş. 1924 te mecliste Akifin Çanakkale şehitlerine ait şiiri okunuyor. Okuyan vekil hitaben Maalesef bu şiiri yazan bizden değil diyor. Bu şartlarda kaçmış Akif Mısıra.

 25. yanıt said

  Huseyin U.nun 29 ocak 2oo8 de Vakit gazetesindeki Mustafa Kemal Ataturku ve İsmet İnönuyu öven yazısı
  Mustafa Kemal hiçbir yabancı ulkeye ziyarete gitmemistir Kendileri ile görusmek isteyen yabancı devlet buyuklerı onun ayağına gelirlerdi
  Son Osmanlı pasası İsmet İnönu 196O lı yıllarda Basvekil sıfatıyla ABDye gitmisti O zamanki ABD baskanı Jonson İnönuye ‘Kıbrısa Çıkartma yaarsanız bizi karsınızda bulursunuz’ deyince İnönu ‘o zaman yeni bir dunya kurulur Turkiyede o dunyada yerini alır’ diyerek Jonsona ağzının payını vermisti
  (Burada İnönu ABD Baskanını bizi dıslarsanız o zaman Turkiyede Sovyetler Birliğine doğru bir yakınlasma olur diyemi tehdit ediyor acaba burası dusunmeye değer)

 26. yanıt said

  Daha evvel TİT olarak yazan arkadas bu Kurtulus savası yıllarındaki savasları anlatmıstık Hepside buyuk isgalcilerin kontrolunde olan savaslardır Ulkeyi kontrollu isgale tabi tutup sonra kontrollu savasla Mustafa Kemale Osmanlı imkanlarıyla batı anadoludan Yunanı attırmak ardından ulkeyi bastan basa yeniden fethettik sizin hakkınız yok diyerek Osmanlıyı kovmak Devlet imkanlarını sabetaycı <kemalistlerin elde etmis olması Yunanlılarla sakarya adamakıllı savastır Ama Yunan ankarayı alabilecekken alamamıstır neden acaba Birinci inönu diye savas yok ikinci inönu profesör Mehmet Çelik açıklamıstı İsmet İnönu albay rutbesinde imis generalliğe yukselebilsin pasa olsun diye kurgulanan öylesine bir çatısmaymıs Buyuk taarruzda ilk gunler çatısma sonra yunan kendi çekildi Atanın savastan önce 15 gunde izmirdeyiz demesi yunanlıların artık çekilme zamanının geldiğini göstermesi bakımından önemlidir
  Cumhuriyet döneminde Balkanlardan kafkaslardan dolusan herkese Turk denmis ama çoğu asıl yerli turk gibi dusunmuyor milli ve manevi anlamda Bu durum açık Ama ben Turkum diyenede kimse birsey diyemez
  Menderesde sabatayistti ama inançlara baskı uygulamıyordu uygulansada derecesi dusuktu en azından ulkede öyle tolu idam sehbaları yoktu Onunda hataları vardır ama buyuk hizmetleride vardır
  Gelelim kimi hocalara 😯 Gazeteci Huseyin U den bahsediyorsan Ataturkun aleyhine yazısı yok elimde atayı öven bir yazısı bile var Diğer hocada ise alan razı satan razı ama kendi gözden dustu Cezasınıda çekti Hatasız kul olmaz
  Mustafa kemalin yahudi asıllı sabatayist olduğu gerçeği var aslıda arnavuttur Biz atanın ilahlastırılmasına karsıyız kimseye hain yada kafir demiyoruz bos abartıları yanlıs buluyoruz
  Fethullah Gulen gurubuna ve benzerlerine imam hatiplilere namaz kılanlara yaptığın yakıstırmalardır zaten sizleri Kemalist yapan

 27. Joker said

  Tuhaf bir konu bu. Peki sizin dediğiniz gibi olsun, varsay Atatürk Sabetayist-Yahudi-Mason bir kişilik. Ne fark eder ? Ulan vatanı kim kurtardı peki? Gavur Atatürk kurtarmamıştır tabiki Kazım Karabekir kurtardı dersiniz. Ben de derim Sakarya,Büyük Taaruz ne oluyor? Ne mutlu Türküm diyene demiş, adam hala Yahudi. CHP iktidardayken her yer masonlarındı denmiş. Adnan Menderes de Sabetayist. Onun ne farkı var ? Atatürk laiklikle toplumun ahlakını mahvetmiş sanırım bir de o var. Dinciler çok ahlaklı zaten. Tecavüzcüsünden pezevengine var da var. Ayrıca Fethullahçılardan bahsetmek istiyorum. Ben ortaokulu özel okulda okudum ve Fethullahçı okullardan gelen öğrenciler en değişiğiydi. Bakın bu bilgiler gerçektir. 3 tanesini tanıdım, ilki kavgacı ve kaba biriydi, Ayet-el Kursi’yi ezbere biliyordu gerçi.İkincisi hayatımda gördüğüm en abaza kişiydi sürekli karıdan kızdan bahsederdi ama sürekli namaz kılardı.Üçüncüsü hayvanlara işkence eden bir sadistti ama her Ramazan oruçluydu. Atatürk toplumun ahlakını mahvettiyse Fethullahçıların da pek normal olmadıklarını söyleyebilirim. Herkes kendine baksın sonra laf atsın. Bu arada liseden bahsedecem biraz. Hemen yanımızda kız imam hatip okulu vardı. Okulda erkeklerden imam hatipli kız kaldırmamış olan yoktu. Bu mu ahlağınız? Sinirim bozuktu düzgün üslüplu yazamamış olabilirim ama gerçekler bunlar.

 28. Fatihin şehadeti said

  Osmanlı İmparatorluğunun Çağ açıp çağ kapatan hükümdarı Cennetmekan Fatih Sultan Mehmet Han 532 yıl önce bugün yani 3 mayıs 1481 tarihinde dünyayı alma planları içerisinde iken çıktığı sefer yolunda Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırında yahudi dönmesi olan italyan asıllı özel doktoru Yakup (Jakop) paşa tarafından yiyeceklerinin içine zehir katılarak henüz 49 yaşındayken şehit edildi. Ağır savaş toplarıyla dolu 40000 yada 300000 kişilik ordusunun içindeki otağında Memluk yada İtalya seferinin yolundayken şehit edilen cihan imparatorunun vefatından sonra ülkede kısa süreli iç karışıklıklar çıktı. İstanbuldaki yahudilere ait işyerleri yıkılıp yakılarak yağmalandı. Fatihin ölümüyle ilgili olarak önce suikastçı olarak bilinen Maestro Jakopo namı diğer Yakup paşa takip eden.yıllardada yine Vatikan ile yada İtalyanlarla işbirliği içinde olduğu ve ülkenin içine düştüğü kardeş kavgaları sırasında Cem Sultanı imkanı varken yakalamamış olmasından anlaşılan dönmelerden Gedik Ahmet Paşada ölümle cezalandırıldı. Fatihin ölümüyle Gebze yöresinde tarihin en büyük siyasi cinayetlerinden biri işlenmiş oldu. Ecnebi tarihçi Leon Stoneye göre Fatihin ani ölümüyle bütün Avrupa Türklerin işgal tehdidinden kurtulmuş oldu. Bu olay ta 500 küsür yıl öncesinde bile gizli yahudilerin sözde Müslüman kimlikleriyle Osmanlı devlet teşkilatının içine yuvalanarak ve bu şekilde büyük siyasi cinayetlere imza atarak böylelikle Türklüğün hatta dünya tarihinin bile akış seyrini değiştirebildiklerini göstermesi bakımından çok önemlidir.

 29. Deniz bitti said

  Free Stand görüyorsun siteye benden başkada kimse girmiyor. Ya darılıp yada yenilip kaçıyorlar. E benimde elimde şimdilik başka yazı yok. Aslında yazı bitmez Kemalizmin marifetleri, sitem faiz sistemi, düzen sömürü düzeni, içki serbest, zina öyle, devlet eliyle olursa piyango, toto, loto vs, kumarda serbest,onlara göre bayanlara tesettürde yok. Şimdi birde onları dilimize dolarsak gelde çık çıkabilirsen işin içinden.Artık benimde çekilme zamanım gelmiş. Öyle gözüküyor. Herkese iyi günler.

 30. Hindi meselesi said

  Cemil Meriç herhalde bir politikacıya gel kaldıralım şu Atatürkçülüğü demiş. Söylemesi kolay demiş politikacı peki kaldıracağızda yerine neyi koyacağız. Cemil Meriç cevabı yapıştırmış. Koyma be kardeşim sana illede bir putmu lazım.
  —-
  Fenerbahçe spor kulübünün başkanı doktor Nazım ittihatçıların ileri gelenlerinin yurt dışına kaçmasından sonra 1921 eylülünde Batumdaki ittihatçı kongresi sonrasında onların yurda girişine izin vermeyen Mustafa Kemal Paşaya ve Ankaradaki meclise bir muhtıra yollamış. Paşa ve meclis bu muhtıraya cevap vermemişler. Kendiside Selanikli olan Doktor Nazım sonraki yıllarda yurda dönmüş. İzmire yerleşerek sade bir hayat sürmüş. Siyasetede bulaşmamış hiç. 1926 haziranında İzmirde Mustafa Kemal paşaya suikast girişimi meselesine sonradan onun adıda karıştırılmış. İstiklal mahkemelerinde yargılanıp idama mahkum olmuş. 26 ağustos 1922 gecesi 56 yaşındayken idam edilmiş. Böylece 1921 de Mustafa Kemal paşaya verdiği muhturanın karşılığı kendisine canıyla ödettirilmiş.
  ——
  1915 te Çanakkalede bize karşı savaşan birde yahudi siyonist birliği varmış. Adıda yahudi katır bölüğüymüş. Bayraklarıda bugünkü İsrailin bayrağı şeklindeymiş. Yani İsrail daha kurulmadan 33 sene evvelinde Osmanlı devletine karşı hemde bayrağıyla birlikte savaş vermiş. Bu M.S. 70 de Kudüsteki yahudi birlikleri dağıtıldığından beridir ilk defa çanakkalede birliğe sahip olan yahudi siyonistler o zaman bu zamandır ilk defada Çanakkalede Osmanlı devletine karşı savaş vermişler.

 31. şiir said

  Biz tarih yazalım millet öğrensin
  Hiç kimseler boşa şişirilmesin
  Siyasi oyunlar rant kavgaları
  Geçen asrın senaryo kahramanları
  Dökülüyor dönen gizli oyunlar
  Birtek onlar akil bizde koyunlar
  Güttüler milleti zenginlediler
  islami kesime yol vermediler
  Kanunlar onların diliyle oldu,
  Aslında çoğusu dışardan geldi
  Biz ikinci kaldık onlar bir oldu
  Kemalizmle ülkeye sabetay doldu
  ilahlaştırdılar Mustafa Kemali
  Diktiler her yere heykellerini
  Hakkında olumsuz söz söyleyeni
  Çarptılar sanki bir cin çarpar gibi
  Zenginlik sadece onlara kaldı
  Koskoca ülke ne günlere kaldı
  Nice kimseler var ateşsiz yandı
  Geçti o devirler mazide kaldı

 32. gerçekçi olmak said

  Atatürkle olmak her yeni hızda
  Okuyan çalışan erkekte kızda
  Uygarlık yolunda yaşantımızda
  Her soluk alışta Atatürk olmak
  Solculardan birinin yazdığı şiirden sadece bir dörtlük aldık. Şiirde müthiş yağ gerçekle bağdaşmayan çok büyük abartılar var. Atatürkçülük sebebiyle ihya olanlar var bu ülkede ve onlar paşayı açık açık ilahlaştıracak kadar çok seviyorlar. Ama birde aşağıda ortaya dökülen tarihi gerçekler var.

 33. ince hesaplar said

  Türkiyeye toplu arnavut göçlerinden biriside 1913 te Balkan savaşların sırasında yaşanmıştı. Ocak 1913 te Osmanlıda Babıaliye bir baskın yaparak o zamanki hükümeti ele geçiren ittihat ve terakkiciler ülke yönetimini iyice ele aldılar. Bunlarda sabatayist ve masonik yapılanmaydı ve Osmanlı devletini yıkmak Türklerin esas topraklarında batı tarzı ancak sabetaycı güdümünde ve masonik bir Türkiye kurmak istiyorlardı. Seneler evvel televizyonda bir tarihçi İttihat ve Terakkici yöneticilerin balkanlardan göç ettirilen arnavutlara ege ve marmara bölgelerinde tamda rum köylerinin yanıbaşında köyler yerleri verdiklerini anlatmıştı. Bunda amaç zaten eskiden beridir birbirlerini çekemeyen Rumlarla arnavutlar birbirleriyle çeşitli bahanelerle çatışsın Rumların ülkede terör yaptıkları söylenerek ittihat ve terakkicilerce ülkeden kovulsunlar onlara ait taşımaz mallarla topraklarda balkanlardan getirilen arnavut göçmenlere kalsın. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş savaşı yıllarının pekçok komutanının aslında arnavut kökenli ve sabetaycı olduğu unutulmamalıdır.

 34. Yağma hasanın böreği said

  Akşam Gazetesi yazarı Gürkan Hacır, ‘Bağa, bahçeye konanlar’ adlı yazısında “Bugünkü Türkiye’yi anlamak istiyorsanız bir avuç insanın yaşadığı ‘lüküs hayat’ın kaynağını didiklemelisiniz” diyerek mübadele sonrası zengin olanlara değiniyor. Buna göre Sökeli toprak zengini Fahri Tanman’ın babası Ahmet Hulusi Tanman, mübadele öncesi Selanik Belediye Başkanı’ydı. Tarımla ilgili birisi değildi. Oğlu mübadelede geldiğinde ona başta Söke olmak üzere araziler verildi. Tanman bir çocuk aracılığı ile çekilen kura ile en büyük toprak ağalarından biri oldu. Diğer Egeli, İzmir’in yerlisi Şerif Remzi Reyent. Reyent’in mübadele yıllarında serveti arttı. Çocuğu olmadığı için servetinin tamamını bıraktığı Ayla Ökmen sadece gayrimenkul geliriyle 2001’de vergi rekortmeni oldu.
  Yazı uzuyor birtakım servetlerin siyasi oyunlarla el değiştirme hikayesi anlatılıyor yazıda özet ile.
  ——–
  1915 Ermeni teçhiriyle ermeniler bu ülkeden kovulup 1923 te bu ülke Kemalistlerin elinde kalmış. Ardındandan Rumlarda Yunanistana gönderilmiş. Ülkeden kovulan orta ve doğu karadenizli Ermeni ve Egeli Rumlara ait çok geniş araziler Yunanistandan getirilen sabatayist kökenlilere peşkeş çekilmiş. Adamlar hiç yoktan müthiş şekilde zengin edilmiş. Yani çeşitli oyunlarla birilerinin taşınmaz zenginlikleri ellerinden alınarak sabatayistlere verilmiş. Bana daha önce burada yazılan yazılardan dolayı Sökeli biri küfür yazmıştı hatırlanırsa. Ne diyelim yarası olan gocunur.
  Türkiye tarihinin açık ara ile en zengin insanınında Mustafa Kemal Atatürk olduğu unutulmamalıdır bu arada.

 35. hocalara siyaset yasağı said

  Rahmetli dedem anlatırdı. Camide imam efendinin biri hutbe verir iken Sovyetler Birliği balıkçıliktan yetişme devlet eninde sonunda dağılmaya mahkumdur demiş. Senmisin böyle diyen açığa almışlar hemen adamı. Gerekçesi ise din adamları siyasete karışamazda onun içinmiş.
  Ondokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak yirminci yüzyılın başlarına kadar Balkanlardaki kilise papazlarının Osmanlı devletini yıkmaya yönelik fitne içeren vaazlarıyla oraların halkını ayaklandırmaları sebebiyle batı devletlerininde desteğiyle oradaki ejnebi uluslar birer ikişer bağımsızlıklarını kazanıp ayrı ayrı devletler haline geldiler. 1913 te Balkanlardan tamamen atıldık. Sonra 1914 te Birinci dünya savaşına girdik, Bir yandan Ermeni papazları bir yandanda Rum papazları Anadolu, İstanbul ve Trakyadaki Hıristiyan azınlığı doğuda Ermeni devleti yada batıda eski Bizansı yeniden kurmak hayalleriyle silahlandırıp ayaklandırdılar. Ülkemiz adeta fitne ortamına düşürülerek kan gölüne boğuldu. Müslümanlarla Bizans artığı Hıristiyanlar arasında inanılmaz boyutlarda düşmanlık ortamı peydah olduğundan artık bu iki dinin mensupları aynı topraklarda yaşayamayacak bir duruma geldiler. Nice badirelerden sonra 1923 te yeni Türkiyeyi kurabildik. Tabi kilise papazlarının fitnelerinden dolayıdırki iki arada oluşan düşmanlık ortamı sebebiyle Rumlara ve Ermenilere bu topraklardan çekip gitmek düştü.
  Bende diyorumki şimdi Kemalizm Osmanlı dönemindeki bu olaylardan ders çıkararakmı camilerde imamların siyaset yapmalarına yasaklama getirdi. Yoksa kimi hocalar dillerini tutamazda kemalizmin marifetlerini birer ikişer ortaya dökmeye başlarlar diyemi. Artık kararı okuyanlar versin.

 36. Atatürkü eleştirebilenler said

  Atatürkü asıl en ağır şekilde eleştirebilen hatta bu işin suyunu bile çıkaran bu arada Türklüğede ağır bir laf gömen Hasan Mezarcıyı yazmayı unutmuşuz. 11 mayıs 1954 doğumlu Eski milletvekili ve emekli müftüydü. Karadenizli aslıda Batumluydu herhalde. 1990 lı yılların başlarında Atatürkü eleştirirken kantarın topuzunu biraz fazla kaçırır. Bu arada Ataya demediği söz etmediği hakaret kalmazdı. 1926 da Atatürke suikast düzenlemek isteyenler bu sebeplede yakalanıp idam edilenler için önerge vererek Millet Meclisinden iadei itibar bile istemişti. Öyle çok tepki almıştıki kemalistlerden. Bu sebep ile çok cezada çektirdiler kendisine. Hatta internetteki bir iddiaya göre el altında iken Kemalistler dayamışlar ona ilacı kafasını bozup isa, musa, hatta mehdi yapmışlar. Adamlar bu işin belgesini bile yayınlamışlar. Bende internette gördüm. Eğer yalansa yayınlayanların yalancısıyım. Ha birde o Atatürke sözde suikast girişimi işinin altından sonradan başka başka siyasi ve mali oyunlar çıkmış bizde bunları yayınlamıştık. Daha önce İttihat ve Terakkicileri devletten elemek bankalarına el koymak gibi meseleler yayınlanmıştı hatırlarsanız.

 37. Atatürkü eleştirebilenler said

  Bu güne kadar kimler Atatürk düşmanı ilan edilmediki, İstiklal marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy, DoğuyuErmeni çetelerinin işgalinden temizleyen Kazım Karabekir paşa, Sağlık bakanı Rıza Nur, Halide Edip ve Eşi Adnan Adıvar, Ali İhsan Sabis paşa, Cafer Tayyar eğilmez paşa, Refet Bele paşa, Sonraki nesilden Şair yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek, Gazeteci Osman Yüksel serdengeçti, sonraki nesilden Kadir Mısıroğlu, şimdilerde birde tarihçi Mustafa Armağanı Atatürk düşmanı ilan ettiler Kemalistler, Birde Akit gazetesi ile Yeni şafak gazetesinin kimi yazarlarını. Tarihçi Mehmet Çelikde az eleştirmiyor hani. Bunlarda birşeyler yazmasa kimse gerçek yakın tarihi öğrenemiyecek bu ülkede.
  Sabah Gazetesinin yazarlarından Emre Aközle Engin Ardıçda var bunların arasında ama onlar ölçülü yazdığı için pekde öyle sayılmazlar aslında. Atatürkü eleştiren ancak ölçülü yazan birde Mehmet Şevket Eygi hoca var.
  İnternette ise Kadir Çandarlıoğlu ile çoktan ölmüş olan Cemalettin Kaplan Hocanın eleştirileri bulunuyor.

 38. Vedatın suçu ne said

  Taraf Gazetesinden Yıldıray Ogur geçenlerde acı bir hikaye olarak yazmış beyaz Türklerden yani sabatayistlerden Vedat Uşaklıgilin acı hayat hikayesini. Latife hanımında yakın akrabası olan 1904 doğumlu Vedat. Babası Halid Ziya ile İttihat ve Terakkicilerle birlikte Avrupaya gitmiş. Babası geri dönsede o genç yaşında oralarda kalmış. Üç yabancı dil öğrenmiş oralarda tahsil yaparak. Piyona dersleri falan alıp iyi bir piyanist olmuş. Sonra Türkiyeye başkent Ankaraya dönmüş. Babası saklasa bile eşcinsel eğilimleri varmış Vedatın. Türkiyede duyulmuş bütün bunlar. Evlenmiş doğan iki çocuğunu devrin salgın hastalıklarına kurban vermiş. Sonra Rıza Nurun hayat ve hatıralarım isimli kitabındaki kendisi hakkındaki o ağır ithamlar. Dilden dile dolaşır olmuş bütün ülke çapında. Barınamamış Türkiyede Romanyadaki türk elçiliğine görevli olarak gönderilmiş Kadir Mısıroğlunun tabiriyle. Sonra Arnavutluka gitmiş. Orada iken belirsiz bir şekilde öldüğü haberi gelmiş. Kimisine göre silahıyla kendini vurarak intihar etmiş. Babasının bir eserindeki iddiasına göre ise Vedat suikast sonucunda 1937 de henüz 33 yaşındayken öldürüldü ve bu ölüme intihar süsü verildi olayın üzerindeki sis perdesi hala aralanamadı..

 39. işin aslı said

  Araplarda erkek çocuğa tecavüz eden biri idam edilmiş. Kendin diyorsun. Türkiyede üstübaşı pejmurde sokaklarda yatıp kalkan o adamların kimisine ne olduda öyle sokaklarda yaşıyorlar. Devlet o işlerin arkasını aramışmı hiç? Ama arap yakaladığını kesiyor işte. 1940 larda devletin kaymakamı böyle arızalanmış, sokaklarda avare gezer olmuş. 1950 li yıllarda basılan mülkiyeliler kitabında okudum. Bizde Hayri savcı öyle derdi. S…..G.ün davası olmaz diye. Olmazsa sokaklar deliden geçilmez o zaman. Birde İsrailin bir Cumhurbaşkanı geçen seneler bir kadına tecavüzden tutuklanmıştı her halde yanlış hatırlamıyorsam. Devletin en üst makamındaki kişi..
  1996 yılının başlarında Ege denizinde Yunanistanla Kardak kayalıkları krizi yaşanmıştı. Yarbay rütbeli Engin A. birliklerini çıkartmıştı insanın bile yaşamadığı Kardak adalarına. Yunanistan bize karşı birşey yapamadı ya. Sonra Avrupa birliği ülkeleri karıştı işin içine. Oralar bizimde toprağımız çekin birliklerinizi dedi. Türkiyede geri çekti. Yarbay Enginin kendine kalsa asla çekmezdi. Bütün Avrupayı yener dize getirirdi. Ege denizine gömerdi Avrupalıların hepisini birden. Olmadı izin vermediler. Şansı yokmuş. Yoksa bizleri çekemeyen birileri tarafından ikinci bir Atatürkün çıkmasına izin verilmedimi ne dersin.

 40. Canak kale savasi sonrasinda . cok yanlis olarak. Tabiyki Gebzeden Cemalin .fiki. Mustafa kemali. pasayi kahraman ilan. Etmisler. O zaman. Alman gavur pasasi. Limasonder i. kahraman göstereslerdi.
  Fahretin Altay Pasayada .Iftirali .Sözler söyledin. Cemal. Gebzeden. gitki Altay pasanin Torunu .Yavuz seni ariyor.

 41. Sabret kara kacan sabret, Yaz gelende yonca cikanda ilk önce biz yeriz. IIIINNNSS â â ââ lalahhhh. Sen yatip kalkarken.. Hezan sesleriilen… Yavudi isi bitirdi bile….. TÜRKLERI bu islara karistirmayin…

 42. Topragindan petrol, deniindende ,inci fiskiriyor. Kalbindende . Ahlaksizlik sinelerindende düzensizlik. Daha gecen gün. ahlaksizin ,birini idam ettiler. Nasil Basini kilclan ucurdular. Sucu. Bir Oglan cocuguna tecavuz etmek.

 43. uyandırdık said

  Adamıda uyandırdık. Hatamı ettik ne yaptık. Olsun. Olacak olan ergeç mutlaka olacaktır. Önüne geçilemez. İstermisin İsraildeki yahudiler acil toplantı üstüne toplantı yapsın tedbir üstüne tedbir alsın karar üstüne karar çıkarsdınlar.ABDnin hatta dünyanın yahudi lobisini harekete geçirsinler. BM güvenlik konseyini acil toplantıya çağırıp güvenliklerini garanti altına aldırmaya uğraşsınlar. Olurmu olur. Korku neler yaptırmazki adamlara.
  Zaten İrana karşı Avrupanın ve ABD nin aldığı tedbirler hep İsrailin geleceğinin güvence altına alınmasına yönelik tedbirler değilmiki.

 44. senaryo said

  400 milyon arap. Para onlarda mal onlarda toprağından petrol denizinden inci fışkırıyor.. BM israilin bekçiliğini yapıyor. Dünya ne zaman karışacak İsrail o zaman tarih olacak.

 45. Arap Yavudiyi Deveylenmi sürecek. Denize .Atacak. Israilin Canavar gibi ,adamlari yokmu. Harun Yahya.. ne dedi .biliyormusun? Israile kim dokunursa . Gök kubeyi basina geciririz. Senin Hogay…sözü cok iyi degilmi?. Iste sizin beyniniz…….

 46. senaryo said

  Türkiye 10 yaşındaki bir çocuğu Rusyaya hediye etsin. O çocuk sözde Hıristiyan olsun ve Rus ordusuna girsin. Yükselsin. Kendisi gibi olan arkadaşları sayesinde çeşitli oyunlarla Rusyayı çevre devletlerle savaşa soksun. Sonra Rus askerlerini savaşta mermisiz olarak defalarca düşmana saldırtıp kırdırsın. Bütün çevre devletler çöken rusyayı işgal ederek paylaşsın. Moskova ve çevresinide düzmece bir kurtuluş savaşıyla aslı bizden gitme olan o paşanın yönetimine vermiş olsalar. Çeşitli milletleride o ülkeye doldurtup onları baş rus ilan etse yönetimide onlara vermiş olsa her tarafa kendi heykellerini diktirse O kendine ulurus dedirtip oranın halkının inançlarını ayaklar altına alsa gıkını çıkaranı astırsa kendi inancına göre devrimler yaptırsa oranın kaynaklarını 100 yıllığına ipotek ettirse. Ülkeyi savaş tazminatlarına boğdursa, oranın hazinesinin çoğunuda Türkiyeye kaçırmış olsa ne iyi olurdu kimbilir. Nerde bizde o şans.

 47. yolcudur abbas said

  Senin dilin bile Türkçeye benzemiyor. Benim Türklüğümü inkar ediyorsun. Sana düşmez bu konu ben kendimin Türk olduğunu biliyorum. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan çok iyi bir adam. Müslüman ya seviyoruz onu.
  İsrail emanet devlet. Yayılmayı buraları ele geçirebilmesi şöyle dursun dünya karışır karışmaz her devlet kendi derdine düşer düşmez araplar İsraili Akdenize süpürecekler. Yakındır. 50 sene say. O sebeple korkma. İsrailin oradaki araplara yönelip zulmü çalınan topraklarda hüküm sürmesinden kaynaklanıyor. Yani zulmü … korkusundan. Kemalistlerde Osmanlıya konmuşlardı. Halk dindar müslüman üst yönetim genelde sabatayist. Bunlara iyi davranırsak gözleri açılır bizi devirirler korkusuna 1923-50 döneminde karabasan baskısı kurmuşlardı bu millete. Çok şükür geçti o günler.

 48. Evet Osmanlinin Son en sali pasasi Gazi Mustafa kemal Atatürk . Senin gibilerin yüzünden Türkler gene gene kötü günler yasiyacak. galiba. Bu Topraklarda. Büyük Israil kurma arzusunda olanlarin, Gözleri vardir.
  Seninde hangi sebepten bu islerlen ugrastigin. asagi yukari ayni kapiya cikar.

 49. işte bu kadar said

  Otaklı demişki, Türkün En büyük pasasi Gazi Mustafa Kemal Atatürk icin Sebataismiydi. deyine . Yazilar yaziyorlar. Terbiyesi eksik . dersini enyakin zamanda verilmesini talep ediyorum.
  ——–
  Tamam dediklerini doğru kabul edelim. O zaman bu ulaştığımız bilgiler ne demek oluyor? Ne diye ulaşıyoruz biz bu bilgilere. Ne diye engellenemiyor. Eğer bu bilgiler doğru ise o zaman Atatürk nasıl Türkün en büyük paşası oluyor. Bunu devlet bile izah edemez. İzah edemezde haksız koruma kanunları koyarsa milleti haksız yere süründürürse adaletli davranmış olmaz. millet zaten bütün bilgileri dolurmuş internete. Bizde alıntı yapmışız. Bu kanunlarında pek bir anlamı kalmıyor. Yinede ölümüne ceza alsak bile yanlış gördüklerimizi onaylayacak değiliz. Paşanın sabetaycı kökenli olduğuda açıktır. Böyle bir suçda yoktur. Haydi banada eyvallah. Yeni bilgi çıkarsa önümüze bakarız. Otaklı ağa istersen devletten ol. Ben devletimi canımdan çok severim. Ama dürüstlük. Ucunda ölüm olsun ama doğruluğu dürüstlüğü Hakkı savun.Tamammı?
  Zalim güçlü olunca mazlum suçlu olurmuş. o hesap.

 50. Oradan buradan said

  Osmanlı soyundan olan ve Sultan 2. Abdülhamidin 4. nesil torunu olan Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu geçtiğimiz günlerde Zonguldak Alperen ocakları ilbaşkanlığında yaptığı bir açıklamada İatanbuldaki Ayasofya camisinde artık pazar günleri ibadet edilebildiğini açıklayarak bu yapının müze olmaktan çıkarılıp tamamen cami yapılması sürekli ibadet edilebilmesi gerektiğini bu durumu arzu ettiklerini açıklamış. 24 kasım 1934 te Fatihin değiştirilemez vakfiye şartlarına rağmen Mustafa Kemal paşanın yazılı bir emiriyle ibadete kapatılan cami ozamandır müze olarak hizmet veriyor.
  ——–
  Yarın 25nisan İngiliz Fransız ve Anzak askerlerinin 1915 te çanakkalede kara saldırılarını başlattıkları tarih. Bu savaşlar çokkanlı geçmiş zafer çok zor şarlardada olsa Osmanlı kuvvetlerinin olmuştu. Sonradan bütün bu başarılar sadece yarbay rütbeli olan Mustafa Kemal paşaya mal edildi. Bu millete hiç utanmadan sıkılmadan yalan tarih dayatan Kemalistler yarın yine yarbay rütbeli Mustafa Kemalin Çanakkalede anzaklar başta olmak üzere bütün düşmanları nasıl ağır bir yenilgilere uğrattıkları masalını anlatacaklar bu millete. Millette çok yutar ya bu yalanları. Bir akrabam Çanakkale ziyaretine gitmişti. Burada İngilizler (bizim 250000 olarak açıklamamıza rağmen) kendi kayıplarını sadece 30000 olarak gösteriyorlarmış. Çanakkalede zafer bizim olmasına rağmen bizim kaybımızın katbe kat daha fazla olduğu açıktır. Neden acaba.

 51. basından said

  Benimle yazışan vatandaş ulusalcıydı herhalde kendisi açıklamıştı. Akit gazetesinden bir yazı alıyorum kısaca
  Murat Alanın özel haberini okudunuz. İhanete işaret eden savcılık belgelerini ele geçirdi Alan.
  Ergenekon-Yunanistan-İsrail hattındaki ulusalcı ihanet.
  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen belgeler bazı (emekli) darbecilerin İsral ve Yunanistana savunma planlarımızdan hava radar sistemlerimizin koordinatlarına ve hatta kritik görevlerdeki pilotlarımızın isimlerine kadar her türlü bilgiyi yani özünde memleketi sattıklarına dair.
  Yunanistan tarafından talep edilen bilgiler ve İsrail tarafından talep edilen bilgiler.
  ———–
  Biz neyi anlatmaya uğraşıyoruz burada. Neyin davulunu çalıyoruz.

 52. basından said

  Size söyleyeyim bugün kutladığımız Anadolunun fethide, İstanbulun fethide Çanakkale savaşıda Kurtuluş savaşıda bir kurgudan ibaret. 23 nisanda öyle 29 ekimde 19 mayısta.
  29 ekimde Cumhuriyetin 10. ve 15. yıl albümünü tekrar yayınlayabilirmiyiz? 23 nisanda meclisin açılış gündemini bastırıp tören davetiyesi olarak davetlilere gönderebilirmisiniz? Tarihinizdenmi utanıyorsunuz. Daha sonra yaptıklarınızdanmı?
  29 ekimde meclisin kapısında üzerinde Fetih suresi ve Kelimeyi tevhid yazılı Cuma camiilerinde muhafaza edilen sancakı şerif asılı idi, Hani şu sonradan irtica bayrağı ilan edilen yeşil sancaklı şerif. Sahi o sancak şimdi nerededir acaba.
  1. Mecliste kürsümnün arkasında ‘Ve emrehun şura beynehum’ yazıyordu. Zaten 1. Meclis hacıhoca takımının doldurduğu bir meclisti. Daha sonra onların kıyafetleri ve ünvanları onların imanları irtica ile damgalanarak tehdit kapsamına alınmadımı?
  O Meclis Kuvayi Milliye ve Müdafaayi Hukuk namına kurulmuştu. Gayeleri ise şeriat ve hilafeti ihya ve yeniden inşaa idi. Anadoludaki Kurtuluş savaşıda bu ruh ve imanla gerçekleştirilmişdi. Anadoludaki halk cephelerinde. Onun için Mustafa Kemal heyeti temsiliye adına istanbula gönderdiği mektubuna ‘Halife ve Hakan efendimiz’ diye başlar ve ‘Kullarınız’ diye bitirdi.(Abdurrahman Dilipak 23 nisan 2013 tarihli yeni Akit gazetesindeki köşe yazısının bir kısmı)
  Mustafa Kemal sonradan çevrildi. Değişik davranmaya başladı.

  Birde Abdurrahman dilipak televizyonda Kemalistlerin yazdığı müslüman dindarlar aşağılayan beynini örümcek ağları sarmış olarak gösteren 1930 larda yazıldığını düşündüğüm bir şiir onu burada yayınlamak isterdim bütün aramalarıma rağmen ancak hiçbir yerde bulamadım

 53. cevap said

  Şimdi beni nankörlükle suçlayan bu sitede küfür ederek iftira ve çamur yapmaktan başka bir işe yaramayan, benim islamla işim olmaz demeye çekinmeyen birilerine cevabımdır.
  Mustafa Kemalin Balkan savaşları sırasında 8 şubat 1913 te Bulgarla 114 e karşı 6000 şehit vererek yenildiği bir savaş vardır Bolayırda. Böyle bir yenilginin izahı varmı. Benim dedemin amcası Türk Bulgar savaşı sırasında şehit olmuştur. Yemen cepheside Filistinde eylül 1918 de 7. ve 8. ordular İngilizlere satıldı diye çökmüştür. Oradada dedemin babası kaldı. Şehit evraklarınında devlet adına geldiğini söyleyenlerce alınıp yok edildiğini yazmıştık daha evvel. O zamanki Kemalistler her rezilliği yapsın biz ahlaksız olalım öylemi. Burada yazılı olan binbir rezilliği bizmi yaptık. Bak bakalım internette kimler için yazıyor senin bana iftiraen yaptığın o açıklama.

 54. Vedü zina sözü . valideni ölcmez. Bu laf yanliz ,senin terbiyene ve nankör olmana söylenmis sözdür. Bakar körler.

 55. cevap said

  Ağa ben veledi zina değilim kötü söz sahibinindir bunlar internette olan bilgiler.

 56. cevap said

  ben internette öyle bir yazı buldumki özetliyorum. Çanakkaleden başka Bitlisdede savaş şartlarında bizim askerlere öyle kayıplar verdirmişki. Filistinde 7.ve 8. orduları kimine göre yenilgiyle kimine görede danışıklı dövüş olarak ingilizlere esir ettirmiş. Kendi Halebe çekilmiş, araplar oyunu biliyor ayaklanmışlar. Şehrin göbeğine mitralyoz koydurup taratmış milleti. Onu geçtik 1912 de İtalya Trablusgarba çıkartma yaptığında Osmanlı devleti İttihat ve Terakkicileri göndermediği halde Mustafa Kemalde dahil gizlice kaçıp gitmişler. İtalyanlarla savaşmamışlar bile. Sivil arapları öldürmüşler çeşitli bahanelerle. Kurtuluş savaşı yıllarında sivil halktan 9000 kişiyi astırdığı yazılıyor. Bu rakamlar azaltılıp yazılanlar. Doğuda Kürt olayları sırasında Gençde taş üstünde taş kalmamış. Genç şimdiki ilçe değil o zaman il merkezi, yerinde yeller esiyormuş şimdilerde. 1930da Zilan vadisinde 44 köyün tamamı kıyıma uğramış. 1937 de Dersimde öldürülenler zavallı sivil halktı isyancılar değil. Cumhuriyet döneminde bütün muhaliflerini ya astırmış ya yurt dışına kaçırmış, yada korkutarak susturmuş. Gayrimeşru doğan çocuğunun annesi Fikriyeyi kendisinin öldürdüğü iddiaları var diyor. Terminatör olarak bahsediyor Mustafa Kemalden. Diyorki 10 kişiyi öldürürsün adın karın deşen cek olur yüzbinleri öldürürsün, her yerde heykellerin dikilir resmi dairelerde resimlerin asılır.

 57. Türkiyede Yeniden . Türemis olan . veledi zinalar Türkün En büyük pasasi Gazi Mustafa Kemal Atatürk icin Sebataismiydi. deyine . Yazilar yaziyorlar. Terbiyesi eksik . dersini enyakin zamanda verilmesini talep ediyorum. Gebzeden Cemalmis,

  Kimis bu Terbiyesiz görelim bakalim.

 58. cevap said

  Ağustos 1925 te Vedat Uşaklıgil meselesinden dolayı Latife hanım ile Mustafa Kemal kavga ediyormuş. Latife hanım büyük kavga çıkartmış. Mustafa Kemal orada insanlar olduğu halde ona tokat vuracak olmuş. Latife daha önce davranarak yelpazeyle paşanın yüzüne vurarak kanatmış. İçerideki gazeteler korkuyor ama avrupadaki gazeteler hep Mustafa Kemal paşa karısından dayak yedi diye yazmışlar. Sonra malum boşanma olayı meydana geliyor.

 59. cevap said

  Dedemin kimliğinde Atatürkün resmi yok. Dedem Atatürkçüde değildi. Aleyhine söz söylemezdi sadece. Siyasete karışmazdı. Torunlarından biri daha yeni dedem hakkında sayfa açmış oraya Atatürkün resminide koymuş. Ben senin anana şununa bununa laf söylemedim ahlaksızlık yapma.

 60. benim kimlgim sendeymi aciklada biliyim. dedenin kimlinda Atatürkün resmi varmis. o nasil oluyor . Arap tarafi olan Hocalar Atayi istemezler. nasil oluyorda atanin resmi dede hocada oluyor.. Atayi elestire bilirsin fakat. Ataya Yavudi,, dönme sebatais. diyemesin.
  Eskiler Oglanci derlerdi bir taraftanda Zambara derlerdi.. ben neden boyla düsünüyorladi. acep niye.

 61. cevap said

  Ulan akıl fukarası internette benim hoca dedemin anısının olduğu sayfada Atatürk resmi bile var. Benim o dedem Atatürke bişey demez konuşmazdı. Bizde Atatürkçü olan akıllılarda var. Hain islama saldırandır. 62 yaşında biri 53 yaşında kadının çocuğu olmayacağını bilir. Yalan makinası. Hain sensin. İslama söven senin açık kimliğin bende var. Rezil olma diye açıklamıyorum. Türkiyenin islam düşmanlarına ihtiyacı yok.

 62. sen merakta kalma. ben öyebir salrimki. Ataya laf söylemenin ne oldugunu anltirlar.
  Bütün Türk Milleti saygi duyuyorda bakalci dednin gördüklerini. sadece yunanlilar gördü. Göt korkusuilen Islam oldum diyenler .Her fisata yüzlerindeki maskeyi kaldirirlar. bu hayini bulma isaretidir.

 63. cevap said

  45 yada 46 yaşından sonra kadın çocuk yapmaz. 1898li anne 1951 de 53 yaşında olur. Nasılsa internet ortamı salla gitsin. Tamam bitsin artık.Atatürküde istediğin kadar sev sana karışan yok.

 64. Evet Ben Dogdum vakit validem 51 yasindaymis. Arnavut kadinlari ve cebi kadinlari. Ölmek bilmezler. Eger yasasaydi 112 yasinda olacati. Rezilik cekmeden haka yürüdü. Annemdir Allah rahmd eyliye.
  Mustafa Kemal Ataürk Özbe oz Türkmen tairesindendir. Türke Düsmanlarin yazdigi düsmani yazilari okuyup. Gercektir .diye düsmanlarin isine gelen isleri yapiyorsunuz. Ben söyledim aya Türkmenim Hem validem hemde babam. Hesini dosyalardan cikardik, Sende git sen kimsin onu anlâ bakalim. Müslüman olanlar Türke kötü gözle bakarlada ondan.

  Bu sözün cevabini sonra veriyorum.

 65. cevap said

  Ben senin annenin yada herhangi bir yakınının namusuna haysiyetine asla laf söylemem. Haddimede değildir. O sebep ile yalan söylemene gerek yok. 1951 doğumlu birinin 1898 li annesi olmaz. Üstelik senin yaşın 62 de değil. Muhtemelen yarısı kadar. Almanyadamı yoksa Ispartadamı yaşıyorsun. Arnavut tanıdıklarım görüştüklerim var diyede daha önce yazmıştım.
  Birde enel hak derdi bir tanıdığım çevirirdi bunu haşa Ben Allahım derdi. Bunu kötü manada söylemiyorum derdi. Ama ramazanda içki içerdi. Onunla arkadaşlığımı keseli çok seneler oldu.

 66. Evet Kadir misir oglu validemden hemsrim sayilir . Fakat Bir ayricalik var. Akcabatin eski ismi polathanedir, Yani Das ocagi
  Validemse Besikdüzü salpazarindan, bir cebi kizydi Istanbul dogumlu 1898. Anadoluyu Türklestiren Oguz boyu Bozoklular.
  Atatürk Türktür Arnavut falan degildir. Yaptigi ve Yasam tarzi Hakihii osmanli Türkü . Siz namaz kilmiyor dediniz onun icinmi Sebatais onun icinmi Onun icinmi Arnavut. Bu laf Arnavutlari Asagilamaki icin söyleniyor . Sen bir Arnavutlan tanistini hic.
  Arnavudun Tabiyki degisik degisik inancta olanlari vardir. Bektasi Arnavut Alevi Arnavut. ( Ehli Süni arnavut) Ortodos Arnavut, Katolik Arnavut. Simdi Gazi Musta Kemal Atatürk. Biliyorsunuz söyle hangisinden..

 67. cevap said

  Muhtemelen Cemal senin adın. İnternette yazın var. Kadir Mısıroğlu annen ile hemşeriymiş.

 68. cevap said

  Haydi bitir artık. Kendine başka oyuncak bul. Lafı çevirmesini çok iyi biliyorsun. Sana burada bir sürü şey öğrettik sayemde bu bilgilerle sağda solda yazış. Beni boşver. Hallacı Mansurunda o sözü hangi manada söylediğini ancak Allah bilir. Enel hak (Ben Allahım) manasına gelir. Genelde enel hak sözünüde başka kültür sahibi solcu guruplar savunuyor. Birde o konuya giremem. Atanın her şeyi biliniyor siz kabullenmek istemiyorsunuz. Arnavutlukun arnavutunun başka, kosovanın arnavutunun kültürü başka Makedonyanın arnavutu başka Yunan makedonyasındaki arnavutun kültürü başka. Mustafa Kemal subay adam bozayla şunla bunla ne işi olur.

 69. Cemal hakikaten . sen cocusun. ..Bagzi dara düsmüslerin. kandilerini teseli edebilmek icin kabahti baskalarinda ararlar bir sürü cahilane laflar ederlerki kanmamk . Tabiyki genclerin elinde degil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Böza yapmasini bilmez Salepte satmadi Dondurmada ,Bilmez. Bunun Arnavutlugu neresinde. Meselâ Arnavutlugu baski rejimylen idare edmis olan Enver Hoca arnavut degildi O Adam Bir bulgaristan GAGAvuzuydu. Atatürkten kuruk acisi olanlarin .Torunlarina anlatigi düsamanlikari. Kuvaimiliyeyi olmasaydi.Ne olurdu… Harun Yay nasil Hazar yavudilerinin Adamiysa .Kadir misir oluda yavudi güdümlüdür.
  Ona sorun bakalim .Hemseriin yani Akcabatliarin Kac hanim alma müsadesi var,. Hz resululâ Evet Cok hanimli olmutur Bir cok sebebi vardir Hz Aiseyi bile bir sebebten dolayi nikalamistir. Müsrikler Hz Resunun adaletinden, Hz Alinin, ve Hz Hamzanin Kilicindan korkarkardi . Sizler neden korkarsiniz. Bende Hak Sevgisilen dedimki Hz Allahin Cenneti vardir. Cehennem benim icimde olmadigi icin. Cehenem yoktur. Allah sevgi dolu dolu olandadir. her sey odur. Halcimansur demis enel hak. Bu dogru söze iskenceile öldürülmek. olmus.Cehleten Allah kurtarsin.

 70. cevap said

  Free Stand benim adım başka. Bende saklı. Ben öz Türküm Atatürk Arnavut asıllı. Bu Otaklı Ümt diğer Cemal olabilir desem yazış tarzları çok farklı. Ama onun soyadı vardı bende başkaydı. Memleketide bende vardı. Açıklamaya hakkım yok diye burada kullanmadım.

 71. cevap said

  Ne korkması Kaynarcada Pendikte benim akrabalarım var. Geleyim oraya görüşelim. Benim çekineceğim hiç bir şey yok. Osmanlı paşasına internette her yerde herkes herşeyi yazmış. Biz onlardan alıntı yapmışız. Boşnaklarıda o kadar sever sayardım. Ben başımı koymuşum diyorum bu ne diyor. Ben asılsız iftiradan korunmaya uğraşıyorum..

 72. cevap said

  Bana senin deyiminle bütün icadları kafirler buluyor demiş ağa, çaktırmadan yaftalamayı, iftira atmayı çok seviyor. Ben Hıristiyanlara yada yahudilere yada başka dindekilere kafir diye bir ifade kullanmam. Dinlere karışmam herkesin kendi dinine saygı duyarım. olaylara siyasi tarih açısından bakarım. Ateistlere karşı bile kafir sözünü kullanmayı sevmem. Ben o ifadeyi kullanmamaya prensip olarak özen gösteririm. Çünkü insanı vebal altında bırakır.

 73. Cemal Yürek Selânik. Sucun yarmis, gibi korkuyorsun. Mademki Türk vede Islâmsin. Nedendir O Osmanli Pasasina ,Sebataismi Yavudi dönmesimi. Bu Asli olmadik Sözleri sar fediyorsun.
  Sucun olmasa , Böyle saskinlik icinde olmasin. Pendik Sapan baglarinda . gelip basina bela olabilirim. Sen Bosnaklari Tanimasin.

 74. cevap said

  Biz Türklüğümüzü Müslümanlığımızı devletede belgeleriz. Hemde kaç yüzyıl ötesine kadar. Ben tarihçiyim. Eski bilgi ve belgeler elimizde. Sen benim kadar belgeleyemezsin. İncilden tevrattan tek kelime bile bilmeyiz. Pek işimizde olmaz. Kuranı Kerim bizimkiler tarafından defalarca hatmedilmiştir. Senin arabın kitabı dediğin mucizelerine inanmadığını söylediğin o kitap varya. Benim adım Cemal değil. Cemal başkasıydı. Dedelerimden birinin iki adından birini rumuz olarak kullanmıştım bir süre önce.

 75. cevap said

  Allah şahidimdirki Türküm Müslümanım. Dedem 70 yaşından sonra bakkal açtığında babamın evi ayrı. Mahallesi başka. Bakkalla bizim direkt alakamız yok.Türküz iftira atma. Memlekette rum kalmamış hepsi gitmiş Yunanistana. Üzerinden 47 yıl geçmiş. Yunanistandan tekrar adam getirerek bakkal açılacak değil ya. Biz Osmanlıdada Türk ve Müslümandık. İslamiyete sahip çıkmamızdanda bellidir. Sen iftira atıyorsun. Senin islam hakkındaki görüşlerinde var sitede. Baktım. Benim Türklüğün aleyhine olacak tek bir kelimemi bulamazsın.Sen arızayı sizim taraflarda ara bizde değil. Sen benim için istediğin düşmanlığı yapabilirsin. Ancak şunu unutmaki gurubumuzu senden haberi var. Sen hareket ben hareket. Yasal olarak. Birde sen İnternetteki Atatürk hakkında yazılanları görmüyorsun galiba. Benim yazılar pekde masumane kalıyor.

 76. Evet bakalara sahtekar dedim , Bakaligi kimlerden ögreniler. Suadiyede Saskin bakal vardir. Bu kisi o zamanlar sadece tramvain gelip gectigi bir kervan gecmez kus ucmaz, bir yer . Bu yüzden Saskin bakal demisler. Bu Dükanin sahibi Pasa köylü sitavronun damadi Oflu Sami. Ilk sahibi. Bu da yalansa ,Sakin bakal orda git ölc. Sonra . Korkma. Ermeniler Rumlarin hep, arasi aciktir hic gecinememislerdir. Biz Turani Ruhen. yasiyan .Allah kulariyiz. Hic bir yerde Kim oldugumuzu saklamayiz. Cünkü buna lüzüm duymayiz.. Misirdan kovulanlar pagani bir inanca sahip olduklari icin. Bizanslilar Ordados hiristiyanliga almalarina ramen bir türlü Haka
  yani Allah iman edememislerdir. Nerde olurlarsa kendilerini saklama ihtiyaci duyarlar. Yunanistanda bunlara Yuftos kacivilos derlerse genel Isimleri CINGENE dir. Simdi birde Ermenilerde var bu hastalik. hep saklanma ihtiyaci duyarlar. Fakat sunu unutmamalari lâzimdiki Türkler Her olayi carcabuk unuturlar. Hic korkmana luzum YOK.
  Sonra Alevi gibibi Kendilerini gösteren Koyu Ermenilik güdenleride biliyoruz onlarinda .Takipcileri. Kimler biliyormusunun.
  Senin reklam etmek istedigin .Sebataisler.
  GEBZELI CEMAL. Müslüman olmus olsa kendini olmus gibi gösterse. Mutlak bir yerden acik verir. Dedem Hocaydi di.
  Türkler Simdiye kadar yapilan hatalari .Artik yapmiyacaklar….

 77. ermeni meselesi said

  Malum 1915 yılı Osmanlı İmparatorluğunun ve Türkiye tarihinin en zorlu yıllarından birisi. Osmanlı her yandan saldırıya uğruyor. Çanakkalede zorlu savaşlar. Sarıkamışta Ruslarla savaş. Sabetaycılarda Osmanlıyı tamamen ele geçirmeye uğraşıyorlar. Doğuda Rusların kullandığı Ermeniler ayaklanmış. Osmanlıda yönetimi ele geçirmiş olan İttihat ve Terakkici yapılanma Ermenileri Anadolunun dışına sürmüş. 1292000 ermeniden kimine göre 419000 ini. Kimine göre 800000 ini. O dönemde 1908-15 yılları arasında 500000 Osmanlı Ermenisinin Avrupa ve Amerikaya göç ettiği biliniyor. Suriyeye Lübnana Ermenistana gidenler yine başka. İçimizde 1935 teMüslüman kimliği alan yüzbinlerce Ermenide var. Şimdi birileri bize Türkler 1.5 milyon Ermeniyi kestiniz diyerek bizi damgalamaya uğraşıyorlar. Kimisi bunu 800000 diyor. Yani ülkeden kaçanlar aslındaöldürüldü yalanıyla damgalanıyoruz. Onlar Anadolunun yarısını ve Çukurovayı ele geçirmeye uğraşıyorlardı. İttihat ve Terakkici yapılanma bunları ülkeden sürerek doğru yaptı. Neticede 1878-1913 döneminde yüzbinlerce Türkde Balkanlardan Trakya ve Anadoluya kovulmuştu. Biz Avrupalılara biz Türkleri katlettiniz diye damga vuramadık. Nerede bu Balkanlardaki Türkler diye hesap soramadık.
  Tarihçi Yusuf Hallacoğluna göre 1915 olayları sırasında 8500 Ermeni savaş şartlarında ölmüştür. der. Haydi olsun 10000, 1.5 milyon yada 800000 değil. Eskiden Ermeniler 1915 te 300000 Ermeni öldürüldü derlerdi. Bu rakam sonradan 1.5 milyona çıktı. Bunların ölüleride ürüyor. Batı bu millete her türlü oyunu yapmış bu yetmemiş birde yaklaşık 100 sene önceki Ermeni meselelerinden birde 1945 ten sonra soykırımcı demiş.
  Mehmet dede vardı. 1908 doğumluydu. Ona anlatılmış oda bana anlattı. 1914-15 te Ermeni doktor Elazığda hastaneye gelen savaş yaralısı Müslüman Türk askerlerini zehirleyerek öldürürmüş. Anlaşılmış çok ölü verildiğinden. Adam öldürülmek üzere tutulmuş. Adam ölürken ben bir canım(tek kişiyim) fakat sizden bin gitti dermiş.

 78. yazma said

  Bütün bakkalcılara sahtekar dedi. Yaz bir tarafa. Ah Otaklı ağa ah.

 79. yazma said

  Free Stand senin yazılardada neler neler var. Sana niye birşey diyemiyor bu adam. Gücü banamı yetiyor. Öylemi zannediyor. Benimkilerde internetten toplama bilgi. Bunun yazdıklarını silme eski yazdığı küfürleride mümkünse geri koy. Belki birgün bana lazım olur. İkide bir beni tehdit ediyor.

 80. yazma said

  Otaklı ben sana gel bana yaz demedim. Bana sen bulaştın. Önüne gelene ve dini islama neler neler yazdın. Sen sadece benim yanacağımımı düşünüyorsun. O aleyhine yazdığın adamlara ben ona dava açmayın dersem açmazlar gidin dava açın dersem sen o zaman görürsün. Ben bunları değil ömür boyu hapis işin içinde isterse ölümüm olsun ama doğru tarih olsun diye yazdım. Allah şahidimdirki Türküz. Sen bir daha bana yazıpta moral bozma.Kaç sefer yazma dedim yine bulaştın.

 81. Kabe mucizesi said

  Harun Yahyadan banane. Ben onu savunmuyorum. Dedem hoca idi. Öztürküz. Ben senin aleyhine yazı yazmadım sadece senin yazdıklarını sana hatırlattım. Kinlenmen oradan. Dini İslam aleyhine konuşanında başı belaya girer. Benim başımı belaya sokacakmışsın. Ben alırım bu bilgileri kendim polise buyrun yazılarımda suç bulun diyecek kadar açıkım. Korkum yok. Ben ne Atatürke nede İsmet paşaya düşman değilim. İsmet paşa namazın türkçeleştirilmesini Mustafa Kemali ikna ederek önleyendir. Rumlar 1924 te gitti. Dedemin bakkal dükkanı 70lerden 85e kadar. Sen bütün bakkalcılara rum demeye getiriyorsun. Fikir yarıştıracak galip geleceksin yeniliyorum diye kinlenmek düşmanlık yapmak erkekliğe sığarmı? Büyüklerim benim bildiğimin binde birini bilmez. Mustafa Kemal hiç akıllarına bile gelmez. Banada yazma derler.

 82. Yüz zurat Abdal murat. Ben senin , Sen degil Ailenin bildikerini. Dahi Cöpe atacak kadar. Sen bana diyorsunki Harun Yahyaile Kafa buluyorsun. Harun Yahya dediki her Kim.. Isralie saldirirsa .Dünyayi onun basina yikariz.
  Sendemi .Yavudilerin adamisin? Ve yahut Beynin , Yoki Bazi islerde. Carsafa dolaniyirsun yeni Damadin siki gibi.
  Bir Bo…tan haberiniz yok . Sadece , Sahsi menfuati ile yasayan. Aile büyüklerinin . Doldurdugu kafaylan yasayanladansin, Ilk Önce Atatürk Düsmanligi ve Ismet pasa düsmanligi Ilen doldurulmus . kafalar..Simdi bak Bakalik Rumlara ait bir isti. Ismet pasa Bu firsatci sahtekaqrlari. iyi bir hale koymustu. Senin dedenin de Bakal dükani yokmuydu, Sanin Agliyaran durumu izah etmeye calismanda beli. Sen TÜRK degilsinn . Istifade seklinden beli. Senin basini belâya koyacam..Soydan gelen Bir bozukluk var sende..

 83. bende yalan yok said

  Şimdi bu Otaklı Ümt bana Tuzlalı, Gebzeli, Darıcalı, Yarımcalı demiş, yalancı demeye getirmiş. 1930 larda tamamı Gebzeye bağlıydı. Darıca Gebze arasında sadece demiryolu vardır. Tuzla Tepeören ve Yarımca bölgesinin köylerinden olanlar kendini Gebze bölgesinden sayar. Hatta Derinceni kuzeyindeki köyler bile eskiden Gebzeye bağlıydı. Şile Değirmençayırı ve civarıda kendini Gebzeli sayar. Yani yalan yok. Ben buraya açık adresimi yazacak değilim. Gizlilik esas dedik.
  Şimdi gelelim Otaklı ağaya, ben General Fahrettin Altayı gördüm Atatürkü görmek nasip olmadı diyerek 85 yaşlarında olduğu izlenimini vermişti. 1942 de Almanyadan Türkiyeye gelen denizaltılar meselesini yaşamış gibi anlatmış, 1963 te avcılık yaptığından 1966 da Alarkonun fabrikasından bahsetmişti. Benim dedemden bile büyükmüş. Dedelerimdem büyük olanı 1898 liydi. Buna göre Otaklı ağa en az 1897li yani dünyanın en yaşlı insanı olması lazım. Ama sonradan yaşını 62 olarak açıkladı. Yani 1951 doğumlu. Avrupada çok ülke gezdiği çok dil bildiğini falan yazmıştı. Ne malum doğru olduğu. Çok dil bilmek o kadar kolaymı? Kim yalan söylüyor okuyan karar versin.

 84. doğru tesbit said

  Az evvel Ateist bir site buldum reklamını yapmak istemediğimdem sitenin adını yazmıyorum.Ali Yılmaz adlı bir ateist orada İslamiyete islam kadınlarına basıyor küfürü. Kendi resminin yerinede Mustafa Kemal Atatürkün resmini koymuş. Ya ben ne diyeyim şimdi bunlara

 85. doğru tesbit said

  İsrailliler o kadarda akıllı değiller, kaç sefer savaş olmaksızın kendi uçaklarını vurup düşürdüler. Kendilerine askeri yardım getiren bir gemiyi bile vurdular savaşta. O icadlarıda kendileri bulmuyor. Batının teknolojisini satın alıyor. Yada beleşe verilenler bile oluyor. Hem müslümanım dersin hem Kuranı Kerim ile müslümanlarla dalganı geçersin.

 86. doğru tesbit said

  İsrail varlığını hemde 65 yıldır ABD ve Avrupaya borçlu. Onların desteği olmasa 1900-1948 döneminde bölgeye yahudi göç bile yapılamazdı. Osmanlı ve Arap korkusuna. İsrailin kurulması şöyle dursun.Hatta İsrailin varlığı bugünde dahil onlarca senedir Birleşmiş Milletler tarafından korunuyor. Arap ülkelerinin ortasındaki o topraklarda kendi gücüyle hakim değil. İmkanlarının çok devletininde o kadar güçlü olmasının sebebi ABDnin ve Avrupadaki müttefik ülkelerin ve ayrıca dünyadaki yahudi lobilerinin desteği var arkasında. Arap düşmanlığı İslam düşmanlığını çağrıştırır. Yanlış düşünüyorsun.

 87. doğru tesbit said

  Devletimizin daha önce İran Irak Suriye gibi Müslüman komşu devletlerle ilişkileri çok iyiydi. ABDnin ve Avrupanın ortadoğu politikası sebebiyle arada bozulma gösteriyor. Malum ya Natoya bağlıyız. İsrailde bir kaçyıl önce yahudi yönetimden zulüm gören Gazzedeki masum Müslüman araplara insani yardım götüren 9 vatandaşımızı öldürmüştü Mavi Marmara gemisinde. Hemde açık denizde. Ayrıca aynı günlerde İskenderunda yapılan ve çok sayıda ölüme yol açan bir PKK terör eyleminin arkasındada İsrailin olduğu yazılıp çizilmişti. İsrail parasını aldığı heronlardan kimisini teslim bile etmezken kimiside bozuk çıkmıştı. Sadece birkaç heron azbuçuk işimize yaradı. Onlardanda Türkiye çok pahalı alarak kazık yedi. İsraillede ilişkiler halen daha pek iyi sayılmaz. İsrailin Akdenizde uluslar arası sularda bulduğu doğal kaynakları rahat çıkarabilmek için birazda ABD nin zorlamasıyla son aylarda Türkiyeyle iyi olmaya çalıştığı biliniyor. Yani gerçek dostluk değil bölgede yanlız kaldığı için çıkar dostluğu kurmaya çalışıyor.

 88. doğru tarih said

  Peygamber efendimizin şehit edilen torunlarının öcünü (70-80yıl sonra) öcünü Ebu Müslimin aldığını yazmıştın doğrusu şu.
  Horosanda Türk başbuğu Usman Emevi ordularıyla savaşp yenilerek esir düşüyor. Bir kadın kurtarıp Azerbaycana kaçırıyor. Usman onunla evlenip Müslim adını alıyor. Birde oğlu oluyor Abdurrahman diyorlar. Horosana dönüşte yakalanıp idam ediliyor. Birkaçyıl sonra eşide ölüyor. Oğlu Abdurrahman Ebu Müslim adını alıyor. Mevrde saraç çırağı oluyor. Araplarla tanışıp kendini sevdirmiş. Hac kafilesiyle Hicaza gidiyor. Orada peygamber efendimizin soyundan gelenlerle tanışıp İmam İbrahimle emeviyi çekiştirip yıkma hesabı yapıyorlar. Horosana dönüşte gençlerden ordu toplayan Ebu Müslim İranı Irakı alarak Emevi hükümdarlığını 750 de yıkıyor. İmam ibrahimin kardeşi Ebul Abbas Saffanı halife yapıyor. Orta asyaya dönüp 751 de Arap kuvvetleriyle olarak Çin ordusunu çok ağır şekilde yeniyor. Sonra tekrar hicaza dönüyor. Oradan Bağdata gelişte onun gücünden korkan yeni ölen saffahın kardeşi halife Mansur 754 te onu tuzakla boğdurup 32 yaşında öldürtüyor.
  Görüldüğü üzere gerçekte Ebu Müslim emevilerden sadece kendi babasının öcünü almış. Bu işten emevi yönetiminden hoşnut olmayan araplar karlı çıkmış. Emevi yıkılıp abbasi devleti kurulmuş. İşi bitincede birkaç yıl sonra Ebu Müslim öldürülmüş.

 89. Türk silali kuvetleri – Ihtiyaci olan , Eronlardan 10 adet , Sudi Arabistana ismarlamislar,,, Sudlar–..Ne yapacaksiniz. Türkiye sormus,,Ne yapacaksiniz, bunlari. —– Kürtleri kürtleri gözetlicez… Arap Alhh,,,,Bunde yok Israilden , ismarlayin..
  Israil. Araptan- daha iyi kuranikerimi. okuyor here halde. Bütün. icatlar yavudi icadi.. Sen Yat Kalk.. Ataya duva ed..o gelmeseydi,,Durumu vede Olaylari anliyacak Bir Osmanli Zabiti yoktu. o zaman……Bu günkü halimize sükür.. Degilmi?

 90. Otaklı ağaya said

  Ağa sen beni korkutacağınımı zannediyorsun. Ölümse ölüm. Başımızı koymuşuz. Düşmanlık yok bizde bilgi var. Senin iyiliğini düşünerek birkaç satır yazı yazdık sen bizi tehdit ediyorsun. Yazma dedin kesiyoruz. Ağa ne tesbitlerimiz varda ayıp olur diye koymadık. Sen ne konuşuyon. İslamiyete neler söyledin geri adım atacağını birde beni tehdit ediyorsun. İnsanın biraz yüzü kızarır. Benim bilgiler uydurma değil ulaşarak toplama sende biliyorsun. Peygamber efendimizi görünürde öv islami değerlere demediğini bırakma. Sen gerçekte neysen yazsana şuraya millette bilsin.

 91. Cenabi Allah Türk ü Asker olsun diye . bu Dünyayi mekana gönderdi. Ben ve benim gibiler . Süfyanilere,, Marvanilere, Apasilere .Samirilere Belâ olsun dedi ve ben de . Emri yerine getirip . Yobazlara bela olmusum ki. Emir vaki oldu.
  Ataya Dokunani . Bu mekandan silerler . Daricali , Tuzlali, Gebzeli . Yarimcali .Belediye temizlik yapiyor .

 92. Otaklı ağaya said

  Otaklı ağa mahkeme piyanist Fazıl Saya Allah inancını, cennet ve cehennem gibi kavramları yalanlayıp tvitırda dini değerleri ve kutsal inançları aşağıladığı için 10 ay hapis cezası vermiş, bu cezayı 5 sene ertelemiş. Sanada ceza çıkmasın.sonra bu yazıların içinde ne biçim ifadelerin var. Kimliğinde açık. İleride sanada bir ceza çıkmasın sonra. O cümlelerini iptal ettirecek bir yazı koy şuraya. Ben senin aslında inançlı fakat dini bilgilerinin biraz eksik olduğunu düşünüyorum.

 93. yaşanmış olay said

  elimde yazı yok aramıyorumda dedemin anlattığı bir anı geldi aklıma onu koydum sadece. ondada atatürkün adı bile geçmiyor.

 94. Hazreti resülulalah. Simdiki zemanda bulunmus olsa. sizin gibilerin yüzüne bile, bakmaz.

 95. bitsin said

  Ağa yaftalama, gizli hakaret, iftita hepsini yazıyorsun. Ben karşı cevap yazınca kızıp karakteri bozuk diyorsun. Yazılar bitsin diyorum yine yazıyorsun. Atatürk Türkiyeyi kurmuşmu kurmuş bitti. Ben yazıyı keseceğim yine aleyhime karalama yapacaksın. Haydi birbirimize hakkımızı helal edelimde yazılar sona ersin artık. Haydi iyi günler.

 96. cevap said

  Kurana tevrattan alınma
  namaza budizm hipnozu diyen
  Kabeyi sanki bir puta benzeten
  Mucizeye yalan diyen sensin sen
  ben burda tarihi tesbit yaparım
  istenirse dini bilgi katarım
  ister yatar ister isem kalkarım
  Sanane benim din işlerimden

 97. Free Standa said

  Free Stand geçmişte yazıldığını bildiğim yada düşündüğüm bir yorumumu ne kadar arasamda bulamadım. Yerine bir benzerini koydum. Yalan yok belki yanlış anımsama var.

 98. Free Stand said

  @silinen yorumlar

  Bu sitede iddia ettiğiniz gibi bir yorum silme olayı asla olmamıştır, olmayacaktır. Küfür ve/veya hakaret içeren kelimeler, cümleler kullanmanızdan dolayı silinmiştir.

  Saygılarımla.

 99. Sende kabaht yokmus sana islâmi öretmeye kalkanda. Islam Namaz Orucla ölcülmez. Kac defa anlâtik.
  Gel zahit,Kur ani cikar konundan
  Hidayet vermemis o kitap sana
  Sem ini hatmetmis ulu yaratan
  Gelmemis icinden bir hitap sana

 100. cevap said

  İnternette Atatürk sabetayistmi, atatürk yahudimi yazanlar var. Açıkça yahudi diyenler var. Aslen Türk değil dönme asıllı diyenler var. Ben kendimden yazmadım. Birde sıratı müstakim dernekleri onun döneminde kapatıldı. 1920 lerde 30 larda Çok cami harabeydi. Namaz kılmasını bilen çok azdı. Sabetayın konusu evvelce yazıldı. Yazılar bitti.

 101. Selanik dendimi . Yanliz Yavudi demek degildir. Selanil ve civarinda .Bir Sürü yürükler vardir . Yaci bedir Yürügü, Böceli yügü . Sonra Bodrum tarafindanada. Yüklü bir Tükmen yerlesim yeri olmus. Gavala Selanik. Yavudiler Sonradan Osmanli Padisahi Avci Mehmedin Emrilen Selanige gönderilmisler, Hem kuveti Yavudiye kaptir simdide karisiklik cikart, olurmu ya olurmu ya.

 102. Senin gibilerinnin hedefinde hep Gazi Mustafa Kemal AtaTürk var. Onada yavudi diyorsunuz. utanun be Osmanli soyundan olan bu mudur. Hadi . Sebataisler. Kaldir basini. Bir bak.. Türkiyede kimler okuyor kimler is, yapiyorlar. simdi senin nasil itiraz edecegini biliyorum. ben söyliyeyim. Pekiyi kimler bastaidi. Bu günkü Türkiyeye bak. Herseyimiz var. Kimlerin sayesinde.
  Koc Hol. Ezaci.B. ALARKO. Hani Yatar kalkarlar nerde.
  Oldu cok sey gibi seyler oldu. Meselâ Umurbeyli Celal Bey zamaninda. neler olmadiki. Karekteri bozuk .Sebataisller. kimlerdi bunlar.

 103. cevap said

  Yatar kalkar yobaz gibi lafları bari öğrenmişsin başka birşey bildiğin yok ya. Museviler sabatayistler bu avukatlığın için ne veriyorlar sana. Biz sıradan musevilerin yada sabatayistlerin düşmanı değiliz. Aralarında saygın olarak gördüklerimizide saygıyla anarız. Tarihte kirli oyunların içine düşen sabatayistleri tarihi tesbit olarak yazıyoruz. Şimdi bende sana misalen söylüyorum abdestsiz namazsız yazudi diye damgalama yapmış olsam hoşuna gidermi ikide bir beni şöyle böyle diye damgalıyorsun.

 104. cevap said

  1909 da 31 mart olayı dediğin sabetaycıların Osmanlıyı ele geçirme provalarından biri. Osmanlıya yapılan kimi gizli din sahiplerinin alçakça oyunlarından biridir. Bunu daha evvel detaylarıyla açıklamıştık. Ben ermeni olmadığıma yemin veririm. Sen gene bana Ermeni dersin. Ben Erzurumlu değilim.Batının insanıyım. Doğulu bir tek akrabam bile yok. Kaldıki Ermenilik kim ben kim? Siz maalesef işinize gelmeyeni asla kabul etmez karşınızdaki adamıda maalesef iftirayla damgalarsınız. Haklı çıkmak adına çamur yaparsınız kasten. Bu icadlar meselelerini daha evvel teferruatıyla açıklamıştık, kafa basmıyormuda aynı konuları tekrar tekrar önüme getiriyorsun. Bu arada seccadeler Herekede yada Bursa ile Kayseri gibi yerlerde dokunuyor. Dokuma işinin belkide 8-9 bin senelik mazisi var. Onu bari gavur icadı deme.

 105. Senin dindar dediklerin kimlerdir. 31 Marta Osmanli padisahina isyan edipte.Hükümetin düsmesine sebep olanlarmi? Bunda Sizin meshur olan . Nusri Saidide var. Hangi dindarlardan bahis ediyorsun. Yatip kalkmaktan baska ise yaramayan lardami bahis ediyorsun.
  Olar degilmidir . Biz TÜRKLERIN düsmani. Haca gidersin ..Senin deyimine göre : Kafirin Icadi Teyareylen .Ezani okursun Kafirin icat,ettigi aporlörlen Göya. Namaz kilarsin kafirin ördügü secadede, Hasta olursun Kafirin . Ilaciylan tedevi olursun.

  Senin gibi Düsünüp, yasayanlar ne yarayisiniz vardir. O kadar Avudilere laf sölüyorsunuz . Kafani kaldir .Dis isleri Davut ogluna bir bak . Ya cok Cahil yobazsin, yada Gizli Dersim ERMENISISIN .( Erzurum Askale Bag basi köyü) Ermenisi bol.

  Bu lafa Milleti sadika olanlar Alinmasin.. Nasil. Sebataisler Musayi terk ettilerse Ispanyadan gelen Müsevilerde sebataysebiye uydular .Iste Musayi terk edenler. Ibrahimilikten ciktilar. Iste ayni ,Aranizda onlarlan bir fark yoktur. Haybeye debelenip kendinizi yormayin.

 106. ibretlik olay said

  Emekli Tuğgeneral Levent E. hakkında 20 sene evvel bugün 17 nisan 1993 te hayatını kaybeden merhum cumhurbaşkanı Turgut Özalın zehirlenerek ölümünden sorumlu tutulduğu için sanık olarak dava açıldı. Bu paşa Kemalist olarak biliniyor. Üstelik Ergenekon örgütünün bir başka yapılanmasından olduğundan bahsediliyor. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı zehirlenerek öldürülecekte o işde sorumlu görülenlerden birisi orduda paşalık yapmış olacak. Ne günlere kaldık değilmi? Tabiiki kesin netice mahkemeden çıkacak karar ile belli olacak şüphesiz. O sebeple ben burada hiç kimseyi suçlayamam. Damgalayamamda.

 107. cevap said

  Beni kendi oyunlarının içine çekme. Biz neyin ne olduğunu herkesten iyi biliyoruz. Bir cümle herşeyi anlatmaya yeter. 28 şubat süreci 1923 te başladı ve 1000 yıl sürecek. Bunu demedimi eski genel kurmay başkanlarından biri. Ordudan dindar subaylar irtica bahanesiyle atılmadımı onlarca sene. Yahudilerin ağlama duvarında benmi dua ettim. Gazeteler kimleri yayınladı çarşaf çarşaf. Emekli Generallerden biri kızını İspanyol yahudisiyle evlendirmedimi. Dindar halkı kendi rahatları için tehlike görüp geçmişte İrtica PKKdan daha tehlikeli diyerek toplantılar yapanlar kimdi. 28 şubat sürecinde başörtülü diye garnizonda evlenen subay oğlunu düğününe alınmayan başörtülü anneye ne diyeceğiz. Biz biliyoruz, kimlerin neden 7 sülalesinin araştırıldığını. Bir akrabamız dindar dersanede eğitim gördü diye askeri okula alınmadı. İyikide alınmamışım diyor kendide. Yeni yeni bazı şeyler az biraz düzeliyor..

 108. Tefikfiretin oglu .Haluk Amerikada papaz olarak öldü.. Osmanlinin Türklere oyunu . Kim gelirse kapi acik. Ne oldu Türk perisan oldu
  Türklere .Yaptirdiklari isler. Cobanlik . Askerlik Er olarak. Türkten yüksek rütpeli yapmamaya dikkat edilmistir. Kenan evren dahi Türk soyundan degildir.Türke en büyük kazik. Islâmiyetlen atilmistir. HerifinnTürke kini bitmiyor. Tabiyi bu Islâmiyetlen alakasi yok olan isleri. islamiyetmis gibi gösterdiler. Menderes Iktidara gelir gelmez, herkesinn ,nufus kagidini degistirdi. Ülan Bütün Abdaloari orduya döldurdu-. Ataya sebatais diyorsunuz. Ata öyle bir düzen tuturmustuki .Harp okuluna alinacak olanlarin yedi nesline giriliyordu. Bide Ataya Utanmadan arlanmadan. Sebataismi diyorsunuz.. Cingeneler Misir halkidir , nedense kötü duruma düsmüsüsler
  Unutulmasinki Allah insani .madeyile sinamaz. Allah , herseyi bilmezmi ,neden sinasinki ,Bütün olaylar ,Meliktafuzun isidir .Insanin Kötü yaratilmis oldugunu ispat ermek icin seytanin ugrasi. oda kendisini oyaliyor .Cünki insan kötü degildir.

 109. buraya kadar said

  Bazen sen devletin kurulduğuna bak. Kurcalama gerisini de işin suyu çıkmasın demekten başka cevap bulunamıyor galiba. Neyse zaten yazılacak pekde birşey kalmadı galiba. Haydi bana eyvallah.

 110. buna ne diyelim said

  Tevfik Fikret yaklaşık 100 sene evvelinde Türk askerine yönelik olarakl yazdığı bir şiirinde şöyle der.
  Vatan senden hizmet umar
  Sen yaşarsan o canlanır
  Vatan için ölmekde var
  Fakat borcun yaşamaktır
  Ağa Mustafa Kemal albay iken Çanakkale savaş alanında cephede ben size ölmeyi emrediyorum demiş emrine verilen askerlerine. o askerlerinde tamamı şehit düşmüş.. Böyle bir emir olurmu hiç. 1853-55 Kırım savaşları sırasında Balaklava savaşı vardır. İngilizler Ruslara karşı bir hücum emri verirler. Askerler karşıdan öyle bir yaylım ateşine tutulurlarki bir anda yüzlerce ölü verirler. Adamlar askerlere hucum emri vermenin ne demek olduğunu hemen anlarlar. Bundan sonra ona göre savaşırlar. Ama Çanakkale savaşları sırasında Mustafa Kemalin birliklerine çok defa hemide mermisiz bir halde iken hücum emri verdiği yazılıp çizilmiştir. İşin içinde başka başka hesaplar olmasın. Yoksa kimse hiç kimseye durup dururken devlet kurma imkanı vermez gibi geliyor bana. Sen ne dersin bu konuda bilemem.

 111. Islamda hamra Hz Resulun Ricasiyla mekruf kilinmistir. Ben Ilahiyat okulunda falan egitim görmedim. Benim söyedilklerim düsüncelerim .Icimden gelen ,seslerdir. Haram yeri baska ,Mekrufun yeri baska. Ve Hamra (Sarap) Sirke dir . Eger kendini rahatsiz , tedirgin hisediyorsan. Yatigin odanin kapi pervazlarini Sirke ve saraplan sil. Gör bak ratliyacaksin .Cinlerin hepsinin sevmedigi hamra kokusudur. Biz bu hayata yasiyoruz, Cenabi Allah Ademin gözüne yedikat perde cekmistir .Cinleri biz göremeyiz . Ancak Ruhen uykuda görürüz..Hz Cafrin talebesi Imam Saafii diyorki ,Gördüm diyenin Saadetini kaldiririz. Demek oluyorki .Sahtekarlik yapanin Islama yaptigi Saadetini kaldiririz.
  Benim ,anlâdimlan Bagzilari Madeyile , rugiyati birbieine karistiriyor . Dünyaile Öbür tarafi birbirinden ayiralim.
  Sunu mutlâka bilelim .Allahin istemedigi hehangi bir sey vey olay . Kati surete olmaz. Cünkü Yüze yaratan ol diyorki oluyor.
  Iste her kisi canin .Islama bakis, ayri yari. Burayi Bir is yeri görenler var, iste senu yaparsan söyle olursun böyle olursun.
  Ne yaziki Bizim Cogumuz Islami anlamiyoruz.

  Felezof riza teyfik:: demis.

  Bana sual sorma,cevap müsküldür.
  Her sirri ben sana acamam hocam,
  Hakkin hazinesi dari degildir,
  Cami avlusunda sacamam hocam,

  Kaydi âhiretle düsmem mihnete,
  Ben burda memurum simdi hizmete
  Hayvan otlatirken gidip cenlete,
  Sana hülle donu bicemem Hocam

  Miraci anlatma,esek deglim,
  Bildigin kadar da melek degilim,
  Günahkar insanim ördek degilim
  Bu agir gövdeylen ucamam hocam,

  Halka korku verme velvele salip.
  Dünya ve âhiret bu kâhne kalip.
  Ben softa degilim cübbemi alip
  Imaret imaret göcemem hocam

  Ölümden ürker mi tez ölen kimse,
  Coktan masaharoldum ben haki nefese,
  Bu demi sürerken ecel gelirse.
  Isimi birakipta kacamam hocam.

  Iste osmanlilik budur. Osmanli Ruhu tasimak cok zordur.
  Polataneli Kadir misir oglu.. Diyorki. Osmanli devletini Atatürk yikmistir. Yalanin büyük kuyruklusus.
  O Adam Ingilizlerden güdümlüdür. Mevcut devletimizin her bakimdan düsmanidir.
  Almanyaya geldigi zaman. Almanlardan yüz bulamiyan .Akcabatli. bu sefer ingilizlerin yanina gidip. orda kuyruk salamistir.
  Ve hasil Türkiye icin tehlikeli bir beyindir. Zaten öyeden sonra beyini calismaz.

 112. cevap said

  Ağa birde şöyle düşün, Trafikte seyir halindesin, kırmızı ışıkta geçtin, Emniyet kemeride takmamışsın. Polisler yakaladı seni. devlet affediyormu? Yapıştırıveriyor hemen cezayı.
  Allah tabiiki kullarını affeder ama affetmesi için insanın kötü şeylerden onun haram kıldıklarından yasaklarından uzak durup onun emrettiklerini yerine getirmiş olması, kendisini Yüce Allaha sevdirmiş olması gerekmiyormu? Kaldıki duruma göre kimi kulları Allahı çok sevse bile cehenneme gidecek orada günahları sebebiyle yanacaktır. Mühim olan sadece Allahı sevmek değil aynı zamanda Allahın sevgisini kazanmak değilmidir?

 113. hatasız kul said

  Ağa Allahın cehennemi yok dediğin zaman Stalinin, Polpotun, Hitlerin, Leninin, Mussolininin ve ABD oyunları ile daha birçok şeyin hesabı hiçbir zaman hiçbir güç tarafından sorulamayacak demektir. Oysa Kuranı Kerimde çok sayıda ayet insanları Cehennem azabıyla korkutmaktadır. Günahkar insanların saf saf dizilerek rütbe ve makamlarına bakılmaksızın cehennem ateşine atılacağı anlatılır. Az evvel ateistler sayfasında Ebu Leheb ve karısının cehenneme atılacağı örneğinide vermiştik. Kuranı Kerim yalanmı söylüyor şimdi. Cehennem yoksa gücü elinde bulundurana her türlü kötülüğü yapmak hak olmuyormu? O zaman günahsız mazlumlara haksızlık olmuyormu? Kötülük yapanlarda cennete gisecekse eğer, iyi olmanın ne anlamı kalacak o zaman. Bu inanç kötülere daha fazla kötülük yapabilme gücünü ve cesaretini vermezmi? Yüce Allahın adaletine sığarmı bu durum. Üstelik herhangi ayet kasten inkar edildiği zaman insanların dinen ne duruma düşecekleride islam alimlerince pek çok defa açıklanmıştır.

 114. Histiyan aleminde cesitli . görüsler vardirki . Allah Hz Adami yaratirken ayni kendine benzetmis.
  Islâm bu fikri cürütmüstür . Ihlas süresini okuyan anliyan bu nu bilir. Süpesis ki . Islâm yagane .Hatasi olmiyandir.

  Söyle: Hata etmek Insana mahsustur. Töybe etmemek Seytana mahsuztur. Hatasizlikta Cenabi Allahindir.
  Sizler Osmanli Devletini Yabilmiyorsunuz yada okuduklarinisi anlamiyorsunuz. Benim kanatim. Biz Türk Ulusu kati surete soy agacina bakmayiz. Ahir zaman Peygaberinin Vasiyetinlen ,yasariz. Demiski Nevzat doganda kimin siltesine düsende Cocuk onundur.
  Bizim Büyük bir ulus oldugumuz burdandir. Bekleyin sabirlâ göreceksiniz . Devran dönecek Cünkü Hak sahibini mutlak bulur.
  Türkler Insanlari hep bir gözle gördükce, Cenabi Allah tabiyki, bilir ,Tabiyki görür, tabiyki ,duyar. Allah Yaratandir .Gafur ve rahmandir. Cehenemi yoktur .Cenleti vardir.

  Üncü Bl. Tank Cavus.Ümit Otakli. Tank-Top-Ta-Tair. 4830. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürkün. Hala emrindeyim. Ben size ölmeyi emrediyorum . Demedimi?

 115. hatasız kul said

  Gazeteci Yılmaz Özdil ismini duymuşsundur muhakkak. Başarılı bir gazeteci usta bir kalemdir. Yanlız kendisinin bir kusuru vardır. Gereğinden çok fazla Atatürkçüdür. Mustafa Kemal Atatürkün adı gibi yılmaz savunucusudur. Her şekilde savunur paşayı. Ufaktefekte olsa onunda bir takım hatalar yapabileceğini kabul ettiremezsin asla Özdile. Hatta Yılmaz özdil şöyle birde örnekleme yapmıştı televizyon ekranlarından insanları kağıt paraya benzeterek içinde Atatürk bulunmayan para nasıl sahteyse içinde Atatürk bulunmayan insanda sahte insandır bana göre demişti. Tabiiki o kendisinin düşüncesi. Geçen sene ağustos ayıydı herhalde Atatürkün hayattaki son manevi kızı Ülkü Adatepe Adapazarı yakınlarında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. Sosyeteden sanatçılardan kimiside Atatürkün yeni manevi kızı gazeteci Yılmaz Özdildir dediler.Kimiside bu benzetmeyi şu şekilde alaya aldı.
  -Ne Yılmaz Özdilmi? asla olamaz. O hala kızmı. O yaşta, asla inanmayız.
  Ben bunu Sabah gazetesinin bir ekinde okumuştum ta o zamanlar.
  Oda sanatçı Çelik gibi Atatürk sebebiyle alay edilenler kervanına katıldı senin anlıyacağın.
  Otaklı ağa seninlede dalga geçmesinler sonra. Atatürkün her yaptığı doğrumudur? Hiç hatası yokmudur? Hele o kadar şey ortaya dökülmüşken. Birileri birşeyler yazsada yazmasada millet birşeyleri bilip sıkı Atatürkçülerle dalgasını geçiyor gördüğün üzere.

 116. cevap said

  Bizim yakın çevremizde içki içen yakınlardan bazılarının yaşadığı ömür, Kimliklerini açıklayamıyorum. 66yıl,64yıl, 60, 55, 49, 47yıl. Bir komşuda 30 lu yaşlardö ölmüştü.Türkiyede ömür ortalaması 74-75 yıl cıvarı. Kendin karar ver. Bir ara alkolik olan tiyatrocu Yalçın menteşinde bir ayağını kestiler. Ölümün habercisidir bunlar.

 117. cevap said

  O deli doktorundan değil İçkici neyzen tevfikten daha akıllıymış düzeltelim.

 118. cevap said

  Rakıdır Mustafa Kemal Paşayı en erken bu dünyadan ayıran. Onun sevindirmek için ama aslında gizliden ölsede birilerine yol açılsa diye habire masasına rakı dayadılar onu öte dünyaya gönderdiler. Sigara gibi içkide erkenden öldürür. Macar Urban değil Osmanlı döktürmüştür fatih dönemindeki o topları 300 topçuyla birlikte. Bir tanesi Urban, Hristiyanlık dünyası onun adını unutturmamıştır. Urban olmasada o toplar dökülecek. Birde havan topuda Fatihin kendi icadıdır. Anlamak istemediğin tamam bu ülkeyi hiçbir zaman araplar ele geçirmesin. Sabatayistlerde memleketin neredeyse bütün önemli mevkiilerini ele geçirmiş olmasın. Asıl Türk islam milletide özellikle dindar olanları devlette önemli mevkiilere gelebilseydi. Hani nerede. Bu yol Ak parti sayesinde son on sene içinde adamakıllı açıldı. Onlarca sene engellendi. Müslümanım diyorsun tamam kabul ediyoruz tamam güzelde Kuranı Kerim içkiyi haram kılmıyormu? İçki içmeyen eşşek o deli doktorundan daha akıllıymış demekki. Allahın haram kıldığından kaçmış. Sözüm meclisten dışarı. Bitsin artık.

 119. Ben Müseviligi meht ediyormusum evet ediyorum. Koca Türkiye devletinde Koc holding, Ezaci basi, Sapancilar, ve Onlara benzemez Is Adamlari. Necmedin Ermakandan baska kim O Erbakanda Müsevilerin güdümlüsaüydü.
  Ben Müsevi degilim . Müslümanim Ebüü Muhamed Hanafinin görüslerini kabul ediyorum. Ve Hazreti resülün ehli beyitine sonsuz bir saygi duyarim.
  Soy bakimindan, Validedem. Tarafindan Oguzun Boz ok. Sayundanim. Baba tarafindan Tekeli Yörük lerinden. Arapliklan ilkim yok

 120. Benim Ismim uydurma degil , Has TÜRK ismidir. ( 6nci Kolordu 5 nci zh.tug .205 nci Tnk.tb 3 ncü bl. Tank cavus Ümit Otakli.)
  Sen Yatar kalkar oldugun icin beynin ,Calismaz. Yok önüne raki gelmiste . Sen icmemisin.
  Bak sana Ne anlatacan. Günlerden bir gün .Masar Osman( Sebataislerden) Yasilay cemiyetinde konzerans veriyor. Efendiler Bir koya Raki getirseler . Birde Bir kova su getieseler Esek hangisini icer. Dinleyiciler su demisler, Masar Osman neden demis ? Eskesa Neyzan Teyfik ordaymis Cevap vermis, Neden olacak Esek odugu icin, demis. Sözöm meclisten disari.

  Kadeh seni bade seni
  Vermeyelim yade seni
  Münkirin ne neddi var.
  Zerre kadar tade seni.

  Ey yatar kalkar, Senin kafada olanlar . O sana layik Osmanli Devletini Yikilmasina sebepsinis. Bulusunuz nedir icadiniz nedir,
  Sadece Yat kalk Yat kalk. Ulan Fatihin Toplarini bile,, Bir Kapinin dis mandali olan. Macar Urban dökmüstür.
  Yatip kalkmaktan baska ne yaptiniz Def olun TÜRKün yakasinda Arabin colüne orda Nasolsa petrol var, Orda yatip kakmaya devam edersiniz.

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk Pasaya Söylediginiz , O laflari aklinizdan cikarin.
  Yanarsiniz Cegenleme gitmeden..

  Hazereti resüle gönlümüz sütliman Fakat Arabi görmek degil aklima dahi getiremek istemem.
  Tanimak Hatay, Adana, ordakileri tani ve bir düsün.

  Kendinden dahi igrenirsin onlara bakip.

 121. Tesbit said

  Bu Otaklı ağayı çok iyi çözdüm. İnancı asla bana uymaz. Muhtemelen ismide uydurma. Ama adam tarafları ağır basıyor. korku yok. tesbit var. Gün görmüş biri.

 122. Anı said

  Köydeyiz çok sene evvel, avcı olduğu anlaşılan bir kaç kişi köye gelmişler kahvehanede oturuyorlar. Adamcağızın biri beni yeni yetme toy biri olarak gördü. Öyle ya yaş en fazla 18. Diyorki ben sihirbazım. Bir takım garip hareketler yapıyor. Harikulade gibi gözüküyor ama hileleri var farkediliyor. Neyse hareketler bitiyor adam bana ‘Ben diyor senin ne düşündüğünü bile bilirim. Bütün gizli saklı herşeyini bilirim. diyor. Git ulan nereden bileceksin diyeceğim koskoca adama karşı ayıp kaçacak. Bilirsin deyip idare ediyoruz vaziyeti. Neyse benden iki yaş büyük bir akrabam çağırdı beni yanına ‘Yahu bu adam yalancı, seninle eyleniyor. Ne diye dinliyorsun sen bu adamı’ dedi. Boşver dedim. Yaşlılardan biri sokuldu adamın yanına şöyle dedi.
  -Sen Kemalistsin galiba.

 123. Yalan söyleyen tarih said

  Bunu bana çok seneler evvel anlattılar. Enver Paşa devrik sultan 2. Abdülhamit Hanın yanına geliyor. 1914 yılının kasım ayı başlarında ve ona Osmanlı devletinin Birinci Dünya savaşına girdiğini haber veriyor. Abdülhamit telaşla soruyor kimlere karşı savaşa girişildiğini. Enver paşadan İngiltere, Fransa ve Rusyaya karşı Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluklarının yanında savaşa girildiğini söyler. Abdülhamit telaşlanır ve
  -Eyvah ne yaptınız siz? İngiltereye ve Rusyaya karşı savaşa girişilirmi hiç. Gitti koskoca imparatorluk. cevabını verir.
  Enver paşa öfkelenir ‘Ne diyorsun sen koca bunak. Sana haber verende kabahat’ Abdülhamitin oturduğu iskemleye bir tekme vurarak Abdülhamiti devirir ve oradan ayrılır.
  Osmanlıyı böyle bir maceranın içine sokan Enver paşa muhakkakki devlet kendisine kalsın hesapları içinde olmalıydı. Ama olmadı. Savaşın sonunda Osmanlının battığından başka kendiside kasım 1918 de yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Tekrar yurda giriş yapma çabaları engellendi. Ortaasyada yeni maceralar peşindeyken Rus kuvvetleri tarafından vurulup öldürüldü. Şimdi birileri o ve onun gibilerini kahraman olarak lanse ederken özellikle Kemalistler Osmanlının Abdulhamit ve Vahdettin gibi padişahlarını vatan haini olarak lanse etmeye uğraşıyorlar. Ne diyelim yalan söyleyen tarih utansın.

 124. tesbit said

  bu sözüm yanlış yorumlanmasın. Devletimizi, vatanımızı bayrağımızı şehitlerimizi her şekilde sevgi ve saygıyla anacağız, alevi, kürt, laz boşnak çerkez demeyip herkesi kardeş bileceğiz, Düşmanlık tohumları ekmayacağiz arada. mustafa Kemal paşayıda Türkiyenin kurucusudur kabul edeceğiz. Doğrularını takdir edeceğiz. Ama zamanında baskıyla yönetmişler. Zorbalık yapıp kimilerine karşı hak gaspetmiş zamanında Kemalistler, bunları devletten ayrı tutar eleştiririz. Tarihçiler bunları tesbit eder yazar hiç kimsede gocunmasın. Üstelik gerçek tarihin verilmesi devletimizi milletimizi aşağılamaz. Tarihten ders çıkarılmasına bir daha aynı hataların yapılıp aynı hataların yapılmamasına sebep olur. sebep olur. Japonya atom bombası yedi diye aşağılanamayacağı gibi. O bombaları atanlar utanacak. Bombalara maruz kalanlar değil. Bizede bu oyunları yapanlar utanacak mağdur olanlar değil.

 125. tesbit said

  Otaklı ağa müdür olayının üzerinden 27 yıl 7 ay geçmiş. Karıştırılması normaldir. Yeni okulun müdürlüğüne geçtiği sırada olmuş. Elimde yeni bilgi olsa yine koyarım. Koruma kanunu mantık dışı, Atatürkü seviyormusun başıma bişey gelmeyecekse sevmiyorum. Ne al sana dörtbuçuk sene. Böyle bir kanun taşdevrinde varmıydı acaba. Ben Süleyman Demirelle aynı masada bile bulundum. Herkesin önüne içki kondu. Ben içmedim. Yanımdaki benim önüme konan rakıyıda içti. Şimdi benim o zamanki seçimlerde Demirele oy vermeme hakkım olamazmı. İşte CHP mantığı bu. Atatürk döneminde Atatürk milletvekillerini teker teker seçecek sende sadece onun listeye koyduğu milletvekillerine ve sadece onun kurduğu CHP ye oy vereceksin. 1923-38 yılları böyle geçti. Ağa devlet beni tıksada içeri 100 yılda yatırsa herkes herşeyi öğrendi artık. Doğru bilgiye ceza devletin ayıbıdır ben asla gocunmam.

 126. cevap said

  Notlarıma baktım. Gebzede Sarkuysan Lisesi 1985 te açılmış hizmetede açılmış. Yapanda Sarkuysan şirketi. Olayda Sarkuysan okulunda gerçekleşmiş anlaşılan. Sen benden iyi biliyorsun. Ne alamanyası sen benimi takip ediyorsun.

 127. cevap said

  Kadir Mısıroğlu beni tanımaz ben onu tanımam. Hemde hiç. Bu yazılarlada alakası yok. Devletimizi bir yana koyalım. Bana Türkiyede emir verebilecek adam yok. O sebep ile hiç kimsenin güdümünde değilim. Bağımsızım.
  O okul 1977 tarihli. Atatürkdende İnönüdende sonra. Okul yahudi bir özel bir kuruluşca yapılmış değil devlet işi. Yani bu milletin vergileriyle yapıldı. 1985 te geçen O olaylarada ben tamamen dışarıdan vakıfım. Yanlız o yazıda geçen 3 kişiyide yakınen biliyordum.
  Biz Atatürkün yada atatürkçülerin düşmanı değiliz. Atatürkçü arkadaşlarımda var. Ben tabulara kişileri ilahlaştırmaya karşıyım. Tabular yıkılmak için var. Tesbit adamıyız tesbit eder yazarız. Kişilere düşmanlık asla olmaz bizde. Devletimize yada Sistemede düşman değiliz. Yalana boş abartılara düşmanız.

 128. Gebzede okudugun liseyi kimin sayesinde yapildi. Kadir misir oglu cok biliyor. ama gerceklerden haberi yok. oda güdümlü bir adam, ve sahtekar. yalanci. gerici. Türküm diyor. Türkün kim oldugunu biliyormu.

 129. cevap said

  Benim iki adım ötedeki komşum Selanik kökenli ama 5 vakit namazını kılar. Hiçbir kötülüğünüde görmedik. Bir sürü yakından bildiğimvar. Arnavut konuşuruz. Arada hiçkimseyle düşmanlık yok. Şimdi onları bir tarafa bırakalım. Tarihi tesbitleri yazmıyalımmı? Osmanlıya edilen Arnavut oyunlarını tesbit etmiyelimmi? Fatih Sultan Mehmedi Gebzedeki ordugahında zehirleyen Maestro Jakop yada Yakup için İtalyan denir ama Arnavut asıllıymış. Ishak paşada vardır Fatihin zehirlenmesi olayının arka planında oda yahudi kökenli ve karargahı Selanik. Yakup paşayıda Ishakıda halletti Osmanlı.. 1683 te 2. Viyana kuşatmasında Tatarlarla arnavutpaşalar Osmanlıyı sattıda yenildik arnavutlar sarayda zil takıp oynadılar Osmanlı yenildi diye. Daha kuruluş yükseliş dönemlerinde bisürü arnavut ayaklanması vardır. 300 yılönce İstanbulda Patrona Halil isyanı 200 yıl önce Kabakçı Mustafa isyanları saraya çöreklenmeler. Selanik Kavalalı Mehmet Ali Paşa arnavut değilmidir. Mısır valiliği sırasnda Osmanlıya iki sefer ayaklanıp Mısırı ayırmadımı? Osmanlıyı kaç sefer yenip artık zayıf olduğunu dünyaya göstererek rezil etmedimi? Osmanlıya hasta adam dedittirmedimi? Daha neler neler. İşte 20. yüzyılın başlarındaki Osmanlıya oynanan oyunlar. Tesbit edip yazmayalımmı? Bizde hiç kimseye düşmanlık yok, tesbit ederek tarih yazmak var.

 130. Ata arnavutmus sabetaismis. Aptul Hamit. En güvendigi tüfekciler. ARNAVUT degilmiyidi. Demirci Mehmet Efeye karsi, kulanmadimi.
  Gelelim Arnavut düsmanligina. Fatih sultan Mehmed. Trbzonu fet etikten sonra. Arnavutlari bu bölgeye getirmistir bölgedende insanlari Tonyaya ve civarina. Iste benzerlik burdan geliyor. Türklerde kati surete kan davasi yoktur. Bu bölgede kan davasi bundandir.
  Sonra Yavudi meselesi. Dis isleri davut oglu, Karay Yavudisi degilmidir. Cemil cicek. kimdir nedir.
  Tuturmusunuz, sabatais yok Selanikli . Pekiyi sizler. nesiniz. Osmanli böye bir devleti, Devamli gayri Türkleri Vezi yapar. Türkler öyle bakar. Hangi Padisahin validesi Türk kizidir. Bir Yauz sultan selimin validesi .Denisnendilerdendi. Yatar kalkarlar, Bir gavuru müslüman yaparsaniz. ceneti kazandiniz, felseiylen yasadilar. Eger herkezi müslüma yiyor. namaz namazn yaparsaniz……Mesela Mesühhhür mili sahir nazimin. büyük dedesi.Kostantin Borzecli- Sonraki ismi. Mahmud celaletin pasa. Polonya göcmeni dehilmi. Fakat bunlar kendilerinin Türk olduklarini söylüyorler
  Ben Selaniklileri iyi tanirim Müslümanligi kabul etmemis olmalarina ramen Nedense Türklüge siki siki sariliyorlar Vakit zamaninda Turancilar , Hep Yavudilerdendi . Bunlarada hayir de. Yatar kalkarlarda Arabin pesinde. Inanmiyorsan .Bak, Karayilap kimlerdir. YATAR KALKARLAR: ne b ok yiyorlar.

 131. Türklük said

  Daha evvel mevzusunu geçirdiğimiz bir konu açıklığa kavuştuğu için buraya alıyorum. Ak partinin Türklüğü kaldıracağı yönündeki ifadelere partiden bir açıklama gelmiş. Ak parti Genel Başkan yardıncısı ve Meclis Anayasa uzlaşma komisyonu üyesi Mehmet Ali Şahin Türklük ile ilgili olarak kendilerine haksızlık yapıldığını söylemiş. Şahin Türk milleti ifadesinin anayasada değişmeyeceğini söylemiş.Vatandaşlık tanımı konusunda ise Biz Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı denilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Nitekim komisyona sunduğumuz tekliftede bu şekilde yer aldı açıklamasını yapmış.

 132. Tozdan sebep said

  Biz daha çocukuz. İlçede Gebze Lisesi var. 1985 te Müdürü Şevkattin Urhan iyi biriydi. Duyardık büyüklerimizden kominist birkaç öğrencinin bazı yanlış davranışları sebebiyle okulla ilişkisini kesmiş diye. İlçede solcu bir mahalli gazete var. Solcu avukat habire okul müdürünün aleyhine yazıyor gazetede şöyle böyle diye. Maksat ayağını kaydırmak olsun. Vali geliyor okula sabatayist olduğunu duyduğum Hüseyin Öğütcenmi yoksa bir sonraki vali İhsan Dedemi tam olarak bilmiyorum ama galiba Dede. Okulda denetleme yapıyor. Evrakları falan inceliyor. Görenler söyledi o yaşlı başlı müdürü okulun önündeki Atatürk heykelinin yanına götürüyor. Heykelde bir parmak gezdirmiş. Sormuş bu ne toz diye. Müdür ne cevap verdiyse alıyor onu okulun müdürlüğünden başka bir okula öğretmen yapıyor. Hem 50 yaşındaki adamı. Sonraki yıllarda o müdürlede avukat ilede samimi olduk. Müdür hala sağmı bilmem. Avukat geçen senelerde daha yaşlanamadan öldü. Vali İhsan Dedeyide çok gördüm. İçkide içerdi sonra haccada gitti. Konya valiliği merkez valiliği derken emekli oldu. 2007 de 76 yaşında öldü.
  Diyeceğim o 1980 lerde 90 larda Atatürk müthiş otorite. Adı duyuldummu yer yerinden oynuyor. memuriyette de birisinin ayağını kaydırmak içinde bu Atatürk düşmanı demek en geçerli bahaneydi. Bu Atatürkçü değil dedilermi yandın bittin artık. Devlette hayatın kaydı demektir. Bu internet çıktığı çıkalı Atatürkçülüğünde ne otoritesi nede tadı tuzu kaldı denebilir.

 133. Yabancı gözüyle Ata said

  Geçtiğimiz senelerde 2000 li yılların başlarında ya TRTde yada özel tv kanallarından birinde yayınlanmıştı herhalde Çinde bir ders kitabı basılmışda üzerine Mustafa Kemal Atatürkün resmide konmuş pekçok dünya liderinin yanısıra. Şimdi Çinin eski liderlerinden Maonun resmi Türkiyede ders kitaplarına konmuş olsa koskoca Çinin umru olurmu hiç. Eh bizim kemalistlerde biraz aşağılık kompleksi birazda Atatürk hastalığı varya hemen atılıp haber yaparlar bunu bak Çin Atatürkü ders kitabına koydu diyerek. Aslında kötü birşeyde değil hani. Eskilerde ABD de Times dergisine koymuş herhalde. Atayı yok ABDli elçi övmüş, yok Avrupalı bir lider övmüş. Birileri benimde çıkarlarıma hizmet etmiş olsa birileri bende hiç düşünmeden o kişiyi överim. Avrupayla ABD Atatürkü kendine yakın görür, çünkü Atatürk batı kanunlarının adamıdır. Getirdiği adamlar bile batı kanunlarının bekçiliğini yapmıştır bu ülkede onlarca yıl boyunca. Gayet normal bir durum. İslam lülkelerinin liderleri samimi olarak övüyorlarmı birde ona bakmak lazım.
  Birde Atatürk mason localarını kapatmışmışda o sebeple mason kuruluşları tarafından ilaç tedavisiyle zehirlenerek öldürüldüğü yalanı sıktı artık. Atatürkün kendisinin masonluk belgeleri çarşaf çarşaf yayınlanıyor internette. .1920 li 30 lu yılların istiklal mahkemesinde görevli olan hakimler ve savcılarında nedense mason oldukları hep yazılır çizilir. O zamanki devletin üst tabakasının masonları elinde olduğu ve sistemin masonik olduğu hep yazılıp çizilmiştir.
  Bu arada Araplarla ilgili yanlış bir bilgi vermişim. 200 milyon diye. Gerçekte Arap ülkelerinin nüfusu 370 milyon civarındaymış. 2 milyondan fazlası Türkiyede olmak üzere dünyada 500 milyona yakın arap yaşıyormuş. Bunların yüzde 90 ıda yada yüzde 95ide müslümandır herhalde.

 134. Türkçülük yalanıyla said

  Osmanlıİmparatorluğunun Türkçülük numara ve ayaklarıyla millet ve kavimlere ayrıştırılarak uluslara bölünerek sabetaycı guruplar tarafından paramparça edilerek tarhe gömüldüğü anlaşıldı. Malum Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında sabatayist yapılanma olarak kuruldu. Özellikle CHPnin tek parti dönemi iktidarında sabetaycılar devletten başka guruplara pek fazla ekmek yedirmezler devletin imkanlarını sadece kendileri ve bazı yandaşları yerler başkalarınada düşürttürmezlerdi. Birde Türklüğü ve türkçülüğüde kendi tekellerine almışlardı bu guruplar. Onlar kadar kimse Türk olamıyordu. Dindar insanlar arap aşığı gerici olarak adlandırılıyordu. Kimine göre Mustafa Kemal Atatürk belki tam olarak sabetayist değildi ama o gurupların dediğinden pekde dışarı çıkmıyordu. O sebeplede gizli saklıda olsa kimine göre onun sabetaycı guruplarca abartıldığı söylenir. Bizce belki tamamen değil ama oda sabetaycıdır. Sabetaycı gurupların çıkarlarına hizmet edilmiştir onun dönemindede.
  Sabetaycıların çoğu gizli yahudidir aslında. Unutmayalımki Türkiyede Türkçülüğün babası bir yahudidir. Adı Moiz Kohendir. Soyadını Tekinalp olarak değiştirmiştir. Aslı Kürt ve yahudi olduğu bilinen ünlü Türkçü Ziya Gökalp onun talebesidir. Son Osmanlı döneminde yaşamış Cumhuriyetin ilk yılı dolmadan Allaha küfür eder bir şekilde iken hastanede ölmüştür.
  Osmanlı Türkiyesinde Türkçülük hareketleri şu şekilde gelişmiştir. Prusya Almanyasından 1890lı yıllarda eğitmen sıfatıyla getirilen subaylar eliyle kavmi milliyetçilik, öncelikle askeri okullara yani harbiyeye sokulmuş. Sonra onlar tarafından değil başkaları tarafından kullanılmış.
  Alman subaylar anlatırken konuşurken Almanyadaki havayı yansıtmışlar. Dinleyen insanlar ben neyim diye sormaya başlamışlar. Tabi bunlar aslında fitne tohumu ekmek Osmanlıyı kavimlere bölebilmek parçalamak amacıyla yapılan bilinçli çalışmalarmış.
  1902-1903 lerde genelde sabetaycı gurupların, ittihat ve terakkici gurupların ve mason olan bazı dönme guruplarının odakların fitne yayma çalışmaları başladı. ‘Siz Osmanlı değilsiniz, Türksünüz, Onlar Rumdur, bunlar Ermenidir, şunlarda Araptır şeklinde. Alman olmayan başka ecnebi guruplarda bu işlere karışmaya başladılar. Almanların ektiği fitne tohumları bakım gördü ve hızla yayılmaya başlandı. Neticede Osmanlı imparatorluğu hızla bölünme ve paylaşılma sürecine sokularak 1918 sonbaharında tamamen işgal edildi. Bütün heryer elden çıktıktan başka Türklerin bölgeside sabetaycı gurupların eline bırakıldı. 90 sene evvelinde 1923 te.

 135. başarılı olmak said

  Bence hayatta başarılı olabilmek hayata en uzun süreyle tutunabilmektir aslında. İşe bu açıdan bakıldığında gelmiş geçmiş Cumhurbaşkanlarının arasında en uzun süreyle yaşayan yani en başarılı olan Mahmut Celal Bayardır. Bayar 15 mayıs 1883 te doğmuş ve 22 ağustosu 23üne bağlayan gece 1986 da ölmüş toplamda 103 yıl 99 gün yaşamıştı. Dünyanın en uzun ömürlü siyasetçisi olarak toplam 1240. ayda ölmüştü. Bunu en üst sınır kabul ederek 1000 aya kadar ömür süren cumhurbaşkanlarını uzun ömürlü hesap edersek 1917 doğumlu Kenan Evren halen sağ olup 3 ay eksiğiyle 96 yaşında. 1973ün son günlerinde veft eden İsmet İnönü 89 yıl 3 ay 5 gün yaşadı. Ardından halen sağ olan Süleyman Demirel 88yıl 5 ay 10 günlük oldu. 10 ay daha yaşarsa bu konuda İnönüyü geçecek. Birde 1987 nin 12 ekiminde ölen Fahri Korutürk 84 yıldan daha fazla yaşayıp uzun ömür sürenlerden. 1980 -82 arası vekaleten Cumhurbaşkanı olan İhsan Sabri Çağlayangil ise 85 yıl ömür sürüp 1993 te öldü.
  1000 aydan 20 yıl geri atarak 760 aya kadar yaşayanları normal ömürlü sayarsak bu konudada 83 yıl yaşayan ve 22 mayıs 1982 de bin aya birkaç ay kala ölen 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay en başarılı olanı. İkincisi halen sağ olan Ahmet Necdet Sezer. Sezer 72 yaşında olup normal ömrü yakalayabilmiş birisi. Üçüncüsü ise 1895 doğumlu olan ve eylül 1966 da 71 yaşını aşmış bir halde ölen Cemal Gürsel. Onun ardından ise 20 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen ardından suikast sonucu öldüğü söylenen ve sadece 65 yıl 6 ay 4 gün ömür süren Hulusi Turgut Özal geliyor alt düzeydende olsa oda normal uzunlukta bir hayat sürdü. Buna göre halen görevine devam eden bu günkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise seneye 760 ay ömür sınırı dediğimiz normal ömür sınırına ulaşmış olacak.
  Buna göre normal ömür sınırının aşağısında ömür süren tek Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. Paşa sadece 58 yıldan birkaç aydan fazla farkıyla yaşayan ömrüyle 700 ay kadar yaşadı ve 1938 kasımında öldü. Ölümünün üzerinden 74 yıl 5 ay geçerek normal bir ömürü aşkın bir zaman geçen tek Cumhurbaşkanıda yine o. Buna sebep zorlu hayat sürmesi kadar hızlı hayat sürmeside sebep oldu denebilir. Anlaşılan oki Atatürkün askeri ve siyasi hayatıda anlatıldığı kadar başarılı değil. Çok fazla abartılmış. Ancak onun koyduğu söylenen kimi kanunlara hala dokunulamıyor. Bunlar aslında 1923 te Lozanda batının bize değiştirilemez olarak dayattığı kanunlar. Sonradan adı Atatürkçülük kanunları olarak adlandırıldı. Onu bu konuda büyüten ise 1923 te Türkiye Cumhuriyetinin kurucu ismi olmasımıdır yoksa arkasına ABD ve İngilterenin yahudi lobileri başta olmak üzere Avrupa ve ABD nin desteğini almasımıdır bu duruma okuyan karar versin. Yinede o kadar Cumhurbaşkanı arasında adı en büyük olanı Mustafa Kemal Atatürktür.

 136. herşeye atatürk ismi said

  Bugünkü zaman gazetesinde yayınlanan bir habere göre Konyanın Çumra ilçesinde bulunan iki yeni lale türünden birine Atatürk diğerinede Yavuz adı verilecekmiş. Olurmu hiç. Yavuz. Yavuz ta 500 sene evvelinde kalmış bir lider. O lale türünede Mustafa Kemal deselerdi ya.
  Daha önce Türkiyede yetişen bazı çiçek ve böcek türlerinede Atatürk ismi verildiğini yazmıştık. Daha yüzlerce çeşit şeye bu isim verildi. Kimi ilçelere bile. Bunlar küçük iş değilmi ya. Özellikle köprü baraj ve havaalanı isimlerinin yanında. Yakında İstanbulun adı Atatürk Ankaranın adıda Mustafa Kemal Paşa olursa şaşırmamak lazım. Zira kendi öleli 74 yıl beş ay oldu. Ozaman bu zaman ismi devamlı büyütülerek yaşatılmaya devam ediliyor. Böyl giderse yakında Türkiyeye sığmayacak.

 137. tesbit said

  Sultan 2.Abdülhamitin İrana sebebsiz toprak verdiği için eleştirilir. 1930 da Mustafa Kemal Atatürk döneminde de İrana toprak verildiği ortaya çıktı. 1930 yılında Ağrı isyanları sırasında Vandaki koskoca Kotur kasabası İran topraklarına terk edilmiş. Yerinede Ağrıdağının ve Küçükağrı dağının çevresinde bazı sınır düzenlemeleri yapılmış. Neticede Atatürk dönemindede İrana sadece toprak değil hemde koskoca bir kasaba verilmiş. Sınır düzenlemesi adı altında.
  Ulusalcı Otaklı Ümit ağa niye yazışmıyoruz, 6 aylık arkadaşlık bittimi yoksa. Yenildim kaçıyorummu diyorsun. Boşverelim Atatürkü inanç meselesinide seninle siyasi konularda yazışalım. Ama inançları milletleri aşağılamak küfür etmek yok ha. İslamdanda yazışırız birazcıcık.

 138. sanayi atılımı said

  Hemen düzeltelim Türkiyenin 1950 deki nüfusu 20947155, Gebzenin 2008 başlarında açıklanan nüfusu 521300. Arada 40 misli fark varmış.

 139. sanayi atılımı said

  Tek parti yönetimi olan 1923 ten 1950 ye kadar Türkiyede kurulan sanayi kuruluşlarının listesi yayınlanmış internette. 27 yılda kurulan sanayikuruluşu sayısı sadece bir kaç yüz adet. Türkiye 780000 km2. Ülkenin nüfusuda 27 milyonun üzerinde.
  Gelelim Gebzeye o tarihlerde Herekede halı ve kumaş fabrikası Darıcadada bir çimento fabrikası var hepsi o. 1960 da Gebzeye sanayi geliyor. Merkez 8000 toplam 30430 nüfuslu kasaba. 2008 e gelindiğinde Gebzede Hereke bölgesi artık ayrı olduğu için orası hariç sanayi kuruluşu sayısı 1000 i geçmiş. 30 küsürü Türkiyede ilk 500 e giren dev şirketlerden. Toplam sanayi kuruluşu 1200 ü biraz aşıyor. Gebzenin 2008in başlarındaki nüfusu 521300 yüzölçümü ise 600 km2. Yani Türkiyenin 1300 de biri. Nüfus olarak ise 1950 Türkiyesinin 50de birinden daha az. Eh işte kararı okuyan versin. Tek parti dönemi Türkiyesimi yoksa 2008in Gebzesimi.
  Galiba tek parti döneminde birileri bu ülkede yan gelip yatmış hem iyide bir keyif çatmışlar.

 140. soyadı meselesi said

  Türkiye son 250 yılın altın çağını yaşıyormuş tvden duyduğuma göre. Yani 250 yılın zirvesindeymiş. 250 sene önceki Osmanlı Türkiyesine bakalım Balkanlar , kuzey karadeniz, Arabistan, Afrikanın üçte biri bizim devletimize ait. Yaklaşık 17milyon km2. Bu günkü Türkiye 769000 ile 783000 km2 arasında gösteriliyor. Arada 20 mislinden fazla fark var. O zaman dünyada üç büyük devlet var Osmanlı, Rusya, İngiltere, birde uzaklarda Çin. Osmanlı dünyanın liderlerinden biri. Türkiye şimdi kaçıncı sırada.
  95 sene evvelki Osmanlıya bakalım. Bugünkü Türkiyeden başka KuzeyIrak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdünün bir kısmı, Hicaz, Arabistanın bir kısmı ve bütün Yemen Osmanlı hükmünde. Savaş sürsede. Sonra Filistindeki 19-20 eylül 1918 de Osmanlının Sabatayist bazı paşalarının ihanetiyle Osmanlı çökertiliyor ardından paylaşılıyor. Böylece bu günkü sınırlara düşürülüyoruz 1923 te. Savaşta yine yenilirdik ama bu durum Osmanlı devletine yapılan oyunu haklı çıkartmaz. O zamanki Osmanlı bile şimdiki Türkiyeden katbe kat genişti. Petrol kaynaklarıda vardı.
  Yinede asıl vatanımızdır biz Türkiyeyi severiz. Sevmek zorundayızda. Ancak Kemalizmide eleştirmekten geri durmayız.

 141. soyadı meselesi said

  Kemalistler tarafından neredeyse Türkiyenin altınçağıymış gibi sunulan Mustafa Kemal Atatürk döneminde1923 ten 1938 dek Türkiyede sadece bir üniversiteyle birkaçda fakülte bulunuyormuş. 2012 yılında ise Türkiyedeki üniversite sayısı televizyondan duyduğuma göre 168 olmuş. Cumhuriyetin ilk onbeş yılı tek üniversite ile idare edilirken sonraki 74 yılda bu sayı toplam 168 e kadar ulaşmış. Türkiye ondan sonraki dönemlerde neredeyse çağ atlamış.

 142. soyadı meselesi said

  Site sadece bize kaldı gibi görünüyor. ünlü Akademisyen Mümtazer Türköne az evvel Kanal D televizyonunda üniversitelilerin sorularını yanıtlıyordu Abbas Güçlünün programında soyadının sebebini sordular. Büyükdedesi yörük Türklerinden Sinoplu bir imam. 1841 doğumlu. 1935 teki soyadı kanununa dek yaşamış. Türk imam soyadını almak istemiş. İmam soyadı yasak demişler. Çünkü devir Mustafa Kemal Atatürk devri. O imamları hocaları sevmem derdi. Diğer meslek türü soyadlar serbest çiftçi, arabacı, koyuncu, deveci, öküzcü, tatar (postacı) vs. Ancak imam soyadı yasak. Çünkü islami. Bu sebeple büyük dedesi imamlar önde olur anlayışıyla Türköne soyadını almış.

 143. ilahlaştıran şiir said

  Defne dallarında yol karış karış
  Sınırsız süresiz kutsal yakarış
  Büyük zaferlerle sonsuza varış
  Yurt içinde huzur cihanda barış
  Bayrak bayrak dilimizde türkümüz
  Sığmaz zamanlara Atatürkümüz
  Atatürkü ilahlaştıran bu şiiri şimdi 89 yaşında olan CHPli eski mebus Fevzi halıcı yazmış.
  Malum eski CHP mantığı Mustafa Kemal paşayı 1001 misli abartarak ilahlaştıran bu sebep ile ülkenin heryerine ata heykeller dikerek bütün milleti bu heykellerin huzurunda milleti esas duruşa geçiren zihniyettir. Dindar kesime baskı kuran bir zihniyettir.

 144. Kamalizm said

  Dindar bayanlar başörtü takıyor diye yıllarca lise ve yüksekokullara okullara alınmadı. Bu sebep ile onlarca sene boyunca tahsilleri yakıldı.Resmi kurumlara sokulmadı. Okullarda ve resmi dairelerde kimseye namaz kıldırılmadı. Dindar kimseler resmi dairelere göreve ya alınmadı kazara alınanlarda ilk tesbit yapıldığında bu dairelerdeki ve askeriyedeki görevlerinden atıldılar. İrticai faaliyetlerde bulundu denerek hapis yatırılanlar ve işkenceden geçirilenler oldu. Kemalist sosyete çuvallara doldurdukları nereden geldiği belirsiz olan paralarını barlarda pavyonlarda birbir rezillikler içinde sarf edip kimisi senelerce nikahsız birliktelik yaşarken, bunlar ayıp olmadı hiç. Akıl hastası olduğu çok belli olan hayatı hatalarla dolu olan gözleri felfecir okuyan 80 lik birisi yüksek ahlak sahibi şeriatçı denerek senelerce onun üzerinden dindar kesim eleştirildi. Sanki Kemalistler hiç yolsuzluk yapmamış kimi bankaların içini boşaltmamış gibi dindar olduğu iddia edilen kimi hokkabazların Alamancıları dolandırdıkları söylenerek islamcı dedikleri dindar kesime bu sebep ile sözlü saldırılarda bulundular. Faili mechul karanlık güçlerin işledikleri kimi çıkar cinayetleri hep islami kesimin üstüne atılmak istendi. Dindarlar gerici yobaz irticacı yatarkalkar yapıldı hep. Kemalistlerden kimisi karanlık yerlerden müthiş para kazanarak senelerce saltanatlarını sürdürürken işini bilerek azıcık vergiyle sıyrılmaları hiç göze batmadı. Her nedense dindar kesimin dil sürçmesiyle Mustafa Kemali eleştirmesi yada kazara sevmiyorum demesi onun sözde vatan haini ilan edilerek seneler boyunca hapis yatırılması yada ülkeden kaçarak sürgün hayatı yaşatılması için yettide arttı bile. Ne diyelim biz şimdi bu duuma. Yüksek ahlak sahibi Kemalist yapılanma diyebilirmiyiz. Onlara herşey hak herşey mübah.

 145. Diyarbakır said

  Diyarbakır Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük iki vilayetinden biri. Eski adı Diyarı Bekir. Bu isim peygamber efendimiz Hazreti Muhammed asm.in en yakın arkadaşı ve aynı zamanda ilk islam halifesi olan kutsal kitabımız Kuranı Kerimdede bahsi geçen Hazreti Ebubekir Sıddıktan geliyor. Sebebide şu. Hazreti Ebubekirin soyundan olan Şeyh Rıdvan hazretleri Diyarbakırın lice ilçesinin Oyuklu köyüne yerleşmiş hemde Türklerbu bölgeye gelmezden 113 sene evvelinde 960 yılında. O sülalenin mezarları varmış bu köyde. Köyün ahalisi çoğunlukla Hz. Ebubekirin soyundan geliyormuş. Buradaki vilayetede bu sebep ile Osmanlılar döneminde Diyarı Bekir deniyordu. Ancak bu isim 1937 de Dersimdeki ayaklanmalar sebebiyle bölgeye inceleme yapmaya gelen ve bu arada bu şehride ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk tarafından islami bulunarak kabul görmedi ve ani bir emir ile Diyarbakır olarak değiştirildi. Şehirde bakır madeni varmıdır bilmiyorum ama Hazreti Ebubekirden ve onun soyundan gelenlerden sebep ismi Diyarı bekir olan şehir 1937 de paşa sayesinde Diyarbakır oldu. Bu durumdan paşada islami isimlere yönelik bir tahammülsüzlük olduğu yorumu çıkarılabilirmi kararı okuyanlar versin.

 146. silinen yorumlar said

  Free Stand küfür yok hakaret yok ama geçen eylül ayına cemal ile yapılan bazı atışmalara ait bazı yorumlarım maalesef silinmiş. Onlar benim haklı ve bilgi olarak güçlü olduğumu gösteren yorumlardı. Silindiği zaman beni yenik gösterir. Taraf tutmuş oluyorsun biraz ayıp kaçıyor.

 147. ecdada saygısızlık said

  Elimde bir broşür (yada davet kağıdı) var. Bir şekilde geçti elime. İstanbulun cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından 29 mayıs 1453 tarihinde fethedilmesinin 560 ıncı yıl dönümü kutlamalamalarıyla ilgili olarak. Orada belirtildiğine göre İstanbulun Osmanlı hükümdarı Fatih tarafından fethedilmesinin ve Bizans İmparatorluğunun tarihe gömülerek orta çağın kapatılarak yeni çağın açılması olayının kutlamaları 1923- 1950 dönemi olan CHP nin tek parti yönetimi döneminde hiç kutlanmamış. Ne Mustafa Kemal Atatürkün reisi cumhurluğu döneminde nede İsmet İnönünün Cumhurbaşkanlığı döneminde. Geçmiş yönetim olan Osmanlı dönemini övmek olmasın diye. Yerine aslında yaklaşık bir yıl önce sonlandırılan Osmanlı devletinin Kemalist yönetime İngilizler tarafından devri işlemi olan 6 ekim 1923 teki İstanbulun düşman işgalinden kurtarılması kutlamaları yapılmış sadece. İstanbulun Fatih döneminde fethinin kutlamaları ise 1950 yılından itibaren Adnan Menderesin başbakanlığı dönemindeki Demokrat Parti döneminde başlatılmış. Onlarda sönük şekilde geçiştiriliyormuş yasak savma kabilinden.

 148. tesbit said

  otaklı demişki ah o namaz kılanlar, hep menfaatleri için çalışırlar. Allıhın cebinden peygamberi çalıp hurdacıya satarlar.
  Anlayana Küfürdür bu söz aslında. Yüksek meblağda para düşürmüştüm. çok sene evvel, ben farkında bile değilim. namaz kılanlardan biri görmüş getirip verdi. namaz kılmayanlardan çok biliyorum borç yapıp üstüne yatanı. Yalan yere yemin ederek insan dolandıranı.
  Kuran ı kerime el basarak verdiği yemini tutmayanıda. Ayete safsata diyenide.
  Herkes öyle olmasada.Dolandırıp ocak söndüren işyeri batıran bile vardır. Müslüman kuruluşlar verirsen alırlar. Oda çok değil. Zekat hesabı.

 149. cevap said

  Bu aradada ben hiç kimseden hiçbir konuda emir almıyorum. türk tarihine sokulan yalanları gördüğümden yazdım bunları. 2006 da bir tesbitimi yapıp mahalli bir gazetede yazmıştımda tabiri caizse yeryerinden oynamış herkes resmi tarihin bu milleti kandırdığını bir haberde anlamıştı. Hiçkimsenin Türk tarihine binbir yalan sokarak bu milleti kandırmaya hakkı yoktur. Asıl kandırılan koskoca bir millet kimi sabetaycı baronlara kukla yapılmıştır. Artık çok insanın gerçeklere gözü kulağı ve dili açıldı.

 150. cevap said

  Atatürkün şöyle askeri başarıları böyle siyasi başarıları var diye yazsam kim okuyacak. Onları her kitap yazıyorda sadece azınlık sayıdaki kemalistler inanıyor. Millet gerçeğin gerçek tarihin peşinde olduğu için giriyor bu siteye. Beni araştırmıyorlar Atatürkü araştırıp tam olarak anlamaya çözmeye uğraşıyorlar. Sende artık bazı gerçekleri kabul et. Bak birşey yazmayınca sabatayistmi bölümü kaçıncı sıraya düşüyor. Ata Sabatayisymi evet sabatayist. Üstelik arnavut asıllı.

 151. cevap said

  Biz gavurdan dönme değiliz. Arnavutta değiliz. Selanikten de gelmedik. Başka gizli bir kimliğimizde yok. Köyümüzde yaklaşık 700 yıllık Türk islam köyü. 1481 ve 1523 ile 1740 lı yıllardaki belgelerde isimler Türk islam. Daha eski belgelerde de Orhan gazi döneminde kurulmuş olduğu anlaşılıyor.Mustafa Kemale gelince Kendisi Türk tarihinin göbeğine oturmuş. Yap yapanda olacak eleştiren de. Kabullenmek lazım.
  Dedeler hep hoca daha eskiler kadı. Sen bizde arıza arama.

 152. yanit said

  Arjantindeki ermeni turk deil Migirdic adli Muslumda deil Ata hatti mudafa yok satti mudafa var Osatih butun vatandir der Onu 1000 kat abartanlar yalanci Cumhuriyet sizden fikri hur vicdahi hur irfani hur nesiller bekliyor sozu kendisinin elestirilmesinin onunu acar Sen 200 milyonluk araplara 1001 iftira atiyon 3000000u Turkiyede yasiyor Vebali boynuna Bilgisayar bozuldu yazisamam Senin degisik bir Muslumanlik inancin var Bazen Islam ile isim olmaz bile diyorsun.Cozemedim gitti.

 153. Biz Türkte oyle bir Atasözü vardirki cok güzeldir tam yarindedir . Gavurdan dönme soradan görme. Eger Türk olsaydin o Atatürkcüyüm diyen sahtekarlarin sözünü agzin alipta . Hah bir acik yakaladim ,deyipte yok Gazi Ata yavudimiydi dermiydin.
  Samsunda göt korkusuyla cok ermeni göya müslüman olmus. Iste Islâmiyetin TÜRK ulusuna verdigi zarar. Bir kelimeyi sadet. Müslüman oluyor. ondan sonra , Türke düsman oldugu icin her seyi yapiyor.
  Insalâ sendegilsindir.!

 154. cevap said

  Free stand şunu iyi bilki bu adam dereceyi çok fazla düşürecek. Sayfanın içine edecek. Daha girilmezde bu sayfalara. Bizde bu adama cevabımızı başka yollardan vereceğiz. Dank edecek kafasına ama biraz geç olacak. Anladığında çoktan iş işten geçmiş olacak.

 155. cevap said

  Aşağılık sapıkça yazan Otaklı denen zavallı bana kaç kişi dedi. O adam müslüman değil. İslamiyete karşı gizli savaş veriyor diye. Yazışma onunla anlamadan kafir olursun diye. Araplar seni bir bulsunlar iyi otutturacaklar merak etme.
  Free stand bundan sonra başka türlü cevap vereceğim. Bu adamın yüzünden beni işsiz güçsüz zavallı biri zannediyorlar. Biraz değişeceğiz.

 156. Sebataisler Türklügün üsüne oturmuslar, diyorsun Yatarkalkarlarda ,ARABINKINE otursunlar. Insan olarak Arabin ne kadar asaglik karektere sahip oldugunu herkes bililiyor. Türkler Islamiyeti yükseltiyorlar. Fakat Araplar Türkü maf etiler.
  ARAPTAN ne olmustur..

 157. cevap said

  Free Stand bahsettiğim arşivden pek önemli bilgiler çıkmıyor. O zamanlar korku yıllarıydı o sebep ile fazla birşey yazılamıyordu. Yinede bakıyoruz. Zamanı gelince değerlendiririz.

 158. cevap said

  Bak Otaklı Ümt ağa ben sana geçmişteki bir anımı anlatayımda neden burada korkak elle yazı yazdığımı sende anlamış ol böylelikle. 1993 yılının eylül ayıydı. O zamanlar gencecikim. Benden bir yazı istendi. Verdim yazı yayınlandı. Oradaki bir cümleye takmış kafayı siyasetçinin birisi tabiri caizse tam anlamıyla ortalığı ayağa kaldırdı. İstanbuldaki gazete ve özel televizyonları bizim bölgeye çağırarak gündem yaratmaya uğraştı balondan. Kendisi kendi reklamını yapacak benide bütün Türkiyeye rezil edecek aklın sıra. Neyseki İstanbul basını ve medyası ona fazla değer vermedide ben bu işten fazla bir zarar görmeden kurtuldum. Eğer bir tutturabilselerdi sayki duman oldum. Yani sütten ağzımız yandı yoğurdu üfleyerek yiyiyoruz.
  Birde benden evvel burada yazanlar senelerdir buraya girmiyorlar. Haklarında şikayette yapılmış. İçerimi tıkıldılar acaba diye merak edip duruyordum. Elim bu sebeplede çok korkaktı. Belli oldu hiçbirisine hiçbir şey olmamış. Hemde neler neler yazmışlarda hiçbirine olan birşey yok. Artık bende rahatım o sebep ile.İnternette neler neler var bir görsen.
  Ayrıca benim adım Cemal değil öyle herkese sapık sapık rastgele küfürler yazamam. Atatürke kafir hain gibi tabirlerde kullanamam. Ben bilgi veririm. Şu şudur bu budur bunlar beni aşar. Okuyan verecek neyin ne olduğunun kararını. Hah birde resmi kanallar beni takip ediyormuş, Yazılarım kayıt altına alınıyormuş. Herkese yapılan rutin uygulamadır bu. Yani anormal bir durum yok ortada. Velevki başka bir şey olsun. Allah ne yazdıysa o gelir başımıza. Yinede internet başkasının üzerine ve başka kattan geliyor bana ve bilgisayarımında üzerime kaydı yok. İsmimde hep rumuz şeklinde. Feysimde çakma, İptal edeceğim. Atatürkle ilgili bazı şeylerin aşılması gerektiğini düşündüğüm için bu bilgileri toparlayıp yazdım. Sen bensiz devam edebilirsin.

 159. cevap said

  Ermeni olan olur saygı duyarım. Ben ermeniysem ve bunu saklıyorsam en şerefsiz insanım. diyorum.Laf ebelikleriyle suç uydurma. Birdahada yazma. Yazma o adama diyorlar.

 160. cevap said

  Ermenilere hiçbir yerde hakaret etmedim. Atatürke kasten hakaret etmedim. Yalan abartı kemalist tarihe karşı İnternetteki gerçekleri yazdım. Kemalistlerde yalan tarih yazmasaylardı. Herkes kat kat beterini yazıyır. Biz kimi yerde yeri gelip savunuyoruz icabında.Ayrıca Otaklı ağa senin derdin pekde Atatürkçülük derdine benzemiyor. Senin başka başka hesapların var. Git kendine başka oyuncak bul. Bizimkisi araştırma ve özgür düşünceye katkı.

 161. cevap said

  Gaziye birşey demiyorum. Büyük adam o. Küçükten belliydi aslında büyük adam olduğu. Tarla beklerken kargalar dolardı tarlaya Selanikte. Bir taşta indirirdi hepsini. Kaçmalarına izin vermezdi. Sonra yurda bir dünyalık düşman doldu. Leş kargası misali. Bir hücum darmaduman etti hepisini. Ne yalanmı yoksa inanmadınmı. Ayıp ayıp.
  Ermeni Asalayı çıkarmış PKKyı çıkarmış bunlar zaten benim yazdığım şeyler.

 162. Türkiyedeki Ermenileri ,kiskirtan Tabiyki Yavudilerdi. Dikat edersen, Asala Konsolos görevi yapanm Sebataisleri, tespit edip öldürdü.
  Türkler öyle olmuslarki. ne suya ne sabuna dokanir durumdaylar. Pekiyi yatar kalkarlar nede. Burda dikkat ediyorum. Namaz kilanlar öyle bir insanlarki.. Menfatina uysun Allahin cebinde Peygaberi calarlar . hurdaciya satarlar. O namaz kilanlar.
  Eger Ermeniysem En serefsiz kimseyim. Demisin . Sende Biraz Utanma Gazi icin ne söyledigini biliyormusun .Basina bela aldin . Samsunlu Ermeni donmüs gibi olanlarida nerde oldugunu biliyorlar. O pkaka Ordan cikti biliniyor.. onlar göya Alevi olmuslar.
  Devam devam.

 163. cevap said

  Bak Atatürke yazma diye tembih var yazmıyorum. Sende artık iftira atmaktan vazgeç. Yoksa senin namusun benim namusum üzerine yemine gider iş. Ayıp olur sonra.

 164. bitsin artık said

  Git Allahını seversen benim Almanyayla ne işim oldu. İstanbul Yenibosnadan öteye gitmişliğim yok. Kadir Mısıroğlu kim ben kim. Bak sen bana sayısız iftira attın. Çamur yaptın. Tutturamadın. Benim yazdıklarım internette zaten var. Senin gibiler yüzünden ben kimliğimi açamıyorum. Sen ne söylersen söyle aslında hükmüde yoktur. Kurana namaza neler söylediğin belli. Yorgo olan bile söylemez senin dediklerini Haydi sen yoluna ben yoluma.

 165. Diyorsunki Türklükten baska kimligim ,yoktur Kadir misir ogluda aynisini söylüyor. Kadir Misir oglu Yogodur. Almanyada Helal kesimden sucuk fabikasi kuracakti. Sözünde durmadi. O YORGO.

 166. cevap said

  Tamam bitirelim artık. Çevrem yazı yazma bitir artık diyor. Yazmaya devam edecek olursak söylenek sözlerin sonu gelecek gibi değil. Haydi Allah yolunu açık etsin.

 167. Ben Bir Anadolulu Türyküm Tabiyki benim Ermenide komsum belkide akrabam olur. Belki Rum belki Arnavt, olur Müslümanlikta bunlar gayet normal karsilanir.

 168. Ben senin bir sey söyldigini söylemiyorum. Neyi söylersen söyle. Insan yaratilanlarin nevsi oldugunca en zavalisidir. Ben Ermeni denen isanlari bilirim. Hamurlari bizdendir. Eski tarihlri okuyacak olursan Türklereden Kürt diye bahis etmislrdir.
  Idareyi maslahat edenler .Islerine geldigi gibi. Okul kitaplarina yaziyorlar.
  Yanliz Sunu söyliyeyim Müslümanlik. Namaz kilmak ,Kuran okumak degildir. Onu Hayata gecirmektir. Bir insanin kendi nefsine eziyet etmeside Islama göre haramdir. Cenabi Allah Insani yarati Dünyayi ona hediye etti Nimetler bahseti güzel yasasin diye.

 169. cevap said

  Kendin kaç yerde museviliği savunuyorsun. Sanki biz sana museviliğimi yakıştırıp yaftalıyoruz. şu yada bu olmuşsun yada olmamışsın bana ne.İsteyen istediğine inanır. Biz tarihi tesbit yazmışız oda bitmiş. Bütün akrabalar kes artık yazıları diye sıkıştırıp duruyorlar. .Yazacaksan usulünle yaz bizde cevap verelim. Daha evvel yazdığım eski patronlardan birinin Müslüman Ermeni dönmesi meseleside sadece duyduğum olaydır. Yanlış yazıpta kul hakkına düşmeyeyim diye yaptığım bir açıklamadır. Adamlar namaz kılıyorlardı. Belkide tamamen müslüman türkler bana ermeni asıllı oldukları söylendi. Bilmiyorum.4 seneyi geçti adamı gördüğümde yok.

 170. cevap said

  Benim orada anlatmak istediğim neyin ne olduğunu aslında herkeslerin bildiğidir. Yani Avrupada Amerikada kime sorsan herkesin söyleyeceği şey Osmanlının birazda içimizdekilerin işbirliğiyle paylaşılması olayıdır.
  Ermeni olanlar alınmasın burada bana yaftalama var kendi hesabıma cevap veriyorum. Eğer ben gerçekte Ermeniysem ve bunu saklıyorsam dünyanın en adi şerefsiz adamı olayım. Bildiğim bir Ermeni akrabam varda bunu saklıyorsam dünyanın en şerefsiz adamı olayım. Eğerki benim Türklükten başka bir alt kimliğim varda bunu saklıyorsam dünyanın en adi şerefsiz insanı olayım. İftira atmadan yaz ne yazacaksan.

 171. cevap said

  Ağa ben Türk ve müslümanım. O adam iş için Arjantine giden bir Ermeni. Hala Türkiye vatandaşı, Türk kimliği ve pasaportu taşıyor. Televizyoncu denk gelmiş konuşturmuş. Bende sana cevap verirken o çıktı sözlerini kullandım. Ermeniler savaş çıksın istememişler. Çıkınca herkes imparatorluktan bir parça koparmaya çalışmış Ermenilerde. Ben onları savunmuyorum. Baştan 1. dünya savaşına girilsin istememişler diyorum. Rusun kullandığı Kafkas Ermenileri bizim içimizdekileride azdırıp ayaklandırmış devlet vereceğiz diye Osmanlıda sürmüş onların çoğunu. çokda doğru yapmış.

 172. Se nedemek istiyorsun. Yok Samsunlu Migirdic Amerikaya gitmiste,Türkce konusuyormus ,yok müslümanmis, Yok Türkiyedeki Sebataylar bunllari yasatmiyorlarmis. Bir Insan Insani haki olarak istedigi yere ve istedigi yöne inana bilir. Mesela Istiyen Müslüman olabilir. Istiyen Hiristiyanda olabir. Yanliz Yavudi olunmaz, ancak Yavudi dogulur. Alevi olunmaz Alevi dogulur. Fakat Türkler herkim arkadas olursa onuda Türklerin icinde kazasiz belasiz yasatirlar. Beni israil baska Musevi baska. Sabataisler Ermenini Sabataistide vardir. Dersim, Mesela Erzurum, Askale, Belkide sende bu guruplara dahilsin. Ben cok Alevi olmus göya. gendini bir seymis göstermeye ugrasanlar gördüm. Bugün Muhlefet Parti baskanimiz Kilctar oglunun Validesi Yumus Hanim bizmde Annemiz sayilir.
  Iste ATATÜRk bunu söylüyor.
  Senin bir olay yüzünden karnin agiriyor bagzan agzindan baklayi cikartiyorsun. Ataya kimse kötü bir taki takamaz. Olamiyan aklini basina al.

 173. cevap said

  Az evvel Stv televizyonunda çıktı. 1926 doğumlu Ordulu Ermeni Mıgırdıç. Arjantinde yaşayıp Türkçe konuşuyor. Biz Osmanlıyı severdik. Osmanlıda çok büyük görevler aldık. Kimse Osmanlı 1. dünya savaşına girsin istemiyordu. Ermenilerde. Çünkü Osmanlı savaşa girerse yıkılacak. Ancak bazı politikacılar devlet bize kalsın diye kendi çıkarları için Osmanlı devletini savaşa soktular ve bu devlet tamamen yıklıdı.diye açıklama yapıyor. Osmanlının mirası hangi guruba kimlere kaldı.

 174. cevap said

  kemalizm 1001 yalan üstüne kurulmuş olsada yıkılmaz, ordunun yanısıra, Nato, BM, Avrupa, Amerika, Okyanusya yani Hristiyan dünyası kollar gözetir. kimse korkmasın o sebeple.

 175. cevap said

  Tam Müslüman değil diyemem Kemalizmin bel kemiğidirülke imkanlarına konabidiler. Zengimlediler.

 176. Pekiyi sebataisler müsüman bile degil, sebataisler Türklerden daha daha, iyi ve rahat hayat sürüyor olmalari, neden oluyor???

 177. cevap said

  Otaklı ağa ben kimsenin inancını tartamam hiç kimseyede sen müslüman değilsin diyemem ama. Malum namaz niyaz yoksa bir insanın ben dindar müslümanım demesi kişinin kendinle dalga geçmesidir. Onu geçtik faiz yiyenler Allah ve peygamberine savaş açmışlardır sözü ayetle sabittir. Bu söz ne anlama gelir bilirmisin sen. Bu ekonomik sistem içinde faize bulaşmayan yüzde onu bulda yüz göbek at emi. Ağa sen daha evvel namazlada Kuranlada ammada dalga geçmiştin. Ah ağa ah. Ne diyeyim ben sana. Sohbet güzel gidiyor ama gerçeklerde ağır geliyor az sonra yine basarsın yaygarayı. Halbuki biz seninle bayağı bayağıda ahbap olduk aslında.

 178. cevap said

  Öte yandan Gebze yaklaşık son 45 yıldır Trakyadan ve Anadolunun çeşitli şehirlerinden sürekli olarak yaşanan göçlerle kozmopolit bir bölge olmuştur. Daha öncesinde 10000 lik bilemedin 15000 lik bir kasabadır. 1950 de 5066 toplamda tuzla yöreside dahil 27394, 1965 te 9269 kasaba nüfusu 33674 toplam nüfusu. Göçlerle hızlı büyüme yeni Türkiyenin ilk yarısından sonradır.

 179. cevap said

  İnternetteki pekçok yorumcuya göre Kemalistler aslında Türk değiller, Balkanlardan ülkemize doluşup bizim Türklüğümüzün üzerine oturan dönmeler gurubudur. Pekçoğu Müslüman bile değildir kimi yorumculara göre. Kesin öylemidir. Uzun süre islamın ve dindarların üzerine baskı kurdukları dindar halka yönelik olarak devletteki çok sayıda hakkıda gaspettiklerine göre islami yönden pekde dindar olmadıklarıda açıktır onu biliyorum.
  Benim Türk islamdan olduğumda açıktır.

 180. baskıcı zihniyet said

  Şöyle diyelim. Almanya ikinci Dünya savaşında yenilip tamamen işgal edildi. Sonra işgalciler çekildi. Almanlar bir kişiyi kurtarıcı ilan edip aksini söyleyeni çarpmış olsalar nasıl olurdu. Sabetaycılar bir asra yaklaştı bunu yapıyorlar bu millete. Yenilen Yunan varsada kullanılan imkanlar Osmanlının.Elenen yine Osmanlı.
  —-
  31 mart 2013 te Yeni şafaktan Hilal Kaplan güzel bir yazı yazmış koyuyorum. 1922-23 Lozan görüşmelerinde Kürtlerinde azınlık olarak tanınması önerildiğinde Birinci meclisimizden büyük tepki yükselmişti. Yaklaşık 70 Kürt vekilin olduğu TBMMden çıkan şu bildiri tüm soru işaretlerini sildi.
  Türk kürt tekvücuttur Kürtler hiçbir zaman Türkiye camiasından ayrılamaz ve bunu ayırmak için hiçbir kuvvetin tesiri yoktur. Avrupa hükümetlerinin Kürtlleri müdafaa etme yetkileri yoktur. Defaatle memleketimiz halkıyla beraber protesto edilmiş. olduğu halde yine azınlıklardan bahis açılması şayanı teessüftür. Kürtlerin her vakit türklerle beraber vatan uğrunda daima ölmüş ve ölmeye hazır oldukları cümlenin malumudur.
  İmzalayan vekiller Bitlis, Erzurum, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Kozan ve Diyarbekir ile Van gibi şehirleri temsil ediyordu. Birarada yaşama iradesinin en kuvvetli ifadelerinden biri olan bu çıkıştan 2yıl sonra Kürt isyanları patlak verecekti. (Kurtuluş sonrası 1922 de şeyhülislamlık şeriat ve Osmanlı kaldırıldı)Çünkü Lozandan bir yıl sonra 1924 te TBMM kuruluş ilke ve amaçlarından sapıldı.
  Milli Mücadeleye kalkışmanın öncelikli sebebi olan makamı hilafet lağvedildi.Milli mücadelenin üzerinde durduğu değerleri içeren 1921 anayasası feshedildi. Yerel yönetimlerin bütün yetkileri merkeze bağlandı. Valilere bile gerek yoktu. Atanan CHPli başkanlar ne güne duruyordu?Vatandaşların tüm farklılıkları yok sayıldı. Herkes Türk olarak adlandırıldı. Şark islahat planıyla beraber çarşı ve pazar dahil olmak üzere her yerde Türkçe dışında bir dil konuşmak yasaklandı ve cezaya tabi tutuldu. Şapka kanunuyla beraber isyanlar yayıldı. Rize, Sivas, Giresun, Kırşehir, Kayseri, Amasya, Samsun, Trabzon gibi Kürtlerin çoğunlukta olmadığı illerdede irili ufaklı ayaklanmalar gerçekleşti. Çünkü ayaklar altına alınan Kürtlük, lazlık, çerkeslikten evvel islamlıktı. Yani aynı zamandada Türklüktü. Zira bugünün aksine Türklüğün anlamını aynı Kürtlüğün anlamı gibi islamdan azade benimseyen geniş kitleler yoktu. (Aslında ölümüne öldüresiye Kemalist baskı vardı) Daha seküler zihniyet damarlarımıza kadar işlememişti.

 181. O zaman dogru Arabistana..Her yerden Türk fiskiriyor.

 182. cevap said

  Arabistanda Afrikada islamiyet hakkıyla yaşanıyor. Türkjiyede sadece adı var. Yüzde onu beş vakit namaz kılıyor. Arabistan ve Afrikada yüzde 95 in üzerinde. İrandada bizden çok. Beni Atatürkçü olmamakla suçlama zira hangi okul kitabını açsam içinden atatürk fışkırıyor. Neredeyse okullarda başka birşey öğretilmeyecek. Birde gerçek tarih öğretseler.

 183. cevap said

  Birde şu tesbitim var. Kısa süreli bir yerde çalışmıştım. Bem çıktıktan sonra oradan ayrılan başka bir işçi söylesi. O patronlardan birinin aslı Ermeni diye. Köylerinin adı bile Ermeni imiş değişmiş. Adamlar gayette müslümandı. Doğu Karadeniz Doğu Anadolu arası bir bölgenin insanıydılar. Demekki dönmelerden gerçek müslüman olanlarda var. Kimsenin hakkını yemeyelim.

 184. cevap said

  Cumhuriyet döneminde on yıl süren savaşlara rağmen halkın yüzde 11 yada 12 si okuma yazma biliyordu. 1928 de harf devrimi yapıldı. 1936 da 37 de bile devletin valileri memurları yeni yazıyı öğrenmesi daha zor olup öğrenmesini bilmediklerinden arapça yazıyorlarmış notlarını gördüm. Arap alfabesi 15 günde öğrenilebiliyor. Yani bir seferberlikte halkın yüzde yüzü okuryazar yapılabilirdi en geç bir ayda. Batı dünyası istedi diye bu millete batı kültürü zorla dayatılmış.

 185. cevap said

  Bugün sabetaycı sanatçılar hiçbir iş yapmadan beleşten geçinmiyorlarmı? Dışarıdan aralarına adam bile almıyor sadece filim çevirerek dünyanın parasını vuruyorlar. Hiçbir iş yapmadan haybeden devletten onlara sene maaş almadılarmı? Ağa bak ben araştırmacıyım. 1925-35 döneminde Rumlara ve Ermenilere hatta yahudilere bile bir gün olsun gün yüzü göstermemiş Kemalistler. Şehirden şehire gidemez olmuş bu adamlar. Rumlar Ermeniler doğru düzgün emlak satın alamaz olmuşlar. Kaçan kaçmış, geriye kalanlarda mecbur kalmışlar Müslüman kimliğinin içine girmeye. 1935-36 da rahat huzur içinde yaşayabilmek adına Türk ve müslüman kimliği altına girmek zorunda kalmışlar. Ama gerçekte ne Türkler nede Müslüman. Oradan buradan yurda doldurulanlarla Türklükte karıştırıldı. Daha bir sürü tesbitim varda yazmıyorum. Osmanlı olmak zaten Türklüktür. Osmanlı devleti Türklük adına elinde tutuyordu.
  Halifelik araplık değildir. İslamiyetin liderlik kurumudur. Tamam sende yazma bende yazmayayım.

 186. Cumhiriyet kurulanda, kimin eli kalem tutyordu, ve yahut cok az kisi. Atatürk Tarikatlari Kapati .Tekelere Kilit. vurdu. Tekelerden ve tarikatlar sayesinde, belesten gecinenler. Vede kökeni Türk olmiyan Osmanli tebasi rahtsis oldu .
  Gazi Mustafa Kemal Atatürke . Bir sürü olumsuz yazilar yazildi. Bizim TÜRK Tarihinde 500 senedir ilk defa ( TÜRKÜM) Atatürk demistir.
  Vede dogru demistir, Cünkü kendisi Türk soyundandir. Isi sapitmak isteyenler, kiskanip cok laflar cikarmislardi.. Yalan söylede Mutlak bir kactane inanan cikar hesabi.
  Gazi Ilk defa Türkün basina bela olan hilafeti kadirip, atmistir, Biz Türkler Müslümanligia iman getirmisek Arabida basimiza bela alacak degilizya. O araplar Allah tarafinda cok zaman dogru yola gelsinler diye elciler ve Peygaberlerlen uyarilmadilarmi?
  Öyle sapigi bolki Arabistanda umumi Apteshaneler kilitrli tutluyor. Cinsi sapilikyüzünde.
  Öyle yatmak kalkmak Müslümanlik degidir. Türk Olan Türktende baska Müslüman denecek Adem kisi yok gibidir.

  ENELEZINE FEREKI HUM.

 187. cevap said

  Ben Tavşancıldan değilim. Tavşancıl Türkmenlerin köyü, köyün adı avcılıkla meşgul olan Tavşancıl boyundan gelmektedir. Ancak buraya Rodostan balkanlardan 1913-22 döneminde kimi dönmelerden çok insan yerleşti. Benim adım Cemal değil. Tavşancılada en son 1990 lı yıllarda gittim. 1998 de ekim 2001 de gittim. 2006 da bir kere kendim için gittim ancak çok kısa bir işim oldu halledip döndüm.Bir dahada yolum düşmedi.Tavşancılda babamın arkadaşı vardı beni bilen şimdiye öldü. Beni tanıyan birkaç kişi şimdiye unutmuştur. Ben bağlı bulunduğum Türkmen boyunun adını söylersem köyümüzün adıda ortaya çıkar. Muhtemelen deşifre olurum. O sebep ile bende kalacak. Ben bunları yazacak olsam zaten baştan yazardım. Yazılar bitsin istiyorsun kendin bana yazıyorsun. Ben kimseden çekinmem adımıda herşeyimi yazarım. Devlet zaten biliyor. Ancak dangalağın biri dengesiz yazılar yazar çıkıpta onun bunun yalanlarının boy hedefi olmayayım. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili daha dünyanın bilgisini bulurum ancak artık bende yazmak istemiyorum. Velevki senin dediğin gibi ben de dönme olmuş olsam bunu kendim bilir kimseden çekinmem alenen açıklarım. babam sadece Türkçe biliyor, ben sadece Türkçe biliyorum, Büyük dedeler Osmanlı zamanında kadılık yapmış. Gebzenin köylerine dönme diyenler bilipte söylemiyor çamur yapıyorlar. Rumların hepsi ta 1403 te Timur olayları sırasında sahilde yerleşmek üzere Darıcaya Tuzlaya sürüldü. Az sayıda Herekedede vardı. Ancak eski Hereke sahile uzak. Tavşancıl eskiden daha yukarıda idi. Oda sahile çok uzaktı. Darıcanın Tuzlanın rumları 1921-24 döneminde bölgeden kovuldular. Herekenin az sayıdaki Rumu ile 600 hanelık Gebzenin 100 hanelik rumuda çekildi. Köylerde tektük bulunan yanaşma rumlar köylerin ahalisi değil ayakçıydı. Onlarda gitti.
  Bak şöyle anlatayım. 1419 da Hereke savaşla alındı. Kafirleri öldürüldü kaçan kaçtı, Gebze direndi kafiri ölen öldü kalan Kartal Pendik taraflarına gitti. Darıca teslim oldu, kafiri kaldı. Kafir denen rumlar. Eski kaynaklar böyle diyor. Köyleri Türkler kurdu. Rum köyleri müslüman köylerden ayrıydı onlar sürüldü gittiler.

 188. Cemal Sen Müslüman vede Türk oldugunu. Anlatiyorsun, Peki nasil Ataya Yavudi dönmers Ve yahut Arnavut. Diye biliyorsun?
  Hadi Müslümanlik. Bekle eger Kürtler bir devlet olabirirese, O zaman Meze potamyada Gayri Müslüm birakmiyacaklardir.
  Türklerin Taraf oldugu ve yahut Imamuzamin görüsleri devam etsinki. Insanlik olsun. Sen ve senin düsüncen gibi ittia edenler,
  Gerceklerden fersah fersah, uzak olduklarini, bir türlü anliyamiamiyorlar.
  Simdi bana söylermisin .Sen hangi .Boya mensupsun. Cünkü senin yasadigin . o Bölge Gozmapolit bir bölgedir.. Tavsancildaki o Petrol ofisini biz yaptikti. Ben oralari iyi bilirim. Romalilardan kalip Islamiyeti secenlerlen. Veyahut Erzincan dan cayirli ve Dersimden gelen Aleviler yasamaktalar. Hic bir insan itia edemez Cenabi Allah neyi müsait gördüyse gercek odur.

  Elinde olmadik, Olaylardan dolayi üzülmek , ve ya sevinmek veya kinduymak. Beyhude islerdir.

 189. Esselâm-i aleyküm ey Ser at erenleri
  Esselâm-aleyküm ey tarikat pirleri
  Esselâm-aleyküm ey marifet kâmileri
  Esselâm-aleyküm ey hakikat sahlari.

 190. dersim meselesi said

  Ben orada Tunceli alevilerine hiçbir şey demiyorum. Fakirliğin getirdiği sorunlar var o yörede. Ben oranın köylerinde askerlik yaptım. Halk bizim zamanımızdada çok fakirdi. En iyi yemekleri çökelek ekmeği idi. Mustafa Kemal Atatürk zamanındada yörede çok fakirlik varmış. Bütün yurtta olduğu gibi o yöredede vergiler çok ağır hemide soygun derecesinde. Yöre halkının parası yokki ne versin. Aşiretler devlete vergi vermeyi reddediyorlar. Devlette otoritesi gereği zorla almak istiyor. Bana Tuncelili biri anlattıydı ama bizim yörede iken. O adamda çok oldu öleli. Tuncelide onbaşının biri herhalde köylerden bir kıza tecavüz etmiş güya. Köylülerde resmi yollardan hak aramamışlarda silahlanıp jandarma karakolunu basmışlar. İsyan böylece başlamış gittikçede büyümüş. Yöre halkı isterse haklı gözüksün. Devlete silah çeken haklı iken haksız duruma düşer. Yöreye Reisi cumhur Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan Celal Bayar ve Genel Kumay Başkanı mareşal Mustafa Fevzi Çakmakın ortak aldıkları bir karar ile yörede büyük bir askeri harekat yapılıyor. Yöre askeri uçaklarla havadan bombalanıyor falan. bu yetmiyor köylere askeri baskınlar düzenleniyor. Çıkan ayaklanma çok şiddetli ve kanlı bir şekilde bastırılmış. Suçlulardan daha çok suçsuzlar sivil halktan olanlar hayatını kaybetmiş. batıya sürgüne gönderilerler esir kampı hayatı yaşatılanlar, ailelerinden koparılan çocuklar, toprakları elinden alınan köylüler daha pekçok olaylar olup acılar yaşanmış. Yöredeki ayaklanmanın ele başlarından olan Seyit rıza ile oğlu ve bazı adamları 1937nin sonbaharında idam edilmiş. 1937 de başlayan ayaklanma bir ara durulup 1938 de tekrardan başlamış. 1939 dada yeryer devam edip sonunda tamamen bastırılmış.
  Tunceli olayları alevilik yada Kürtlük meselesi olarak gözükmüyor. Olay ekonomik sebep gibi gözüksede o zamanlar için askerlerden yada Kemalistlerin baskıcı yönetiminden duyulan rahatsızlık varmıdır işin içinde orasını tam olarak bilemiyorum. Ancak yörede 1932 dede ayaklanma olayları yaşandığı bazı terörist gurupların devletin askeri kuvvetleriyle çatışmaya girdikleri biliniyor. O dönemin yöneticileri ayaklanmaları acımasız bir şekilde çok kanlı hatta neredeyse katliam boyutunda kanlı bastırırlarmış orasını çok iyi biliyorum. Ancak ayaklanmalarda yöredeki toplam ölü sayısı iddia edildiği gibi 50000 yada 90000 değil 14000 civarı. Devlete karşı ayaklanma yapılması hataydı. Devletler varlıklarını devam ettirebilmek için çıkan ayaklanmaları silahla kanla bastırır. Bu sebeple bazen suçsuz günahsız binlerce insanda hayatını kaybeder. Bu durum tecrübeyle sabittir.

 191. Simdiye kadar, hep yazismalar oldu. Hep zavali aleviere kötülük yap bilmek icin bahane , bir olay aradin.
  O Aleviler Orta anadolunun , en dürüs toplukladir. Alevileri rahat birakin.

 192. işte böyle said

  1915 te yaşanan Çanakkale savaşları sonrasında arabacı İngiliz generali Oglander ‘Çanakkaleyi geçemedik ama Türk milletinin eğitimli neslini yok ettik.’ demiş. Osmanlı devletinin Türk milletinin tahsilli gençleri hep bu savaşlar sırasında şehit düşmüşler. Yaralılar İstanbuldaki hastanelere sevkedilirmiş. 25000 Çanakkale savaşı yaralısıda İstanbulda şehit düşmüş mezarlarıda kayıpmış. 1911-1922 döneminde bize batı dünyasının oynadığı oyunlar neredeyse milyon cana mal olmuş.
  2003 ten 2012 ye kadar Irakta yaşanan ABD ve İngiliz işgali sırasında 1milyon 700 bin Iraklı hayatını kaybetmiş. 2.8 milyon insan yerini yurdunu terketmiş. Irak yakılıp yıkılırken ülkenin kaynaklarıda sömürülmüş. ABD nin savaştaki kaybı ise 4500 müş. Batı dünyası işgal ettikleri islam ülkelerinde canavarcasına zevkine müslüman katliamı yapmış yaptırmış, çoluk çocuk kadın kız demeden hemde milyonlarca. Kendileri kayıp vermeksizin. Maalesef bu dünya onların cenneti.
  Görüldüğü üzere batı dünyası aslında 500 küsür yıldır ama yakın zamanları ele alırsak 100 küsür yıldır islam bünyasına çok kanlı çok kirli oyunlar etmiş. Hıristiyan dünyasının işgal ettiği pekçok ülkedede sözüm ona kurtarıcı olarak ortaya çıkanlar bile aslında onların getirdiği adamlar olup sahte kurtarıcılar olarak ileriye sürülenlermiş.Kurtardıkları ileri sürülen ülkenin halkından bile değilmiş pekçoğu. Gizli işgaller bu sahte kurtarıcıların eliyle sürdürülmeye devam etmiş kimi ülkelerde.

 193. Bir zamanlar tunuz, Osmanli idaresinda kalmis. Osmanli olan. senci Musa varmis. Lütfen Zenci Musani hatirasini . Okuyun

  Allah rahmet eyliye bin bin rahamed. Osmanlinin ne oldugunu . bilen rahmet okuyan müslümandan Allah razidir mutlak

 194. cevap said

  Lavrens denen adam azılı Türk düşmanı biri değilmi. Bu adamın böyle huyları olmasa gazete yazmazdı. Türk askerlerin yapmaz askerin içinde bilmem hangi azınlık gurup yada yada bilmem aklı fikri bozuk yapan birileri çıkar. Aşağıla gitsin Türk düşmanı casus adamı. O arabistana Türkün kuyusunu kazmaya fitne vererek müslümanı müslümana kırdırmaya gitmiş. İsterse lağımın içinde boğulsun.

 195. işte böyle said

  İftira varsa Lavrensin kendi atmış iftirayı. Gazete onun anılarına dayanarak yazmış olayı. Birde ne yoku ben biliyorum kaç olay birden, İsim veremem. Yine 90lı yıllarda polis arkadaşla pazarda yürüyoruz. Kızlara edepsizce laf attı. Ya ayıp değilmi sen polissin yakışırmı sana böyle şey dedim. Bana ben polisim bunlar kız değil erkek.Gaylik yapıyorlar, Kaç kere karakola çektik dedi. Başka bildiğimiz olaylarda varda şimdi boş verelim onları. Türk milleti olupta herkes Türkmü, 40 çeşit Millet vardı Osmanlının içinde .Lavrens Türk diye yazmış anılarında.

 196. Iste gene iftirai, bir söz. Türk Askeri Lorense tecavuz etmis. Türk lerde kati surete , böye bir ahlaksizlik yoktur…Olsa bile O Türk degildir. Türkiyede Böyle hirgat garipleri, vardir. soy bakimindan . sor söyliyeyim. Sanati bakiminda söz yok Zeki müren .Soyu mesiyas bekliyenlerdendir. Onlar Yer yüzünde ne kadar ,ahlaksizlik ,yaplirsa ,mehti okadar cabuk gelecegine inaniyorlar, Bütün Dini kitaplar , yaziyor ,Lut kavmini. onlar, bulduklari nimetlere, sükür edmediler.. Türlü ahlaksizliklara. mashar oldular. Türkler böyle sapik olaylara uymazlar. Allahin kitabi ,Kuranikerimde. yaziyormus. Neden yaratildigini. Ben bilmem bana Müslümanligi kabul eden ve sonra kurani okuyup anliyaca kadar ögrenen Ilk ismi Yürgen . simdiki ismise Mahmut olan Tarihci Alman. Prof.Dr.

 197. işte böyle said

  Benim yanıma İstanbul Anadolu yakasından 80 lik bir arnavut gelirdi. 1995 ten sonra öldü. Allah rahmet eylesin. Namazında niyazında adamdı ama Araplara dümdüz giderdi. Adam kendisi çok iyi biriydi ama o Araplara söven tarafını hiç sevmezdim. Oğlu babamın arkadaşıydı. O sebeple tanırdım. Tepedelenli Ali paşaya gelince onun Osmanlıya ufak tefek oyunları olduğu ihanet edeceği yönünde önceden haberler alındığı için hatalarının af edildiği söylenip oyun edilerek öldürülüyor. Devlete hizmetleride vardır. Hıristıyan olan çok genç bir sevgilisi vardı. Bu onunda gizli din sahibi olabileceğini gösterir. Kemal Dervişin büyük dedelerindendi yanılmıyorsam. Dediğin gibi arnavutun iyiside var kötüsüde. Sen araplara kötü söz söylersen herkes seni islam düşmanı zanneder ve öylede bilinirsin.
  Nasılsa mevzu Arabistandan ve araplardan açılmış. Dünya çapında ünlü olan İngiliz Casusu Lavrens 1916 da casusluk yapmak için Arabistana gitmiş Müslüman arapları Türklere karşı ayaklandırmaya. İngiltere hesabına çalışmalarını istermiş. Bu Lavrens o zaman 29 yaşında o döneme göre orta yaşlı sayılır. Zaten ortalama ömür 55 yada 57 yıl civarı. Daha çok sayıda İngiliz casusu varmış o dönemde arabistan topraklarında. Hemde üst düzeyde hepsinin adı zamanla unutulup gitmiş. Sadece Lavrensinki kalmış. Sebebide onda biraz gaylik varmış herhalde. Seneler önce bir gazetede okumuştum. Kendi anılarında varmış Türk askerleri Arabistanda bana tecavüz ettiler dermiş. İşte bu casusun adının öne çıkması büyük ihtimal ile bu sebepledir. Bazı olaylar üzerinden 100 yıl geçsede, Napolyon Bonapart misali 200 yıl geçsede, Sezar misali 2100 yıl geçsede Büyük iskender misali 2350 yıl geçsede unutulmuyor. O bahsettiğin Makedonya Kralı büyük İskenderde gaylerdenmiş. Lavrens 1934 te İngilterede 47 yaşındayken bir motosiklet kazasında hayatını kaybediyor.

 198. Murat Bardakcidan , bahsediyorsun bir Bardakci Osmanli sarayina Köle olarak satilmis Cerkezlerin torunudur.

  Ondan Allah razi olsun . Degilmiki Haka yüriyen hanim sultanimizin ,tabutu üstüne Kabeden getirilmis olan kabe örtüsünü örtü
  Atalarinin yemininde dönmedigi beli oldu.
  Dogu ükelerinde gezemedim, Nasip olmadi, Fakat Avrupayi gezdim .Hiristiyan kalmis Müsümanliklan tanisamamis. Özlerinin Türk oldugunu söyleyen ,Oldukca yasli kimselerlen muhabetim oldu Emin ol ki Hepsi Osmanlidan razi, olduklarini bana söylediler.
  Arnavutlara gelince. Albaniya, Ilirya, Siptariya . Bunlar Arnavutlugun Diger isimleridir. Anavutlar 5 cesitir Biri Osamalinin sadik olanlari
  Ehlisüni olanlari katiyere Osmanliya bas kaldirmamislar .Ohrili Tepedenli Ali Pasa Emirsiz olarak Napolyan kuvetlerine saldirip ve galip gelmesi. Emir disi , Hareket ettigi ,dolayisiyla .katli vacip kilinmis .Ohride idam edilmis. Kelesi Istanbula getirilmis . Sultan ahmet meydaninda Halka gösterilmis. Iskender bey Bu gayri müslüm . Istanbul Fener patrine bagli bir kisi . Gayet korkak ,Ordodos olan kisi iArnavutlari isyan etiriyor. Oda ihanetini ödüyor. Idam.. Müslüman gözüken Arnavutlar 3 cesitir. Ehli süni , Bektasi ,Alevi .
  Süni olan Arnauvut Büyük iskenderin Orta sayaya sefer etigi vakit getirilen Türkmenlerdir. Dabiyi 2500 seneyi geciyor. Gültürlerini unutmamislar Ege havzasinadaki yörükler gibi .Cif teli cura calarlar. Son Cihan padisahi Aptülhamit Hanin Tüfekcileri bunlardan olusmus. Arnavut Bektasi Babasi olan Kadiköy yeldegimeninden Sevki koca Yakinlarda .Heka yürüdü. Benim arkadasim olurdu.
  Cok sir sakliyan yabanciyi icine almayan Yavudilige benzeyen inanc görüsü. Rafizilik ve Gektasilik. Iste bunlari , Halka beyan edmiyen hocayim diye , Kalibini gezdiren Hocalara karsiyim. Nasil Cebeli tarik bogazinda Okyanusun suyu Akdenize karisamiyorsa
  Beyan edilip onlar bunla karistilmiyacak. Hepsi yerli yerinde olsun.
  Selad nedir Isaretir Bir insanin Müslüman oldugunu beli eder. Herkesin kendi gönlünde, Gönyünde Allahi bulana ne mutlu.
  Bana gelince Bütün gönlümle Islam devleti olan Osmanlidan ayrilmam . Düsmez kalkmaz Bir Allahtir Allah Beni Türk ve Islam icinda yaratmis, Sükürler olsun. Bunu ödemek hakini vermek dogru degilmi?

 199. bitsin artık said

  Arapların bize karşı 100 sene evvelinde gayet dost oldukları şuradan çok rahat bir şekilde anlaşılabilir. 1912 ekiminde Balkan devletleri olan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ birleşerek Osmanlı devletine karşı savaş açmışlar bir yandanda Arnavutlar ayaklanmıştı. Bu durumu fırsat bilen, Iraktaki, Suriyedeki, Ürdün, Filistin, Arabistan ve Yemendeki Araplar birleşerek bağımsızlıklarını ilan ettikleri gibi Anadoluya saldırarak zaten ekonomik açıdan zayıf düşmüş olan bu toprakları dahi her karışına kadar işgal edebilirlerdi. Ancak Arap milletleri Türkleri Müslüman kardeşleri olarak gördükleri için böyle bir şeye asla tenezzül etmediler. Osmanlı Türklerini zor yıllarında arkadan vurmadılar. Türkler ile arapların yol ayrımı 1918 de Batı Avrupa devletlerinin zorlamasıyla 1918 sonunda Birinci Dünya Savaşının sonrasında olmuştur. Müslüman Arapların Türk milletine ihanet ettiği yalanı bazı Balkan kökenlilerin ve kimi yahudi dönmelerinin sonradan Balkanlardaki hıristiyan Balkan milletleri ile Filistin cephesindeki Yahudilerin ihanetlerinin üzerini örtmek için uydurulmuştur. Bu unsurlar sürekli olarak Türk Arap düşmanlığı uydurarak bunu bu millete hemde sürekli olarak empoze etmişlerdir. Böyle bir şeyin ne aslı nede astarı vardır. Siyasi amaç taşıyan kimi dönmelere ait palavradan ibaret bir söylentidir. 1. Dünya savaşı yıllarında Cemal paşanın İngilizlerle görüştüğü gerekçesiyle henüz ayaklanmamış olan Arap şeyhini astırdığı bu sebeple bir gurup Arabın topçumuzu arkadan vurduğu anlatılır. Olayın boyutlarını bilmiyoruz. Ancak hata Cemal paşada gözüküyor. 1922 de Ermeniler tarafından öldürülen ittihat ve Terakki liderlerinden Cemal paşanın 1919-1922 döneminde Suriyeye lider olmaya çalıştığı biliniyor.
  Tarihçi Erhan Afyoncu Haber Türkteki Murat Bardakçı ile yaptığı televizyon sohbetlerinde Osmanlı araplarının birinci dünya savaşı sırsında Osmanlıdevletine asla ihanet etmediklerini açıklarken tarihçi Kadir Mısıroğluda bir televizyon konuışmasında Osmanlıya ayaklandığı söylenen Şerif Hüseyinin emrinde sadece birkaçyüz arap askeri olduğunu bu sayı ile Osmanlı devletine ayaklanılamayacağını açıklamıştı. Belki yeterince itaat etmemiş olabilirler. Yada savaşın sonlarına doğru zaten savaşın kaderi belirlenmeye başladığından bazı Arap aşiretleri söz dinlememiş olabilir. Falih Rıfkı Atayın bildirdiğine göre Filistindeki arapların Osmanlı trenindeki altınları ve paraları yağmaladığı yazılıp çizilir. Yağma ekonomik sebeplerdendir.Fırsatçılıktır. Savaş yıllarında maalesef her yerde görülebiliyor.Fakirlik göstergesidir.
  Bu günkü adıyla Umman, Birleşik Arap Emirlikleri,, Katar ve Bahreyn ile Mısır zaten İngilterenin yani Büyük Britanyanın emri altındaki Arap toprakları idi. İngilterenin bu bölgelerin araplarını Osmanlı devletine karşı ne derece kullanabildiği günümüzde kesin olarak bilinemiyor. Ancak kısmende olsa kullanabildiği bize karşı savaştırabildiği söylenebilir.

 200. bitsin artık said

  Bir insan bu kadar kıvırtır. Ağa sen diyorsunki Hazreti Hasanın Hazreti Hüseyinin öcünü Türkler aldı. 70-80 sene sonra öcmü alınırmış. Emevinin yıkılıp Abbasinin gelmesi 750 de. Tamam ben Türk değilmiyimde bana acayip acayip şeyler söylüyorsun. Türklerle Araplar tek dinde İslamiyette birleşmişler. Biz başka birşeymi diyoruz. İki milletin birbirine faydası olmuş. Ben Türklüğüde Araplarıda İslam şemsiyesi altında savunuyorum. Sen Arap düşmanlığı yapıyorsun.Anormallik sende. Yazdıkça batıyorsun.

 201. Senin neden Türklerden bahis etmek isine gelmiyor. Ebamüslüm .Hilafeti Abasilere vermistir. Tarihi iyibil Yavudilerin yazdiklarini bana anlatma.

 202. bitsin artık said

  Önemli olan peygamberimizin torunlarının öcünün alınmasıdır.Hazreti Hasan 669 da Hazreti Hüseyin ve avanesi 10 ekim 680 de şehit ediliyorlar Kerbelada. 680 li yıllarda Türkler daha Müslüman değil. 685 te alındı bu öc. Yine Müslüman Araplar aldı bu öcü. Hazreti Hüseyinin şehadeti sebebiyle artık sevilmeyen Emevilerin hanedanının yıkılıp hanedan üyelerinin öldürülmesi 750 de. 70 sene sonra. İşte o zamanlar kimi Türkler yeni yeni İslama geçiyorlar. O dediğin doğru bile olsa çok sonrasının işi. Kurtulan bir emevi 756 da İspanyada devletini kuruyor. O devlet 1031 de bitiyor. Sonraki meseleleri zaten yazmışız. Sen tarihi bana sor.

 203. bitsin artık said

  1934-40 arası Nazi Almanyası, Adolf Hitler dünya siyasetindeki bütün kötülüklerin İngilizlerin ve yahudilerden geldiğine inanmaktadır. Öyle ya birlik olup koskoca Osmanlı İmparatorluğunu yemedilermi. Almanya 1. Dünya savaşında bu sebep ile çökmedimi? O sebeple Almanyada yahudiler dışlanmaya itilip kakılmaya başlanır. İşte böyle zamanlarda genç bir Alman subayı yakalamış bir yahudiyi hiç sebepsiz olarak şehrin göbeğinde veriyormuş dayağı. Zavallı yahudi yediği dayaklardan kan ter içinde kalmış soruyor subaya çaresizce.
  -Yahu neden dövüyorsun sen beni. Suçum ne benim.
  -Sen yahudi değilmisin.
  -Yahudiyim ne olmuş yahudiysem.
  -Siz yahudiler bizim peygamberimiz Hazreti İsayı suçsuz yere öldürdünüz.
  -İyi ama o 1900 küsür sene önceydi.
  Subay pişkin pişkin cevap veriyor.
  -Olsun ben daha yeni duydum.
  Otaklı ağa senin işinde tamda böyle. Emevi Arapları 1333 -1344 sene evvel peygamberimiz Hz. Muhammed a.s.m.in torunlarını şehit etmişler.Bunların öcüde alınmış. Sen o olayları bahane ederek halen Müslüman Araplara düşmanlığını sürdürüyorsun. Akıl mantık işimi şimdi bu. Türkler Araplardan üstünmüş. 1262 -1050 yıl öncende Çinliler Türklüğü yutacaktı. Müslüman Araplarla ittifak etmemiz Türkleri müslüman olması sebebiyle kurtulduk. Doğu Türklüğünü Çin yuttu onlar kurtulamadı Türklüklerini kaybettiler diyoruz sen hala ne diyorsun. Bu devirde kafatascılık kaldımı hala.

 204. Biz simdiye kadar Araplan bir oldukta ne oldu.Biz ALLAH in özel olarak yaratigi soydaniz. Buna tarih sahitir. Hic bir zaman Araplan TÜRK esit degildir….

 205. bitsin artık said

  Mesele peygamber efendimiz Hazreti Muhammed aleyhiselamın dediği gibi İslama karşı küfür tek millettir meselesidir. Sen islamın göbeğindeki arapları neredeyse kafir olarak göstermeye çalışıp gerçekleri gizleyerek hedef saptırıyorsun.

 206. bitsin artık said

  1853-55 Kırım savaşları vardır. Rusya İstanbulu, Balkanları ve Osmanlının Asya topraklarını kendisine ait ilan ediyor. Osmanlının hamiliğini üstlenmek istiyor bunuda padişah abdülmecide onaylatmak istiyor. Padişah kabul etmiyor.Ruslar ingilizlere sizde Osmanlının Afrikadaki topraklarını alın diyor. İngiltere kabul etmiyor. Rusya Balkanlardan ve Kafkaslardan Osmanlı topraklarına giriyor. Osmanlı iyi savaşsada Rusun imkanları geniş.Boğazları koruyup Rusların Akdenize inmesini ve İtalya ve Fransa için tehdit oluşturmasını istemeyen batı devletleri İngiltere, Fransa ve piyomente Rusyaya Osmanlının yanında savaş açarlar. Rusya çeşitli savaşlarda hep yenilir. Kırım alınır. Sadece Karadenizde donanmamız yakılır. Birde Kars düşer. Rus çarı Nikola yenilgilerden sebep intihar edince yeni çar aleksandır barış ister. Barış yapılır. Herkes kendi toprağına çekilir. Bize müttefik görünen ingiltere Fransa ve İtalya işin sonunda savaş tazminatını Rusa değilde Osmanlıya yüklerler. Bir yandanda Yemene kuvvet çıkarır ingilizler. Osmanlı Yemenden ingilizleri atsada Kırım savaşının masraflarından kurtulamaz. İşte batının bize yaptığı iyiliğin karşılığı savaş tazminatı yani yine düşmanlık olarak bize geri dönmüştür. Osmanlı ekonomisi çökmüş. Zaten Osmanlı pazarı 1838 den beri İngilizin elinde Batı çökertmiş Osmanlı ekonomisini. Silah yapamaz duruma gelmişsin. Avrupa sana savaş gemisi satıyor birkaç sene sonra gelip yakıyor. Bir daha satın alsın diye. Yada kullanmanı engelliyor yakarız diyerek çıkaramıyorsun açık denizlere Haliçde demirli kalıp çürüyor. Müslüman Arapların ne suçu ne günahı var bu işte.Arap bize sonuna kadar sadık kaldı.

 207. Sen demisinki Hep islama söylemedik sözü birakmadin. Gene durumu kavriyamamisin. Benim Öküz kafaliligininlan ,Islami geri biraktiran yobazlaradir. Alman silah verecek Türk askeri savacak. Birinci cihan muharebesi. O süfyani olanlara sen müslüman diyorsun. Onlar ebü süfyanin yolunu sürüyorlar. Bunlara sen islam diyirsun.

 208. cevap said

  Boş yazıyor yazılarının içine hakaretler gizliyorsun. Osmanlı tarafını tutarmış numarasına yatıyorsun. Osmanlıyuı tutan benim. Arap düşmanlığının arkasında başka düşmanlıklarında var. Senin ile ortak bir düşüncede buluşulmaz. Sen kendi kendine yaz. Benden paso.

 209. Sen yatar kalkarlain türk tarafini ,tutuklarini duydunmu. Ayni emevilerin casuzlari gibi . Insan vede Türkün düsmanisiniz. Araba sirtimisi döndükmü rahat edecegimiz mutlaktir. Türk len Arabin .Farki Altinlan Teneke gibidir.
  Put pereslikten nefret ederiz. Türklerden hic bir zaman , cinsi bozuk , cibiliyeti bozuk cikmamistir. Osman oglunu etüt et arastir ,Belki hasta olanlar olmustur . hic bir zaman hayini olmamistir.

 210. kalite farkı said

  1979 da İranda ABD ve İngiltere yanlısı şah rıza pehlevi yönetimi vardı. 1 şubatta İmam Ayetullah Humeyni onun yönetimini devirip şiilik üzerine şeriat düzenini getirdi. ABD İrandaki çıkarları gereği bu durumdan rahatsız oldu. Irak lideri Saddam Hüseyine etki ederek 22 eylül 1980 de İrana savaş açtırdı. Silahda verdi. Yani Irakı kendine maşa yaparak Irak eliyle İranı vurdu. 8 sene süren savaştan hiçbir sonuç çıkmadı. Bunu gören ve ABD istediği yardımları alamayan ve bu ülkenin oyununa geldiğini anlayan Irak yönetimi ABD den izinsiz olarak 20 ağustos 1988 de İran ile ateşkes yaptı. Bir dahada savaşmadı. Irak uzun süren savaş sebebiyle komşu ülke Kuveyte borçlanmışdı. Borçlarını ödeyemedi. Kuveytin yer altından petrollerini çaldığını iddia etti. Bu iddiada doğruluk payıda vardı. 1961 de Kuveyt zaten Irak toprağı idi. Saddam ABDden izin istedi. İzni şifaen alan Irak Kuveyti 2 ağustos 1990da işgal etti. İran ile izinsiz barış yaptığı için hem Irakı cezalandırmak hemde bölgenin kaynaklarına konmak isteyen ABD kuveyti kurtarma bahanesiyle Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi çevre ülkelere yerleşti. Kuveyt 1. Körfez savaşıyla kurtuldu yetmedi mart nisan 2003 te ABD ve İngiltere Irakı işgal etti. ABD koskoca Birleşmiş Milletleri Irakın üstüne çökertti. İslama karşı BM. demiştik daha evvel. Bu ülkenin kaynaklarına konma amaçlı yeni anlaşmalar yapılarak ABD ve İngiltere öyle çekildi. Ayrıca daha evvel satılan silahların imhası Kürtlere özerklik vs. meseleler halledildi. 1918-22 de Osmanlıya yani bizim milletimize yapılan oyunun aynısı onlarada yapıldı.bizde yapılan iç savaşların aynısı onlardada yaşandı. ABDnin ve işbirlikçilerinin şeytanlığı var burada. Irak oyuna gelen devlet. Saddam Hüseyinde oyuna getirilen lider. Saddamın kötülüğü ilan edilerek batılı ülkelerin sömüren gaspeden hırsızlıkları gizleniyor.
  Mısır birkaç sene evvel bir sene kadar iç karışıklık yaşadı ancak artık durumunun düzeldiği açıktır.
  Suriye meselesine gelince Suriye için MHPnin kurucu lideri rahmetli Alparslan Türkeş arap topraklarında Arap olmayan tek devlet. Türklüğe daha yakın derdi. Suriyenin sadece resmi dili arapça. Onun için iç savaşta sınırımıza yakın yerler hep Türk bayrağı çekti. Suriye eylül-ekim 1918 de Mustafa Kemal paşanın savaşmaksızın kuvvetlerini Anadoluya çekmesiyle bizden ayrılmış olan geniş bir alandır. Savaşmaksızın elden çıktığı için aslında hukuken hala bizde kalması gereken ülkeydi. (Lübnanda böyledir ya orası Hıristiyan).Yani emperyalist güçler tarafından fazladan kurulmuş bir devlettir Suriye.Türkeşde bunu dile getirirdi. Kusuru sebep olanlarda aramak lazım.
  Araplara sadece birkaç peygamber geldi. Çok daha fazlası yahudilere gelmiştir.
  Otaklı ağa benim yazılar bitti sen beni 6 aydır hala ne diye takip ediyorsun. Ben devlet düşmanıyım öylemi zannediyorsun. Ben bunları yazdım diye bu devlet yıkılmaz. İnternette zaten var bu bilgiler. Ben şu yada bu partiye, örgüte yada derneğe üye değilim. Devlet bende ne bulacak. Geçtik onu bu devlet başka devletler tarafından bile yıkılamaz. Nato çerçevesinde askeri sınırları Hakkariden Hawayiye kadardır denebilir. Aga bitsin yazılar. Benim derdim tarihte yalana gerek olmadığı. Avrupa dışarıdan sabetaycı gizli teşkilatlar içeriden 250 yıl (hatta Bedrettinden isyanından alırsak 500yıl) uğraşıp yemişler Osmanlıyı biz bunu tesbit ederek yazmışız. Ne var bunda.

 211. Degisn hic bir sey yok . Bak katafiyi nasil linc etiler. Sadami nasil astilar. Suriyenin haline bak. Misirin durumu beli. Arabin tutulacak hic bir tarafi yok. Allahin bildigini kimse bilmez. bilemez. Arap Türkten uzak tutulmali.
  Allah dogru yola gelsinler diye bütün nebileri bütün peygaberleri onlara göndermistir Cünkü sapiklikta üzerlerine yok.

 212. cevap said

  Emevilerdir peygamberimizin torunlarını katleden. Emevi devleti gideli 1263 yıl olmuş. Ebu süfyanın oğlu Muaviyenin ve onun oğlu Yezidin kötü olduğunu herkes biliyor. Bunu Araplara genellemek 1333 yada 1344 sene öncesinde takılıp kalmak o zaman yaşanan olayları örnek göstererek Arap islamına düşmanlık yapmak akıl mantık dışıdır. Hazreti Hüseyinin ve çocuklarının öcü 5 sene sonra daha şiddetli şekilde yine Müslüman Araplar tarafından alındı.

 213. Türkler Islamin , mudahimleridir, Esaz islam düsmani araplardir.Türkler Peygaberin neslini korumus onlari yastmi slardir.Abasiler Ehlibeyitin en azili düsmandirlar. Peygaberin benim iki gözüm. dedigi, torunlarini ,hic düsünmeden katletmedilermi?
  Islam düsmanligi söyle dursun, hic bir inancin , karsiti yoktur.

  Islamin düsmani yobazlardir.

 214. bitsin artık said

  Benim bilgim doğru. Yavuz Bahadıroğlu’nun kitabında okumuştum. Arap düşmanlığı birazda islam düşmanlığından kaynaklanır.

 215. Osmanli Osani söreti, cihana sigmiyan Türk devleti. Sirplilari ,sarhos olmus savasamamis oluyorlar, Sirplilar Türklere yeniliyorlar.
  Bir Yobaz sahtekarligi dah. O vakitler Türkler göcer konar hayat sürüyorlar. Hepsi celik gibi. Yaelesik hayata gecmedikleri icinde . Hastaliklardan ,uzak Bir kolera bir veba bir bir tifüs, sehir hayatin kirip geciriyor. Türkler hastaliksiz gayet dinc. bulunuyorlarmis.
  Murat Hüdavendigar Bulgaristan balcikta Bulgar kiralini malup edip suratle ,Kosavaya gidiyor, Sirp kirali Lazar Sirp ordusu Türklerden ikibucuk misli daha kalabalk . Dogru söylemek lazimsa Sirplar Yugoslavyanin En merde endüzgün insalaridirlar.
  Enet Türklere düsmanlik beslemisler. Unutmamak lazim Osmanli Tarihinde .Osmanliya yakisan Sokulovic Mehmed pasadir
  Bosnaklardan da Vezir olanlar vardir .kulak asilac kimse yok. Hirvatlar karkter bakimindan bespara etmezler.
  Ben 70 senesinden beri burdayim . Bütün Osmanlilardan kalan hatiralari ögrendim. Biras sirpca ve macarca ögrenim.
  Macaristanda Zigetvarda Türk mezarlari var. Hele bir mezari tasinda , yazi Evet bu Türk düsmandi fakat merd bir düsmandi.
  Ben imam hatipli degilim. olsaydim belki dag iyi oludu . Arap isin icine gidimi benim nevrim dönüyor. simdiye kadar dogru dürüstüne raslamadim ne yaziki. Burda gördüklerimin cogu uyusturucu müptelasi. asagi yukari her münafiklik var. Benim memleketimin en berdusu
  en sesrisi Arabin yanida efendi kalir.

 216. bitsin artık said

  Sırpsındıyı bende biliyorum ama bunu açıklayan. Erhan Afyoncu. Devletin resmi hüviyeti olan tarihçisi, Ya Sırpsındı savaşı diye ayrı bir savaş var yada Çirmen savaşıyla bu aynı savaş. Sırpsındı zaferi 1363, Çirmen zaferi 1371,tarihli. Bu ikisinin aslında tek savaş olduğu ve adının Çirmen savaşı olduğu açıklanmıştı.
  Sırpsındı benim bildiğim şekliyle düşmanlar savaş öncesi nasılsa sayımız çok galip geliriz diye içki içip eylenmişler bizimkilerde onlar sarhoş haldeyken baskın verip yenmişler. Ama öbürüde yazılıp çizildi.

 217. Murat Hüdavendigarin ,kosovada yaptigi sirplilara karsi savasa ,sirp sindi savasi derler. Pomaklar o zaman müslüman olup. Osmanliya iltihak etmislerdir. Yildirm beyazit , Sip pirensesini kendine .kadin olarak almis.
  Tarihte iki sirpsindi savas olmustur . ikincisini Fatih yapmistir. Sen Arabin tarihinlen ugras Tüklerlen ilgilrnme. .

 218. bitsin artık said

  Bunların hepsinin cevabı var yazıların içinde. Dön dolaş aynı yazılar tekrar karşıma çıkıyor. Şimdi cevaplasam az zaman geçecek aynı sorular yine çıkacak karşıma. Yazışmaya gerek yok. Haydi iyi günler.

 219. Sen gene carsafa dolandin . Ülkücü baska. Türkeci baska, Yobaz, baska ,yatarkalkar baska. . Kendin itiraf ettin Deden ölü taklidi yapip
  Gavurlardan kurtulmus.kafasi calisiyormus. Canakaledeki . Savasta kimi kuran okuyor kimi ezan okuyormus. Pekiyi kimler savasiyormus. ?
  Alman gavurunun verdigi .mavzerlen. savasmak sorunda birakilmis. Toplarda Alman Gurup. fabrikasini. 526 sene Yobazlar Türkün basina belâ olmus. Yat kalk tan baska B….k yememisler.

 220. bitsin artık said

  Sırpsındığı savaşı diye bir savaş olmadığı 1371 de yapılan Çrrmen savaşına Osmanlı devletinin verdiği isim olduğu açıklanmıştı bundan 15 sene evvel. Zafer Osmanlının idi.
  1596 Haçova savaşı şeyhülislamın ve ulema tayfasının çabasıyla yenilgi iken sadece Avusturyaya gibi gözüksede bütün Orta Avrupaya karşı zafer olarak çıktı karşımıza. O dönem Irak, Suriye, Filistin Arabistan yarımadası, Afrikanın yarısı, Kuzeykaradeniz, Kafkaslar, İranın batısı Balkanlar Macaristan bize aitti. Tamam yazılar bitsin artık. İşi gücü bırakıyoruz şurada birilerinin akıl dışı yazılarına cevap yetiştiriyoruz. Yanlış yere gidiyor yazılar. Senin sorgularının sonu gelmez. Dİndar kesimede yobaz demekten vazgeç. Biz Kemalistlere dinsiz yada şubu demiyoruz.. Vazgeç yakışıksız yakıştırmalardan.

 221. cevap said

  Bazı kimseler sadece İslamiyeti sevmedikleri için Kemalizmi savunuyorlar. Osmanlının batı Avrupa devletleriyle savaşı Cenin Mustafa Kemalinde komutan olduğu Filistin yenilgisinden sonra 30 ekim 1918 de imzalanan Mondros Mütarekesiyle bitti. Kuzey Filistin Suriye ve Lübnandan başka Arabistandaki, Yemen ve Iraktaki kuvvetlerimizde geri döndü. Anadoluya çekildik. Filistinde İngilizlere yenilen komutan kimse Osmanlının elindeki yönetim alınıp bu komutana verilmek üzere büyük işgalciler tarafından işgal edildi bu topraklar. Yunan bu işte Kemalistleri kahraman yapmak üzere Anadoluya çıkarıldı. İngiliz kontrollü savaşla yenildi. Böylece bu topraklar Osmanlının elinden alınmış olmadıda Yunandan alınarak Kemalistlere devredilmiş oldu. İşte bunun üzeri örtülmeye çalışılıyor.
  1996 da başbakan olan Tansu Çiller sabatayist kökenli değilmiydi. Ege denizindeki Kardak kayalıklarına asker çıkartmıştıkda Yunanlılar birşey yapamamıştı. Avrupa birliği o topraklar sadece Yunanistanın değil Avrupa birliğinindir deyince askerlerimizi geri çektik.
  Sen Kemalizmde kahramanlık arama hiç boşuna. biz herşeyi detayıyla biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürkede düşman değiliz, bunlar senin ve senin gibilerin zorlamalarıyla yazılıyor. Yoksa benim yazılar bitti.

 222. cevap said

  Uydurup uydurup yazıyorsun. Ben 1897 deki yani 116 sene evvelki Türk Yunan savaşında şehit olan hafız Abdülazel paşadan bahsetmişim. Sırpsındığı 1364 te kaldı. Sana seferberlikteki şehitlerimizi ayrıca imam olan dedelerden birini kasım 1920 de onlara yardım etmediği için Yunan askerlerinin vurup yaraladığını ölü numarası yaparak sağ kurtulduğunu yazmışız. Hala çamur yapıyorsun. Türklük islamiyetle beraberse şanı şerefi büyür. Hem islami değerleri aşağılayacaksın hem Türklüğe sahip çıkacaksın biraz garipçe kaçmıyormu? Biz Kurtuluş savaşının aleyhine ne diyoruz, sadece yapılan siyasi oyunları ortaya dökmüşüz.

 223. Sen Murat Hüdavendigarin . Sirpsindi savasini . Sakali Cüpelilerinmi sayesinda savas kazanildigini ,saniyorsun O zaman Türk Leskari Ismi müslüman geciyordu. Yaobazlar yoktu. obazlar Yauz Sultan Selim Hanin Araplari Türk yurduna ,getirmesiyle. Türkiyede yobazlik . baslamistir. O gün bu gün . Yobazlar Türkün basina dert olmustur.
  Bak arastir, Süfyan oglu Muaviye kendine ,bir hirstiyan vezir secmistir. Bümkir arastir.
  Islamda bütün kötülükler, O zaman bas göstermis Atatürk bunu biliyordu. Iktidar hirsila Muaviye ve yezidin yaptiklarini bilmen lazim.
  Peygamberin . neslini kurutmaya klktilar. Atatürk sayesinde yobazlikin sonu gelecek.

  Iste onun icindirki Ataya laf söyliyenin ,Somagi siklir. Ben Cok iyi biliyorumki, ben Türküm Ne bosnagim nede pomagim . Türk oglu Türküm. Ataya laf söylieni . Türk vatandasliginda bile cikartilmasini vede Türk ismini silinbesini .Istiyorum.

  Rizeliler. Atma hamidim atma , Sabkada giyeceguk Askerde vereceguk. Neden görmemisin oglu olmus cekmis sikini koparmis
  Ataya karsi olanlarin dedeleri Kurtulus savasindan kacanlardir. simdi simdi cikiyir. Olsun fark etmez.

 224. Senin düsünüpte kendini yormani istemem. O Aleviler Imam Hz Hüseyini birakipta kactilar. O Aleviyim diyenler düsünsün. Eger bu Hükümet Safilre yük verirse, Yandi Ali osmanin arpa tarlasi.

 225. cevap said

  Otaklı Ümt ağa senin dediğini enine boyuna düşüneceğim . Yalnız ben çok düşünür geç karar veririm. Senin dediğine 60- 70 yıl içinde kesin bir cevap vereceğim. Bundan hiç şüphen olmasın. O zamana kadar kendine iyi bak . Görüşmek üzere. Haydi iyi günler…

 226. Islam karsiligi. Kardaslik dosluk, birlik, manadadir. Su islam devletlerine bir, bak Hepsi birbirine düsman. nasin olacak. Iyisimi Biz Türkler ayrilalim ,olsun bitsin.

 227. cevap said

  Otaklı ağa iyiki Arap değilmişim. Her işin sonunda lafın ucunu araplara getirip bağlıyorsun. Mısır Medeniyeti 5000 küsür yıllık çok eski bir medeniyyet, özellikle firavunlar dönemi çok eski. İsrailoğullarıyla eski Mısırlıların ilişkileri yaklaşık milattan önce 1750 yada 1700 den başlıyor milattan önce yaklaşık 1300 yada 1250 dede bitiyor yanılmıyorsam. Toplam 432 yıl. O zamanlarda yaşayan Mısırlıların arap olarak adlandırıldıklarını zannetmiyorum. Onlar arabistan araplarından ayrı bir medeniyyet.
  O zamanlar Anadoluda Hitit devleti var. Türklük diye birşey bilinmiyor. Türklük yaklaşık 3000 yıllık medeniyyet olsada millet olarak Türk kelimesinin kullanılması bile orta asyadaki Göktürklerle başlıyorki bununda en fazla 1500 yıllık bir mazisi var. Türklüğün 940 senesi Anadoluyuda kapsıyor. Sözü nereye getireceğim. 3300 yada 3750 yıl öncesinde Mısırlıların Arap olarak adlandırıldığını zannetmiyorum. Bu konuda kesin birşeyde söyleyemem.

 228. Sebataysebii. Padisa Avci Mehmet. Ayni kafa bir kelimeyi sayetlen. müslüman olunuyor. Hep ayni hatalar. Bir Yavudi nekadar ,Müslüman olsa okadarda dogruluk karsitidir. Sebataylar Yavudilikten cikmis gibi gözüken . Seytanislerdir. Museviler bununlari hic kabul edemezler. Alevilere atilan iftiralarinj sahibi bunlardir. Hz Musa Tura gitigi vakit . Simri Öküz heykeline tapinmak istedi. Fravun kiz kardesilen evlenir göya kani degismez ,Dogacak Cocuklar safi öz soy olacak. Halk arasinda Cin ile kane yakistirmasi budur.
  Görüyorsun bütün melaner araplardan.

 229. açıklama said

  Otaklı Ümt Ağa bana ne diyorlar. O Cemal akıllısının hasta hasta yakıştırmalarını söyletme şimdi. Onu Allaha havale ettik. Rıza Nur meselesine gelince Mustafa Kemal paşanın özel durumları doğruymuş yalanmış mevzusunun yapılması bile hatalı ve yanlış. Kim bu mevzuları konu yapıyorsa yanlış yapmıştır diyelim. Şimdi gelelim Rıza Nurun siyaset işi için yazdıklarına, o zamanları yaşayan bilen adam. Yazdıklarının hepside yalan değildir. Abartı vardır, kısmen yalan vardır, arada çarpıtma olabilir ama hepsi birdende yalan değildir. Arada çokda doğru vardır. Üstelik Mustafa Kemal paşayı birtek Rıza Nur ile Kadir Mısıroğlu yazmıyor. Onlarca kişi yazıyor. Bende zaten kaynak vererek yazıyorum. Benim yazma sebebimde kişi ilahlaştırmasını mantıklı bulmuyorum. Bazı şeylerin artık aşılabilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Ak parti Hükümeti şafileri kendine yakın görür görmez ben orasını bilemem. Ben sana buradan rastgele iftira atmıyorum sende bana atmazsın herhalde. Atsanda tutmaz. Atatürküde yahudi demiyorum sabatayist asıllı diyorum. Sabatayizmi İsrail yahudiliği dışlıyor. Sabatayistler bizde Müslümanız diyorlarsa sana bana susmak düşer. Ama şeriat islamına karşılar diye biliyorum.

 230. Su yavudi bu yavudi. Dersin , Riza nurun yazilarini, hakikiymis gibi beyan edersin. Ben diyorumki, sende bir olumsuzluk var, Söyledikleri gibi, degilsin insalah.. cünkü senin icin bana cok dedikodular söylüyorlar.
  Hükümed Safi kürtlere iltimas geciyor. Safilerin Nasil Alevi düsmani oldugu malumdur. Büyük bir oyun oynaniyor haydi hayirlisi

 231. hilafet meselesi said

  Bu arada hilafetçiler olarak bilinen Kaplancılar hakkında verip veriştirmişim. Akit gazetesinde okudum, Adamların hiçbir silahlı eylemi yokmuş. Sadece halifelik geri gelsin istiyormuş. Her müslüman evladı halifelik geri gelsin ister ancak bu işler istemekle olmuyor. Hıristiyanlık alemi halifelik kalksın diye 400 küsür yıl uğraşmış. Çaba sarfetmiş. Tekrar asla kurdurmaz. Bu işlerde değil sadece Türkiyeyi bütün İslam alemini bile aşan meseleler vardır. Birleşmiş Milletler ilk kurulduğu zamanlar aslında islamiyete karşı Birleşmiş Milletlerdir. Bunu bilip anlamak lazım gelir. Bu tür çabalara girişererek zorlamalarda bulunarak Türkiyeyide bu konuda sıkıntıya sokmak hoş birşey olmasa gerektir. Halifelik illede kurulacaksa zamanı geldiğinde ve uygun ortamı bulunduğunda bunu İslam devletleri kendi aralarında hallederler. Bu işler büyük işlerdir. Fazla karışmaya gelmez.

 232. hafız paşa said

  Hafız Abdülazel paşa 1815 konya Hadım doğumlu. Toplam 26 savaşa katılmış. Son savaşı olan 1897 tarihli Türk Yunan savaşında geride durmayıp Osmanlı ordusunun en önünde savaşırken 82 yaşında vurulup minola geçidinde şehit düşüyor. Ama zaferde kazanılıyor. Türklere Atina kapısı açılmiş. Girite göz koyan Yunanistanı tamamen yok olma korkusu sarmış. Ordu bütün Yunanistanı alacak ama Avrupalı büyük devletler Osmanlı devletini bariş yapmaya zorluyorlar. 1897deki savaşta Türk Yunan savaşı 1919-1922 tarihlerindekide. Osmanlı tarihi benzeri hafız paşa örnekleriyle doludur. Sizin keramet sahibi evliya hoca dedikleriniz bunlar olmalı.

 233. açıklama said

  Mustafa Kemal paşa ile ilgili şöyle birde sınır çizelim. Devlet başkanıdır. Makamıda çok yüksektir. Hain kafir, katil gibi yakıştırmalar yapılmamalı..Ayrıca Rıza Nurun kitabında yer aldığı üzere kendisinin özel hayatıyla ilgili cinsel içerikli yakışıksız bilgileride reddetmek durumundayız. Annesi hakkında yazdıklarını,babasının bilinmediği yönündeki iddialarıda kabul etmiyoruz. Bu bilgiler hem doğrulanamayacak kadar eski zamanlara en sonuncusu 1925e ait. Hem kime ne faydası olacak bu tür bilgilerin.

 234. açıklama said

  Tarihçi Kadir Mısıroğlu diyorki internetteki bir kasette ‘Yalnız hürriyetime dokunulmayacağımı bileyim öyle hakikatleri açıklayacağımki ancak hürriyetim elimden alınır diye açıklayamıyorum. Ama birgün bütün gerçekler ayan beyan ortaya dökülecektir.’ diyor ve 1918 de İngilizlere karşı mücadele verilir iken Filistin cephesindeki Osmanlıya yapılan tarihi oyuna atıfta bulunuyor. Bugün Kadir Mısıroğluna sözde akıl hastası yada deli yakıştırması yapanlar ona aslında çok şey borçlular. İlahlaştırılan bir liderinde hataları olabileceğini o öğretmiştir bu millete. Kendisinin yaşı 80 dir. O yaştaki birisi deli olmuş akıllı olmuş pek fazla birşeyde farketmez aslında. Size göre delidir başkalarıne göre çok akıllıdır.

 235. açıklama said

  Burada anlatılanlar yarbay Mustafa Kemalin Çanakkale cephesindeki anılarından bir tanesidir.
  Bombasırtı olayı ( 14 Mayıs 1915 ) çok önemli ve Dünya harp tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir hadisedir. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiç birisi kurtulamamacasına hepsi düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imre-nilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kuşun yağmuru altında öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur’anıkerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenlerse kelimeişahadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. Sıcak, cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebriğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.
  Bak buradaki anılar ne kadar da güzel gözüküyor.
  Ama Can Dündarın Mustafa filminde var. Mustafa Kemal Çanakkale savaşları sırasında cepheden ecnebi sevgilisine yazdığı bir mektupta Emrinde savaşan Türk askerleri için ‘İnançları onları ölüme göndermemi kolaylaştırıyor.’ diyor. Şimdi bu sözü al istediğin gibi yorumla.

 236. açıklama said

  Otaklı ağa Mustafa Kemal paşanın aleyhine yazı yazıldımmı adam ya vatan haini ilan edilir yada tımarhaneden deli raporu verilir. Hapis cezası kaçması için gerekli şartların hazırlanarak ülkeden atma gibi seçeneklerde cabası. Atatürke bulaşmak Kemalizmden beslenen sabetaycı baronlarının keyiflerini kaçırır. O sebeple aleyhte yazı yazana deli damgası vurulur. Bu haksız damgalamadır Kadir Mısıroğluna yapıldığı gibi. Kemalistler yaptıkları işlerde yüzlerce açık vermişler adamda tesbit ederek yazmış. Bunun neresi delilik hemen söyliyeyim. Adamın hayatını karartırlar. Zor iştir bunları yazmak. Adam zoru başarmış. Atatürk yahudimi meselesi daha önce yazılmıştı onu geçeceğiz. Atatürkün cesaretinden bahsediyorsun. Can dündar Mustafa filminde fareden bile korktuğunu yazmıştı. Cephede önde savaşmaz emir verir askeri savaştırır kendi geride beklerdi. Yoksa Çanakkalede ölmeyi emrettiği 57. Alayın tamamı şehit olacak kendi sağ kalacak mümkünmü bu. Kurtuluş savaşındada cephedeki savaşlara bizzat katılmadı Ankaradan yönetti. Yazılacak öyle çok şey varki aslında birilerinin zoruna gidecek diye yazmaktan vaz geçiyorum.
  Bizim üfürükçü hocalar neden kurtaramamışın cevabını 1596 Haçova savaşındaki yenilgiyi hocalar önlemiş, Osmanlının gerilemesi 100 yıl engellendi demiştik. Başka örnekleride varda nasılsa inanmazsın diye yazmıyorum.

 237. boş laflara said

  Tamam yazmak istemiyorum. Bitirelim artık. Soru cevap şeklinde seninde öbüründen fazla farkın yok. Soruların sonu olmazki herbirşey ortaya dökülmüş. Daha ne diye deşip duruyorsun.

 238. Mademki Kazi Pasa yaudi. Yaudiler korkak olmasiylan. Taninmis milledtir. nasil böyle korkak degilde cesur oluyor. Hani sizin o Evliyalarinz hani nerde , bir duva ile ,olmadik isleri yapan ,Bir namazda dünya devirenleriniz. O zaman Yavudilerden korkup kacmislâr. Bari o Hz Ali soyundan dediginiz Ehli beyiten olan o dedeler nerdeydi .Ben söyliyeyim Hepsi osuruktan dir. ondan.

  Neden Sionisler Türklerin Kör cahil Inac sahibi olmalarini istiyorlar.

 239. Evet Fahretin Pasayi Gördüm .Arnavutlar uzun boyu olmazlar ,ekseriya.. Fahretin Pasanin torunu , Yavuz benim Okul arkadasimdi. birde agbeyisi vardi ismi oguz. bunlar Fahretin Altayin kizinda olan torunlariydi. Altay ismini Gazi vermis. Ozamanlara göre uzunca bir Asker. Arnavutlarin kafasi .Armut gibi olur. Mesla Felezofun kafasi tamam olabilir .Arnavudun bes cesidi vardir. Özel bir cesidiyse Büyük iskender Asyayi aldigi zaman .Iliryadan insan asyaya asayadan insan iliryaya sürmüs. Simdi cift teli cura calan Arnavutlar Asya kökenli. Sen kimden bu fikirleri, aliyorsun..Kadir misiroglu o nedense Arnavutlara takmis.

  Dogru denecek adam yok .Hepsi Timaraneden raporlu.

 240. Bu tatarla. Atatükcüler. her hal. Hayikleri, olmadik lari. Hep arkadan vurmislar. Yüzümdeki maske düsüyor. . Van tu tiei for arabaci kirikor.

 241. cevap said

  1915 te Çanakkale savaşları bu milletin ölüm kalım savaşıdır. Orada yüzbinlerce asker rütbesi yarbay ve üstü 40 kadar Türk subay, bir o kadarda Alman subay var. Cephe komutanı alman. Böyle bir zafer koskoca bir milletin zaferidir. Tekbaşına orgeneral yada mareşal bile bu zafer için az gelir. Sen yarbay rütbesiyle paşa bile olmayan Mustafa Kemal düşmanları çanakkaleden atti dersen buradaki durum yalan var diye basbas bağırır.
  Kurtuluş savaşında bizi nüfus toplamları milyarlık kuvvetler işgal etmiş. Sen 11.5-12 milyonluk nüfusla onunda 3 milyonu işgal altında iken Mustafa Kemal paşa bunları yendi attı dersen buradaki durumda da birşeyler ortada koskoca bir yalan var diye basbas bağırır. Yenilen Yunandır kullanılan Osmanlı imkanlarıdır. Büyük işgalciler Mustafa Kemal paşa ve ekibini başımıza getirmek için bizi işgal ettiler. Sonrada gittiler. Bu durumu çocuk olsa anlar. Ama inadına yalan tarih veriliyor. Sizde inadına yalan durumları savunuyorsunuz.

 242. cevap said

  Tatarlar kendilerini Osmanlı döneminde Rusa yakın gördüklerinden ihanet etti. Bakkal meselesinde millette para yoktu veresiye alırdı diyorsun. O halde bakkal dolandırılan olur. Harama karışan dolandırandır30 sene öncesinin meselesi. Biz okonuyu yazmıştık. O dedem hocaydı. Atatürkle ilgili mevzumuzda olmazdı. Atatürke hain demiyoruz. Abartılmış bir isim diyoruz. Başkalarının kazandığı zaferler bile ona maledildi. Sevme sevmeme diye birşey yok. Atatürk konusunda resmi tarih yalan yazıyor. Heryol Atatürke çıkarılıyor. Bin misli abartılı olarak. Sabataycı abartısı. Benim devlet düşmanlığı yapmaksızın yazdığım açıktır. Mevzu Atatürkün abartılmış olması. Ölümü konusunda daha evvelde bilgi vermiştik. Bizim komşu vardı. böbrek hastasıydı. İlaç kullanıyordu. İlaçlar onu kanserden öldürdü. İlaç kullanmasa böbreklerden yine ölecek. Atatürkün durumuda bu. İçkiden eylenceden sebep kara ciğeri hasta. Ciğer iflas edip bitince ölüm gelir. Nakil yok o dönem. Kullandığı ilaçlardan yan etki olarak zehirlenmesi normal süreçtir. Böyle suikast olmaz.

 243. Atanin süpeli ölumü. Ades; veriyorum. Catal cesme Molla Fenari Sok. Iscan, Hani. No16/1 cagal oglu Istanbul.
  Basköylü Hasan efendi Varligin dogusu. bir kitap. iste burda yaziyor alin okuyun.. Atayi kimler sever kimler yaptiklarini tastik eder kimler etmez.

  Adil ali atalay vaktidolu..

 244. Simdi senin kim ve ne oldugunu ben bilmiyorum. Bense Türk ulusal yolu. Ama Dogu perincek degil. Herkes, bir dogrultuda gidiyor, sade sahsi cikarlar, ugruna. mesela senin dedenin. Bakal dükani varmis,,o dükandada bir veresiye derteri mutlak ,vardir.
  Benim coculugumda, Para kimsede yok ,aydan aya para gelicekte . Bakal derterini kapatalim. O deftere ne denirdi biliyormusun.

  Bakal yaragi. o derteri istedigi gibi ,oynar, tabiyi vicdan sahipleride vardi, Hic süpesiz.
  Öye durumlar, yasiyorduki , etrafimizda gururlu durununu bidirmek istemiyenler, vardi ne günlerdi Hep kücük kücük fabrikalar. hepside yavudilerin, veyahut yavudilerin denetiminde. Kadi köy söyütlü cesme talisman. fabrikasi. bir Yavudinin. Ben orda oksijen kaynakcisi olarak calistim. Italyan Fiat traktorlerine parca yapita veriyordu. Orda sonra Sukoda java fabrikasinda calistim. oda yavudinin.Na önca Alarkoda. calismistim. Allahima sükürler olsun .Simdiye kadar . kimsenin ekmek kapisini bozmadim. Vede kimsenin haramina girmedim.. Bu söylediklerim Allah arzusuylan olmustur o Öyle bir Allahtirki ne isterse O olur kurtulus yok.

 245. O senin Müslüman Tatar dediklerin, Neyaziki Tatar degildirler. Iki bin sene ömce Romalilarin Hazar bölgesine sürülen Ibraniler olsa gerek. Kipcaklar. Türkceyi ögrenmisler kendilerini Türk zaneden Yavudiler. Karaylar.

 246. cevap said

  Araplar değil, balkanlardaki her millet, o Türk dediğimiz Müslüman tatarlar bile Osmanlıyı arkadan vurdu. Sadece Boşnak oyun etmedi. Müslüman Araplar hiçihanet etmedi. Osmanlı çökünce 1919da yolumuz ayrıldı.
  1820 lerde Sudanda sahte mehdi isyanı vardı., bazen Mısırın ihaneti oldu. Yemen ayaklanırdı. Ama 1. Dünya savaşında arap ihaneti yok. Çökertilen Osmanlı var. Bu sebeple mecburi yol ayrımı var.

 247. Osmanli iparatorlugu 35 Padisah görmüs. tahminen 526 sene sürmüs. Senin gibi Emevi zihniyetinde olanlarin Yüzünden. Gayri Türkleri üste cikartilmis. Herifin Disi Müslüman .Ici neydi acaba. Yeterki namaz kilsin. Hersey bitiyordu.

 248. cevap said

  Zina Kuranda ceza gerektiren suçtur. Evlilerse zinakarlara ölüm cezası bile vardır. İslamda uyuşturucu haramdır. Hadislerde uyuşturucudan ölenin cehenneme gideceği anlatılır.

 249. cevap said

  Mısır arapları 1 milyon altın verdi. Beyrut ve Şamda müslüman araplar Kurtuluş savaşı için para ve altın toplayıp Anadoluya Kurtuluş savaşına gönderdi.

 250. cevap said

  Kendi yaveri bizim bölgeden arnavuttu. Bölgemizdeki diğer çeteler arnavuttu Kendi aralarında arnavutça konuşurlardı. Mustafa Kemalin emrindeydi. Fahrettin Altay paşayı gördüm dedin. Arnavut değilmidir.Sizinki bilerek inkar. Atatürk Sabatayistmi diye Free Stand yazıyor.Yakınları ölünce cenazeleri teşfikiye camisinden kaldırıldı. Neden koruma kanunları var. Neden suçsuz insanlar devletin hoşuna gitmeyen doğruları söylediklerinden hapislerde çürütülüyor. Bu konuda devletimiz güç bende benim istediklerimi söyleyeceksin isterse yalan olsun diyor. Aksi taktirde yandın gitti.

 251. Istanbulu Fahti sultan Mehmed han , kusatigi vakit . Sevaba girmek isteyen , gari Türk olan ,Müslümanlarda , katilmak istemisler Fakat Türk askeri. Ayak altinda bulunurlarsa yarardan cok zarar vereckleri icin, kanara aliniyorlar.
  Simdi O söyledigin Pakistanlilar. Araplar degil . Ne samin sekeri nede Arabin yüzü.Sen istedigin kadar konus ve düsün. Ben senden daha fazla Yurt disinda bulunuyorum. Esrar icmek onlarda .zinaya gitmek onlada Helehel Biz Türklere Kan davasi gütmek onlarda Ben islâm dinine nediyorum . Benim isim gücüm . Türk Düsmani olan Adi Araplarlandir.
  Sonra . Ikide bir Kemalis diyorsun. O söyedigin bende yok. Arama bulamasin

 252. cevap said

  birinci dünya savaşında 386000 kayıptan 253000 i Çanakkalede 60000 den çoğu Sarıkamış, 13000 Galiçya ve Romanya diyelim. 326000 eder. Kalan 60000 Irak, Filistin, Kanal, Hicaz, Asir ve Yemene bölünmüştür. Orada Araplar bizimle birlikte savaştı. İngilizlerle savaşıldı. İhanet Filistinde yahudiler ve Yahudi dönmeleri tarafından Osmanlı ordusuna yapıldı. 1 milyon şehit nerede. Mustafa Kemal paşa işgalci batı dünyasının başımıza diktiği sistemin adıdır. Bütün zaferler sonradan ona ve ekibine maledilmiştir. Yunana karşı Kurtuluş savaşında kazanılan zafer bile Osmanlı imkanlarıyladır. Bunlar gerçek tarih değildir. Devletimiz tarihi bazı konularda haksızlık yapıyor.

 253. cevap said

  Sen zaten müslümanlığa söylemedik söz bırakmayan atmadık iftira bırakmayan birisin. Biz Mustafa Kemali bir yere koyarız devletimizi başka bir yere. Devletimize laf yok. Sen sarı paşayı abart dur. İşgal altındaki islam devletleri Kurtuluş savaşına dünya kadar para ve altın gönderdi. Asker yardımı bile teklif ettiler. Siz kendinizi abartılarınızla avutun.

 254. Hz peygaberimiz ,evinde sitmaya benzer , Bir hastalikta haka yürümüstür. Kati surete ,diktatör olmiyan Peygaberimiz. arkasindan bir vekil biramamistir. O zamana göre ,O zamaninda sartlarina göre . Idaere .Damadi ve Amca oglu olan Hz Alinin olasi Vekaleti degilmidir.
  Dört Halife , Olmustur, Gerisi ise Halifelerin halifesi. Sonra bunlar Arap Yavuz Sultan Selim Han Cerkez kölemenlerden alip ,Istanbula getirmistr . Emanetleri. Böylece Halifelik . Tarihin derinliklerine gömülmüstür. O Büyük Asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk . Her olayi bilerek, Anliyarak. Türkiye Cunhuriyetini kurmus .Türk Düsmanlarna .Firsat tanimamistir.
  Su Arap Dünyasina Bakin . Diyelimki Halifelik Onlarda olsaidi .Ve yahut Halife olsaidi. Uzaga gitmeye luzum yok. Birinci cihan ,Harbinde Ingilizlerlen bir olan Serif Hüseyin , Tabiki baskalarida. Bir numarali Türk Düsmanlari. Bir milyon Türk Sehidimiz Arabin cölünde , yatmaktadir. Dünyada Hangi karekterde oldugu bilinmiyen millerlerinde biri olan Araptan biz cekip alan TÜRK pasasi ATATÜRKten Allah razi olsun. O senin Belge diye okuduklarin .Siyonoslerin Türk Düsmanlarinin Sahte olarak ,hazirladigi belgelerdir.
  Simdi zamaninda cekilmis fotoraflar var Gaziye yok yavudi yok Arnavtmus. Bu iftiralari ;atan cikaranlar Ilk önce Kandi Ailasini gözden gecirsin. Islami Seriatla yonetile Osmanli Impatorlugu ne ne göstericek. Size saygi yok . Yavudi casuzlarina .

 255. anlaşıldı said

  Mustafa Kemal paşa halifeliği kaldırarak tabiiki yanlış yaptı. Padişah Vahdettinin kızı Sabiha sultan ile evlenme çabası bile Osmanlı devletini daha çabuk çökertmek amacını taşıyordu kimine göre. Sabatayist oyunlar vardı işin içinde. İsrailin kurulması ve Batı dünyasının yeni ortadoğu projesi vardı işin içinde. Bunlar yapıldı. Destekleyecek değiliz. Ama onların arkasında çok büyük güçler vardı o sebep ile sabataycılar başarılı oldu.
  Bu gün Türkiye aslına dönmüş. Ancak halifeliği devlet eliyle yine kurmaya kalksak büyük ihtimal ile aynı güçler tekrar engel olurlar. Devletimiz uygun zamanını bulursa istendiği takdirde halifelik geri gelir. Ben öyle düşünüyorum.

 256. anlaşıldı said

  Erzurumlu hoca denen şahıs Cemalettin kaplan ve ekibi. Atatürkü eleştirme bahanesiyle hilafet devleti kuracağız yalanlarıyla Türkiyeye ve Türklüğe düşmanlık eden gurup. Cemalettin Kaplan öleli çok oldu. Orada başka gizli ve kirli hesaplar var. Dini kullanıp adam sempati kazanma çabası. Hassas konu. Geç.

 257. Unutulanlar said

  Bu günkü zaman gazetesinde yazmış. Gazeteci ve pilot Velid Ebuzziyanın Çanakkale Savaşı esnasında cephede uçaktan çektiği fotoğraflar yaklaşık 100 yıl sonra yeniden yayınlanmış. Velid Ebuzziyanın başı ilk kez Tasfiri efkar gazetesinde yayınlanan bu fotoğraflar yüzünden derde girer. İngilizler savaşta cephenin yerini açık ettiği için İstanbulu işgal edince gazetesinde aleylerinde yayınladığı bazı haberler sebebiyle 1920 de kendisini Maltaya sürgün ederler. Bir yıl sonra dönen gazeteci Milli Mücadele dönemindeki gayretlerinden dolayı İstiklal Madalyasıyla ödüllendirilir. Ebuzziya daha sonra Cumhuriyetin ilanına daha yeterli hazırlık yapılmadığı bu iş için erken olduğunu düşndüğünden karşı çıkar.ve halifeliğin kaldırılmasına karşıdır. Halifeliğin kaldırılmasının büyük hata olacağını böyle yapılarak Türkiyenin bütün islam aleminin manen hakimi olmaktan çıkarılacağını ve bu halin yeni Türkiyeyi büyük bir devlet olmaktan çıkararak alelade küçük bir devlet durumuna düşüreceğini savunur. Bu düşünceleri sebebi ile İstiklal mahkemesinde yargılanır. Beraat etsede münzevi bir hayat sürer. Yıllar sonra tekrar eski gazetesini açar ama bu sefer CHP li tek parti yönetimi kendisine musallat olur. Bastığı gazeteler ikide bir toplatılır. 12 ocak 1945 te vefat edince Vakit gazetesindeki ölüm ilanında Babı Alinin yüzakı öldü yazılır.

 258. cevap said

  Gerçekler başlığıyla yazan arkadaşa Mustafa Kemal Paşanın mecliste yaptığı o konuşma malumdurki son konuşmasıdır. Peşinden hastalığı ortaya çıkmıştır. Çaresi bulunamaz hastalığının. Hiçbir tedaviye cevap vermez vücudu. Henüz 56-57 yaşlarındadır. Yurt içindeki doktorları geçtik Fransadanda tabipler getirilir. Çare yoktur. 1 sene içinde ömrü dolar. 9 kasımda terki hayat eyler. 74 yılı 4 ay 8 gün geçti öleli. Arkasından zehirlendi hikayeleri uyduruldu. Halbuki hızlı yaşadı cabuk gitti.
  Gelelim CHPye 1946 seçimlerini sandık oyunlarıyla hallettiler. 1950 seçimlerinde DP karşısında tepetaklak gittiler. Bir dahada asla tek başına iktidar olamadılar. O dönemleri hatırlayan yüzde 3 lük kesim artık 80 yaşını geçmiş vaziyette. CHP o tarihten sonra bir daha ya ordudaki birkısım taraftarlarının yönetimdekilere namlu ucu göstermesi sayesinde yada mecburi koalisyonlar hükümetleri sayesinde iktidar yüzü görebildiler. 20 yıla yaklaştı onuda göremiyorlar.
  Yarın 18 mart Çanakkale 1915 teki deniz zaferinin 98inci yıl dönümü. Hani Mustafa Kemal paşaya sonradan mal edilen zafer varya. İşte 18 mart savaşlarında Mustafa Kemal paşa Çanakkale cephesinde değildi. Onun 18 marttaki zaferde hiçbir payı yoktur. Bunu eski milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan açıklamış hiçkimsede yalanlayamamıştı. Ama yarın kemalistler o zaferi yine yarbay rütbeli Mustafa Kemal kazanmış gibi gösterecekler. Onuda burada belirtmiş olalım.

 259. Gecenlerde evliya vardir dedinya. Düsündüm. Iskender Erol Evrenos oglu erendi . Haki katrn Evliyaliga yakisir. Tarzda bir nerer. Handolsun.

 260. Gerçekler said

  Atatürk’ün son meclis konuşması
  1 Kasım 1937

  Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. V, C. 20, Sa. 3

  Aziz milletvekilleri,

  Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz.(Alkışlar)

  Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt; bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de, uluslar tarihinin bin bir acıklı olay ve sıkıntı ile dolu yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır.

  Elimizdeki programın ruhu, bizi sadece bir kısım vatandaşlarla ilgilenmekten engeller, biz bütün Türk ulusuna hizmet ederiz. Geçen yıl içinde, parti ile hükümet kuruluşunu birleştirmekle vatandaşlar arasında ayrılık tanımadığımızı fiilen göstermiş olduk.(Var ol sesleri) Bu olayın bizim, devlet yönetiminde kabul ettiğimiz, «Kuvvet birdir ve o ulusundur» gerçeğine uygun olduğu ortadadır.(Alkışlar) Gücün tek kaynağı olan Türk Milletinin seçkin vekillerini, büyük mutlulukla, eğilerek selamlarım.(Bravo, yaşa sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar)

 261. hoca meselesi said

  gülen hocanın israille siyonizm ile alakası yok.onlar iftira. inançlı insanları karalama amaçlı. ermeni diye damgalayan iftiracılarda var. paraları meselesine gelince okulları var zengin müslümanlar cemaate sahip çıkar. dayanışma var. artık yazmayacağım başım ağrıyor. uyuyacağım.

 262. Bunda önce yazimda Fetulah Gülenden bahis etmedim. Istersen düsüncemi izah ,edigim. Fetulah kimdir. Erzurumludur. Erzurum insani ve esnafi,, türklüge yakisirmi. Ayni senin söyledigin gibi sisirilmis karaman yapilmis.
  Benim gördgüme göre Insanlikta cok uzaklar.
  Gelelim söyemek istedim o hocaya Yunanistanda bulunmus bir dogum vesikasini .göstererk. Mustafa kemale hakaret ediyor.Internete soft yaparsan bulursun. Sonra Fetula bu okulari acacak paralari neden buluyor Israil Büyük israili hayal ediyor.
  Türkleri kulanma hayali. Harun yahya resmen israilin adami.

 263. hoca meselesi said

  Erzurumlu Hocadan bahis Fethullah gülen ise Mustafa Kemal paşa için babası belli değil şeklindeki o sözü söyleyeceğini hiç sanmıyorum. Atatürkün aleyhinde konuşanı hemen dışlıyorlar. Nuray Canan Bezirgan 2008 de tvde Fatih Altaylının programında bir soru üzerine Atatürkü başıma birşey gelmeyecekse sevmiyorum demiş, hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı. Kimi haberlere göre bu olaydan sonra Gülen cemaatide Bezirganı provokatör ilan ederek dışlamış. Zaman gazetesi Fethullah Gülen ile ilgili olarak 28şubat döneminde 1999 da düzmece kasetler hazırlanarak tutuklama tehditleriyle yurt dışına kaçmasına sebep olunduğunu yazmıştı.

 264. cevap said

  Necip Fazıl ile o sadece bahsi geçen durumlarda benzeşirlermiş dedim. Aynı kefeye koymadım. Masonluk meselesi daha evvel defalarca yazıldı. Aynı şeyleri tekrar tekrar yazmaya gerek yok.

 265. Gaziyle ,Necip fazili ayni kaseye alamasin. Benim cocuklugum Eren köyde yasli kurtulus savsini görmüs vede katilmis .gazi olmus dede derdim . bu kisilerle karsilastim. Benim Bir dayim vardi. Mason falan degildi. Fakat cok popiler cevresi olup taninmis kimseydi.
  Söyledigim gibi ,Anne tarafim . Kara deniz Cepnisiyiz. Fakat. Kati surete Alevi Bektasilik bizde yoktur.
  Tabiyi Ben Gaziyi Yanina gitmis oldugum Yaslilardan duydum. Gazinin nasil bir Osmanli Türk Pasasi oldugunu ögrendim.
  Dediklerine göre Istanbul Mason locasinida Gazi Kapatip mühürlemis.
  Unutma Mason tapinak jovelyeleri sebatais ve yavudilerdendir Söyledigin dogru olsa Gazi Mason lojasini Kapatirmiydi.

 266. cevap said

  Mustafa Kemal Atatürk ile Necip Fazıl Kısakürek o konuda çok benzeşirlermiş, ikiside çok sigara içer çokda oyun oynarlarmış. Necip Fazıl bir kere oyun masasında yakalanmış polisler tarafından. Mustafa Kemal Paşayı yakalayabilecek bir adam yoktu memlekette. Sadece çok oyun oynadığı bazen bütün paralarını bitirip arkadaşlarından oyuna devam etmek için borç para bile aldığı yazılıp çizilir. Özel hayat boşver gitsin.

 267. Modadaya giden yol varya, Iskeleye yaklastinmi yol biraz inise gecer. Tam orda giderken sag tarafta, Büyük camlari olan. gazino Ormam lokantasi. Bir bakima Istanbul Masonlarini Kadi köy yakasinda . Toplanma yeri. Durmada Pispirik Poker oyardilar. Necib efendi okadar oyun meraklisidiki. Ne zaman Bir isim olsa o gazinoya kitsem Necip fazil kisa kürek ordaydi. Ben gecken Dekor isleriyle ugrasidim tabiyi .Birisinin yaninda calisiyordum.

 268. cevap said

  2008 yılının başlarında bir arkadaşla Osmanlı devletine uluslar arası çapta yapılan siyasi ve askeri oyunlardan bahsediyorduk. Bu arkadaş bana kendinden bilgi vermemekle birlikte benim bilgilerin doğruluğunu kabul etti. Senin bilgilerin güzelde Karamanoğulları beyliği konusunda eksik kalmışsın dedi. Türk ve Müslüman biliniyor dedim. Osmanlıya çok oyunlar etti, çok zararlar verdi. Sen onuda bir araştır dedi. Anladım o zaman benim bilgilerin Karaman kanadı eksik kalmış. Karamanoğulları hakkındaki şüphelerim burada yazışırken tamamen gitti diyebilirim. Ben neyi tahmin ettiysem doğrusuda o çıktı. Yinede kaynaklar tam bilgi vermediğinden bu konudaki araştırmalarım devam edecek.
  Az evvel bahsini yaptığım doğu Karadenizli arkadaşda Kürt asıllı idi.

 269. Karaman oglu denen toplum. Turani degil Ibranidir. Bunlar Romalilarin baskisi ilen sekil degistirmlerdir. Bunlardan. Papas olan Karalambos. kir sherde mezari. Romalilardan birde Mogolar cikinca. iyide karismis ortalik. Selcuklu devleti Gürcüleden, Ermenilerden, Firenkeden bir orduylan Babayi isyanlarini bastirmis. Konyada idarenin basina gacen Simri( Bu bir yavudi ismidir) Türce konusalim demis Dilimiz Türkce olsun demis.. Onun icindirki Rafiziler Türkce konusur. Esasinda Ana dileri Kürcedir Alevi dedelrinin Hemen hepsinin dil Kürtceye calar. Hic Soy bakimindan Türklükle alakalari yoktur. Bos bulundularmi Tükten bahis acilanda nedeyse ana avrat küfür ederler. Türklerin Cogunlukta inanci Müslüman olanlarin Hanefi inancindadir Hiristiyan olanlarinsa Bulgar Ortadoslugu 500000 civarinda romanya ve macarisanda yasiyorlar.Gagavuzlar Aptül Hamit Hanin Ingiliz sefine Akrabalarim diye tanistidigi Gagavuzlar.

 270. cevap said

  ağa Türkmenler yahudi demedim. Karamanoğullarında müslüman, hıristiyan yahudi karışıkmış dedim. Yönetim yahudi elindeymiş dedim. Karamandan 1923 te Yunanistandan giden Hıristiyanlarda Türk idi Rum değil. Bu kesin. Benim arkadaşım var doğu karadenizli alevi. Kendiside aleviyim diyor. Kaç sefer yanımda namaz kıldı. Görmesem neyse.

 271. Senin karadeniz de aleviler var dedigin. Cebniler,. Anadoliya cok eskiden geldikleri icin alevi olmuslar.. Sen bunu bilemessin Cünkü benim Annem cebni idi. Baban Tekeli Türkmeniidi. Sen Türkmenler Yavudiimis dedi yanlis Tüekmenden Ne bir Alevi bula bilirsin nede Yavudi. Hic biri dogru degil.
  Ikide bir Türklerin vede Türkmenin Alevi oldugunu söylüyorlar.. Türk Ana yurdu Asyaya gidelim Kac Alevi vardir bakalim. Hep maksatli olarak söylenen sözler.
  O senin Namaz kilan dedigin Aleviler Caferilerdir. Rafizilrlen hic alakalari yoktur.

 272. cevap said

  ben namaz kılan alevilerde bilirim. özellikle doğu Karadeniz bölgesinde çokca rastlanır. Namaz kılmayan alevilerde vardır. Namaz kılan sünnilerde vardır, kılmayanlarıda vardır. oruç alevilerdede vardır. Bazı konularda zorlama yapıyorsun.

 273. cevap said

  Osmanlı devleti Babillilerin eski Romalıların yaptığı gibi yapmamışda oradan oraya sürüp dağıtmamışda İspanya ve portekiz devletlerinin kovduğu yahudi sığınmacılara iyilik yapmış, açık Yahudiler değil Osmanlıyı içeriden çökertenler, kendini müslüman gösteren gizli din sahipleri bu gizli hıristiyan olur gizli yahudi olur ama kendini müslüman gösterenler. Bunun adını bir koyalım.

 274. saçmalayana cevap said

  Atatürk döneminde yapılan araştırmalarda Atatürkede Türk bilimadamlarının yaptığı açıklamalarda M.Ö. devirlerde yada islamdan önceki devirlerde Amerikada namaz kılarken ölmüş insanların olduğu anlaşılmış. Cesetleri arkeolojik kazılarda bulunmuş. Atatürkde bu tesbitin doğru ve akla yatkın olduğunu söylemiş. Yani eski dünyanın bilmediği Amerikada insanlar Asyadaki Afrikadaki gibi birbirlerinden habersiz namaz kılıyorlarmış. Anlayana.

 275. saçmalayana cevap said

  Otaklı ağa senin kafa bazen gidip deliyor herhalde. Biz olaya siyasi açıdan bakıyoruz diyoruz. Sen namaza niyaza saldırıyorsun. Kuranı Kerimde incire ve zeytine yemin edilen bir ayet vardır. Budaya ilhamın incir ağacının altında geldiği bilinir. Hazreti Musaya vahyin zeytin ağacının altında. Namaz bütün dinlere emredilmiştir. Zamanla insanlar dinlerini yozlaştırdıkları bazı yerlerini değiştirdikleri için gönderilen yeni peygamberlerle dinler yenilenir. Tvde konusu oldu. Yahudiler Milattan Önceki devirlerde secdeli rükulu namaz kılarlarmış zamanla secde rüku kısmını kaldırmışlar. İsrail yahudileride telefonla katıldı programa yalanlamadılar. İslam geldiğinde 620 li yıllarda bile Kudüste çok az sayıdaki bazı Hıristiyanların namaz kıldığı bilinir. Namazlarıda yüce Allah tarafından kabul görüyordu. İslamdada Yüce Allahın emri olduğu için namaz vardır. Sen şimdi dinlerin özünü bilmezsen Allahın emirlerini onu oradan bunu buradan çalma zannedersin. Biz yahudinin, hıristiyanın ibadetine karışmayız ama sen islama iftira atarsan günahı vebali boynunadır. Akıllı başlı bir yazı yaz gözünü seveyim.

 276. Birde aci gercekler, diorsun. Bundan önce yazdin. neyin ne oldu biliyorsun Yavudiler ne yapsin ,bitün belalar yatar kalarlar yüzünden gelmistir .Cenlete gitmek icin, acaba birini müslüman yaparmiyiz. Izmir,,Cesmede, Sökede, Bergamada, Manisada, , ödemiste Hele hele Melemende. ayni söyledigin gibidir. Fakat bunlari buraya kim davet etmisti. Yatar kalkarlâr. yanliz eskiden de ,burda yavudi vardi. Mimbere sikipta Atatürkün babasi. beli degil diyen . O Erzurumlu Imamin Merak ettim. Nasil Namaz kilmak Buduslere banziyen
  ibadat sekli ise. tespi cekmek te onlardan alimadir.
  Aleviler bir seyler biliyor larki mamaz kilmiyorlar..
  Alevilerde Ramazan orucu yoktur, aptes, namaz yoktur. Adamlâr bir sey biliyoelarki .Apteze namaza sokulmuyorlar.

 277. acı gerçekler said

  Ahmet savcı vardı bir zamanlar işimiz gereği yanına uğrardık bazen. Yaşıyorsa kulakları çınlasın öldüyse Allah rahmet eylesin. Neden öldüyse dediğimide açıklayayım. Adliyede kapalı alanda savcısından hakimine katibine kadar görevliler fosur fosur sigara içiyorlardı. Benim bildiğim 9 kişi sigaraya bağlı sebeplerden hayatını kaybetti. Bahsettiğim savcıda çok sigara içerdi. İnşallah o sağdır.
  Şimdi gelelim mevzuya giderdim yanına Selamun aleyküm savcım derdim. Merhaba hoşgeldin derdi. Bir dahaki sefere bu sefer merhaba savcım derdim. Aleyküm selam hoşgeldin der. Eylenirdi benim ile. Hoştan beşten konuşur iken öğrenciler imam hatip okulundan dağılırlardı. O başörtülü kız öğrencileri gördüğü zaman verir veriştirirdi. Direkt ispatım yok neler söylerdi o sebep ile yazmıyorum. Küfürde etmezdi hani yanlız çok eleştirirdi. Ya sayın savcım Kurtuluş savaşında mermi taşıyan ninelerimizde başörtülüydü derdim. O zaman devir öyleydi şimdi devir değişti. Zamana uymak lazım derdi. Bizimde ninelerimiz kapalıydı. Ama bunlar başörtüyü sisteme karşı olduğundan takıyorlar demeye getirirdi. Hiç kimse sisteme karşı değilde gelde anlat. Bu devlete en fazlada başörtülü annelerin çocukları sahip çıkar bu gerçeği herkes bilirde bazıları bilmezden geliyordu hernedense.
  Ben yinede severdim Ahmet savcıyı şakacı adamdı vesselam.

 278. acı gerçekler said

  Mustafa Kemal Arnavut asıllı çıkıyor. Eskilerde öyle diyordu. Adamlarıda hep Arnavutlardandı. Bende o zamanları yaşayanlarla görüştüm. Refii Cevad Ulunayda 150 likler arasındaydı yanılmıyorsam. Bu sebepile uzunca seneler yurt dışında yaşadı. Dönmeleri istememe gibi bir şansımız yok. Memlekette genellikle onların borusu ötüyor. Dua edelimde onlar bizi istememezlik etmesin yoksa yandık gitti. Bu mesele Kadir Mısıroğlu meselesi değil. Atatürkçülük üzerinden çok haksızlık yapılan insanlar vardı daha düne kadar. Okullarda tahsilleri yakılanlarmı dersin, devlet kurumlarına alınmayanlarmı yada bu kurumlrdan atılanlarmı istersin. Doğru söylüyor diye senelerce hapis yatırılan insanlar var. Gün gibi açık gerçekler var. Bunların bilinmesinin hiç kimseye bir zararı olmaz. Sabetaycıların tarihi yalanları sürsün gitsin diye devlet zoruyla insanların ağızına kilit vurulmaya çalışılıyor. Sabetaycıların üzerimizdeki tahakkümü Atatürkçülük üzerinden halen sürdürülüyor. Doğru söylüyor diye ceza verilirmi insanlara. Yazık günah değilmi. İnsan bir kere geliyor dünyaya. Atatürkede hiçbir düşmanlığım yok. Sadece Atatürkçülükten sebep zarar görmeyelim derdimiz o.
  Ortaokuldayken 10 kasımda hıyarın biri saygı duruşunda osuruk patlattı. Bir kişi gülsün onlarca kişi zincirleme gülüyor. Ama sonra dayaktan zıbarttılar. Gülenide gülmeyenide. Bu kadar baskımı olur ya.

 279. Bir kere Mustafa kemal Atatürk. Katiyete Arnavut degil . Alevi Bektaside degil Diramaliardanda degil, Serezlide degil. Sizi böyle yapani biliyorum Akcabatli Kadir Misir oglu Madem Dönmeleri istemiyorsunuz Yavudilerin süpe göstermiyn casuzu. Madem Islâm bilgisi dorultusundasin. Son peygamber mehti gelmistit artik . Hic bir sey gelmiyecektir.
  Tekrar söylüyorum..Bütün cemat liderleri ,Tarikat liderleri . Evet Dönmedir. Nerden biliyorsun diyeceksin Ben Refi cevat ulunayi tanidim Akrabalarini danidim. O meshur Galatasary lisesini futpol kulubunu. yelken kulubünü Kimler basta ben iyi bilirim.
  Mahmurede dogar manevi insan terbieyle kutretli iman
  Senin aradigin nimeti irfan yabanyerde cikan kesnis degildir .
  Uzlete nail ol gönlüne sigin cihan gönül kadar genis degildir

  Bu satirlari yazan Felezof Riza tefik demiski. Babam Arnavut Anam cerkez
  Bilmeyen varsa ögrensin herkes.

  Bu adami Sevri imzalatmaya gönderiyrlar.

  Kimse kizmasin Rizatefige sevri imzalamaya gitttidiye.

  Cünku Itam olunan mahkumun cektirirler Ipini cingeneye

  Seytan Eginde dogmus Corumda okumus devlet memuru olmus.

  Dersimde soyulmus. Tonyad vurulmus

  Yozgata dayak yemis

  Ankarada bakan olmus

  Afyonda donuyurmus.

  Denizlide Seytan pazarii kurmus

  Iskarpinlerini Tavasta birakip kacmis

  Tavaslilarda seytanin iskarpinlerini körüklü cime yapmislar.

  Sonra Aksekiye gitmis. Acliktan olmus

  Irzini Calidan sakla

  Riskinida Tavaslidan.

  Aksekiliye saman Kulaliyada Selam verme.

  Serez ovasi hirsizlarin yuvasi Dirama sic icine ugrama

 280. acı gerçekler said

  Otaklı ağa ben Türküm, alt kimliğim yok. Sadece Türküm ve müslümanım. Mustafa Kemal Atatürkün aslı arnavut. Birde ya sabatayciler binbir yalanlarla öyle bir abartmışlarki onu, sanırsın dünya kurulduğu kurulalı böylesine büyük bir kahraman gelmedi cihana. Yalan dolan ile akla izana sığmayan ölçüsüz abartılarla hiçbir yere varılamazki. Sen atarsın yalanını öteki çıkarır meydana döker ortalık yere. Devlet önüne geleni haksız yere hapse tıksın dursun. İnternette her taraftan gösterilmeyen Atatürk gerçekleri fışkırıyor. Herkesmi Türk düşmanı. Bu memlekette birtek sabetaycılarmı Türk. Artık açıklansın şu yakın tarihimizin üstü kapatılan gerçekleri devlet tarafından. Zaten herşeyler ortaya dökülmüş, sır diye hiçbirşey bırakılmamışki kim kimden neyi saklayacak. Boşuboşuna günahsız insanların doğru söyledikleri için ömürleri hapis damlarında çürütülüyor. Biz devlet düşmanıda değiliz. Seviyoruz devletimizi yeri gelir canımızıda veririz bu topraklar için. Büyük dedelerimiz nasıl verdiyse bizde veririz canımızı seve seve. Bak teröre memleketin her yerinden kurbanlar veriliyor. Binlerce camiden binlerce belkide onbin şehit cenazesi kalktı 35 senedir. Yüksek sosyetenin camisi Teşvikiyeden kaç şehit cenazesi kalkmış bu güne kadar. Birileri bu memleket için gerekirse şehit düşüyor ötekiler sadece memleketin sefasını sürüyor..
  Bizim yazdıklarımız gerçek tarih bu sayın Otaklı biz ne yapalım bu durumda. Gerçeklerin hiç kimseye dokunmaması lazım.

 281. Gazi Mustafa KemaliAtatürkün hakinda gayri Türklerin yazilarini okuyupta .Türklerin kurtaricisi Kuvaimiliyeyi kuranlara. hakaret yadiran.
  Sizlere Tarihi belgeleri versem ne olacak.. Alamut kalasi Seyhinin .Fedayileri gibi Beyninizin ceberi tikanmis, Nasil Hasan Sabahin soyu Hindistana cekti giti. Simdi Agakan olarak. Batiniler orda yasiyorlar..
  Dersimi makineli tüfeklerlen kursulara dizdiler. Batin erleri .Atatürkü öldürdü ,garipleri sad edip güldürdü./ Cayirli Basköylü Hasan efendi.

 282. Free Stand said

  @Free Standa

  Elinizde ne belge, ne bilgi varsa açıklayınız lütfen. Arşivlerinizin kilit altında çürümesi tarihi, bilgiyi isteyenlere haksızlık olacaktır. O arşivleri tarattırıp internet alemine yüklemenizi ve bizimle de paylaşmanızı rica ediyorum.

 283. Gizlilik gormien , gözlrin perdesi. Hazarin oglu Hz Ibrahimin inanalarina Ibrani denmiyormu. Biz Türklerin Ay yildizida . Hz Ibrahimin . vahisi degilmidir. Sonraki ismi, hilali ahmer. Pontos imparotoru ,Mihridatin Ramalilara actigi Ay yildizli . istilacilara ,cevap Hilali ahmer.
  Gece hilal cikanda söyle bir göge bak .Gözlerinlen ruhunlân bak. ne göreceksin.

  Gelmis gecmis Nebilere Peygaberlere karsi gelenler . Müseviler degil israilogllaridir.

  Anadoluda tabi eneski inac. Pagan inaclaridir. Sonradanda Ibraimilik sonradan ,isevilik , sonrada Müslümanlik. Bu inaclar . Bir birinden ayrimis gibi dursada özünde birdirler. Cünkü ALLAH birdir.

  Rafiziya Seriata karsi cikiyorlar fakat. Yolarinin .Dört Farzi vardir . Seriat. kapisi, Tarikat kapisi, Marifet kapisi,
  Hakikat kapisi. bunlarinda ,kirk menzili vardir.

  Hic ugrasmaya luzum yok nerden hengi yoldan hangi kapidan gidese nerden cikarsa . Hz cenabi Allah orda bittier.

 284. gizli yahudiler said

  Anadolu beyliklerinden Karamanoğulları beyliği ile Çandaroğulları beyliklerinin Türkmen olmakla birlikte asıllarının çoğunlukla yahudi oldukları iddia ediliyor. Karamanoğullarında yönetim gizli Yahudiymiş gibi izlenim veriliyor. Yıldırım bayezıt ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde bu yörelerde yapılan fetihlerin ardından Konya ve Karaman bölgesinden Osmanlı devleti tarafından balkanlara zorunlu yahudi göçü yaptırıldığı, yöredeki yahudi nüfusunun azaltıldığı iddiaları var. Bunların daha sonra İspanya göçmeni yahudilerle işbirliği içine girerek Osmanlıyı içeriden çökertme çabaları olduğu senaryoları ileri sürülüyor. Çandaroğullarınında gizliden Yahudi asıllı olabilecekleri iddiaları var. sembolleri yahudi yıldızı şeklindemiymiş neymiş. Onlarda Osmanlı devletine çok oyunlar etmişlerdi. Konya Karaman vilayetlerinde çok sayıda Türk Hıristiyanın olduğuda biliniyor. Bunlar 1923 yılındaki mübadelede Yunanistana gittiler. Karaman bölgesinin ahalisi müslüman, yahudi ve hıristiyanlardan oluşuyordu diyebiliriz. Ancak devlet yönetiminde gizli yahudiler söz sahibi olabilir. Osmanlı devleti Yıldırım Bayezıt döneminde Karamaoğullarını alınca bu devletin beyi Timura sığınıp ona Osmanlı hakkında fit vererek 1402 de Anadoluyu işgal ettirmişti. Osmanlı 1447 de bu işgalden yani Timuroğullarına bağımlılıktan kurtulunca Karaman yöresine tekrar fetihler başladı. Fatih bu toprakları büyük ölçüde fethetti. Buralardan Balkanlara sürgünler yaptı. Bunlarda oralarda iken ispanyol göçmeni yahudi dönmeleriyle işbirliği ederek yine müslüman kimliği altında Osmanlıya oyunlar ettiler. Batı devletleriylede işbirliği ederek Osmanlının iç ve dış oyunlarla çökmesine neden oldular. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu hesabı. Kesin olarak böylemidir. Kesin bilmiyorum ama böyle bir senaryo yada izlenim var diyebilirim. Ancak bu konuda kesin bir açıklama yapanda yok.. Bu konuyu kesin olarak bilen birisi açıklarsa güzel olur.

 285. korkunun itirafı said

  Hani çok söylenir Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş savaşı yıllarında yarımdünya İngiliz, Fransız, İtalyan, Afrikalı, Ermeni, Yunan daha kim varsa yenerek ülkeden atmış diyorlar ya. Bakın ben ne buldum. İtalya 1911-12 de Bizden Trablusgarbı almış buda yetmediği gibi 1912 de Rodos başda olmak üzere Muğla kıyılarımıza yakın olan Oniki adayıda işgal etmişti. Birara Afrikadaki Habeşistanada saldırdı. Herhalde 1937 de. Hemen Anadolunun yanıbaşındaki Oniki adada zaten askeri birlikleri bulunan İtalyanların bizim Antalya, Muğla taraflarındada gözleri var diye evhama kapılmış tekparti diktası döneminin CHPli yöneticileri. Aynı yıl hemide Mustafa Kemal Atatürk sağ ve sağlıklı iken İran, Irak ve Afganistanla Sadabak paktını imzalamışlar böylece kendilerini garantiye almışlar. Hani Musyafa Kemal Paşa 1920lerde ülkeyi işgal eden bütün dünyayı yenerek atmıştı. Şimdi küçücük İtalyaya karşı bu kadar çok tedbirde neyin nesi. Maksat Kemalistlerin koltukları yerinden oynamasın sürekli garanti altında olsun. Dünya barışı önemli ama sen güçlüysen zaten kimse bulaşamaz. Demekki 1920li yılların başlarında şunları şöyle yendik bunları böyle tepeledik denerek bu millet resmen uyutulmuş. Yanilen küçük Yunanistan ve Ermeni çeteleri. (Ondada Osmanlı imkanları sağ olsun) Fransızlarıda güneyden yöre halkı kışalamıştı yanılmıyorsam.

 286. Yanliz .müseviliklen yaudilik. ayri ayridir. bunu unutma. Her yavudi sionis degildir..
  Karaylar sebataislerlen konusmaz dahi.
  Neyse nede .Bun Istanbul da dogdum. Yatar kalkarlardan hic .bir olumlu luk görmedim.
  Hep o sinmaci yavudiler hep onlâr.
  Almanyadan kacan o Yaudiler Istanbul Ünivestelerinde bir cigir actilar. Osmanli sade Arabin ibranilerden alima . kültürünü biliyor okuyorlardi.

 287. kritik said

  Sanatçılardan Gülruz Sururi Mustafa Kemal Atatürkün nutku için ‘Benim için nutuk dünyaya inmiş olan son kitaptır.’ demiş. Galiba Atatürk sabetaycıların alenen ilan ediyor olmasalar bile gizliden gizliye peygamber ilan ettikleri bir kişilik. Rahmetli Necip Fazıl KIsakürek Son hükümdar Mehmet Vahdettini bir yazısında fazlaca övmüşte bunu dönemin godamanlarından bazıları Mustafa Kemal Atatürke hakaret sayarak adamcağızı tutuklamışlar ve ardından boş yere 1.5 sene hapis yatırmışlar.
  —————
  Öyle insanlar varki ölümünden binlerce sene sonra insanlara halen daha faydası tutar. Öyle insanlarda vardırki ölümünden onlarca sene sonra bile suçsuz günahsız insanlara zararı tutar. Demekki iyi ve yararlı bir insan binlerce sene hayırla yad edilebiliyor. Kötünün gücü ölümünden en çok yüz yıl sonra ilk fırsatta herbirşeylerin ortaya dökülmesiyle biter. İyilere peygamberler kötülere hitler, polpot, lenin ve stalinler örnek gösterilebilir. İyiki bizi böyle kötülerden biri çarpmadı. Teyet geçtimi acaba. 1243 yılı ve takip eden yıllarda Moğolların işgal dönemlerinde Anadoluda Türkmenlere yönelik olarak toplu katliamlar yaşanmışmıdır acaba. Muhakkakki çünkü onlar toplu katliamcıydı. Kafataslarından kuleler yaparlardı. Yakın tarihteki sabetaycılar ise sadece dindar halka karşı ölümüne öldüresiye baskı kurmuş olmalılar. Birazda devlet işlerinde hak gaspı falan. Neyseki Canavar Moğol idarecilerin dönemide geçti galiba yakın tarihteki sabetaycıların baskıcı dönemleride.

 288. Free Standa said

  Daha elimde öyle bir arşiv varki, senelerdir kilit altında girmeye gözüm almıyor. Senelerce evvelinden kalma yüzlerce sayıdaki gazete arşivi, girsem sayki içinde boğulurum. ne diyorsun Free Stand gireyimmi yoksa istemez sende kalsınmı diyorsun. yetremi bu kadar. Sen ne dersen o olacak.

 289. sığınmacı yahudiler said

  İkinci dünya savaşı öncesinde 1930 lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk döneminde Almanyadan yada Avrupanın çeşitli ülkelerinden Türkiyeye kaçarak sığınan 1000 kadar yahudi varmış. Sonra Rodos Adasından 200 kişi daha sığınmış. Böylece sayı 1200 e ulaşmış. Kaçak yollardan ülkemize giren Yahudide çok olmuş. Türkiye İkinci Dünya savaşı öncesinde ve savaş sırasında Avrupadaki çok sayıda yahudiye Türk pasaportu vererek kollamış. İtalyada bu amaçla 18000 yahudiye Türkiye pasaportu verilirken, Fransadaki elçiliğimize oradaki Türk yahudilerimizi Alman kuvvetlerinden korunması talimatı verilmiş. Trene bindirilen yüzlerce belkide binlerce Türk yahudisi Polonyadaki Alman nazi kamplarına götürülecek iken Türk diplomatların yoğun çabası sayesinde kurtarılmışlar. Türkiyeye sığınan yahudiler ise ikinci dünya savaşının sonrasında ülkelerine geriye gönderilmişler.
  Mustafa Kemal Atatürkün Avrupadaki yahudileri kollayan yöndeki tavırları, sabatayist olduğu yönündeki bilgiler çok sayıda islam ülkesi liderinin ve halklarının onu Yahudi yada yahudi kökenli olarak tanımlamasına yol açtı. yahudi göçleri ile İsrailin kurulmasının yolunu açan 1918de Mustafa Kemalin Filistindeki İngilizlere olan yenilgiside bu söylentileri iyice ayyuka çıkarttı. Kendisinin gençliğinde sahte peygamber Sabetay Sevinin soyundan olan Simon Zvinin Haham okulunda öğrenim görmüş olması ve Cumhurbaşkanlığı döneminde bütün ülkede yapılan batı türü devrimler ile yahudilik sembolü şapkayı bütün ülkede zorunlu kılmasıda bu tür söylentilerin üzerine adeta tuz biber ekti. Hatta bu sebeple ABD liler bile 20. yüzyılda dünyada yahudiler iki devlet kurdular. Birisi 1923 te Türkiye diğeri ise 1948de İsraildir açıklamasını bile yapmışlardır.

 290. beyaz türkler said

  Ekrem boranınki başka camiiden kalkmış. sinema sanatcısı Müşfik Kenterin cenazesi Teşfikiye camisinden kaldırılmış. Düzeltelim.

 291. beyaz türkler said

  Malum Türkiyede 90 yılı yoğun olmak üzere yaklaşık 350 yıldır beyaz Türkler gerçeği var. Sosyetede deniyor bunlara. Hatta yüksek sosyete. Son birkaç ayda Türkiyede hayatını kaybedipte cenazesi cenazesi beyaz türklerin camisi olarakda bilinen Teşvikiye camiinden kalkan ünlüler. Macide Tanır (sanatçı), Burhan Doğançay (ressam), Ahmet Mete Işıkara (deprembilimci profesör), Mehmet Ali Birand (Haberci), Tekin Akmansoy (Nuri Kantar Tiyatro ve sinema sanatcısı), İsmet Kür ( bayan yazar), Müslim Gürses (Sanatcı), Metin serezli (tiyatro ve sinema sanatcısı cenaze yarın kalkıyor), 2012 de ölenlerden sanatcılardan Berkant, Ekrem bora, Erol Günaydın, Ergin Orbey ve yine sanatcı Ayten Alpmanda gibi daha bir çok kişi bunlara örnek gösterilebilir. Daha önceki geçmiş yıllarıda cenazeleri buradan kalkanları yazacak olursak bu sayı binleri bulur.

 292. yazdıkça çıkar said

  Otaklı ağa sen resmen kafatasçısın. Şehitlik dini islam için savaşan her müslümana. Bu işin Arabı Türkü olmaz. Araplarla iyi ilişkiler kurmak Türkleri araplaştırmaz. Onlar ayrı millet biz ayrı millet. Ama ibadetin dili evrenseldir. Bütün dünyada bu böyledir. İbadet arapça yapılır. Senin namazla niyazla işin olmuyorsa bu tür konulara karışmayada hakkın yok. Bırak bu işleri ibadet edenler düşünsün. Sen Kuranın namaz dualarının Türkçe anlamlarını merak ediyorsan açıp Türkçe Kuran meallerinden yada dua kitaplarından kendin bakacaksın. Böyle şeyleri merakta etmezsin ya neyse.
  Ağa bu yazıların bitip tükeneceği yok. Keselimde artık yazılar bitmiş olsun. Yoksa ömrümüz bu sitede geçecek. İşim gücüm var banada yazık.

 293. yazdıkça çıkar said

  Otaklı ağa senin yazıyı yanlış okumuşum ama Türk düşmanı hoca yoktur. Vardır oda şöyle. Adam icabında Ermenidir. Kimliğini Müslüman gösterir. Geçer cami hocalığı yapar. Bu milletin halkını özellikle doğudaki kimilerini terör örgütü propogandası yaparak teröre kazandırmaya uğraşır. Böylesinin tabiiki Allah belasını versin. Hocanın bu türlüsüne her akıl ve vicdan sahibi karşı olmalı. Dürüst sıradan Ermeni vatandaşlarımız alınmasın ama ben bu eli kanlı terör örgütünü hep gizli emeller taşıyan örgütsel Ermeni yapılanması olarak görüyorum. Kendi emelleri için Kürtlüğü kullanıyorlar. Ancak adam gibi adam olanlar dindar Müslüman olan Kürtler bunların kirli oyunlarına düşmüyor.

 294. yazdıkça çıkar said

  Bakın Tarihçi Profesör dr. Halil Berktay ne diyor. ‘Kemalizmle birlikte solun içine sinmiş dini ve islami olan herşeye duyulan yüz küsür yıllık derin bir kuşku ve nefret var.’ Berktay diyorki Kemalizm ile Kominizm islamdan kuşku duyar bu sebeplede nefret eder. 1990 lı yıllarda bazı Kemalistlerin islami çevrenin yapılanmasından ürkerek kamuoyuna irtica terörden daha tehlikelidir açıklaması yapıyor olmaları unutulmamalıdır. Yani PKKlıya ve diğer terör örgütlerine karşı dindar halkın evladını kullanıp mücadele ettireceksin, ama onun inancını kutsiyyetini kendi istikbalin kendi rahatın için lanet olası eli kanlı terörden daha tehlikeli göreceksin. Arasırada gücümüzü kimse sınamaya kalkmasın ha yoksa çok fena olur diyeceksin. Bunu Türk milletinin dindar halkına karşı söyleyecek ona gözdağı vereceksin sürekli olarak. Böyle birşey olabilirmi. Maalesef Kemalizm bu milletin dindar kesimine bu tür söylemleri layik gördü.
  ——–
  Kemalizm asla eleştiriye tahammül edemedi 2010 yılına kadar. Mustafa Kemalin bilinmeyenlerini yazan Rıza Nurun öldürülme korkusu sebebiyle seneleri yurt dışında geçti. Türkiyeye döndü 4 yıl bile yaşamadı. Mehmet Akif 1925 sonunda yurtdışına kaçmak zorunda kalanlardan. Ölümüne birkaç ay kala yurda dönebildi. Necip Fazıl Kısakürekin ömründen kimbilir kaç sene Kemalizmi eleştirdiği için hapislerde geçti. İnternette Atatürke hakaretten cezaevine girdiği bile yazıyor. Kazımkarabekirin ve ailesinin ömrü polis takibinde geçti. Benzerleri o kadar fazlaki. Kemalizmin bu milletten gizlenen marifetlerini Şevket Kazanın uyarılarına rağmen heryerde inatla dile getiren eski milletvekili Hasan Mezarcı el altına alınarak işkencelerle ilaçlarla tozutturuldu. Şimdilerde adını duyan maalesef ondan alay ederek bahsediyor. Oda çok ileri gitti hani televizyonlarda aleni olarak ‘Atatürk milliyetçiliği ne demek? Herkes Türk’üm diyecek, ne yani, senin hatırın için ben anamı babamı inkar mı edeyim? Ben senin atan gibi veled-i zina mıyım? Ben Batum’luyum benim köküm belli…!” diye bağırıyordu., 1990 lı yıllarda tv. programcısı Yıldo Mustafa Kemal için ‘Kemal abi diyor diye uyarılmıştı resmi makamlar tarafından sonra programıda yayından kaldırıldı. Seneler geçti üzerinden artık adıda duyulmaz oldu.
  ——
  Bugünkü Zaman gazetesinde tarihçi Mustafa Armağan yazmış, Bursada Osmangazinin türbesinin başına dikilmiş olan sanki Kurtuluş savaşı Osmanlı devletine karşı kazanılmış gibi gösterilen hakaret anıtı 28 ocak 2013 tarihi itibariyle kaldırılmış. Meğer bu anıt Osmanlı şehülislamı yani İmamı Sultani Mehmet efendinin mezarının üzerine dikilmiş. Yani 1925 yılında şeyhülislamın türbesini bozan Kemalistler onun kemiklerinin üzerine Osmanlıya yani bizim geçmişimize hakaret eden bir anıt dikmişler.
  ———
  Şimdi Otaklı Ümt ağa sende diyorsunki bütün hocalar toptan kaldırılmalı. Bu memleketteki ezanlar sussun yada zoraki olarak susturulsun istiyorsun öylemi? Ne yapacağız hocalık kalkarsa Avrupadan papazmı getirteceğizde Türkiyeye dolduracağız, yoksa İsrailden hahammı getirteceğiz memlekete. 1400 yıl önceki Türk milletinin dini olan şamanizmemi yada göktanrılığamı döneceğiz tekrardan. Yoksa temmelli dinsiz bir toplummu olalım isterdiniz. Şu arzunuzu açıklayınızda bizde bilelim. Belkide buluruz bi hal çaresini. Biz bulamazsak M. Kemalciler en azından dinde reform derler bazı şeylere ince ayar çekerler. Yapmadıkları şeyde değildir hani. Geçmişimiz inanç sistemine karşı getirilen ince ayarlarla doludur, sizde bilirsiniz ya.
  Mustafa Kemal paşa Türkiyeyi 15 sene yönetmiş. Özgür site bir seneyi aşkını bana ait 6 senedir Kemalizmin marifetlerini yazıyor. Yaz yaz bitmez.

 295. Bende O sahtekar Türk düsmani hocalarin, topyekün ortadan kaldirilmalari tarafiyim.Sultan Mahmud ,nasil Yeniceri ocagini kaldirdi esasinda öyle olmasi lâzimdir. Insan tek yaratilmistir , Tekte nefte girer. Allahin karsindada tektir. Yanliz Sehitluik Mertebesine ulasanlar Ne kefenlenir nede aptes aldirilir. toplu kabire girme olabilir. Sehitlik Merdebesi ,yanliz TÜRK osmanli Leskerine haktir.
  Türk Askeri taruza kalktimi ALLAH ALLAH nidalari ile. Arap Lar hulu hulu. derler. Iste
  Benim neslimi Araplastirmaya kalkan bütün Hocalari dibine.
  Onlar degilmidir Rafiziyi Icimize Alevidir deyine soktular, Onlar degilmidir Vahbi lerinnCahiliyesini icimize sokmaga ugrasiyorlar.. Onar degilmidir Ibranileri icimize aldirip . Bütün kutsaliyetimizi bozmuga urasiyorlar.. Arastir. M.H.P. nasil bir tavirdadir. Sionuis Ibranilerin silahidir.. Ak parti. Israhil güdümlüdür.
  O söylediginn Hoca olacaklari Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eline firsat gecmisken hepsini kaldirmadi ya iste orda cok yanlis yapti

 296. Bende .Hocalari sevmem . Hoca haham papas hepside bir birinden hokabaz.. Keramet göstermek Ehli sünlikte yoktur. Alevi Dedelerinde var olduguna inanilir.. Birde Yavudi Hahamlarinda oldugu söylenilir. Bu dinin Efendisi Peygaberimiz. böyle okus pokus sihirbazlik. islerinin sahtekarlik oldugunu söylemis..

 297. hoca anısı said

  Son yazdığımız hikaye okuyanlara belki hoşca gelebilir ancak herkesce malumdurki Mustafa Kemal Paşanın paşalarla bir görüşme sırasında hocaların toptan kaldırılmasını isteme hikayesi vardır birde. Free Standın yazılarındada var zaten. Tekrar alıp buraya koymaya gerek duymuyorum.

 298. hoca anısı said

  Yaygın bir söylentiye göre, şapka devriminden sonra Trabzon’u ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’e vilayetin sorunları hakkında bir brifing verilmiş ve bu esnada Of kazasından Hacı Ferşat Efendi nâmında bir din hocasının şapka giymemekte direndiği kendisine arzedilmiş.
  Atatürk özel bir şapka hazırlatır ve hocanın huzura getirilmesini emreder. Hoca derdest huzura çıkarılır. Atatürk şapkayı getirtir, kendi eliyle hocanın başına koyar ve sorar:— Hoca Efendi, sen şimdi gâvura mı benzedin?Hoca Efendi bir yutkunur, sonra ‘hayır’ diye cevap verir. Hocanın başından aldığı şapkayı bu kez kendi başına koyan Atatürk,— “Ya ben” der; “gâvura benzedin mi?”Hoca Efendi ‘evet’ anlamında başını sallayarak mukabelede bulunur. Hiç beklemediği bu cevap karşısında hayrete düşen Atatürk:— “Nasıl olur?!” der; “bir serpuşun şer’î hükmü bir baştan diğerine değişir mi?”Hoca Efendi, durumu şöyle izah eder:— Ben şapka giymeye zorlanıyor ve kerhen giyiyorum. Size gelince, devletin başısınız ve hiçbir mecburiyetiniz yokken giyiyorsunuz. Serpuş aynı olsa da durum farklı ve dolayısıyla hüküm de farklıdır.Hocanın samimiyet ve cesaretini takdir eden Atatürk, hocaya devletten aylık maaş bağlanmasını emreder. Hocanın bizzat Atatürk tarafından tahsisi emredilen bu maaşı hayatının sonuna kadar almaya devam ettiği söylenir.Merhûm Hacı Ferşat Efendi’nin Cennetlik lakabıyla anılan mahdumunu el-Ezher’deki talebeliği yıllarında tanımış ve “Bu rivayetin aslı var mı?” diye sormuştum. Hatırladığım kadarıyla doğrulamıştı. (Osman Z. Soyyiğit, Küçük Hâfız, s. 50-51, İstanbul, 1999)

 299. hoca anısı said

  Mustafa Kemal Paşa Atatürk soyadını almazdan çok öncesinde bir gurup cami hocasıyla bir evde aynı odada oturuyor. Hocalardan keramet göstermelerini istiyor. Hocalar ne yapacaklarda keramet gösterecekler. Nihayetinde sadece hocalar. Paşa mesela oturduğunuz yerden kalkmadam şu yanan ışıkları söndürün diyor. Tabiiki söndüremiyorlar. Bunun üzerine ‘ben söndürürüm’ diyor. Kendisinden söndürmesi istenincede çekiyor silahı ateş ederek lambayı patlatıyor. Elektrikler sönüyor. Kemalist tarihçi Sinan Meydanın kitabında görmüştüm Paşa ‘Ben hocaları sevmem’ diyordu. Anlaşılan oki buradada hocalarla biraz eylenmek istemiş.

 300. kritik said

  Bilmem farkındamısınız, yorum yapmaya giren insan sayısı ne kadarda az. Çünkü konu Mustafa Kemal Atatürk. Eleştirme yapmanın çok zor olduğu bir konu. Birkaç sayfalık bilgi veriliyor. Haydi bir fitneci dalıyor siteye. Konuları oraya buraya çekerek başka değerlere hakaret ortamına çekmeye çalışıyor ortamı. Sinirler geriliyor, kızgınlıkla söylenen bir cümle sonrasında al başına belayı. Sitede aklıselim sahiplerinin art niyet taşımadan görüş ve bilgi sunmaları doğru olur kanaatindeyim. Yoksa tuzaklara çekileceğini ve bu sebep ile cezalandırılacağını düşünen insanlar bu sitede yorum yapmaya korkarlar. Yada tek cümlelik bir vurkaç yaparak çekilirler. Atatürkte tabu olarak kalmaya devam eder. Kemalistlerinde istedikleri zaten bu. Tarihi gerçekler ortaya dökülmesin. Yazdıkları abartılı tarihler asırlarca sürüp gitsin istiyorlar. Kemalistlerin bu isim üzerinden yarattıkları korku imparatorluğu sürüyor.

 301. cevap said

  Ümt Otaklı Ağa ben sana diye birşey yazmadım zaten. Sen dengeli yazışıyorsun. Biz arada atışsak bile senin insanlığından memnunuz.

 302. Simdi küfür eden kendi ,kusaliyetine ,eder. Nasil dinde mantik yok. insan icinden cikamadimi küfüre bogulur.
  Yanliz küfür etmek herkesinde mesru bir hakidir.
  Tarikte Gel Emevilere Apasilere küfür etme,, Onlara küfür insani rahatlatiyor..

  Mesela Rafiziler .Sia . Muarem oldumu . Mateme giriyorlar. Ya Hasan Ya hüseyin. Sahtekarligin iki yüzlülühün .Bey agasi. Hz Hüseyini Kerbelada Samiri önünde birakip kacanlar kim di.

  Bu gün onlara utanmadan Alevi diyorlar..

 303. kritik said

  Mahallemizde 1908 doğumlu eskileri anlatmayı seven bir Mehmet dede var idi. 2000 de vefat etti. Bazen gelir yanıma oturur o anlatır ben dinlerdim. 26/27 aralık 1939 da Erzincanda çok büyük bir deprem olmuşki, bizim 1999 da yaşadığımız Marmara depremi gibi. Kimine göre 15000 küsür, kimine göre ise 45000 kayıp vermişiz. Ama enkazları kaldırmaya hayatları kurtarmaya en başta askerlerimiz koşmuş. Tabi yine paşaların emri ile. Onun için orduya şöyle yada böyle diyerek yüklenmek ne derece doğru. Askerlerimizin kıymetini bilmek zorundayız.
  Ben askere gideceğim sıralar Hayri savcı haber göndermiş yanıma gelsin diye. Yaşlıca bir adam. Gittim elini öptüm. ‘Oğlum terörün olduğu yere gidiyormuşsun, çatışmaya girer isen başını kabak gibi meydana çıkartma 1kmden bile olsa vurup indirirler.’ demişti. Çatışma demiyor. Saklan demiyor. Kafanı meydana çıkartmadan yap ne yapacaksan diyor. Allah rahmet eylesin.
  Askerdeyken paşa gelmişti. Paşanın adını vermiyorum. Anlattıklarınıda birebir yazmıyorum. Ancak hep askerleri kollayıp gözeten tembihlerdi söyledikleri.
  Askerden geldim işyerindeyim. Kadiköyden emekli bir bayan savcı yolu bizim oralara düşmüş, yorulmuş geldi bizimle sohbete. Atatürkden bahsediyor. Belliki çok seviyor övdü falan. Bizde saygı duyduk. Namazdan niyazdan sordu bize. Namazınızı kılın Atatürküde sevin demişti. Devlet hiç kimsenin namazına düşman değildir diye tembihlerde bulunmuştu.
  Peki daha evvel Mehmet Akifi dayanak göstererek verdiğimiz 650000 kişilik ölüm bilgileri neyin nesi öyleyse. Hemen açıklayayım.
  O dönemler fitnenin kol gezdiği yıllar. Mehmet Akif kemalistlere bir yerlerden kızıyor demekki. 650000 ölüm bunların yüzünden oldu demeye getirdiği olaylar Balkan savaşları, Birinci Cihan Harbi, Kurtuluş Savaşı, iç isyanlar sonucu meydana gelen toplam ölüm sayısı olmalıdır bu. Mehmet Akif Ersoy bunların hepsinin birden sorumluluğunu Kemalistlere yükleyerek onlara fatura etmiş olmalıdır. Yoksa 1920 li yıllar için bu rakamlar çok fazla abartılı. Gerçekçi olmasa gerektir. En doğrusunu Allah bilir.

 304. cevap said

  1 eylül 2010 tarihinde Akit gazetesinden Mehmet Doğan büyük zafer tangosu adı altında bir yazı yayınlamış. Yazının bir kısmını alıyorum.
  30 ağustos 1922 de büyük zaferi kazanınca ne yaptık? Dua ettik. Allah bize bu günleri gösterdi diye şükrettik. Sevincimizden birbirimize sarıldık. Halay çektik. Zeybek oynadık horon teptik. Bunu tahminlere dayanarak olsa olsa böyle olurdu diyerek yazmıyoruz. İşte M. Kemal Paşanın resmi gazetesi Hakimiyeti Milliyenin 31 ağustos 1922 tarihli nüshasından aktarıyoruz. ‘Afyon secdeyi şükranda.’
  Bu başlıktan sonra haber şöyle devam ediyor. ‘Afyonkarahisara halaskarlarımızın (Kurtarıcılarımızın)girişi kadar heyecanlı bir manzara tasavvur etmek imkanı yoktur. İstihbaratımıza nazaran kıtaatımız (birliklerimiz) bir yıldırım gibi düşmanı tepeleyerek şehre inerken secdeyi şükürane kapanmış olan halk büyük küçük erkek ve kadın hepsi bir kitle halinde.’
  O büyük zaferi kazana askerler zabitler, paşalar zaferden sonra sevinçten tango oynamayı düşünürlermiydi? Asla, kat’a.
  Onlar için tango ancak Yunanlıların zaferi halinde oynanacak bir dans olabilirdi. Tango şimdi 30 ağustos zaferlerinin yıldönümünde generallerin olmazsa olmaz dansı. Herşey ihmal edilse bile o ihmal edilmiyor. Elbette alkolle birlikte. Tangonun menşeyi arjantin…..(Buradan ötesi uzunca bir yazıyı atlamak zorundayım)
  Büyük zafer nasıl kazanıldıysa kazanıldıktan sonra nasıl huşu ve sevinçle kutlandıysa bu günde öyle kutlanmalı.Ruhuna uygun olmayan eylemler kutlama değildir.O zaferi bütün imkansızlıklarla ve güçlüklerle kazanan kahramanlara karşı saygı..Helede bu kutlama ramazan ayına denk geliyorsa alkollü resepsiyonlardan tangolardan uzak olarak yapılmalı. Şehitlerimize gazilerimize şükran duygularımız onlar için dua edilerek mevlitler düzenlenetek dışa vurulmalı. Milletin yaptığı gibi yapılmalı.

 305. cevap said

  Ben hiç kimseyi mahkemeye vermeyeceğim. O sebep ile herkesin içi rahat olsun. Hiçkimseyede şahsi kinim yok. Zaten Otaklı ağa ile yıldızımız barıştı. Ancak yazışma işi edebiyle olmalı. Öyle küfürler tahrikler, hakaretler. Doğru şey değil bunlar. Ben kendi yazdıklarımında farkındayım.

 306. cevap said

  Alevilere kafir dedirtmek için az uğraşmadı. Benim alevi arkadaşlarım var, onlar hakkında kötü bir düşüncem yok, alevilerde müslüman diye kaç sefer yazdım. Alevileri savundum. O ben kafir diyeyim istedi. Atatürkle ilgili tahriklerde bulunarak kafir dedirtmeye uğraştı, sabatayistlerede kafir dedirtmeye uğraştı. Kaç sefer olaylara inanç açısından değil tarihi tesbit açısından baktığımı söylediğim halde. Sürekli hakaret vari yazılarıyla beni tahrik etti. Bunlar hepsi birden dikkate alınacak. Bana ettiği hakaretlerde dikkate alınır. Saidi Nursi ömrü Kuranla islamiyete hizmet ile geçmiş bir insan onada az şeyler saymadı hani. Bunlarıda yüce Allah yazdı.
  Biz bu bilgileri gerçek tarih adına yazdık inanç adına bile değil. Türk tarihinde saklanacak birşey olmadığını düşündüğümüzden. Bazen olayları şartların belirlediğini bildiğimizden. Bazı kimseler araya tahrik amaçlı olarak casus olarak girdiler.Bana ağır hakaretler ederek bende birilerine ağır hakaretler edeyim istediler.

 307. Cemal dün bir elektir posatasi geldi.Senin bir Alevi oldugunu söylüyor.. Kendini Süni gösterip.. Insanlarin agzindan laf alip, ne oldugunu ögrenip. casuzluk yapiyormusun.

 308. Sonuç said

  Otaklı ağa, maalesef bu arkadaş böyle birisi. Arıza veriyor. Bana siteden çekilsin çamur diye yapıyor. Yazı zaten yok elimde. Şimdi ben bunun seviyesine insem köprüaltı lisanıyla konuşsam yakışırmı? Ben kendimi onun seviyesine düşürürmüyüm. Bu yazılar burada onlarca sene kalacak. Tanıyanlar bilecekler bunun yazdığını kendi derecesini kendi düşürüyor. Banane. Benim yazıların resmi kurumlar tarafından kayıt altına alındığını kaç sefer yazdım. Hem vallahi hem billahi telefonda yüzümede söylendi. Ben resmi kurumlarca çağırıldığım zaman onuda çağıracaklar haberi yok.
  Bizde Mecburen böylelerinden Allaha sığınacağız. Böylelerinide Allaha havale edeceğiz.

 309. Sen tiransatlatimisin og…….. nebicim yazi

 310. Sonuç said

  Seni yüce Allaha havale ediyorum.

 311. cemal4u said

  senin efendiliğini yirim ben:))))))))))) yeterki ölümüm senin elinden olsun bebeğim:))))))) senin ellerinde can vermek ne mutlu bir ölümdür:)))))))))))))))))))))) ben malım 😉

 312. Sonuç said

  Ne kadar küfürbaz terbiyesiz varsa sokak ortasında geberttiler. Hiçbirisi eceliyle ölmedi. Seninde olacağın o. Yarın öbürgün biri kuytu biryerde leşini serer. Buradaki yazılar sebebiyle benden bilinir. Bana bulaşma defol git başkasına bulaş. Sen paşayı seviyorsan sev. Fikirlerini savunacaksan adam gibi savun. Ne diye arıza veriyorsun habire. Hadi işine terbiye dersleri almaya. Siteye girmesin diye yazıyorsan elimde zaten yazı yok.

 313. Sonuç said

  Ne kadar zoruna gittiğini tahmin edebiliyorum. Saldırman o sebeple bencamin toşak. Bu arada kaç tane adın var anlayalım. Sen sokak ağzı yapıyorsun. Kendin gibi birini bulda onunla yazış. Tamammı çocuk. Senin bldiğinin yüz misli benim unutmuşluğumvar. Birde bilgide verdiğin yok. Siteye katkın yok. Çamur yapıyorsun habire.

 314. Sonuç said

  (devam)zanda batı anadoluyu işgallerinin yakıp yıkmalarının karşılığında bize milyonlarca lira savaş tazminatı ödemiş olsalar o zaman Türklere karşı yaptıkları hukuksuzluk tescillenmiş olacakmış. Türk tarafı Trakyadan 8 km2 toprak vererek vermeleri gereken savaş tazminatından kurtulmuşlar. Savaş tazminatını maddi olarak ödememelerinin sebebinide maddi imkanlarının yetersizliğini göstermişler.

 315. Sonuç said

  Ben burada hiç kimseyle cebelleşecek değilim. İşime bakayım.
  İkra bismi rabbi safsatası sözünde kim ne anlamışsa söylenen odur aslında. Bir sayfa değil bin sayfa açıklama yapılsada söylenenle anlaşılan aynıdır.
  Mustafa Kemal Paşa Ay yıldızlı Türk bayrağını gökbayrak olarak değiştirmek istemiş. Enver Benhan Şapolyoya göre Kurt kafası şeklinde bayraktan kamuoyu fazla değer vermediğinden vazgeçilmiş. Vatan bayrak sevgisiyle savaştık yüzyıllarca meğer bayrağımızda İslam öncesine Göktürklerin bayrağına döndürülecekmiş. Bunu Celal Bayarda doğrulamış. Vazgeçilmiş.
  Birde Kurtuluş savaşı llarında Yunanistandan neden savaş tazminatı alamadığımız meselesi işlenmiş internette. Yunanlıların Batı Anadoluyu ve Trakyayi işgalleri ve yakıp yıkmaları gayrimeşru, 3.5 yıl süren işgal tamamen hukuksuz ya eğer Yunanlılar Lo

 316. cemal4u said

  sen hangi ilaçları kullanıyorsun?

  //Edit Free Stand//

  @cemal4u küfürlü mesaj yazmaktan vazgeç. Bir kısmını sildim bir kısmını da hak ettiğin şekilde editledim. Laf değil fikir söyle.

 317. Sonuç said

  Bir kişi ancak kendinde olanı başkalarının üzerine atar. Şizofren olmayan biri asla başkasında şizofrenlik aramaz. Senin gibi biriyle yazışmak insanın kendi derecesini düşürmekten başka bir işe yaramaz. Hadi sen yoluna ben yoluma.

 318. Sonuç said

  Sen busun işte. Senin ile asla yazışma olmaz. Ne zaman adam gibi yazışırsın o zaman seninle mantıklı şekilde yazışırız. Maalesef terbiye özürlüsün. Haydi işine.

 319. Sonuç said

  Şu küfürbaz çocuğun Atatürkün cenaze namazı kılınmadı yalanı hemen cevaplayalım. Kardeşi Makbulenin cenazede olay çıkarması üzerine cenaze namazı orada bulunanlarca Şerefettin Alpkayanın imamlığında Türkçe olarak kılındı. Ancak namaz abdesti olmadan kışındığını tarihçi Kadir Mısıroğlu açıklıyor.

 320. siz busunuz said

  Okuyan herkesin aklı var doğruyu yanlışı herkes ayırır. Biz bütün belgeleri buraya koyduk zatende bittti.Senin kararında Allaha kalmış. Başkalarıyla yazış. Dilin senin ne olduğunu zaten ele veriyor. Binlerce belge. Free Standın koyduklarını da yalanlıyorsun. Ben kimsenin beynini değiştiremem. Seni kendi haline bırakıyorum.
  Al sana bir kopyala yapıştır koyuyorum Atanla istediğin kadar övünebilirsin.
  Yusuf Gezginin Türkiyeyi işgal eden Truva atı Beyaz Türkler isimli eserde neler yazıyor acaba. Kim bu Beyaz Türkler. Selanikli yahudi dönmeleri yani sabatayistler. Kurtuluş savaşı ve sonrasında Türkiyeye doluştular. En ünlü beyaz Türk Mustafa Kemal paşadır.
  Selanik 5 kasım 1912 de tek kurşun bile atılmadan Yunanlılara teslim edilmişti. Kurtuluş savaşında Yunanlıları yenerek Batı Anadoludan atan Mustafa Kemal iki adım ötedeki Batı Trakyayı ve kendi şehri Selaniki neden geri kurtaramadı. Adaları neden alamadı vereyimmi cevabını. İngiliz Fransız gibi büyük düşmanlarla barış zaten 30 ekim 1918 de Mondrosta yapılmıştı. Büyük işgalciler Kemalistleri başımıza getirmek için bizi işgal ettiler. Osmanlıyı zaptedip Yunanı batı anadoluya çıkarttırdılar. Osmanlı imkanları ile Mustafa Kemal önderliğinde Yunan ordusu batı Anadoludan atıldı. Adalara batı Trakya ve Selanike hücum iznini vermedi büyük işgalciler. Sonra Osmanlı devleti kaldırılıp devlet M.Kemal liderliğindeki Beyaz Türklerin güdümüne verildi. Devrimler büyük işgalcilerce yaptırıldı. Büyük işgalciler 1. Dünya savaşının tazminatlarınıda çatır çatır aldılar. Şimdi biz bunları tesbit ediyoruz diye hiç kimsenin bizi vatan haini ilan etmeye hakkı yoktur. Osmanlı Türk değilmiydi. Bizim geçmişimiz değilmi?
  —-
  Bak 1913 te Bolayırda bulgarlara 114 e karşı 6000 kişilik yenilgisini, 1915 te Çanakkaledeki 55000 i aşan toplam ölü sayısı olan yenilgilerini 19. tümeni bitirmesini, Eylül 1918 de Filistinde 65000 kişilik Osmanlı ordusunun İngilizlere satılışını yazmamış daha hadi gene iyisin.

 321. cemal4u said

  Bak sana bir ayrıntı vereyim bizimle sizin arasındaki 😉 sen burda yazarken atatürkü sevenlere sürekli, ateist,deist,yahudi,sebatay,alevi,cani yakıştırmaları yapıyorsun(sunuz) ama ben(biz) hiçbir zaman senin dinini sorgulamıyoruz ;)ben birkere bile sana ateist vb. yakıştıırma yapmadım 😉 nedenmi? çünkü bnm içimde allah korkusu var 😉 senin kalbinin içini yarıp bakmadıktan sonra senin inancını bilemem 😉 ve allahtan korkarım şirke düşermiyim acaba diye!!!!! ama siz de gram korku yok!!! lafı söyleyip geçiyorsunuz önünü arkasını düşünmeden 😉 siz islamı kullanıp kendi örümcek bağlamış zihinlerinizde islamı savunmaya çalışan bir avuç cahil den öte değilsiniz 😉 oyüzden kendime mal diyorum içim rahat bir şekilde 😉 dedem de mal olduğuna göre mal opğlu malım ben:))))))))))))

 322. siz busunuz said

  Biz 1 tane 3 tane 5 tane yazmadık. Biz herkesten iyi tanıyoruz. Sen kendini kandır.

 323. cemal4u said

  göt olmak bana çok yakışıyor biliyormusun :))))))))))))))))))

 324. siz busunuz said

  Sen Allaha inandığını zannediyorsun. Kuranın bir ayetini inkar eden ne oluyor. Senin Atatürkün İkra bismi rabbikeye kendi el yazısıyla safsata diyor. Sende onu tutuyorsun. Kendini müslüman sanan zavallı.

 325. cemal4u said

  http://carpitilantarih.blogspot.com/2012/09/ataturkun-sansurlenen-mektubu-komedisi.html – burda küfür etti dediğin yazılar var 😉

 326. cemal4u said

  bak yine şirke girdin gerzekalı mal:))))) ben allaha inanır ona dua ederim, mustafa kemale tapmam 😉 buda sana kapak olsun 😉 öbür dünyada götünden çıkarırlar bu sözlerini merak etme 😉 ayrıca kendimi yormucam, yazdıklarının hepsi belgelerle çütürüldü 😉 sen anca kendini avut ::)))))))

 327. siz busunuz said

  Radyo saraya girersin kendi gözlerinle görürsün. Mehmet Akif diyor. emekli paşa Aziz Çakmak diyor Atatürk bir yerde ayaklanma oldummu kimse kalmasın herkesi götürün dermiş. Rıza Nur diyor Bolu Düzce isyanlarında 50000 kişi öldü diye. Kurtuluş savaşında.23 ayaklanma olmuş Anadoluda sadece 4 ü Kürt bölgesinde Ahlaksız Kemalist terbiye kaçbin bilgi var hangisi yalan herşey açık açık ortada. Millet korkudan konuşamazdı biz çocukken herkez evinde çoluğuna çocuğuna anlatırdı. Dedem rahmetli 1997de öldü. Aman kimseye çıtın çıkmasın derdi. Bulgaristan göçmeni komşumuz vardı. 11 yaşındayken Atatürk ölmüş inanmazmış Bulgarlar. Türkler yalan söylüyor Atatürk ölmez derlermiş. Asıl Türk milletinin korkudan bahsini yapamadığı adama Bulgarlar hayran Düşünebiliyormusun. Senin ahlakında Kemalist ahlak. Siz işinize gelmeyen hiçbir şeye inanmazsınız. Kendi el yazılariyle Kurana islama peygamberlere Allah inancına neler söylüyor, hepsi yazıldı çizildi. M. Kemale tapanlar sizi. Size göre Allah yok o var. Sizi kendi sapkınlığınız serbest içinde bırakıyorum. Kendi kendine istediğin küfürleri yaz.

 328. cemal4u said

  len dallama, sen mustafa kemale 650000 kişiyi katletti diyorsun, sonra sana biri mal diyince zorunamı gidiyor? götoğlanı önce kendi ağzından çıkanları duy ;)ağzından çıkan herşey yalan, bilgi paylaşıom ayağına önüne gelene iftira atıyorsun sonra burda efendi adam rolü yapıyorsun 😉 senin rolünü yerim ben 😉 madem bilgi paylaşmayı çok seviyorsun git birazda sinan meydan, ilber ortaylı, murat bardakçı bilgileri paylaş 😉 onlar işine gelmiyor ama çünkü hepsi belgelere dayalı ve senin amacına yönelik değil, sen sadece radyodan duyduğun internetten yazarı belli olmayan sitelerden okuduğun bilgileri paylaşırsın, sonra saygı beklersin 😉

 329. siz busunuz said

  Otaklı ağa adam çok pis küfürler ediyor. Her sözü küfür her sözü hakaret ben çekmek zorundamıyım onun pis küfürlerini. Ahlak kurallarını tanımayan adamın birisi. Sözüm sana değil. Bİrde Dersim olayları Mehmet Akif Ersoy öldükten sonra çıktı. Onlar hariç. Free Standa kusura bakmasın.
  Ben bilgi toplamışım. Buraya koymusum. Adam eleştiriye açık olur. Onun yüzünden bir müslümanın adını kullanamıyorum. Biliyorum hemen saldırıya geçecek. İnsan bu kadarda olmazki ya.

 330. siz busunuz said

  Yeni şafak gazetesinin yazarı Hilal Kaplanın 4 şubat 2013 te yazdığı köşe yazısı aynen şöyle
  Türkçülük. Bir sömürgeleştirme stratejisi. ‘Türkiyenin halkı söz olunurken onları (Kürtleri)da beraber ifade etmek gerekir. İfade olunmadıkları zaman bundan kendilerine sorun çıkarırlar. Şİmdi TBMM hem Türklerin hemde Kürtlerin yetkili meclislerinden oluşmuştur.Ve bu iki öge bütün çıkar ve yazgılarını birleştirmiştir.’
  Tarih 14 ocak 1923 yer İzmit(basın toplantısı) sözlerin sahibi Mustafa Kemal.
  Mustafa Kemalin yukarıdaki sözleri aslında (ileride) sorun çıkacağını bile bile Türkçülüğe meylettiklerinin bir itirafı gibidir. Zira bu sözlerin üzerinden yanlız bir yıl geçtikten sonra 1924 anayasasıy Türklük harici bütün unsurlar reddedilecek ve 1925 teki şark islahat planı çerçevesinde şu ve benzeri maddeler uygulamaya konacaktır.
  Aslen Türk olup Kürtlüğe mağlup olmaya başlayan illerde çarşı ve pazarda dahi Türkçe dışında lisan kullananlar kanuna muhalefet suçundan cezaya tabi olacak(madde 13).
  Aslen Türk olan fakat Kürtlüğe benzeyen illerde ve arapça konuşan mahallerde Türk ocakları ve kız mektepleri açılacak bunlara rağbet temin edilecek.(madde 14)
  Kürtlerin Kürtçe konuşmaları behemehal yasaklanacak.(madde 16)
  Hiçbir zaman ırkçı olmadığı iddia edilen CHP nin içişleri Bakanlığının 1930da gayet gizli zata mahsustur ibaresiyle yayınladığı genelgede şöyle denilmektedir.
  ‘Kıyafetin, şarkıların, oyunların, düğün ve cemiyet adet ve ananelerin milliyet ve ırk hislerini daima ayakta tutan ve cemaatleri mazilerine bağlayan rabıtalar olduğu unutulmamalı, binaenaleyh lehçeyle beraber bu gibi aykırı adetleride fena ve zararlı görmek ve bilhassa kötü göstermek ve hiçbir suretle istendirilmeyerek ve cesaretlendirilmeyerek adi ve ilkel mahiyetleri her vesile ile teşhir olunarak çirkin gösterilmeli ve ayıplanmalı, o lehçeyle konuşan zümrelere mensup fertlerin ve ailelerin isim ve lakaplarını Türkçeleştirmek nüfustaki kayıt ve künyelerini fırsat düştükçe tashih etmek ve kendilerine hiçbir suretle mesela Boşnak, Çerkez, Laz, Kürt, Abaza, Gürcü, Türkmen, Tatar, Afşar, Pomak lakabı vermemek (Atatürk arnavut ya. Arnavut geçmemiş, köylerin o lehçedeki isimlerini değiştirmek, yerlileri buna alıştırmak, evlerinde ve (kendi) aralarında Türkçe konuşturmak ve öz yürekten kendilerine Türküm dedirtmek, hülasa dillerini adetlerini ve dileklerini Türk yapmak, Türkün tarihine ve bahtına baplamak her Türke teveccüh eden milli ve mühim bir vazifedir.’
  İşin garibi bunca rapor ve genelge yazdırıp Türklüğü öven ve yaymayı amaç edinen Cumhuriyet elitleri (aslında) Türklüğüde özünden kopartmak amacındaydılar. Türklüğün Osmanlı ve İslam ile olan bağını kopartarak bu doğrultuda alfabeyi değiştirip İslam öncesi Türklerin tarihine yapılan göndermelerle yeni bir Türk tarihi icad edip Cumhuriyet öncesi Osmanlı tarihini tam bir karanlıklar çağı gibi göstermeyi vazife edinmişlerdi. Yani onlar için Türklükte baştan yaratılmalıydı.
  Cumhuriyet projesi sadece sömürgeleştirilenin değil sömürgecininde yerli olduğu bir sömürgeleştirme atağıydı. İtilaf devletleri Türkiyeyi sömürgeleştirebilmiş olsaydı Arap alfabesini kaldırmak, ezanı Türkçeleştirmek, hilafet makamını lağv etmek, erkeklere şapkayı kanunen mecbur tutmak, Türkçe hariç bütün dilleri asamile etmek(Yazar belirtmemiş ancak Kemalistler aslında 1930larda geliştirdikleri dil devrimiyle Osmanlı Türkçesinide katlettiler. Türkçeye bir sürü yabancı kelime dolduruldu. Bu sebep ile 1920 lerde basılan yüzlerce kitap buna Nutukda dahil sonraki dönemlerde tekrar yeni Türkçeye sadeleştirildi) vb.gibi adımlara cesaret etmeleri güç olurdu.
  Bu günlerde Türkleri ve Türkçülüğü savunur gibi gözükenlerin şu gerçeği akıllarından çıkartmaması lazımdır. Halkın hilafet kaldırılmadan ve alfabe değiştirilerek toplumsal hafızasından uzaklaştırılmadan kültürel sömürgeleştirilmeye ve seküler bir anlayış olan milliyetçiliğe savrulması mümkün değildir.
  ——–
  Yazarımız buraya kadar yazmış. Ancak asıl yahudi dönmeleri yani sabetaycılar Müslüman Türk kimliğinin içindeydi ve bugün ülkemizdeki sayıları 1.5 milyonu buluyor. Beyaz Türkler olarak adlandırılan bu gurup ülke gündemini yönlendiriyor. Ayrıca 1924-1937 döneminde ülkede yaşayan yüzbinlerce Rum ve Ermeni hıristiyan gurubu Müslüman kimliği içerisine girdi. Bunlarında sayıları yaklaşık 1.5 milyon olmalıdır. Ülkede yaklaşık 1.5 milyon kadarda açıkça gayri müslüm bulunmaktadır. Gizli din sahibi olanların günümüzde tesbit edilmesi neredeyse imkansız gibidir.
  Ayrımcılığa karşı çıkan ünlü şair Mehmet Akif Ersoyun şu şiiriyle yazımıza son verelim.
  Hani milletin islam idi kavmiyyet ne
  Sarılıp sımsıkı duraydın a milliyetine
  Arnavut ne demek varmı şeriatte yeri
  Küfr olur başka değil kavmini sürmek ileri
  Arabın Türke Lazın Çerkeze yahud Kürde
  Acemin Çinliye rüçhanı varmış nerede
  Müslümanlıkta anasırmı olurmuş ne gezer
  Fikri kavmiyyeti telin ediyor peygamber
  En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın
  Adı batsın onu islama sokan kaltabanın.
  Ersoy bu son satırı kimin için söyledi acaba. Merak eden varsa biraz üzerinde düşünse bulacaktır kesin.

 331. Söyledim ataist kimse degildir. hala suclu bulmua ,ugrasiyorsun. . ikidebir, o cerkes onbasiyi, mevzu ediyorsun. O Yunan birliklerine iltihak edip. Yunanistana ,ordanda Ürdünr iltihak etmistir., Bu millet köleligi benimsemistir. Biz Türkler esarti kabul etmeyiz. onlarsa .Efendileri vardir. cerkez beyi istedigi cocugu satar. dogum yapmis bir kadini sut anne oloarak ,zengin ailelere kiralar. Bir Türk iste bunu kati surete kabul etmez. Bir Türk sözü. Cerkez Abaza Allah muhafaza.
  Gelelim Kürtlere Kütler Kazak olduklari icin devamli haraketeler. Allah Kürtleri yartmiski daglar bos kalmasin diye
  Bir Türk olarak sölüyorum Allah Sahidimdir ben Kütlerden raziyim.

 332. siz busunuz said

  Her olay Kürt bölgesinde olmuyor. Marmara bölgesinde Bolu, Konya, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Daha kimbilir nereler nereler. Çerkez Ethemin nasıl bir oyuna getirilip aslında Ankarayı Yunan işgalinden kurtaran kişi olduğu halde işi bitince vatan haini ilan edilip Yunanlılarla ortaklaşa olarak Kemalistlerce halledilmesi. Kemalistlerin Vahdettinden milyonları, Osmanlı silah ve kadrolarını alarak. Onun adını kullanarak padişahlığı ve halifeliği kurtaracağım diyerek Anadoludan asker toplaması her türlü yardımı alarak sonrada padişahı vatan haini ilan ederek ülkeden kovmasına pek benzer.

 333. siz busunuz said

  Düzeltme Kemalistler ezanı Türkçe yapıyor DP evrensel dili olan arapçaya çeviriyor. Sonuç malum.

 334. siz busunuz said

  Şerefsizlik yapma. Sen karşıt görüş istedin bizde koyduk. Köpekleşmeden yaz. Mehmet Akif bunu demişmi dememişmi ona bak. Rakamda 650000 deniyor ben ne yapayım. Ettiğin küfürler sana iade. Al 1924 te Anayasadan islam ibaresini kaldırmaya gücü yetmemiş. İmam hatiplerde açık. 1928 de güç artık elinde ya önce devletin dini islamdır ibaresini kaldırıyor. Sonrada imam hatip okullarını kapattırıyor. Millet bilgisizlikten cenaze kaldıramıyorda o okulları demokrat parti öyle açıyor. Ezanı Türkçeleştiriyor. Karşılığı kemalistlerce darbe ve idam. Savunduklarınız bunlar ben ne yapayım. Free Stand sapık saldırılara maruz kalıyoruz. Yalakalar tarafından. Sende o kadar hakkım vardır.Helal etmiyorum. Bana bu küfürleri ettirdin diye. Bu bilgiler doğru. Alın site sizin olsun.

 335. cemal4u said

  toplu idam derken kaç kişiden bahsediyorsunuz? herkez çıkıp şurda katliam oldu diyor. dersimde kaç defa isyan çıktığını ve hangi sebeplerle çıktığını bi araştırın onsa gelin burda katliam oldu diyin. yazın google a osmanlıdan günümüze kürt isyanları diye karşınıza 50 den fazla isyan çıkar. boş konuşmayın. gelip biri size ananı sikiyim dese kafayı yerleştirirsiniz ama isyan çıkaranları idam edince yazık diyorsunuz. ben sizin gelmişinize geçmişinize….

 336. Kuvai miliye toplu idamlari .dersimde yapimistir. Arastirmaya deger. nedenini bilmemiz lazimdir.

 337. cemal4u said

  vay be bak şimdi inandım sana hakketen mustafa kemal 650000 kişinin kellesini almış:))))) radyo söylüyosa kesin doğrudur, ben nasıl düşünemedim bak:)))))) akif ersoyda hakketen salakmış ozaman , kendisine bukadar eziyet edilen yere gül gibi mısır dururken niye geldiki:)))))))))))))) mal oğlu mal beni:)))))

 338. Yunan Türkmü said

  Bak Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal Paşa ve ekibi için Anadoluda toplu katliamlara imza attığını bile söylüyor. Saray radyosunda gördüm. 650000 rakamını bile veriyor. Mısırdan yeni döndüğünde nezaketen söylediği bazı sözler gerçeği yansıtmıyor olmalıdır. Malum ülke bir dönem kafakoparanlarla doluydu. Çeşitli vilayetlerde toplu idamlar bile gerçekleştiriliyordu. Bu durumda nasıl bir açıklama yapabilirki bir adam. Mehmet Akifin oğluna askerde nasıl eziyet edilerek neredeyse çürüğe çıkartıldığıda malum iken.

 339. Yunan Türkmü said

  Başbakımız Recep Tayyip Erdoğanın AK partinin gurup toplantısında Türkiyenin 10 ayrı bölgesinden toplanan kafataslarını gösteren Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü imzalı Türk Antropropoloji enstitüsünün kitabından bölümler okuması ülke gündemine oturmuştu. Derin Tarih dergisi mart sayısında cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan incelemelerle ilgili tartışmalara ışık tutacak bir çalışma kapsamlı bir dosya yayınladı. Başöğretmen Atatürkten kafatası dersleri başlıklı dosyada çarpıcı bilgi ve belgeler bulunuyor. Yenişafakın yazarı Müfit Yükselin hazırladığı dosyada Milli Eğitim Bakanlığından emekli yıllar önce hayata veda etmiş olan üst düzey bir bürokratın arşivlerinden elde edilen belgelerin içeriği paylaşılıyor. Maarrif Vekaletine gönderilen tutanaklardan oluşan belgeler Mustafa Kemalin 1930 yılı sonları ve 1931 yılı
  başlarında İstanbul Galatasaray Lisesi başta olmak üzere İzmir, Sivas, Denizli,Amasya ve Samsunda 10 civarında okula yaptığı ziyaretlerde yaşadıkları ve konuştukları başta kafatascılığı olmak üzere dönemin tarihine ve Atatürkün dönemindeki düşünce ve eğilimlerine ışık tutacak nitelikte.
  Aynı tutanak metninde ayrıca Mustafa Kemalin bir öğrenciye Türklerin arap yarımadası Mısır ve Anadoluya ne zaman ve nasıl geldiklerine dair sorular yönelttiği yazıyor. Öğrenciilerin güzel ve muhakemeli cevaplar verdiğinin belirtilmesinişn ardından Mustafa Kemalinde konuyu şu şekilde izah ettiği kaydediliyor.
  Hititlere Fransızların eteen dediklerini ve Eteeninde aslında Etiler olduğunu ve Etilerinde Atalar olduğunu ve eski zamanlarda Anadoluya gelen Hititlerinde böyle birtakım ataların mahiyetlerinden geldiklerini paşa hazretleri bizzat kendileri izah buyurdularki bu cihet bugün belki bazı tarih muallimlerimizcede meçhuldur.’
  Atatürkün Fransanın Niş şehrinine milattan birkaç bin yıl önceki devirlerde Türklerin kurduğunu açıklamıştı. Yunanlılarda Türkmüş. Adamlar iş güç bulamadıkça bu tür hikayeden uyduruk şeylerle kendilerini avutmuşlar.
  Orta Asyadan gelme olan Türkleri illede Avrupalı yapacaklar. Batı ülkelerinin başımıza diktiği onların emir eri konumundaki sabetaycılar. Biz ne diyelim şimdi bu duruma.

 340. Yunan Türkmüş said

  Amasya Orta mektep müdürünün hazırladığı tutanakta Atatürkün Yunanlılarında Türk olduğu iddiası çok ilgi çekici. 1919-22 döneminde savaştığımiz batı Anadoluyu işgal edip 50000 e yakın vatandaşımızın ölümüne sebep olanların. Çekilirken geçtiği her yeri yakan yıkan, hamile kadınların karnından kılıçla çocuk çıkaran Yunanlıların.
  Mustafa Kemalin 22 kasım 1930da okula yaptığı ziyaret ile ilgili. 13 ocak 1931 de gönderilen tutanakta konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor.
  ‘mektebimizi teşrif buyurmak suretiyle nihayetsiz sürurlara gark eden reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretleri müdüriyet odasında çeyrek saat kadar istirahattan sonra labaratuvar ile bazı sınıfları teftiş buyurdular. Labaratuvarda bulunan eski ve yeni insan kafaları müşarinüleyh hazretlerinin (Atatürkün) nazarı dikkatlerini celp ederek bunların nereden alındıklarını ve kaç sene evveline ve hangi millete ait bulunduklarını ve Türk kafalarının bariz vasıflarının neden ibaret bulunduüğunu sual ettiler. Gazi hazretleri tarafından verilen cevaplları teyyiden Türk kafalarınınn Brachysephale olduğunu ve hatta eski Yunanlıların kafalarınında buşekilde bulunduğunu ve binaenaleyh onlarında aslen Türk olduğunu izah buyurdular.(Derin Tarih)

 341. Islâmdan bahis etmek icin. Önce Isl^m tarihini bilmrk lâzimdir. Önce sunu söyliyeyim. Müslümanlikta .Mehep Tariakt . bu yolu yapmak,
  Yanlistir. Hz Peygamberi kimler ugrastirmistir. HzAli kimlen savasmistir. Hz Hüseyini kimler doldurusa getiripte ker belada biakipta kacmis sehit etirmistir.
  Hz imamzedi kimler mavranileri onünde birakmistir. Imam Zeydin oglu Hz yahyayi kimler koruyup orta asyaya kaciripta Ehlibeyitin neslini korumustur.
  Halaci mansuru kimler iskenceile sehit etmistir. Sistemli katilerin Sehi Hasansaba kimlre aitir.

  Malühülyalara kapilmadan. Dogruyu ögeanmeye ugrasalim.

  Nursi Saidi Kürdi .Gibi becluparin.. Inaclari karistirmadan kenara cekelim.

 342. uyuma said

  Yeni Şafaktan Salih Tunanın şubat ayında bir köşe yazısı Sahte Kahramanlar başlığıyla. Bu böyuledir. Birileri savaşır birileri nutuk söyler.
  Orhan Velinin dediği gibi Neler yapmadık şu vatan için. Kimimiz öldük kimimiz nutuk söyledik.
  Bu düzen böyledir.Kimileri devrim yapar kimileride kazanır. Şapka devrimi yapılınca mesela Kastamonuda sokaklarda şapkasız dolaşan tek bir insan kalmamıştı. Bunca insanın nevzuhur şapka ihtiyacını kimler nereden nasıl karşılıyordu. Demekki birileri devrim yapıyor. Birileri bu devrimi Frenk mukallitliği tesmiye edilince dar ağacına çekiliyor. Birileride şapka üretip para kazanıyordu. En fecaatide melbusat pazarlamak için melbusat devrimi yapmaktır.
  —–
  Bu işten Kazanan yahudi işadamı. Asılan darağacına çekilen hacılar hocalar. Uyuyanlara gerçekler.

 343. mehmet akifin anısı said

  1920nin başlarında herkes birilerini birşey zannedebiliyor. Aldatıldı koskoca bir millet. Gerçekler 1923ten itibaren ortaya çıktı. Kemalistler gerçek yüzlerini o zaman gösterdiler. Al sana gazetede ilan.
  Atatürkten kafatası dersleri. Müfit yükselin kaleminden ilk defa derin tarih dergisinde. Masonların ayin ritüelleri için kafatası lazım ya 64000 mezarı yerinden sökmüşler. Sözde bilimsel açıdan ölçmek için Hepside kayıp.Mimar sinanınkide dahil. Dünyadaki bütün mason kuruluşlarına dağıtmışlardır artık. Parasıylamı beleşemi orasını bilemem. Gerçekler hiç kimseye batmasın. Derin tarih bunlar.

 344. mehmet akifin anısı said

  Bu çocuk gerçeklere kapalı birisi. Hakla batılı ayırmaktan aciz. Kendisinide çok güzel tarif ediyor. Kötü söz sahibine geri döner. Bana her istediğin hakareti edebilirsin. Ben aynayım Bende kendini görüyorsun. Sözlerinde sana geri döner. Ağzından çıkan her kelimede Allaha karşı sorumlusun. İslami değerlere saldıran zavallı çocuk.

 345. cemal4u said

  ” Mısır’da Arapların arasında on bir yıl kaldım.Fakat on bir saat daha kalsaydım artık çıldırırdım. Sana hâlisane bir fikrimi söyleyeyim mi: İNSANLIKTA TÜRKİYE`DE, MİLLİYETÇİLİKTE TÜRKİYE’DE, MÜSLÜMANLIKTA TÜRKİYE`DE, Hürriyetçilikte Türkiye’de”. ALLAH BENİM ÖMRÜMDEN ALIP MUSTAFA’A KEMAL’E versin!…” MEHMET AKiF ERSOY

  hadi yavrum başka kapıya burda sana ekmek yok 😉

 346. mehmet akifin anısı said

  Mehmet Akif Ersoy sahafatın birde istiklal marşımızın şairi, hakikatten eşi benzeri olmayan büyük üstad. İstiklal marşı için kendisine verilen para ödülünü almamış. Her zaman islami değerleri savunan biri. O zamanlar sabatayist yapılanma olarak kurulan Cumhuriyetin ilanından sonra Kuranı Kerimi tercüme etmek görevi ona verilmiş. Tercüme etmişde namazın Kemalistlerce türkçeleştirme çabaları sebebinden yaptığı Kuran tercümesini teslim etmemiş. 1925 in son baharında kışı geçirme bahanesiyle Mısıra kaçmış. Dönmemiş bir daha geriye. 1926 da ölen annesinin cenazesine bile gelememiş. Kimine göre şapka kanunu sebebiyle kafaların koparıldığı günlerde şapka giymemek için kaçıp gitmiş Mısıra. Gitmeseydi beraberce Sebilürreşadı çıkarttıkları Eşref edip ile yada sadece dış politika yazan ve üstelik Cumhuriyetin politikalarını savunan damadı Ömer Rıza gibi tutuklanabilirdi. Tutuklanmaktan asılmaktan korkacak adam değildi ya şapka giymek zoruna giderdi. O sebeple gitti. O yıllarda masonik yapılanma olan Cumhuriyetin tercihlerinin kendisinde oluşturduğu hayal kırıklığını giritte sürgün bulunan Eşref Sencer Kuşçubaşıya mektuplarla anlattı. Dönmek istesede dönemiyordu yurduna. Kendisine inat (ordumuza ve millete armağan ettiği) İstiklal marşı iptal ediyor diye korkuyordu. Mısırda siroza yakalanmıştı. Ölümünün yaklaştığı 1936 yılının yaz mevsiminde İstanbula geri döndü. 5 ay kadar daha yaşadı sonra 27 aralık 1936 da vefat etti. 63 yaşındaydı. Edirnekapı mezarlığında binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Allah rahmet eylesin.

 347. cemal4u said

  ya bi defol git, yazdığın mesajları aratma bana şimdi 😉 hayatın yalan anasını satıyım, senin gibi mallar yüzünden gencecik beyinler köreliyor! azımı bozdurma benim, madem aleviler müslüman sana göre sait şizosuna niye bağlıyon konuyu, yazdığpın herşey birbirinden kopuk, sen şizosun resmen , ordan oraya atlayıp duruyon, konu sebataylık sen her sorumda konuyu alevilere getiriyon, alevi arkadaşın varmışta severmişsinde:)))) bize ne len senin alevi arkadaşalrından yalancı mal 😉 git alevilik konusunda yaz bunları 😉 burada sebataylardan bahsediliyor, varsa atatürkün sebatay olduğunua dair kesin kanıtın yaz buraya, yok internette şöle diyolar diyede başlama cümleye 😉 barda iki kişi konuşmuşmuşda şu mezarlığa gömülmüşte gibi zırvalarıda geç artık 😉 yoksada söyleyecek başka bir şeyin bu konu hakkında artık defol git bu konudan 😉 başka konu aç bildiklerinle ilgili, gelelim orada göt edelim seni 😉 ama burası senin şizo ürünlerin için artık doldu 😉

 348. halifelik said

  Ben aleviliği İslam dahilinde görüyorum. Hz. Alinin yolundan. Bir sürüde Alevi arkadaşım var. Daha evvelde yazmıştım. Bu sözden gocunulacak hiçbirşey yok.

 349. halifelik said

  Ben sana hiçbirşey demedim. Nesin ne değilsin beni ilgilendirmiyor. Ben Osmanlıyı savunuyorum Kimin ne olduğuna karışmıyorum bile. Seni kendi haline bırakıyorum. Şimdi bana arıza yapma elimde başka bilgi var onuda koyup çekileceğim.

 350. halifelik said

  Free Stand ahlaksız saldırılara engel ol ayıp oluyor. Ben bilgi veriyorum. O sadece saldırıyor. Ben başka bilgiler vereceğim. Çek şunu aradan.

 351. halifelik said

  30 yıl seçim ile halifelik. 30 yıldan sonra saltanat bünyesinde halifelik. Osmanlı o halifelikle 401 yıl islamiyeti savunmuş. Sen Osmanlıya düşman olduğun için bizim değerlerimizede düşman olman normaldir. İslam coğrafyasının yarısından çoğunu işgalden kurtarmış. Yavuz Selimin Memluk seferine çıkmasının sebebi Haremeyni şerefeynin anahtarlarının yani Mekke ile Medinenin yönetiminin kendisine peygamberimiz tarafından rüyasında verildiğini görmesidir. Peygamber efendimizin görüldüğü rüya rahmani yani gerçeklik içerir. Yavuz Selim Mısır seferine gider iken atından iner yürümeye başlar. Paşalardan biri iner kendisine neden yürüdüğünü sorar. Peygamber efendimiz önümde yürüyor der. Yavuz Selimin hilafetinin hak olduğunun delilidir bu haller. Çünkü islamla Hıristiyanlık 400 yıl sürecek toplu bir harbe ölüm kalım savaşına girmiş.Osmanlı bütün İslam alemini savunuyor. Onun için Arabistanve Afrikanın yarısı alındı. Onun için Hindistana Sumatraya seferler ilan edildi.
  Daha evvelde demiştik Portekizliler Kızıldenize girip peygamber efendimiz Hicazdan Hazreti Muhammed asm.in mezarını soymaya naaşını çalıp Avrupaya kaçıtmaya çalışıyorlardı. Kutsal toprakları koruyabilecek güç sadece Osmanlıdaydı. Osmanlı oraları alarak korudu. İslamın coğrafyasınında en az dörtte üçünü korudu. Kimleri tutarsanız onlarlasınız.

 352. cemal4u said

  len dıbık ne biliyon alevi olduğumu, nasıl insanlarsınız len siz, illa birine bi etiket yapıştıracaksınız!!! seninle adam gibi konuşmam için önce ADAM olman lazım senin söbü 😉 önünüze geleni bir dine sokup çıkartıyorsunuz sonra saygı bekliyorsunuz 🙂 sana gram saygım yok. çünkü sen ADAM değilsin 😉

 353. halifelik said

  Cemal ahlaksız yazacaksan bana yazma. Biz edebimizle yazıyoruz. Osmanlıda içenlere sen bir örnek göstermişsin ben beş üstüne koymuşum. Sen niye yahudileri tutuyorsun. Sanane internetteki bilgi hakkoların ağzından. Saidi Nursi büyük adam siz alevi olduğunuz için düşmansınız. Sizin islamınız size göre. Çok doğru alevileride biliyorumda. Sen yanlış olanı savunuyorsun. Edepsiz yazıyor dereceni ortaya koyuyorsun. Adam gibi yazamayan yazmasın. Kötü söz yazan kendini yazıyor beni değil. Ben edepli yazıyorum.

 354. cemal4u said

  otaklı yazını gördüm, bence sen videoları tam izle 😉 şizo saitle işim olmaz bnm 😉 orda sinan meydan ismi varsa gerisi teferruattır 😉

 355. cemal4u said

  “Benden sonra Hilafet, yani Şeriat otuz yıldır. Ondan sonra vahşi meliklik, krallık başlar.”“Hz Muhammed s.a.v”(bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)

  halifelikle papalığı aynı kefeye koyuyorsan zaten uçmuşsun sen:))) islamiyette ruhban sınıfı yoktur şeker şey 😉

  abbasilerde, yezidin soyuda alkol almış paşam 😉 osmanlılarda 😉

  ayrıca sanane kimin namaza gidip ditmediğinden ? sanamı verildi çetere tutma görevi? senin gibi kara beyinliler yüzünden islamiyet anlayışı bu hale geldi…. söbü

 356. halifelik said

  Cemal Osmanlı halifeleri içki içermiydi diye sormuş youtubeden örnek göstermiş. Biz atlamışız. 2.Abdülhamit akşamları rom içermiş. Abdulhamit nisan 1909 da padişahlığı bırakmış. 104 sene evvel.Kendisi öleli 95yılı aşmış. Ben onu tvde çıktığında izlemiştim. 29 Osmanlı halifesinden içtiği bilinen sarı selim ve dördüncü Muratta var. Başkada içenler vardır. Ama içmeyen daha çok. Mehmet Reşatın, Vahdettinin. son halife Abdülmecidin içki içtiğini bilmiyoruz. Birde padişahlardan Yıldırım Bayezıt çok içerdi. 2. Bayezıtta gençliğinde biraz.
  Halifelik biteli 89 yıl olmuş. Ülkede o zamanları hatırlayan bir kişi bile kalmamış. Hıristiyanlığın ruhani lideri papa duruyor. İslamın halifesi yok. İslam baş liderinden yoksun. Bu nasıl bir baskıki Suudi Arabistan, İran, Pakistan, Mısır yada Endonezya bu süre zarfında bir islam halifesi çıkartamamış. Kemalistler halifeliği kaldırmamışta bu makamı cumhurbaşkanlığı makamının bünyesine almışlarmış. Hani Cuma selamlığına çıkan reisi cumhur varmı. Cumhurbaşkanlarından ilk olarak Turgut Özal cuma namazlarına gidiyordu, ardından Süleyman Demirelde gitti, Ahmet Necdet Sezeri bilmiyorum. Abdullah Gülde gidiyor. Ama halifelik reisicumhurluk makamının bünyesine alındıysa cuma selamlıkları olması lazımdı. Yani cumhurbaşkanı baş imam olması gerekirdi. Atatürkün gizlenen mektubunda Mustafa Kemal paşa halifeliğin geri getirilmesini istemişmiş. Bu yılın 10 kasımı gelince göreceğiz gerçeği. Bakalım böyle bir temenni varmı? Bakalım halifelik geriye gelecekmi? Hiç sanmıyorumya Böyle bir şeyin olduğunu. Kemalistler duysa en başta onlar başlarlar halifelik istemiyoruz diyen sokak eylemlerine. Kahrolsun şeriat diyenlermi dersin, Mollalar İrana diye bağıranlarımı ararsın. Sürüsüne bereket.
  ————–
  İnternette gördüm. Vitali Hakko yahudi işadamı. Vakkonun sahibi Hakkolar Mustafa Kemal Atatürke çok borçluyuz demişler. Başta servetlerinin başlangıç sebebi paşaydı diyebilirmiyiz. O şapka işinden çok da iyi para vurduklarını biliyorun. Ta 1925-30 lu yıllarda. 1925 te oldu şapka devrimi. Ne canlar yanmıştı o şapka giyme meselesi yüzünden memleketin dört bir yanında. Ne ocaklar sönmüştü kimbilir..

 357. gerçek tarih said

  Profesör doktor Atilla Yaylanın geçtiğimiz yıllarda Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleri çarpıtılınca hem hakkında dava açılmış, hemde kendisine yönelik olarak linç kampanyası başlatılmıştı. Zaman gazetesinin bir haberine göre ogün hocayı konuşmacı olarak davet eden Ak partinin İzmir il gençlik kolları başkanı Zafer Kürkçü 7 yıl sonra kendisinden tekrar özür dilemiş. ‘Partimize zarar gelmemesi için aradan çekildik. Şimdi kendisinden helallik istiyorum.’demiş. Bu ülkede başbakan olursun Cumhurbaşkanı olursun hükümet olursun istersen Ataya muhalif ol dokundummu çarpıveriyorlar. Aslında iş Atatürk meselesi değil. Atatürkçülük üzerinden beslenen dönme diktası sürüyor 75 yıl aradan sonra halen daha sürdürülüyor. 1928den 1960 a kadar ülkede Osmanlıdan kalma Osmanlıca arap harfleriyle yazılan hat sanatı bile yasakmış. Kime ne zararı olacaksa. Herhalde o dönemlerde bu sanatı icraa edenlere terörist damgası vuruluyordu. Yada gerici yobaz deniyordu. İrticacı falan. Siz Atatürkden büyük yokmu zannediyorsunuz. Allah tabiyki varda. Peygamberler, ABD, İngiltere Fransa, Çin, Alamanya, Japonya, Vatikan vs.hep daha büyük. İran ve Suudi Arabistan devlet yöneticileri Türkiyeye gelince anıtkabiri ziyaret etmiyor. Demekki onlara birşey yapılamadığına göre onlarda çok büyük. Ağalar kaldırın düşünce üzerindeki diktayı. İfade özgürlüğüdür, yalan tarih değil bize lazım olan. Çoluk çocuk bile biliyor gerçek tarihi korku bokuna söyleyemiyor. Herkes bilecek ama kimse korkudan hiç birşey söyleyemiyecek diyorsanız. İşte baskıcı dikta burada. Sabetaycıların diktası. Türkiyeyi avucunun içine almış olan Beyaz Türklerin gizli iktidarı.

 358. çokbilmiş said

  Ağa deliliğin ne olduğunu ben bilirim. Adam veli. Arada şaç teli kadar fark vardır kimine göre. Kimine göre dağlar kadar. Adamın kimseye zararı yok.
  Delinin tarifini daha evvel yapmıştım. Saidi Nursiye suspus adam ona deli raporu verenler sabetaycı. Ayaklanmayı gericiler dediğin islam evladı çıkardı gibi gözükür. İşin içinde dönme oyunları vardır şeriat gidiyor diyerek ayaklanmayı çıkarttıran. Ayaklanmayı bastıranda yine dönme kuvvetler. Balkan milletleride var bu işin içinde. Maksat 2. Abdülhamiti tahttan indirmek. Biraz hacı hoca asıp kesmsk. Birazda sarayları soymak. Osmanlıyı paylaşmak. Sabetaycıları ülke yönetimine geçirmek. Öbür kuvvetler bu isyanları bastırr ama ABD donanmasıda Akdenizde. Osmanlının eli kolu bağlanmış. Oyun büyük oyun malum çevrenin dönme dolapları.Adana taraflarında ermeni ayaklanmaları oldu onlarıdamı islam evladı çıkarttı. Sen geç onu Balkan kimi milletleriyle birlikte Sabetaycılarla ermeniler Osmanlıyı yemeye uğraşıyor. Sen yiyecen ben yiyeceğim kavgası var. Olaylarda islami Türklük üçüncü bile değil dördüncü beşinci sırada.

 359. çokbilmiş said

  Otaklı ağa senin lafın bana. Saidi Nursi Kürt ben Türküm. Ben adamın inanç kısmını desteklemişim. Siyasi faaliyetleri yok. Ülkeye ayaklanmamış. Ben niye bu adamı teröristlerle aynı kefeye koyayım. Ayaklanmayın diyen biri. Ayaklanın demiyor. Siyasi meselelerde ben Türküm tarafımda bellidir.
  Risaliye Nurlarda siyasi içerik yok. Adamlar beş vakit namazlarını kılıyor. Yani İslam yada Türk düşmanlığı yok. Nurcuların çoğuda Türk. Siz bu konulara yabancısınız. Okuduğumu anlamadığım meselesine gelince dön dön aynı konular. Sıkıyor artık. Demekki okumadımda öylesine üstünkörü baktım.
  Yorgo milleti dolandırdı müslüman gözüken biriydi aslında ortodoksdu dediğin.İnternette Saidi Nursi için aslında gizli Hıristiyandı onlara hizmet ediyordu diyenler var. İyide Nurcular hep namaz kılıyor. Namaz kılan hıristiyan olurmu. Çamur atıyorlar. Risaleyi Nurlarında içeriği Kurandan. İsa peygamber gelecek. Onu saidi nurside diyor. Gelir gelmez meselesi müteşabi ayet kabul ediyor üzerinde durmuyorum. Bu yöndeki inancım bende gizli kalsın. Şimdi birde onları karıştırmayalım. Yorgo meselesine atıfta bulunup Türkiyeden bazı müslümanlarda alamancıları dolandırıyor diyorsan Allah herkese akıl fikir vermiş.Birşeyler ummasalar paralarını kaptırmazlar. Ben ummuyorum. O sebeple dolandırılmıyorum.Dolandıranların işi Allaha kalmış. Yazışma bitsin artık.

 360. Sebatay citkanlari. Demisin. ,sizin evliyaniz .Kürt olduhu icin, Kürtceyi tabioyi biyordu. Pekiyi Ermeniceyi ,kimden ögrenmis .Acaba
  Bu tiplerlen ,Yavuz Han, ugrasmis. 3 Murat han ugrasmis En sonunda Aptül Hamit Handa ugrasmis. 31 Mart iasyanini ,Yobazlar cikarmadilarmi. Sizin Evliya dediginiz Saidi Kürt Basrolere oynuyormus .Bakmislarki akli dengesi yerinde degil Timaraneye tikmislar. Kücük Vali . rapor vermis, bir boka yaramaz. Denizliye gönderip Hapise tikmislar. Denizlidede yeterli ,akil hastasi varki simdi bile. rum dönmesi mahalelerde nurcuya raslanir.

  Simdi anlâdinmi
  cemal… isalâh cemalin bozuk degildir.

 361. cemal4u said

  otaklı tam olarak ne demek istediğini anlamadım.

 362. Cemal Kusura bakma, Simdiye kadar .Seni Birsey zanetimde ,birsürü yazdim. Sen okuduklarini dahi anlâmiyormusun. Sen nurculukta kal sakin baska tarafa ,katilma. belki bir ise yararsin Iste sizin hakiki Evliyaniz Kürt sait. .Allah kürtleri yaratiki daglar bos kalmasin.. Cenabi Allah herseyi yerli yerine koymazmi.

 363. çokbilmiş said

  Kızın biri 3 yıl önce yaşı 17. Gelmiş işyerime. Telefonumu şarj edebilirmiyişm diyor. Tamam dedim. Şarj olurken telefon geldi.Birşeyler istiyorlar. Kıza güya telefon şirketinden şu kadar para çıkmış şu kadar kontör yatırırsa parayı vereceklermiş. Kızda yemiş yalanı. Anlattım dolandırıldığını inanmadı. Komşuları çağırıp şahit tuttum. Kızın 600ü gitmiş. Öbür 600ünü ben kurtardım.Karşıdaki dolandırıcı dine kitaba Allaha sövüyordu işini engelledim diye. Şimdi karşıdaki adam dindarmı. Yoksa din iman düşmanımı.

 364. çokbilmiş said

  Otaklı kafanın boş kurgularını doldurma oraya. Kim kimi dolandırıyorsa lanet olsun. Beni kimse dolandıramıyor. Çünkü kimsenin malına mülküne tamah etmiyorum. Birileri birilerini dolandıracağı zaman dindar gözükür bu onun dindar olduğunu göstermez. Bir sürüde yalan vaatte bulunurlar. Kanmayacaksın gözünü açacaksın. dindarlar değil dindar gözükenler dolandırıyor. Alakasız şeylerı konu deyip dolduruyor oraya. Birine bu tür meselelerle gelindimmi güvenilir yakınlarından en az 10 kişiye danışılacak ne yapayım diye. O zaman hiç kimse dolandıramıyor. Ben hiçkimseyi dolandırmıyorsam şu şöyle yapmış bu böyle etmiş banane.

 365. çokbilmi said

  Otaklıya gelince. Atatürk için baba tarafı Yunan, Sırp yada Bulgar diye yazanlar bile var internette. Ben Arnavut diyorum. Çünkü öyle biliyorum. Latife hanımın akrabalarından Mehmet Sadık Öke Mustafa Kemalin Rum bir kadından çocuğu olduğunu ancak nikahsız birliktelikteb olduğundan çocuğun sahiplenilmediğini gizli tutulduğunu (rum ailede kaldığını)açıklamıştı hemide televizyonda. Padişahların anası şumuş bumuşlara gelince Türkiyenin 3te birine yakını bugünkü sınırlarımızın dışından doluşma. Yani aslı dönme. Bunu milliyet olarak söylüyorum din olarak değil. Bu topraklar en az 3 milyonluk göç yemiş balkanlardan ve kafkaslardan ayrıca Kuzey karadenizden. Kimin kime ne söylemeye hakkı varki.Zaten 1924 te toplasan 12.5 milyon.(1923 ekim sonu 12339000). 1924ten sonrada Bulgaristandan ve Romanyadan göçler aldık. Hemde yüzbinlerce. 1939 da 200000 kişiyle Türkiyeye katılan Hatay Arap, ben orada bulundum. Arapça konuşuyorlardı.Balkanlar kafkaslar anadoluya harman olmuş, Azda olsa Macarlar, Polonyalılar bile gelmiş.

 366. çokbilmiş said

  cemal onların hepsinin cevabı binlerce olarak var.Yunanla Osmanlı imkanları kullanılarak savaştı. Yunan yenildi. Ermenileri Kazım karabekir yendi. Onlar çete devlet değil. Güneyde halk Fransızları kendi yendi ANkara hükümeti savaşmadı.Ülke 1918 sonunda işgale uğradığından 3 sene önceki Çanakkale zaferleri artık hükümsüz kalır. Bizi işgal edenler. 650milyonluk Britanya, 140 milyonluk Fransa ve sömürgeleri, 110 milyon ABD ve filipinler, 80 milyon civarı Japonya ve Kore, 30-35 milyondan fazla italya ve sömürgeleri, Belçikası var Yunanı var, onları yenebilsen Çin, Orta ve Güney Amerika var, ötede Sovyetlerde sana karşı döner. Velhasıl bizi BM işgal etmiş. Yendik demek kendini kandırmaktırç Hepsi bütün kuvvetleriyle doluşmasa bile 11.5-12 milyon nüfuslusun direndimmi eziverirler. Yunanı tepwe tepe yendik. Ama Osmanlı

  imkanıyla ve birileirnin yardımlarıyla. Atatürk 1923 e kadar çok dindar bir Müslüman. En azından öyle gözüküyor. 1924ten itibaren yüzlerce belki binlerce hoca darağaçlarında sallandırılmış. Bir şapka yüzünden. Artık kendin anla.
  Atatürkün ve avanesinin yani akrabalarının sabatayist kökenli olduğu on kere yazıldı belkide. Cenazeler Teşfikiye camisinden kalkıyor. Atatürkün inanç sistemini Can dündar kendi kaleminden yazmış. Meşhur Kemalist. Ata ‘Bizler maymuınlarız düşüncelerimiz insan dermiş.
  Sen Saidi Nursiye saldırma ben sizinkilere saldırmıyorum. Onu geç Ben Saidi Nursicide değilim. Sadece iftira atıyorsunuz. Adamın çok güzel islami eserleri var. Kürtlere özerklik meselesine ben Türküm. Bu konuda Türkiyeyi tutarı. O konuya zaten girmemişim. Lozana gelince 1908 sınırlarımız 7338000km2, 1923, 766000 km2 bu 1926 da Musulun kuzeyi elden gidince 762000 e düşmüş. Zafere bak. Mondros bile bundan genişti, Sınır 36.paralelin güneyinden geçiyordu. Kadir Mısıroğluna göre. Ayasofyanın laneti yalandır değildir.Onu bilmem. Kemalizmdede o kadar çok yalan düzmece belgeler varki koymuşuz çoğunu.Ben sigara içmem. Ordan burdan kopyala yapıştır yapma malum kaynaklardan sende yaz.
  Otaklı Ümit kafasının boş kurgularını yazarak sorularına cevap arıyor.

 367. cemal4u said

  sizin için özel kolleksiyonum , üstüne bi sigara içersiniz artık sebatay çığırtkanları 😉

  http://youtu.be/FDwF-1Kh5FU – Atatürk ve islamiyet 😉
  http://youtu.be/1_1V4-Pf0aE – Ayasofya laneti yalanı 😉
  http://youtu.be/kcYwOY9xTGk – Atatürk kimseyle savaşmadı yalanı 😉
  http://youtu.be/bzG5TVsARBY – Atatürk ateistmi? Sebatayistmi? 😉
  http://youtu.be/u2Q7IkkxpWA – Hür Adam Said Nursi 😉
  http://youtu.be/0IE6hYs5Hyk – Lozan anlaşması nasıl bir hezimet?
  http://youtu.be/OV9kuqZFKCQ – Osmanlı Halifeleri Alkol Kullanırmıydı? içki içermiydi? 😉
  http://youtu.be/qQjcM6ZQrhg -Atatürk kürtlere özerklik verdi ? 😉
  http://youtu.be/HQplybrBZh0 – Gökten indiği sanılan kitapların doğmalar 😉
  http://youtu.be/gtdQZqoEwjI -Osmanlı imparatorluğunu Atatürk yıktı ? 😉

 368. Senin uydurmalarin diyorsun. Islamiyete ,erdim kisi vardir. mutlak muhakak ,egitimden gecmesi mecburdur.
  Mahmurede dogar manevi insan terbieyle bügür o iman . Allah Insani yaratip öteki yaratiklarina ona secde edin dedi..Insan Ancak Allaha secde eder. Basaka bir varliga ,secde etmek sirktir. Evliya nedemektir . Bu günkü lisana göre purofos manasindadir. Olsa dahi oda yer icer sicar dehilmidir. Islam mi anliyamiyanlar . Islamda bas olur fakat lider olmaz. Hak yolundan ayrilmis Hirstiyanlik Yola girmemis rafiziler gibi.
  Yanliz sunu iyi bil.. Hakin kapisi her zaman ardina kadar aciktir. Salatanlari sarlatanligi . Kaldirip atan .Kabul edilir.
  Büyük yalan Büyük iftira Kürt Evladi resülmüs.

  Diyorsinki hersey babadan olur. Pekiyi Kabire girende Imam neden meftanin valide isminlen telkin verir.
  O sizin Hocaniz Yorgo Akcabatin köyünden olsa gerek. Bir olayi anlatirken yalan konustugu yüzünden akiyor.. Ilkönce Almanyada emegiyle calisan iscilerin . Helal kesimden sucuk üredecegiz deyip .Haklan insanlari dolandirdi.
  O esasinda daha gizli ortokslugu birakmamistir, Ayni cürük elma gibi ici baska disi baska. Yiyene afiyet olsun.

 369. sonuç said

  Biz hiçkimseye şu yada bu demiyoruz. Bu yazdıklarımız tarihin doğru bilinmesini hiç bir şeyin saklanmasına gerek olmadığını göstermek amacını taşıyor. Tarih doğru bir şekilde bilinecekki ondan gereken dersler çıkartılacak. Bir daha aynı acılar yaşanmasın diye. Bir daha tarihimiz bu şekilde tekerrür etmesin diye. Geçmişteki acılar geçmişte kalmış. Onu yada bunu suçlamayacağız. Bir daha millet olarak kendimizi öyle zavallı durumlara düşürecek hatalardan kaçınacağız. Yoksa kendimize daha çok kurtarıcılar ararız. Onuda başkaları dikiverir başımıza. Bize ya avunmak yada bin misli abartarak övünmek düşer.

 370. bitsin artık said

  onlar senin uydurmaların. Tamam bitti artık yazışmaya gerek yok. Ben çekiliyorum. Herşey yazıldı bitti. Adnan Oktar tayfasınında ne yaptığı ne ettiği beni ilgilendirmiyor.

 371. insan Islama , hizmet etmesi , degil Islâm ;insana hizmet etmesi icin. Allah tarafindan yer yüzüne indirilmistir.
  Peygaberin Kürtlere Betuvasi vardir. Kürt Nerden Evladi resül oluyor.
  Nursi Kürdi Türkce dahi bilmezmis. Yobazlar bunu bilmiyorlar. Kürten olsa evliya koyma avluya.
  Adnan Oktar gibi Yavudilerin Adami . onu Ortaya cikarip adam yerine koyuyor. Mehti gelecek Hz Isa inecek gelecek Simdiye kadar evlenmemis rahibeleri becerecek. Islamin neresinde vardir.?

 372. bitsin artık said

  Saidi Nursi ben peygamberim demiyor. Sen onu sahte peygamber yerine koymaya kalkıyorsun. Adam külliyatlarını Kuran demiyor. Kuranı Kerimide değiştirmiyor. İslama hizmet eden külliyatlar yazmış. İslama hizmet ettiği için sistem onu tehdit görmüş busebep ile 27 sene hapis yatırmış. Kuranı değiştirmemiş kendisi islama hizmet için külliyatlar yazmış. Peygamberimizin soyundan olduğu ispatlanmış birisi. Nurcularda islama hizmet eden insanlar. Kemalist sistem onu tehdit görerek ömrünü hapislerde çürütmüş. Sen o dediklerini 1924-30 döneminde hocaları dar ağaçlarında sallandıran kimi kamalistlerin arasında ara. Müslümanlara iftira atma. Hem Kurana inanmadığına dair şiir yazarsın sözler söylersin hem islamla işim olmaz dersin. hem islam alimlerine olmadık iftiralar atarsın. Biri Atatürk tanrıya inanıyormu diye yazmış ona hemen kafir dersin. Ya sen ne kadar garip bir adamsın. Olaylaraişine geldiği gibi bakıyorsun. Ömrü islama hizmetlerle geçen Saidi Nursiye mürted diyorsun yalansa kendin öyle oluyorsun islam inacına göre. O konuları deşme. Ben çekileceğim banada yazma. Konu Saidi Nursi konusu değil. hadi eyvallah.

 373. Saidi kürdi . Bir mürtet Degilmidir. Hz Resül .Haka yürüdügü , vakit bir sürü sahte peygaberler türemis. Hz Ebügü Bekir . bunlarlan ugrasmis ve savasmistir.. Nasil vahsiyi gönderip , Sahte kadin Peygabri öldürmüstür.
  Sizin O Saidi kürdi . Cehenleme girmeye raziymis. Islâmiyet öyle bir seriati vardirki hic bir sahtekarligi kabul etmez.. Seytani icinden kovan adam kisi bunu görür.
  Kurani kerimi kimse bir harfini dahi degistiremez. Nur cemati Cahiliye devrini tekrar yasiyorlar.

  Hasa Allah aklimizi sapittirmasin. Amin.

 374. cevap verelim said

  Fre Stand kafir sözü senin yazı için söylenmiş burada bana bulaşan birşey yok. Saidi Nursi deliymiş. Hemen şöyle diyeyim. Mustafa Kemal paşa hoca efendi diyor sen deli diyorsun. Paşadan dahamı iyi biliyorsun. Deli adam 27 yıl hapislerde tutulmaz. Cezayi ehliyeti yoktur çünkü salıverirler kendi haline oda gezer durur divane bir şekilde.. O süper akıllı olduğu için sistem onu milleti bazı gerçeklere uyandıramasın diye hapiste tutıyordu. Adamın suçu olsa zaten anında sallandıracaklar dar ağaçlarında. Ona buna kafir diyeceğine sen önce kendine bak Kuranın ayetlerine yalan diyen sözüm ona müslüman vatandaş. Hemide Alamanya vatandaşı. Ona buna kafir demek sanamı kalmış. Akıllım. Onun mezarı denize atımadı. Atıldığı söylendi. Devlet biliyor yerini. Velevki senin dediğin olsun. Denize atılmış olsun bu o zamanki sabatayist yöneticilerin dindar halkın inancına ne kadar zalimhane bir şekilde düşman olduklarını gösterir. Çünkü bunu Hıristiyan yada yahudi bir din adamına asla yapmazlar yapamazlar. Ağa babaları burunlarından fitil fitil getirir böyle birşey yaptıkları zaman. Sabataycılar yüzünden müslüman kendi ülkesinde garip kalmışsa onu o duruma düşürenler utansın.

 375. Saidi Nursi Kürdi . Mustafa kemal Atatürklen karsilasmis. Siz nasil Müslümansainiz. O kürt Saidi bir kerm Türkce bilmez mis . 31 Mart nümyasinde Aptül hamide karsi . hareket yapilinca , adam yerine koymayip. serbest birakmislar. Sonradan .Kuvaimiliye Tamamen idareyi. ele alinca .Deli oldugu icin. Biraz iceri tikmislar .Menderes . Halki kandirmak icin . Onu hapisten cikarip . Adam yerine koymustur.
  Cünkü Vaziyet ,fena gidiyordu.
  Biz Türk milleti . Daha cok . ugeasimiz var galiba.

  Surda asagida ,Yazmisinizki Atatürk Tanriya inaniyordu AMA Ulan . Beyinsiz Allahlan onun arasinda olan bir is. Inaniyorsa Allah bilir inanmiyorsa gene Allah bilir. Beyin siz islam demiyormuki. Herkes kendi bilir . Ben sunu anliyorum Hepiniz Siyonislerin adamlarisiniz.
  Pekiyi Atatürk Allaha Inanmiyorda Sen mi inaniyorsun . Islamin . Karesiligi Küliyen KAFIRSIN..

  Bozkutcularin lider Iyiki O kürdün Mezarini kaybetirdi. Simdi Yobazlar Türkün Düsmanlari . Kabe yerine koyacaklardi..

 376. Vahdettine ift said

  1909 yılı nisan ayının başlarında 31 mart ayaklanmasını bahane eden Selanikteki hareket ordusu sözde bu isyanı bastırmaya İstanbula gelmiştir. Ordu Türk olmayan Balkanların rum, bulgar, ulah, arnavut, çingene daha başka kim varsa türk olmayan doluştuğu bir ordudur. Ordudakilerin yüzde atmışı sabatayist yani Yahudiş dönmesi. Mustafa Kemalde bu orduda kurmay yüzbaşı. Sultan İkinci Abdülhamit kardeş kanı akmasın düşmanlar sevinmesin diye kışlalardaki birliklere hücum emri vermez. Birde kimbilir ejmebi devletlerden nasıl tehditler aldıysa. Hareket ordusu İstanbulda istediği gibi hareket eder. Yakaladığını sorgulayıp sen suçlusun diyerek çoğu molla yüzlerce kendilerine muhalif kişiyi gerici diyerek kurduğu idam sehbalarında sallandırır. Bu sırada İstanbulda bulunan Saidi Nurside yakalanarak sorgulanır. Sorgulamaya akıllıca cevaplar vermiş olsa gerektirki idam edilmezde serbest bırakılır. Bu olaydan sonra kendisinin İstanbulu kana bulayan bu birlikleri kast ederek ‘ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM’ dediği bilinir. Zira en yakın dava arkadaşı Derviş Vahdeti yakalanarak halkı ayaklanmaya teşfik ettiği irticacı yani gerici olduğu ve ingiliz ajanı olduğu yönündeki tamamen düzmece gerekçeleriyle İzmirde yakalanarak idam edilmiştir. Hareket ordusu İŞstanbulda yağma ve talanlar yaparak astığı astık kestiği kestik davranarak Osmanlının Yıldız sarayınıda yağmaladıktan sonra Abdulhamiti tahtan indirerek selanike sürgüne götürürler.

 377. Sormagit said

  Birinci Cihan Harbi yılları. Çanakkale savaşları bitmiş. Mekkenin ve Medinenin İngilizlere karşı savunulması lazım. Paşalar görüşüyor. Kuvvet göndereli diyorlar. Mustafa Kemal oralar için memlekete faydası olmayan yerler, hiç kuvvet göndermeye deymez. Verimsiz topraklar diyor. Paşalar biraz düşünüp kuvvet göndermeme kararı alıyorlar. Birden elektrıkler kesiliyHerkes karanlıkta kalıyor. Bunun ilahi ikaz olduğunu düşünen Cemal paşa Fahrettin paşa komutasındaki kuvvetleri hicaza yolluyor.
  Mustafa Kemal Paia ocak 1923 te İzmitte Batı Trakyanın Türkiyeye bağlanması yönündeki isteklere oraları bize birşey kazandırmaz aksine külfet getirir deyip anavatana bağlanmayacağını söylemiş. Halbuki oralar 1912 de bizden çıkmıştı. Lozanda oraları Türkiyeye bağlatabilmenin mevzusunu bile yaptırmazlardı.

 378. Saidi Nursi said

  Mustafa Kemal yanında bir şahıs Ispartaya gelmiş. Bir ara Eğridir Barlada Saidi Nursiyi cezaevinde ziyaret etmiş. Saidi Nursi Kuranı Kerimin Tin suresini açmış, ‘Biz insanı en güzel şekilde yarattık’ mealindeki ayeti okumuş, ‘bu ayet bana bakıyor demiş’ ve devamını okumuş, Sonrada çevirdik aşağıların aşağısına attık mealindeki ayeti okumuş. Paşaya dönüp ‘ bu ayette sana bakıyor’ demiş. Mustafa Kemal Paşa hiç sesini çıkartmadan cezaevinden çıkmış. Hoca efendi aynı kafada devam ediyor demiş yanındakine.

 379. alıntı said

  *Atatürk olmasaydı İngilizlerin istediği şey yani Halifelik kaldırılmaz, tüm islam alemi başsız bırakılmazdı.*Atatürk olmasaydı milli mücadele onsuz da olurdu..*Atatürk olmasaydı laik ve dinsiz bir devlet yerine Islam’ın bayraktarlığını yapan bir devlet olurdu.*Atatürk olmasaydı Ayasofya müze değil Sultan Fatih’in emaneti gibi Camii olurdu.*Atatürk Olmasaydı Çerkes Ethem hain değil milli mücadele kahramanımız olarak kalırdı.*Atatürk olmasaydı Vahidettin Osmanoğlu sürgünde değil 1000 yıllık toprağında can verirdi Atatürk olmasaydı Musul Kerkük bizde kalırdı. Atatürk olmasaydı Oniki ada bizde kalırdı. Atatürk olmasaydı o kadar insan istiklal mahkemelerinde asılmazdı. (Kurtuluş savaşı şehitlerinden bile fazla) *Atatürk olmasaydı İskilipli Atıf Hocalar idam edilmezdi.*Atatürk olmasaydı Allahuekber susturulmaya ezanlar dönüştürülmeye çalışılmazdı..*Atatürk olmasaydı demokrasiyi 1950′lere kadar beklemek zorunda kalmazdık*Atatürk olmasaydı 30 yıllık Tek Parti Diktatörlüğü olmazdı*Atatürk olmasaydı İsmet olmazdı*Atatürk olmasaydı başımızın belası CHP ve lanet 6 oku olmazdı..*Atatürk olmasaydı dönmeler Türkiye’yi, ekonomisini basınını, ticaretini ve anadolu halkını bu denli rehin alamazdı..*Atatürk olmasaydı Osmanlı’ya yıllarca sövülmezdi..*Atatürk olmasaydı Bediüzzaman hayatının yarısını zindanlarda ve baskı altında yaşamazdı.*Atatürk olmasaydı Dersim bombalanmaz onbinlerce masum kaltledilmez sürülmezdi..*Atatürk olmasaydı Şeyh Said idam edilmezdi.*Atatürk olmasaydı Batum bizde kalırdı.*Atatürk olmasaydı ecdadımızın yazdıkları eserleri okuyabilirdik.*Atatürk olmasaydı PKK olmazdı.*Atatürk olmasaydı bacılarımız başörtülerinden ötürü aşağılanıp horlanmazdı.*Atatürk olmasaydı yaklaşık 90 yıldır birbirimizle çatışmaz, ilim ve teknolojide daha ileri olurduk. (Belgelerle gerçek tarih)

 380. Emir said

  Çok ağır bir şey yokta kominist sitesi demiş birisi bu sitede değil hainlerde, birde bu siteyi kuranlara söyleyecek söz bulamıyorum demiş biri. Çok fazla yorum var tekrar bulmam çok zor. Ben çok beğeniyorum. Özgür düşünce adına. Herkes biryerlerde birşeyleri dile getirebiliyor.

 381. Free Stand said

  @tamda bu

  Hangi sitemde bana yüklenmişler? Link verebilir misiniz lütfen.

 382. gerçekler said

  Ulen bu internet denen illeti ejnebilermi icad etti. Bunların hepiciği atamıza düşmanlar. Bizimkilerde hiç işi bilmiyor ha. Neden sokmuşlar internet denen şeyi bu memlekete. Halbuki televizyon 1926 de icad olmuş 1968 e kadar Türkiyeye sokulmamıştı. Tam 42 yıl. İnternet 1996 da icad oldu. Bunada bir 42 yıl yasak konacaktı. Ta 2038 e hemde o yılın sonuna kadar ne güzel giderdi işler tıkır tıkır. Oldumu şimdi ya.Yapılırmı bu bize? Demekki neymiş, yasakçı zihniyet bazen çok işe yarıyormuş. Bu milletin bazı gerçeklere uyanamaması lazımmış.

 383. alıntı said

  Neredesin şevketlim Sultan Hamid Han
  Feryadın varırmı barigahına
  Ölüm uykusundan bir lahza uyan
  Şu nankör milletin bak günahına
  Tahkire yeltenen tacü tahtını
  Denedi bu millet kara bahtını
  Sultan 2. Abdülhamit Han geçen asrın devleti ustaca yöneterek 33 sene boyunca imparatorluğu ayakta tutmayı başarabilmiş bir hükümdardı. Devleti yaklaşık 11 milyon 824000 km2 olarak telim aldı. Devlet 7338000 km2ye dek küçüldü. Ancak hala imparatorluk idi. Tahttan devleti ele geçirmeye çalışan ittihat ve terakkicilerin çabasıyla 1909 da indirildi. 10 şubat 1918 de vefat etti. Rıza Tevfik bölükbaşı onun dönemi ile 1920li yılları karşılaştırdığı Sultan Abdülhamid Hanın ruhuna istimdad adlı isimli şiiri şöyle.
  Neredesin şevkatlim Sultan Hamid han
  Feryadım varırmı barigahına?
  Ölüm uykusundan bir lahza uyan
  Şu nankör milletin bak günahına
  Tahkire yeltenen tacü tahtını
  Denedi millet kara bahtını
  Sınadı sillenin nerm ve sahtını
  Sultan Abdül Hamid Hanın Ruhaniyetine
  Rahmet et sultanım suziahına
  Tarihler ismini andığı zaman,
  Sana hak verecek ey koca sultan
  Bizdik utanmadan iftira atan
  Asrın en siyasi padişahına
  Padişah hem zalim hem deli dedik
  İhtilale kıyam etmedi dedik
  Şeytan ne dediyse biz beli dedik
  Çalıştık fitnenin intibahına
  Divane sen değil meğer bizmişiz.
  Çürük bir ipliğe hülya dizmişiz
  Sade deli değil edepsizmişiz
  Tükürdük atalar kıblegahına
  Sonra cinsi bozuk ahlakı fena
  Bir sürü türedi girdi meydana
  Nereden çıktı bunca veledi zina
  Yuh olsun bunların ham ervahına
  Bunlar halkı didik didik ettiler
  Katliama kadar sürüp gittiler,
  Saçak öpmeyenler secde ettiler
  Bir asi zabitin pis külahına
  Bugün varsa yoksa …….
  Şöhretinde herkes fuzuli dellal
  Alemi manada bakda ibret al
  Uğursuz talihin şu gümrahına,
  Haddi yok açlıkla derde girenin
  Sehbayı kazaya boyun verenin
  Lanetle anılan cebabirenin
  Bu rahmet okuttu en küstahına
  Çok kişiye şimdi vatan mezardır
  Herkesin beladan nasibi vardır
  Selamete eren pek bahtiyardır
  Bu şeb,yeldanın şen sabahına
  Milliyet davası fıska büründü
  Ridayı hidayet fıska büründü
  Türkün ruhu zorla yerde süründü
  Hem peygamberine hem Allahına
  Sen hafiyelerle dem sürdün ancak
  ,Bunlar her tarafta kurdu salıncak
  Eli yüzü kanlı bir sürü alçak
  Kement attı dehrin mirumahına
  Bu itler nedense bana salmadı
  Bahalıydı başım kimse almadı
  Seyrandan başkaca işde kalmadı
  Gurbet ellerinin bu seyyahına
  Hoş oldu cilvesi Cumhuriyetin
  Tadı kalmamıştı meşrutiyetin
  Deccale dil çalan böyle milletin
  Bundan başka çare yok islahına
  Lakin sen sultanım gavsı ekbersin
  Ahiretten bile himmet eylersin
  Çok çekti şu millet murada ersin
  Şefaat kıl şahum meded hahına
  Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869-31.12.1949)
  Rıza Tevfik Osmanlı döneminde milletvekilliği ve Millieğitim bakanlığı yapmış 1922 de 150likler listesine alındığından yurt dışına kaçıp Suriye ürdün ve Lübnanda yaşamış 1943 te çıkan afla yurda dönmüş 31 aralık 1949da 80 yaşını aşmış bir halde İstanbulda hastanede felçten ölmüştür.

 384. alıntı said

  Millet işi gücü bırakmış internet ortamında Mustafa Kemal paşayla uğraşmış bir sürü sitede. Onun peygamber efendimiz Hazreti Muhammed aleyhiselamın varlığından 1300 (bugün 1400) sene evvelinden haberdar ettiği deccal olduğuna dair bir sürü deliller ileri süren bile var. Daha neler neler duyup göreceğiz bakalım. Detayıyla yazarak açıklayan bir sürü insan var.
  Osmanlı imparatorluğu döneminde Hıristiyanın iyisine makul kefere denirmiş, kötüsüne gavur denirmiş, çok kötüsüne ise şapkalı gavur denirmiş. Bunu gazeteci Falih Rıfkı Atay 1968 yılında basılan kitabında yazmış.
  1925 te en başta Türkiyenin liderleri şapkalı. Müslüman Türk milletinin bütün erkekleride şapka takar duruma getirilmiş. Hemde kanun zoru ile. Devir değişmiş artık.

 385. alıntı said

  Nutuk’a Yanıt 1945 yılından, dilerseniz, kısa bir süre için ayrılalım ve 1927 yılına dönelim:Atatürk Nutuk’u, 1927 yılının 15-20 Ekim günleri arasında CHP Kurultayında okumuş; Nutuk, ilk kez 1927 yılında yayınlanmıştır.Kâzım Karabekir Paşa, Nutuk’un ilk baskısı üzerinde el yazıları ile notlar düşmüş ve «Hakikat mihveri yahut hata-sevap cetveli» başlığı ile Nutuk’a yanıtlar vermiştir.***Nutuk’a cevaplar…1 – M. Kemal: “Osmanlı Ordusu her tarafta zedelenmiş.”- Kâzım Karabekir: “Bu söz doğru değildir. Şarktaki ordu İran ve Kafkas Azerbeycan’ında birçok zaferler kazanarak oralara yerleşmiş bulunuyordu. Hatta Şimalî Kafkasya’ya bile hâkim olmaya başlamıştı. Mağlûp ve perişan olan Filistin’deki Yıldırım Ordusu (M. Kemal’in kumanda ettiği Ordu) idi. Az sonra Musul, cenubundaki ordu perişan olmuştu.”2 – M. Kemal: “Ordunun elinden silah ve cephanesi alınmış ve alınmakta.”- Kâzım Karabekir: “Bu sözden, şarktaki, adına Onbeşinci Kolordu namı verilen Dokuzuncu Kolordu (4 fırkalı) müstesnadır. Ben silâh vermediğim gibi İstanbul dahilinde olduğu halde diğer kolorduların da elinden silâh ve cephaneleri alınmıyordu. (…)Çandarlıoğlu alıntı
  ———-
  Anlaşıldığı üzere Kemalizm adlı işbirlikçi sabataycı yapılanma işlerini birazcıkta yalanla dümenle ve tarihi çarpıtmayla yürütmüş.

 386. Kadir Çandarlıoğlundan alıntı said

  New York Times’da yayınlanmış bir makaleye yer veriliyor… Makalenin konusu Ayasofya’dır. Ayasofya’nın tarihi uzun uzadıya anlatıldıktan sonra makalenin bir yerinde şöyle yazıyor:”Kemal (Atatürk) Kur’an’ı istihfafla (küçümseyerek) yere atmış, kendi heykelini diktirmiş, fesi ortadan kaldırmış ve kadınların yüzlerindeki peçeyi yırtmıştır. Sultanların sarayı olan Yıldız köşkü bugün müzedir. O halde sultanın camii de (Ayasofya) niçin bir müze olmasın?”[1]Işte, yabancı gözüyle M. Kemal Atatürk Inkılabı:”Kemal (Atatürk) Kur’anı attı deniyor.
  ……….
  Bir başka yazıda Mustafa Kemal ve Cavid bey 1908 de Selanikli ileri gelen dönmelerdi. Yeni Türkiye kurulduğunda Mustafa Kemal ülkenin lideri Cavid bey maliye nazırıydı deniyor.
  ——-
  Hatay halkı 1938 de Türkiyeyemi Suriyeyemi kalma yönünde halk oylaması nyapmış. Müslüman diye Türkiyeye bağlanmak istemişler öyle olmuş. Ezan Türkçe Kuran okumak yasak. Fransız bile ezanımıza Kuranımıza karışmadı deyip şaşmışlar.
  Muşta bir hoca evinde Kuran okuduğu için valiye şikayet edilmiş. Jandarma hocayı sakalından çekeleyip şehri gezdirmiş.

 387. Köşe yazısı said

  Atatürkde insandı, yanlışlarıda vardı. Din ve musiki konusunda hataları oldu. Devlet radyolarında musikimiz üç yıl boyunca yasaklandı. Atatürkün emriyle radyolarda okunması yasaklanan klasik Türk musikisinin icraası Çankayada kurulan içki masasının etrafında ise hiçbir yasak olmaksızın uygulanıyordu… Yavuz Bülent Bakiler ‘Kemalizmin millet anlayışında dinin yeri yoktur’ başlığı altındaki yazısında geçmişte olanları hatırlatırken bugünede ışık tuttu.
  Atatürk, elbette deha derecesinde akıllı bir devlet adamıdır. Doğru, doğru, doğru. Peki Atatürkün yanlışları olmadımı? elbette oldu. Çünkü Atatürkde bir insandı. Atalarımız boşunamı beşer şaşar demişler. Ama Türkiyede Atatürkün yanlışları ortaya konulamıyor. Önce bilmeliyizki Atatürk devri Türkiyesinde bir muhalefet partisi yoktur.(Deneme için açılanlar yoğun ilgi sebebiyle kapatıldı) Muhalefetsiz Cumhuriyet rejimi olurmu? Kurulan iki muhalefetin partisine Atatürkün partisi ancak üçer ay tahammül edebilmişti. Tenkitsiz demokrasi, tenkitsiz ilim olmaz. Ama Türkiyede Atatürk katiyyen tenkit edilemez. Bizde Atatürkü tenkit etmenin ismi Atatürk düşmanlığıdır. Bu yobazca bir suçlamadır. Şahsen ben bir kimsenin ciddi ölçüler içinde Atatürkü iki saat tenkit etmesini dikkatle ve zevkle dinlerim. Ama ona bir dakika olsun hakaret edilmesine, sövülmesine tahammül edemem… Mesela Atatürkün ömrü boyunca üç ayrı Türkçe anlayışı oldu. Bunlardan ikisi ummanları dolduracak kadar yanlıştı. Nitekim birinden bizzat kendisi, ötekisinden -Güneş Dil nazariyesi- İsmet İnönü vazgeçti. Atatürkün Türkçeleşen Türkçe inanışı doğrudur. Atatürk musiki ve din konusundada yanlış adımlar attı. Bunları söylemeyelimmi? yazmayalımmı? Kendisi Çankayadaki bütün sazlı sözlü içkili toplantılarda bizim türkülerimizi, şarkılarımızı söyledi. Bizim oyunlarımızı oynadı. Ama bizim musikimiz devlet radyolarından üç yıl yasaklandı. O dayatma sökmedi. Musikide inkılap olmaz diyerek vazgeçti. Kimse bana Atatürkün Kuranı Türkçeye çevirmek için emir verdiğini, Balıkesir camisinde minbere çıkarak hutbe okuduğunu, TBMMyi bir cuma günü Hacı Bayram camisinden başlayarak tekbirlerle, salatü selamlarla açtığını sevgili peygamberimizi öven beyanatlarda bulunduğunu söylemesin. Bunların hepsi doğru, bunları biliyorum. Atatürk derecesinde çok akıllı bir insan şartlar olgunlaşmadan iktidarın bütün güçlerini eline geçirmeden Türkiye gibi Müslüman bir ülkede kalkıpta dinin aleyhine konuşamazdı. Konuşmadı. Konuşursa kendi bindiği dalı kesmiş olurdu. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadelenin hiçbir devresinde Sultan Vahdettinin aleyhinde tek cümle söylemedi. Aksine gittiği her yerde ‘Padişah efendimizi, halifemizi düşman esaretinden kurtarmak için çalıştığını’ söyledi. Duruma hakim olunca padişahıda halifeyide tanımadığını bütün dünyaya ilan etti.
  Türkiyemizin en değerli sosyologlarından Profesör Doktor Orhan Türkdoğan diyorki ‘Kemalist düşünce sisteminde millet yapısında dinin yeri yoktur!’ Türkdoğan bu kanaatte. Atatürkün bizzat yazdırdığı 40000 adet bastırarak okullarda okuttuğu Medeni Bilgiler kitabına dayanarak 4 ciltlik ders kitaplarını okuyarak söylüyor. Bende aynı kanaatteyin. Kemalist zihniyetin millet anlayışında din yoktur. Vardır diye öfkelenenler çok satıhta kalanlardır. (Yavuz Bülent Bakiler, TÜRKİYE)

 388. tamda bu said

  Mustafa Kemalcilerin hayranı olmadığım açıktır. Ancak devlet düşmanıda değilim. Ona buna düşmanca tavırlar takınmadan orta karar bir durum tesbiti yapmanın doğru olacağını düşünerek bu yazıyı yazdım. Bunada yalan diyebilecek bir adam çıkarsa kendisi yalancıdır ben değilim. Free Stand sende sayemde bayağı bir tarihçi oldun sayılır. Öbür sitende sana ammada yüklenmişler, hiçde sesin çıkmamış. Adam kendini savunur azıcık.

 389. Devlet için said

  Malum 20.yüzyılın başlarında Osmanlı imparatorluğunun sınırları çok geniş idi. 7338000 km2, O dönemde birde İran vardı bağımsız islam ülkei olarak. Onunla birlikte bağımsız İslam toprakları 9milyonkm2 diyelim. Geri kalan yaklaşık 115milyon km2 hıristiyan dünyasının egemenliği altında. Uzak Doğuda Çin ve Japonya bağımsız Hıristiyan olmayan ülke olarak. 10 milyonkm2 de onlar. Dünyanın geri kalanıda Antartika ile Grönland, yani boş topraklar.
  Hıristiyan dünyasının İslam ülkelerinin topraklarını işgal etmesinin tek amacı Omanlı devletini ve halifeliği ortadan kaldırmak. Mustafa Kemal gençliğinde bu durumun farkında. YUrt dışındaki görevleri sırasında ejnebi ülke temsilcilerine ‘Sizin amacınızı biliyorum. Siz Osmanlı topraklarını işgal edecek Bu devleti tamamen ortadan kaldıracaksınız. Siz bu toprakları benim ve oluşturacağım ekibin yönetimine bırakın.’ der. Büyük ihtimal ile durum tamda böyledir.
  Hakikattende Batı Avrupa devletleri artık Osmanlı imparatorluğunu tamamen ortadan kaldıracaklardır. Avrupada ikide bir Osmanlıyı paylaşım planları yapılmaktadır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarıda bu durumun farkında olduğu için açık açık Osmanlı sonrası için bu toprakların yönetimini onlardan istemişlerdir. Onlarda bizim dediklerimizi yaparsanız bizde Türk topraklarının yönetimini size bırakırız demişlerdir. İşte Mustafa Kemalin 1913 te Bolayırda, 1915 te Çanakkalede ve 1918 de Ceninde düşmanlara karşı aldıkları bazı yenilgilerin ana sebebi budur. Osmanlı imparatorluğunun tamamen ortadan kaldırılacağı artık kesin olarak bellidir. Devlet Düşmanlarınada gücü yetmiyor. Kemalistler belli savunmalar yapıldıktan sonra birazda mecburiyetten olsa gerek Afrikadaki, Balkanlardaki ve Arabistandaki yada arap bölgelerindeki toprakları bu düşman ülkelerine bırakarak Anadolu ve Trakyanın bağımsız olarak Türklere kalmasını garanti altına almaya çalışmış olmalılar. Sonrasında Padişahlığıda Halifeliğide kaldıran aslında Hıristiyan dünyasıdır. Yeni Türkiyeye devrimleride onlar yaptırmıştır. Türkiyede onlarca yıl süren sabatayist yapılanmada onların eseridir. Durum böyle gözüküyor. Yunanla yapılan savaş ve kazanılan zafer Osmanlının kurulan yeni ülkeye devir teslimi için gerekli şartların oluşmasını sağladı. Osmanlı devleti ortadan kalktıktan 30-40 yıl sonra Hıristiyanlar tarafından asırlardır işgal altında tutuklan bütün müslüman devletlerde tekrar bağımsızlığına kavuşmaya başlamıştır. Doğru yada yanlış bulunur ancak olay tamda böyle gözüküyor. Zaten 1918 de yayınlanan Wilson prensipleride Türkler barışa razı olurlarsa kendi hakimiyet bölgelerinde onlara bağımsızlıklarının verileceği açıklanmıştır.
  Devletimiz koruma kanunları ile onun bunun canını yakacağını bu gerçeği açıklaması lazım. Bazı şeylerin açıklanmasının artık zamanı gelmiştir. Malumya o dönemde Osmanlıda batı karşısında müthiş zavallılık ve bizi bu şartlara düşürecek şekilde ortada mecburiyet durumu vardır. Süper kahramanlık yoktur. Neticede sıkıntılı yıllar geçmiş Türkiye artık aslına dönmüştür.
  Yok Atatürk deccalmiş hainmiş kafirmiş olaylara böyle bakmak bence çok hatalı. Asırlar boyunca Osmanlı imparatorluğuna kimi dönmelerce içeriden yapılan ihanetlerin, batınında bize karşı gerekli tedbirleri fazlasıyla alarak ve geçen zaman içerisinde yüzlerce misli güçlenerek Osmanlı devletini kendisi karşısında zavallı durumlara düşürmüş olması bizi 90-100 yıl önceki çok sıkıntılı durumlara düşürmüştür. Sıkıntılı durumlardan çıkış açıkladığım şekilde olmuştur.

 390. Atatürkten anı said

  1936 yılında ağustos ayında Mustafa Kemal Atatürk Yalovadaki Millet çiftliğinde iki katlı bir köşk yaptırmış. Köşkün hemen yanında bir ağaç dallarıda köşkün camından içeriye giriyor. Oradaki görevliler ağacın dalını kesmek istiyorlar. İzin vermiyor paşa. Dalı kesmeyin Köşk taşınacak diyor. Köşkün altına raylar döşenerek bir kaç metre öteye taşınıyor. Kendiside bu çalışmaları bizzat takip ediyor.Bu olay gazi paşanın ağaç sevgisini göstermek için kimi ders kitaplarına bile konmuştur.
  İyide bahsi geçen iki katlı köşk tamamen ahşaptan. O köşk yapılacak diye kaç ağacın canına okundu kimbilir. Bence paşa oradakiler için ben bu ülkenin tek lideriyim ben ne istersem onu yapmak zorundasınız diye düşünerek orada bulunanları biraz uğraştırmak istemiştir. Olurmu olur. Yada başka ağaçlara ne olursa olsun ama benim bahçemdeki ağaçlara dokunmak yasak göz zevkimi bozmaya hakkınız yok diye düşünmüş ve bu düşünceyle köşkü taşıtmış olamazmı. Yorum okuyanın.
  Bu arada Atatürkün boyu 1.74m. kilosu 75, ayakkabı numarası ise 42 ymiş. Haberlerde söylendi.

 391. doğru yaz said

  Otaklı Ümit dengesiz yazılar yazarak bizide zor durumda bırakma. Bizde karşı cevap vermek zorunda kalıyoruz ayıp oluyor sonra. 25 ağustos 2001 de yahudi iş adamı Üzeyir Garih Eyüp Mezarlığında Yener Y.nin bıçaklı saldırısı sonucunda cinayete kurban gittiğinde bütün Türkiye tek yürek olarak üzülmedimi? Sabatayist dediğin Barış Manço herkesi ekranlara kilitlemiyormuydu. Ölünce bütün Türkiye şok olmadımı? Ermeni, yahudi, Hıristiyan, Bulgar, Yunan, Rum yada Yezidi, Alevi, Sünni olmak diye bir suç yok önce bunu bir öğren. Arap olmakda suç değil. Millet şurada tesbitler yapıyor. Atatürk sabatayist olmuş
  olmamış, Arnavut olmuş olmamış, ne var bunda. Suç olsa site görevlisi Free Stand yazmaz böyle bir şeyi. Atatürk Türkiyeyi kurmuşmu kurmamışmı önce ona bir bak sen. Sapla samamnı birbirine karıştırmasana. Kafanmı bozuktur ne ölçüsüz yazılar yazıp durma millete. Beceremiyorsan yazma işini adam gibi çekilirsin yazı işinden. Bizide hasta etme burada.

 392. doğru yaz said

  Free Standın kaynakları diyor sabatayist yani yahudi kökenlimi diye. Kim havlayacaksa ona yada onun kaynaklarına yada internetteki diğer kaynaklara havlasın.. Ben anlamam. Sayin Ot aklı. Anadınmı he anadınmı yoğusa anayamadınmı. Anayamadıysan bidaha bidaha anadalım. Sabetaycı olmak suç değil künaf değil. Önce bunu bi öğren bakeem.

 393. . Hazreti seytan nasil Melek olmamistir Simdiye kadar gösterilenler . Bir sikiniste melek bir silkiniste ,seytan olmuyurlarmi..
  Ensomunda Israil .Elektironok .Aletleri vermis. Iste bir silkiniste seytan oluverdi.. Ismarliyanlarda bir silkiniste Melekiseytan oluverdiler.

  Allahin bir lutfudur senin gibi Ot beyinlileri Vatanimizda var etmesi.
  Er bakanda Ibranilere veryansil ederdi .Sonrada en iyi sözlesmayi Yavudiye yapardi. Simdi Senin gibi Ot Beyinliler bu isleri bilerekmi yapiyorlar bilmiyrekmi?

  Neymis Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dönmemiydi. Olan Nankör havhavlar. Bu gün Islâm olarak en müneveri bol ülke Türkiye degilmi.

  OSMANLI KURULUSUNDA PADISAH ANALARI GARI mÜSLIMDEGILMIYDI

 394. Arap dehilmi iyisininde . kötüsününde Bir insanayarar bir isleri varmidir. Hesinin boynu altinda kalsin.

 395. veda said

  Lut kavmi Arap değildir.Yahudilerde arap değilidir. Arabın ıyiside olur kötüdüde, başka milletlerinde öyle. Arap düşmanlığı islamm düşmanlığından kaynaklanır, yada öyle bir izlenim verir. İblis melek olarak değil meleklerin hocası olarak yaratıldı. Melek nurdan iblis ateşten. İnsan topraktan. İnsan üstün yaratıldı diye çekemedi düşmanlık etti. Allahda onu huzurdan kovdu.

 396. Arapca nur Türkce savki.. Dünyada bütün kötülükler Arapladab baslamadimi. Yavudiler Arap degilmidir. Lut Kavmi nedir.

 397. Arapca Isiga nur denmezmi. Eskiden. Bagzi Alevilere Isik denmezmiydi. Atesin cikardiginada Isik denmezmidi.
  Iranda Zerdusiler. Atese ibadet etmiyorlarmi…Yezidiler Hala Melik tafiz deniyorlarmi.
  Iblis Melek olarak yaratilmadimi. Kiskacligindan hasetlihinden Kovulmasdimi.
  Süfyanilerin verdigi derslarden ögrendigini bana söyleme. Son zamanlarda Tuzlaya ,Gebzeye ne kadar Rafiznin geldigini biliyorum.
  Ben sana bundan önce Söyledim. Ben Fikriylen Bilojmilen Türk küm. Allah beni böyle yaratmis. Karada lesker .Denizde Levent.
  Gönülde Osmanliyim. Kimse bunu degisteremez.
  Simdi Tam 62 Yasindayim Hala kimse benim gibi yelkenden alamaz kimse benim gibi kürekte duramaz.
  Avan saraydaki eski ustalari bilirim kurucesmdede Tuzlata Mustafapamuk vardi usta. Bunlar Osmanlidan kalan miraslardui.

 398. veda said

  Şeytan hiç bir zaman melek olmamıştır. İblisde olmamıştır. Farklı yaratılmıştır onlar. Melek nurdan iblis ateşten. Öğrende gel.

 399. Serdar Efendi Rafiziler Gazi Musatafa Kemal Atatürkü ,Aslinda sevmiyorlar. Zanrdiyorlarki Osmanli liyi O kaldirdi .Onlarin münasabeti bundan ibaretir. Benimse Ruhum Islam On dan hic süpen olmasin. Her olayin her seklin olusumu .Allahin arzusuylan olusur.
  Allahin En gözde Melegi seytan .Kiskac ligindan ve gururundan dolayi. Yanlislâra düsmedimi. Emin ol Bunlari yapitiran Cenabi Allah degilmidir. Seytani Seytan Melegi Melek Yapan CenabiAllah Dehilmidir. Bu muamayi insan cöze bilirmi.?
  Yaratigi Insana bu kudreti vermemistir-

 400. veda said

  free standla yazış. onun kaynakları diyor sabatayist yada yahudi asıllı diye bak sayfanın başında her şeyi yazıyor adam. o cevap versin sana. beni boşver ben sıkıldım. boş veriyorum bu konuları. sen inkar edince körmüsün kaynakları gözünün içine sokuyoruz desin. doğruyu söyleyen herkes emnperyalistmi diye azarlasın seni. hadi eyvallah.

 401. veda said

  bu konular kaç sefer yazıldı. mustafa kemalde haham olmuyor, şemsi efendi okulunda okumuş. edirneden bahseden kim. Selanikin 3e biri türk, 3 te biri rum, üçte biride dönme denirdi. m. kemalde arnavut kökenli diye yazdım. açıkça dönme yazan kaç eser var. ben yazmayacağım artık. sen nasıl görmek istiyorsan öyle gör.

 402. Sayin Ot kafa Edirnede Hahm okulu yoktur . Busöyledigin okul Izmirde bir aralik faliyete bulunmus. Edirnede Evet bir yavudi mektebi varmis. Rilozof Riza terik te o okulda okumus, Sonra Se4laniklilerin ,hepsi Müsevi degil .Ana döludan göctürülen bir sürü göcer konarlar varki, bunlar özbe öz Türktürler. Bu sizin cikardiginiz Dedikodu Emperyalislerin , cikatmasidir.

  Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürkün . Asagi yuk bütün resimlerini tetkik ettim katisurete , Bir Türktür.

 403. veda said

  Otaklı ağa başlık yanlış gitti. Yeter artık yazışmayalım. Gözünü seveyim. Ben sıkıldım bu işlerden. Sen Atatürkü sev. Ben senin sevgine na diye karışayımki. Adam öyle böyle ömrünü doldurmuş tarihteki yerini almış. Kendi Balkanlardan getirdiği guruplar onu çok seviyorlar. Alevi guruplarıda çok seviyor. Birde Ege bölgesi falan. Diğerleride değil ancak herkes kendi işinde gücünde adıda pek gündeme gelmiyor. Yeter yazıştığımız.

 404. kimhain said

  Ben demiyorum intermette bulunan kaynaklar yahudi asıllı diyor. Haham okulundan mezun oldu diyen kaynaklar var Şemsi efendi aslı Simon zvi, oda Sabetay Sevinin soyundan. Onun okulundan mezunmuş. M.Kemalin akrabalarının manevi evlatlarının, Fikriye ve Latifenin cenazeleri hep sabetaycıların cenazelerinin kalktığı İstanbul Teşfikiye camisinden kaldırıldı. Sabetaycılar tam yahudi değil kimine göre içdünyalarında yahudi dışa müslüman görünenlerden kimine göre ise Arap islamına şeriata karşı islamı değişik yorumlayan guruplar. Ben yazıları bıraktım. Bana yazmana gerek yok. Haydi iyi geceler.

 405. Ben kati surete . Ermenilere karsi bir düsüncem yok. Erneniler bizim insanlarimizdir. Memleketimizde bir sürü. Aile kavkalari oluyor ,kimi gelinini kaynanasini,, ve yahut. kendi öz oglunu öldürüyor. . Ermeniler ne yaparsak yapalim , Bizm insanlarimizdir.
  Bensana Ermeni dedimki . Bizim kurtaricimiz . Gazi Mustafa kemal Tatürk ke Yavudi diyorsun. Ben sana Ermeni dedim ne oldu ates aldin.

 406. cevap said

  Eğer ben ermeni değilsem. İftira atana ne diyeyim. Türkoğlu Türküm, Osmanlı torunuyum o sebeplede Osmanlıyı savunuyorum. Türkiyeyide Osmanlının devamı devlet olarak görüyorum. Eleştirim sadece Kemalistlere. Biz buraya kaç sefer yazdık devlet beni ne zaman isterse o zaman gelip alır diye. Ben bir tek kelime yalan yazmıyorum. Türküm ve müslümanım. Tarihi çok iyi bilirim. 10 senemde devletin resmi kurumlarının ortasında geçti sözü devlet memuru olduğumu göstermez devletin beni bildiğini gösterir. Sen iftira atmak istediklerini ermeni diye damgalıyorsun. O yozgatlılar seni Alamanyalarda bulup sormasınlar hesabını. Gebze bölgesinde Darıca, Çayırova, Tuzla, Hereke ve Yarımca hatta Derince bölgesinde Osmanlı döneminde bile Ermeni yaşamamıştır. Kasten karalama yapıyor iftira atıyorsun.

 407. Sari cizmrli takma isim. Mehmed aga. ismail..Ben seni taniyorum. O isimde takma. Kim Atatürkün yolunda olanlara .Bulâsanlar devamli hüsrana ugramisâr dir.. gebrzeye kökeni Ermeni olanlarda gelmistir. Bunlâr Alevi olmuslar.. Yeterki Türke düsman olsunda ne olursa olsun.. Sen Devlet memuruyum. diyorsun. S,S.K-. Memurumusun. O zaman eskiya oglu .Gandi Ermeni karisimi kemalin adami gibisin…Ne fiski yerseniz .yeyin hic bir .b k yiyemesiniz. Devam edin devam. Yozgat Ermenileride bir sey yapmadiniz.

 408. sarıçizmelimehmetağa said

  Benim rengim gayette açık. Senin rengin kapalı. Resmi kanallar beni biliyor. Benim en az 10 senem devletin resmi kurumlarının orta göbeğinde geçti. Devletimiz bana güvenir. Sana belki güvenir. Onun için boş konuşma. Yarbay ‘Ne arıyor bu? bu kadar askerin içinde. alın bunu,’diyor. cevap ‘Olurmu ya o bizim adamımız?’ Daha fazlasını yazamam. Etme ağa, biz bu devlete canımızı veririz. Ben sadece Kemalizmi eleştiriyorum.

 409. sarıçizmelimehmetağa said

  Ya benim atatürkü sevmediğimi nereden çıkarıyon ağa. Öyle şey olurmu Atatürkü sevmemek başlıbaşına suç. Sen bana iftira atıyon. Biz koruma kanunlarının gerek olmadığına inanıyoruz. Çünkü bilinsin herşey ne değişecek. Seven yine sevecek Otaklı ağa gibi. Nasılsa herşey tarih olmuş. Ağa ben Gebzeden diye yazarım imkanlarım geniş. Bakarsın Türkiyenin bir başka bölgesinden karalarım. Onu geçtik. İnternet ortamı. O isimde sallama. Sayki göbek adım. İş gene gelir sarı çizmeli mehmet ağaya dayanır. Salakmıyım ben kendi adımı kullanıp burada yazacak kadar. Feysim var. Tamamen çakma. Ne yapacağım. Kendimimi lanse edeceğim.

 410. Iyi olani kimse degil. Gerici olanlar. Iyi sevmezler. Yatar kalkarlar da. degil,.Huhu cularda esasinda, Atayi sevmezlerimis.
  Varligin Dogusu.. Basköylü Hasan efendi… Rafizilik,Kemilik,Racilk,Zeydiler, ve Sayire. Batnilk ..It,Hava Anadan doganlar..
  Sit, Naciye, anadan doganlârdir. Batini Erleri Atatürkü öldürdü SAhipsizleri sadedip güldürdü.
  Iste ayni sizin gibi iylige Düsman olanlar görüyorsunuz,,,, yanliz degilsiniz… Renki karanlik Ismail.,,,

  Cizmenin rengini degisterebilirsin gabzeden ismail.

 411. sarıçizmelimehmetağa said

  ‘Mühim değil nasıl olursa olsun Toprak herkesi kabul eder. Gidilecek yer yalnız topraktır.’ demişsin. Otaklı Ümt cennet bu cümleyi cehennem yok anlamında kullanmamışsındır inşallah. Malum inanç durumunda garipçe. Ağa Allah varsa cennet cehennemde vardır. Kuranı Kerimde geçen herşey kelimesi kelimesine doğrudur. Biz burada fikir mücadelesi yapıyoruz. Ateistler yada kimi deistler akıl ve bilim diyor. Bizde onlarda Allahtan demişiz. İspatınıda koymuşuz daha evvel başka sayfalarda. Tekrar tekrar aynı şeyleri yazacak değiliz. İnançlara saygı.

 412. sarıçizmelimehmetağa said

  Meğer tuzlada yangın çıkmış boya fabrikasında şimdi samanyolu tvde söylüyor tersane dediğin omu ondanmı bahsediyorsun yoksa ağa. İftiradamı atıyorsun şimdi bize. Ben yazdan beri İstanbul il sınırlarının içine bile girmedim.

 413. sarıçizmelimehmetağa said

  Ben sarı çizmeli Mehmet ağa, Atatürk zamanında Tuzlada tersanemi varmış. Amma yaptın ağa. Ağa sen ünüversitelerde dindar olduğu için hakları yenen inançlı kesimin hakkını savunsana birazda. Bu Fethullah Gülenin yada şunun bunun dersanelerinde okumuş denerek harcanan gençlerin, Başörtüsü taktığı için okul önlerinde ağlatılan tahsilleri yakılan kız öğrencilerin hakkını savun.Kemalist ideolojinin büyük başları iktidar olamıyor diye 1960 da 71 de 80 de darbe yapanları 1997de darbe tehditleriyle sağcı hükümetleri devirenlerin düşünce sistemini savunuyorsun hep. Biz Atatürke ve atatürkçü düşünceye hiçde düşman değiliz. (Atatürkçü arkadaşlarımız var. Aramız bozulmasın diye o konuları deşmeyiz arkadaşlığımız sürüp gider.) ancak dindar kesim atatürkçü geçinenlerin onlarca sene boyunca kendilerine yönelik olarak yapılan hak gasıplarından muzdarip. Biz sadece eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Atatürkü toprak kabul etmemiş diye çocukluğumuzdan beri hep duyarız işin orası bana inandırıcı gelmedi. Boş efsane. Birde Seyit Rızadan banane devletin askerlerine silah çekmeseydide ipin ucunda sallandırmasalardı.

 414. Tuzladan ismail . Atatürk tersanelerini. sabota bi ,ediyorsunuz, öyle degilmi. bunlarida. Atatürk düsünmüstü. Yakin . Atatürkten kalan, ne varsa yok edin. isteginiz bu..Semi kim yetistirdiyse .Düsman olman icin, yetisrirmis.
  Müim degil ,nasil olursa olsun . toprak kabul eder. Gidilecek yanliz topraktir Aferin ismail Seyit Rizayi yanlisliklan asmislar….

 415. internet ve Atatürkçülük said

  Cumhuriyet döneminde özellikle Özellikle Mustafa Kemal Atatürk döneminde herkes Boşnak, Çerkez, Arnavut, Roman, Arap, Laz, Kürt, Abaza, Gürcü, Çeçen, Zaza vs. Türk olmaya zorlanmış. Diğer alt kimliklerde zorla Türk olarak nitelendirilmiş. Cumhuriyetin ilk yıllarının adalet bakanı Mahmut Esat Bozkurtun şu tarihi sözü oldukça meşhurdur. ‘Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek bir hakları vardır. Türklere hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman ve hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler.’
  Bu söz aslında kafatascılık içeriyor. Ülkemizde yaşayan alt kimlikleri aşağılıyormu, Türklükte birleştirmeyemi uğraşıyor ben işin orasını anlamam. Neticede ben Türk olduğum için Mahmut Esat Bozkurtun bu sözünde bana dokunan hiçbir şey yok. Sanki biraz hoşumada gidiyor desem ayıp olacak birilerine çok iyi biliyorum tepkide alacağım. O sebeple susuyorum.
  Ancak Cumhuriyet döneminde onlarca sene boyunca birde onmilyonlar yeni kurulan sistem gereği Atatürkçü olmaya zorlandı. Okullarda sabah öğle akşam milyonlara Atatürkçülük öğretildi. Halen daha bu durum böyle devam ediyor yanılmıyorsam. Belki Atatürkçülük bazı kesimlerin inancına tam olarak uymuyor. Belki inançları sebebiyle haksız yere gerici yobaz olarak adlandırılan kesimler bu kemalist dayatmadan hoşlanmıyor. Onlara bu hak bile tanınmadı. Bu sebeple çok fazla insan Kemalist kadrolarca baskı altında tutulup seneler boyunca sindirildi. Resmiyetteki çeşitli hakları başka guruplarca ellerinden alındı. Atatürk tarihin bu zamana kadar gördüğü en müthiş kahramanıydı ve asla eleştirilemezdi. Hakkında yanlış birşey düşünülemez söylenemezdi. Heryere heykelleri dikilip yarı tanrı bile ilan edildi. Gelgelelim zamanla internet diye birşey icad oldu ve bu sayede herbir gizli haller birer ikişer ortaya dökülmeye başlandı. Sır diye pek birşeyde kalmadı sayılır artık hani. Kemalizmi kuranlar interneti hesap edememişlerdi ne yazıkki.

 416. Vahdet aleminde pek bos bulundum.
  Gafletle bu deni dünyaya girdim.
  Elestü besminde sarhost bulundum
  Kendi ikrarimlan belaya girdim.

  Hic böyle aykiri revisim yoktu
  Damdan düser gibi gelisim yoktu.
  Tavuk pazarinda bir isim yoktu.
  Yok yere halk ile kavkaya girdim

  Herkesle didindim,nefes tüketim
  Baslibasima bir sürüye yettim.
  Kil-ü kale düstüm hocalik ettim.
  Hak deye bir kuru davaya girdim.

  Seytana uydumda haka inandim.
  Terbiyeyike fitrat degisir sandim
  (Dünya cennet olur)dedi inandim
  Icinden cikilmaz hülyaya girdim.

  Bilmem ne kar ettim neye yaradim?
  Cok düsman kazandim bir dost aradim,
  Her yere Bas vurdum halki taradim
  Zindana tikildim saraya girdim.

  Bak su gönlümdeki sevki sevki mrside
  Hedef oldu sinem ta ni Yezide
  Elimden tuttu bir sahs i güzide
  O zaman tarik i hüdaya girdim…

 417. O yazilana karsi.. Gazi Mustafa Kemal Atatürkün validesinin .kabir tasinda dine yönelik ,hic bir imare yokmus… . Seni ne ilgilendiriyor. hem sanane.
  Biz layikligi benimsemis bir ülkeyiz bundan önceleri yazimistim.. Herkes Kendi mezarina kendi girer. Cehnet cehelem Ikiside hak
  Sen ne söylenmesini bekliyorsun. Türkiye cumhuriyetinin . Münever ,kalbur üstü insanlarin Kimi soruyorsunda Söliyeyim Hepcein Türk olmus Vede Türklügü zirvelere ciatmaya calisiyorlar. Hic Kimse onlarin ,papuclarini bile yaliyamazlar.
  Aptez almak Namaz kilmak hic bir ise yaramaz.. gönlü bok, Olduktan sonra Istedigi kadar yatsin kalsin.

  GaziMustafa Kamal Atatürkü batniler öldürmüs. is bitti Harc biti yapi paydöst,

  Artik Hakayürümüs bir kisi icin . bu kadar laf ediyoesun, senin ne hangi yolun oldugu bilimiyormu?

 418. zübeyde hanımın mezarı said

  Malum Mustafa Kemal paşanın annesi Zübeyde hanım 14 ocak 1923 te izmirde hayata gözlerini kapadı. Paşa cenaze namazına katılamadı. Latife hanımın Zübeyde hanım için yaptırdığı mezar taşı Hüvelbaki Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretleri validei muhteremleri Zübeyde Hanımın ruhuna rızaen lillahil fatiha sene 1338(1923)yazılarıyla donandı. Bu mezar taşı 1940ta yerinden sökülerek müzeye kaldırıldı. CHP hükümeti yeni bir mezar taşı yaptırdı. Atatürkün annesi Zübeyde hanım burada yatmaktadır. ölümü 14 ocak 1923. Mezar taşında dini bir ibare yok.(Akitten)

 419. Sen öyle san said

  Benim ismimi bilmiyorsun. Medeni durumumu bilmiyorsun. Sallama yazıyorsun. 15 sene evvel öyle dindar gözüküp milleti dolandıran birini komşular öyle dövüyorlarki adamın ömründen 20 yıl kesin gitmiştir. Dolandırdıklarının parasınıda ödettiler. Beni biri dolandırmaya çalıştı. Yarın gel dedim hallederiz adam gider gitmez akrabalarını arayıp beni dolandırmaya uğraşıyor dedim. Adam ertesi günü ben seni dolandırmıyorum rezil oldum diye ağlıyordu. Osmanlıda 600 yıl boyunca ne kadar üçkağıtçı paşanın kellesi gitti biliyormusun sen. Çoğunun malına mülkünede el kondu. Adamın soyunu kuruturlar.

 420. Ben sünilerin icne girdim . öyele salaklarki ,bir iki onlarlan namaz kildinmi ,herseyi bitiriyorsun
  Nic bir seyden anlâmiyorlar. ne millet. ne millett-
  Yahu Tamer senin hic sesin cikmiyor. ne oldu.. yoksa hanim mi geldi. Ortada gözükmüyorsun..

 421. Cevap said

  Ağa 4 ay işlettin beni . Bilmeden hakkında yanlış cümleler kullandık. Kusura bakma . Hakkını helal et

 422. Seyit Mahmut Hayrani Evladi kureyis. ve omun oglu Düzgüm Baba Hayri selâmed Fatiha ,Huuuu diyelim ve bu Ocak Kureyis san ocagi. inatci basidik . Lesker olduklari icin düze inmemisler Kimseylen kontak kurmaya cekin misler. . iste simdi simdi. Dünyayi alemi anliyorlar. Onlar Beni sevmezler fakat Allah cahidim olsunki ben onlardan rasiyim.

 423. Bende Bir Cevap veriyim dedim Meyzen Tefik Babadan Sözümüz meclisten disari.
  Kime sordumsa seni,dogru ceyap vermediler
  Kimi hirsiz.kimi alcak kimi,deyyus!dediler.
  Künyeni almak esen,partiye ettim telefon
  ((Bizdeki kayda göre o BIZDEN dediler.

 424. Dersim said

  Ben yollamadan yazı gitti devamı şöyle
  Kadın harp teyyareciniz serahatinde büyük kahramanlıklar göstermiştir. Verilen vazifelerde daima ön safhalarda yürümüş en büyük tehlikeleri göze alarak vazifesini daima ön safhada yürütmüş en büyük tehlikeleri göze alarak vazifesini son hadde kadar yapmıştır. Havanın fenalığı cesur türkkızını hiçbir zaman vazifeden alıkoyamamıştır. Yağmurda ve rüzgarda hiç umulmadık uçuşlar yapmış, verilen vazifeyi görmüş, daima harekat noktasına dönmüştür. En fena şartların altında bile bu noktadan başka bir sahaya cebri bir iniş yapmamıştır.
  Sabiha Gökçenin kahramanlığı uçuş arkadaşlarından başlayarak alay kumandanlarına ve nihayet genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ile bütün amirlerin hayret ve dikkatini celbetmiştir.
  Asırlarca devam eden mahrumiyetlerden sonra tam bir hakla ve tam kudretle umumi hayata giren Türk kadınının geriliği ve feodalizmi yıkmak için son bombayı atması çok dikkate değer bir tarihi hadisedir. Binlerce Türk anası Dersim hareketine gönderilen yavrularının matemini tutmuşlardır. Bugün cesur bir Türk kızı memleketi bu eski dertten kurtaracak bir tedavi ve ıslah hareketinde en faal rollerden birini oynamış ve bu gözyaşı menbaının her vakit için kurumasına amil olmuştu.
  ——-
  Otaklı ağa senden aldığım belgede bu. Ben Atatürke yazılan ağır yazıları özel hayatla ilgili olanları kabul etmiyorum zaten diğerleride her yerde yazılıyor. Herkes yazmış bizde yazmışız. Yazma dersen istersen bundan sonra yazmayalım. Hatırınımı kıracağız.

 425. Dersim said

  Mustafa Kemal Atatürk döneminin ağır vakaları 1920 den 1928 yılının sonuna kadardır. Oda ilk üç senesi Osmanlıdan Türkiyeye geçiş dönemi olduğu içindir. Bu dönem hakikatten çok kanlı olmuştur. Bu durumu resmi tarihte kabul ediyor. Devrimler ve devrimlerin sebebiyle çıkan bazı ayaklanmalarda çok kanlı bastırılmıştır. Devletler zaten kurulurken böyle şeyler hep yaşanır. Lozanda İngilizler ve müttefikleri devrimlerin yapılması ve islamiyetin ezilmesi sözünü almışlar sıkıntılar buradan kaynaklanıyor.
  1930da Menemen hadisesi görülüyorki o kadarda vahim sonuçlanmamasına rahmen oradaki halk üzerinde korkunç baskı yaratmıştır. Yönetim sabatayist idi. İngilizler vur demiş onlarda resmen öldürmüş hesabı çok fazla yasak getirip çok baskı yapmışlar. 1930 larda kısmen rahatlama var. 1937-38 de Dersim olayları var onuda senyazmışsın. Senin faceden aldıklarımı koyuyorum buraya.
  1937-38 Dersim katliamı ölü sayısı 50000 (Gerçekte 13806). Devlet eliyle işlenen bugün belgeleri birbir ortaya çıkan olaylardan bütün yetkililer sorumludur.
  15 ekim 1937 de Tan gazetesinde yer alan bir haber sadece senin facebookunda var. Fazla sakıncalı değil o sebeple alıyorum buraya.
  Birkaç gün evvel ilk kadın teyyarecimiz Sabiha Gökçene murassa bir madalya verildiği zaman uçuş tatbikatlarındaki hizmetlerinden bahsedilmişti. Bu hizmetlerin mahiyeti serahatle ortaya konulmamıştı. Bunada sebep şu idi. Feodalizmin son döküntülerinin tasfiyesi için esaslı tedbirlerin tarihi bir ehemmiyeti vardır. Bunların millete ve dünyaya esaslı bir surette bildirilmesi İsmet İnönünün büyük nutkuna bırakılmıştı. Bu nutuk bütün hakikati ile ortaya konduktan sonra Sabiha Gökçenin hizmetlerinden sarahatle bahsedebiliriz.

 426. Sende anliyamadin gitti . bunu bilmiyorsunu. Alevi demek islami gönlünde tasiyan kisi demektir. Nasil herseyin sahtesini cikardilar. Iste bu dedikodular. bu iftirala. bide bu iftiralara inanlar,
  Inanalar da sucludur.
  Hesabi mahsere kalmistir kalmistir.
  Türk Milletini tekrar .kendine gediren. GaziMusta Mustafa Kemal Tataürke .Asari pasaya,, bilerek bilmiyerek iftirayi hakaretler yadiranlarin hesabi insalâh ahirete kalmaz.
  Islami yanlis yolara götürüp tekrar cahiliye zamanina götürmek istiyenler.
  Alevim deyipte meydana cikanlarlan is biligi icine giriyor Ali yolu elbete o degildir,
  Mademki Allah bir yolu vardir . Bu yolda kin haset kiskaclik gurur fesatlik. varlik biriktirme. Allahin yaratigini hor görmre yoktur..

  Ayri yola giden gide bilir onada karsi gelmek dogru degildir. Yobazlik ta dahil

 427. cevap said

  Ümit Otaklı ben bu sefer cevap vermeyeyim dedim ısrar ediyorsun Yavuz selim koca padişah. Arabistanda sıcakta bunalacakta üstünü açamıyacak. Son halife abdülmecin 1931 de Pariste deniz kıyısında mayolu çekilmiş fotoğrafı var. Mustafa Kemalinde 1930 lara ait benzeri fotoğrafları var. Yavuz Selim döneminde fotoğraf makınesi yoktu bu sebeple ispat edemiyoruz. Birde bedeninde çıkan çibandanda belliki Yavuz Selimin kanseri içindedir.
  Benden alevilere kafir dememi beklemiyorsun herhalde. Namaz kılanlarını gördüm kaçsefer. Kuran okuyanınıda gördüm. Dinde yorum farkı var bazı yerlerde. Senin dediklerinin ne kadar doğruluk payı var onuda bilmiyorum. Cemal benden iyisini bilir o açıklasın neyin nesi olduğunu.
  Ya birde ben eğer senin dediğin gibi ibrani olsan bunu kendim bilir hiç çekinmedende açıklarım. Sen insanları olduğu gibi değilde
  kendi görmek istediğin gibi görüyorsun. Birde Mustafa Kemalin maaşı konusunda bilgi böyle ben ne yapayım. arada enflasyon farkıda var. Bunu gözardı etmiyelim. Sabatayistlerle ilgili herşey yazıldı. Drtraylarıyla daha yazılacak birşey yok. Osmanlıya oyun edilmiş.

 428. Bundan önce söylemistim. Sen ibrani kokuyosun. Hep isin sukadar para ali yor. yok geliri bu kadar.
  Isin gücün. paraylan. Basimiza belâ olan islâmiyetin inanci, bir kisiyi Müslüman yaparsaniz. Cenlete gidersiniz.
  Iste bu Felsefe Türk milletini Bir türlü toparlanmasina firsat vermiyor.. Olur olmaz karkterde kisileri icimize aliyoruz

  Simdi daha cevabi vermedin Sabataisleri kim icimize pervasizca sebataisleri almis iyi yerlere yerlestirmistir.

 429. atatürk yorumları said

  Bizim Atatürke zerre kadar düşmanlığımız yok. Ancak bazı şeylerin aşılmasının zamanı geldide geçti bile. Tarih olmuş artık bazı şeyler. Mehmetali Birand, Ahmet Mete Işıkara, Kamil Sönmez, Toktamış Ateş, Ferdi Özbeyen normal ömür sürerek eceliyle ölen insanlar bunlar. Hepside Atatürkün ölümünden sonra doğmuş ömürlerini doldurup ölmşler. Yani devirler değişmiş. O halde halen koruma kanunları neyin nesi, neyi kimden saklıyorlar. Mantığı yok. Atılan yalanlar ortaya dökülmesin bütün mesele bu. Çok insan sabredin az kaldı 5816 kalksın o zaman herşey ortaya dökülecek diyor yorumlarda. Kalkmaz bu yasak. 100 yılda geçse kalkmaz. Sabataycıların işine gelmez bu yasağın kalkması. Sadece Atatürk meselesi değil bu mesele sabetaycı dümenleri var işin içinde bir sürüde.

 430. atatürk yorumları said

  Bir ilginç tesbitte ben yapayım. 1906-8 yıllarında rütbesi yüzbaşı olduğu yıllarda Mustafa Kemalin maaşı sadece 3 lira 80 kuruş. 1928 de 5000 lira. 1930 lu yıllarda 13000 lira.

 431. atatürk yorumları said

  Youtubeden yorum sabricann 7 ay önce
  Ne rezillik çektiksek Bunların düşündüğü Cumhuriyetten çektik Vergiler zulümler Açlık darbeler Ekeonomoik krizler Borsa denen yahudi oyunu Ülkenin zulüm ile yönetildiğ Miletvekillerin maaşından belli Osmanlı zamnında 1915 te vekil maaşı 500 lira iken M.kemal gibi Ajanlar görünürde vatanperver ama gerçekte hain olan sırf milletin parasını yemek ve şan şöhret için bu yola atılanlarla 1930 yılında vekil maaşı 12 kat artarak 6.000 lira oldu şimdikilerde M.kemalin yolundan gidiyor.
  ————
  Cumhuriyete bari dil uzatmadan yaz ulan işin o tarafı devlet düşmanlığı olur. Birde bu sarı paşayı sevmeyenler Mustafa ismini ona yakıştıramıyor. M.Kemal diyorlar.

 432. atatürk yorumları said

  Bu resmi kurumlar beni niye takip ediyorlar anlamadım. Benim kadar düzgün yorum yazan yok. Başka yerde yutupta yorumlara giriyorum ne küfürler. Sanırsın makineli tüfek yağmuru var. Atatürkçülere Rum kırması tekrar kuracan Osmanlıyı sürecen bunları Balkanlara diyen bile var. Resmi kaynaklar ben ne yapayım Kemalist maya bu millete tutmuyor demekki. Bunda benim ne suçum var. Siz sabah öğlen akşam Atatürk deyin. Milletin çoğunluğu sabah öğlen akşam Osmanlı diyor. Bizim aslımız Osmanlı. Bizim suçumuz verdiğimiz bilgilerle milleti uyandırmak. İyide daha evvelindede ne biçim yorumlar yapılmış. Demekki millet biliyor neyin ne olduğunu.

 433. Bir kere Osmanlida basi acik .doplasilmaz, Padisa üstsüz dolasica. kati surete.Ciplak dolasmaz.. Sen türkiyedeki..bir birinde son derece ayri olan, inac veya din guruplari vardir.
  Mesela kilictar oglu. sosyal sigortada müdürlük yapmis. bu zaman icinde bütün Dersimlileri. bir dereceden ebekli olmalarini saglamistir.
  Alevilerden baghiz ediyorsun. sen onlari tanimiyorsun, Ne Türklügü nede Müslümanligi kabul etmezler.
  Bir insani Zorlan istedigin yöne getiremesin.. Hele hele sana düsman olana.

 434. başka atatürk said

  Tarihçi yazar Fatih Bayhan gerçek Atatürkü resmi tarihin anlattığı Atatürkün pençesinden kurtarmak için hayli zaman önce kolları sıvamıştı. Atatürkün başörtülü aynı zamandada mağdure eşi Latife hanımefendinin yakınlarıylabilhassa yeğeni Sadık Öke ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda hayli mesafe kat etti. Bayhanın teyzen latife, Atatürkle geçen bir ömrün saklı kalmış hikayesi adlı eseri sayesinde Güçlü ve zayıf yöneriyle Atatürkü öğrendik. Fatih Bayhanın dikkat çektiği nokta önemli
  ‘Atatürk ne kimilerinin öne sürdüğü gibi kusursuz nede bazılarının sırf karalamak için iddia ettiği gibi kusurlarla dolu bir insan. Savaş meydanlarında dehasını konuşturam büyük devlet adamı aynı zamanda fareden ödü kopan bir insan. Atatürk insan güçlü yönleri var, zayıf yönleri var. Bizler, Kemalist laikçi yobazların elinden bir istismar aracını alıyor topluma gerçek ve büyük Atatürkü anlatıyoruz.’
  Fatih Bayhanın kitabında altı çizildiği üzere karizmatik bir lider olan Atatürkün etrafında bir menfaat şebekesi türüyor. Bu menfat şebekesi günümüzün Kemalist laikçi yobazlarının yaptığı gibi Atatürke yakınlıklarından istifade ederek devleti alabildiğine soyuyor.Bugünün 28 şubat, ergenekon, balyoz savunucuları o soyguncuların evlatları… Ve onların kullandığı birkaç şuursuz.
  Resmi tarih yalanlarının gözler önüne serilmesi Atatürkü küçültmez. Resmi tarih yalanlarıda Atatürkü büyütmez.
  Atatürk, padişahımız Vahidüttin Han hazretleri tarafından Milli Mücadele için görevlendirilmiş bir Osmanlı askeridir. Padişah Atatürkü Anadoluya kişisel servetini feda ederek gönderirken ondan vatanı kurtarma sözü alıyor. Meselenin bundan sonrası malum.
  Gerçekler gün gibi ortada lakin laikçi Kemalist yobazlar resmi tarihin anlattığı çatık kaşlı Atatürk imaının sarsılmaması dolayısıyla kurdukları rant tezgahlarının bozulmaması için her türlü rezilliği sergileyeceğe benzer.
  Mesele ortada. Gerçek Atatürkün ortaya çıkmasından dolayısıyla istismar vasıtalarının ellerinden gitmesinden endişe duyan sütü bozuk İ.T. kalıntıları panik halinde. Hele.
  Fatih Bayhanın Atatürkün aslında Selanikli değilde Malatyalı olduğunu iddia etmesinden kısa bir süre sonra manevş kızı Ülkü adate
  peninde Babam Atatürk Malatyalıdır dediği ortaya çıktı ya. Panik binbeşyüz. Atatürkün annesi Ayşe hanım. Babası ise Mehmet Reşat bey. Babası Mehmet Reşat bey şehit olunca halası Zübeyde hanımın yanına götürüyorlar küçük Mustafayı. Zübeyde hanımda kendi nüfusuna kaydettiriyor. Fatih Bayhanın bir süre sonra piyasaya çıkacak olan Mustafadan Kemale Atatürkün büyük sırrı adlı kitabında bu durumu şüphe bırakmayacak biçimde belgeleriyle ispat edeceğini söylüyor.
  Laikçi Kemalist yobazlarda bu panik niye. Aynı mekanı paylaşmakta olduğu İsmet İnönünün hemsehrisi ise Atatürk bunda ne kötülük var. Atatürkün aslında Malatyalı olduğunun ortaya çıkması Malatyalıları sevindirmezmi? Bir kitap çıksın hele bakarız. (yeniakit 5 ocak 2013 Serdar Arsevenin köşe yazısı)
  ————-
  Herkes birşey uyduruyor kendi kafasına göre. Neyin ne olduğunu bir anlayabilsek.

 435. bunada şükür said

  Mustafa Kemal Atatürkün altı ay önce trafik kazasında ölen manevi kızı Ülkü Adatepenin çocukları Atatürkten kendilerine düşmesi gereken mirası alamadıkları gerekçesiyle İş bankasından ve CHP den 1 milyar dolar istiyorlarmış. Gelen cevap hoşlarına gitmezse dava açacaklarmış. İyiki bu ülkeyi bizim manevi dedemiz kurdu diyerek Türkiyenin tapusunu üzerlerine istememişler.

 436. Cevap said

  Sabetaycılarla ilgili olarak ne yazılacaksa hepsi birden yazıldı. Sen anlamıyorsan ben ne yapayım. Aynı şeyleri tekrar tekrar yazmanın hiçbir anlamı yok. Bak senin şimdi kaç yanlışını birden düzelteceğim. Önce Yavuz Sultan Selimin ölümü meselesinden başlayalım. Cilt kanserinden öldü demiştin ve kanserin elbisesine sürülen otlarla oluştuğundan bahsettin.
  Yavuz Sultan Selim 1516 haziranında Mumluk seferine yola çıktı. Ağustosta Suriyede, Ocak 1517 de Kahirede. 1517 ve 1518 yaz aylarını Arap topraklarında geçirdi ve 1518in sonbaharında İstanbula döndü. Malun Arap toprakları sıcak iklim. Demekki oralarda sıcaklardan bunaldı. Elbiselerini çıkararak dolaştı. Buda kendisini cilt kanseri yaptı. O sebeple öldü. Yani bir suikasta maruz kalmadı.
  Şimdi alevilerin Hazreti Aliyle hiçbir alakassı olmadığı yönündeki iddialarına gelelim. Sen Almanyadan yazıyordun değilmi?
  Bu günkü yeni Akit gazetesinde çıkan bir haberi aynen alıyorum.
  Bir televizyon kanalına çıkan başnakan Erdoğanın ‘Almanyada mezhebi olarak Türkiyeyi bölmeye yönelik yapılanmalat var.Almanya bunu destekliyor. Parasal olarakda destekliyor.’ şeklindeki sözleri Almanya merkezli Alisiz Alevilik teorisini yeniden gündeme getirdi. Avrupada özelliklede Almanyada örgütlenen ve Ermeni diyasporasının yapılanmasını örnek lana sözde Alevi kuruluşları Aleviliğin islam dışı olduğunu savunuyor.
  Cem vakfı başkanı İzzettin doğan ise Aleviliği İslamdan kopartmaya çalışanlara sert çıkarak ‘İsmi alevi ama cismen ne cemevlerine giderler ne alevi ritüellerine katılırlar, ne peygamberi tanırlar, ne Kuranı tanırlar nede Muhammedi tanırlar demişti.
  Müslümanlar arasına nifak tohumları eken ve Aleviliği islam dışı göstermeye çalışanları Avrupa kaynaklı tipler olarak nitelendiren Doğan Alevilik İslam dışıdır diyenle işim olmaz Aleviliğin islam dışında olmasını anlayamam.Bunu ancak zır cahiller söyler ifadesini kullanmıştır.
  Balkızdan İtiraf ilk örgütlenme yurt dışında
  Alisiz Aleviliğin öncülerinden Alevi Bektaşi Federasyonu eski başkanı Ali Balkız ilk olarak Avrupada örgütlendiklerini dile getirerek ilk örgütlenme yurt dışında başladı. Daha sonrada yurt içinede sıçradı. 25 yıldır örgütlenme dürüyor demiş ve dernekler ve federasyonlar biçiminde örgütleniyoruz bilgisini vermişti. Asıl amacıda siyasi basamakları tırmanmak ve CHP den milletvekii aday adayı olabilmekmiş.
  Biz aleviliği İslam dairesi içerisinde görüyoruz. Arada kendini ayrı görenler varsa o onların bileceği bir iş.

 437. Ben o Anlatiklarin bilmiyor degilim. gene kiviriyorsun, Benim Sana sorum, 500 sene oldu Bunlari vatanima kim aldi.
  Iste O yatar kalkarlar. bunu söyliyemiyorsun..
  Bir namaz kilmada Gösteris ise yariyor. . Memleketin en üstün makamlari dahi teslim aliyorlar.
  Yatar kalkarlar. bile bile lades. simdi ne diyorsun.?
  Namaskilarken Seytan insanin , derhal ensesine biner . aklini celmeye ugrasir.
  nic bir seyi düsünmeden namazi kilan. iste o kisi Muslümanliga gecmistir. Ulular ulusu Peygaberimizin ikrarina girmistir.
  Elhamdü lillâhj rabbi l-âlemin….

 438. Cevap said

  1492 de İspanya ve Portekiz devletleri Müslümanların yanısıra yahudilerede çok kötü işkenceler yapıyor. Ülkesinden atıyord Avrupada onları kabul eden bir ülke yok. Osmanlı devleti oraya gemilerle endülüs müslümanlarını kurtarmaya gidiyor. Bunlar yapışıyorlar Osmanlı denizcilerine bizide kurtarın ölüyoruz diye. Çok faydamız olur Hıristiyanlara karşı birlik oluruz falan filan diyorlar. Osmanlı bunlara acıyarak insanlık olsun diye kapı açıyor İzmire, İstanbula ve Selanike yerleşiyorlar ama devlet hizmetinede sokulmuyorlar. 1600 lerde İspanyol yahudilerinden Moheday Sebi Moraya gelmiş ticaret yapmak için. Çok zengin. Oradan izmire geçip yerleşiyor. Sara hastası oğlu sabetayın yeminli mesihim iddiaları ortaya çıkıyor. Yahudilerin kimisi etrafında toplanmaya başlıyor. Osmanlı sıkıştırınca Müslüman olduk yalanlarıyla devlete doluşuyorlar. Osmanlı birilerine insanlık etmiş birişeride Osmanlıya çok kötü oyunlar etmiş. Bunlar Avrupanın bize oynadığı oyunlardır. Kişi meselesi bile değildir. Oyuna düşürülme meselesidir.

 439. Bütün Türklere . söylüyorum. Bu kelami iyi dinleyin…Biz TÜRKLER icin Kadinin Namuslu. olmasi Erkeginde Cesur olmasi
  Halki yükseltir.
  Simdi Burda Almanyada Kadin erkek.. savunaya cirilcipla giriyorlar. Fakat Isralilde Denize girenler dahi Erkeklerin yüzmekicin ayri yerlerde deniz banyosu yapa biliyorlar. Yani kadin , Erkek bir birini kai surete görmüyorlar.
  Neyzan Tefigin dedigi, Kadina Carsafi cikar dediler. Bizim kizlar donu cikardi atti .Bu gün Türk miletine uymiyan isler oluyor.
  Kizlârimiza seleniyorum. Arin evlenip Bu millete , Hayirli Evlâtlar yetistireceksiniz.
  Bizim sanimiz serefimiz sizin Kizlarimizin elindedir hic unutmayin. Türlü oyunlarlan hepimizllen ugrasiyorlar.
  Insalah nedemek istedigimi anlatabildim.

  Simdi gelelim : Benim ogrenmek istedigim. daha cevap alamadim. Bu bütün Dünya vatandaslarinin naletledigi. Ibranilere benim vatanima kimler .. Cagirip basimiza bela etti.

  Diyorsunuzki Yavuz Sultan Selim Han . Siri pence. denilen bir cilt kanserinde ,öldü, Evet bu cilt hasataligini yapan otlar vardir elbisenin icine sürüldümü is biter.

  Hasan sabahin .Fedaileri hala aktiftir.

  Soru tekrar. Bu sabataisleri.. Sabatay sebi Izmir agorada Evi ziyaret yeridir. Ben denize Bakipta Sabatay neredesin diya haykiranlari gördüm Yatar kalkarlar Neden Yavudileri Türkiyeye Aldilar.

 440. Cevap said

  Aleviler şuna yada buna inanır ben bilmem. Hazreti Aliyi çok sevenleri olduğunu biliyorum. Başkada gurupları varsa onu bilmiyorum. Merakta ettiğim yok. Birde ben burada alevi sünni düşmanlığını körükleyecek yazılarda yazamam. Çünkü yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler var. Arada inanç farklılıkları olsa bile Türkiyenın huzur ve selameti için kardeşçe yaşamak zorundayız. Hiç bir zaman alevilik aleyhine konuşmam. Konuşanlarada değer vermem. Ya susmasını isterim yada bir daha ben onunla konuşmam. Aleviliğe kötü sözlerle bulaşmak hiç kimseye zerre kadar fayda getirmez.

 441. Cevap said

  Normal sabetaycılara sabetay inancından dolayı söylediğimiz bir söz yok. Osmanlıda yapılanları tarihi tesbit olarak yazıyoruz. Yoksa şu sabatayist diyebileceğim pek fazla insan yok. Çünkü sabatayizm gizlilik içeren bir inanç biçimidir. Beyenmeyen okumasın.

 442. Cevap said

  Bak sabetay 1665 yada 66 da mesihliğini iddia ediyor. Yahudilik adına peygamberim diyor. Adamlarıyla İzmirden yola çıkıp İstanbula gidiyorlar. Dünyayı 38 yahudi ülkesine bölmüşler kendi kafalarından. Osmanlı dünyanın en güçlüsü yakalıyorlar bu sabetayı. Sorguluyor. Ülke karıştırmaktan idam edecek. Adam müslüman oldum diyor. Yemin ediyor bu can bu tende durduğu sürece müslümanım diye. Namazda kılıyor. Müridlerinden bir sürü intiharlar oluyor. Oda intiharları önlemek için gömleğinden çıkardığı güvercini salıp bu can bu tenden çıktı deyip tekrar islamdan yahudiliğe dönüyor. Müridleride kendiside sözde müslüman olarak Osmanlının önemli müesseselerini ele geçiriyorlar. Hepsi değil kimisi tarafından düşmanlarla işbirliği yapılarak Osmanlı çökertiliyor. Ben tarihi tesbit yaparım. Şu cemaat şu tarikat hiçbir alakam yoktur. Yezidilikte konum değildir. Kendin bulaştın bana. Ben yezidiliğe birşey demedim. Sen islam inancını aşağıladın.

 443. Cevap said

  Şu şunu dolandırmış bu bunu dolandırmış ne yapayım. Ben dolandırmamışım ya. Maalesef dolandırıcılar her kesimden çıkıyor. Millet uyanık olacak. İnsanların dakka dukka işleriyle hükümetin ne alakası var. Neticede rezil oluyorlar. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Rezil rüsvan oluyorlar. Emin ol o kimselerin zerre kadar huzurları yoktur. Bu konularda beni bağlayan hiçbirşey yok.

 444. Cevap said

  Cinci hocalar, Ak partiden öncede vardı. Onlar televizyon şovmencisi aptal avcısı. Atatürk onları yasaklamışmış, onların yasaklarla ne alakası var. Zaten resmi hüviyetleri yoktu. İşlerini evlerinden kaçak kuçak gören sahtehar insanlardır onlar. Yasaklar onları pek bağlamaz. Ha yazılarım dokunuyorsa yazışmazsın olur biter. Burası er meydanı gücün yetmiyorsa laf ebeliği yapmayacaksın.

 445. Cevap said

  Ailene ahlaki manada birşey demiyorum ağa. Keşke evliliğini yürütebilseydin diyorum. Yoksa kimsenin namusuyla haysiyetiyle uğraşmayız. Bende bilirim dünyayı dolaşmasını ama insanların sorumlulukları vardır. O sorumluluklar insanı bağlar. Benim dediğim budur. Biz kimseyi başımıza dikmedik. Avrupalılar onları başımıza efendi olarak dikti. Osmanlı büyük okyanusada Atlas okyanusuna Hint okyanusuna açılabiliyordu. Hint Okyanusu Türk denizi gibiydi. Cübbeli Ahmetmiş, Harun Yahyaymış benim onlarla bir alakam yok. Neler olacaksa yazda bizde bilelim. Burası fikir yarışmasının yeri ona buna bela okuma yeri değil. Beddua etme yeride değil.

 446. Sonra hala daha .seytanin ninisiylen. yutuluyoruz.
  Dünya denizlerinde yelken acan ,Sadun bora Kismet yelkenlisiylen. Uzaklar yelkenlisiylen gene dünyaya yelken acan Ata soylar..
  Yatar kalkarlâr yatip kalkmaktan baska ne b…. yorlâr. Dört bir tarafimiz denizlen cevrili bir memleketiz. Cüpeli Ahmet nasretin hoca bir denize girdi diye bir sürü dedikodu cikarildi.
  Cogumuzu Deniz suyuna biraksalar, Dibe sapspiz balta gibi gideriz.
  Bu dünya denizlerini lelkenliyenlerin ikiside Sebataistirler. TÜRK denizcisidir geciyor
  Butun Yatar Kalkarlara bu yüzden söylüyorum..Alla belanizi versin.

  Eher Siz söylediginiz gibi Müslümansaniz. Dr Ömer caskun saglikli yasam merkezini Panak saticisi Mustafa eraslan gibi sahtekarlari
  Derhal yakmaniz lâzim degilmidir. Allah belanizi versin.
  Bu Lamba partisi iktidara geldiginden beri cinci hocalar. ortada türedi. insana muslat olan cinleri dagitigini söyliyen. o hocalar gene ortaya cikti.
  O sizin neden sevmediginiz beli Gazi Mustafa Kemal Atatürk.. olaydi. Bu sahtekekar sarlatanlari. yasarmirmiydi.

  Allah hepinizin belasini versin.

 447. Sen ikide bir esine sahip cikaydin, boyüna posuna bakmadan.. ahlak disi konusuyorsun. bundan önce dedim ya sen daha dünkü boksun.. Evet avrupanin türk olan heryerini gezdim.
  Almanca Macarca ,Sirpca ,az italyanca bilirim. Bu yüzden söyliecek söz bulamadilar. Aleviler bana muhacir deiler.
  O Aleviler varki degil biz Türklere kendilerine bile .Düsmandirlar. Hic Aralarindaki gecimsizligi kati surete . Yezidlere yani Biz Türklere beli etmezler.
  Simdi; Sorun bakalimm Hz Ali Alevimidir ve ne kadr Alevi toplumunlan ilgili görüsü vardi. simdi bunu yatar kalkarlar ,aciga getiremezler.
  Cünkü Yatar kalkarlar Türkiyeyi yede Türk hallkni. elde tutan. Tapinak sövelyeleri Yani sen.yatar kalkarlarin is birligi var, nasil cematin dedigin o sebataisler.

  Simdi tekrar SORUYORUM bunlari kim alipta bir kere namaz kildi ,diye TÜRKLERIN basina bela etti.
  Neden bunu söylemekten kaciyorsun.
  Kadir misir oglu gibi ,güdümlü. Kimselerin tarafindan kaldiriliyorsunuz, o büyük bir sahtekar dir. Nasil O Nogay harun yahya gibi.
  Bunun gibi sahtekarlar vatanimisda cogaldi. Benim kanimca ..O cemat tarikat liderleri .hepsi Gizli Sebataislerdir.
  Dün gece Haber Türkte Bonomo konustu. kactir hep bunlari yukari cikariyorlar.
  Unutmaki normal hayata dani hep onlar. bundan önce anlatiydim . Bizim büyüklerimiz bize yatip kalkmayi ögretirken onlar cocuklarini özel okularda okutmus. . simdi kime düsman olalim.. O yatar klökarlarin Allah belasini versin. vede veriyor.. bekle daha neler olacak.

 448. Cevap said

  Kıvıramadımmı dönmelere kabahati atarmışız. Bak Otaklı ağa ben hakaret etmiyorum. 1576 sonbaharında rasathane kurmuş Osmanlı devleti. Avrupada rasathane yok. Osmanlı bilimadamları Elinde dürbün gökyüzünü inceliyor. Avrupa dürbünü bilmiyor. Ama Osmanlının bu işlerini duyuyorlar. Hangi Müslüman evladı Osmanlı bilim için çalışıyor diye ayaklanır. Bu işlerin dönmeleri ayaklanıyor vede peşine taktıklarını ayaklandırıyor. Bunlar Allahın işine karışıyorlar başımıza gökten taş yağdıracaklar diyerek. Rasathane 1583 te yıktırlıyor. 1609da Avrupadada dürbün icad oluyor. Rasathaneleri onlar kurup gökyüzünü incelemeye başlıyorlar.
  Hazerfen Ahmet Çelebi 1630 da Galata Kulesinden Üsküdar Doğancılara uçuyor. Ayaklanıyor istanbulun dönmeleri bu adam evimizi soyup uçar diye maksat Osmanlı ilerlemesin. Terör estirecekler İstanbulda. Hezarfen Cezayire sürgün ediliyor. Şimdi birileri diyorki efendim kartal kanadıyla uçulmazmış yalanmış. O adam bin bilgin lakaplı. Onun düzeneği vardır.
  1719 da Osmanlı denizalltı yaparak eylencelerde kullanmış. Ulan askeri amaçlarlada kullan. Eminim kimi dönme paşalar izin vermemiştir yada razı gelmemiştir. avrupalı dostlarına ayıp olmasım diye. 1830lardan Osmanlı artık fakir duruma düşürülmüş bir devlet idi. Hakikatten Avrupadan çok geri kalmış idi. Bazı şeyleri yapmak istesede yeterince imkanları yoktu.

 449. Cevap said

  Hırant Dink ermeni gazeteci 19 ocak 2007 de silahlı saldırı sonucunda İstanbulda öldürüldü. Tabiiki hoş bir şey değil. Ama yaşandı böyle bir olay. Sonra Hırantın cenazesi ne kadar kalabalıktı farkettiyseniz. Hırantın vurulmasını yüzbinlerce insan protesto etti. Bağırarak hepimiz Hırantız hepimiz ermeniyiz diyorlardı hep bir ağızdan. Hırant değiller ama ermeni olduklarına inanırım. Ama çoğunun nüfus kağıdı Türk islam kimliğini taşıyor. Bunlar ermeniyiz diyenler. Birde öteki guruplar var. Bu şekilde türk islam kimliği taşıyan o kadar çok yahudi ve rum insanı varki Türkiyede. Dönmeler milyonları geçiyor. Doktor Klemens Boş 1935 ten sonra Almanyadan Türkiyeye getirtilen yahudi profesörlerden biri. Müslüman oldu ve Emin adını aldı. Peki gerçekten müslüman oldumu? Allah bilir.
  Gizli kimlik sahipleri ülkenin köşebaşlarını tuttular onlarca sene asıl müslüman Türk evladı kendi ülkesinde garip kendi ülkesinde boynu bükük kaldı. Müslümanın adı islamcı gerici oldu. Üniversite kapılarında elendiler başarılı olsalar bile. Bunu yapanlarda malum çevreler. Herşey düzeliyor yavaş yavaş. Bu hükümet bu milleti doğru şekilde temsil edebiliyor. Bence MHp ve Saadette fena olmasada onların oy potansiyeli yetmiyor.

 450. Cevap said

  Zaten Anadoluda kendinden bir sürü gizli din sahibi vardı. Bunlar biz Müslümanız diyen Müslümanlığada Hıristiyan ve Yahudiden çok daha fazla düşman olan gizli din sahipleri. Adamlar biz gavuruz demez islamada her düşmanlığı yapar cinsinden. Öyle dönme bunlar. Bunlara birde sabetaycılar eklendi 1680 lerde tamam oldu memleketin hali. Bir dönme kişi yada komutanın bir orduyu bile mahfedebildiğinin Osmanlıdada Osmanlının öncesindede defalarca örneklerine rastlanmıştır İslam tarihi boyunca. Dönmeler sebebiyle oluk oluk müslüman kanı akmıştır kaç savaşta birden. İslam ordularını birbirine bile kırdırabildikleri kaç sefer görüldü. Artık bazı şeyleri ben yazmıyayımda okuyanlar anlasın Osmanlının nasıl çökertildiğini ve dahası diğer oyunları.

 451. Cevap said

  Hz. Alinin 661de, Hz. Hasanın 669da ve Fatih Sultan Mehmedinde 1481 de şehadetleriyle ilgili bilgileri daha evvel vermiştik. Aynı konuları tekrar tekrar yazmanın hiç bir anlamı yok.

 452. Cevap said

  Yahudiler olmasa istanbul üniversiteleri olurmuymuş. El ezher üniversitesi 969 da kuruldü. 1044 yıllık. Nizamülmülk 935 sene evvel Selçukluda üniversite kurdu. Osmanlı üniversitelerini yahudilermi kurdu sanıyorsun. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde sabetaycılar işbaşında. Dindar müslümanlar zaten yüksekokullarda çeşitli sebeplerle harcanıyor. Yada bu okullara hiç giremiyorlar. Meydan 1930 larda alamanyadan Mustafa Kemal ve İsmet inönünün getirttiği yahudi profesörlere kalmış.Adamlar zaten Alamanyada Adolf hitlerin zulmunden kaçacak ülke arıyorlar. Omu başarı. İslam evladının hakkı gaspedilirse tabi başımıza yahudiler profesör olur. O zamanlarda öyle yapıldı zaten.

 453. Cevap said

  yanlış bilgiler veriyorsun. Yavuz Sultan selim kansere yakalandı. Vucudunu kanser sardığı için öldü. Kanser çiban olarak kendini gösterir. Çibanı sıkarsın ceraati gider. Ya kanser bütün vücudu sardıysa o zaman ölüm kaçınılmaz olur. Yavuzda o sebeple öldü. Yavuz Selim Yahudi kökenlileri devlet işlerinde önemli görevlere getirmezdi. Yavuzdan sonra Murad dediğin dördüncü Muraddan bahsediyorsun. Başarılı bir hükümdardı. 1630 da itibaren otorite sahibi olduğunu düşünelim. Maalesef içkiciydi. Yanlışları vardı. Zehirlendimi eceliylemi öldüğü konusu açıklık kazanamadı. Öldüğünde 28 yaşındaydı. Atatürk hızlı yaşadı genç öldü. 57 yada 58 yaşında. İçki eylence erkenden götürdü. İlaç tedavilerinin yan etki yapmış olması onun zehirlenerek öldüğünü göstermez. Ozamanlar zaten insan ömrü 50-55 yıl arasındaydı. Atmasyon bilgiler verme.Ben açık yahudilere hiçbirşey demiyorum. Ne oldukları belli. Ben yahudi ve Hıristiyanların dönme olanlarından bahsediyorum. Osmanlıya oyun eden gizli din sahipleridir. Senin benden büyük torunun olamaz. Belki oğlun olur. Benim babamda çok ülke gezdi gördü. İşim var gelirim iyi. Borcum harcım yok. Sen hangi yat kalktan bahsediyorsun. Sırf heryerinden ukalalık hakaret fışkırıyor. Dünyayı gezene kadar oturup eşine sahip çıkaydın daha iyi olmazmıydı.

 454. Kiviramadimi .dönmelere . kabati atariz. O Yavudiler olmasa istanbul univesiteleri olurmuydu. simdi ,adam yerinde olan insanlarimiz varsa , Dönmeler degilde hakiki Yavudilere bocluyuz. Nan kör. cocuk .Osmanli sonzamanda ne yapmis.. her yanlisi Dönmeler yaptirdi diyorsun. Pekiyi Dönmeleri icimizde önemli noktalara kim kimler, getirdi. Yatar kalkarlar degilmi
  Soru : Hz Aliyi kim sehid, eti Hz Hüseyini kimler Kimlerin yüzünden sehit edildi katiller kimdi. Fatih Sultan Mehmed hani kim ve ne sebepten.Sehit edildi. Yavuz sultan Selim Han nesebepten edirnede yataga düsüp sehit oldu.
  Yavuzun isini Murad han biraz devam etirmistir. O dahi 8 sene kalmistir. oda sehit edilmistir. Gazi Mustafa kemal Atatürk te zehirlenerek oda sehitir.
  Sen beyinsiz , bunlari düsünemesin bile cünkü beynin yat kaltan baska bir ise ermez Benim sende büyük torunlarim var , sonra ben yarim düyayi gezmis bir kisiyim. Beyinsiz Mongol

 455. Cevap said

  İslam bilginleri bir icad bulsun İstanbulda ayaklanması çıkıyordu. Müslüman kimliğine bürünmüş gizli din sahibi dönmeler isyan çıkartıp bilim adamını cezalandırtıyordu. Hezarfen Ahmet çelebinin Cezayire sürülmesi buna örnektir. İstanbulda 1577 de kurulan rasathanenin 1583 te yıktırılması islam kimliğine bürünmüş dönmeler sebebiyledir. İslamı dönme isyanları ve savaşlardaki ihanetler düşman işbirlikleri geri bıraktı. Cumhuriyet dönemimde onlarca yıl yok başörtülü yok şu yok bu denerek dindar insanların hakları gaspedildi. İşlerini yapmalarına engel olundu.Bu dönmeleri günümüzde kahrolsun şeriat söylemleri yapanlar Kurana karşı eylemler yapanların arasında görebiliriz. Başbakanımız kürtaj yasaklansın diyor sokaklarda bedenimiz bizimdir kimse karışamaz eylemleri yapılıyor, birde sorarsan bizden daha fazla Türkler.

 456. Cevap said

  Bilgin yeterli değil o sebeple çok kötü hakaretler ediyorsun. Kaç sefer benim islamla işim olmaz dedin kaç sefer Kuranı Kerimi yalanladın. Arabın dini diyerek Kuranı Kerime dil uzattın. Allan var dedin melek cin şeytan hikaye demeye getirdin. Seninle ilgili kendin açık veriyorsun. Ben birşeyler yazınca zoruna gidiyor hemen hakaretler yağdırıyorsun. Ule sen beni iyice çoluk çocuk zannetmişsin. Ben senin gibi kaç kişiyi cebimden çıkartırım habrein varmı. Ben bıktım senin gibilerle uğraşmaktan. Bana müsaade artık yazmayında bende çekilmiş olayım. Hala gerçek dinin nedir ne değildir bunuda açıklamış değilsin. Müslümanlığın nereindesin ne kadar uzağında ne kadar yakınındasın onuda bilmiyoruz. Aslında bananede merak işte.

 457. Cevap said

  Aptal adam Avrupalıların gözünü açan 560 sene evvel İstanbulun fethidir. Endülüsteki kütüphanelerdir. İslam dünyasının Hıristiyan dünyasını kat kat geçtiğini gördüler. Amerikanın varlığını bile Müslümanlardan öğrendiler. Bu dünyanın heryerinde böyledir. Bir icad bulunur bun8 bütün dünya sahiplenir. Sana dedikki daha 80 -90yıl evveline kadar İslam ülkeleri tamamen işgal altındaydı. Adamlar adım başı işgalci güçler tarafından soyuluyor. Yolda yürüyenin üzerlerinden paraları alınıyordu. Afrikafa, Hindistanda Endonezyada daha bilmem nerelerde sömürge hayatı yaşayan insanlardan ne başarısı bekliyorsun sen. Adamların evleri ikide bir silah arama bahanesiyle basılıyor paraları altınları eşyaları çalınıyordu. Bu dünya müslüman olmayanların cennetidir. Özellikle Hıristiyan ve yahudi para baronları kurdukları soygun sistemleri ile öyle zengin olmuşlarki, zairede elmas çıkar ama Avrupalıya, başka Afrika ülkesinde altın çıkar gene avrupalıya. Arabistanda petrol çıkar ABDli sömürür. Öyle olduktan sonra uçakta yapabilirler füzede uyduda. Bunlar helal yollamı yapılıyor haramlamı önce ona bakmak lazım.

 458. Geri kafalilara ot kafa dedimde, yanlis etim .neden Otu hayvan yiyor süt veriyor. bu kafalar ot bile demeye luzum etmez.
  Bunlar Müslümanim deyipte. neyaziki O cagiliye dönenminden cikamiyanlardir.
  Islam demek aydinlik ileri görüslülük, demek degilmidir. Olmadik seyleri dahi bilen Herseyi yerliyerinde tutan , Cenabi Allah degilmidir. onun harici hic bir sey yoktur, Sizin yobaSLIGINIZ DAHI O YÜCE YARATANIN KONTUROLUNDADIR:
  Isteyen bilir ki siz böyle nado mermer nato kafa olmusunuz.
  Oki o Arzu etmese yoktunuz.
  O degilmidirki yoku var varide yoku yok eden.

 459. Ben bir kimseye . Bir müslüman inancinda olan kimseye .Ot kafa demem .Ama sen bunu Otkafanlan ispat etdedin.
  Domuz eti yiyen , Mühendisi daha dogrusu gavurun .Bulusu olan .Ucaklan Hac a gidiyorsunuz. Gavurun buldugu Elektirigin onuda gavur buldu, lamba kabeyi bükeremi aydinlatiyorlar. Ege ne afkiriyorsunuz.
  Minarelere taktihiniz o gavur icadi operleorlerlen Ezani muhamadiyeyi okuyor sunuz.. Öyle sesi aciyorsunuzki. insanlari topliyacaginiz yerde ikra getitriyorsunuz.
  Bu Güzel bir meyvenin icine girmis olan kurt gibi istah öldüren .lersiniz sizin gibiler Islamin degilde TÜRKÜN en Azili DÜSMANIsiniz.

 460. Kuran mucize said

  Birde bu Ümit Otaklının mantığıyla gidelim. Allah var. Kainatı yarattı. Peygamber, melek, şeytan, cin yok. Kutsal kitapda yok. Yani Allahın insanlara gönderdiği elçi, emir ve yasaklarının yazılı bulunduğu bir kitapta yok. Bu mantıkla cennet ve cehennemin olmasınada gerek yok. O zaman Allah insanları denemiyecekse durumuna göre ödüllendirip cezalandırmayacaksa neden yaratmış olsun. Ortada insanların yaratılması için bir sebep yok. İşin en sakat durumuda senin mantığına göre yüce Allahın emir ve yasakları yoksa bu duruma göre ödül veya ceza günü de yok demektir. O yoksa haşa o zaman Allah olmuş yada olmamış ne fark edecek. Sen içine düştüğün yanlış saplantılarınla haşa Allahı yok hükmüne düşürüyorsun.
  Allah vardır. Allah varsa insanlara emir ve yasaklarını bildirmek için insanlardan peygamber seçmesi, sonra onun akli melekelerine hitap ederek vahiy yoluyla emir ve yasaklarını bildirmesi kadar normal birşey yok. Bu emir ve yasakların yazıldığı kitabada kutsal kitap deniyor.Bizim peygamberimiz hazreti Muhammed Mustafa asm.e gelen kitap Kuran, melek akli melekeler, daha bildiğimiz bilmediğimiz ve göremediğimiz çok çeşit şey. Cin enerjiden yaratıldı yada enerji diyelim. Şeytan kötülüğü temsil eder. Duruma göre mikrop haşarat, zararlı hayvan, zararlı insan, zararlı yayınlar, zararlı düşünceler ve daha pekçok şeyi içine alan kötülüğün temsilcisi. Duruma göre soyutda olabiliyor. Şeytanların başı iblis.
  Cennet ve cehennem insanların sevap ve günahlarına göre mükafat ve ceza yeri. Böyle değilse sen izah et bakalım bizde görelim bu düzenin nasıl olduğunu.

 461. Kuran mucize said

  Sen bir evliya bulda Kuranı Kerimden o icad buluversin diyorsan. Türkiye 76000000 nüfuslu bir ülke.. Ülkedede evliya yağmuru yok. Ya bir tane yada iki evliya vardır. Her birininde kerameti olmayabilir. Bahsettiğim Gaziantep İslahiye yöresindeki Hilmi Kutlubay hocaefendi evliya olduğunu ispatlayabilen bir kimseydi. 30 aralık 1999 da 63 yaşında vefat etti. Ölüm Allahtan. Ancak mucize kaseti internette duruyor.
  Yada şöyle diyelim muhakkakki evliya çoktur. Kuranı kerimin ifadesinden anlaşıldığı üzere. Ancak marifet büyük evliyalardadır. İşte bahsettiğim keramet sahibi bunlardır. Türkiyede sayısı birkaçı ya bulur yada bulmayada bilir. Ben evliya değilim. Kesin büyük evliya olduğunu söyleyen bir kimseyide tanımıyorum bilmiyorum. Şansına küs. Bu durumdada maalesef yapılabilecek hiç birşey yok.
  Senin bilimadamı dediklerinde sadece birtakım cansız aletlere şekil verip Allahın en büyük nimetlerinden bri olan elektriğe komut vererek iş gördürüyor. Elektrik yoksa adam gibi bir icadda yok. Yalanmı.

 462. Kuran mucize said

  Kuranı Kerimde elektriğin tarifinin içerisinden çıkarıldığı ayet“ALLAH göklerin ve yerin nurlandıranıdır. Onun nurunun sıfatı, sanki içinde ışık bulunan bir dıvar boşluğudur, (yahut) o ışık, bir sırça (şeffaf kab) içindedir. O sırça (şeffaf kab) da, sanki inci (renginde ve parıldayan) bir yıldızdır ki, güneşin doğduğu tarafla da, battığı tarafla da ilgisi olmayan mübarek bir ağaçtan, zey(yağ)inden tutuşturulup yakılır. Onun (müba­rek ağacın) zeytunu, kendisine ateş dokunmasa da hemen zıya verir. (Bu ışık o kadar kuvvetli ki) nur üstüne nurdur. ALLAH kimi dilerse onu nuruna kavuşturur. ALLAH insanlara, (böyle) örnekler iradeder, ALLAH her şeyi, her yönüyle bilendir.»
  ———
  … Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık… (Sebe Suresi, 12)
  Allah’ın Hz. Süleyman’ın emrine verdiği büyük nimetlerden biri “erimiş bakır madeni”dir. Bu ayeti, farklı şekillerde yorumlamak mümkündür.Erimiş bakırın kullanılması ile, Hz. Süleyman döneminde elektrik kullanılan yüksek bir teknolojinin varlığına da işaret ediliyor olabilir. Bilindiği gibi bakır, elektriği ve ısıyı en iyi ileten metallerden biridir ve bu yönüyle elektrik sanayiinin temelini oluşturmaktadır. Dünyada üretilen bakırın önemli bir bölümü elektrik sanayiinde kullanılmaktadır.
  Ayette geçen “sel gib i akıttık” ifadesi de elektriğin çok geniş alanlarda kullanılabileceğine işaret ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)
  Daha önce Süleyman ayetlerinde uçakların varlığından bahsetmiştik.
  Dahada ileri gideyim elektrik canlıdır. Canlı olması şöyledir. Enerjidir. Enerji canlılık demektir. Kameranın gördüğü için kaydetmesi, teybin sesleri duyduğu için kaydedip insanlara iade etmesi. İnsana göre yaratılış farkı vardır ve bazı konularda daha basittir. İnsanların güdümünde bir canlılıktır bu. (Canlı olması gördüğü işleridir diyelim)
  Son asırda hangi değerli icad bulunduysa elektrik sayesinde iş gördüğüde açıktır.
  Allah herşeyi gören bilendir.

 463. Kafaya bak said

  Gözdeki katarakın ilacı Kuranı Kerim okuyarak ayetleri dikkatli incelenerek bulunmuştur. Mısırda üretiliyor. Adıda Kuran ilacı. Ot kafa sensin. Bütün icadlar elektrik sayesinde yapılıyor. Elektirik gücünün aleti işletmesiyle. Yoksa alet dediğin cansızdır. Elektrikte Kuranda geçiyor. Senin icad dediklerin elektirikten yararlanabilme şekillerinin binbir çeşit yolları olmasın. Elektrik olmasa hiçbiri yapılamıyor. Ne uçak ne araba, ne tv, ne radyo ne telefon, ne telsiz vs. Herşey gene Allahtan bunu akıl edemeyen senin Ot aklın. Benim ne imkanım varda ne yapabileceğim. Kuranda uzaya çıkışı, uçmayı, tvyi, vasıtaları, aya çıkmayı açık açık söylüyor.

 464. O otkafaya söylüyorum. Türkiyeye bir iyilik etmek istiyorsan. Hemem eve git .O evliya detiklerinden de bul . eline kitabi al. oku oku yeni bir icat, yap yeni bir bulus yap ki, Sözlerini ispat et.
  Mademki Dünyada bulunmus, daha bulunamiyan teknolojiyi bul bakalim. Yariyacak san bir ise yara. It ölür kemik kalir At ölür meydan kalir Yiyit ölür san kalir.
  Haydi Hlepteyken Kirk arsin Atlayan Araba söyliyelim Halep orda Arsin burda.

 465. dikkat çekici said

  Free Stand benim ince esprimi anlayamamışsın. Tarihteki O saydığım üç isimde eşcinsel. Yani arkalarını kullanarakmı yüksek yerlere geldiler benim sana olan sorum. İnsanı düşündüren yanıdır. Bu benim öyle olduğumu göstermez. Var böyle insanlar seninde tesbit ettiğin gibi. Burada habire sen bana ben sana döşemeye uğraşırsak baştan hoşa gider gibi gözüksede sonra iki arada düşmanlık doğmasına sebep olur. O sebeple hacıvat ile karagöz oynamayı kesersek iyi olur. Sen işin inceliğini kavrayamadıysan ben ne yapayım.

 466. dikkat çekici said

  Cemal ben hiçkimseye kafir demiyorum. Uydurma. Kim diyorsa ona söyle. Cennet cehennem babanın malı değil. Sahibi Allahtır. Cennete cehenneme gidecek olanların kararınıda verecek olan yüce Allahtır. O konuda sana yada bana laf düşmez.

 467. dikkat çekici said

  Napolyonu, Büyükiskenderi ve Sezarıdamı eşcinsel diyorlar. Bunların üçüde dünya tarihine damgasını vurmuş çok büyük isimler. Büyük adam olmak için önce şöyle böyle olmuşlar herhalde. Sendede ammada bilgi birikimi varmış ha. Yazda şuralara millet sebeplensin.
  Free Stand burada büyük adamlar eşcinsel olur demiyor. İfade bu üç kişiyi kapsıyor. Yazıyı gözünle oku.

 468. dikkat çekici said

  Free Stand eşcinselliği metheden sensin. Ben değil. Ben sadece senin yazıyı tanımışım. Kesinleştirmek istemişim. Sana sormuşum. Altınada azıcık birşeyler koymuşum hepsi o.Bana niye çamur atıyorsun.
  Ümit Otaklı aynı şeyleri yazıyor. Cevaba gerek yok.Osmanlıyı Mustafa Kemal yıktı diye açık bir ifadem yok.
  Cemal dünya nüfusunun 4.5 ta biri müslüman. Soygun düzeniyle zenginleyen bazı hıristiyan uluslar. İmkanı olan herşeyi yapabiliyor. İslam ülkelerinin kaynaklarına el koyabildikleri gibi. Özgür Siteyi free stand kurmuş. Gerçekler ortaya dökülsün diye. Birileride döküyor. Baksana Can dündar bile neler neler yazmış. Benim yazıların doğru olduğunu daha önce kendin bile kabul etmişsin. O halde kimin hangi hainliğinden bahsediyoz. .

 469. cemal4u said

  yaw bırak uzay gemisini, atomu, interneti, facebooku….. anasını satıyım elektriği bile “kafir” ler bulmuş…
  madem bu kafirler kötü insanlar nasıl buluyorlar bunları allah aşkına????
  demek dünya işleri ile öbür dünya işleri farklı işliyor 😉
  herzaman dediğim gibi bırakın milletin dinini tespit etmeye çalışmaya, bu dünyanın işi akılla mantıkla yapılır, öbür dünya işlerini imanınızla yapın…

  dua ederek gemicik alınmaz,
  dua ederek uzaya çıkılmaz
  önce çalışır çabalarsın ondan sonra allahtan hayırlısını istersin 😉
  hala memleketi kurtarmak için mustafa kemalin dinini sorgulayan yobazlar ; sizin amacınız ne?
  siz türkmüsünüz?
  müslümanmısınız?
  öbür tarafta size madalyamı takacaklar ona buna kafir dediniz diye 😉
  siz bir avuç hainsiniz, ve hangi dine mensup olursanız olun yanacaksınız 😉

 470. Simdi benim size sorum Kim yikti o osmanliyi. kim . Mademki Gazi Mustafa Kemal Atatürk.. sölediginiz gibi Ibrani ise. Neden keleyi koltuga alipta bu kadar isler yapti?
  Canakkale savasinda O Toplari nerden getirtiniz. Hani Kurani kerim Herseyi bize bildiriyor neden Kitaba bakipta O yatar kalkarlar o toplari icat etmediler Kitaba bakmiyorlarmi yoksa bakipt göremedilermi.
  Bir Cerkez olarak satin alinan .Hursid Pasa .Israrla gurup toplarini satin alinmasini söylemis.. Tamam Fakat Yatar kalkarlar nden Kitaba bakip Toplari imal etmemislerde , Gavurun yaptigi toplari alipta gene gavura karsi kulanmislar.

 471. Free Stand said

  @dikkat çekici

  Bu yorum ilgili tarihte tarafımdan yazılmıştır. Diğer liderler hakkında böyle bir bilgiye sahip değilim fakat D.L. George bir eşcinseldir. Kendisi de itiraf etmiştir.

  Büyük adam olmak için eşcinsel olmak gibi bir şart olduğunu düşünmüyorum fakat siz düşünüyorsunuz sanırım ya da eşcinsel eğiliminizin farkına varmışsınızdır belki de.

  Benim için fark etmez.

 472. dikkat çekici said

  Daha evvel Mustafa Kemal Atatürk dönemi olan 1928-36 yıllarında çeşitli illerden 64000 mezarın açılarak ölçümleri ve sözümona bilimsel incelemeleri yapılmak üzere kafataslarının yerlerinden alındığını belirtmiştik. Akit gazetesinden Hasan Karakaya bugün o konuyu ele almış. 1 ağustos 1935 te Türk Tarih kurumundan oluşan bir heyet aslen rum yada ermeni dönmesi olduğu söylenen Kayseri ağırnasdan devşirme Mimar Sinanın İstanbuldaki süleymaniye camisinin yanıbaşındaki mütevazi türbesinden antropolojik inceleme için alınmış. 44000 erkek 20000 kadının yanısıra onunda kafatası alınmış. isviçreden 10 takım ölçüm aleti getirilmiş. Mezarları açanlar Afet inan, Hasan Cemil Çambel ve Şevket Aziz Kansu, bu 3 isimden son ikisi mason. Mimar sinanın kafatası öbürleri gibi ölçümler sonrasında antropoloji müzesine konmuş. Ölçümlerde dönme Sinanın aslında Türk olduğu sonucuna varılmış. Ancak kafatasu nedense seneler sonra kaybolmuş. Bir türlüde bulunamamış. kaybolmuş. Karakayaya göre kaybolma falan yok. Mason ritüellerinde mason adayı kafatası bulunan bir karanlık odaya alınırmış. orada bir grcr grçirirmiş. Sonra mason olurmuş. Meğer mimar Sinanın kafatası mason localarında muhafaza ediliyormuş. Masonlar mimar sinan adına dergi çıkartmışlar. Hatta onun aduna vakıfları bile varmış. Dönme kökenli ya çok önemli bir kimseymiş onlar için. Daha neler öğreneceğiz bakalım.

 473. dikkat çekici said

  Free Stand demiş
  Mayıs 4, 2007 10:53 am
  (ilk satırı gereksiz bulduğumdan atıyorum.Mevzu başkada yorum dikkat çekici)
  “David Lloyd George” ingiltere başbakanıymış bir zamanlar ( 1922 li yıllarda) eşcinsel biri idi.
  Onun muhalifleri bu sebeple ona karşı dururlarken o şu gibi sözleri sarfetti;
  Ben ülkemi kıçımla değil, kafamla yönetiyorum.
  Bırakın kim neymiş. Ülkeyi yönetebilme kaabiliyetine bakın siz.
  ———
  Free Stand başka sitede buldum. Bu yorum sanamı ait. Böylede yorum olurmu?
  Napolyonu, Büyükiskenderi ve Sezarıdamı eşcinsel diyorlar. Bunların üçüde dünya tarihine damgasını vurmuş çok büyük isimler. Büyük adam olmak için önce şöyle böyle olmuşlar herhalde. Sendede ammada bilgi birikimi varmış ha. Yazda şuralara millet sebeplensin.

 474. tesbit said

  Sabetaycılar bir kişiyi binlerce misli onbinlerce misli abartmışlar. Türk milletinin, Türkiye devletinin bile üzerine yerleştirmişler. Dokunulmazlık kalkanına sokmuşlar. Koruma zırhınada büründürmüşler. Bu koruma zırhı durduğu sürece Türkiye sabetaycı güdümünde demektir. Birşeylerinde üzeri birileri tarafından zorla kapatılıyor demektir. Türkiyede onlarca sene boyunca büyük makamları hep sabetaycılar kapmışlar. Türkiye uzun seneler boyunca masonik yapılanma içindekilerin yönetiminde kalmış. Köşe başlarını onlar tutmuş, yalan tarih dayatmışlar millete. İşine gelmeyen hükümetleri darbelerle devirmişler, darbeciliği hak hukuk çerçevesinde memleket kurtarma hareketi gibi göstermişler. Uyutmuşlar herkesi yalanlarla 90 sene boyunca.Gıkını çıkartanında hayatını karartmışlar. Vatan haini ilan etmişler.

 475. cevap said

  Türkiyenin artık bu gibi durumları çoktan aştığını düşünüyorum. Gelişmeler öyle gösteriyor. O sebepile birilerinin bszı şeyleri üzerine alınmasının gereği yok. Yorum genelleme olarak yapılmıştır. Mesela Stalin varlığınım Rus halkının güvencesi olduğu pohpohlanmıştır on larca yıl boyunca sürekli olarak. Sovyet halklarını onun koruyup gözelttiği ve yücelttiği söylenmiştir. Ama sonrasında adamın ülkede toplu katliamlara çeşitli canavarlıklara imza attığı anlaşılmıştır. Malum Sovyet Rusyadada onmilyonlarca müslüman Türk yaşamaktaydı. Bir dönem oralarda Hıristiyan halkında kiliseleri kapatılarak ibadetleri engellenmişti. Lenin Stalin türü kişilerin taparcasına bağımlılarıda çok fazla oluyor her nedense. Tarih bize öğretmiştirki bütün diktatörler zalimdir. Aralarında toplu katliamlara imza atanlarıda vardır.
  Kişilere aşırı bağlılığı her türlüsüyle doğru bulmuyorum.

 476. cevap said

  Tıpkı işini bilen bazı asker ve siyaset adamlarına aşırı bağlanarak onları süper ötesi kurtarıcı olarak görerek vede bu şekilde göstererek sevgide yüce Allahın önüne geçirmek. Bu gibi kişilerin her tarafa heykellerini dikmenin ve binbir yalanla bu gibi kişilerin isimlerini sürekli olarak yüceltmenin daima bu tür kişilerin yanlış olan birtakım sözlerinin bile kanun sayılarak yüce Allahın emirlerinin bile önüne geçirilmesinin dini ve imani açıdan çok büyük sakıncaları olduğu gibi. Peygamberleri bu durumun haricinde tutarak ancak onlarında küçük birtakım hata ve kusurları olabileceğini gözardı etmeyerek bütün insanların şaşar beşer olduğunu bilerek herkese ancak ederi kadar değer vermenin en doğrusu olacağını düşünüyorum. Tarihtr bu tür durumların örneklerine sıkça rastlanmıştır. Nemrut, Firavun, Stalin, Lenin vs.

 477. cevap said

  Gerçek Veli Allahtır
  Kur’an-ı Kerim’in bir çok ayetinde Allah’ın müminlerin velisi ve yardımcısı olduğunu görmekteyiz:
  «Bizim velimiz sensin öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanla¬rın en hayırlısısın.» (A’raf, 7/155)
  «Allah iman edenlerin velisidir.» (Bakara, 2/257)
  «Allah müminlerin velisidir.» (Al-i İmran, 3/68)
  «Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır, diriltir ve öldürür. Sizin Allah’tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. » (Tevbe, 9/116)
  Bu ayetlerin sayısını çoğaltmak mümkün. Ayrıca aynı konudaki şu ayetlere bakılabilir: 6/51, 70, 9/74, 13/37, 29/22, 32/4, 42/31 vd.
  Buradaki veli kavramı; Allah’ın dost, koruyan, kollayıcı, yardımcı, yakın, sahip manalarına gelmektedir. Bu nedenle müslümanların yalnızca Allah’ı veli edinmeleri gerekmektedir.
  b) Allah’tan Başka Veli Edinmemek Gerektiği
  «Onların Allah’ın dışında kendilerine yardım edecek velileri yoktur.» (Şura, 42/46)
  «Yoksa O’nun dışında bir takım veliler mi edindiler, işte Allah, veli olan O’dur. Ölü olanları da diriltir. Her şeye güç yetiren O’dur.» (Şura, 42/9)
  «Haberin olsun halis (katıksız) olan din yalnızca Allah’ındır, O’ndan başka” veliler edinenler (şöyle derler):
  ‘Biz bunlara bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz.’ Hiç şüphesiz Allah kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı kafir olan kimseyi hidayete eriştirmez.» (Zümer, 39/3)
  Ayrıca kafirlerin (3/28, 4/139, 4/144,3/28), Yahudi ve Hıristiyanlar’ın (5/51, 5/57, 5/81), şeytanların (4/7, 7/27,18/50) ve zalimlerin (45/19,60/1) veli ve yardımcı olamayacakları müminlere bildirilmektedir.
  c) İnsan Vasfı Olarak Veli
  «İyi biln ki Allah’ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar Allah’a inanmış ve muttaki olmuşlardır.» (Yunus, 10/62-63)
  «Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler, iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Allah’a ve rasulüne itaat ederler, işte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır.» (Tevbe, 9/71):
  —————————–
  Burada anlatılmak istenenin Allahın baş veli olduğu bir takım veli kimselerden ilim öğrenilse bile ilim öğrenilen kişiye aşırı bağlanmanın Allahın sevgide ikinci plana düşürülmesinin sakıncalarının vurgulandığını düşünüyorum. Her şeyi kararınca yapmak en doğru olanıdır. Velilere kulluk derecesinde bağlanmanın insanı küfre götüreceğide belirtilmiş.Şu sonucu çıkarabiliriz. Evliyalık var, evliyaya aşırı bağlılık yok. Herşey
  kararında olacak.Herkes aşağıdaki yazılara ve bu yazıya göre kendi kararını kendisi verebilir. Herşeyin en doğrusunu Allah bilir.

 478. cevap said

  Evliyalık vardır. İnanmadığın sürece be bu konuda ısrarcı olamam. Kuranı Kerimde geçiyor. Mezardan ölüden medet ummak yanlış. Birde evliyaya aşırı bağlanmayı uygun bulmuyorum. Kaçtane örnekleme getirmişiz yazıların içinde var. Ben inanmıyorum diyenede zorla birşeyi kabul ettiremeyiz.. Sahte evliyalarda çıkabilir. Evliyalarla ilgili daha önce yazdığımız yazıları ara bul aynı yazıları tekrar tekrar yazmayalım. Evliya alimin ilmidir. Kuranın bizim öğrenemediğimiz bazı hikmetli sırlarını çözebilmesi ve bunu doğru ve dindar insanlara öğretmesidir.
  Mustafa Kemal eleştirilebilmeli. Hakkında yayınlanmış bilgiler üzerinden yorum yapılabilmeli. Bunun hakaret boyutu bence doğru değil.

 479. cevap said

  Peygamber enbiya. Yani makamı büyük. Evliya küçük. Evliyalık var. Kuranı Kerimde geçiyor sadece aşırı derecede bağlanmak bence doğru değil. Birde şöyle düşün. Her ülkenin dini temsilcisi olur. Devlet tarafından seçilen. Birde Allah tarafından ilim verilip rüya yoluyla ilmini insanlara öğretmesini istediği kullarının olması normal değilmi. Kopyaladığım bir yazıyı buraya yapıştırıyorum.
  Kuranda EVLİYA diyen ALLAH..
  Evliyayı DOST diye çeviren Kullar..
  Evliya Arapça Türkçe sözlüklerde = yardımcı,dost,akraba,hami,veli,Evliya;efendi,sahip,
  Sözlük karşılığı varken,EVLİYA olarakta tercümesi verilirken Türkçede karşılığı olan her kelimenin MANASI FARKLI iken NEDEN DOST diye İSRAR EDİLDİĞİNİ..Yer yüzündeki Teceliye bakan Aklı selim KULLARIN Fark edememesi Mümkünmü..
  türkçede Evliyanın manası tam yansıtmasada
  EVLİYA(Veli. C.) Veliler. Nefsine değil,dâimâ Cenab-ı Hakk’ın rızâsına tâbi olmağa çalışan,ibâdet ve taatta,takvâ ve riyâzatda çok yüksek mertebelere ulaşıp Allahın (C.C.) mahbubu ve karibi olan büyük ve ender zâtlar. (Bak:Veli)
  EVLİYA-İ İZÂM Büyük evliya.
  Türkçede veli nin manası tam yansıtmasada
  VELİ Sahib,mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza Allah’a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât. * Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) isimlerinden birisi.
  Evliya Tasavufi mana itibarı ile MÜRŞİDİ KAMİL..Kurani ifade ile VELİYYEN MÜRŞİDA..Yani DOĞRU YOLA GÖTÜREN REHBER..
  Allah Ve Resulunun VEKİLİ kurani ifade ENABE.
  Kuranda EVLİYA yı Enabe’yi,VELİYYEN MÜRŞİDA’yı dost diye çeviren lerin İSLAM’A ve Hakikatın anlaşılmasına ENGEL OLUŞLARI tartışılabilirmi..
  ———–
  Tarikat yoluna girenlere öğretilenlerde Kuranı Kerimden öğretilmektedir. Bunu derin ilim sahipleri öğretmektedir. Yol yine Allahın yoludur. Öğretilenler uygulandığında dünyasıda rüyasıda ibadet haline gelen insanlar var. Uykusunda miraca çıkan, gök katlarını gören ayrıca sevaplarıyla kazandıkları gösterilen insanlar mevcut. Yani ibadetlerinin karşılığı uykusunda gösteriliyor. Cenneti cehennemi gördüm diyenlere rastladım.
  Sıradan vatandaş olarak Kuranı Kerime sarılalım. İlmimizi derinleştirecek Kuran üzere olan bir mürşidi kamile bağlanmazsak kendi başımıza kalacağımız bu sebep ile fazla birşey öğrenemiyeceğimiz gibi bu yola hizmet edecek yeni insanları yetiştirmekte mümkün olmayacaktır. Yani müminlerin birbirine veli olması yine bir mürşidi kamilin önder olmasından geçiyor. Ancak bu bağlılık muhakkak aşırı olmamalı. Sevgide saygıda Allah geri planda kaldığı an sapıtma başlar. Evliyalık alimin ilmidir. Allah yolunda hizmetidir. Peygamberlikle tabiiki bir tutulmamalıdır. Peygamberlere cebrail geliyor. Benim yazdığıma yanlış manalar yüklenmemeli.
  Bunlar yeni din getirmiyorlar. Dinin detaylarını öğretiyorlar. Sayki peygamber efendimizin talebeleri gibi. bağlanırsın bağlanmazsın. Ayrı konu. İnkar yanlış.
  Tvde çıkmıştı. Hatay Dörtyolda Hacı Taci Macid tuza okuyor. Vatandaşa veriyor o şahsı bir sene hiçbir zehirli mahlukat sokmuyor, kuduz ısırmıyor. Bunu bulan evliya Abdulkadir geylani (1077-1166)imiş. Evliyalığı bu ilmidir. Mezardan ölüden medet umulmaz. Falcılık üfürükçülük yanlıştır. Onlar ayrı. Evliya olmadan evliyayım diyen sahtekarlarda vardır. Bu evliyalık makamının olmadığını göstermez. Kuranda geçiyor. Hilmi Kutlubayı yazdık. Canlı örnek. Yinede herşeyin en doğrusunu Allah bilir.

 480. Macarlar dini bakimdan hiristiyan . Otados ve katolik. Fakat yasam kültürü . . bambaska. Nasil Biz Anadolu Türkleri . Bagzi ayriliklarimiz var. Meselâ dün aksam Dogum günü .Anma merasimiydi. Bu yanliz Biz Osmanli Türklerinde vardir. Bu Mersiyeyi Celebi yazmistir, Baska islâm topluluklaeinda yoktur.
  Evliyalik islamda yoktur. Tek evliya Hz Peygabberdir.

 481. açıklama said

  1877-78 savaşları sırasında Ruslar Yeşilköye kadar geldiler. Romenlerle birlik olarak. Gazi Osman Paşa savaşta bu ülkeyi hakkıyla savundu. Çünkü o öz Türktü. Sonradan onu aşağılamak için mason damgası vurdular. Gazi Osman paşa savaşta bir sürü savaş hilesi kullanarak Ruslara öyle kayıplar verdirmişki. Tabi o sene kışta sert geçiyor. soğuklarda en az 10000 rus askerini öldürmüş. Ancak herşeyin bir sonu var. Bir kaleyle dünya süperi bir devletin ordusuna karşı ne yapılabilirki. En iyisi Nazım Hikmetin dedesi yahudi dönmesi Mehmet Ali paşa gibi yapacaksın. Savaşmayacaksın askerleride savaştırmayacaksın düşman ordusu istediği gibi girsin İstanbula. Edirne valiside şehrin 6 ay kadar savunulmasını sağlayacak olan cephaneliği havaya uçursun. Rus ordusunun önünü açsın. Böylece İstanbul yolu tamamen açılan Rus ordusu o zamanki adı ayestafanos olan Yeşilköye kadar gelir ve o utanç abidesini diker. Peki İstanbula neden girememişler. İngiliz gemileri Marmara Denizinde bekliyor. Rus ordusunun İstanbula girmesine izin vermiyor. Bizim dönme komutanlar belkide ingilizlerin talimatı doğrultusunda hareket ediyorlar. Kesin
  öylemidir onuda bilmiyoruzç Osmanlı devletine karşı görevlerini hakkıyla yerine getirmediklerl kesin olan birşey. Neticede Balkanlar büyük ölçüde paylaşılarak rus ordusu geri dönüyor.Türk komutan görevini yapmış ihanet eden dönmeler. Teknik olsa ne olacak..Rusların diktiği ayestafanos anıtı 1909 da bombardıman yapılarak yıkılmıştı.
  Şimdi gelelim Almanlarla müttefik olma sebebimize. 1914te birinci Cihan harbi başlamış. Kuzeyden Rus ordusu Karadeniz yoluyla istanbulu işgal edebilme hesapları içinde. Bizim Osmanlı paşaları İngiltere ve Fransaya savaşa kendileriyle müttefik olarak girmek istediklerini bildiriyorlar. Kabul edilmiyor. Bizim sizinle ilgili (Arabistan yarımadası Irak, Filistin, Suriye vs)planlarımız var deyip geri gönderiyorlar. Rusun İstanbula saldıracağı kesin. Mecburen Osmanlı devleti kendine yeni müttefik olarak Almanları seçiyor. ALmanyadan gemi para ve silahlar alınıyor. İstanbulun işgali önlenmek üzere Karadenizde Rus limanları bombalanıyor. Savaşa böyle giriyoruz.Enver paşanın orta asya Türkleriyle birleşmek istemesi son çırpınışlar. Devleti kurtarma çabaları. Ama Ruslar orta Asya Türklerini savaşta bize karşı kullanamıyor. 4 sene savaşmışız. Alman silahlarıyla. Cephelerin kimisinde gerilesek bile dimdik ayakta devlet. Rus kominist ihtilalle içeriden çöküyor. Osmanlı ayakta. Rusun yerine ABD girmiş savaşa. Dengeler çok kötü bozuluyor. Sonra Cenindeki sanki işbirliği kokan o büyük yenilgi ve Suriye ile Lübnanın elden çıkması. Osmanlıda moral çöküyor. Bütün cephelerde silah bırakıyoruz Almanya, AvusturyaMacaristan ve Bulgaristanda bırakıyor. Sebep Cenindeki Mustafa Kemalin ingilizlere yenilgisi. 65000
  askerimizin elden çıkması. Sonra Osmanlı işgal ediliyor Kurtyuluş savaşını başlatan Mustafa Kemal. Herkes işini iyi biliyor doğrusu. 1. Dünya savaşı biter bitmez almanlar bizden yüz çevirdi. Yunanı bize karşı almanlar değil ingilizler kullandı 1919-22 döneminde.
  Teknik olsa, silah olsa ne olacak ülkenin komutanlarının Çanakkalede Ceninde ne yaptığı ortada.
  Birinci Dünya savaşında ingiliz Fransızlar Çanakkaleden Mustafa Kemal sayesinde geçemediler diye Rusya çökmüşmüş. Kominist Rusya Kurtuluş savaşında Mustafa Kemal yönetimindeki Ankara hükümetine 500 kilo altın tonlarca silah yardımı yaptı.(Gerçi karşılığında Batumuda aldı ya)Kurtuluş savaşında meclis hocalarla hacılarla kurulmuş, iş bitmiş ülke yönetimi ağırlıklı olarak sabetaycılara kalmış. Sonra kendini abarttıra abarttıra dünyanın en süper insanı gösterilen işini bilen bir lider. Batının yaptırdığı devrimler. Süper fakirlik. Latin alfabesine geçimiş 1950 de bile okur yazar oranı yüzde 32.
  Sabatayist dediğin o uçak fabrikası sahibi sabatayist dediğin Nuri Demirağ demiryolları örmüş, uçak fabrikaları kurmuş, sonra ne olmuş, 1945 te CHP den ayrılıp ayrı parti kurdu diye Demokrat parti döneminde değil.1950 den önce CHP döneminde iflas ettirildi. Sen tarihi bana sor.
  Evliyalık Kuranda geçiyor. Var olduğunu Hilmi Kutlubayın horoza ateş etme kasediyle ispatlıyoruz. Çok seyrekte olsa evliya var. Ölüden mezardan medet umma diye birşey yok. Her mezarada evliya mezarı demek saçmalık. Tarikat Allaha ulaşma yolu. Doğru olanıda var bozuk olanıda.ANcak cemaatleşme olmasa islam dağılıp gider. Cemaatleşme islama sahip çıkma adına yapılıyor. Mecburiyettir duruma göre doğrudurda.

 482. Simdi anlâsamadidimizin sebebi. Güzel yazmisin O koca .Osmanli Davleti Kücüle kücüle .Ayastafanosa kadar balkan büterikleri gelmis. Üstelik birde Zafer abidesi. Yapmislar. Sonradan Hamidiye kuruvozöru top atisiylan yikmistir. cocuklarimiz görmesin demisler..
  Almanlari Bize dos tanitan .Gagavuz .Damat Enver pasa.Kendisi Türk Kani tasidigi . üzere Cok engin bir Türklük Sevdasi varmis. Turan cilik. Bu sevdaya kapilp Orta Asya siteplerinde volsevikler tarafinda sehit edilmis. Allah rahmet eyliye.
  Babali baskinini ypip Hükümeti düsürenlerden degilmi.
  Neden Olan biteni birtürlü .Anlayamiyanlardan.. Mora Osmanlinin elinden ciktiktan sonra . Münihli bir Alman Aga geliyor ben ortodos oldum deyip Yunan kirali oluyor.Üstelik Bu yunan bayragi Bayern eyalet fikamasindan biridir,. Iste bu Almanyayalan birlesip. Canak kale zaferini gerceklestirmisiz. Bir sürü Seriatci Osmanli Pasasida beraber.Ali kalem tutan bir Türk neslini Bu savasta Erimisler.
  Olanlar bu derecede Pekiy bütün bu olanlardan hic mihic bir sey anlamadilar. Bu yatar kalkatlar.
  Teknislesmeye karsi gelmisler. Kimler Yatarm kalkarlar .Demir aglar ve vecigiukus . Bu iki aile evet Sebataistirler. Hic bir Dini yavudilikte dahil. Demir aglarin Fabirikalari vardi .Ve yesilköyde O zamanin ucak imalati yapiliyordu. Ne oldu Demokrat parti zamaninda Hepsi kapatildi.Simdi Benim sözüm Eger sen okuyup Tekniklen ilgilenmesen . Sade Dinilen egitim yaparsan Yat Kalk lan ugrasirsan Tabiyi elin oglu okur cocugunu okutur beli basli okular acar. sen bakar. onlarda ati alir gider.

  Fakat Gene sunu Söyliyeyim Hata etmek Insana mahsustur. Töybe etmemek Seytana mahsustur. Hatasizlik Cenabi Allaha Icindir

  Ata Türk Islamda su tarikat bu tarikat, deyine bir sey olmaz. Demedimi Hepsini Pislik yuvalari cahilik kaleleri Kaldirip kapatmadimi..
  Simdi sana bir sey söyliyeyim gitte gör. Kartalda . Yakacik pendik sapaginda Kadiri Tekesi Arnavutlara ait. Tekede bir iki mezar var. Simdi orasini türbe yaptilar. Insanlar Tevaf ediyorlar . Bide yukarida Somunsu Baba tam ermeni kilisesinin önünde . Bu bir yeni ceri agasi. Kartalda Rumlar Ermeniler Birazda olsa Arnavt yasaemis. Rumlârlan Ermeniler devamli bir birleriylen kavga edrlermis. Iste bu somuncu baba isi yatistirmak icin gözcü görevini yaparmis. Simdi bunun Neresi Evliya
  Bizde .Eski Saman geleneginden gelen inanc. Islam olmamiza ramen .Emanet teslim edildi. Ruh sicradi gitti. bir türlü birakamadik.Islamdan uzak isleri. Sana göre islâm sade kuran okumak namazkilmak.oldumu hersey bitimi. Önce sana sunu söliyeyim Mevleviler. , Dön baba dönelim Hacilara gidelim. Ac bak bakalim Islâm da böyle bir ain varmi..Sonradan olmalari degil. Esasi nedir. Islâma sonradan hic bir sey alinmaz. Cünkü Islâm Eksisiz inmistir. onu bunu yakistiranlari Allah Af eder insalah.
  Bu Aksam Mevlid kandili .E pekiyi Hani Islâmda nerde Süleyman Celebinin seneler sonra yazmis oldugu Bir mehtiyedir.
  Islamâln ne kadar alakasi vardir. sonra sunu bil Peygamberin Asabindan Peygaberin mehti saya etmedigi kimseler sadece birer müslümandirlar.. Evliyalik falan yoktur Islami falciliklan okuspokus yapan . Keramed sahibiyim ben söyleyim ve yahut okuyan üfliyen kimseler islama karsi buyük güna isliyorlar,

 483. Mustafa said

  Gece yarısı Kanal D televizyonunda Can Dündarın Mustafa isimli filmini seyrettim.ilgi çeken bölümleri 1904 te 2. ABdülhamitin aleyhine çalıştığı için tutuklanıp suriyeye sürgüne gönderilmesi ocak 1912de Trablusgarpta uçaktan atılan bombadan sebep sol gözüne kireç taşı gelmesi üzerine göremez olduğundan ancak o gözünün zaten arızalı olduğundan bahsediyor. İstanbulda Korin isimli bir kadınla gece geçirdiğindende bahsediyor. Balkan savaşlarının ardından birinci Dünya savaşı yıllarında 1915 tarihli Çanakkale savaşlarındaki albay rütbeli komutanlığından da bahsedildi. 1913 teİstanbuldan sofyaya giderken bir sürü aşkı gerisinde bıraktığı söyleniyor. 1915te çanakkalede bir bayan arkadaşına yazdığı bir mektupta Türk askerleri için İnançları ölüme götüren emirlerimi yerine getirmelerini kolaylaştırıyor’diyor. yanlış anlamadıysam Çanakkale savaşlarının sonlarına doğru kendisine sorulan birliklerin nerede sorusuna şurada yatan ölüler benim birliklerim dediği belirtiliyor. Çanakkaledeki çok kayıplarından olsa gerek cephede yeni görevler alma teklifleri bir sene boyunca hep geri çevrilmiş. Ancak kasım 1916da doğuda Rus cephesine gönderilmiş. (bizden ek. 1917de veliaht Vahdettinin yaveri olarak Almanyaya gitti.Sonrası 1918 eylülde son görev yeri Filistinde yenilgi Suriye Lübnanın elden çıkması.)
  Sonra 1919 da Kurtuluş savaşını başlatmak üzere padişah tarafından Samsuna gönderiliyor. Vatanı İzmire çıkan Yunan işgalinden kurtarmak için. Erzuruma gittiğinde padişahın geri çağırdığı hakkında idam fermanının yayınlandığı gerekçesiyle ordudan istifa etmiş. Böylece ülkeyi Osmanlı gücüyle değil sıfırdan başlamış şekilde kurtarmış olacaktı. M. Kemal daha 1919 da Mazhar müfit Kansuya Cumhuriyet kurulacak, padişah için geregen yapılacak, örtünme kalkacak şapka giyilcek latin harflerine
  geçilcek demiş.Mart 1920de İstanbul tekrar ingiliz işgaline uğrayınca fırsattan istifade 600 yıllık Osmanlı imparatorluğunu kaldırdığını açıklamış. Bu sebeple Anadolunun pek çok yerinde Ankaraya yakın yerlerde bile isyanlar çıkıp M.Kemalin başını isteyenler olmuş. Hatta gelen bir sığır sürüsü bile isyancı gurup sanılmış. Padişah halife millet hep M.Kemale düşman olmuş. Şeyhülislamın Mustafa Kemal için dinsiz fetvası vermesi üzerine 22 nisanda açılacak olan Ankara Büyük millet meclisinin açılışı cuma gününe geldiği için bir gün sonraya alınmış.Meclis dualarla açılmış. Sakalı şerife hacı bayram camiine gidilmiş. hatimler indirilmiş. Meclis Saltanat halifeti kurtarmak için çalışacağını açıklayarak Kuranı Kerim üzerine yemin etmiş.Ancak Yunanlılar yenilip ülkeden kovulduktan sonra 6 yıllık bir sürede Mustafa Kemal Osmanlı devletini ve halifeliği kaldırıp ülkedeki bütün devrim ve değişiklikleri yapmış. Eylence hayatına ve içkiye düşkün olması onun devlet yönetimindeki başarılarını engelleyememiş. 1930larda Yunanistan lideri tarafından nobel barış ödülüne layık gösterilmiş.

 484. Fatih cami said

  İstanbulda Fatih camiine 110 kurşun sıkılmış. İzleri duruyormuş. Kimmi sıkmış. 31 mart olayları sırasında 1909 da Selanikten Sultan 2. Abdülhamiti tahttan indirmeye gelen ve sayıları 25000i bulan Hareket Ordusunun bazı askerleri. Bu ordu yüzde altmışı sabatayşt yanı yahudi dönmelerinden geri kalanı, Yunan, Bulgar, Arnavut, Sırp, Ulah, Çingenelerden oluşuyor ve Türk olmayan daha kim varsa onlardan oluşuyordu. Mustafa Kemalde bu orduda Kurmay yüzbaşı idi. Hareket ordusu Medrese öğrencilerini katleden İstanbulda toplu idamlar yapan dindar müslümanları gerici olarak adlandırılan ve Osmanlıyı ele geçirmeye çalışan azınlıklardan oluşuyordu. Kimiside yine sabatayist yapılanma olan İttihat ve Terakki cemiyetinin ileri gelenleri idi. Bunlar Sultan 2.Abdülhamiti tahttan indirdikten başka Yıldız sarayınıda yağmalamışlardı. Tarihçi Yılmaz Öztuna bu ordu için Balkanlarda ipten kazıktan kurtulmuş (Türk düşmanı)kim varsa doluştukları çapulcular sürüsü diyordu.

 485. Ben üc arkadas gezmek icin ,litvanyaya gittik.sene 78 Son bahar zamaniydi niyetimiz balik tutmakti. .Otelin lokantasinda . Oturuyorduk ,galiba kahve ici yorduk.. Yanimiza yasli bir adam sokuldu.. nededi biliyormusun. Bu lisani nerde ögrendiniz.
  Hic bul lisan bizim kendilisanimiz. Biz Türküz diyecektik Adam kacar gibi gitti. Ama oda bize türkce sormustu. Insan bagzen sairiyor. biz Almanca sordu gibi geldi, Fakat bizlen Türkce konustu.. Insan gurbete sasiriyor.. yada basireti kesiliyor.

  Biz sormaya unutuk….neydi hala bilmiyoruz o yasli adam kimdi.

 486. cevap said

  Adem asm, Şit, İdris, Hud, Salih, Nuh, Zulkarneyn,İbrahim,Lut, İsmail,ve Muhammed asm. Yahudi kavmi değil. Kimisi ataları. Peygamberlik başka. Bütün peygamberler kardeş gibidir.

 487. cevap said

  Mustafa Kemal Paşaya yahudi demeye cüret ediyormuşum. Ağa sen uyuyorsan ben ne yapayım. İngilteredeki ABD deki Yahudi lobisini bilmiyormusun. 1920 de her yönden tamamen işgal edilmişiz. Türkiye dünya haritasında İngiltere yani Büyük Britanya İmparatorluğunun toprağı olarak gözüküyor. Türkiyenin başına yahudi kökenli olmayan gelebilirmi sanıyorsun. Selanik çoğunlukla yahudi dönmelerinin sabatayistlerin yada başka bir deyimle gizli yahudilerin yaşadığı şehirdir. İttihat ve Terakki Cemiyetide sabatayist bir yapılanma idi. Mustafa Kemalde eski ittihat terakkiçilerdendir. Atatürkün ben yahudiyim dediği yazıyıda yazmıştık kaynağından okudun. Nikahsız eşi Fikriye, eşi Latife, manevi kızları ölünce hep cenazeleri teşvikiye camisinden kalktı. Oradan sabetaycıların yani yahudi dönmelerinin cenazeleri kalkar.
  Buyur Free Standın yukarıdaki yazısının girişi. Galiba 1994 te yaşanan bir olay “Şimdı buraya asılan bu İngilizce yazıda, İsrail Cumhurbaşkanına “Atatürk’ün Yahudi kökenli olduğunu biliyor musunuz?” şeklindeki soruya “Elbette, elbette” diye cevap verdiği söyleniyor. Bu da delil olarak yazılıyor.” diyerek işi geçiştirmeye ve İngilizce bilmeyenlerin konuyu detayıyla öğrenmesine mani olmak amacını güdüyorsunuz. İsraillilerin Atatürkü nasıl sevdiklerini ve ona nasıl minnet duyduklarınıda yazmıştık daha evvelinde.
  O dönem devlet görevlilerininde özellikle yüksek mevkiilerde olanların çoğu sabatayistlerden. Sabetaycılarla ilgili araştırma yapıyoruz. Yüzlerce beldi binlerce kişi Türkiyenin tanınan önde gelen isimleri hep sabetaycılardan çıkmış. Kaç aydır yazdığımız yazılarla neyi anlatmaya uğraşıyoruz. Türkiyenin kaymağını sabetaycılar yiyiyor biz türk milleti geri planda kalıyoruz. Biz hiçkimseyi sabetaycı olduğu için suçlamıyoruz.
  Birde Erbakanın çevresindeki menfaatçilerden bahsetmişsin, her başbakanın her iktidar partisi genel başkanının her liderin etrafında menfaatçi dalkavuklar olur. Mustafa Kemal Atatürkünde vardı İsmet İnönününde, Adnan Menderesinde, Süleyman Demirelinde, Bülent Ecevitinde, sonrakilerinde Turgut Özalın, Recep Tayyip Erdoğanın vs.

 488. Ula ot kafa Erbakan Allah rahmet eyliye Ben ona bir say söylemiyorum. Etrafina dolan menfatkar sahtekarlara söylüyorum.
  Süleyman demirel Özal , Er bakan bir seh tarafindan yetistildiler.
  Ve bunlar Fati küliyesine okuyup yetisen bir Müteferik tarafmdan yetistrimisler. Tabiyki Memleketimizin, nadide kisileridirler.
  Fakat, bir olay var. Erbakan hoca, 1/5 sene Türkiyeyi yoneti.. Gazi Mustafa Kemal Atatür. Türkiye cumhuriyetini ayaga kaldirdi vede kurdu.
  Sen ona Yavudi deme cüretini gösteriyorsu. Islamdan bahis aciyorsun, Hz resulden gayri bütün Peygaberler Ibrani dehilmi.
  Fakat ben degilim.. Alevide degilim.
  Sen benim ne söyledigimi Anlamamisin. Diyorlarki Alevilik orta asyadan gelmistir. Ben diyorum Küliyen yalandir Orta Asya Türk devletlerinde Kac Alevi sayabilirsin Bir tane dahi ,yoktur diyorum. Biz Türklerde Alevi yoktur..
  Günes yazari Ali riza zelyut O dahi Türk Türkmen degildir. Onlarin Hemen hemen hepsinin ana dili Kürtcedir.
  Madem Dini konularlan ilgileniyorsun.. Aleviye Nakibülesraf denir. Peygamberin Soyudur. Osmanli devletinde Osmanli Padisahlarinin Akil hocalari dirlar..Hasan Sabah Simavna kadisi seh Bedretin Gibi adamlar degildirler. Esas Islâmdirlar, Osman oglu bu sülale üstüne titremistir.
  Lütfen Sah Ismail ve Safafilerle ilgili .arastirma yap, Katamiler kimlerdir Zerdus inanci neyi getirir neyi götürür?
  Ne ve nasil olursak bizim yararimiza olur?
  Seytan insanin kaninda dolasir.. dikkatli olmamiz lazimdir. Ortalikta Yavudi casuzlari cit atiyor.

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk Allaha inanmasyadi Muafak olabilirmiydi. Bak sadama ne oldu gösteris icin kendi kaninlan Kurani kerim yazdirmaya kalkti Iste o zaman basi belaya girdi. Kan haram kilinmistir, Bilir kisilere sorabilirsin.
  Hazarin Oglu Hz Ibrahimin vahisi . Domuz Eti, Kursagi ve iskenbesi olmiyan, Pulu ve disleri olmiyan larin Eti mekruftur.
  Simdi sadece duyuyorum Marketlerde Domuz etinde kiyma yapip anlamian Hakimiza satiyorlarmis. Bir duyru mahiyetinde. söylüyorum.

 489. cevap said

  Mahallede bir komşu kızı ateist biriyle evlendi. Çok seneler önce bilmeden. Hiç huzur yüzü görmemiş kötü şekilde boşanmıştı. İnançsızlık toplumun kangrenidir. Erbakan şunu icad etmiş bunu icad etmemiş bilmem merakta etmem. Ülkeyi bir sene idare etti. Devlette çalışanlar ve emekliler düzgün maaş aldı. Sonrasında İsraille ABD bizdeki bazı darbe zihniyetindekilere tepetaklat ettirdiler. Dini gösterişiçin kullandığımı söylemişsin hani beni kim görüyor kim biliyor. Dindar görünüp paraya tapan insanlarda var dindar olup Allaha tapanlarda. Bunun ayırımını yapamayanlar kabahati kendinde arayacak. Bunda dinimizin bir suçu yok. İnsanlar çeşit çeşit.

 490. Hala dinden behis ediyorsun.Havanin alasi disinda Insanin tavri duygusu icinde. Siz yatar kalkarlar. Dini seriati gösteris icin kulaniyorsunuz.

  Ilk önce Sizin Erbakan , Hocanizdan ,bahis .Hani su pancar motor var ya Almanlarin NSU Fabrikasi varya Neymis .Bu Motor Diyorlaski Erbakan hocanin Icadi deniyordu. Büyük yalan . Islamda Yalan olmaz .Yatar kalkarlarin yalani bir.
  Islamda yalan olursa ..Derhal bunu temizleyen bir sorumlulari olmasi jazim dehilmi
  Simidi Her kösede .bitkiden imal etmek . vede Herkesi kandirafak Insanlarin cebindeki parayi alma .colgunun cocugunu riskinicarpma

  Hani nerde o Ilahiyatcilar Ben bu sahtekarliklari gorüpte ilgilenmiyenlere Müslümandir dermiyim.

  Sonra benlen ugrasanlar var sendemi onlardansin . Benlen Türk Düsmanlari ugrasiyor
  Siz namaz kilmaktan bska birsey yapmiyanlar . Unutma Aptes demek temiz olmak demektir. Sizler bu Sahtekarlari icinize nekadar tutarsaniz okadar süneden dista kalirsinis. Ben Araplarin bagzilarinin gördügüm icin Hele hele Onlarin esrar ictigini gördükce Türklük kabuguna cekliyorum. Namaz kilmak Kurani kerimi okumak Gödüklerimden anlasiliyorki hic bir sey alaniyorlar. ögle degilmi

 491. açıklama said

  Otaklı Ümt hemen senin bazı iddialarına cevap verelim. Sözlerinden orta asya türklerinin arabın dinine önem vermediği sonucu çıkıyor. 2007 de Türkmenistanlı Bekir isimli bir arkadaşımız vardı. Türkiyeye çalışmaya gelmiş Sonra ülkesine döndü. Bu vatandaşla konuşurduk dini meseleleri, bizim inancımızda aynı sizinki gibi derdi. Sen şimdi Orta Asyadaki 50-60 milyon müslümanı kendi inancında gibi gösteriyorsun. Bu doğru değil.
  Araplar meselesinde Türke düşmanlar iddiasına Osmanlıda dahil bütün islam ülkelerine Avrupa ülkeleri adı konmamış bir şekilde topyekün savaş açtı. 1500 lerde. Arap ülkelerinede deniz yoluyla gelip rahatsızlık veriyorlardı. Osmanlı arap ülkelerinin tamamını alarak hem kendi heybetlendi hemde arap yurtlarının batı tarafından işgalini önledi. Bu sayede ömrü 350-400 yıl kadar uzadı. Arada karşılıklı çıkar olayı var..
  750-930döneminde şamanist Batı Türklerini Çin işgalinden Müslüman arapların kurtardığını Türklerinde bu şekilde Çin karşısında varlığını korumak amacıyla araplarla askeri ittifak kurarak müslüman olduğunu anlatmıştık.
  1914 te bize araplar ihanet etmedi. 1900 lerin başında Hıristiyan dünyası arap topraklarında petrol olduğunu anladı. Bu petrol yatakları Türkleri zengin eder Osmanlı tekrar güçlenir batının başına bela olur şeklinde düşünen başta İngiltere olmak üzere batı Avrupa devletleri içimizdeki düşman işbirlikçileriyle birlikte Osmanlıyı paylaşım sürecine soktular. Osmanlıyı paylaştılar. Petrol bölgelerinide elimizden aldılar. İslam tekrar birleşemesin toparlanamasın diye halifelikde kaldırıldı.
  O Facebookunun hali ne öyle bilmem neyin yayın organı gibi. Bakınca insanın içi kararıyor. Birde Türklükten bahsediyorsun.
  Senin dünyevi hayatındaki sıkıntıların islamiyete yeterince sarılmamak. Bu durum sana şahsi hayatındada maalesef darbe üstüne darbe vurup çok büyük zararlar vermiş. Olayların tahllilini tam olarak yapamıyor kendine hikayeden kahramanlar bulup onlarla övünüyor boşyere avunuyorsun. Huzur islamda. İslama sarıldığında doğru dürüst arkadaşlar bulacağına onlarında sana sahip çıkacağına inanıyoruz. O şiirler şaka amaçlı yazılmıştır. Bizde inanca yada kişiye düşmanlık olmaz. (Devletimize hiç olmaz.)
  Eminim aklını başına toplayacak doğru düşünceleri yakalayacak böylece silkinip toparlanacaksın.

 492. şair said

  Yazma arkadaş bana demedimmi ben sana
  Dil uzattın kaç kere kutsal kitap Kurana
  İnancım şu demezsin evliyaya söversin
  Utanıp sıkılmadan Allahtan bahsedersin
  Şu bu benim neyime benim inancım bana
  Ben kimseye girmedim Arap ne yaptı sana
  İnançla uğraşırken işindende olmuşsun
  Ta Alamanyalardab bir başına kalmışsın.

 493. Sen daha dünkü b… Sen Alevi nedir Rafizi nedir. Safafi nedir Bektasinedir Nusayri Caferi nedir. Bljrmisin ki Dinlen inanci karistiriyorsun.Ben Türküm Alevi degilim Orta asya türk devletlerinde ,Bir Alevi bulamasin .Alevilik Arabin isidir yine.
  Mezoporamya kültürdür.. Arabin …. girdikcede giriyorsun.
  Su Arabin halerine bak

  //Edit Free Stand.

  Düzeltme ve müdahale yapmam gerekiyor. Otaklı Ümit yazılarına daha da dikkat et. Sürekli hakaretler savuruyorsun. Yorumlarını silmek zorunda bırakma beni. Sansür uygulamak istemiyorum, bu niyetimi suistimal etme.

  Herkes için geçerlidir bu. Lütfen yorunlarınızda hakarete başvurmayın.

 494. şair said

  Ne Kurana inanır nede inancım şu der.
  Taptığı boş şeyleri hep kendine put eder
  Türklükten bahsederde işi hep fitne ile
  Madem türksün ne işin var senin Deizm ile
  İslama çamur atmak onun hep uğraşı çabası
  İslamı öğretmemiş ona anne babası
  Aleviliğe saldırdı diye zehir vermişler
  Sen inançsız birisin artık ölgit demişler
  Karısı dahi buna dayanamamış artık
  Ayrılmış zavallıdan o yalnız kalmış artık
  Böbrekleri çalışmaz diyalize girermiş
  Ölecem demez islamla mücadele edermiş
  Almanyadan Türkiyeye hep zehir akıtırmış
  Ne biçim biri denip millete bakıtırmış
  Yaşı seksene yakın çukurda bir ayağı
  Türkiyede söylese verecekler dayağı
  Arapla ne uğraşın inanç senin neyine
  Bu sapık fikirleri kim soktu o beynine
  Allah varsa dinde var inançda var imanda
  Şeytan melek cinde var hep yazıyor kuranda
  Senin gibileride anlatılır heryerde
  Şeytan diye geçiyor senin adın kaç yerde

 495. Acmaz
  Ulu tanrim bu Arabin acmazi Türkü yendi
  Tam bin ücyüz sene bicayreye müslim dendi
  Alti bin bu maval gezdi agizdan agiza
  Kabilan yandi bu iman denilen mihladiza
  Asli yok astari yok eteri yok kervani var
  Akli yok rehpero yok varligi yok seytani var.
  Bu ugurda sürünrnler tamam ücyüz milyon
  Hepsi de bir birinin ziddi ve serian melun
  Bin bir uclu kazigi cak diye verdiler deliye
  Bagadin hem de yularsiz bizi kal.ü beliye
  Gece basti kara kapli kitap oldu hakim
  Aniriken tepisirken bunca esek hep akim
  Hepsi de kendisinin gitigi yol dogru sanir
  Razidir yaptigindan az bucuk elden utanir.
  Utanirda garazim menfatindan korkar
  Yoksa her seye musait o sarik kanli yular
  Sargi sarmis gibi bir kör cibana manzrasi
  O kizil fes o gerek damgasi yüzler karasi
  Tasidi yüz sene bu illeti bicare vatan
  O cinayet sürüsü gitti silaya karadan
  Türke düstü beserin zaviyesi tesviyesi

  Candarlidaki boynuzu takanlarada.

 496. Senaryo said

  Sen islamiyete sövenlerin kanından şüphe et asıl. Türklük islamiyetle şeref bulmuş taçlanmıştır. Biz dinimizle olduğumuz kadar Türklüğümüzlede gurur duyarız. Aleviliğide islamiyetin içinde görürüz bazı görüş farklılıkları olsada. Türkiye alevisiyle sünnisiyle başka dinlere ait olanlarıyla bir mozaik. Herkesin kendi inancına bizim inancımıza sövmediği sürece saygımız var. Konu amacında çıkarak başka mecraalara taşınıyor. Tamam artık kapatalım konuyu. Sen yoluna ben yoluma. Biz senin inancına birşey demiyoruz. Sen bizimkine sövüyorsun dengesiz arızalı yazılar yazıyorsun.

 497. Senaryo said

  Ülkeyi sünni alevi bölgeleri olarak ayırmak isteyen yorumcu bölücü olmuyormu. Birde Türkoğlutürküm derler. Alevilerde kuranı kerime inanıyor bir başkalık anormallik var sende. Osmanlı ilk demiryolunu 1854-1855 te Kahirede yaptı. Sonra 1860larda Balkanlarda, İzmirde falan. 1871-73 te istanbul-izmit demiryolu. Petrol nerede o zaman. 1859-60da ABD de bulundu. 1900lerin başında Arap topraklarındada var olduğu anlaşıldı.Senin o beyenmediğin arapların binde biri kadar olabilsen keşke. Tarihte ne olmuş ne bitmişse Atatürke hiçbir düşmanlığımız yok. Geçmiş gitmiş diyelim. Atatürkçülük üzerinden yapılan rezilliklere ta almanyalardan dinimize söven gavur aşığı gerici yobazlarada mı sesimizi çıkartmayalım. Biz Susalımda birileri yaşına başına yakışmayan aptal saptal yazılarla inancımıza saldırmaya devam etsin.

 498. Gazi mustafa kemal Atatürke laf söyliyenlerin kanindan cüpe etmek gerekir. Bu Türk milletinin ona vefa borcu vardir..Koca Osmanli imparatorlugu Dinci yobazlarin elinde kalmis . Bütün sanat loncalarini Dinci yobazlâr kurutmustur. Namaz kilmaktan baska bir olayi millete birakmamislârdir.. Almanlarin petrol hirsi olmasa anadolu tirenide görmicekti. Arabin Götüne hiren yobazlar Türkün düsmami degilde nedir. Türkiyenin Basina belâ olan gerici yobazlardir.

 499. Senaryo said

  Ksdı gibi haram yemez, arap hocası gibi yalan demez. Laf gene bize girmiş. Bizim büyük dedeler Osmanlı zamanının kadısı, bilen tanıyan kalmadı. Haram yese illede ortaya çıkar kodese düşerlerdi. hiçbir suç gizli kalmaz. Dedem hocaydı ne yaptıda yalan söyledi. Ne çıkarı olacakta yalan söyleyecek. Sen Kuranın dediklerine yalan diyorsan arıza sende. Başkasında kusur arama. Kuranın mucizelerini doldurmuşuz her tarafa. Göre göre bile bile hemen yalanlamışsın. Evliya kerametinide koymuşuz karşına, karşılığı küfür olarak geri dönmüş. Sana hiç kimse katlanamaz. Karında bırakıp gitmiş o sebeble. Kalmışsın ortada. Birazda hatayı kendinde ara. Ben nerede yanlış yaptım diye düşün.

 500. Senaryo said

  O zaman facende ne arıyor Sabiha Gökçenin Dersimde 15 ekim 1937 de uçakla bomba atıldığının Tan gazetesindeki haberi. Kelimesi kelimesine aldım. Bir yerde Dersimde 50000 kişinin katledildiğinden bahsedilmesi.Seyyit Rıza meselesini idam edilmesi olayını ele almışsın. Seyyit Rıza evelce 1908-1909 larda Osmanlıyada ayaklanmış ayaklanma bastırılmış kendisi hakkında verilen idam hükmüde affa uğramıştı. Erzincandaki dersimlilerden bahsetmişsin. Arapça Allah yazısı var bir yerde bakıyorsun etrafından garip garip herhalde yahudiliğe ait sembollar çıkıyor. Ne arıyor 1993 te Sivas olaylarında madımak otelinde yanan 35 alevilenin meselesi. Devlet baktı deniyor. Kime ne faydası var bunları kaşımanın. Geçtik onu Erzincan başbağlarda ona karşılık öldürülen sünniler insan değilmiydi. Onların hakkı niye savunulmuyor. Bir yerdede Aralık 2011 de Uluderede uçaklar 34 sivili vurdu öldürdü diyor. Devlet orada mahsusmu sivilleri vurdu yoksa onlar terörist sürüsümü zannedildi. Sen Teke Türkmenlerinin alevilerindenim de o zaman bizde ona göre yazalım yazımızı. Kimsenin aleviliğine sözümüz yok.

 501. Ulan ot kafa. Sen benim kim oldugumu biliyormusun. Senin hemserin. P:K.K cenazesi memleketinde defnedildi diyorsun.
  Benim kimsenin . nesline söyliyecek . hic bie sözüm yok..
  Bundan önce sölemistim. Ben Tekeli Türkmenlerindenim. O bögeyr bakarsn,,benim soyadima otmanl^ar olarak görürsün.

  Ben ölsemde türk oglu türküm. Allah böyle münasip görmüs. Asker olmak benim yaradilisimdadir..

  Arabin kültürüne uymam. yalancilik bizde gorülmez.. Kadigibi haram yemez Arap hocasi gibi yalan demez. . bir milletiz.

 502. Senaryo said

  Türk askerleri cephede az savaşmamıştır düşman askerlerine en azından Çanakkale boğazından geçişe izin verilmemiştir, ancak salgın hastalıklarda çok vurmuştur düşmanları, ekimle gelen soğuklar ve yağmurlar, sel baskınlarında siperlerinde ölen düşman askerleri, kasım aralık soğukları Alamanlarla Osmanlı sınırının birleşmesi. Çanakkale bizede çok pahalıya patlamıştır. Yenilen düşman askerlerinede.Camilerde okunan dualar dindar yetişen gençlik olmasa o askerler cepheden ilk fırsatta kaçardı o cephede birkaç ayda çökerdi. Yeşil sarıklılarda üzerine düşeni yapmıştır dindar nesil yetiştirerek. Birileri anlamıştır inşallah.

 503. Senaryo said

  Bu Otaklı Ümt Kemalizmede düşman birisi. Ancak kendi yazmak istediklerini islamiyete saldırarak dindar insanlara yazdırıyor. Facebookunda o kadar alçakça yazılar varki gören bu adam o adam demez hiç. Burada milletlen oynuyor resmen. Bir ara facebookundan yazılar indirerek burada yayınlayabiliriz. Senin kaç tane yüzün var Otaklı Ümt. Çıkart şu yüzündeki maskeyi artık. Göster herkese gerçek yüzünü. Bilsin millet kimin ne olduğunu zararı yok. Senden yana olanlarda çıkar herzaman. Dindar milleti bu memleketten kovacağını seni kim kovduda alamanyalara gittin ve 43 yıldır orada yaşıyorsun sen önce onu açıkla.

 504. Senaryo said

  Çanakkaleden Mustafa Kemalmi atmış, İngiliz, Fransız, Rus, Anzak, Hintli, Afrikalı, Latin Amerika ülkelerinden gelen düşman askerleri. O zaman orgeneral rütbesine ne gerek var. Herkez yarbay olsun. Yalancı sizsiniz. Sahtekar olanda. Osmanlıyı Hıristiyan dünyasının paylaşım sürecinin içine sokanlar bir kaç yıl sonra ülke işgal olunca tekrar kurtarıcı numarasına yatarak ortaya çıkmışlar. Bak senin hemşerini PKKlı olarak gömdüler bugün.

 505. Simdi söyliyeselerimi . dogrumu degilmi. düsünsünler. bildirin Selâta duranlar degil. yatarkalkarlar demiski Canak kale savasinda .Bizim asker degilde ,birden bire ortaya cikan o sarililar olmasaydi Türkler harbi kayberlerdi degilmi,
  Vay be .. Eee simdi nerde o söylediginiz sariklilar…… Bir Türkün sözü defolun gidin .Yalanci sahtekarlar..

 506. Kurucu lider said

  Mustafa Kemal Atatürk için burada her kim ne yazdıysa keşke yazmasaydım demiştir ama. İşte keşke. Bazı şeyler geri dönmüyor. Osmanlı devletide bizimdi Türkiyede bizim. Osmanlı geçti gitti. Tarihteki yerini aldı. Biz şimdi Türkiyeye bakalım. Türkiye büyük ve istikrarlı adımlarla ilerleyen bir devlet. Onu biliyoruz.

 507. Veda said

  Dedeleri kadı kendi hoca neden sonra bakkal açmış. Veresiyeye bulaşan harama bulaşır. Peşin al gülüm ver gülüm. Bizde öyle. Kendi işyerimdede. İşimizde borcumuzda olmaz alacaklada uğraşmayız. Zenginlikte gözüm yok. Kendimi fakirliğede düşürmem.
  Şsşkın bakkal. Boş araziye bakkal dükkanı açmış kimi tutsa onu kazıklıyor ne yapsın şimdi adam. Oda geçim yolunu öyle bulmuş.
  Osmanlıda bakkal yada dükkan işini rumlar yapardı. Sebebi Türklere siz bu tür ticari işlere girerseniz bir gıram bile eksik tartarsanız cehenneme gidersiniz, fırın açarsanız ekmek kırıklarına basar yine cehenneme gidersiniz. Siz bu tür haram işlere bulaşmayın cehenneme gidersiniz bu tür işleri biz yapalım diyerek bizimkileri uyuturlarmış. Para getiren işlere hep onlar bakarlarmış. Bizim türk milletide kahvecilik, hamamcılık, terzilik, toprak işi ekim dikim bağ bahçe işleri falan, birde tütüncülük yaparlarmış fransız reci işletmesine. Sanki tütün haram değil. Kaçakcılık yaparlarmış tütün işinde bol bol. Sanki kaçakçılık haram değilmiş gibi. Bu sayede zengin olanda çokmuş.

 508. Demek dedenin bakal dükani var. Istanbulda ve cevresinde kimler bakalik yapar. Ilk önce Istanbul rumlari. Sonrada Oflu pontiyaslar
  Cate bosranda bir saskin bakal var, iste o oflu biri gelmis bakal acmis . Onun veresiye defterinede Bakal yaragi denir. Bir ekmek para biraz geciktimi 3 ekmek olurdu.
  Ticaret Hep gari müslimlere birakilmis. vede Yavudilre. Türkler Coban ve yahut savran olmuslar.

 509. Veda said

  Mal mülk çoklandıkça boklanır, bazen olmadığı daha iyi. Taşıyamam diye daha hiç mal almadım üstüme. İhtiyacımda yok.
  Birandı diyorsun. Adam az önce öldü ayıp. Ben dönme değilim Türküm. Fransada sizin hemşolardan biri gitti asıl. Daha katili bulunamadı.

 510. Hadi seni bu üzüntlü gününde üzmeyiyim. Sizden biri gitti Bütün dönmelerin basi sag olsun.. Sira kircada galiba.
  Üzülme Taktiri ilahi..

 511. Gene madiyatan bahis ediyorsun. o senin baban parayi cok seviyorki evladina bile oparadan kiyip verememis..

 512. Veda said

  Sen Türksünde Almanyada ne işin var. Ben İslamiyetin gereği temiz ahlaktan bahsediyorum. Bende o köylü bakkalı dolandırır giderdim. Ben senin kadar aşağılık iftiralar atmam kimseye. 1994te 1sene işsiz gezdim. Parasız kaldım. Babam bile bana para veremedi. Ne dilenciliğinden bahsediyorsun sen. Giderim bir tenhada açlıktan ölürüm yinede bana hiç kimse borç olsa bile para veremez. Kendi dedemin bakkalından parasız hiçbirşey almazdım. İstesede veremezdi. Anam babam bakkala veresiyeye gönderemezdi.Kimseye muhtaç olmayayım diye kendi işimin başındayım. Hiçkimseyede muhtaç olmadığımdan rahat hareket ediyorum. Allaha şükür Türküm ve devletimi seviyorum.Tamam ben Türkiyede iken Türk olmayayımda sen almanyada Türk ol. Sayfanda Çayanın Gezmişin resimleri var. Kimdir bunlar. Senin internetten haberin yok galiba. Hiçkimseyi yazmıyorlar senin çok meth ettiğin Osmanlı paşasını yazıyorlar binlerce yerde. Hala senin sitenin rezilliklerini yazmıyorum sende kes artık.

 513. Sen kendini bilimiyorsun, herhal. Bundan öncede söylemistim Sen Ibranilik . kokuyorsun. Bir mevzuya girerken hep yok kimseye borcum yok ,kimseden para almadim. Ihtiyacim yok. HEP islam mateden bahis acanlari. Terslemistir,

  Sen o Cami kenarlarinda .Dolâsip belki sadakayi bana verirler diye dolasanlardansin.

  Bir daha Türk oldugunu söyleme.. Türk hic bir vakit senin gibi olmamistir.

  Zaten TÜRK olsaydin Bir Osmanli Pasasina bu sekilde konusmazdin.

 514. Veda said

  Ben gelirken şehre kadar Tuncelinin köylüsüyle birlikte geldim. Adam bakkaldı. Birtek ben zerre kadar borç takmamışım. Adam söyledi. Senin sayfandanda öyle notlar aldımki dün gece. İstersen koyayım buraya. Allah şahidimdirki ben hiç kimseye iftira atmıyorum. Bilgi topluyordum.Onuda boşverdim. Askerken bir sivil askeriyeye ait araziye yasak bölgeye girmiş mesafe uzak uyarıyorum çık diye çıkmaz. Basınca tetiğe öyle bir çıktıki. Ben Tuncelililere düşman olsam vurup indiremezmiydim onu. Askerdim bana hiçde birşey olmazdı. Biz normal olan hiçkimseye hiçbir inanca asla düşman değiliz. Yanlızca insanlık düşmanlarına oda fikren düşmanız. Sen ikidebir benim inancıma Müslümanlığıma saldırmasan sanada birşey diyeceğimiz yoktu.

 515. Kimin Dersimlilere ,kasti olacaki. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürke Iftirali ,hakaretler ,ettin. Nankör ve taze yobaz takimindansin
  Tarin insana olacaklardan ders verir, Hata yapanlar ,hep hüsrana ugramislardir. . Gelelim Dersim halkina. Onlar senin gibi nankör iki yüzlü olmadiklari icin Vede mert olduklari icin seninle ilgilenmezler..

  Sen o söyledigin. Müslümanlardansin..

 516. Veda said

  Yorumumda Tuncelililere kastımız yoktur. Ben orada vatani görevimi yaptım. Askere her türlü konuda yardımcı oluyorlardı.Bu Otaklının islami inançsızlığı ve facesinde yayınlanan garip garip yazılardır beni korkutan. Kendimi birileri tarafından kullanılmış gibi hissettim. Amacı yazışmak değil sayfasının reklamını yapmak.

 517. Veda said

  Hemen kaldırmış facesinden bahsini yaptığım şeyleri. Yorumumun hükmü yoktur. Fre Stand bir alt yorum iptal mümkünse.

 518. Veda said

  Bu adam o kadar tehlikeli birisiki. Aslı Tuncelili çok sakat siyasi düşünceleri vaR. Devletten yanaymış Türkmüş numarasına yatıyor. Ancak facesi çok sakat yazılarla dolu. Ben bu adamlarla uğraşamam. Zamanında devletle savaşanları kendilerine kahraman yapmış olan insan bunlar. Muhtemelen bu adamın faaliyetleri takip altında olduğundan olacak bende bu adamın yüzünden yasal takibe takıldım. Ben kaçar.

 519. Anı said

  Yürü git utanmaz adam. ALmanyalardan istediğin ahlaksızlığı yapıyorsun. Almanların diniylede uğraşsana göstersinler sana dünya kaç bucak. Neyzen tevfik denen adam içe içe nalları diken akıl fukarasının biri. Onunda senden pek farkı yok.

 520. Neyzan tefigin .Hatiralarinda ,evliyalaricin bir,, 1000 Altinin icinde yatan .Pezevenk

 521. Anı said

  Atatürk sabetaycı alevi değil. Ayrıca Atatürk ile ilgili yazılmış bilgileri topluyorum. Senin hoşuna gitsede gitmesede bunlar internette olan bilgiler. Girersen ulaşırsın. Bir dahada Atatürk hakkındada yazmam. Kaçgün oldu yazdığım yok zaten.
  Bak sana yaşadığım bir anımı anlatayımda ayrımcılık olayının yaşatacağı vehameti anla.
  Askerdeyiz üç kişi bir arada Ben Gebze bölgesinden, Ş isimli bir arkadaş Dilovasından bu arkadaş aslen Sivaslı ve alevi, M. isimli bir arkadaş buda benim gibi sünni. Ş.nin alevi olduğunu bilmiyor. Memleket anılarını anlatırken birara ‘bizim yukarı Herekede Malatyalı Kürt alevisi bir adam kendi kızını becerdi a.k.ç.’ dedeği aynen bu. Ş.elinde silah G-3tüfeği ‘Ne diyorsun sen lan’ diyerek M.ye doğrulttu patlatacak. Hem bağırıyor hem küfür ediyor. Ben aradayım yalvarıyorum. ‘Yapma Ş. ben gazeteciyim işin aslının ne olduğunu biliyorum. Beni dinle neyin ne olduğunu öğreneceksin. Otur şöyle.’ Neyse yalvar yakar zorla sakinleşip oturdu. Bak dedim ‘kız nışanlısıyla gezmiş. Babasıda bu duruma kızarak kızını dövmüş, oda babasından öc almak için böyle bir iftira atmış. Savcılık sorgulamasında herşey ortaya çıktı. Adamda serbest kaldı.Olay bu.’
  Sen şimdi alevi sünni birbirine canı pahasına düşman olsun istermisin.

 522. cemal4u said

  atatürke bok atarak karşına aldıkların insan değilmi?
  ordan baklnca ben salak gibimi duruyorum 😉

 523. cevap said

  Kaç sene alevilerle aynı işyerinde çalıştım. Bir kere bile alevilik sünnilik davası olmadı aramızda. Adama konuyu kapat. Alevi sünni ayrımından Türkiye zarar görür karşı hakaretler arada uçuştukça düşmanlık artar millet birbirine kanlı bıçaklı olur diyoruz. Hala ben biliyorum diyor. Nah sen biliyorsun. Karşılıklı atışmanın sonunda işlerin nasıl boka saracağını biliyormusunda konuşuyorsun. Akıllı başlı her aleviyi kardeşimiz biliriz. Bizde alevi sünni ayrımı yok. Geçmişte şu olmuş bu olmuş geçmiş gitmiş. Benden sorulmaz hesabı.

 524. Ben neden saftorik oluyirum. Saftorik degilim yatar kakarlar bir kisiyi müslüman yapariz da cenete gideriz düsücsiyle cehenemin dibine

 525. cemal4u said

  valla sevgili cevap bunları ben değil ebu suud yazdı sen yanlış anlamışsın :)))))))))))))))
  yada işine gelmemiş 😉
  sizin gibilerde olmasa ben nasıl eğlenicem:)))))))))))))))

 526. cevap said

  Birtek onu alırım sakıncalı konu o. Deşme diye aldık. Mal mal yazma. Ben alevilik sünilik davalarının sonunun nereye gideceğini bilirim. Yazacaksanda kendi kendine yaz. Ben yokum.

 527. cevap said

  APtal sabetaycışlar üst tabaka. Onlara ne olur. Ama geri kalanlar öyle değil. Saftorik.

 528. cemal4u said

  ayrıca ben alevilik meselesi falan açmadım 😉
  sen okadar fetva arasından bitek onu aldın 😉
  Demek yaran var bişeylerden 😉
  hadi cnm sen şakirtlerinin yanına 😉 mal

 529. cemal4u said

  yaw siz yokmusunuz:))))
  işinize gelmedimi yarayı kaşımayalım diyorsunuz, atatürke geldi yumuyorsunuz gözünüzü açıyorsunuz ağzınızı:))))
  sizi gidi siziiiiiiiiiiii:)))))
  siz işte busunuz 😉

 530. cevap said

  Bende ne bilgiler var. girmiyorum alevilik konusuna. Çünkü fitne çıkmasından başka bir işe yaramaz. Aradaki düşmanlık ortamı sebebiyle yakın geçmiştede çok kan aktı. Yanlış şey bunlar. Kapat alevilik meselesini. Bu konuda fitne çıkartmak ateşle oynamaktır. Devlet hesabını ağır ödetir. Demedi deme.

 531. cevap said

  Ne kadar anlayışsız adamsın şimdi neyin ne olduğunu uzun uzun dökeceğim olmayacak. Sana diyoruzki İran Avrupayla birlik. Yutmak için Osmanlının zayıf noktasını arıyorlar. Arada savaşlar oluyor. Fitneyle alevilerin isyan etmesi İranın Avrupanın işine yarar. Devlet aldığı kararda İranın adını kullanmaz. İran bizden korkuyor demesin diye. Ayaklanmayı Cumhuriyet dönemide kanlı bastırmış Osmanlıda. Keşke hiç yaşanmasa. Olmuş bitmiş. Şimdi 450-500 sene evelini kaşıyıp arada düşmanlık ortamımı yaratalım. İşime gelmeme değil. Alevi arkadaşlarım var.

 532. cemal4u said

  işte sevgili CEVAP olay zaten bu ; Ebu suud bir din adamı ve siyasi karar vererek bir topluluğun katlini, dini kullanarak caiz kılıyor 😉
  kuran da olmayan birşeyi fetva vermek şeriat değildir 😉
  İranlıların demiyor dikkat ettinmi, ALEVİ lerin diyor fetvada 😉
  Eğer düşman olan iranlıların katli vacipdir deseydi ozaman bu fetva doğru olurdu 😉
  LAİK lik buna engel oluyor 😉
  Sende yavaş yavaş anlayacaksın 😉
  Dersime katliam dersiniz, aleviler öldürülünce gerekliydi dersiniz 😉
  sürekli kıvırıyosunuz 😉
  ayrıca orda yazanların hiçbiri uydurma değil 😉

 533. cevap said

  Cemal inançsıza diyue gitmiş o yönden kusura bakma. Sana yazılmadı. Otaklı inançlara saldıtran uydurma bilgiler veriyorsun.

 534. inançsıza said

  Diğer konular derin mevzu. Bilgim yetmeyebilir. Birde kimisi uydurma. Ben alevilik ile ilgili meselelere girmeyi sevmiyorum. Alevi olan arkadaşlarımda var. Ebu Suudun verdiği karar siyasi. İranla aramız bozuk. İran o dönemde çok güçlü devlet. Bizim için Avrupadan daha tehlikeli bir devletti. Osmanlıya karşı güç dengesinide oturtmuştu.İran Şii ve Anadoluda alevi inancındakileri kişileri kendi yanına çekebiliyordu. Alevilerin çoğu İranı tutuyorlardı. Ülkede iç ayaklanma çıkarılıyordu. Sert kararlar bazen gözkorkutma amaçlı alınabilir. Kararlar o günün şartlarına göre alevilerin dini inançlarından sebep değil milli güvenlik sebebiyle alınan kararlardır. Alevilik konusu benim içine girmek istemediğim bir konu. İşime gelmediğinden değil alevilik inancına olan saygımdan. O konuyu kapat.

 535. Sen ilk önce batakliga saplanmis yeni yetme yobazladansin.. Saafii ler gibi. düsünüyor ve konusuyorsun. Bu gün safi lerin insanlik disi orta cag kafalari. Biz Türküz. Arabin Ümeyir oglarinin seriyati biz Türklerde gecmez. Bekle Yavudiler Yavas yavas türkiyeyi bitiriyorlar.
  Kiminlerin yüzünden Yatar kalkarlarin yüzünden. Kim kapilari yavudilere acti. Sebataisler gibi Caerkeslerde Türklerin belasi oldu ve halaolmatadirlar.

  Kimin yüzünden Yatarkalkarlarin yüzünden.
  Osman oglu Iyi kari alacak diye ne cerkez birakmis nede yavudi ,rum bulgar . ulu peygaberimiz kipti mariyayi nikalamis.
  Simdi Sunu bilesin Firavnlar Cingene kavmindendir. Abdalasa Nemrutun avanesidir. Hz Aliyi sehit edenlerse Haber yavudi rafizilerdir..
  Imam Hatip te sana bunlari ögretmezler Cünkü o Imam hatipte anlatmazlar.. onlarda yavudi kuruluslaridir.
  Siyonizim Türkleri kulanip vadedilen topraklara kurulacaklar.

  Ilimli Islâm nedemek. Hoca papazin elini öpmesi demek.. Senin cictigin bok daha marmarAYA INMEDI:

 536. cemal4u said

  EBUSUUD KİMDİR?
  Ebusuud, Osmanlı İmparatorluğu’nun belirli bir dönemine etkili olmuş, bir Şeyhülislamdır.
  1490 yılında İskilip de doğmuş ve 1574 tarihinde ölmüştür. 1516 yılında Müderris (günümüzde öğretim üyesi); 1534 yılında İstanbul kadısı; 1537 yılında Rumeli Kazaskeri (davalara bakan yargıç), 1545 yılındaysa Şeyhülislam (din konusunda en yetkili kişi) olmuştur.
  Kanuni döneminde, birçok kararların altında imzası olan Ebusuud, özellikle aklı ve bilimi küçümseyen ve dini kuralları yaşamın pratiğinde etkili olmasını savunan ve uygulayan bir din adamı olmuştur.
  Döneminde birçok fetvalar (hükümler) vermiş, emirler ortaya koymuş ve kararlar açıklamıştır. Özellikle Alevi-Bektaşi katliamlarına olur vermesi ve o dönemde toplu katliamların oluşmasını sağlamıştır.
  Ebusuud;
  -Şeriat hükümlerine uygun davranmayanların;
  -Ramazan orucu tutmayanların;
  -Yunus Emre’nin şiirlerini okuyan veya türkülerini dinleyenlerin;
  -Felsefeyi dinden üstün görenlerin;
  -Akşam yemeğinden sonra, namazdan önce dua okuyanın;
  -Padişah’ın emirlerine karşı gelenlerin;
  -Müslüman olup da din değiştirenlerin;
  -Müslüman bir kadınla cinsel ilişkiye giren bir gayrimüslümün, Müslüman olmaması halinde;
  -Peygambere inanmayanların;
  -Şeriata girmeyenlerin;
  -Kendi iç dünyam da Tanrıya ulaşabilirim (Tasavvufu savunanların) diyenlerin;
  -Namaz kılmayanların;
  -Şarap içenlerin;
  -Dine sövenlerin;
  -Mundar et satanların;
  -Hallac-ı Mansur’un düşüncelerini savunanların;
  Vs. katledilmeleri gerekir diyen birisidir.
  Ebusuud, Kızılbaş olanlar öldürülmelidir diyen bir Alevi-Bektaşi kıyımcısıdır.
  -Ebusuud’a sorarlar: “Kızılbaş taifesinin şer’an katli helal olup, katl eden gazi ve Kızılbaş taifesinin ellerinde maktul olanlar şehit olurlar mı?” (Yani bir Alevi-Bektaşi’yi öldüren kişi katil sayılır mı?, veya bir Alevi-Bektaşi tarafından öldürülen biri şehit olur mu?)
  -Ebusuud yanıt verir: “olur, gaza-i ekber ve şehadet-i azimedir. (yani o kişi en büyük gazi ve en yüksek şehit sayılır.)
  -Ebusuud’a sorarlar: “ Hallac-ı Mansur’u öven birisine na yapılmalı?
  Yanıt: Hallac-ı Mansur’a yapılan yapılır (yani öldürülür.)
  -Ebusuud’a sorarlar: Şeyh Bedreddin’in Varidat’ını okuyana ne yapmalı?
  Yanıt: Bedreddin yanlıları kâfirdir. Bunların adlarını anmayınız.
  -Ebusuud’a sorarlar: “Mümine haşir (kıyamet gününde dirilme) yoktur” diyen birisine ne yapmalı?
  Yanıt: Öldürmek gerekir.
  -Ebusuud’a sorarlar: “Cennet cennet dedikleri/Bir ev ile birkaç huri/İsteyene ver sen O’nu/Bana seni gerek seni” biçiminde beyitler (Yunus Emre’den) okunsa, ne yapılmalıdır?”
  Yanıt: Bunlar fuhuş sayılır ve öldürülmelidirler…
  -Ebusuud’a sorarlar: “Kızılbaş topluluğunun dine göre topluca öldürülmesi helal midir?
  Yanıt: Kızılbaşların topluca öldürülmeleri dinimize göre helaldir…
  Vs….
  İşte Ebusuud (Efendi) denilen ve büyük “İslam Âlimi” olarak sunulan kişi budur.
  Bu fetvalar üzerine, büyük katliamlar yaşanmıştır. Kimi kaynaklara göre bu fetvalar yüzünden 40 binden fazla Kızılbaş (Alevi) katledilmiştir. Bu dönem Kanuni dönemidir.
  Yine, Yavuz Selim döneminde, Müftü Hamza (Efendinin) fetvaları yüzünden kimi kaynaklara göre 40-80 bine yakın Kızılbaş kıyıma uğramıştır.
  Ebusuud’u, molla İdris-i Bitlisi ve Müftü Hamza’ları iyi tanımak gerekir. Bunlar Anadolu’da, Kerbela Kıyımlarının sürdürücüleri olmuşlardır.
  Bu nedenle Ebusuud gibiler, benim ecdadım olamaz!!!

  Kaynak:
  -Baki Öz; Alevilik ile İlgili Osmanlı Belgeleri; Can yay. 1995.
  -İsmail Metin; Osmanlı’nın Kanlı Tarihi; Ant Yay. 1996

 537. cemal4u said

  bu videoyu ben çekmedim 😉

 538. cemal4u said

 539. inançsıza said

  Yaşın 75den çok belkide 80 civarı. İnançlara saldırıp peygamberlere evliyalara dil uzatıp duruyorsun hiç utanıp sıkılmadan. Ağa cehennem senin hasretinle yanıp tutuşuyor. Şu adam bir gelsede biraz şenlensek diyor kesin. Sen inanmazsan inanma inanana ne diye karışıyorsun. Sana batan seni rahatsız eden ne?

 540. evliya said

  KOyun dediğimizde koç. Aynı kapıya çıkar.

 541. evliya said

  Bu arada Kuranı Kerimde kurban kesmek ayet ayet anlatılır. Sapıtma bilgi vermek yok. Kısaca İnsanlar3900- 4000 yıl kadar önce hakları olmadığı halde kendi çocuklarından erkek olan birini Allah istemediği halde sözümona Allaha kurban ediyorlardı. Oğlu olmayan İbrahim aleyhisselam oğlu olduğu taktirde 15 yaşında onu kurban edeceğini açıkladı. Oğlu oldu İsmail adını verdi. İsmail 15 yaşına geldi. Kurban zamanı geldi. Kesilecek. O zaman koyun indiriliyor insan değil koyun kurban edilecek deniyor. İbrahim peygamber kullanılarak insanlar yanlış işlerinden döndürülüyor. İnanmayanlar her şeye pagan der. İbrahim peygamberin dini hak din idi.

 542. evliya said

  Aklıma gelenbir bilgiyi hemen veriyorum. 2. Abdülhamit döneminde İstanbulda Yavuz Sultan Selimin türbesinin bakıcılığını ve bekçiliğini yapan bir zat türbede yatan yavuz Selim için ‘Sana evliya deyip duruyorlar. Ne bir evliyalığını nede bir faydanı gördüm bu kadar senedir’der.
  Ertesi günü kendisini Sultan 2. Abdülhamit huzuruna çağırtır. Sıkıntılarını sorar. Bir miktarda para verir. 375 yıl önce ölmüş olan Sultan selim 2. Abdülhamitin rüyasına girerek bekçinin yakınmasını bildirmiştir. Anlayacağın bilmediğimiz bir sürü sır olay var.
  Birde Aziz Mahmud Hüdayi evliya gurubundan olduğu söylenen bir islam alimi. Daha çok sayıda isim varda yazmayalım. Yanlız meşhur sarhoş Bekri Mustafa evliya değil onu biliyorum. Türbelerde kurban klesilmesini doğru bulmuyorum.

 543. Anibal said

  Evliya olsa ne olacak öldümmü iş bitiyor. Türbedekinin kendine faydası yok millete ne faydası olacak. Türbelerde kurban kesmek yanlış.1963 te Gebze eskihisar arasında sözümona evliya yatırı denen kime ait olduğuda bilinmeyen sözümona bir türbe vardı. Oyıllarda Anibalin mezarını ararken bu taş mezarı Anibale malettiler. Onun mezarı değil. Taş mezarıda oraya yaptılar.

 544. Istanbulda bir sürü türbemsi binalar var. Bunlarin hangisi evliya?
  Ben 1963 senesinde gebze kalesi civarinda . Yelve avina gitmistik. Kasim Aralik aylari olsa gerek. Iste o zaman bir subay ve iki üc sarikli Hoca kilikli kimseler gelip kurban kestiklerini biliyorum..Gercek Islâm süslü mezarlar yaptirmak yanlis degilmidir.
  Hata ölüye kurban kesmek . Kurban Allah icin kesilir fakir fikaranin ,kusagina bir az et girsindiye. kesilen kurbanlârin kanlari hic bir zaman allaha gitmrez.
  Ama put pereslikten halâ kurtulâmamislâr. bunu ne zanedebilirlerse bilmem..

 545. Anibal said

  Alevilerin ramazanlarda etkinlikleri vardır yoktur beni ilgilendiren bir durum yok. İnanç meselesi. Onlarda muharrem ayında oruç tutuyorlar. 12 gün. Benim onların inanç durumlarına karışma gibi bir hakkım yok. Biz müslümanız deyene değilsin diyemeyiz. Müslümandırlar. İnançta sünnilerle bazı farklılıklar vardır. Bunu hiçkimsenin aradaki meseleymiş gibi göstermeye hakkı yoktur.

 546. Anibal said

  Antik çağların Kartacalı generali Anibalin mezarı orası değil. Orada kemik bile yok. Mezarın yeri çok arandı bulunamadı. Depremlerde çöküp denizin içinde kalan antik kasabada olduğu sanılıyor. Sözkonusu tepeye sanki mezar varmış gibi sembulik bir anıt taş dikildi. 1981 de. Gebse Tübitak Marmara Araştırma Merkezinin sınırları içinde kalıyor. Anibalin müslüman olmadığını Milattan Önceki devirlerde Hıristiyanlıktan bile önceki asırlaeda yaşadığını herkes bilir. Kimse orada kurban kesmez. Üstelik mezarın bulunduğu arazi tel örgülerle çevrili. O araziye 2000lerin başlarında bile özel izinle giriliyordu. Halen öyledir herhalde. Ben çok zamandır gitmiyorum.

 547. Simdi aklima geldi sizin o daricadami gebzedemi Hani balin mezari var. Oda evliya. Her sene gelip orda kurban kesiyorlar.
  Herif Gavur bile degil.. hadi yavudi olsa . Zaten Kurban kesmek Yaudi isidir, Paganliktan kalma bir istir.

  Senin dedigin evliyalarin isi.

  O
  soru Aleviler Kurban baraminda kurban kesiyorlarda Ramazanda neden hic bir hareket göstrmiyorlar.?

 548. Başbakanımıza yapılan said

  Kemalist kadroların marifetlerini başbakanımız Recep Tayyip Erdoğanın kendi açıklamalarından okuyup öğrenin. Açıklama bugün yapıldı.
  ‘Namaz kılıyoruz diye bizimle alay ettiler. İmam hatipliyiz diye aşağıladılar. Kitaplarımız yasaklandı. Siyasetin yolları tıkandı. Benim arkadaşlarım kalleşçe şehit edildi. Çocukların önünde intihara teşebbüs eden kadınlar oldu. Birçoğunun hayat hakkı elinden alındı.
  Birileri Diyarbakır Cezaevi’nde acı çekerken, bizler de ‘büyük ‘Türkiye hapsi’nde öz vatanında garip muamelesi gördük. Hiçbir zaman elimize silah almayı düşünmedik. Onlar vurdu, biz büyüdük. Yenilgi yenilgi büyüyen zafer olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Sabrettik, mücadele ettik ve bugünlere ulaştık.’
  Ayrıca Siirtte zararsız bir şiir okudu diye 1998 de İstanbul Belediye Başkanlığı görevi düşürülmüş beş ay kadarda cezaevinde yatmıştı. Suç yok. Maksat zulmetmek olsun.

 549. evliyalık said

  Benim ismini yazdığım kişinin videosuna gir ondan sonra yaz yazacağını. İnsanlar arasında takva yani Allahın sevgisini kazanma Allaha daha yakın olabilme üstünlüğü vardır. Olay budur.

 550. Evliya demek bu günkü ismi purofösör demek. ÖYle insan kadirmak degil O senin Evliya dedilerin. Hic bir bok yememislerki Ne elimizde ne avucumuzda bir sey yok. . Alp aslan Türkesin Mezarini kaybetigi.. Sayiti Kürdiden bahis ediyorsan. .Kadir misir oglundan, Harun yahyadan . Evet Hakiki Evliya bunlar.

  Islamiyet Hic bir insani. Ne asagi, nede yukari kabul eder.. Allah icin hepsi aynidir..

  Kurani kerimdende Üstün hic bir kitap yoktur. Sayidi kürdi kendi yazdigi kitabi . üt5ün oldugunu kaBUL ADIYOR: bU ADAM :HEM tÜRK DEGIL kÜRDÜN KIRIONUN BIRI
  Ne zaman yetistiniz be bu gün Türkiyeye bir bak neresi isl^m ülkelerinde. eksik . Türkiyeden baskalari sürümüyorlâr.:::

 551. evliyalık said

  Resmi kanallar korumasa savcılık incelemese görürsün sen neyin ne olduğunu. Ben birşey demiş olmayayım. İnternetten bilgi fışkırıyor Atatürk yahudi (yada sabatayist) diye. Daha neler neler yazıyor onlarca yüzlerce binlerce senin gözlerin kör kulakların sağır olmuş. Sana işlemez. Freev standın yazılarınada bakıver bir zahmet.

 552. evliyalık said

  Kimin mal olduğu yazılardan anlaşılıyor. Terbiye yoksunu ukala.

 553. evliyalık said

  Hilmi Kutlubay hoca. Evliya gurubundan. Keramet sahibi. Bir sürüde müridi var. Gaziantepte 1998de Sadettin Teksoy ziyaret etmişti. Horoza ayet olan bir muska yazıyor. Defalarca ateş ediyor. Saçmalar horoza isabet ediyor. Müridleride ateş ediyor. Sonuç aynı. Horozun sadece tüyleri kopuyor. Ancak hayvanın derisine işlemediğinden ölmüyor. Zararda görmüyor. Ayrıca doktorların iyileşmez dediği yürüyemeyen hastaları yürütmüştü. İnternette videoları var. Sana zarf atarız sende yutarsın.

 554. cemal4u said

  site yöneticisi, bu siteye niye yalancıları alıyorsun? istesen engelleyebilirsin:))))) insanların gözünün içine bakarak yalan söyleyenlere karşı çok daha ağır konuşmak gerekir ama…..
  Sizin tarihten anladığınız mustafa kemale bok atmaktan başka bişey değil… osmanlıya toz kondurmazlar, namazda fotoğraf çektirenleri evliya ilan ederler, insanları allah ile aldatırlar, daha söylenecek çok şey var ama, ancak mukayese yeteneği olan insanlar anlayabilir:)))) sizin gibilere anca samıt edebiyatı yaparım ben:))))))))))))))))) mal

 555. sonuç said

  Evliyalık makamı var. Derin hemde ço derin konular. Bizim bilgimizi kat kat aşan mevzular. Bu konuya pek girmemek en doğru olanı.

 556. cevap said

  Şu evliyalık meseleleri fiyasko çıkabilir. Duruma göre inceliyorum. Bizde kendimiz yaşamadık neticede anlatılsnları yazdık. Yanılmışsak gereken düzenlemeleri yapar koyarız.

 557. mantık said

  Atatürk eleştirilebilmeli. Efendim birileri gaz verdi Atatürkün aleyhine yazıldı. Şu kadar sene hapis. Geçirmesin admin. Onu geçtik Atatürk geçen asırın lideri. Yani şunu yapmış bunu etmiş aleyhine ne doldurursan doldur kimin umrunda. Sistem oturmuş herkes kendi işinde. Halen koruma kanunları halen insanlara senelerce hapis. Boşuboşuna insanların seneleri çalınıyor. Övsen gerimi gelecek yersen birdahamı ölecek. Maksat birilerinin tahakkümü sürsün Kemalizm üzerinden. Birileri acı çeksin birileride bu durumdan zevk duysun. Günahsız insanlarda bu arada madur olurmuş kimene. Yok hain demiş yok kafir demiş, belki aklı yetmiyor, belki birileri öyle doldurdu. uyarır olmadı basarsın sopayı salarsın sene çalmak ne oluyor. bizim eleştirimiz ne yazılırsa yazılsın artık hiçbirşey değişmez. Çünkü ülke geçen asırda kurulmuş ve artık sistem oturmuş. 90 yılda geçmiş üzerinden. yanlışlar sürüp gitmesin. Sene çalmalar son bulsun. Yakışmıyor. Birşeylerin saklanmasınada gerek yok. Çünkü yazılacak pek birşeyde kalmamış aslında. Ama gidin sorun atatürkçülüğün kaybettiği hiçbirşey yoktur. Geçen asrın kanunlarıyla hala tahakkum hala bir kişi üzerinden baskı akıl mantık dışı. Akıl mantık dışı olan başörtü maduriyeti giderildi. Bu tahakkümde kalksa ne olur. Türkiye dimdik ayakta durur olacağı bu. Sadece birilerinin bu isim üzerinden tahakkumu sürdürülemez. Dava bunun davası. Ahmet şunu demiş Mehmet bunu demiş. Boşverin bunları Atatürk Türkiyeyi kurmuşmu. Öyle yada böyle kurmuş. Sistem yürüyormu. Tıkır tıkır işliyor. O halde hala neyin baskısı. Neyin zorbalığı sürdürülüyor.

 558. uyarı said

  site yöneticisi sen bu siteye ahlaksız insanları misafir ediyorsun. Sitenin derecesi düşüyor. Sen istesen bu hakaretleri engellersin.

 559. cevap said

  Uçak bu ülkede en az 100 küsür yıldır var. Yani Osmanlıdan beri. Radara yakalanmayanı bana hikaye geliyor. Orasını yalanladım. Size göre CHPli olmayan herkes vatan haini. Aslında ben vatan hainlerinin kim olduğunu çok iyi biliyorumda işde bazen susmak daha mantıklı. Terbiye özürlü. Türkiye bizim. Biz bu toprakların has insanlarıyız. 900 küsür senedir. Sen ne konuşuyon. Ben burada eski CHPyide eleştirmem kendin kaşınıp gelip bana bulaşıyorsun.Ben terbiyesiz değilim. Seviyene düşemem. Küçük düşünceli adam sende. ufak tefek işleri bize başarı diye yutturacaklar. Osmanlı imkanlarıyla Yunanı yenip Dünyayı yendik hikayesinde olduğu gibi. Neyse devlet bizim senin gibiler yüzünden devletimizede ayıp olacak ben kaçıyorum.

 560. cemal4u said

  pardon sorunu kaçırmışım, beynine göt nakli yapıldığında düzelticem azımı 😉

 561. cemal4u said

  senin gib yalancı cahil yobazlara dayanamıyorum, insanın gözünün içine baka baka yalan söylersiniz sonra götünüzü başınızı oynatıp durursunuz, az önce uçak yoktu diyordun şimdi küçücük uçaklar oldu, işte senin beynin götüne monte olduğu için algılamanda sıkıntı var, sen bir vatan hainisin! mal

 562. cevap said

  Parasi Kütahyalılardan Ankaralılardan Gebzelilerden toplanan küçük küçük uçakcıklar. Uçsa ne olacak. Cürmü neki ne yapılabilir o kadarcık uçaklarla. Var bende o uçakların resimleri. Şimdi geçtik onu ufaklık sen o bozuk ağzını ne zaman düzelteceksın. Kim bozdu seni böyle. Anana babana söylede seni sil baştan terbiye etsin. Bu arada bilgisayar başkasına lazım. Şimdi seninle uğraşamam. Dereceni düzelt yada yazma bana. Adnan Menderes nüklüer tesis kuracaktı Ruslarla. ABDlilerle hükümetin arası o sebeple bozuldu. Bu sebeplede ABDliler Kemalist askeri darbeye gözyumdular. Naberrrrr siz busunuz işte. Namlu ucuyla CHPye iktidar olanakları sağlanmış. Yoksa CHPliler kim iktidar yolu görmek kim. Belki koalisyon moalisyon asker yardımıyla falan. Eh işte. Küfür yok ha ona göre.

 563. cemal4u said

  http://ul.to/catmnrx7
  sen görsende inanmazsın aq, osmanlı yapmış desek havada uçardın:)))))))))))) mal

 564. cemal4u said

  Bak ne yazıyor cahil yobaz
  Çizdi, üretti ve sattı!
  Proje dediğin ne senin pis herif

 565. cemal4u said

  yaw sen salakmısın yoksa salak taklidimi yapıyorsun?
  Ben anlayamadım cidden…
  O uçaklar uçmuş cnm bnm, uçmuş!!!
  Kafanın basmadığı şey ne?
  Türkiyede 1946 yılında bu uçak uçmuş!!!!!!!!!!!!!!!
  Neyin projesinden bahsediyon sen samıt herif!!!!
  Menderes Avrupa standartlarına uymadı gerekçesiyle kapatmış!!!!!
  Bırak chpyi akpyi yobaz herif!!!!
  önüne gelenin dinini sorgulayacağına aynada kendi bak önce
  got

 566. cevap said

  Ben ayaklı ansiklopediyim bu zavallı bana cahil diyor. Kemalist oyunları hep ortaya dökmüşüm adam bize cahil diyor iyimi.

 567. cevap said

  Sen şu Nuri Demirağın projelerinden bahsediyorsun. Adam devlet için çalıştı. Sonra CHP den ayrı bir parti kurdu. Ceza olarak CHP onu iflas ettirdi. Adam akıllıda CHPli değil. CHP nin gazabına uğrayanlardan. Birde proje değil icraat önemlidir. Tek kişilik çift kişilik uçaklarıda uçaktan sayıyorsun. Gördüm ben o uçakları. Bizim düşündüğümüz projeleri ABD yapmış. Çocukken bize atom bombasını Türkler yaptı diyorlardı bizde inanıyorduk. Artık inanmıyoruz çünkü büyüdük. Sen hala çocuk kalmışın. Küstahlıktanda yanına varılmıyor.

 568. cemal4u said

  sizin yalanlarınız bitti cahil yobazlar:))))))))))
  aşın kendinii artık yeni yalanlar bulun:)))))))))))))

 569. cemal4u said

  THK Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban’ın verdiği bilgiler, tüyler ürpertici!..Bugün yerli otomobil yapıp yapamayacağı tartışılan bu ülke, 1930’dan 1950’ye kadar uçak üretti.Hem de 15 farklı modelde. Yetmedi, bunları Danimarka ve Hollanda gibi ülkelere de ihraç etti. Çizdi, üretti ve sattı! Bu ülke, 1948’de “uçan kanat” yaptı. Yani, Körfez Savaşı sırasında ortaya çıktığında hepimizi hayran bırakan ABD yapımı “hayalet uçakların” projesi bize ait. Üstelik, bunlar sadece kağıt üzerinde kalmadı, “uçan kanatlar” Etimesgut’ta denenip uçuruldu da. Bakın fotoğraflarına, aralarında hiçbir fark yok. 1946-1947’de bizim düşünüp 1948’de gerçekleştirdiğimizi, Amerika 33 yıl geçtikten sonra 1981’de hayata geçirebildi! Sonra, Marshall Planı devreye sokuldu. Bize, “Siz neden uçak üretmekle uğraşıyorsunuz” dediler: – Gerek yok. Bırakın bu işleri. Biz üretir, size yardım olarak veririz. Biz fabrikaların kapısına kilit vurduk. Onlar da gönderdiler hurdaları, sattılar yedek parçalarını. Frenlediler, durdurdular, sömürdüler! Yıllar boyunca ülkeyi yönetenlerden bir Allah’ın kulu da çıkıp bu ihanete “dur” demedi! Dile kolay; aradan tam 64 yıl geçtikten sonra açığı kapatmaya çalışıyoruz.

  googleda arat görürsün kaynağı cahil yobaz.

 570. cemal4u said

  bu söylediklinle ilgili kaynak varmı?

 571. cevap said

  Bak benim yazılar bitti. Ama Cemale cevap verelim. Adnan Mendereste sabatayisttir. Birde ne biliyormusum insanlar tek parti diktası bitince Atatürkçülük bitti sandılar Kıral öldü put kırıldı şiirinde belirtildiği üzere Atatürk heykellerini kırıp indirenler oldu.Bunu Menderes yaptırmadı. Generallerin çoğu sabetaycı kökenli ve Atatürkçü. Onlar istedi diye Atatürkü koruma kanunları asker yani generallerin zoruyla çıkarıldı. 1951 de. Ondan evvel Atatürke laf söyleyenin kemikleri kırılıp hayatı karartılıyordu. Verilen hapis cezasıda çok fazlaydı. Birde Menderesinde bazı bakanları ve milletvekilleri yani partinin üst kitlesi masondu. Onlar da Menderesi kuşatmıştı. Koruma kanunları bu şartlar altında çıkarıldı. Osmanlı öztürk ama yeri geliyor eleştiriyoruz. Yani eleştirmeme yok. Osmanlı cihan imparatorluğuydu. 1946 da Türkiyede radara yakalanmayan uçak yapılıyormuş, ülkede doğrudüzgün araba ve karayolu yok. Tek tük uçak var. Radara yakalanmayan uçak masalına kim inanır. Kaynak göstersende kimse inanmaz. Sebebi radar bile yeni bulunmuş. Birde o zamanki türkiye çok fakir.
  Namaz, oruç meselesi 1925-46 dönemi camilerin çoğu harabe yıkık. Hacca gitmek devlet emriyle 1947-48 e kadar yasak. Namaz kılıyor diye Mehmet Akif Ersoyun yediği dayaklardan ayakları tutmaz olan oğlu ve benzerlerinin çocukları askerde bol bol dayak yerdi. Oruç gizli ibadet belki tesbiti yapılamayabilir. Artık 2013 teyiz o günlerin unutulmuş olması normaldir ama 1950 başlarında bu ülkede cenaze namazı kılınmadığı için ölü defnedilemedi. Osmanlı tabi üstün, İslamiyetin koruyuculuğunu yapmış kaç asır.

 572. cemal4u said

  Atatürkü koruma yasasını ne atatürk nede inönü çıkartmamıştır, bu yasayı menderes çıkartmıştır, bir yandan islami duyguları okşayarak atatürk heykellerini yıktırmıştır, diğer yandan yıkılan bu heykeller için koruma kanunu çıkarmış ve hem islami duyguları hemde atatürkçü duyguları okşamıştır, çok zekice bir harekettir., yani atatürkü koruma kanununun atatürkçüler ile hiç bir alakası yoktur:)))
  iş,in garip tarafı nedir aslında biliyormusunuz, insanlar gerçekleri bilmek istemiyorlar,
  sadece atatürke bok atmak istiyorlar,
  nerdenmi çıkartıyorum?
  Atatürkü eleştirmek istendiğinde herkez atılır ortaya dibine kadar eleştirir ama aynı adamlar osmanlıyı eleştirmeye geldiğinde yada padişahları eleştirmeye geldiğinde herkez bi savunmaya geçer, onlar bizim atalarım, ecdadımız soyumuz sopumuz diye yırtınırlar:))))
  eeee nooldu tarihi gerçekleri öğrenme isteiğine????????????
  demekki amaç gerçek değil, atatürk realitesini yıkmak!!!
  ama bilmiyorlarki kendine müslümanlar, siz yıkmaya çalıştıkça o dahada güçleniyor:))))
  çünkü antiatatürkçülerin en büyük handikabı bilgi eksikliği:))))))) standart yalanları var ve hiç araştırmadan aynı yalanları uyduruyorlar:)))) artık ezberledik:))))
  1946 yılında türkiyede radara yakanmayan yarasa uçak yapılmış ama menderes amerikanın emri ile uçak fabrikasını kapatmış biliyormusunuz???
  amerika o uçağı 1980 li yıllarda yapabildi:)))
  ve biz o uçaı 1946 yılında uçurduk türkiye….
  millet hala atatürk memleketin içine etti, dinimizi yaşayamadık vs….
  ben bugüne kadar namazını kılamayan bir adam görmedim, dua etmesi engellenen bir adam görmedim, oruç tutması yasaklanan bir adam görmedim…
  neymiş cuma günleri tatil olmaktan çıkmı:))))
  kör ölür badem gözlü olur hesabı:)))))
  bunu diyenlerin çoğu farz olan 5 vakit namazını kılmayanlar:))))
  haa niyet iyi olsa bende çıkarım masaya dibine kadar eleştiririm ama niyet farklı…
  bizim insanımız kula kul olmaya genetik olarak kodlanmış, illa başlarında bir padişah olacak yoksa kendi ayakları üzerinde duramıyorlar:)))))
  600 sene padişahın kulu olmak insanların genetiğini bozmuş:))))
  islamiyet okadar mükemmel bir dinki, ama önce okumak lazım idrak etmek lazım, dayatmalaı örf ve adetleri bırakıp adam gibi oıkumak lazım, ondan sonra hayatı biçimlendirmeye başlamak lazım…

 573. türklüğe saygı said

  Mustafa Kemal AtatürkTürkiyenin kurucu lideri olması sebebiyle sanki hiç ölmemişcesine hakkında hergün birşeyler yazılmaya devam ediyor. Kimisi lehinde kimiside aleyhinde olacak şekilde. Paşanın aleyhine yazanların en başında ona düşmanlık hisleri besleyen idam korkusuna yurt dışına kaçmış olan doktor Rıza Nur geliyor. Rıza Nur paşanın annesi Zübeyde hanım için genelev çalışanı babası içinde kim olduğu bilinmiyor diyen biridir. Öleli bir gün eksiğiyle 90 yılı bulan Zübeyde hanım için dindar yazar Emine Şenlikoğlu bir tv konuşmasında beş vakit namazını kılardı demişti. İşin burasıda abartılı olmalıdır. Biz normal ev kadını olarak kabul edelim. Bu durumda paşanın babasınıda Ali Rıza bey diyelim resmi kaynaklara uyarak. Mustafa Kemal paşayla ilgili yazılan diğer özel durumlarıda kime ne diyerek yalanlayarak reddedelim gitsin. Yazılanlar düşmanlık hissiyle yazıldığından pekde önemi yoktur. Ancak gerçek olan şudurki Mustafa Kemal türk tarihinin oldukça abartılı bir ismidir. Deyim yerindeyse bir kamyonluk iş yaparak neredeyse uçak filosu sahibi olmuştur. Yaptığı işler yüzlerce misli abartıklarak Türk milletine sunulmuştur. Buda onun Türkiyenin kuruluşunu gerçekleştirmiş bir isim olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Türkiyenin son 100 yılına damgasını vurmuş bir isimdir. Hatalarının üzeri örtülmek üzere devlet tarafından kanunla koruma zırhınada büründürülmüştür. Bu durum eleştirlmesi gereken bir durumdur.

 574. türklüğe saygı said

  Bu günkü zaman gazetesi pazar ekinde yer alan bir yazıya göre Kuranı müslümanların elinden almalıyız. Bu sözün sahibi 19. yüzyılın son döneminde 1874 te Osmanlının yıkılışını ve Avrupadan çıkarılmasını İngilterenin ama politikası haline getiren eski başbakan William Eward Gladstonedam başkası değil. Kuranın Müslümanların elinden alınması gerektiğini savunan Gladstoneun 35000 kitabını ve kendi adının ver,ldiği Hawardendeki dev kütüphanesinde geçen yıl açılan hikmet evi adlı islam kütüphanesi bulunması şaşırtıcı.
  1874 te Osmanlı koskoca dünya imparatorluğu 1924 te tamamen ortadan kalmış. Sanki Osmanlı önce Kuran osmanlı müslümanlarının elinden alınarak, sonrada hızlı bir şekilde batı ülkelerinin paylaşımına maruz bırakılarak ortadan kaldırılmış. Yine 1923-50 döneminde ülkemizde dindar kesime yaşatılan sıkıntılar. Osmanlı sonrası yada Lozan anlaşması sonrasında Mustafa Kemal paşa başkanlığında yönetime gelenlere özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında İngiltereden birileri nasıl direktifler verildide dindar halka o kadar sıkıntılar yaşatıldı aşağıdaki İngilizlerin Türk islam düşmanı yazıları okuyarak anlamak mümkün.
  William Ewart Gladstone (29 Aralık 1809–19 Mayıs 1898), İngiliz Liberal Partili bir politikacı ve Birleşik Krallık Başbakanı (1868–1874, 1880–1885, 1886 ve 1892–1894). Önemli bir politik reformcudur, popülist konuşmalarıyla tanınır, yıllarca Benjamin Disraeli ile bir politik yarış içinde olmuştur.
  Liberaller seçimi kaybedince Benjamin Disraeli’yi yıpratmak için Osmanlı yönetimindeki Bulgarlar hakkında 5 Eylül 1876 tarihinde basılan, Bulgarian Horrors and the Question of the East,[1] başlıklı 64 sayfalık bir broşür kaleme alan ve Osmanlıların bağımsızlık isteyen Bulgarlara yaptıklarını alçakça ve eşi görülmemiş bir zulüm olarak sayan Gladstone, Türklerin dünyadan tasfiye edilmesi gerekliliğini anlattı. Gladstone’a göre Türkler, “insanlığın dev bir insanlık dışı örneği”dir. “Türk hükümeti” olarak adlandırdığı Osmanlı hükümeti için ise “hiçbir hükümetin işlemediği kadar günah işlemiş, hiçbir hükümet onun kadar günahkârlığa saplanmamış, hiçbiri onun kadar değişime kapalı olmamıştır” der. İngilizlerin kafası Gladstoneden sonrada aynı kafadır.

  ———
  Öte yandan Çağdaş yaşam derneğininde kurucuları arasında olan Lionsların dünya yönetin kuruluna seçilen Oya Sebuk Zaman gazetesinden Nuriye Akmana yaptığı açıklamada ‘Her yere Atatürkün heykellerini dike dike Atatürkü putlaiştırdık. Oysa hepimiz birer Atatürk olmalıydık.’ demiş.

 575. Osmanlı sevgisi said

  Senegal sahra altında Atlas okyanusu kıyısında küçük bir Afrika ülkesi. Halkı yüzde 85 oranında Müslüman. 1915 tarihli Çanakkale savaşları sırasında İngilizler Senegallileri Osmanlı İmparatorluğu ve halifelik zor durumda. Düşmanları saldırmış onu kurtaracağız sizde gelin diyorlar. Silahı kapan cepheye gidiyor. Cezayirlilerde böyle Hintli müslümanlarda. Çanakkalede savaşırken ezan sesini duyarak kandırıldıklarını anlıyorlar ve hemen silah bırakıyorlar. Bunun Senegal ile ilgili olan bölümünü geçen günler başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan anlatmıştı.
  Osmanlı yüzyıllar boyunca İslam ülkelerine karşı saldırılarda bulunan Hıristiyan uluslara karşı islamiyetin bayraktarlığını yapmıştı. Var gücüyle islam ülkelerini düşman ulusların saldırılarından korumuştu. İşte gösterilen sevgi bunaydı.
  Osmanlı 1520 lerde Fransızlarıda Almanların işgalinden kurtarmıştı. Ama Fransızlar 1600 lerden itibaren her fırsatta Osmanlının düşmanlarıyla birlik oldular ve Osmanlıya ahdi vefa göstermek yerine düşmanlık etmeyi tercih ettiler.
  Ta Afrikanın bir ucundaki zenciler bile Hindistandakiler bile İslam adına Osmanlıyı seviyorla bu millet Osmanlıyı hayda hayda sever. Çünkü Osmanlı bizim geçmişimizdir açıkça dedelerimizdir. Sevmeyen varsa o işte mutlaka bir karışıklık vardır.

 576. cevap said

  Fransız Napolyon keşke diyor 1798 de Türklerin elindeki Mısıra saldırmasaydım. Osmanlı devletiyle ittifak yaparak Rusyaya saldırsaydım. O zaman Rusya kesin olarak tarihe karışacaktı. Ben Mısıra saldırarak Türklerin güvenini kaybettim. Benimle bu sebeple ittifaka girmediler. Bu sebeple Rusya seferinde yeterince başarılı olamadım. Bende ülkemde perişan olduk.
  Hakikatten Rusya Napolyonun Moskova seferinden baştan yenilgi gibi gözüken çok büyük bir zafer ile çıkmış, Ruslar 1814 te Parise bile girmişler. Bundan sonra bir anda 2 misli güçlenip zenginleşen Rusya bütün Avrupayı tehdit eden devasa bir imparatorluk olmuş. İtalya ve Fransa gibi batı Avrupa devletleri Rusya Türk boğazlarını geçip Akdenize inerse bizim ülkelerimizide fetheder mahfoluruz korkusuyla düşman gördükleri Osmanlıyı Rusyaya karşı koruma altına almak zorunda kalmışlardır. Rusya asıl Türk topraklarını işgal edememiş Ancak batılı devletler 1860lardan itibaren bir yandanda kendi hesaplarına paylaşmaya başlamışlardır. Osmanlıya yapılan oyunlar ihanet eden ülkelere zarar olarak geri dönmüş 1683 te Viyanada Osmanlıyı arkadan vuran Polonya 90 yıl geçmeden Rusya ile Prusya arasında paylaşılmış, Kırım 100 yıl içinde Ruslarca işgal edilmişti. Fransada Avrupayı fethetmiş dünya imparatoluğu iken bütün kazandıkları biranda elinden çıktı. Tekrar toparlanması çok uzun sürdü.

 577. cevap said

  Osmanlı hakikatten büyük devlet idi. Barbarosun İzladaya gidip donanmasını demirlediği, Fransa Niceye yanaştığı, Osmanlının Balear ve Kanarya adalarına seferler düzenlediği, zaman zaman Norveçi, Kanada ve Amerikan İngilteresini bombardıman ettiği, kendisine karşılık verilemediği, İngilterenin dibindeki bir adanın Osmanlıya bağlı olduğu, ingilterenin İspanyaya karşı Osmanlıyla ittifak yapmaya çaılştığı, 1612 de Osmanlı donanmasının büyük Okyanusa açıldığı, Atlas Okyanusunda ve Antillerde Osmanlı donanmasının cirit attığı Türk adalarının adının buradan geldiği, İspanyolların Osmanlı donanmasının Amerikaya çıkmama karşılığında Osmanlıya Amerikadaki gelir paylarından vergi ödediği, Rusyanında bir dönem Osmanlının Kırım Hanlığına, ABDninde yeni kurulduğunda 1773 tarihli bir anlaşmayla Osmanlının Cezayir eyaletine Akdenizde ticaret yapabilme karşılığında vergi ödediği, Piri Reisin 1528 de Amerika kıtasını gerçeğe çok yakın çizmiş olması, Osmanlı donanmasının bir seferinde okyanuslara açılarak kral kızıyla geri döndüğü, 1703te İngilterenin Osmanlının isteği üzerine Cebelitarıka asker çıkardığı ve Akdenizde neredeyse ispanyaya böylece kilit vurulduğu biliniyor. Almanlar Fransız sınırında bağlarda üzüm yetiştiriyor, Fransızlar gelip çalıyor, Almanlar Osmanlıya şikayet ediyor bize ordu verin diyorlar. Kanuni orduya gerek yok. Alın Osmanlı askeri kıyafetlerini sizi korur diyor. Almanlar elbiselerle gidiyor. Fransızlar hırsızlığa geliyor. Osmanlı kıyafetli Almanları görünce Türkler gelmiş onlara bulaşılmaz deyip kaçıyorlar. Devasa Rusya bile kurulduğundan 1770 e kadar Osmanlı devletinin kendisinden büyük olduğunu kabul ediyor. Osmanlı elçilerine daima hürmet gösteriyor isteklerini emir telakki ediyorlar ve derhal yerine getiriyorlardı. Rusya Osmanlıya karşı sürekli kendine yandaş devletler bularak savaşmış zaferlerini 1700 lerden itibaren Avrupayla olan ittifakı ve Osmanlı içindeki ihanetler sayesinde kazanmıştır.
  1480 lerde okyanuslara açılarak coğrafi keşiflere başlayan ve 1500 den itibaren Afrika ve Asyadaki denize kıyısı olan islam ülkelerinin başına bela olan Portekizden Osmanlı 1578 de Fastaki Vadisseyl zaferiyle öyle bir öcünü alıyorki. Portekiz ordusu darmadağın oluyor. Bunu fırsat bilen İspanya 1580de Portekizi işgal edip 60 sene elinde tutuyor.
  Orta Asyadaki Türk devletleriyle birleşmek ve böylece Türk islam birliğini sağlamak üzere İranı sünniliğe geçmesi için sıkıştıran Osmanlı Nadir Şahı bu konuda ikna ediyor. Şii iranda sünniliğe geçme çalışmaları başlıyor. Tabiiki durumun vehametini gören kimi şer güçler Nadir Şahı suikast ile ortadan kaldırıyor. Böylece Türk İslam coğrafyasını birleştirme çabalarıda başarısız kalmış oluyor.

 578. cevap said

  Hacı Bektaşı Velinin kardeşi 1240 yılında Anadolu Selçuklu devletine karşı ayaklanarak 3 yıl süren iç savaşla devleti zayıflatıyor. Zayıflayan devlet Moğol işgaline açık hale geliyor. Selçuklunun iç savaşlarla gerilemiş zayıf durumunu gören Moğollar 1243 yılı Kösedağ savaşıyla zafer kazanarak Anadoluyu işgal ettiler. Osmanlı bu savaştan sonra devlet oluşumuna giden uç beyliği olmuş 1248 de. 1301 de devlete dönüşüyor. İlhanlılara yani artık Müslüman olan Moğollara bağlı. 1335 te tam bağımsız.
  1301 kurulan Osmanlı Bizansa karşı savaşlarla hızla büyüyor. 1352 de Trakyayı aldı. Sonra diğer Hıristiyan Balkan devletlerini ve 1475 te Kırımı alıyor. Coğrafi keşifler bile Fatihin dünyayı alma planları öğrenildiği için başlatıldı Avrupa tarafından. Yeni dünyanın bulunmasına sebep Türk korkusu. Balkanların fethi bitmiş 1514 te Anadolunun fethi bitmiş. Hala araplarla ilişkimiz bile yok. 1516 Osmanlının Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile Arap Topraklarına girmişiz. Aynı yıllarda Cezayir fethediliyor. Sonra bütün Arap devletlerinin fethi yapılarak bütün Arabistan ile Afrikanın 3te biri, bu arada batıda Macaristan alınıyor. Kafkaslarda fetihler falan. Osmanlı düveli Muazzama oluyor. Afrikada fethetmediği Müslüman ülkeler ve Sumatrada Ace de Osmanlıya bağlı sayılıyor. 1600 de Afrikanın yarısı Osmanlının. Asyadaki Arap toprakları, Balkanlar, Macaristan, Kuzey Karadeniz, Kafkaslar, iranın batısı hep Osmanlıya bağlı. İslamın yarısından çoğu Osmanlı korumasında. İslam topraklarında genişlemesek o zamanlar işimiz bitecek. Bu sayede büyümüş devasa devlet olmuşuz. AVrupalı tarihçiler diyor Tarih kurulduğu kurulalı böyle muazzam bir devlet görmedi bu devlet yenilemez diye. Avusturya Türk korkusuna Osmanlı sınırından viyanaya kadar gözetleme kuleleri yeraltı tünelleri yapmış ülkede. Türklere karşı varlığını Avrupa birliği sayesinde korumuş. Osmanlıya karşı kule masrafları ve savunma tahsisatları ayrılmış. Osmanlı çökene hatta 1940a kadar sürmüş bu tahsisat ayırma işi. İtalya Türk korkusundan Hıristiyan birliğini sağlayarak varlığını korumuş. Eyvah Türkler geliyor korkusu 1480 den 1700 lere dek sürmüş. Çocuklarını uyumazsan yemek yemezsen seni Türklere veririm diyerek korkuturlarmış. Avrupa, Rusya ve İran ittifakı ile iç ihanetler kullanılarak Osmanlının ilerlemesi durduruluyor. Gerileme 1683 2. Viyana yenilgisiyle başlıyor. İhanetle. Sonra ihanetler sürüyor. Yinede 1808 de 15000000 km2, 1876 da 11824000km2, 1908 de 7338000km2. Bu gerilemede Arap ihaneti hiç yok. Sadece Yemen sürekli ayaklanan bir devlet. Yinede hep Osmanlıya bağlı. Osmanlı 1908 de dönmeler tarafından Batı Avrupayla ittifak yaparak Osmanlıyı çöküşe sokuyor. Çöküş 1792 de değil 1908 de başlıyor. Hala büyük imparatorluk iken 1918 de birazda ihanetlerle tamamen çöküyor. Yemende 1911 den devlet bitene kadar Osmanlıya sadık ihaneti yok. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbulun 1453 teki fethi aslında bütün Avrupaya rağmen yapılmış fetihtir. Fatihe karşı 25 avrupa devleti savaş açıyor zafer kazanamıyordu. 1480 de Osmanlıyı ortadan kaldırmak üzere başlayan çok ayaklı Hıristiyan Avrupa ittifakı Türklere karşı hertürlü oyun ve ihanetlerle ancak 444 yılda sonuçlanmış 1924 te halifelik kalkınca Osmanlıda kalkmıştır. Dünyada böyle büyük bir ittifaka 4 yıldan fazla dayanabilecek bir devlet yoktur. Osmanlı soyu ülkeden kovulunca Avrupada temizlik, bulaşıkçılık, otel hizmetçiliği yapıyor hanım sultanlar. Pren Sami Londrada bir ermeninin otelinde kalıyor. Karşılığında otelin muhasebesini yapıyor. Osmanlı biteli 88 yıl 10 ay 7 gün olmuş. Birileri düşmanlığını halen sürdürüyor ve kendisininde Türk olduğunu savunuyor. Türkiyede Müslüman iken biz Türk değilmişizde Almanyada yezidi iken o Türkmüş. Yavuz hırsız misali. Pişkinlik bu olsa gerek.
  Osmanlı padişahları kadın hastası iddiasına gelince 1574 sonunda padişah olan 3. Muradın çok fazla eşi vardı. ölünce kardeş katliamları yaşanıyor 1595 te büyük acı. Bir daha böyle çok kadınla evlenmek yok. Avrupalı kadınlarla yada Kafkas kadınlarıyla evlenmek siyasi amaç taşıyor. Anadolunun yerli Türkmen kadınlarıyla evleniliyor. Birde tam deli değil ancak eksik akıllı çok asabi İbrahim çok kadınla evlenmiş. 1640 başlarında padişah oluyor. Onun saltanatın ilk yıllarında çocuğu olmuyor. Çare bulamıyorlar. Saraya bu sebeple cinci hoca bile getiriyorlar. Tek Osmanlı erkeği o. Ölse devlet bitecek. Tehlike büyük. Çocuk olsun diye çok sayıda kadın getiriyorlar saraya. 1642 de bir erkek çocuk oluyor. Ardından başka çocuklar geliyor. Devlet kurtuluyor. Kanuni Sultan Süleymanın bile o salakça filmdeki gibi çok karısı yokmuş. Birkaç tane. Ömrüde haremde değil savaş meydanlarında ve devlet işlerinin meşguliyetinde geçmiş.
  Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Osmanlıya ceddimiz diyor. Çünkü Osmanlı öz Türk. Tayyip Erdoğan iyi biri. 2011 seçimleri öncesi kime oy versem diyorum. AK parti iyi ama oy versekmi vermesekmi. Tam seçim arefesi başbakan rüyama girerek oy istedi. Sonra akrabalarıma sordum. Onlardanda oy istemiş uykularında. Yüzde 50 işte böyle alındı. Bu adam iyi adam. Allahın kayırmasından belli.

 579. Simdi sende olan Emevi düsüncesini anlamamak bilmemek.. Nasil bugün, kendini müslümanim ben eyigim diyenler var ya. O zamanda bir karisiklik olmus.
  Mesla Köse dagi savasinda Selcuk tevleti mogollara karsi . Büyük bir yanlgeye ugramis. Oguz boyu ,mecburen Ak deniz ve ege kiyilarina göcmek zorunda kalmislardi. Oguzlârin Inac bakimindan Kati surete Rafizilik ve Alevilik inaclariyla ilgisi yoktur. Tarihte aktif olan
  Türkmen lerin kim ve ne görüste olduklârini iyi okuyup gercekte ne oldugunu evel Allah görürsün Iyi yetistirilmis Türkmen kökenli Müslüman Hz Resulun Asabina Kötü sözler söylemez Su Iranli sialara bak. Hz Ömer, Hz Osman icin neler söylerler. Biz Türkmenlese Ümeyir oglarinin nasil islamin icine nifak sokmaya ugrastklarini hele Muaviyenin Hz Resulun Ehli beyitine ne kötülükler yapildigini bilirler. Söyle derler. .Hakin terazisi yanls tartmas. Hz Allah teslimdir..
  Barbaros Hayretin kardesler, Botrumlu Turgut reyis ( Durugus) Cakabey.. bunlar Hepisi oguzdurlâr.. Cezayir Tiabuskart, Libye tunus. Bu Afrika topraklarina gidip islami koruyup .Arap Halkini esareten kurtafmislârdir.
  Sonra ne olmus inigilizler Cetvele cizilmis gibi O osmanli toragini Araplara bölüstürdüler.
  Kose dagi savasinda Hünkar bektas velinin kardesi sehit düsüyor .Mentes Mugla bölgesine gelip Mentes beyligini kuruyorlar. Mentes sancagi. Ablal Musa Hünkar Hacj bektas Veljnjn Evlatligi Kadincik Ananin Torunu olur. Abtal Musa Osman oglunu Beylik makamina yerlestirip. Osmalinini o muazan ordusunu kurup. duvasini vermistir. (ON DENK SON GÜNK GÜR GELE ))

 580. cevap said

  Araplarda Türklerle birlikte çalışanlar yani savaşanlar daha çoktu. Araplarla tamamen ayrılık 1918 sonunda yada 1919 da geldi. O zaman zaten bu topraklar bile işgal edilmişti. Her milletin olduğu gibi araplarında iyisi ve kötüsü vardır. Genelde Türkleri severler. Maalesef tabiiki arada düşman olanda vardır.

 581. Gene mal mükten bahis aciyorsun. Bundan önce söyledimdi Arap .Arabin parasi varmis petrol fiskiriyormus. Bu düsünceler Türkl geni dasimadigin beli Enayi Türkler Müslüman olmasydi Arabin halini nasil ourdu. biliyormusun.
  Osmanlinin son zamanlarinda ingilizlerlen kim bir oldu. Türkün Türkrkten baska dostu yoktur. Osmanliya Müslümanligi kabul edipte Yan cizmiyan Sirplilardir Pomaklar esasinda sirp kökenlidir Hic bir zaman müslümanliga Ve osmanliya dirsek cevirmemislerdir
  Arnavutlârin 5 cesidi vardir En ufak bir olayda isyan etmislerdir. Devamli islâh edilmislerdir.. Tepedenli Ali pasa Iskender bey . Italyanlarin ispiyonuna uyarak olmustur isyanlari. Sonra .su dondurma varya. biz Türkler Cinlilerden alip ana doluya getirmimisiz.
  Italyan larin Roma domdurmasi deyine reklâm yapiyorlar. Yatar kalkarlar nerde… Dibine tavsan suyu.

 582. cevap said

  Cennette Cehennemde Allahındır. Allah takva sahiplerini kollar sever. Bende ehli sünnettenim. Ama piyango kuyruklarına girmiyor, içki içmiyor, kumar oynamıyor, faize bulaşmıyorum, borç takmıyorum, inançlarada saldırmıyorum, tarihi tesbit yapıyorum. Her ülkede her toplumda dengesiz açıklamalar yapanlar çıkar. Şu şu açıklamayı yapmış yapmamış bunlar boş sözler. Eminim açıklamalarda çarpıtma vardır. Bu sözlerin altında Arap düşmanlığı vardır. Genelde sabetaycılar Arap düşmanıdır. Her milletten sadece İslam inancına sapıtmadan hakkıyla sarılanlar kazanırlar. Diğer din ve inançlara karışmam. Şu yada bu demem. Herkese kendi inancı. Tamam bitsin artık.

 583. cemal4u said

  Suudi müftüden Suriyeli kadınlara fetva: ‘Cennete girmek için ÖSO militanlarının cinsel isteklerini giderin’

  Müftü El Arifi “mücahit” olarak nitelendirdiği yabancı militanların Suriyeli kadınlarla ilişkiye girerek cinsel arzularını tatmin edebileceğini, böylece militanların “Suriyelileri öldürmek için kararlılığının artacağını” savundu.

  Cinsel ihtiyaçları gidermek için yapılacak evliliklerde dul, boşanmış ve 14 yaşından büyük kadınların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen müftü, militanların cinsel isteklerini karşılamanın cennete gitmek için yerine getirilmesi gereken bir görev olduğunu iddia etti.

  DÜNYALIK PEŞİNDE OLAN DİN ADAMLARININ SÖZLERİNİ DİNLEMEK, KİTAPLARINI OKUMAK ZEHİR YEMEK GİBİ ZARARLIDIR. KÖTÜ DİN ADAMLARININ ZARARLARI BULAŞICIDIR. CEMİYETLERİ BOZAR, MİLLETLERİ PARÇALAR. Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı. Peygamber efendimiz, (Müslümanlar 73 fırkaya bölünecek. Bunların 72’si Cehenneme gidecek, yalnız bir fırkası Cehennemden kurtulacak) buyurdu. Bu 72 sapık fırkanın reisleri, hep kötü din adamları idi. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka ise, Ehl-i sünnettir.
  İmam-ı Rabbani

 584. cevap said

  Muhtaç değilim. Beni dilenci yerine koyuyorsun. Bende zengin değilim ama muhtaçda değilim diyorum. Arapları ne diye aşağılıyorsun. Temiz insanlar. Sen arap düşmanısın. Heryerden petrol fışkırıyor. Türklerden zenginler. Dindarlar. ABD ye bile yardım edebilecek kadar zenginler. Arabistan, Irak Suriye, Ürdün ve Filistin, Kuzey Afrika, Sudan hep arap. Suriyeyle sorunlar var. Diğer ülkelerin tamamı Türkleri seviyor. Zora düşsek yardım yağdırıyorlar. Arabistanda çok fazla Türk var. Onlarada iş imkanı sağlanmış.

 585. cevap said

  Türküm Müslümanım elhamdülillah, niçin beni yaftalamaya uğraşıyorsun

 586. Tecrübe edinmek len , kazik yemek mezara kadar bitmez. Sonra insanin ,bagzilâri . Kazik yedijce düzelir. neden anliyormusun.
  Her seyi mal müklen ölcerde ondan.. Sende bir ibranilik kokusu var. Cünkü kendinden bahis ederken ,malim yok ,param yok gibi laflar ediyorsun, bu ibrani kökenden gelme oldugunu gösterir. bunu kimse bilmez cünkü icten gelen bir arzudur..
  Hic bir zaman bir Arap TÜRK gibi olamaz cünkü Araplar Türklerden Asagi bir topluluktur..

 587. cevap said

  Cemal Sen mevzuyu anlamışsan mesele yok.
  Otaklı Ümte gelince ben sandığın kadar dindar olmayabirim. Ama bilgimi konuştururum. Ben daha evvelde açıklamıştım. İşim gücün var mal mülk babamın. Benim üzerime özellikle hiç birşey yok. Olsa buraya yazı yazmam. Muhtaçta değilim. Durumum orta halli. Hiç kimse bana istesede borç veremez. Muhtaç düşmem parayada tapmam. Dilenciliği sen başka taraflarda ara.

 588. cemal4u said

  Espri yapmak zeka işidir… Espriden anlamakta zeka işidir… Espriyi ciddiye almak ise geri zekalıların işidir!
  😉

 589. çıkış said

  IQ meselesi

 590. cemal4u said

  hahahhahahahahahhaahah sen beni güldürdün allahda seni güldürsün emi:)))))))))))))))))

 591. çıkış said

  Cemal devletler ve milletler bazen tarihte çok zor durumlara düşerler. O devletlere ve milletine gururları ayaklar altına alınmasın diye bir çıkış seçeneği sunulur. İşte bizede o çıkış yolu Mustafa Kemal Atatürk ve ekibi verildi say ve şartları fazla zorlayarak bizide zor duruma düşürme. Bu mustafa Kemali kötü yapmaz. Akıl doğruyu bulur. Kalıplaşmış kuralları boşver biraz mantıklı düşün.

 592. cemal4u said

  hah yeni sensörlü biri daha geldi:))))) hayranım size:))))))))))))

 593. yazudiye said

  Otaklının beyni gitmiş, böbrekleri ayvayı yemiş. Küçümsemiyeyim diyorum zavallı haliyleMüslümanlara iftira atıyor. Kendi acınacak haline biz üzülüveriyoz o bizim dinimize imanımıza sövüyor. İbadet yoksa Allah insanı ne diye yaratsın. Bide Allaha inanıyorum diyorsun. İnanırım dinlemem mantığı.

 594. yazudiye said

  Free Stand neden bu siteye giren bazı Kemalistlerin dini bilgileri çok az ve neden dilleri bok küteğinden farksız. Sahip oldukları ahlaki yapı dillerine vuruyor. Sende süzgeçten geçirmiyor yolluyorsun. Kemalist tarihçilerin hikaye yada masal kitaplarıyla büyüyen çocuklar. Ula yazudi sizde ibadet varmidur. Merak ettim doğrusu yoksa sallapati ömürmü geçiriyon.

 595. açıklama said

  Türkiyenin gizli manda olarak kurulduğuna dair kaçkere yazı girdi buraya. En az 10 kere. Free Standın sayfalarında ara. Hala öylemi bilmiyorum. Değişmiştir sonradan.

 596. açıklama said

  Cemal ben sana cevap bile vermem. Ama devlet bunlara bakarak benden hesap soracak kararı ona göre verecek. Dedemden öğrendiğim tarih bizim şahsımızla ilgili olandır. Sabetaycı kim ise git bul ona sor. Ukalalıklarını bırakamadın gitti.
  Otaklı Sabetaycıların çoğunun dışta müslüman içte kendi inançlarında olduğu 1924 te Karakaşzade Rüştü olayıyla ortaya çıkmıştı herhalde. Karakaşzade Rüştü biz ne Türküz nede Müslüman demişti. Selanikten Türkiyeye göçmeleri istenince. Neyse biz yine fazla karıştırmayalım işin orasını. Herkesin inancı kendine diyelim.

 597. cemal4u said

  tarihi dedesinden, dini defnedildiği mezarlıktan öğrenen birisini kaale alıp yazdığım için kendimden utanıtorum 😦

 598. sEBII SABATAY Sizden olduktan sonra Mehmed Aziz ismini aliyor.,.. . Vede namaz kimaya baslamis. Tamam namaz kiliyor. hersey tamam.. Osizin Sevket kazan .kac derecede Müslüman?

 599. cemal4u said

  sen sebatay mısın?

 600. açıklama said

  Orta yıolu bulduk kapatalım artık

 601. açıklama said

  Sabatayist olmak diye bir suç varmı. Hep yakın çevresi teşfikiye camisinden gönderildi son yolculuğa. Atatürke elinden bir şey gelmez demedim. Yalan. Sen inançlara saldırıyorsun.

 602. cemal4u said

  herkez fatihin torunu, deli ibrahimin hiç torunu yok memlekette:)))))))))))))))))))

 603. açıklama said

  Ben Mustafa Kemalci değilim. Hain değil diyorum. Ömrü doldurulan Osmanlının bitirilmesi olayı düzen değiştirme olayı diyorum. Ben herşey ortaya dökülsün her haliyle Türkiyenin kurucu lideri diyorum. Bunlar ortaya döküldü diye Türkiye yıkılmaz. Gizlenecek saklanacak birşeyimiz yok diyorum. Tarihi doğru şekilde yerine oturtalım. Osmanlının ömrü doldu Türkiye geldi. Git kime istersen sor ben Atatürkçüydüm artık değilim diyen bir kişi bulabilecekmisin. Bu tarih her şekliyle bizim. Beğensekte beyenmesekte. Osmanlı bizdik. Türkiyede biziz. Her ikiside doğrusuyla yanlışıyla bizim geçmişimiz.

 604. Atatürke sebatais dedin . elinden hic bir isgelmez dedin.Üstelik .Bana cahil dedin- Cahiler Dindarmis gibi gözükenlerden cikar.Hic bir boka yaramiyan lar.. ya kilise önlerinde yada cAMI ÖNLERIDE DILENIRLER

 605. cemal4u said

  işte sana herzaman diyorum mustafa kemalin öngörüsü ve aklını anlayabilmen için beynini kullanmalısın diye 😉
  ozamanlarda aynı senin gibi insanlar sarmış gazi nin etrafını, biz yapamayız, edemeyiz manda olalım demişler, en ykınındaki insanlar bile bunu demiş!!!! ama bir şeyi herzaman yaptığın gibi yaparak farklı sonuç elde edemezsin!!!!!! mustafa kemal ezberleri bozmuş ve bugün onu çekiştirme hakkını vermiş;) bu hakkı senin elinden alan menderestir 😉 oyüzden bence sen bırak bnm yalakalığımıda önce yararlandığın kaynakları değiştir;) pardon sen kaynak kullanmıyodun:))))))) dedenin anlattıklarını değiştir, başka bir dede bul 😀

 606. açıklama said

  Otaklı Ümit bak sana birşey diyeyim. Benim dedemin babası 1915 te Çanakkalede savaşıyor. Orada savaş bitiyor. 1916 başında trenle Yemen cephesine gidiyorlar. Dedem Gebze istasyonundan trene binip gittiğini gören uğurlayan kişi. Yemenden dönen 3 kişiden haberleride geliyor. Şehitlik belgeleride verilmiş. Ellerinde. Devletten geliyorum diyen biri sonraki yıllarda bu belgeleri köylülerden toplamış. Çok kişiden. Bir dahada haber çıkmamış. Belgeleri ellerinden gittiğinden maaşta alamamışlar.

 607. cemal4u said

  ben said nursiyi tanımam,onun yazdıklarını okurum ve okuduklarımdan bir sonuç çıkarırım, eğer saidin yazdıkları kurana ve hz. muhammedin söylemlerine ters ise ben o kişiyi islam alimi olarak görmem!!! saidin kitaplarında kurana ve hz. muhammede aykırı okadar çok şey varki ben bunlara rağmen saide kafir demem şizo derim, çünkü kafir demem onun aklı başında olarak bu yazıları yazdığı anlamına gelir, lakin şizo olması fiil ehliyeti olmadığı için makul görülebilir, lakin fiil ehliyeti olan aklı başında bir müslümanın onun yazdığı bu özürlü şeyleri sorgusuz kabullenmesi çok büyük günahtır!!!!

 608. Sen kimsinki. Gazi Mustafa Kemalen Es durumda olasin. Kimlere Gazi muasi baglanmadi biliyormisun Cepeden ,kacanlâra
  Dindarmis gibi gözükenler , Sikiyi gördülermi ,kacmislar

 609. cemal4u said

  bunu okumanı tavsiye ederim 😉
  http://www.islamdahayat.com/riyaz/muslumana%20kafir%20demek326.html

 610. açıklama said

  Sen saidi Nursiye söylemediğini bırakmıyorsun. Şizofren yani Deli diyorsun. Delilik dinden de düşme halini gerektirir. Kendin ne oluyorsun.

 611. cemal4u said

  “Bir adam din kardeşine, ey kâfir derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer böyle denilen kişi söylenildiği gibi ise söz doğrudur; yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz söyleyene geri döner.” “hadisi şerif”

 612. açıklama said

  İnançlı olabilirsin. Mustafa Kemalide sevebilirsin. Biz sadece gerçekleri gör diyoruz. A çocuk bu gerçekler mecburiyettir. Hainlik aranmaz. Tarihin akışı der geçersin.

 613. cemal4u said

  “Sen belkide inançsız biri olduğun için bu gerçekleri görmek işine gelmez.”
  gerçekten müslümansan bence töbe et.

 614. açıklama said

  Osmanlının düşmanı Rusya, ABD, Yarım dünya İngiltere, Fransa ve sömürgeleri, İtalya. Bunlar Osmanlıyı yendi bizi işgal etti. Bunlara birde Japonya eklendi. Sadece Rus işgal etmedi. Osmanlının ordusu gitmiş, silahlara el konmuş. Bir gemiyle yola çık dünyayı yen. Haydi bir gemi bulup bizde açılalım bütüğn dünyayı yenelim. Yenilen Yunandır.Osmanlı kadroları silahları Anadoluya taşınarak yapılmıştır bunlar Yunanı yenmede kullanılmıştır.. Osmanlı tasfiye edilip yeni Türkiye kurulmuştur. Atatürk Türkiyenin kurucusumudur. O tamam. Sen belkide inançsız biri olduğun için bu gerçekleri görmek işine gelmez.
  Eyer bizi dünya işgal ettiyse lideriniz bu olacak dendiyse başkada çare yoksa herşey normaldir. Bu İhanet olmaz. Dünyayı yenmek diye birşey yoktur. Şartların doğurduğu sonuçlar vardır.

 615. cemal4u said

  arkadaşım sen inançlı dedenin tarihini kabul et 😉 benim amacım senin ve senin gibi angut kuşlarının internette kaynaksız, götünden uydurma yalanlarını yada şizoların kaynaklarını göstererek idda ettiğiniz şeyleri çürütüyorum ;)) çünkü bu bana farz 😉

  ”kim kötü ve çirkin bir iş görürse, onu eliyle düzeltsin; eğer buna güzü yetmezse diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse kalben buğz etsin. bu ise imanın en zayıf derecesidir.”( müslim, iman:78)

  ben senin gibilerin cahil insanları kandırmasını elimden geldiğince önlemeye çalışıyorum 😉
  sende kendi görevini yap ,;)

 616. açıklama said

  Ben kıvırtmam. Eğer bizi bütün dünya işgal ettiyse ve çıkış noktası olarak Mustafa Kemali gösterdilerse ya Mustafa Kemal bu ülkenin başına gelecek yada ülke işgal altında kalacak. Mustafa Kemal büyük işgalcilerce bize çıkış kapısı yapılmış bizde tek çıkış o olduğundan kabul etmişiz. Olay budur. Bu ihanet olmuyor mecburiyet oluyor.

 617. cemal4u said

  bana bak angut kuşu mustafa kemalin hangi güçler ile nerede kaç kişilik orudu ile kaç kayıp vererek sacaştığının belgeleri var:))
  sen anca senin patetes beyinli cemaatine yedirirsin bu içi boş yalanlarını 😉 hadi medem yorum yapmıcam diyosun gazlaaaaaaaa:)))

 618. açıklama said

  Defol git inançsız resmi tarih senden yana. Mustafa Kemalin bütün dünyayı yenemeyeceği açık. Sen kendini kandır. Sana hainlik yok diyoruz yetmiyormu.

 619. cemal4u said

  kıvırttttttttttttttttttttttttttt:))

 620. açıklama said

  Bu yazdıklarım Mustafa Kemali tabiiki hain yapmaz. Düzen değiştirme meselesi. Yani sayki birleşmiş milletler bizi işgal ediyor. Osmanlıyı bitiriyor. Atatürkle yeni Türkiyenin kurulmasına izin veriliyor. Bu açıklanmıyorda Mustafa Kemal bütün devletleri yenmiş yalanı yapılıyor. Doğruda sakınca yok. İhanet yok. Ama yinede yalanda ısrar var.

 621. cemal4u said

  işte klasik yobaz:)))) sorulan sorulara cevap kalmayınca klasik yalanları atmaya başlıyorlar:))))

 622. cemal4u said

  keşke kütüphane devirmeyip adam gibi kitap okusaydın:))))) mal

 623. açıklama said

  Mustafa Kemal bütün dünyayı yendi yalanından daha mantıklı. Oldu olmadı o zamanı yaşamak lazımdı geri zekalı.

 624. cemal4u said

  haklısın 😉
  http://www.ankebut.net/sakirt-nedir?-w10784.html

 625. açıklama said

  Bak çocuk defol git. Ben kaç kütüphane devirmiş adamım. Sen birilerinin yalakasısın. Bizi işgal edenlerin nüfus yekünü 900 milyon güçleri yetmese 500 milyon daha gelecek yani neredeyse bütün dünya onlar Osmanlıyı kaldırıp Mustafa Kemali getirmeye geldiler. Bu nüfus tabiiki ülkemize doluşmadı. Bunun onda biri bize hücum etse ülkede tek insan kalmaz. Kontrollü savaşla Yunan yenildi oda Osmanlı imkanları kullanılarak. Sonra Osmanlının kalan toprakları Mustafa Kemale devredildi. Bunu büyük işgalciler yaptı.

 626. cemal4u said

  “Kişi dini bilgileri öğrenir ev ahalisi dinini yaşar namazını kılar. O ev ahalisi artık (cehennemde) yanmaz.”

  arkadaşım sen ya körsün yada hakkaten angut kuşusun:))))))))))) şimdi aşağıdakini oku bide yukarda senin yazdığını oku:))))))

  Ben de Risale-i Nur’u ve Âyetü’l-Kübrâ’yı şefaatçı yapıp, “Ya Rabbi, kurtar” dedim. Üç saat o dehşetli yangın hücumunda bütün o büyük daireyi mahvetti. Altında ve bitişiğindeki dükkânları bütün yaktı, yıktırdı. Risale-i Nur’un ve Âyetü’l-Kübrâ’nın hıfzında olan mağazaya kat’iyen ilişmedi ve altındaki şakirdin dükkânı da müstesna olarak sağlam kaldı. Yalnız ahali camlarını kırdılar. Eğer ahali ilişmeseydi, eşyalarını almasaydılar, hiçbir zarar olmayacaktı. (said yazdı bunu, emirdağ lahikasında , ben yazmadım angut kuşu:)

 627. açıklama said

  Şakirt ifadesini müslümanlığa düşman olanlar kullanıyorlar genelde.İnançsız

 628. cemal4u said

  yazdığım hiçbirşeyde abartı yoktur!!!! abartı olduğunu zannettiğin şeyi söyle belgesini önüne koyayım 😉
  sen bence mustafa kemalin dinini merak ediyorsan bide okumayı sevdiğini söylemişsin, atatürkle allah arasında kitabını al oku bakalım ateist dediğin adam kimmiş 😉 internette biyerlerde yazıyormuş diyerek birine ateist diyen bir müslüman?????????
  sana bi soru sorayım madem:)
  benim cahil olduğumu hangi cümlemden çıkarttın? çok merak ettim 🙂

 629. açıklama said

  Kişi dini bilgileri öğrenir ev ahalisi dinini yaşar namazını kılar. O ev ahalisi artık (cehennemde) yanmaz.

 630. açıklama said

  Ateist dendiği meselesi. Tabiatın Allah olduğuna inandığı peygamberlere inanmadığı yönünde kendi açıklamaları olduğu internette yazıyor.
  Yahudi denmesi sabetaycılar evveli yahudi olanlardır. İçlerinde yahudiliği yaşar diyenler var. Bunlar birbirini tamamlayan şeylerdir. Ben sabetaycı diyorum. Sabetaycılarla ilgili düşüncemi açıkladım.
  Mason meselesine gelince Makedonyadaki Resorto et Veritas mason localarına bağlı olduğu biliniyor.
  Hain sözü çok ağır ben kendi payıma asla hiç kullanmadım kullanmamda. İnternette kullanan kaynaklar var. Ancak devlet kuran birine söylenemez. Ben bu sözün Sorumluluğunuda almam.
  İngiliz casusu yada Amerikan casusu söylemlerine gelince. Casusluk yok. Açıkça İngiltere ve ABDnin onaylamadığı bir kişi 1920lerde dünyada kolay kolay bir yere gelemez. İstiklal savaşı gazetesinde ABDli binbaşı Türkleri M.Kemalle medenileştireceğiz diyor 1919 da. Batı Avrupayla ABDnin Türkiyenin başına getişrdiği bir Atatürk var. Bu açıktır. Türkiyenin yüzünü bu ülkelere dönmesi bu durumu gösterir.
  Bütün dinlerin düşmanı tabirini kullandığım yerde Mustafa Kemalin ismi yok. Kimlerin ismi varsa onlar geçerli.
  Osmanlı devletiyle halifeliği kaldırdı. Müslümanlığı dağıtan ifadesini kim kullandı bilmiyorum.
  Özel durumlar beni ilgilendirmez ancak kaynağın çıkışının Latife olduğunu Kadir Mısıroğlu söylüyor. Rıza Nura o anlatmış. Komşular.
  Atatürk kendi niye putperest olsun her yere onun heykelleri dikiliyor.
  Sana gelince hakaretlerinden yanına varılmıyor. Bilgin yok hemde hiç. Sadeçe tutunduğun birisi var. Gerçekleri göremiyorsun. Süpermen yok süper abartı var.

 631. cemal4u said

  haaa bide yasadan şikayetçisiniz:))))) ulen demediğiniz kalmadı hala yasadan şikayetçisiniz:))))) yasayıda sizin dedeniz çıkardı zaten sanki mustafa kemal yada inönü çıkardı aq:))))))) menderes dedeniz saolsun:)))))

 632. cemal4u said

  hani bu sözün altına imzamı atarım diyorsan biçakmak atalım senin eve bakalım yanacakmı:)))))) kaçtane şakirti göt ettim bu yazıyla :))))))) kaba konuştum ama bunlara inanları göt etmek gerek çünkü kuranda açık ve net bir şekilde “sadece benden iste” der araya aracı koyma der, ama siz aracıları çok seversiniz:))))))))))

 633. cemal4u said

  bana bak ben cahil patetes beyinli değilim:)))
  Ben de Risale-i Nur’u ve Âyetü’l-Kübrâ’yı şefaatçı yapıp, “Ya Rabbi, kurtar” dedim. Üç saat o dehşetli yangın hücumunda bütün o büyük daireyi mahvetti. Altında ve bitişiğindeki dükkânları bütün yaktı, yıktırdı. Risale-i Nur’un ve Âyetü’l-Kübrâ’nın hıfzında olan mağazaya kat’iyen ilişmedi ve altındaki şakirdin dükkânı da müstesna olarak sağlam kaldı. Yalnız ahali camlarını kırdılar. Eğer ahali ilişmeseydi, eşyalarını almasaydılar, hiçbir zarar olmayacaktı.

  gördüğün gibi nesnel bir yanmadan bahsediyor:)))))) burda nasıl bir dini yanmadan bahsediyor angut kuşu:))))))))

 634. açıklama said

  Sabetaycılkar biz müslümanız dedikleri sürece bizde onlara Müslüman demek durumundayız demeyen kaynaklar var.
  Ben Mustafa Kemalden daha fazla kitap okuduğumu biliyorum. Mustafa Kemale yapılan isnatlara gelelim

 635. açıklama said

  Küstahça yazıyorsun.
  1-Ben Rıza Nuru savunmuyorum. Bütün yazdıklarını doğru kabul edecek olursak sen yenik düşersin. Neler yazdığı malum. Adam ben tecavüze uğradım bundan hoşlanıyorum diyormu? yok. Dengesiz diyoruz zaten.
  2-Ben teknik takip altındayım sabetaycılarla ilgili müslüman değiller diye yazsam halim ne olur biliyormusun. Benim doğru olarak yazdığım bir kelime birilerinin hoşuna gitmedi diye yanarım. Sabetaycıların dini ibadetlerinemi karışıyorum. Olaya siyasi açıdan bakıyorum.Angut kuşu Bunların Kimliği tamamen müslümandır. İnternette bunların çoğunun aslında hala yahudi olduğunu yazan kaynaklar vardır. Tam olarak ne kadarı Müslüman ne kadar Yahudi inancı taşıdıkları bilinemez. Yarım müslümanmı desek.
  Dini konularda konularda ayetleri çok güzel açıklarım açıklamıyorum. Çünkü nasıl kumpasta olduğumu biliyor bu siteden kaçmaya uğraşıyorum.
  4-Ben içinde risalei Nur bulunan ev yanmaz. Ben demedim. Yaşlıyken size yanlış gelen sözler söylenmiş olabilir. İçinde Risaleyi Nur bulunan ev dinen yanmaz manasındadır. Akıl doğruyu bulur. Mliyonlarca takipçisi var Saidi Nursinin herbiri ibadetini yapan. Yanlış olan sizsiniz.
  5-Sen dini bilmiyorsun bende islamla ilgili bildiklerimi yazamıyorum. Türkiyenin şartları buna uygun değil. Günümüz şartlarında faiz haram değil diyen onmilyonlarca insan var ülkemizde. Kuranı Kerimde Faiz yiyenler Allah ve peygamberine savaş açmışlardır der ayet. Buna benzer bir sürü meseleyi içeren ayet vardır. Yanılgıya düşüp bilmeden dinden çıkanlar hesaplandığında müslüman yüzde kaça düşer.
  6-Hazreti Muhammed aleyhisselamın binde biri bile olunamaz. Yalan söyleme. Kurandakiler ayet hükmü taşır. Hadis Külliyatları peygamberimizin sözleridir. Saidi Nursinin yazdıklarını çok geçer. Saidi Nursinin bilgileri ayet hükmünde değil ilimdir.

 636. cemal4u said

  dıbık adam son 20 yorumunda bidaha yazmıcam diyip duruyorsun:))))) e yazma ozaman :))))
  ben senin gibi bir insana bile ayetleri ve iman ile ilgili şeyleri açıklayamazken, yada sen beni hala gayri müslim olarak görürken, kendisini ateist olarak gören bir kişiyi burdan nasıl etkileyebilirim?
  sen ki içinde iman olduğunu söyleyen bir insan bile ayetleri kendince yorumluyorsun…
  ben rıza nurun dediklerinden birşey kaybetmem korkma;)
  rıza nur bir harbiyeliye aşık olduğunu ve penisini kestirmeyi düşündüğünü kitabında yazmıştır:))))))
  hatta karısının onu aldatmasının altında mustafa kemal ve inönüyü görmüştür:))))))
  rıza nuru adam yerine koyup kaynak olarak gösteren sen ve senin dini bütün olarak tanımladığın sözde tarihçi yazarlar:)))))
  ben sadece kaynak olarak gösterdiğiniz adamın ne mal olduğunu gösterdim:)))) şimdi haksız yaftalama bumu:==)))))
  ben sana daha bunu anlatamıyorum sen gelmiş otaklıya niye laf söylemedin diyorsun:))))
  mal.

  tarihi öğrendiğiniz adam budur:)))))

  müslüman kimlikli sebataycı nedir be angut kuşu:))))))
  ilk defa duyuyorum:))))
  sayende kelime hazneme 2 terim daha eklendi:)))) dindar tarihçi ve müslüman kimlikli sebataycı:)))))
  sen hala bir müslümanın sebatay olabileceğini düşünebilen angutun, patetes beyinli adamın birsin:)))
  müslüman müslümandır, bunun ılımlısı, sebataycısı olmaz…
  önce bunu öğren :))))))
  ben sana bişey söyletmeye çalışmam korkma, ben senin yanlış düşünceleri yanlış kelimelerle ifade ettiğini göstermeye çalışıyorum ama sen inatla bu günaha girerim diyorsun…
  sana kullandığın kelimelerin sözlük anlamlarını gösteriyorum ve bu kelimelerin kullanımının dinden çıkmaya kadar götürebileceğini söylüyorum, ama sen iç dünyanda (said gibi) çalkantılar yaşıyorsun:)))))
  sen bir insana sebatay dediğin anda insanların dini inançlarına karışmış olursun ama inatla karışmadığını söylüyorsun:)))
  sana bunları yazıyorum ama 1 arpa boyu yol alamıyacağımı biliyorum:)))
  söylesem anlayan yok, sussam gönül razı değil 😉
  madem tespit istiyorsun ben sana bir tespit yapyım;
  bugüne kadar mustafa kemale yapılan atıflar şunlardır ;
  1- ateist
  2-yahudi
  3-mason
  4-sebatay
  5-hain
  6-ingiliz casusu
  7-ameriakn casusu
  8-bütün dinlerin düşmanı
  9-osmanlıyı yıkan
  10- halideliği kaldırıp müslümaları dağıtan
  11-7 düvele karşı savaşmayan
  12-çocuk istismarcısı
  13-eşcinsel
  14-karısını başka kadınla aldatan
  15-put perest
  16-camileri yıktıran
  17-………………………….
  daha detay olan yüzlercesi var
  şimdi bir insan aynı anda yukarıdakilerin hepsi olamaz, olması imkansızdır:)))))
  ilginç olan bu söylemlerin hepsi aynı kaynaklardan çıkmıştır:))))
  okadar salak kaynaklarınız varki böyle tutarsız şeyleri öne sürebiliyorlar:)))
  öncelikle mustafa kemali anlayabilmeniz için onun kadar zeki ve ufku açık olmanız lazım
  dedenin anlattıkları dedenin ufku kadardır 😉
  mustafa kemal dediğiniz adam 5000 kitap okumuş ve bu 5000 kitabıun 2800 tanesinin yanına notlar almış bir insan
  mustafa kemal dediğiniz adam kuranın mealini hafızlara düzelettirecek kadar kuranı bilen bir insan
  sinan meydanın atatürk ile allah arasında kitabını okursan 1200 sayfadır, tamamı belgelere dayalı yüzlerce bilgi vardır ;==)
  sen said gibi bir adamı hz. muhammedde bile verilmeyen bir mucize ile bütün bilimleri ilham ile öğrendiğini idda edebilecek kadar örümcek kafalı bir insansın 😉
  saidin duvarına ne istiyorsan sor diyipde cevap vermediği soruları kaynak gösteren beyin fakiri bir insansın:)))))))
  sen saidin yazdığı kitaba “evinde risalei nur olan ev yanmaz” diyebilecek kadar cahil bir insansın:)))))
  sen cihatı risalei nur okumaktan daha düşük gören bir insansın:))))
  sen 5000 kitap okumuş olan bir adamı anlayamıyacak kadar cahil bir adamsıın 😉
  senin mustafa kemali anlayabilmen için önce beynini kullanmayı öğrenmen lazım 😉
  siz tarihi akrabalarınızdan ve şizofren insanlardan öğrenen insanlarsınız,
  1 hafta içinde kadir mısırlıoğlunun ne bok olduğunu göreceksiniz:)))) çok sağlam belgeler geliyor 😉
  necip fazılın mekjtupları çıktı
  rıza nurun yayınlamadığınız sayfaları çıktı
  mısırlıoğlu bu hafta çıkacak
  mustafa armağan zaten tamamen araştırma özürlü basit bir mısırlıoğlu klonu:)))
  zaten bunların dışında bitek deden kaldı:)))))
  işte sana tespit :))))))))
  siz busunuz……….

 637. cemale otaklıya said

  Türklerle araplar 1300 yıldır komsu. Çin Türk dünyasını yutacaktı. Müslüman araplar kurtardı.930da doğu Türklüğünü Çin yuttu. Batı Türklüğü varlığını korumak için Araplarla ittifak edip Müslüman oldu. Yalanını kaçkez yüzüne çarptım.
  Rıza Nur ateistte denir. Ama adamın yazılarından Müslüman olduğu sonucuda çıkar. Türkçülük üzerine çalışmaları var. Aleviler meselesine gelince benim 5vakit namaz kılan alevi arkadaşım vardı. Fermani Altun Ehli Beyt vakfı başkamnı. Alevilik adına islamı, kuranı kerimi ve namazı savunur alevi bölgesinde askerdim. BİR KÖYLÜ AĞAÇTAN DÜŞÜP ÖLDÜ. kÖYLÜLER kURAN OKUTTU.
  Cemalin yazdıklarına gelelim.Rıza Nurun kitabı emaneten bende bir süre kaldı. Büyün yazıları gördüm adamım gay olduğuna dair yazı yok. Bu anlam yüklenmeye çalışılan bir yer var. Haksız yaftalama. Ancak adam dengesiz orası var.Gaylık yalan. Her dediğini doğru sayarsak neler neler var. Sen yenik çıkarsın.
  Senin ilk tekerleme şeklindeki ilk yorumun Allahın varlığını inkar gibi bir izlenim veriyor. Onu geçtik. Evliyalığı kötüleme anlamı yüklenen bir yervar. Halbuki o ayet evliyalığı yalanlamaz. Aşırı bağlanmayı sakıncalı görür. Bundan 6000küsür yıl önce 5 din alimi evliya vardı. İnsanlara din Allah sevgisi öğretirdi. İnsanlar onlara çok bağlandı. Ölünce heykellerini dikti. Bunlar peygamberdi dediler. Sonraki nesiller ilahtı dediler. Allahı unutup bunlara taptılar. Dinden çıktılar. Nuh peygamber geldi uyardı. Puta değil Allaha tapın dedi dinlemediler. Nuh tufanı oldu, inançsızlar boğulup gitti.
  bANA sabatayistlere,(ki Müslüman kimlikliler) yahudi ve Hıristiyanlara kafir dedirtmeye uğraştın. Ceza alsın diye. Onlarında kendi ibadetleri ve Allah inançları var. Biz inançlara karışmıyor. işin siyası boyutta tarihini yazıyoruz. Tesbit yapıyoruz. ONLARDAS BU ÜLKEDE SÖZ SAHİBİ.(yERLİ HALK).
  Cemal, Otaklı peygamberimize neler söyledi sese etmedin. Peygamber efendimizi, savunmadın. Senin gizlediğin bişeyler var. Otaklı onun için Ragıp paşa döneminde papazların islam bilgisinin hocalardan fazla olduğunu söyledi. Seni kendilerinden görüyor. Herşey ortada. Otaklı senden dürüst ve derece olarak üstün.
  Ben bilmediğimden değil resmi makamlar uyarıyor diye bütün yakın akrabalarım beni her yönden engelledi. Korkudan. Kaynaklarımı kullanamadığım gibi her bilgimide yazamıyoruym. Malum nasıl şeyler ortaya çıkıyor.
  Atatürk hakkındada daha yazmayacağım.

 638. Senin riza nur dedigin, bir sebatais. Bunlar Türkler Ana doluya sahip olmadan öncede varlardi. Ari bal veriyor, fakat menfuatina dokunulurmu..Mazalâh Esek arisi oluveriyorlâr , . Biz türkleri yabanci görüyorlâr .Türkleri firenliyen Müslümanliktir. Bir düsün Kayserililer neden böyle. Aksekililer neden böyle. kulalilar neden böyle. Icimizde kalan ibraniler.
  Islamiyet yüzünden Türkler bir türlü ayaga kalkamiyorlar. Her yerde onlar .
  Gazi Mustafa Kemal Atatürke iftira atanlâr Ismet pasaya düsman olanlâr hep onlardir.. Cünkü onlar sade sahsi menfuatadirlar. onlari gizliyenlerde .kendilerini dindar gösterip Türk düsmanlaridir.
  Araplar Türklerin 2000 senedir düsmanidir… Bu böyle biline..

 639. Bir gün esref ,Kaysaride görev almis, kaymakam olarak.. bir kavahnede otururkene gözüne bir yazi ilismis. Söyle .Artin buraya geldi.

  Esref dururmu. Altina yazmis. Geldi ne bok yedi gitti ne bok yedi.

  Simdi sizin gibiler Dindar oldunuzda ne halt yediniz..?

  Din insana Hizmet etmesila lazmdir. degil insan dine..

 640. cemal4u said

  ayrıca kemalistler rıza nura iftira atmamıışıtır, kitapta sizin okumadıığınız şeyleri size göstermiştir:)))))))))))))

 641. cemal4u said

  ayrıca ben nama ile ilgili hiçbir kelime kullanmadım, yine kendiniz uydurup kendiniz cevaplıyorsunuz:)))

 642. cemal4u said

  dindar oloarak tabir ettiğin tarihçi (mustafa armağan) kaynak olarak rıza nuru kullanmaktadır, kadir mısırlıoğluda aynı şekilde:))))
  sen bir insanı dindar olarak görebillirsin lakin o kişiinin dindar olup olmadığını allahtan başkası bilemez 😉 sen armağanın özel yaşamını biliyormusun? yoksa sadece yazıklarını okuyarakmı bu kanaate vardın? sizin yaptığınız en büyük hata sürekli insanların dindar olduğunu yada olmadığını idda ediyorsunuz:))) nerden alıyorsunuz bu sensörü çok merak ediyorum:))))

 643. Avrupa doldurdu said

  Mustafa Armağan temiz ve dindar biridir. Atatürkçü değildir. Sana göre dindarlar namazla niyazla işi olmayanlar olmalı.
  Rıza Nur Mustafa Kemalin cinsel hayatıyla ilgili çokm ağır şeyler yazmıştır. Çankaya genelev benzetmesi yapmıştır. Vedat olayını yazmış, hatta paşanın küçük bir kıza tasallut ettiğini bile yazmıştır. Paşanın babasının bilinmediğini bile yazmıştır. Ben bunları iftira olarak görür yalanlarım. Paşanın şanına yakışır bulmam.
  Açıkça Kemalistlerde karşılığında Rıza Nura benzeri çamurları atmışlardır. Her iki durumuda yalanlamak bu tür konulara girmemek daha dürüstçedir. Birini kabul edip öbürünü red etmek olmaz. İkiside yalan diyelim olsun bitsin. Rıza Nur ayıp etmiş onada ayıp edilmiştir. Ya ikiside doğru ya ikiside yalan. Yalanı tercih edelim.Oldumu. Hem özel hayat kime ne?

 644. cemal4u said

  1- dindar tarihçi? yeni bir bilim dalımı?
  2- Rıza nur dindarmıdır? eşcinsel olduğunu kitabında yazmış:)))
  3- Armağanın ilk kaynağı rıza nurdur:)))))) armağan dindarmıdır :)))

 645. Avrupa doldurdu said

  Cemalin dindar tarihçilerin hiçbirine inanmayacağı belliydi zaten. Ona Kamaşist tarihçi lazım. Otaklı ÜmtNazım hikmet 1921 den beri camiye gitmediğini kendi açıklıyor. Onun neyine güveneceğiz. Dönme paşalar Osmanlı zamanı dönme kökenlileri doldurmuşta sayıları çoğalmış. Bizden sebep değil. Bu ülkeye Avrupa kanunlarını kimler dayıyorsa onlarıda onlar doldurmuş olmalı. Avrupa denebilir.

 646. hak hukuk düzeni said

  Akit gazetesinin bir yazarı Asım Yenihaber bugün Ayasofya camisinden bahsetmiş. Ayasofya İstanbulun fethinin nışanıdır demeye getirmiş. Yani İstanbul fethedildiği için Ayasofya cami oldu demiş. Fatih caminin bedeli neyse ödeyerek vakfetmiş. Onu kasım 1934 te Balkan Paktına Yunanistanı ikna edebilmek için yada batı devletlerine yaranabilmek için camiden müzeye çevirenlere hiç bir şey yazamamış. Adamcağızın bir cümlesine daha evvel 900 bin lira tazminat cezası verilmişti. Bir başka haber için Abdurrahman Dilipak de herhalde evi haciz yollu elinden alındı. Bir başka gerçek habere 16 milyar tazminat. İşte insanlar böyle susturuluyor. Kemalizmin korku imparatorluğu. Konuşanın hayatı sönüyor. Allah sonumuzu hayır etsin.
  Birde başımızda Ak parti var iyimi, bizde destekliyoruz.

 647. cemal4u said

  otaklı güldürdün beni:)))) allah başımıza bela göndermiş derken:)))))

 648. Iste gene carsafa dolandin . Ben karay degilim Ibrani deglim . Sizler kimin ne oldugunu anlâmiyacak kadar .gözden degil beginden körsünüz. Sizi Allah basimiza bela göndermis. Sizleri her yaptigi isler ibranilerin isine geliyor.

  Meselâ müslüman olmiyan bir kisi sizle bir namaza dursa .Tamam oldu diye herseyi ona veriyorsunuz. Polonya göcmeni Nazim Hikmete böyle olmustur.. Kör oglu körler.

 649. cemal4u said

  bide başına tarihçi demişsin ya:))))))) sizin tarihiniz helaya kadar:D

 650. cemal4u said

  mustafa armağanı kaynak gösteren kişilerin tarihi bilgilerine hayrnım:)))))))))) siz rıza nurun torunlarısınız ozaman:) rıza nuru örnek alın:))))

 651. açıklama said

  Ulen Fre stand açıyon böyle siteyi bizde topladığımız bilgileri yüklüyoz. Savcılık takip ediyormuş. Biz yazdıkta ülke yıkıldı. İnternete bir baksınlarda neler neler yazıldığını görsünler. Benim ve benim gibilerin vebali senin sitenin boynuna.. Demokrasi varmış ülkede özgür düşünce varmış. Atatürkün gücünün bizi işgal eden bütün dünyaya yetmeyeceği açıktır. Yunanıda Osmanlı imkanlarıyla kim olsa yenerdi. Ayıp yahu.

 652. açıklama said

  Tarihçi Mustafa Armagan atatürkün mirasını ele almış. CHPnin Atatürkün mal varlıuğını millete bıraktığı iddiası üzerine CHPye bıraktığına ne diyeceğiz demiş. Atatürk hind müslümanlarının gönderdiği yüklü meblayı aynı parayla kurduğı iş bankasında nemalandırmış muazzam servet edinmişti. Ayrıca satın aldığı, hediye edilen bahçe ve çiflikleri hatta lunaparkı bile varmıiş. Bunların büyükkısmı vasiyet ile hazişneye devredildi. Hazineye neden devrettiğine gelince öncelikle devretmemiş olsaydı Türkiyenin en büyük toprak ağası Makbule hanımın 2. kocası Mecdi Boysan olacak ve bugün bile devasm eden bir dava yumağında kalacaktı gayrimenkuller. Makbulenin atatürk orman çiftliğinde hissesi bulunduğu için açtığı dava 1950lerde sürdü.
  Atatürk malvarlığını millete devretmemiş nakit ve g.menkullerin birkısmını CHPye bırakmııştı. Başkalarınada bıraktı. Mesela Makbuleye bıraktığı sonradan parça parça satılan arsalar potakal çiflikleri Eğridir gölünde ada evlatlık kızlarına çok mal kaldı.

 653. açıklama said

  Evvelce bahsettiğimiz Yahya Kaptanın Kurtuluş savaşı sırasında İstanbuldan Anadoluya silah taşıma ve yerli Rum çeteleriyle silahlı mücadele gibi hizmetleri vardır. Yaşı genç ve bir dönem parasız kaldığı için kimi hatalarıda olduğu açıktır. Ocak 1920 de suçsuz bazı kimseleri öldürdüğü ve soygunlar yaptığı gerekçesiyle Tavşancıl köyünde istanbul hükümeti kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

 654. buyur oku said

  ümit otakli
  Alevli yakmanin cezasinedir. Ulan insan yaniyor degil Bir canlinin yakilmasi dahi. Insanlik disi bir olaydir. Benim ismim Ümit Otakli.Benide Suttgart Alevli cemiyeti dagaya getirip zehirleti. Önce Isimi kaybetirdiler.Nasil üstüme durmadan is yerinde asit siktilar. beni rahatsiz ettiler. Sonra Sivasli Ismali sar isminde ,en samimi oldugum sandigim kimseye beni zehirletiler. Cünkü ben yezidim Isaretleri bilmiyorum Simdi Yezitin yazifesi insan yakmak, Ayirin bu memleketi yeter artik.Ben Yezidim
  21.03.2012 – 16:49:54

 655. bana yazma said

  Alevi yakmanın cezası nedir ben bilgileri oradan aldım. Kim zehiri yediyse o son cümle ona uyar. Şimdi çevirme.

 656. Simdi evet beni dalgaya getirip zegilwediler. kimn yüzünden oldu. Yatar kalkarlarin yüzünden. Sonra bir zrhirlenme olayi var. fakat Alevi ler degil.Rafiziler.. Alevladi resul. nakibul esraf, Hz Ali Hz fatma evlatlari.
  Zen olan olaylari bilemesin. Islamiyet bizim icimize okadar düsman katmiski. sen bunu anliyamasin.
  Hz Aliyi kimler sehit etmistir. Imam Hüseyini kimler ker belâda simirin önünde birakip. kacmistir, sehit olmasina sebep olmusa iste onlardan olanlar insan zehiliyorlar.
  Türkiyedeki bütün Hocalar bilerek bilmiyerek Siyonizmin istedigini yapiyorlar. O senin Alevi zamnetiklerinin Hz Aliylen ne alakasi var. Hata cem vakfi baskani demedimi Bizim Alimiz baska o bir Araptir. bunu Hz Ali icindedi.

  Mok yemenide bir usulu vardir . ögrende ordaya cik..

 657. bana yazma said

  onun bunun inancına istediğin hakareti yapıyorsun. Ondan sonra aleviler beni zehirledi diye orada burada ağlanıyorsun. Sen bu kafayla çok bile yaşamışsın. Heryerde islamiyete saldırdığın iftiralar attığın açık. Zehirlendiğin için beyninin çalışmadığıda çok belli oluyor.Yakında böbreklerinde biterse o zaman görürsün. İnanca saygı duyda adam yerine koysunlar

 658. Olan imkanlari kim silmis. Su günah bu günah.. Padisahlarin analarinin cohu Kafir kizidir. Simdi bile Araplara bak , Ürdün kirali hüseyin nin karisi bir ingilizdi. Peygaber bile. Hep düsmanlarinin kzlari ile evlenmistir. Süfyanin kizi ,yani muaviyenin ablasi. Misir kiralicesi, kiptiler yani cingeneler. . Mariya. Basi bozuk tabiyki sonu bozuk.
  Durmadan cami insa etmisler ve mezar taslari osmanlidan kalan.

  Birde basimiza bela olan yavudiler.

  Bana diyorlarki böyle konusma..Dinden cikarsin ..Ben girmedimki cikayim.

 659. açıklama said

  Müslüman dünyanın 4.5 ta biri. Bütün diğer dinler islama karşı ittifak halinde. Para kimdeyse imkan onda oluyor. Hıristiyan ülkeler sömürgecilikle dünyayı sömürerek zengin oldu. Para kimdeyse imkan onda. İslamında çok buluşu var. Yazmıştyık evvelce. Bu işler para ve imkan meselesi.

 660. açıklama said

  Otaklı sen müslüman düşmanısın onu biliyoruz. Merak ediyorsan Ateistler neden ateist sayfasındaki bilgilere bak. İnanma san inanma saygı duy. Biz senin inançsızlığına saygı duyuyoruz. İslamla ilgili çok mucizevi bilgi var orada. Buluşlarıda evelce açıklamıştım.

 661. açıklama said

  Öğrenilmek istenenin cevabını verelimde bitsin bu tiyatro. Türkiyeye karşı yapılacak en ufak bir hainlikte benim can arkadaşımda olsa arkadaşlığım anında biter. Türkiyeye dönecek silahta döndüren hangi hain gurup olursa olsun benim yanım Türkiyedir. Bu hareketlenme din adınada olsa böyledir. Ancak devletin tepesindekilerde kendilerinden soğutacak açıklamalar yapmasın. Adam dini kullanup Türkiyeyi kötülüyor hedef oadam olacak Din inanç aşağılanmayacak. Zaten bizim eleştirimiz Türkiyeyi değil Kemalizmi hedef alan eleştiridir. Velevki olmazda kötü yönetimden kalkışma var. Benim yerim tabiiki yine Türkiye. İyide olsa benim ülkem kötüde olsa bugün kötü yönetilir yarın iyi. Her haliyle bizim ülkemiz.
  Atatürk dönemi yada tek parti dönemi şu olmuş bu olmuş bunlar artık geçip gitmiş. Yazılabilmesi taraftarıyım. Bunlar yazıldı diye Türkiye yıkılmaz. Olayları şartlar belirler. Başka biride olsa bize düşecek olan topraklar üç aşağı beş yukarı aynı olacaktı. Sadece din ayrı devlet ayrı işinde din insanın kendi dünyasında inancını yaşanabiliyorsa hiçbir sakınca yok.Günümüzdeki durum gibi. Türkiyenin Osmanlı sonrası yaşanması yada yaşanmaması gereken geçiş dönemi olayları yaşanmış bitmiş tarih olmuş. Ben hiçbir şekilde Atatürke hain, yada kafir demedim dememde. Kötü yönetim o günlerin şartları kötü olduğu için yaşanmıştır. Kim olsa bunlar yaşanacaktı. Şu sabetay şu yahudi, şu hıristiyan hiçbir düşmanlığımız yok. İnanç dünyalarınada tamamen saygı duyarız.Ancak geçmiş asırlardaki tarihi olaylardanda kendimize dersler çıkarmak zorundayız. Atatürkün özel hayatında ne yaşanmış ne kadarı doğru bunlar internette yazılmış. Yalanmış doğrumuş kime ne onun hayatı. Aklı selim bunların pek çoğunun kin amaçlı iftira olduğunu söyletiyor. yada düşündürüyor. Yazılır yalanlanır. Herkesin hayatında öyle günahlar ve veballer varki. Kardeşinin miras hakkını kitabına uydurup gaspederek bu paralarla hacca gidenler çok doğru insanmı. Bunlar değil bunların milyon misli yazılsa Atatürkü seven yine sever. Sevmeyene kim ne kadar övse olağanüstü hallerini anlatsa sevdirebileceğini zannetmiyorum. Atatürk Türkiyenın önümüzdeki 1000 yılına damgasını vuracak olan bir gerçektir. Abartılı bir gerçektir. Hain Kafir diyenler haddi bence aşar. Olaylar tarihin akışıdır. Kimi doğru bulur kimi yanlış. Geçmiş geçmişte kalmış geri getirilemez.
  Bu benim yazılarım değil bazı Kemalist gurupların akıl mantık dışı inanç aşağılama kahrolsun şeriat ve benzeri slogalarıdır milleti Mustafa Kemale yabancılaştıran. Türkiye şeriatle yönetilmez bu devlet işidir. Karışılamaz. Din ile yönetilemez. Karışılamaz. İnançlar ibadetler zaten serbest(Ama inançlarda hiçbir gurup tarafından aşağılanamaz.) Zülfüyare dokunur. Atatürkçüler yapıyor denir.
  Atatürk Türkiyenin Kurucu Cumhurbaşkanıdır. Bu onu büyütmeye yeter diğer abartılar gereksiz.

 662. hic bir özelik ihtifa etmez. oda arap degilmi . hepsi yalan, hepsi uydurma.
  Arabin acmazi Türkü yendi
  Tam binbesyüz sene bir cateye müslüm dendi
  Asli yok astari yok kara kapli kitap oldu hakim
  Anirirken tepisirken bunca esek hep alim

  Diyorlarki radyo tv. ucaklar bütün icatlar, zaten kurani kerimde yaziyor.
  Pukiyi neden herseyi islamlan alakasi olmmiyanlâr bulmus.???????