Özgürce Bir Yaklaşım

Dilim Sert, Gönlüm Mert!

Fethullah Gülen ve Gizli Kardinal İddiası

Posted by Free Stand 21 Mayıs 2007


İşte müthiş iddianın detayları buyrun.

fethullah gülen hristiyan mı

fethullah gülen hristiyan mı

Fettullah Gülen gizli kardinalmi ?

Aşağıdaki okuyacağınız yazı Gazeteci,yazar Aytunç Altındalın Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri adlı kitabının 115-116 ve 117.sayfalarında bulunan çok araştırılması ve sonucunun Türk Milletine acil olarak duyurulmasının gerektiğini anlatan bir yazıdır.

Bizler Aytunç Altındal gibi yazmıyoruz.O bazı şeyleri biliyor fakat söylemiyor.Ama biz söylüyoruz.Yazının muhatabı Fettullah Gülen denen gizli Katolik kardinalidir..Yıllarca Müslüman kılıfında / kılığında gezinip,şehir,şehir,köy,köy hatta ülke ülke gezerek kendine taraf toplayan bu adamın artık kimliği açıklanmalıdır.

Vatikanın sözünden başka bir şey bilmeyen nursuz şeytanın ve şakirdlerinin derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atılması gerekmektedir.Yıllarca bize Türk Milletine kan kusturmuş Osmanlı Devletini bile yavaş yavaş yok etmiş hatta şu içinde bulunduğumuz FETİH haftasının mimarı olan Cennet mekan Fatih Sultan Mehmed Hanın katili Arnavut asıllı YAHUDİ doktor gibi İsrailoğullarına yakınlığı ile bilinen bu çıfıtın ne mal olduğu bu tür yazılarla dile getirilmeli ve necip Türk Milleti bu konuda uyarılmalıdır.

28 şubat kadife (!!) devriminin baş mimarlarından olan bu soytarı Çevik Bir adlı emekli Mason olan paşanın dediği gibi ülkede gerçek manada İslami bir din devleti kurmaya çalışmamaktadır.Bu adamın kurmaya çalıştığı devlet Vatikan-Abd-İsrail-Ab dörtlüsünün bize sunduğu ILIMLILAŞTIRILMIŞ (!),EHLİLEŞTİRİLMİŞ (!),HRİSTİYANLIK (!) ÇEVRESİNDE BİRLEŞTİRİLMEYE çalışılan sözde İslami devlettir.

ABD de fbı ajanları tarafından 24 saat boyunca güvenlik içindeki korunan çiftlikte 5000 dolarlık masaj koltuğunda oturup, masonik medyanın Türk Kimlikli Aydın Doğanın Milliyet paçavrası üzerinden cilalanarak Türk Milletine HALİFE olarak yutturulmaya çalışılan Fettullah Gülen artık dönme sinyalleri veriyor.

Kendisinde hastalık var onun için gelmiyor denilen bu Vatikan şarlatanı derhal İslami Kimlikten çıkarılıp PAPAZ kimliği ile dolaşmalıdır.Döndüğünde tırafik sıkışır diye gelmiyor diyen NURCU tayfa çocukların bile güleceği bu sebeple oyalatılan Türk Milleti artık bu ve benzeri gibi DIŞ MİHRAKLARIN yerli taşeronlarını bilmesi anlaması ve uyanması gerekmektedir.

İslamdan,Türklükten fersah fersah uzaktaki bu VATİKANIN İSLAM HALİFESİ nin bizlere ve genç neslimize zerk edeceği ZEHİR in telafisi,panzehiri asla,asla,asla bulunmamaktadır.Onun için her daim Türk Milletine Zaman,Stv,Sızıntı,Aksiyon gibi lağımlarla ulaşmaya çalışan bu sözde halifenin yayınları seyredilmemeli,paçavralarına ilanlar verilmeyerek çöküşünü hazırlamalıyız.Türk Milletine kin ve zehir kusması bu şekilde önlenmelidir.

İşte Fettullah Gülenin gizli kardinal olduğuna dair ip ucu yazısı..

PAPA 2.JOHN PAULUN GİZLİ KARDİNALLERİ

16 Nisan 1995 te Papa 2.John Paul,VATİKAN St.PeterMeydanını dolduran 200.000 kişilik bir kalabalığa,Paskalya mesajını okudu.Papa ilk kez bu paskalya mesajında siyasal haklar edinmek için silahlı mücadele veren örgütleri bizzat dile getirdi.Papa aynen şunları söyledi.

‘’Özellikle Kürtleri,Filistinlileri ve Latin amerikadaki gurupları siyasal haklar elde etmek için silahlı mücadelede bulunmaya son vermeye çağırıyorum.Toplumda karşılıklı kabule ve saygıya dayalı kullanılabilir (equitable) çözümün tek yolu vardır.Diyalog.Ben onları bir an önce diyalog başlatmaya davet ediyorum.’’

Bu Papalık çağrısından sonra ilginç gelişmeler oldu.İlkin Belçikada,sonra da Almanyada ‘’Diyalog’’ gurupları oluştu.Hemen ardından 1995 yılının Eylül ayında ‘’Pkk diyalog istiyor’’ sesleri yükseltilmeye başlandı.Bunları ‘’Türkiye diyalogdan kaçıyor’’ şeklindeki batı basınının manüpile edilmiş haberleri izledi.Türkiye yeniden insan hakları örgütlerinin boy hedefi haline getirildi.

Vatikanın ve onun bürokrasisinin Türkiyedeki siyasi gelişmelerle doğrudan ve açıklanmış iradeyle ilgilenişi işte bu 16 nisan paskalya konuşmasından sonra hız kazandı.Ne hikmetse bu güne değin ‘’Diyalog’’ sözcüğünü telaffuz bile edemeyen bazı çevreler ‘’Din’’ aşkına ‘’Diyalog ve Hoşgörü’’ toplantıları düzenlemeye başladılar.

Papanın ne tür bir diyalog çağrısı yaptığı ise Katolik Kilisesi tarafından yayınlanan resmi belge ve yayınlardan anlaşıldı.Katolik aleminde en ciddi ve en çok izlenen yayın organı olan ‘’THE CATHOLİC WORLD REPORT’’ (Abd tarafından finanse ediliyor) Mayıs 1995 sayısında Türkiyeyi tek taraflı suçlayan bir haber yayınladı (ss.13-14).Haberde Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör John Porterin ‘’Türkiyede Kürtlere Jenosist uygulanıyor’’ şeklindeki demeci verildikten sonra Müslüman Türklerin elindeki Ankara Hükümetinin başta Kürtlere,Aramilere,Ermenilere,Süryanilere ve Rumlara baskı yapmakta olduğu vurgulandı.(Aynı senatör bilindiği üzere ABD de Ermeni soykırımı tezini savunur.İki ay önce (1998 yılı) eşiyle gelerek Türkiyedeki bazı Kürt liderleriyle görüşmüştü.Aynı dergi haziran 1995 sayısında ise tam altı sayfalık bir yazıyla Türkiyenin AB ye girmesini engelleyeceğini duyurdu.Papanın diyalog çağrısının böylece kasıtlı bir Anti-Türkiye kampanyasını seslendiren bir ‘’monolog’’ olduğuda anlaşıldı.

Rastlantı buya 1995 ten buyana Türkiyede diyalogla yatıp,hoşgörüyle kalkanlar,ne hikmetse tıpkı VATİKAN ağzıyla konuşarak terörist bir örgütle Türkiye Cumhuriyetini ‘’Diyalog ve Hoşgörü’’ yutturmacasıyla kendi deyimleriyle ‘’Diplomatik’’ görüşmelerde bulunmak üzere eşit taraflar olarak ‘’Diyalog masasına’’ oturtmaya uğraştılar.Halada uğraşıyorlar…

Vatikan bu gelişmeleri nasıl değerlendirdi bilinmez .Ama ölmeden evvel Papa 2.Jean Paul sessiz sedasız bir atama yapmıştı.21 şubat 1998 de resmiyet kazanarak yürürlüğe giren bu atama olayı ile Kardinaller Kolejine (Vatikanın senatosu) 20 yeni kardinal daha atandı.Böylece bu PAPA nın ölümünden sonra yapılacak olan seçimde oy kullanma hakkına sahip olan kardinal sayısı 122 ye yükseltildi.(Gerçekte 166 kardinal var.Bunlardan 80 yaşının üstündekiler oy kullanamıyorlar.).Yeni kardinallerin ikiside Amerikalıydı.Bunlardan biri Türkiyedeki ‘’Diyalog ve Hoşgörücüleri’’ yakından tanıyan Chicagolu Francis Kardinal George diğeride eski Denver Başpiskoposu James Kardinal Satfford du.

Ancak ilginç olan bu değildi.Papa 2.john paul neredeyse 100 yıldır uygulanmayan bir ‘’Papalık Hakkını’’ da bu atamalarda kullanmıştı.Vatikan terminolojisinde ‘’in pectore’’ diye bilinen bu uygulamaya göre Papa 20 Kardinale ek olarak ikide ‘’in pecture’’ yani GİZLİ kardinal atamıştı.Söz konusu sözcük Latince ‘’Kilisenin bağrına bastığı gizli evladı’’anl***** gelmektedir.

Diğer bir anlatımla ‘’in pecture’’ ile yıllardır Vatikanın ‘’gizli’’ hizmetinde çalışan ve / fakat KENDİ ÜLKESİNDE KİMLİĞİNİ GİZLEYEN BAŞKA DİNE MENSUP iki kişi şu anda Vatikanda kardinal yapılmış bulunuyorlar.Papanın özel ‘’audiance=görüşme’’ yapmasından sonra kardinalliğe getirmeye uygun gördüğü bu kişilerin kim oldukları şu anda PAPA dahil sadece 7 kişi tarafından biliniyor.Geleneğe göre papanın bu şahısların kimliklerini ölümünden önce açıklaması gerekiyor,yoksa bu kişilerin ‘’in pecture’’ statüleri kimlikleri açıklanmadan sürecek.

Yıllardır vatikanın isteklerini yerine getirerek ‘’gizli katolik’’ olarak çalıştıkları ve bizzat papanın dediğine göre gerçek kimliklerinin açıklanması halinde ihanetleri nedeniyle kendi ülkelerinde ÖLDÜRÜLEBİLECEKLERİ ihtimali bulunan bu iki kişi acaba kimdir?.Bunlardan birinin Çin Halk Cumhuriyetindeki bir din adamı olduğu tahmin ediliyor.Diğeride acaba Orta Doğudan Müslüman bir lider,kral ve / veya bir din adamı mıdır.Soğuk savaş yıllarında CİA adına çalıştığı bilinen Papa 2.John Paulun Vatikandaki mafyası ‘’OPUS DEİ’’nin orta doğuda hangi liderlerle kolkola ve sermayesiyle iç içe olduğu biliniyor.Bir kaç yıl içinde çok hazin bir ‘’ALDANIŞ’’ la karşılaşmasınlar diye orta doğunun Müslümanları bu soruyu kendilerine sorsalar iyi ederler,kanısındayım..

Aytunç Altındal

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri (sayfa115-116-117)

Ayretten karaoğlanın ölümü üzerine fettullah gülenin başsağlığı açıklaması:

Kendisinin sohbetlerini dinlemişliğim yoktur.Kitaplarınıda okumadım birşey diyemem ama Bülent Ecevit için yaptıgı yorum içime şüphe soktu.

“Türk siyasi tarihimizin önemli ve müstesna simalarından Sayın Bülent Ecevit’in vefatını teessürle öğrendim. Milletimizce de malum olduğu üzere o hep inandığı gibi yaşadı ve inançlarından asla taviz vermedi. Türkiye’mizin geleceği adına yapılan olumlu hizmetlere sürekli destek verdi. Birtakım kaba dayatmalar karşısında asla eğilmedi. Ve bu duygularıyla Allah’a yürüdü. Merhuma Cenab-ı Hak’tan rahmet, başta eşi Rahşan Hanım olmak üzere yakınlarına başsağlığı dilerim.”

Reklamlar

229 Yanıt to “Fethullah Gülen ve Gizli Kardinal İddiası”

 1. bedirhana cevap said

  Fetö gurubunun böyle olabileceği izlenimi bende hep oldu. Halen daha buyuk ihtimal ile diyorum. Bunu defalarca yazdim. Ama benim tanidiğim fetöcüler hep türk ve dindar kimseler. Fetonun yanliş işler yaptigi gerçeğini degiştirmiyor bu durum. Ama tanidiklarim öyle değil. İşte beni korkutanda bunun vebali. Şimdi bir guruba öyle diyeceksin ama öyle olmayanlari biliyoruz onu ne yapacağiz.

 2. cevap said

  Ben gulen için kripto yazdim ama gebzenin köylerinden var kaç köyunden birden onlarin hepsi türk.. Kendi akrabalarimdan bile gönül baği olanlar. Şimdi gebzenin köylerinin rum yada ermeni olmadiği açik iken ben her önüne gelene sen şusun busun dersem vebali var. Adam bağlamiş kendine nasil yaptiysa milleti, hala hocaefendi diyorlar kendi içlerinde öz türk olduklarini bildiklerim. Parasal yardim yaparlarmi artik biraz zor. Terör damgasi yerler. Birde her bildiğimi yazamiyorum yani adamin islama hizmete gotüren işleride var. Yanlişlarida var. Sonradan yulari ecnebilere kaptirmişa daha çok benziyor. Ben o kişiye doğru demiyorum. Ama her adamida şu yada bu dersek işimiz yaş. Vebali var. Adam her aileye girmiş neredeyse. Bildigim birisi darbe girişiminden sonra bile övmeye kalkiyor bunu işyerinde, aninda sepetlemişler bunu. Ermeni yada kripto olmadiğini bildiğim kimse bu. İyi birde dayak atmamişlar bari. Hala çok var gulenci. Yalandan gulenci gibi gozuksem öyle kişileri çozerimki bana yakişmaz. Herkes ayni duruyor istisnalar var.
  Kurani kerime el bastirmişlar cemaatin dediğinden çikilmayacak diye. Kimse çikamiyor kolay kolay. Dinden çikarim korkusundan.
  Eğer adam hakikatten gizli din sahibiyse Allah sorsun hesabini değilse vebali buyuk. Onun devlete karşi hatalari zaten onu yakmaya yetiyor. Öyle olmuş olmamiş bu durum sonucu değiştirmezki.
  Gulenci bildiğim ama onu birakip şimdi tamamen ak partiye dönende az değil. Gulenin ilk vukati sirasinda hukumet buyuklerine hirsiz damgai vurduğunda amcam geldi bu adam yaramaz çikti almayin bunun gazetesini dedi aninda biraktik. Boyle çok insan var.

 3. kripto oyunlari said

  2400 yillik tarihi bir param vardi. Bedelini ödeyip almiştim. Dedem ben bunu köyde ….. ağabeyine gösterip getireyim dedi. Verdim. Para gelmedi. Dedemden kiymetli değil ya önemsemedim. Dedem rahmetli olduktan sonra bir bayramda o eve el öpmeye gittim. O parayi tezgahin ustunde gördum.benimdi bu para dedeme vermiştim dedim. Mirinkirin ettiler, bende almadim ayip olur diye. Ben çiktim. Aradan 3 gun gecti. Cumadan çikişta damatlari sen dedi misafir gittiğin evden tarihi parayi yurutmuşsun. Öyle tepem atti. Eve gelir gelmez aradim. Siz utanmiyormusunuz beni kendi paramin hirsizi etmeye. Keşke alsaydim. O para benimdi size biraktim. Genede hirsiz oldum öylemi.dedim. Utandilar tabii, saği solu sıkıştiriyorlar. Torunlari almiş onun elindende ayi lakapli birisi yürutmuş.

  Neyse buyutmedim olayi. Yine bayramlarda el öpmeye gittim. Bir sefer gittiğimde bir tomar para sayiyorlar. Girmedim odaya çekindiğimden. Acele el öptüm gittim. Mazallah gelen misafirlerden biri yurutse yine uzerime kalacak. Tabiiki gözüm yok haramlada hiç işim olmaz. Ama o paralari sayanlar kendileri bu konularda ne kadar titizler. Şimdilerde düşüyor benim jeton. O paralar fetö için kuran okunan evlerden toplanip bir sana bir bana yapilan sonrada bir kismi kiliselere bağişlanan paralardi. O haram işler yuzunden devlete ters duştüler ve şimdi yurt dişindalar. Hala oradan hukumetin aleyhine yaziyorlarmiş. Af ihtimalinide yakacaklar. Bu mesele hukumet meselesi değil. Adam sozde islamiyet maskesi takarak hristoluğa ecnebi çikarlarlarina göre bu devleti yikmaya yerle bir etmeye uğraşiyor. Alinacak öcü varmiş bu milletten. Müsluman insan bu devlete bomba yağdirirmi. Işid ne diye vuruyor diyeceksiniz. Bizim devletin öyle bir sorunu yoktu onuda 17-24 aralik fetönün ihanetleri sardi başimiza.
  Daha evvel burada fetoyu savunanlar halen kalben bile fetöcu ise ahretleri yanar. Söylemedi demeyin. Bu ülkede öyle şeyler olduki adam camide imamlik yapiyor doğuda pkk ya camiden adam toplamaya uğraşiyor. İmam yaparmi bunu diyeceksiniz. Sünnetsiz imammi olur. Boyle birisi İmamlik yaparmi. 1915 kiyimi diye birşey uydurarak İmam kiliğina giren öc peşinde duşmanlar çokda güzel yapar. Benzeri bir durum var buradada hemde hergun biraz daha aleniyet kazanan..

 4. ......... said

  Buradan oteye yazmayayimda rahat etsinler

 5. ......... said

  Yaptiği butun iyi işleri devletle ters düşerek mundar etti. Akrabalarimdan var darbeye karişmadiği halde yurt dişina kaçmak zorunda kaldi. 76 yaşindaki bi yakinim teyzemin cenazesinde ölümümü duyurmayin yurt dişindaki çocuklarima bilmesinler diye tembih ediyor sağa sola. Bunlar doymaz ihtiraslari olan gerçek yuzunu onlarca sene saklayan ecnebi kuklasi yuzunden oldu. Az bile yaziyoruz. Kimse ona hiçbirsey yapmaz muhterem hoca efendi derken o devlet ele geçirmek adina firildak çeviriyormuş.

 6. kirli oyunlar said

  Daha neler biliyorum bana anlatani anlarlar zarar verirler diye yazamiyorum.

 7. kirli oyunlar said

  Benmi anlatamiyorum. Şeriati getirmezdi bu adam. Şeriati getirecek olan piyangonun haramliğini bilir her seferinde kendilerine duşurtturmezdi buyuk ikramiyeyi, yada deniz feneri yardim toplayamasin bana gelsin yardimlar diye adamlara hirsiz damgasi vurmazdi. Bilal erdoğanin vakfina giden paralara göz koyup hukumet sayemizde geldi bende isterim deyip adamlara hirsiz damgasi vurmazdi, Kurani kerim okunan evlerden toplanan paralari kiliselere yağdirmazdi. Garibanin zekat hakkinin önunü islama hizmet yalaniyla kesmez butun musluklari kendine akitmazdi. Dersaneleri 3 misli kazik olmazdi. Erbakancilarda yardim topluyor diye erbakana öldüresiye düşman oldu. Doymadi devlete goz koydu. Üstelik devletin imkanlarinida sömürdüğu halde. Bankalarindan kredi alan konyali bir fabrikatörun fabrikasini yuksek faizle ele geçirdiler. Sinav hirsizliklari kul hakki olmuyormu. ölüm döşeğindekilerin başina dikilerek mallarini kendilerine bağişlatti, o adamlarin çocuklari mirastan mahrum kalmiş rezil olmuş ne önemi var. Gülene para yağsin.
  Ortadoğudaki ulkeleri kan gölune çeviren abd nin yahudi lobisi ve gülen onlarin kucağinda oturarak bu ülkeyi yikmaya uğraşiyor. Biz onu iyi göruldügu zamanlar islam adina çok savunduk, kaç cinayetleri çikti sonradan.

 8. kirli oyunlar said

  Şeriati getireceğim diyen şerri getirdi. Ülkeye her ihanet mubah , devlet tepkı gosterip adamlarini devletten atmaya başlayinca rus uçağini duşur olmadi rus elçiyi öldur.bunu devlet yapti gibi goster.’derdi rusya bize savaş açsin iki arada milyonlar ölsün. Adamlar iyiki yemiyor bu numaralari.
  Pkk bile bu kadar kalles olamadi. Yapacagi duşmanligi kendi hesabina yapti. Bu adami din önderi zannederek peşinden gidenler kendine yazik ediyor. Maskesi düşeli çok oldu. Cumhuriyeti masonlar kurdu o duzeltecekmiş desek şeytanin avukatliğini yaparak kendiside mason çikti. İnek şaban filmlerinde kullânilir bu söz kahpe karidan beter olmak bu adama iyi gidiyor.
  Türklüğe islama hizmet diyerek turklugu islami soy. Kiliselere vatikana, abd ye yahudilere uşaklik et.intikam aliyor türklukten islamdan. Yakalanmamak icin kumar oynayin zina edin emrini verdi adamlarina yaziyor gazeteler böyle bir emri şeytan verir. Şeytan Allahin kullarina apaçik düşmandir.
  Bunu gerçek din önderi zannederek peşinden giden bazi insanlari taniyorum. Yurt dişinda surunuyorlar şimdi pişmanlik ve perişanlik içinde. Öyle darbe ilede işleri olmadi halbuki. Yakinlari af çikarmi diye bana soruyor bir umut, yakin yillarda çikmaz.
  Geçenlerde birkaç ay önce girdi ruyama kötü izlenim vermedi ama birde gorunen köy kilavuz istemiyor.

 9. hasan sabbah örneği said

  Hasan sabbah var buyuk selçuklu doneminde. Alamut kalesine yerleşmiş. Uyuşturucu veriyor muritlrine. Sonra kapatiyor bir odaya işkence ettiriyor onlara. Sonra aliyor bunlari teker teker kadinlarla içkilerle dolu bir odaya her turlu eylence serbest. Çikista uyusturucunun etkisi gecince kişiye kendisinin cehenneme ve cennete gittiğini söyluyor. Tekrar cennete gitmek isterse dediklerinden çikmamasi gerektigini soyluyor. Yoksa yeri cehennem olacakmiş. Adamlari nizamulmulke ve sultan mesuta ve daha pekçok kişiye suikast duzenliyor ve kacmiyorlar cennete gitme hayaliyle. Bile bile ölü ele geçiyorlar. Neden oluyor bunlar. Hasan sabbah fitne ile selçukluyu ele geçirebilsin diye.
  Sabbahin 21. Asir versiyonu yaşaniyor gunumuzde. Birisi kendisinin babasinin maliymiş gibi cenneti vaadederek yada cehennem ile korkutarak cinayet işlettiriyor kendi yetistirip kendisinin mehdi olduguna inandirdiği akli başkalarinin ipoteğindeki adamlarina. İpleri türklerin duşmanlarinin elinde olan ne oldugu belirsiz birisi. Yazik.
  Bu arada ruslar tabiiki halepte muslumanlari ölduruyor kiniyoruz ama bunun karşiliği birilerinin ülkemizde ruslara yonelik cinayet isleyerek türkiyenin başini belaya sokmaya çalismak değildir.

 10. öylesine said

  Fetö seçimle gelirdi. Hiç bir yanlişi olmazdi, halk ister ve şartlar uygun olur istediklerini yapardi. O zaman kimse birşey demezdi. Ordunun uçaklariyla gunahsiz gencecik insanlarin uzerine bomba yağdirttir. Kendi saltanat hayallerin için onlari ote aleme gönder. Başa gelse irana savaş açma durumu varmiş. Muslumanlar birbirini kiracak islam düşmani milletler devletler bayram yapacak. Ah aldatti herkesi hala cennetle kandirmaya calişiyor sanki cennet babasinin mali,

 11. kirli işler said

  Bugünkü sabah gazetesinde vardi. Halife olacakmiş gulen darbe sonrasi turkiyeye islam lideri olarak gelecekmiş. Bu iş için yavuz selimin kaftanini caldiriyormuş müzeden çalacak olan adam yakalanmiş. Türkiyeyi yuzdeye girecek kadar haraca bağlayan adam bir kaftan yaptiramiyorda onu bile çaldirmaya uğraşiyor. Çalmalara çaldirmalara doyamadi türkiyeyide çalacakti beceremedi. Millete var haram yasak gunah bu gülene yok herhalde.
  Takipcileri düşünsün. Her kirli işin bir sonu ortaya dokuleceği bir zaman vardir. O zaman çikti geldi logar kapaklari gulen için patladi lağim fişkiriyor her taraftan. İşlerini duzgün yollardan halletmeyenler kendileri halloluyor görüldüğü üzere.
  O Zaman gazetesini takip ederdim ermenileri öyle bir överdiki, dersinki ermenimi bunlar.

 12. terörist lider hakkında said

  fethullahcılar maalesef halen fethullahcı. sebep onun yalanlarına kandıkları için. Türkiyenın parasını yurt dişina kaçiran. türkiyeyi ele geçirmeye çalışan. iç savaşa sürüklemeye uğraşan. islami kullanarak milleti soyup peygamberim yalanlarıyla ABD ve Avrupa ülkelerinin türk düşmani localarına kuruluşlarına hizmet eden. Vatikan ve yahudi işbirlikcisi. Asla Türk ve islamdan olanların yapamayacaği işleri yapan bu adama bel bağlayıp bu devlete düşmanlık edenler. bu cinayet şebekesini destekleyenler şaşırmış ahretlerini yakan imsanlardır. devlet bunlara ne yapsa azdır. muhsin yazıcıoğlu cinayetinin arkasında bunlar vardır.mhpyi bunlar ele geçirmeye uğraştı. bu açıktır. Cumhurbaşkanının. genel kurmay başkanının burnunun dibine adamlarını koyan bunlar. devlet bunlara ne ceza verse az. darbe başarılı olsa bütün ülke soyulacaktı.
  ermeni yasa tasarısını destekleyen her fırsatta ermenileri öven hristiyan liderlerle sık sık gizli görüşmeler yapan bunlar. bunlar alenen bilinıor. ve bunlar islama hizmet ediyor olsun. çok zor.

 13. ahmet said

  ula free stand kızmışsın bana kendi adımla geçiremedim yazıyı.

 14. ahmet said

  ben kürt değilim ama kürtler şakır şakır ak partiye oy veriyor. kürtlerin çoğu seviyor ak partiyi. kürt görünümlü gizli din ve milliyet sahipleri istisna olabilir. islam düşmanı yezidi yada süryani açıklamaya benziyor bu yazılar. ak parti senin dediğin gibi olsa 5 sefer üstüste seçilemezdi. beyenmediğim çok yönü yok değil. ama oy veriyorum. çünkü diğerlerinden çok daha iyi. asıl fethullah gülenin ne olduğu belli değil. müslümanlığı kullanarak süper zengin olan kurduğu sözde dini teşkilat ile müslümanları birbirine kırdırmaya çalişan bir gayrimüslime benziyor daha çok. bunu müslümanlara ancak hrıstiyan ve yahudi ülkelerin masonik teşkilatlarının desteği ile yapabilirdi. öylede oldu. kandırdı ülkenin büyük bir kısmını. ama iç savaş çıkartamadı. erdoğan başkanlığındaki türkiye ondan ve onun teşkilatından çok daha büyük çıktı.

 15. AKP MİLLİYETÇİLİĞİ VE OSMANLICILIK!

  AKP milliyetçiliği, İttihat Terakki Osmanlıcılığıdır!
  El Kaide’nin 4 çeşit fraksiyonundan,Taliban, Müslüman K., ÖSO ve Hamas’ı kullanan AKP, İttihat Terakki’nin politik İslamını yeniden bayrak yaptı!

  Görüldüğü gibi Pan İslamist, Pan Turanist AKP dünyadaki diğer İslamcı hareketlerle iç içedir. AKP milliyetçiliği, Devletçiliği İttihat Terakki Osmanlıcılığıdır!!
  Artık bugün AKP rejimini savunan, Erdoğan’ın başkanlığını savunan biri, Suriyeli, Bosna’lı veya Somali’li kim olursa olsun bu, yeni ümmetin bir parçasıdır…Uygarlıkları silip süpüren bu barbarlığın yüz yıllık özlemi Osmanlıcılık ve Ortadoğu’lu İslamcı görüşlerin kaynaşması bugünkü AKP’nin dinci yüzünü oluşturuyor.

  İTTİHAT TERAKKİ KOMPLOLAR VE DARBELER HAREKETİDİR.

  RT ERDOĞAN 15 TEMMUZ DARBESİNİN PERDE ARKASINDAKİ LİDERİ.

  Kafa karışıklığını kendisi giderdi! 15 Temmuz Akşamı RTE “bu olay bize Allahın lutfu ” dedi !

  Pan Türkist, pan islamist çizgiyi esas alan AKP, 12 Eylül 1980 Cuntasının temellerini attığı ANAP, MHP, DYP çizgisinin yeni şartlara uyarlanmasıdır. Askeri cuntaların  Terörle Mücadele Şubelerinde devşirilen bu politik İslamcılar, kadrolaşmalarını tamamlayarak, o askeri anayasaya göre görev başına getirildiler! 15 Temmuz girişimi ve Erdoğan’ın gerçek darbesi ile bu kadrolaşmanın iç yüzü biraz daha netleşti…
  15 Temmuz ile ortaya çıkan duruma bakılırsa, büyük Mafya gurupları, ÖSO, Müslüman Kardeşler, NUSRA, Taliban, Hüda-Par, Hamas, Işid vb. gibi eğilimler AKP’de birleşti.
  AKP’nin yeni tabanın çoğunluğunun ise ırkçı, pan Turancı Pan İslamist MHP-DP-ANAP-Ulusalcı zihniyetinde olduğu ortaya çıkıyor…
  Osmanlıcılığın son dönemindeki, İttihat Terakkicilerin muhafazakârlık ile değişme arasında bocalayıp duran kitle piskolojisini en iyi şekilde bugün RT Erdoğan temsil ediyor!

  İlginç olan diğer bir nokta ise, AKP’nin kimi “palalılar”, kontrgerilla örgütlenmesi, fevri topluluklar ve yerel çeteler göz önüne alındığında sokaktaki örgütlü militan desteğini çoğunlukla, SADAT, ÖSO, Müslüman Kardeşler, NUSRA, Taliban, Hüda-Par, Hamas, Işid vb. örgütlerden devşirdiğidir..

  Yerelde İttihad-ı İslamcı Türk, yani Panislamizm, pan Turanizm çabaları ve devletten kopamayış, tepeden inmecilik ve devlet aygıtına bağımlılık Türkiye İslamcılığının irsî bir sorundur. Tabii ki, AKP rejiminin aile şirketlerinin ve iş adamlarının çıkarlarını savunmak için dinci gericiliği topluma hâkim kılma çabasında illa ki kitle tabanıyla birlikte safkan Şeriatçı olmasına gerek yok. Osmanlıcılık da bu işi görmeye yeter.. AKP, 12 Eylül askeri darbesinin ana amacı olan “ümmetten bir ulus yaratmak ve ulustan da yeniden bir ümmet yaratmak” ideali ile yapılan askeri anayasasının bir ürünüdür…
  12 Eylül ve 15 Temmuz darbeleri, ‘milli dindarlık’ diyebileceğimiz İslamcı, sağcı, devletçi, milliyetçi öğeleri de taşıyan eklektik veya sığınmacı bir kimliği oluşturma hedefini güder! Şimdi AKP’de toplanan politik İslamcılar kendi mirasını red etmeden ulusal kimlik veya sistem içinde, Osmanlıcılık ideolojisini yeniden yapılandırarak, Türk-İslamcı eğilim dışındaki bütün akımları tehlike olarak görüyor…
  AK Parti, öncüllü olan İttihatçılar gibi İslamcı ruhu kullanma veya çözme bağlamında, bütün namemnun unsurları toparlayıp kendi hedefleri doğrultusunda mobilize ediyor..

  İslamiyet denilen ideoloji bu coğrafyada siyasetin içeriğini de biçimini de belirleyen en önemli faktör olmaya devam ediyor.

  Bunu bilen darbeciler ve AKP’de toplanan politik İslamcılar kendi mirasını red etmeden ulusal kimlik veya sistem içinde, Osmanlıcılık ideolojisini yeniden yapılandırarak, Türk-İslamcı eğilim dışındaki bütün akımları tehlike ilan ettiler.. AK Parti, öncüllü olan İttihatçılar gibi İslamcı ruhu kullanma veya çözme bağlamında, bütün namemnun unsurları toparlayıp kendi hedefleri doğrultusunda mobilize ediyor..
  AKP, Müslüman Kardeşler, El Kaide aynı madalyonun yüzleridir.
  AKP İslamcılığı, İttihat Terakki yöneticilerinin İslamcılığının şartlarımızda ki son halidir… AKP poltik islamında, bazı ritüelleri yerine getirdikten sonra her şey serbest! Mafya, kara para, Hırsızlık, cinayet, yalancılık, kişiye biat, ahlaksızlık… Bugün, Türkiye’nin en büyük Mafya babalarının, AKP’de birleşmesi tesadufi değildir.
  15 temmuz’da askerleri linç eden unsurların çoğunu Mafya çeteleri mobilize etti…Mafya babalarına en büyük cenneti yaratan AKP iktidarının düşmemesi için en önde savaşanlar ve ”demokrasi nöbeti” tutanlar bu çeteler oldu! Erdoğan sarayının yeni şefinin, islamcı kontrgerilla SADAT örgütünün liderinin en büyük mafya çetelerinin de gizli lideri olması tesadüf değil…

  15 TEMMUZ BİR DARBE GİRİŞİMİ OLARAK KALMADI, GERÇEK DARBEYE DE DÖNÜŞTÜ!
  (“15 temmuz, Yüce Allahım’ın bana verdiği en büyük nimettir ” RT Erdoğan!)

  12 eylül 1980 darbesi gibi, hedeflenen noktalara varmak için gerekli bütün adımlar, karambol yaratılarak sivil bir darbe lideri(Erdoğan) önderliğinde yürürlüğe konuldu!
  Kenan Evren Cuntası, meşruluk kazanmak için Sağ-Sol çatışmasını bahane olarak kullanırken, RT Erdoğan Darbesi, FETÖ oluşumunu OHAL için neden olarak kullandı. Özleri ise aynı!
  İşkence ve zulüm, toplu tutuklamalar, Anayasalarının rafa kaldırılıp, muhaliflerin ailelerine dahi açık saldırı ve mallarına el koymak!
  Şu ana kadar toplanan bütün belgelerin ışığında, 15 Temmuz’un bir MİT projesi olduğu ve başkanlık hedefi önündeki son engellerin de ortadankaldırma amacı güttüğü ortaya çıktı…
  Başkanlık projesinde son aşamalara gelen Erdoğan şu anki durumdan daha güzel bir durum düşünemezdi!! Bu sayede etkin bir biçimde kahramanı oldu!
  Erdoğan 1 taşla 3 kuş vurdu!
  a- İttihat Terakki gibi Milli Birlik adına muhalefeti tümden yok etti. b-İslam ordusu kurma önündeki baş engel olan TSK’yi iyice zayıflattı. c-Sarayını meşrulaştırdı. Muhalafet denilen sahte unsurların sonları da Erdoğan sarayı oldu!
  Kendisini anti-cemaat diye tanıtan AKP, cemaat ve tarikatların en kötüleri en zalimlarinin bir ittifakı olarak anti-demokrat olan SADAT eşkiyalarını, ‘demokrasiye sahip çık’ yalanı ile öne sürerek halkın dikkatlerini başka yere çekip, kendi darbesini gizlemiş oldu!!.

  AKP’lilerin İttihatçı komploları ve gerçek dinleri!

  TC’nin kuruluşundan sonra, ulus devletin egemen dini haline gelen İttihatçı milliyetçiliği bütün siyasi partiler ve iktidarlar tarafından kullanılmaktan hiç vazgeçilmeyen temel bir TC inancıdır.
  Siyasi geçmişinde katliamcılık, soykırımcılık, yağma talanla diğer hakların yok edilmesi suçunu sorgulamayan ve hesaplaşmayan, aksine normalleştiren egemen Türk siyasal aklı, bu kirli kavramları Türk milliyetçiliği kavramıyla ifade etmekte sakınca görmüyor. İşte 16 Temmuz bu ruhun hortlaması idi… Türk soykırımcılığının iktidar eliyle Türk devlet dini haline getirilmesi ve içselleştirilmesi sonucu, doğal olarak Türk halkı da bu kirlenmeyi içselleştirdi. 
  MHP ve CHP birer devlet partileri olarak, Erdoğan’da somutlaşan ırkçılığın/Türkçülüğün/islamcılığın, İtthatçılık ruhunu görünce sütünü içmiş bebek gibi oldular!!
  Devlet dini haline gelen ırkçılığın/Türkçülüğün dokunulmaz, tabu olarak kabul edilmesi ve toplumda da kabul görmesi nedeniyle bu CHP ve MHP, hemen Erdoğan sarayına doğru savruldular.

  OSMANLI’DAN TEC’YE KADAR İSLAM SİLAHI!

  Dini bu şekilde bir araç olarak kullanmak AKP ile başlamadı! Bütün Osmanlı hikayesi, Türk islam zentezi budur.
  İslam dinini yaymak, Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte Türk yayılmacılığının istila gerekçesi haline dönüştü. Müslüman olmayan devletleri işgal eden Osmanlı, işgali altındaki Müslüman devletleri ise uzun süre sömürdü.
  İslam Dini TC ile birlikte, devlete bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasıyla tam anlamıyla devlet kontrolüne geçti. Yeni laik olmadı, dini tekeline alarak ve iktidar aracı haline getirdi. Bunun laiklikle bir alakası yoktur! İŞİD değil, Osmanlı Halifeleri, rakı içen TC kurucularından daha fazla uyuşturucu kullanıp Erdoğan sarayı gibi Avrupa’yı gölgede bırakan saraylarında, asrın en büyük zevk sefa ortamında yaşardı!

  Diğer taraftan, Osmanlı zamanında olduğu gibi, günümüzde de İslam dini, daha ağır şekilde, iktidar inşasında ve sonrasında baskı ve zulümle sürdürülmesinde araç olarak kullanılmakta. Suudi Arabistan’dan İran’a, Afganistan’dan Türkiye, Suriye, Mısır ve Libya’ya kadar her yerde İslam kılıcı bütün halkların başı üzerinde kutsal bir ölüm makinesi olarak çalışmaya devam ediyor..
  AKP’lilerin Sloganları olan yeni Osmanlıcılık, her ne kadar 21. yüzyılda sonlanan imparatorluk ruhuna çaresizce seslenme girişimi gibi görünse de, aslında onunla hedeflenen yeni bir kimlik inşası. AKP’nin 15 Temmuz darbesi ile etrafına topladığı MHP, CHP ve diğer ulusalcı, milliyetçi, ırkçı, mezhepçi kadrolar bu hayalin çaresiz ittifakı.
  İslamcı Türkçülük anlayışı, İslami simgelerin milliyetçilik, ırkçılık, Türkçülük ve Turancılıkla harmanlandığı Türk tipi yeni bir din anlayışıdır. Esinlendiğini iddia ettiği dünyadaki İslamcı hareketlerden bu kadar farklılaşmasının nedeni, yapay olması ve toplumu dizayn etmek için kurgulanmış olması/dayatılmasıdır.

  Şimdiki AKP bayrak sallama milliyetçiliği, Türk İslamcı anlayışla birleşip, yağmacı, pervasız ve ucube bir din haline dönüştü. İşin garibi, Kürt düşmanı anlayış, bu yeni din, geleneksel din anlayışının cami ve diğer kurumlarını kullanarak pazarlanıyor. Bir yandan Ortadoğu boğazlaşmasında eli kanlı cihadistlerlerle, mezhepçi temelde ittifaklar kurup diğer halk ve inançları yok etmek için, diğer yandan Kürdistan’da milli kimliğine tehdit gördüğü Kürtleri yok etmek için, milliyetçi, ırkçı, kafatasçı, Türkçü, Turancı gruplarla ittifak halinde Kürtleri yok etme hesaplarında kullanılıyor.

  Sevda Suner,
  13 Eylül 2016

 16. nerde beleş hemen yerleş said

  Ya işte kaç senedir başbakan erdoğan çağirir bakanlar çağirir gelmez fetö, neden. Geldiğinde tikacaklar deliğede onun için.devlet biliyor hep bunlarin cinayetlerini hiyanetlerini. Şimdi biz buna kizdiğimizdan kripto ermenisi falan diyoruz. Bunlar muthiş para avcisi insanlar asla paraya doymazlar. Hiç sıkılmazlar yakinlari beni mahkemeye verip tazminat koparmaya bakarlar. Bunlar havadan para kazanmaya enayi parasi yiyip beleş yaşamaya alişmiş insanlar, biz bunlara ermeni falan dememiş olalim. Neme lazim. Bide uğrasamam bunlarla.

 17. kirli oyunlar said

  İnternette bakiyorum feto hakkindaki yazilanlara. 18 ton altini olduğunu yazanlar var. İslam adini kullanarak soydu koskoca milleti. Başbakanken Erdoğanin oğlunun vakfina buyuk paralar bağişlanirmiş. Bu paralardan pay istermiş kendisine alamadiğindan duşman olmuş erdoğana kumpaslar kurmaya oyunlar etmeye başlamiş deniyor. Dini imani para.
  Pkk ile işbirlikleri anlatiliyor tvde. Tam pkk bitti derken kendi vurdurdu orduyu içeriden. Böylece pkk ile ayni amaci taşidiğini anlastirdi. Fetönün mesaji ne idi. Yurtta sulh cihanda sulh. Ama kendileri iş başina gelince. Peki başa gelince barişin sağlanacaği ne malum. Pkk saldirmayacak galiba o zaman. Çünkü onlarda amacina ulaşmiş olacaklardi.
  Meral akşener diyor 15 temmuzdan sonra herşey değişecek, ben başbakan olacağim, yurtta sulh cihanda sulh gibi sözleri söylermiş ikide bir. Neyi neden söylediği artik anlaşildi diyor ozel tvler. Galiba kandirmişlar birilerini.
  Az daha unutuyordum. İnternette bir konuşmada gülenin sesi var. Karşidaki kimse muhsin yazicioğlu hakkinda konuşuyor. Uç gun sonra uçağa binecek halledilmesi gerektiği yönünde danişiyor gülene. Gulende onayliyor. Adami ordu içindeki fetöcüler halletmiş gibi gözuküyor.
  Ama islam ülkeleride uyandilar. Bunlari atmaya başladilar ülkelerinden. Herkes olmasa bile Kripto ( yahudi)ermenilerimi acaba deniyor. İslam dunyasini ele geçirmeye uğrasan.’o ülkelerde bizide ele geçirmek istiyorlar korkusuna kapilmiş adamlar. Şutluyorlar heryerden. Gülen amerikaya bizi türkiyeye teslim etmeyin. Biz size hizmet etmek için çalişiyoruz diyorlarmiş. Açikca Akp dahil herkesi aldatti bu adam. Ama inşallah sonu çok kötü olacak.

 18. maalesef sonuç ihanet said

  Bakin bu fethullah gülen gerçekten hak yol üzerine olmuş olsaydi ve hal böyle iken yenilmiş olsaydi ben onun yenildiğine bakmaksizin kendimi yakma pahasina onu savunacaktim burada. Hak uzerine birisi değil. Oynuyor bu millet ile. Türkiyeyi islam üzerine değil ejnebi istekleri yonünde ele geçirme uğraşisinda. İslam uzerine çabasi olsa türkiye zaten islam uzere. Pek az kusurla. Ben onun yalan uzerine olduğunu çözeli çok oldu. Gucu fazla diye yazamadim. Bâşima sararlar beni karalarlardi. Başka belalar açarlardi başima. Hak üzerine olan Türkiyedir. Her firsatta yalan uzerine kurgularla türkiyeye ele geçirme amaçli hayinlik yapan dindarlari kandiran gülendir. Art niyetli gizli emelleri var.islam dışı dış guçlerin hizmetine çalişiyor.imamliğina islamliğina dair guvencim yok. Kendine yakiştirdiği övgü sözleri Allahin adini kullanarak yalan söylemekten ibaret gibi gözükuyor. Hiç kimse kusura bakmasin.
  Darbeye gelince. Ben kardeşimin yaninda çalişiyorum. Bana çik işten dese onun malini mülkunu ateşe verip yakip yikacakmiyim. Varmi boyle birşey yahu. Devlet herkesi görevden atmazdi. O kadar insafsiz değil. Ama şimdi herkes atilacak bu adam yuzunden.

 19. misirci kadir usta said

  Yahu birde adama okadar tazminat odedik hem kendisine hem ailesine, herhalde paralel hakimlerce çattikk. Gitti bizim paraciklar. Peki ne oldu şimdi. Ben hakli çiktim öyle değilmi. Haram olsun verdiğim paralar. Öbur dunyada iki elim iki yakasinda. Hatta bu dunyadada. Onun ellleri amerikadan türkiyeye kadar uzaniyorsa bizim iki elimizde gerekirse böylelerinin girtlağina yapişmak uzere ta amerikalara kadar uzanir.
  (Kadir misiroğlu ustadi saygiyla aniyor şakasina yaptiğimiz bu yorumu anlayişla karşilayacağini umuyoruz.)

 20. öldüresiye düşmanlik said

  Geçen kasim ayinda suriyede vurulan Rus uçağinida paralel yapiya bağli pilot duşurmuş. Tabiiki ihtimaldirki iki arada savaş çiksin diye olmali. Emir kimden acaba. Bu adam açikca turkiyeye ölümüne öldüresiye duşmanmiş besbelli. Allahtan bir uçak vuruldu diye ülkeler hemen birbirine savaş açmiyor. O pilot sonra darbeyede katilmiş.

 21. öylesine said

  Uyari veriyor site kredi karti bilgileriniz kişisel bilgileriniz virus atan saldirganlar tarafindan ele geçirilebilir diye. Benim kredi kartim hiç olmadi. Param varsa alişveriş var bende. Peşin. Bankada paran vardir diyeceksin. Banka yanimizda. Banka kartida lazim değil. Art niyetle virus atanlar varsa internet uzerinden hiç parali işim olmadi. Olsada beceremem. Çok telefon dolandiricisi uğraşti çarpmaya hiçbirisini yemedim. Polis savci diyenlere kanmam çünkü kaç senem aralarinda geçti.
  Birde başkasinin parasinda gözü olmayanin kendi parasinida kaptirmayacaği açiktir. Kaptiranlara ayip ediyoruz bu arada ama genelde yaşlilari kandirabiliyorlar. Paramida kendi uzerime değil kanim canim ayni bir yakinimin üzerine yaptiğimi dusunun. Korumak adina. Bizde herkes tok. Kimse çalmaz. Kardeşlerimin arasinda en gariban benim. Ama asla para sikintisi çekmedim. Borca duşmedim. Art niyet sahipleri boşa kurek çekiyor.
  Ha bu arada fethullahci değilim.hiçde olmadim. Yakinlarimdan vardi hukumetle didişme çikinca çekildi onlarda. Kimseye düşmanda değilim. Ateizme karşi çok savundum zamaninda. Hukumet ile Siyasi birtakim mevzular çikinca yazmayi biraktim bende. Gulenci olsaydim ne olurdu. Şutlarlardi beni. Çünkü ben akceli işleri beceremem. Yanliş birseylerini gorsem söylerdim. Öyle insanlari kimse yaninda istemez. Şu kötü demiş bu kötü demiş ben demem. Bu arada kimemi oy veriyorum. Tabiiki her zamanki partiye. Arada eleştirsemde Ak partiye. Onada kaydim yok. Tanimazlar beni.

 22. derdi olanlara said

  Öbür site bana engelli herhalde hicbir şekilde ulaşamiyorum. Kimin ne derdi varsa buraya yazsin.

 23. seçim analizi said

  Ak partinin oy kaybina asil sebep sabetaycilarda dediğimiz beyaz türklerin hdp ile organize olarak çalişmasi oldu. Geçtigimiz yillarda Kemalistlerin önde giden isimlerinin cezaevine tikilarak sıkıntiya sokulmasi bu camiayi kızdirdi. Hdp ye destek mesaji vermeye başladilar. Doğuda ev ev herkes teker teker hdpye oy vermeye ikna edildi. Bu işte baski gerekirse tehdit falan. Kürtler diyelim yuzde 10 yada 11 oy almalari lazim beyaz turk desteğiyle bu yuzde 13 e çikarildi. O kadarcik oyla 79 milletvekili de çok fazla. Gulencilerin dariltilmasinin ak partinin beklenmeyen duşuşune azda olsa katkisi olmuştur. Ak partinin oylari cok daha fazla duşebilirdi. Bati tarafi solun yada beyaz turklerin nasil hukumeti yikmaya caliştigini gorerek buyuk oranda desteğini surdurdu.
  Birde şoyle bir tesbit var. Hani Anavatan partisi iktidari zamaninda cumhurbaskani seçilerek turgut özal gitti Anap bitti ya, buradada öylemi oldu acaba. Ahmet Davutoğlu recep tayyip erdoğanin yerini dolduramadi. Oylar birazda erdoganin karizmasinami veriliyormuş. Pek cok kisi bu seçimlerde Abdullah gulun bile baska partiye vermiş olabileceğini soylüyorlar.

 24. gulenciler bayramda said

  Seçim sonuçlarindan koalisyon çikti ya gulen cemaatindekiler son gulen fethullah gulen diye dalga geçiyorlarmiş. Adamlar neredeyse zil takip oynayacak. Daha herşey bitmediki hukumeti buyuk ihtimal ile ak parti kuracak. Diyelim diğerleri kurdu. O kasetler onlarinda az canini yakmadi. Onlarda başlarina geleni cemaatten bildiler. Emin olun onlarda öc alma pesindeler. Misal Ak parti gidiyor diyelim ama oyle bir karaladiki partiye yakin gazetelerden biri gulen hocanin masonluk belgesini bile yayinladi, yalanladilar ama amasi var işte. Bank asyada gumledi. Okullardan kaçmalar, devletten suclu suçsuz demeden atilmalar. Başka damgalamalar.Ak parti ileri gelenleri gulenin barisma cabalarina sicak bakarak bazi şeyleri olmamis sayip arayi serin tutsalardi bu seçimde en azindan 276 yi yakalarlardi gibi geliyor bana.

 25. aciklama said

  Mailce kom bana yonelik kufurlu mesajlari kaldirdi. Biraz ugrastirdi ama nihayet kaldirmis, birdaha koymazsa iyidir. Fethullah gulenin etkisi oldu yada olmadi bilmiyorum. Neyse bizde onq birsey yazmamis olalim.

 26. yuzu kizarmayanla said

  Mart 30, 2015 at 6:37 pm
  Köpek vardir insana her gordugu yerde saldiran cinsten ama bir kere yemek verirsin o yemegin hatirina ömür boyu bir daha saldırmaz bir ömür boyu. sadece yılan vardır inek bulur memesinden süt emer karnını doyurur gider. bir daha gelişte süt bulamazsa ineği zehiriyle sokar öldürür.
  ben fethullah güleni bu sitede ve benzeri sitelerde okadar çok savundumki bir seneyi geçti burada aleyhine yazan yok. Kardeşim işadamı cemaate zamanında dünyanın para yardımını yaptı. geçen seneye kadar.kim yedi bu paraları.
  Fethullah gülen vatan haini dediler ben yalanladım. İsrail ajanı dediler vatikan ajanıda dediler. ABD işbirlikcisi bu ülkeyi satmaya uğrasıyor dediler. ben yalanladım. fethullah gülen için daha neler neler dediler. sövdüler ben karşı durdum.Ben karşı yazdım. Sadece hükümetle barışmasının akılcı olacağını yazdım arada eleştirim. Ama agır ithamları hep yalanladım. Bu sebeple küfürler bile yedim. neden Fethullah Gülen hocadır islam alimidr dediğim oyle bildigim için.
  Mailce kom var. Fethullah Güleni savunan bir site. Benim anama sövdürmüş. Kaldır diyorum kaldırmıyor.benim yazdigim karsi cevaplarin hicbirini koymuyor. Muhtemelen kufur etmedigim halde bana kufur ettirmeye ugrasiyor mahkemeye vererek tazminat koparacaklar. Gulen gurubunca Cumhurbaskanimiz Recep tayyip erdogana yapilan oyun tutmadi insallah banada tutmayacak
  Fethullah gülen yüzün kızarmıyormu. sen kendi dostlarına kazık attıracak kadar vefasızmısın ben sana ne yaptım. hükümet ile benmi bozdum aranı yoksa barışın tembihlerimi yaptım. Anana söverlerken ben senin haysiyetinin mücadelesini verdim. Anama küfür yedim bu sebep ile. yoksa ben seni savunduğum için aleyhine yazı yazanlardan tazminatmı kopartamadın. Utanma şimdi benim aleyhime yazılar yazdır kendi sitelerinde
  Acikcasi ben gulen hakkinda yazilanlara inanmaya basladim.ben ateistlere neler yazdim bana oyun etmediler, kemalistlere neler yazdim bana oyun etmediler,yeri geldi hukumetide elestirdik hicbir zararini gormedik. ben kimleri savunduysam onlar bana kallesce oyun ediyor.millette goruyor. Bunlar bide muslumanmis. İsraili elestirmeyen kinamayan cinsinden. Liderlerinin abd de kiliseye bagis yapani cinsinden, yada turkiye hukumetini neyse sozu uzatmayalim

 27. olaylarin özü said

  Ya terör orgutu dediler, paralell yapi dediler, söğüşleme sistemi kurmus dediler daha neler demedilerki hergun binlerce sayfa aleyhine yazilar yazdi gazeteler biz yinede birşey yazmadik bu bilgileri degerlendirmedik. Aleyhine yazanida susturduk, yine yazmiyacagim korkmalarina gerek yok,
  Benim ne cikarim varda ben burada guleni savundum kac sene. Benmi dedim hukumetle takişin diye. Hukumetle ugrasirlarsa olacagi bu, guleni destekleyen nekadar işadami biliyorum korkudan birakti, lafini bile yaptirmiyorlar, kizdiklarindan degil hukumetten korkuyorlar. Yoksa İsleri bozulacak adamlarin.Hic kimse munafik degil yanliz birileri kendi yedigi kabin içine etti, onlara bu yaptiklarinin ceremesini cektirdiler.

 28. nankorlere gitsin said

  Mail com fethullah gulen ve degerlerini savunan site. Ve ben senelerce fethullah guleni savunmusum. Ben iyi savundum diye birileri seneler karalayamamis. Arada elestirmisiz. Hukumet ile arayi duzeltsinler caba harcasinlar demisiz. Nevar bunda. Herkes karalarken ben savunmusum burada. Ya sunlarin bana yaptiklarina bakin. İnsan Allahtan korkar. Şasilak bir durum. Simdi fethullah gulen hakkinda yazilanlara inanmam icin bana kapi aciyorlar iyimi. Site yonetimi maalesef gucunu haktan yana kullanmiyor.

 29. nankorlere gitsin said

  Adamlarin kafa basmkyorki elestirdigim yerde bile kotulemiyorum diyorumki hukumet buyuk guctur ters duşulmemesi lazimdi. Bende burada hukumetin aleyhine agir yazilar yazsam benimde anamdan emdigim sutu burnumdan getirirler.mesele budur.

 30. nankorlere gitsin said

  Fethullah guleni senelerce senin bu ve diger sitelerinde ben savindum. Millet vatanhaini yahudi isbirlikcisi abd casusu derken. Bunlarin bana yaptigina bak.Gucumun yettigince bu mailce com sayfalarinda guleni övuyor. Koyamazmiydim gulen aleyhine ne bulsam buraya dolduramazmiydim. Alinti yapardim bana hicbirsey olmazdi. Aksine boyle yapanlarma mucadele ettim.eyerki fethullah gulen adamsa bunlari gorur.

 31. el insaf said

  Vicdan sahibi dindarlar o cemaatten olmasalar bile gulenin oyleaşiri sol kafadan birilerinin ve sistemin gosterdigi gibi kötü birisi olduguna inanmadiklarini soyluyorlar. Benden bu kadar soylemesi. Karalayan yine karaliyor hemde en agirindan ama ben duydugumu soyluyorum otesini berisini bilmiyorum.gecmis hizmetlerinin bir hatiri olmasi lazimdi çok fazla karalandi . Ben gulencimiyim asla,ama el insaf

 32. nereden nereye said

  Malum Fethullah Gülenin pasaportu iptal edildi. ABD den iadesi isteniyor. Cemaate yakın isimlerin kurduğu Bank Asyayada BDDK tarafından el kondu. Daha birçok şeyler yapıldı yetiştirdiği devlete soktuğu adamlara karşı. Sebebi otoriteye karşı gelmesi idi.Biz Gülen hocayı o kadar savunduk burada ama zaman geldi iş savunulamayacak bir hale geldik yada savunsakta ona hiçbir faydası olmayacak durumlara gelindi. Gülen hocada genelde yapıcı değil aksi türde açıklamalar yaparak yangına körükle gitti. Ak parti kendisinden önce hiç kimsenin yapmadığı kadar dindar vatandaşlara koruyuculuk yaptı. Devlette onlara çok sayıda haklar kazandırdı. Kıymeti bilinmesi lazımdı. Kıymetini bilenler tabiiki hiçbir sıkıntı çekmeyecektir ama bilemeyenler için söyleyebileceğimiz pek fazla söz kalmadı. Yinede yazık oldu diyoruz onca emeğe çabaya .

 33. Olayların özü said

  Fethullah Gülen evinizi camiye kıblegaha çevirin diyen bir adamdı. Ne olduda bugün ekibi Ak parti hükümetinin polis baskınlarına uğruyor. İşte devlet otoritedir hükümet yönetendir ters düşenler ne duruma düşüyor ortada. Gülenin bu hükümete ters düşmemesi lazımdı. İşte muhtemelen bazı gizli hesaplar vardı yada yoktu. Ama var hesabına tutuldummu işlerin ne hale geldiği açıktır. Neyse biz fazla karışmayakım.

 34. Hoca hatalarını görsün ortam düzelir said

  AKşam Cumhurbaşkanımız paralel yapı olarakda adlandırdığı Gülen hoca yapılanması için ağır sözler söyledi. Ağır ithamları doğru bulmadım. Çok ağır buraya almayacağım. Gülen hocada Musa, Zekeriya, İsa ve Muhammed asm gibi peygamberlerin hayatlarından örnekler vererek onlar kendilerine yapılan zulümlere razı gelmediler. Zalimlere teslim olmadılar dedi. ve adamlarının Hükümete teslim olmamalarını istedi. Zaten sorun Gülen hocanin itaatsizliğinde. Erdoğan başbakan iken defalarca Gülen Türkiyeye davet edildi. Gelmedi. Ben seni tanımıyorum demektır bu. Ama çağıran Türkiyedir. Gülen islama tabiiki büyük hizmetlerde bulundu ama bu hizmetleri her zaman çok pahalı ücret ile verdi. Yani İslamın akçeli yönüyle ilgilendi hep. Sol hükümetlerle iyi geçindi hep ama Erbakanla geçinemedi. Erdoğanlada. Münafık benzetmeleri hep bu hükümete karşıydi. Gülen hoca şunu iyi bilmeliki o cemaat büyüdüyse bunu ak parti büyüttü. O başörtüsünü okullarda Ak parti serbest bıraktı. İmam hatip okulları konsu Kuran Kurslarının açılması konusu hep Ak partinin marifetleridir. Kaldıki islama zulmedenlerin burnundanda fitil fitil getirdi. Gülen Hoca hala hatasını anlamış değil. Hükümetinde günahı vebali varsa bunu Allah sorar ama kendilerinide var. Gülen hoca hükümet ile dini islam için değil kendi dünylık çıkarı için kavgalı oldu. Dedim hocayı severim ama tesbitim bunlardır. O hoca değişmeden ce maat düze çıkamaz. Birde gülen hoca başka düzgün cemaatlerlede az kavgaya girişmedi.

 35. Gülenin durumu said

  Geçen cumhurbaşkanımız paralel yapı dediği Gülen yapılanması hakkında çok ağır konuştu. Buraya
  taşımayacağım. Ama galiba Türkçe olimpiyatlarında Gülenin peygamber olarak takdim edilmesi onları gözden düşürdü. Böylesi büyük söylemlerden her zaman kaçınmak lazım. Hükümetle ters düştüler ve hükümet üzerlerine gitmeye başladı. Bir akrabam var cemaate yakın. Fabrika kurdu. Ne ruhsat alabiliyor ne fabrikayı satabiliyor. Cemaatten kopma zamanı geldi hatır mı ne hala kopamadı işler sarpa sardı. Devletle hükümet ile ters düşmek hiçbir zaman akıl karı olmamıştır. Keşke Gülenciler bu sürecte itidalli davranıp arayı düzeltebilselerdi. Ama artık çok geç gibi gözüküyor.

 36. gülen rüyası said

  Bir yakınıma rüyasında gösterilmiş. Geldi bana anlattı. Fethullah Gülen kötü birisi değil onu çekiştirip durma. Çok günah. Öbür dünyada vebal altında kalırsın dedi. Daha evvelde ben rüyamda görmüştüm. Başından kanlar akıyordu. Bizim arada yaptığımız taşlamalar sebeiyle olmalı. Gülenin bu ülkeye büyük hizmetleri olduğunu biliyoruz ama hükümetle iyi geçinemediler. Ben ne yapayım. Hükümette iyi. Soada Kimse yokmu derneğinin büyük yardımları olmuş. Başka fakir ülkelere yapılanlar. Gülen Türkiyeye döner dönmez kendi bileceği iş. Biz karışmayalım. Hükümet ile arayı düzeltmeye çalışsınlar. Bu arada Koç gurubu bir gazeteye yaptıkları açıklamada kendilerinin Ak parti Hükümetinin aleyhtarı bir konumda olmadıklarını belirtmişler. Bizde bunu buradan duyuralım.

 37. savarona said

  “Rabbim, zindan bana, beni ona davet ettikleri şeyden daha sevimli.” Onların (kadınların) tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan (uzaklaştırman hariç) onlara meylederim ve cahillerden olurum.
  Gazetede gördüm Fethullah Gülen kendisini yurda dönmedi diye eleştirenlere böyle cevap vermiş. Ben üzerime alındım. Bize gönderme yapmış diye.
  Gülen terör örgütü diyorlar yetmedi Haşhaşi dediler, yetmedi, yahudi, ABD ve Vatikan casusu dediler. Devleti ele geçirmek istiyor dediler. Vatan haini dediler. Sadece yurt dışında yaşıyor diye dış ülkelere Türkiyenin sırlarını sattiği iddia edildi. Bir insan bu hakaretlere maruz kalacağına gelir alnını akıyla bunları reddederek gerekirse hapis yatar. Biz kaç senedir Ataya neler yazdık polis takip etti en az 1.5 sene. Hiç bir yere kaçmıyoruz. Bu devletide canımızdan çok severiz. Eğer kendiside öyle düşünüyorsa bizim haklılığımızı anlar. Devlete hükümete karşı haklı bile olsak bize susmak düşer. Ak parti zulüm hükümeti değil şimdiye kadar gelenlerin en iyisidir. Size yapılan bir haksızlık varsa bunun mücadelesi Türkiyede hukuk dairesi içinde verilir. ABD den olmaz bu işler. Biz siz daha fazla yıpranmayın diye yazıyoruz bunları. Birde Recep Tayyip Erdoğana (her kim yaptıysa ona gitsin bu sözüm) hırsız yaftasını yapıştıranlar bunun sonucuna tabiiki katlanırlar. Bu işler hep böyle olmuştur. Erdoğan devletin başıdır. Varsa ortada bir hata o iş Allaha kalmıştır. Yoksa damgalamanın alemi yoktur.

 38. gülen ve cemaati hakkında açıklama said

  Benim yazılar bazılarınca Fethullah Gülenin aleyhineymiş gibi gözükebilir. Hemen açıklayalım. Bizden biri senelerce onlarda üst düzey yöneticisi idi. Çok yakınım. yine kardeşim bu kişinin ve cemaatin yardımlarıyla okudu. Şimdi fabrikalar inşaa eden bir iş adamı. Kaç yerden gelirim varsa kardeşimden sebep. Ama kesemiz ayrı.
  Ben birileri Gülen için vatan haini der iken onu savundum kaç sene. Ama şimdi hükümet ile ters düştü. Ben savunmuş olsamda artık hiçbir sonuç değişmez. Ben yeri geldi hükümeti övdüm yeri geldi kıyasıya eleştirdim. Başbakanı bile hemde ne biçim. Bunu objektif olmak adına yaptım. Ama yine oy verdim. Gülen cemaatinde görülen inkar edilemez bazı durumlar var. Çok takdir edilecek çok sayıd büyük hizmetleride var. Biz güleni sevsekte bazı şeyler gözden kaçırılamayacak kadar aleni. Ama vatan haini, vatikanve abd ajanı gibi söylemlerin Ermeni yakıştırmasının her zaman karşısında durduk. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Biz Gülen hocayı övsekde övmesekte artık hiç kimse gelinen bu süreçten geriye dönmez. Keşke bu süreci iyi idare edebilselerdi. Bunda kendi kusurları vardır yoksa işlerin bu noktaya gelmemesi lazımdı. Kendi adamlarından Latif erdoğan neler çıkladı kamuoyuna. Birde bir kişi eğer suçsuz yere hapse düşüyorsa bu onun şeref madalyasıdır. Hala Türkiyeye dönmesi taraftarıyım. İnsanın kendi ülkesinde zindanda olması ejnebi memlekette sarayda olmasından daha hayırlıdır. Bu benim içinde olsa böyledir.

 39. ah hoca ah said

  Bu yahudilerle iyi ilişkiler derken sıradan yahudilerden bahsetmiyoruz. İsraili destekleyen uluslararası yahudi kuruluşları varya. Olsun yinede hocanın memlekete büyük hizmetleri olmadı değil. Bunların hatırının sayılması lazım

 40. ah hoca ah said

  Fethullah Gülenin müthiş kitlesi vardı bu memlekette. İslama hizmetlerinden dolayı milyonların gönlünde taht kurmuş bir kişilikti. Ne olduda bu duruma düştü. Hükümete ters düşmek bazen insanı zor durumlara düşürebiliyor işte. Gülen hocanon okuma imkanı sağlayarak memlkete kazandırdığı bir sürü insan var. Türkçe olimpiyatları ile büyük itibar sağlamıştı. Onun okumasına yardım ettiği insanlar hala kendisini çok seviyorlar. Ama hocanın hatalarıda varki iş bu noktalara geldi. Takkeyi önüne koyarak ben nerede hata yaptım diye düşünüp dursun. Ak partide yolsuzluk varmış yokmuş. Ak parti hükümet güç yetmeyeceği açıktır. Ama hoca o camiadan büyük destekler görmüştü. Ecevitin koalisyonuna beslediği sevgi kadar Ak partiyr sevgi besleyemedi. Öyle gözüküyor. Dinler arası diyalog adına Kiliselere yapılan bağışlar, yahudilerle iyi ilişkiler, ne getirdi ne götürdü. Yurda çağırıldı dönmesi için başbakan tarafından hemde iyi niyet ile. Dönmedi.. Kullanılıyor dış güçlerce dediler. Zamanında yurda dönseydi belki suçsuzda olsa az bir hapis yatardı Hz. Yusuf misali. Ama o ecnebi memleketinde kalmayı tercih etti. Şu yaşananlardan sonra eski itibarını geri kazanması çok zor.

 41. öylesine said

  Maalesef Atayla ilgili yazılar filtreye girmiş. O sayfalara yazılamıyor. Gösterilemiyorda. Zamandan mümtazer Türköne yazmış. Samsundan başlayan istiklal harbi hikayesi cumhuriyet döneminin lider kültürünün üzerinde yükseldiği bir heykel kaidesi gibidir Bu iddia 1927de Atatürkün Meclisten okuduğu Nutukta bile yoktur 1932 den sonra Tek parti ideologları tarafından icat edilmiştir. Samsundan çıkış ancak 1937 de bayram haline gelmiştir. İstiklal harbi Samsundan önce Kazım Karabekirin yegane askeri gücümüz olan Erzurumdaki 3. ordunun başına geçmek üzere Trabzona çıkması ile Rauf Orbayın Bandırmada Emre köyünde Ethem beyin kapısını çalması ile zaten başlamıştı. Gerçek tablo Atatürkü küçültmez tersine toplumun özgüvenini pekiştirir deniyor. Başbakanın Cumhurbaşkanlığı seçimi çalışmalarına samsundan başlaması eleştiriliyor. Ak partinin önce milli görüş gömleğini çıkartması sonrada iyice Kemalist olması eleştiriliyor.
  Bizim bilgiler ağır gelmiş yazılar millet uyanamasın diye yasaklanmış. Bakalım bizim başımıza neler gelecek. Allaha sığınıyorum. Herşeyin başı Allah inancını aklımızdan çıkartmadan oyundan dalaveradan uzak kalıp dürüst yaşamaktır.

 42. öylesine said

  Aslında gösterildiği kadar kötü olmadığını hepimiz biliyoruz. Sistem maalesef öyle gösteriyor. Gelip geçer bu günler. Gülen hoca ve gurubuda keşke hükümete karşı bazı şeyleri alttan almasını bilseydi. Hükümet büyük güç demektir her zaman alttan alıp iyi geçinmek en doğru olanıdır. Bu hükümetin çok dağru çok güzel taraflarıda var. Eleştirilecek yönleride. Birde bu siteye doğru şeyleri yazarsan onlarda geçiyor dikkat edilecek olunursa.

 43. ibrahim said

  TAM BİR MÜSLİMAN VE TÜRK DÜŞMANI BİR SİTE..EY MÜSLİMAN VE TÜRK KARDEŞLERİM ŞU YAZILANLARA BİR BAKIN HEM OSMANLI DEVLETİNİ KÖTÜLÜYOR HEM MÜSLİMAN ALİMLERİMİZİ…BUGİBİLRE SADECE ŞU SÖZ SÖYLENEBİLİR ( ZALİMLER için YAŞASIN CEHENNEM)

 44. PENSİLVANYALI YA said

  MÜSLÜMANA BEDDUA TAMAM ANLADIM,SENDE BANA SUNU İZAH ET GARİBANLARI KANDIRIP TOPLADIGIN PARALAR HESAPSIZ KAYITSIZ HESABINI VEREBİLECEKMİSİN.YAPTIGIN SEYTANLIKLARIN ARTIK HESABINI VERME ZAMANI GELİYOR.KIRMIZI BULTENE AZ KALDI.SENİ KİM KURTARACAK BAKALIM.

 45. hakan said

  arkadaşlar galiba anlamak istemiyorsunuz.asıl olan iman ve küfürdür ortası olmaz.ayrıca vatikanda olmek istiyorum diyor.bende ona ölebilirsin zaten bu olaylardan sonra ülkeye gelemezsin.senin ve cemaatin artık bitmiştir diyorum..tehdit ,porno işleri ,batmak üzere olan bankan bırak bu işleri gizli kardinal sonun geldi.herkes sana para versin veremeyen seni alkışlasın sende pensilvanyada nefsini kabart..hadi bakalım ta sepeti koluna efendi gibi vatikan yoluna..

 46. fikrete cevap said

  fikret onlardan dost olunmayacağini bizde biliyoruz izahini yapmişiz başbakanimiz batılilarla yada abd baskani obamayla görüşüyor keferemi diyelim şimdi ona
  gulen hoca 28subat surecinde boş sebepten hapse dusmemek icin mecbur abdye gitti onlarin yurdunda ne yapsin istediği gibi açıklama yapamayabilir. ilk muslumanlardan bir kismida hristiyan habeş krali necaşiye siginmisti o peygamberimizle dosttu simdi peygamberimiz dahil herkese kafir desek olurmu faiz yiyenler allah ve peygamberine savaş açmiş kimselerdir deniyor kurani kerimde sen bu sistemde faize bulaşmadim diyebilirmisin gulen hocanin hicmi hatasi yok muhakkak herkesin vardir hatalari bazi şeylerin kararini yuce Allah versin biz önce kendimize bakalim olurmu

 47. Hakana cevap said

  7.Hakana cevap demiş
  05 Ocak 2014 8:13 pm
  Yakin akrabam gulen cemaatinde üst duzeyde yetkili yaşi benden çok buyuk genclik yillarinda ingilizcesini geliştirmek için japonyadan bir japon universiteli öğrenci ile yazısıyordu sene 85 86da dinleri hakkindada yazişiyorlardi epeyce bir yaziştılar bizimki cami imaminin aşiri israri sebebiyle japonu islama davet etti ve imamin yuzunden yazisma kesildi halbuki yazişma surupte o japon islami iyi ögrenseydi ileride kendiliğinden musluman olurdu iste size dinlerarasi diyaloğun canli orneği
  Hakana cevap demiş
  05 Ocak 2014 7:31 pm
  Dinlerarasi diyalogu bizim diyanet işleri başkanliğida yapiyor galiba bir cemaat daha var başka dinlerdende cennete gidecekler meselesi kisi baska dinin mensubu olarak dogsada islam sevdirilmis oluyor peygamberimizi sevip peygamber olarak go ruyor kurani yalanlamiyor muslumanlara iyilik yapiyor kendi farkinda degil ama islami yasiyor ölünce nereye gider bu kişi cevap gayet açik çok var boyle insan
  Hakana cevap demiş
  05 Ocak 2
  Bellek az hakana cevap o sebeple buradan veriliyor şimdi ben fethullahci degilim haksizlik ama kurslarinin kapatilmasiylada ilgilemiyorum derin devlet basbakanimizin aklina girmis olmali beni aşar Senin buraya yazma sebebin bu yazilari gülen cemaatinden bilmen ben cemaatci degilim benden bil gulene hristo benzetmesi yapiliyor kemalistleri cok az istisna sokabilirsen sok camiye yasar nuri Allaha inaniyor diye dalga gecildiğinden malum partiden istifa etmisti inanci bize uymasada olay budur gulenciler 5 vakit namaz kiliyor Abd ajani olma meselesi abd turkiyeyi bizden iyi biliyor kac nato ussu var ulkede turkiyede bu cercevede abdnin neredeyse her dedigini yapiyor yani gulen cemaatinin ajanligina gerek yok vatikan ajanligi denen dinler arasi diyalog islami tanitip sevdirme ve bu diyaloglar sayesinde dinlerin kardesligi adina dunya barisini saglayip muslumalarin ezilip horlanmasini önlemek olmali o okullarda turkluge iyiye guzele hizmet ediyor merak etme sen o cemaat senin dediğin gibi olsa iş sana kalmaz ben yazardim buradan cunku cemaatle bagim yok tanidiklarim var sadece

 48. fikret çelki said

  MAİDE SURESİ 51.AYET TEFSİRİ

  AYETİN MEALİ ; ‘Ey iman edenler ! Yahudi ve Hristiyanları veliler (dostlar ve üstünüze hakimler) edinmeyin,çünkü (onlar) birbirlerinin dostlarıdırlar.İçinizden kim onları dost edinirse,o da onlardandır.Şüphesiz ki Allah (düşmanlarıyla dostluk ederek müminlerere) zulmeden bir kavmi hidayet erdirmez.’

  ayet apaçık ortada.

 49. hakan said

  arkadaslar dunyanın heryerinde okulu olan birisine hiç benziyormu.bunu ustun zakasıyla yapmadı herhalde.turk cumhuriyetlerine amerikanın giriş kapısıdır sadece onun için okullar var.hocamı papazmı bilmiyorum ama dediklerinden diger dinlerinde cennete gidecegini anlatıyor.bende diyorum ki ilk sen başka dine gec belkide gecmiştir.kısaca bu adam derhal vatandaşlıktan cıkarılmalı devletimiz bunu milli güvenlik konusu olarak algılamalı geregini yapmalıdır.bu kişi pensilvanyalı kasetçibaşı cok ciddi tehlikeli bir adamdır.

 50. fitne işler said

  Aytunc altındal öldü gitti geçtiğimiz günlerde geriye bıraktıgı bu fitne kaldı. Birkere dini konularda sacmaladığı için bir tv programından ugurlamıslardı. Bir dahada pek gözükmedi. Artık yazdıklarının hesabını Allaha versin biz birşey demeyelim.

 51. dönme patronlar said

  Ben Haberden alıntı yaptım. Yoksa Sayın Kadir Mısıroğlunu eleştirmekten kaçındım. Bu meselede ortada duruyorum.

 52. Free Stand said

  Asılsız bilgiler ve ya iftira için değil, Fethullah Gülen’e hakaret ettiği için ceza aldı ilgili tarihçi.

  Bilginize.

  (Detaylı bilgi için tıklayınız: http://www.kadirmisiroglu.com/duyurular/268-tavzih.html )

 53. batı said

  Bu arada tarihçi Kadir Mısıroğlu Fethullah Gülen ile ilgili yazdığı bir kitaptan dolayı asılsız bilgilere yer verdiği için 4000 lira tazminata mahkum edilmiş mahkeme tarafından. Adam imam, yahudi işbirlikçiliğiyle papanın adamı olmakla ne alakası olabilirki. Bu batıyla Papayla dinler arası diyolog benimde aklıma yatmıyor ama hoca kötü birisi değil. Ben biz israille bozuşsak israili tutan, Yunanla bozuşsak Yunanı tutan. Bunu Kardak meselesindede gösteren peygamberimizede inanmayan batıya bu konularda asla güvenmem.

 54. yalancıya said

  2011 de ABDdeki olaylar sırasında herkes islam düşmanı oldu ABDde o ABDlilerleyetkililerle görüşerek islamı tanıttı. Düşmanlıkları önledi. Dinlerin ortak yanını göstererek hoşgörüyle müslümanların zarar görmesini Almanyadaki gibi evlerinde yakılmalarını önledi. Siz anlamazsınız bu işleri. Her işin bir hikmeti var. Ben yinede Fethullahçı değilken yazıyorum bunları. İslam adına saldıranlarda İslam düşmanlığı adına saldırıyorlar.

 55. hakan said

  BU FETTTULLAH GÜLEN AYNI ABDURRHMAN TERCÜMANI HAZRETLERİNİN HOCASINA BENZİYOR HOCASI ABDURRAHMAN TERCÜMANİYE BEN DIŞI PAPAZ İÇİ MÜSLÜMANIM DİYOR BU ADAM İSE DIŞI MÜSLÜMAN İÇİ PAPAZ

 56. Aman ormancı etme said

  İftira sahibini vebal altında bırakır. Bu dünyadada öbür dünyadada

 57. Aman ormancı etme said

  Hiç kimse bilmiyor Altındal biliyor herşeyi. Onlar Kuranın ndediğinden başkasınımı diyor. Namaz kılmayınmı diyor, yoksa orucu zekatımı yasaklıyorlar. Kelimei şahadetimi kaldırıyorlar. Dinde değişen hiçbirşey yok üstelik adamlar islam için çalışıyor. Kuranı dilden düşürmeyen ama açıp okumayan
  namazla niyazla işi olmayanlar sırf karalamak için yazıyorlar bu yazıları. İslam ne emrettide fethullah hoca değiştirdi. Yok vatikan casusu yok israil ajanı, abd işbirlikçisi, ulan ABD üsleri türkiyenin göbeğinde 60 yıldır faaliyette Gülen hoca Amerikada kaç yıldır hasta yatağında.. Üstelik yaşıda 75 sırf iftira atmak olsun.

 58. ormanc1 said

  Konuyu açan arkadaş, sizlere bir gerçekten bahsediyor, sizler ise almışsınız işkembeyi, kübradan atıp tutuyorsunuz. Yahu Aytunç Altındal bu kitabı yazalı kaç yıl olmuş? Bu güne değin gelişen olayları da üzerine koyun yazdıklarının. Şimdi ne diyeceksiniz? Çıkan fotoğrafları da mı görmüyorsunuz artık? Safsataları bırakın da gözünüzü açın. Yüce dinimiz, peygamberimiz, milletimiz kullanılıyor. İslam alemi hurafelere gömülmüş, Kur’an’dan uzaklaşmış. Allah’ın ne dediğinden çok imamların ne dedikleri önemseniyor. Yok böyle bir din ki Allah tarafından gönderilsin. Bunların tamamı din diye kulların ürettikleri safsatalar. İslam alemi ne zaman Kur’an’a dönerse, o zaman kurtuluşa erer. Hurafelerle değil. Uyanın artık.

 59. açıklık said

  Bizim Fethullah Gülen tarikatıyla hiçbir bağımız yoktur. Bizim hiçbir tarikat yada cemaat ile bağımız yoktur. Bizim AK partiye üyeliğimiz bile yoktur. Bir başka partiyede üyeliğimiz yoktur. Bazen bu partiye bazende başka partilere oy verdik (MHP, Saadet vs). Başka bir örgütlenmemizde yoktur. Türklükten ve İslamlıktan başka kimliğimizde yoktur. Biz gerçek tarihin peşine düşmüş ulaştığımız bilgileri burada yayınlamışız. o sebep ile bizim üzerimizden komplo teorileri kurularak onun bunun üzerine iftiralar yağdırılmasın mümkünse. Biz cemaat değiliz. Oluşumda değiliz. Gerçek tarih merakısıyız. Selamlar Saygılar.

 60. İsmail said

  Hakikat yayınlarından Ömer Öngüt hoca efendi haziran 2010 da hayatını kaybetmiş. Elimde onlara ait bir dergi var. Kitap basmış kaç tane. Kitaplarından bazıları.
  Küfrü hoş gören Narcıların içyüzü. Fethullah Gülenin bir papazla resmi var.
  Refah dinine mensup Mahmut Efendinin mollalarına cevap
  Dinleri Süleymancılık, imanları para, has huyları gasp, meslekleride dilencilik olan Süleymancıların içyüzü.
  Ömer Öngüt hoca organ bağışlayanında cehenneme gideceğini söylüyor. Halbuki yeni ölmüş insanların işe yarar organları alınıyor. bu sayede ne kadar insanın hayatı kurtuluyor. İşin sonunda hayır var iyilik var.
  Hakikatcılar İslami bilgileri öğretecekse öğretsinler işin o kısmına bir şey dediğimiz yok. Ne diye diğer cemaatler hakkında şöyle böyle diyerek hem arada fitne ortamı yaratıp hem kendilerinide riske atıyorlar. Herkes kendi işine baksa daha doğru olmazmı? Cemaatler arası çekişme hiçde hoş bir şey değil.
  İnternette görmüştüm senelerce önce yazılmış. ABDliler ve Vatikan Fethullah Güleni müslümanların başına halife yapacaklarmış. Aradan seneler geçiyor yazılanların her nedense hiç birisi bir türlü gerçekleşmiyor. Atılan çamurlar yapanların yanlarına kar kalıyor.

 61. İsmail said

  2 temmuz 2008 de yazan çok şerefli Mustafa, Fethullah Gülen hocayı kanunlar korumuyor o sebep ile istediğin iftirayı rahatlıkla atabilirsin. Doğru düzgün bir vakit bile namaz kılmadan müslümanlık taslarsınız. Öbür dünyada gösterirler sana papazın kim olduğunu. 5 vakit namazında niyazında olan gerçek Müslüman olan asla sizin yaptıklarınızı yapmaz. Kendi ibadetine bakar. Müslümanlık sizin çenenize vurmuş icraata gelince sıfır.

 62. İsmail said

  Kral nurculara narcılar demiş. Yani cehennem ateşinde yanacaklarını söylemiş. Bu kral o kadar koca kafalı ahmak birisiki nasıl anlatayım. Nurcular kaç kolda kaç milyonluk insan ve her birisi Allah için çalışan ibadetlerini yapan temiz insanlar. Bu salak ötesi kral o kadar insanı cehenneme layik görüyor. Onların pek azı hariç hepside (kaldıki diğer cemaatlerdende çok fazla sayıda kimse) muhakkakki cennete gidecekler. Sen utanmıyormusun Allah için çalışanları cehenneme layik görmeye. O kadar insanın günahını nasıl çekeceksin. islam inancına göre geçmiş dönemlerde islami bilgilere ulaşamayıp temiz ve doğru hayat yaşayan ibadetini kendince doğru yapan kitap ehlinin bile cennete gideceği yada en azından cehenneme girmeyeceği kabul edilir. İnsanların en az yüzde onunun cennete gideceği söylenirken senin şu yaptığına bak. Sanamı kaldı bunun kararını vermek. Sen kendi abdesine namazına bak onu bunu cehenneme yamama.Kararı verecek olan yüce Allahtır. Sen kendi durumundan varsa çoluğundan çocuğundan sorumlusun.

 63. dikkatli konuş said

  Tövbe haşa buraya öyle bir ayet koyarımki peygamberimizi bile kafir durumuna düşürebilirim. Tövbe diyorum. Aslında kendim kafir olurum. Bırakın neyin ne olduğunun kararını Yüce Allah versin. Kimsenin hiç kimseyi kafir yada papaz ilan etmeye hakkı yoktur. O ayetler insanların kendilerine dikkat etmeleri yanlış yola sapmayıp doğru yaşamaları içindir. Onu bunu kafir ilan etmek için inmemiştir. Kararı verecek olan yanlızca yüce Allahtır.

 64. dikkatli konuş said

  Kuranı kerimden ayet çekerek dünyadaki herkes bir şekillde yahudi, hıristiyan yada islam dışı ilan edilebilir. Ayet tabiki doğrudur. Biz ayeti yanlış yorumlayıp yanlış yerde yanlış kişilere karşı kullanırsak Allah korusun kendimiz dahi kafir olabiliriz.
  Bu tür ayetlerin cahil kimselerin elinde oyuncak edilmesi sakıncalıdır. Dikkat edilmesi gerekmektedir.

 65. dikkatli gonuş said

  En dipteki yorumcu Aydın ayetle ‘Yahudi ve Hıristiyanları kendinize dost edinmeyin. Sizden kim onları kendisine dost edinirse oda onlardandır.’ demişsin. Bu sitedeki kimi yazılara göre Atatürk yahudi kökenliymiş.İnternetteki bir yazıda ‘Atatürk içkiliyken ağzından kaçırdı. ‘Ben yahudiyim.’ diyor. Sen şimdi atanın bu kadar sevdiği insana ne demiş oluyon. Dikkatli konuş kardeşim kemalistler çarpmasın sonra. Sen lafının ucunun nere gittiğini önce bi düşünde öyle gonuş.

 66. ismail said

  Senin Ecevitinin nelerini biliyorum yazmadım. Siyaset işlerine sokma beni,. Senin yüzünden herkesin düşmanlığını kazanamam. Fitneci.

 67. İsmail said

  Atatürke hiçbir iftira atmadım. Yazamadığım gücüm yetmeyen bir sürüde şey oldu daha. Yazacaklarımdan önemli olanları yazdım. Siyaset her türlü oyunu götürür. Devletler kurulurken her yol mübahtır. Önemli olan Türkiyenin var olmasıdır. Sadece sen Atatürkçülük üzerinden milletin inançlarına namusuna şerefine kutsal değerlerine laf söyleme ben o zaman atayı eleştırmem. Kapattım ben o konuyu.
  Ben Fethullahçımıyım değilmiyim şimdi ona gelelim. Sadece bir akrabam var Fethullahçı. O bayağı büyük adam. Senelerdir gördüğüm yok zaten.
  Başkada hiçbir Fethullahçıyı ne ben tanırım nede onlar beni tanır. Bizimkilerde başka cemaati tutar. Ben cemaat işlerinden zaten anlamam. SadeceFethullah Gülende Allah rızasi için çalışan biri olduğu için aleyhine konuşulduğu zaman rahatsız oluruz. Birde adama çok ağır ithamlarda bulunuyorlar. Adamcağızda neredeyse hiç günah bırakmamışlar. Beş vakit namaz kılan insan bu kadar ağır ithamlarda bulunup namazlarınıda imanınıda tehlikeye atmaz. Eleştirirken ölçüyü kaçırmamak lazım.

 68. yusuf gülcan said

  ismail ayni agac yontma islerinde kullanilan keser gibisin her seyi kendine yontuyorsun atatürkü iftiralarlan elestiriyorsun ama kendi görüsündeki insanlari partiyi balkondan cikarip hakli duruma getiriyorsun simdide fetullah hocayi aklamaya calisiyorsun ne yaparsan yap ama aklayamassin senin yazdiklarina normal düsünebilen inanmaz

 69. ismail said

  Ahmet Turan alakası olmayan bir sürü şeyi Fethullah hocaya iftira şeklinde yamamış. Adamın dünyanın çeşitli yerlerinde okulları var. Bu okullar kapatılmasın diye bazı yerlerle iyi geçinmek işini yürütmek zorunda. Bu sebeple Vatikanlada ABD deki bazı kurumlarlada diyologları olmuş olabilir. Diyolog yapmasında kavga yapsın bakalım o okulların bir tanesi bile kalıyormu. Fethullah Gülenin hiçmi günahı yoktur. Varsa Allah sorar hesabını. Size ne diye bir sürü iftira atıyorsunuz adama. Birileri Filistinde, Irakta, Bosna Hersekte katliam yaparmış hesabını Fethullah hocadan sor. Birileri kilise ev açarmış hesabı Fethullah hocaya. Başörtü konusundaki ayıp devletimizin idi. Fethullah hocanın değil. Olaya yanlış taraftan bakılmış.

 70. ismail said

  Fethullah Gülen hocaya ömrüde dolmak üzeredir demişiz. Allah uzun ömür versin. Yaşlıdır anlamında anlaşılmalıdır.

 71. ismail said

  Bu sitenin Nur cemaatine yönelik müthiş şekilde soğukluğu var. Bana öyle görülüyor. Cemaatin kurucusu Saidi Nursi büyük ihtimal ile evliya gurubundan. Nereden anlıyoruz bunu. Yazdığı külliyatlardan. Evliyalık Kuranı kerimde pek çok yerde geçer. Vasfı nedir. Hemen açıklayalım. Peygamberlere göre rütbe ve makamı küçüktür. Ancak evliyalarda Allahın elçilerindendir. Peygamberlik Hz. Muhammed efendimiz ile bitmiş evliyalık devam ediyor. Ne malum. Yüce Allah her kavme elçilerini kıyamete kadar birbiri arkasına gönderir ve elçi göndermediği kavme azab etmez. Eğer evliyalık elçilik olmasa Kuranı kerimde geçmesinin hiç bir anlamı olmazdı. Nursi bu külliyatları yüce Allahın kendisine verdiği ilim ile yazmıştır. Saidi Nursinin evliya olduğuna dair kerameti. Isparta ceza evinde Cuma namazına gitmek için müdürden izin ister. Müdür izin vermez. Müdür kendisi Cumaya gider. Saidi Nursiyi camide görür. Namaz biter acele cezaevine koşar. Saidi Nursi koğuşundadır.Bu anlatılır. Doğru yalan bilmem. Takvim yaprağında görmüştüm. Saidi Nursi islami ilmiyle pekçok Kürde islamiyeti sevdirip teröre bulaşmalarınıda engellemiştir.1925 teki Şeyh Said isyanına destek vermediği gibi pek çok kişinin isyana katılmasını önlemiştir. Mart 1960da Nursi Urfada ağır hasta ölüm döşeğinde. Hakkında Urfadan çıkarılma kararı çıkar. İçişleri bakanı Namık Gedik acele çıkarılmasını ister. Ağır hasta ölüyor derler. Tevatüren Gebersin dediği söylenir. Nursi 23 martta vefat eder. 27 mayısta askeri darbe olur. Gedik ya intihar eder yada öldürülür. Darbenin ilk o kurbanı olur.
  Evliyalığın var olduğunun ikinci delaleti. Osmanlı müderrislerinden Arapzade evliyalık makamına asla inanmazdı. Yok böyle birşey eğer olsa 40 küsür yıldır bu işin içindeyim olsa ben evliya olurdum derdi. Öğrencilerini bu inançdan caydırmaya uğraşırdı. Birgün İstanbuldan Mısıra tayini çıktı. Gemiyle yola çıkılır. Yolculuğu talebeleriyle birlikte yapar. Gemi Girite uğrayacaktır. Orada bir evliya olduğu duyulur. Öğrenciler ziyaret etmek ister. Arapzadeye sende gel derler. Arapzade istemez. Alın şu bir altını verin ona benim için dua etsin tutacakmı bakalım görelim der.
  Öğrenciler adaya çıkıp evliyanın sohbetine katılırlar. Evliya sorar. ‘Hocanız nerede?’. Talebeler ‘O evliyalığa inanmaz. O sebeple gelmedi. Yalnız size bir altın gönderip benim için dua etsin. dedi’ cevabını verirler. Evliya altını eliyle iterek. ‘Allah tez elden onun canını alsın.’ der. Herkes şaşkınlık içinde gemiye döner. Gemi Mısıra doğru yola çıkar. Arapzade gemide talebelere Nuh tufanını anlatmaktadır. Birden fırtına çıkar. Gemi orayaburaya sallanıp durur. Kaptan köşkü uçar. Bir saatlik fırtınadan sonra ortalık durulur. Gemide sayım yapılır. Bütün talebeler sayıca tamdır. Birtek Arapzade bulunamaz.
  Fethullah Gülende bu yolda giden iyi insanlardan biridir. Evliyalığı yoksada islama hizmeti vardır. Üstelik artık hastadır. Ömrüde dolmak üzeredir. Saygı duyulması pek uğraşılmaması gereken bir zattır.

 72. tahire nur said

  meçhule katılıyorum. ayrıca şunuda dürüstçe belirtmek istiyorum ki, ben cemaatteydim (4 yıl kadar) ayrıldım.Cemaatte iyi insan da gördüm, kötü de. Rİsale ve Hocaefendi’nin kitaplarının da bir kısmını okudum ve İSLAM’A TERS HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİM. O yüzden onun yazdıklarına bakın, ondan sonra karar verin.
  HOŞGÖRÜ VE DİYALOG konusuna gelince,evet ayette “dost edinmeyin” diyor ama bu diyalog kurma ile ters düşen bir şey değil ki. Sonuçta kuranda DOST derken, onlara benzemeyin diyor. Yoksa bütün ALLAH DOSTLARI (SEYYİDET NEFİSE, MALİK BİN DİNAR, YUNUS EMRE,EBUL VEFA…..) GAYRİ MÜSLİMLER’E İYİ DAVRANMIŞLAR, ONLARA KAFİR BİLE DEMEKTEN SAKINMIŞLAR, ALLAH’IN KENDİLERİNE VERDİĞİ NİMETLERDEN ONLARA DA İKRAM ETMİŞLER. Velhasıl, onlara insan gibi-nefretsiz,önyargısız- davranmışlar. Bir söyleyin İslam diğer dinlerden olanlara kötü gözle baksa İslam yayılır mıydı?
  Bir de peygamberimizin “BİR ELİME AYI, BİR ELİME GÜNEŞİ KOYSALAR BEN DAVAMDAN VAZGEÇMEM” demesinin bu durumla ne alakası var? Hocaefendi İslam’ı yaymaktan asla vazgeçmemiştir. Bana İslam’ın hakikatine ters düşen bir tek sözünü gösterin susayım. Cemaatin içindeki insanlara gelince, kötü de çok iyi de ama bu onların hocaefendiyi anlayamadıklarını gösterir.
  NOT:
  yaşadıklarımdan biri bana yapılan pardesü baskısı (pardesü giymem için)
  bir diğeri -öğrencilerim vardı- lise ve ortaokul öğrencilerine yapılan kampa gitmek yerine halama gitmek istedim ve bana “eğer yolda kaza geçirip ölürsen cehennemlik olursun” dendi
  bir de annemin yaşadığı var ki bu aslında çok basit bir hadise; onların okullarında bayan hocalardan biri kardeşimin yüzüne vurmuş ve küfür etmiş. Kardeşim de bu olayı bize anlatınca annem de ertesi günü hocaya şöyle dedi: “hocam peygamberimizin hadisi var çocukların yüzüne, kafasına vurulmaz ancak ellerine ve bacaklarına o da hafifçe vurabilirsiniz diye. siz de yanlış davranmışsınız.” bir de müslümana küfür etmenin yakışmadığını (hele ki bir bayana) söylemiş. ertesi günü hoca kardeşime “annenin başka bir emri var mı?” demiş.
  bütün bunları görmeme bilmeme rağmen gene de cemaati kötüleyemem. çünkü iyi insanlar daha çok. Hele ki hocaefendiye. TEMENNİM ODUR Kİ, CEMAATTAKİ HERKES HOCAEFENDİ GİBİ OLABİLSE….

 73. İsmail said

  İbni Mülcem Hz. Aliyi şehit eden kişidir. Kuranı kerimdeki bir ayeti kerimeye dayanarak onu kafir ilan etmiş ve namazda iken şehit etmişti. Kurandan ayetler çekerek bir insanı damgalamak ne kadar doğru.
  Ben Fethullahçı değilim. Bir yakınım var bu gurubun üst düzeyinden. Ben bildiğim bileli 5 vakit namaz kılar, sağa sola çok faydası dokunan biri. Şimdi ben ona kardinalmi diyeceğim.
  Fethullah Gülenin dünyanın çeşitli ülkelerinde çok sayıda okulu var. Buralarda papazlık eğitimimi veriliyor yoksa islamiyetmi yayılmaya uğraşılıyor. Başka başka cemaatlerden olanların sırf kıskançlık kırizlerine girip yaptıkları karalama kampanyaları hangi akla hizmet.
  Birde burada onu eleştirenler islamiyetin emirlerine ne kadar uyuyorlar. Onun hizmetlerinin binde birini veriyorlarmı din adına. Kuranı Kerimi değiştirmeye çalışıyormuş. Buna kimin gücü yeter.Vatikanla iyi ilişkiler kuruyormuş. Casusluk yapmıyor herhalde.
  ABD li kuruluşlara neden astronomik ölçüde bağışlar yaptığının cevabını benim bilme şansım yok. İslamiyete aykırı açıklamaları olduğu iddia ediliyor. Bence yalandır. Yinede bunların izahını İskender Palamı açıklayacak zaman gurubumu bu açıklama yapılarak kafalardaki soru işaretleri giderilsin. Bazı cemaatlerin şahsi menfaat adına Kuranın ayetlerini kullanarak rakip gördüklerini papaz yada kafir ilan etmeleri tam bir rezalettir. İslama hizmetiniz neki hocayı topun ağzına koyuyorsunuz.

 74. İsmail said

  Fethullah Gülen eğer Vatikan kardinali değilde Müslüman biriyse kardinal olduğunu iddia eden her kimse müslümanlığı düşer. Müslümana dinsiz yada Hıristiyan dersen yalan söylediğin söz anında sana geri döner. Sen islamdan düşersin. İslamiyet böyledir.
  Gülen neticede insandır. Mutlak hataları vardır. İslamiyete büyük hizmetleride vardır. Ama bu itham yalansa söyleyeni İslami açıdan yakar. Bazen Hıristiyanları dost tutması sıkıcı bir durum. Genelde iyi izlenim veren biri. Burada ona çamur yapan pek çok kişi aslında islamiyetede düşman. Sadece bunu doğrudan açıklamıyorlar. Aslında Güleninde öyle eleştirilecek yönleri varki. İslamiyete hizmet ediyor ama dünyalık çalışıyor.

 75. İsmail said

  Kimin cennetlik olacağı yaşayış tarzından tahmin edilebilir o kadar bu tahminler hayatında hata bulunmayanlar islamiyeti doğru yaşayanlarla ibadetlerini yapanlarda tutar.. Kimin cehennemlik olacağı islamiyeti iyi bilenler kuranla yaşayanlar tarafından kısa bir sohbette hemen anlaşılabiliyor. Bunu islam alimleri hemen anlar. Peygamberimizde biliyor söylemiyordu. Bu Gülen meseleside değil. Kuranı Kerimi bilme meselesi. Yinede en doğrusunu Allah bilir.

 76. Mücahit said

  Bir konuda haklısın. Sivrilme ve çamur. Bence Aytunç Altındal sivrildi 🙂

 77. Mücahit said

  Başlarım belgesine. Yıl 2000 universitedeyim. Konyalı sezgin adında gayet iyi niyetli temiz kalpli bir arkadaşım vardı. Tartışıyoruz… Tutturuyor bana illa hoca efendi insanlara bakınca alnında cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu görüyor diye. Ne dediysem ikna edemedim. Halbuki Resulullah efendimize Bile Cebrail As. bildirmediği müddetçe O bile bunu bilemezdi. Hatta sonumun ne olacağını ben bile bilmiyorum demiştir kendisi. Ama bu zevat bunları bilmez. Neden mi? Bir olay daha. Müşterim olan cemaatci bir kırtasiyeciye iş dolayısı ile gittim. İşim bitince orda çalışan, muhabbetim olan gence Resulullah ile ilgili kitaplar almak isteğimi söyledim. Çocuğun yüzünde bir değişme oldu. Lafı değiştirdi bana külliyatlar tavsiye etmeye başladı. Yani siz anladınız. Anadolunun genç saf ve temiz kalpli gençleri işte böyle Resulullah’tan ve dinden uzak bir tuzağın içine çekiliyor. Bir insan Cennetlik mi bilirmiş. Bu ne demek kardeşim. Adamı peygamber ötesi yapmaktır bu. Bilmiyorum bu muhabbet hâlâ bu cemaatte var mı. Ama Allah-u Teala sizleri ıslah eder inşallah. Bütün dünyayı nurcu da yapsanız bu yaşadıklarımdan sonra vallahi size kanmam. ALLAH BİRDİR VE MUHAMMED O’NUN RESULÜDÜR!

 78. Mücahit said

  @fatıma Bre densiz konuşmasını bilmiyorsan yazı da yazma! Senin Resulullah’a saygın bu mu! Sen kimsin ki Resulullah’a lakap uyduruyorsun. Düşüncelerini adam gibi ifade edemiyorsan konuşma ve de yazma. Senin gibilerin Allah’ın peygamberine bu mudur? Düşünmekten aciz birisin, yazık sana!

 79. Anti İlluminati said

  ÇOK ÖNEMLİ !!!

  En büyük Yahudi lobisi ADL, Fethullah Gülen’in Diyalog kitaplarını basıp, dünyanın dört bir yanına yayıyor. Acaba neden ?

  * Not1: Biraz sonra okuyacağınız yazı 1998’den beri Zaman’ın sitesinde duruyor, yanlış hatırlamıyorsam 2010-2011 gibi, özellikle son kısmı, bir ara değiştirilmişti, şimdi eski haline çevrildiğini görüyorum, artık ADL’nin ismini vermekten çekinmiyorlar. http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=509520

  * Not2: ADL’nin ismini, yakın zamanda, Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri Üstün Cesaret Ödülü’yle duymuştuk. Ödülün üzerinde de Masonik simgelerin olduğu kabartmalar vardı. Erdoğan, kendisine bazı Müslümanlarca tepki gösterilmesine rağmen ödülü Yahudilere geri vermedi.

  * Not3: Hafız yetiştirmeyen tarikat ve cemaatlere, Ehl-i Sünnet’e hizmet etmeyenlere, Hak ile batılı yanyana getirip İslam’ın yanlış anlaşılmasına sebebiyet verenlere ve de onlarla dost olanlara, kısacası fitne yayanlara ve onlara yardım edenlere itimat etmeyin. Unutmayın ki bir insan istediği kadar namaz kılsın, ibadet etsin, yardım yapsın, Hak’ı savunmaz, zalimlerin yanında olursa, hiçbir hayırlı işi, Allah katında kabul olmaz. Selametle.

  DİYALOG ÇABALARI DEVAM EDİYOR

  Selçuk Gültaşlı – 13.03.1998

  Fethullah Gülen’in başlattığı diyalog çabaları sürüyor. Gülen, dün İstanbul’da Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı (AYÖBK) Heyeti’ni kabul etti.

  3 günlük bir ziyaret için Türkiye’de bulunan Yahudi Liderler Heyeti, Ankara’da en üst düzeyde kabul görmüş ve Başbakan Mesut Yılmaz, Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Dışişleri Bakanı İsmail Cem tarafından kabul edilmişti. Heyetin, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ise Demirel’in İspanya’da olması dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

  AYÖBK Heyeti’ni temsilen Fethullah Gülen’i ziyaret eden 3 kişilik grup, dünyada ve özellikle ABD’de İslam’ın imajının terör ve şiddetle bareber anılır hale gelmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirttiler. Gülen’in İslam’ın ‘hoşgörü’ dini, Kur’an-ı Kerim’in de ‘hoşgörü’ kitabı olduğu temelindeki görüşlerine büyük önem atfettiklerini belirten Heyet Başkanı Leon Levy, “Hocaefendi’nin çabalarından çok etkileniyoruz. Semavi bir din olan İslam’ın teröre ve şiddete prim vermediğini biliyoruz. Ancak ABD’de böyle yaygın ama yanlış bir imaj var. Hocaefendi’nin bu yanlış imajı silmeye yönelik çabalarını takdir ediyoruz ve devamının gelmesini diliyoruz.” dedi.

  Fethullah Gülen ise, İslam’ın uzlaştırıcı ve hoşgörülü bir din olduğunu vurgulayarak, “Biz her gittiğimiz yerde, İslam’ın bu temellerini anlatarak işe başlıyoruz, hoşgörü ve uzlaşmayı. İstikbalin medeniyetinin semavi dinler arasında böyle bir uzlaşmanın sağlanması ile gerçekleşeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

  ABD’nin en etkin lobisine sahip 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik AYÖBK Heyeti, Fethullah Gülen’in Türkiye’deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın ‘barış’ asrı olması açısından önemsediklerini ve söz konusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirttiler.

  Fethullah Gülen ise ülkeler arasında sınırların kalktığı bir dönemde semavi dinlerin temsilcilerine büyük görev düştüğünü ve uzlaşı hoşgörü temellerinde önümüzdeki günlerin barış içerisinde geçeceğine inandığını söyledi.

  Jacob Stein, Kenneth Jacobson ve Leon Levy’den oluşan heyet daha sonra Fethullah Gülen’e kutsal topraklarda bulunmuş 2000 yıllık bir testi hediye etti.

  GÜLEN’DEN ULUSLARARASI KİTAP

  Görüşmede; Gülen’in, ABD’nin en etkili Yahudi lobisi olan Anti-Defamation League (ADL)’nin teklifiyle hazırladığı hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap da gündeme geldi. Gülen, İngilizce olarak hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söyledi. Kitap, ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacak. ADL, Başbakan Mesut Yılmaz’a verdiği ödülle dikkatleri üzerine çekmişti.

 80. fahri uzun said

  Cek caklarlala, internetten okuduklarınla insanlara iftira atmaya utanmıyor musun sen? Etkilendiğin kişilere selam söyle, oturduğun yerden sadece konuşarak bu dine hizmet olmaz. Madem çalışmaktan acizsiniz, bari çalışanlara çelme atmayın. Bu insanların ben başka cemaatler hakkında bir af ettiklerini duymadım. Belki o yüzden bu kadar büyümüşlerdir.

 81. fahri uzun said

  Yani Allah aşkına Aytunç ALTINDAL referans alınacak bir insan mı? Bu kadar gizli bilgiye ulaştığını söyleyen bir insanın sağlam olacağına asla inanmam.Neyin hatrına bu kadar gizli belgeyi ona açıyorlar.Belli ki çok iyi kullanılıyor ve yönlendiriliyor. Kimin ne söylediğinden çok, ne yaptığı önemlidir. Bu ülkede biraz sivrilene çamur atmak gelenek olmuş. Madem elinde çok gizli belgeler var, kanal kanal çıkıp konuşacağına, belgeleri savcılığa versin. Ama olmaz,Neden? Çünkü foyası ortası çıkacaktır.

 82. Telkari said

  Kızgın “”nurcu” üslubu bu mu oluyor? İşte aziz kardeşim bu bile bir fırsat sana! Bak bizler ne desen fazla gocunmayız çünkü Allaha, ve kitabına 5 (7 değil!) esasla iman etmiş nur’uda bir tek sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed(SAV) ile bilmişiz. Gönlünde bu düstur, ellerini her açtığında yalnız Allah la hesaplaşmış san kimseye kızmazsın. Hatta o kişi müminliği ve hatta takva yı bile anti tezle sorgulasa dahi kızmayız. Kitabı-mukaddes rehberin, Hz. Muhammed tek rehberin, nur’un olsun inşallah…

 83. Telkari said

  Allah razı olsun Ahmet bey, toplum “hizmet” görsün..Umarız bu yoldan çıkmış arkadaşlarımız da bir gün anlayacaklardır gerçekleri. Ama çoğu o içlerindeki temiz müslümanlık nüveleri ile kandırıldıklarından affedileceklerdir…

 84. Devrim said

  Bu site dindarı karalamak için hazırlanmıştır. Fitne ateşini yakıyor. Yorumculardan bazılarıda sallayıp atıyor. O kadar hizmet ve aksiyona göre Fethullah hocaya kim çamur atar anlaşılması lazım.

 85. bozkurt said

  Anadil tabi ki ingilizce olacak çünkü Dünya ticaret dili ingilizce,Türkçeyi anadil yaparsan o çoçuklara istikbal veremezsin…O okulların sahibi Türklerdir…

 86. Nihat said

  vay be Allah’ın dünyasından öyle mi!
  o zaman şu duaya amin de:
  “Allahım eğer senin katında kıymetim Fethullah kulundan fazlaysa onu kahret, değilse beni”
  yerse!

 87. Nihat said

  Bu kadar işte!

 88. Nihat said

  Av. Orhan Erdemli, müvekkili Fethullah Gülen’le ilgili, 14 kasım 2006 tarihinde bazı medya kuruluşlarında yer alan “Fethullah Gülen’in yeğeni olan Dr. Ali Bayram tarafından papaz okulu Hartford Semirany Üniversitesi’ne 2 milyon dolar bağışta bulunulduğu” şeklindeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

  Av. Orhan Erdemli, açıklamada, Dr. Ali Bayram’ın Fethullah Gülen’in yeğeni olmadığı gibi; haberde yer alan iddiaların tamamen gerçek dışı ve saptırmadan ibaret olduğunu belirtti. Av. Erdemli, bizzat Dr. Ali Bayram’ın ve söz konusu üniversite rektörünün bu yöndeki açıklamaları ile de iddiaların doğru olmadığının ortaya çıktığını kaydetti.

  Söz konusu gerçekdışı iddialarla müvekkili Fethullah Gülen’in hiçbir ilgisi bulunmadığını ifade eden Av. Erdemli, açıklamada şöyle dedi: “Bununla birlikte bazı basın yayın organlarının her fırsatta Sayın Fethullah Gülen hakkında gerçek dışı iddialarda bulunmasının yasalarla ve basın özgürlüğü ile bağdaşmadığını kamuoyunun takdirlerine sunarız.”

 89. yoksul said

  aferim sana kötülerin ipliğini pazara sür

 90. Qnline said

  Haydar Baş Bir Bk Böceğidir

  Alahtan korkun şu adamı savunmayın bu adamın ne şerefsizlikler yaptığını bilmeyenmi var cahilmisiniz adam profluğu bile baküden para ile aldı..!

 91. yusuf gülcan said

  aziz nesin yine hakli ciktin yillar önce demistin türk milletinin yüzde kaci aptal,,tv,de canli yayina pamuk iscisi kadin katiliyor diyor biz bir gurup pamuk iscisiyiz tarlaya traktörün römorkunda gidiyoruz traktörü kullanan bir erkek günaha giriyormuyuz..pes dogrusu bir milleti bu kadar cahil birakan yöneticilere yaziklar olsun.birde bir dostumlan tartisiyoruz devletin yani 70 milyonun hakkini yiyen yöneticileri elestiriyorum cevabi söyle oluyor öbürleri yemiyormuydu bizimkinlerin en azindan agzindan besmele cikiyor iste biz böyle bir toplumuz bana göre hirsizin besmele cekeni ve cekmeyeni olmaz hirsiz hirsizdir ve en kötüsü hirsizi bilipte sesiz kalan destek veren kisiler daha cok hirsizdir ve günahkardir.

 92. yoksul said

  ha Adıtürk senin tanrın olmalı.Ne de olsa senin gibilere göre’ Tanrı dediğin gözle görünmelidir’

 93. fatıma said

  yeni çağın bilgesi alim ve kamil insan prof dr haydar baş şianın mehdisi hayırlı olsun

 94. fatıma said

  haydar baş geçen yıllarda sünni ama bu yıl şia olmuş bir zattır geçen yıllarda sahabeyi övmüş ama bu yıl küfre giden aşağılamalarda bulunmuş bir zattır özelliklede hz ebu bekr ve hz ömere kin beslediği çok açık öyleki kitabında hz ömerin hz fatımanın ölümene sebep olduğu hz fatımayı darbettiğini ileri sürecek kadar ileri gitmiş sapkın biridir hatta hz aliyi peygamberlik makamına çıkaracak kadarda şaşkın kendinide imamet makamında gören ona biat etmeyen herkesin imanını kaybederek cehenneme gideceğine inanan zavallı bir adam müridleri cehennemi inkar eden birinin mümin olduğuna ama haydar başı inkar edenin kafir olduğuna fetva verirler…

 95. fatıma said

  hz isa senin mantığına göre papaz yani senin hocan haydar baş anlaşıldı her yeri kadın görüyo anca onun gibiler sana baş olabilir ye iç gez toz yat kalk dünya anlayışınız bu zevk sefa senin gibilere hocalık yapabilecek tek kişi şia olmuş sende git yolundan ayrılma ayrılmaki cehennem ateşini tadabilesin..

 96. fatıma said

  vay be din sizin gibilere kaldıysa mahvolduk demektir muhammed adı taşıyan biri hata yapsa onada muhoş mu diyeceksiniz kuldan utanmıyorsunuz ALLAH tan korkun adam ne yapmışsa yapmış fethullah ismi hayırlı güzel bir isimdir bu adla dalga geçecek aşağılayacak kadar adi olduğunuzu her yerde kanıtlıyorsunuz sağolun..

 97. fatıma said

  seni kim yetiştirmiş

 98. furkan said

  28 Mayıs 1997 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Deniz Som İmzalı Yazıda, Niyazi Ünsal İsimli Şahsın Mektubuna İstinaden Fethullah Gülen Hakkında Asılsız İddialar Ortaya Attığına Dair Tekzip

  Cumhuriyet
  28.05.1997

  28 Mayıs 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Deniz Som imzalı yazıda, Niyazi Ünsal isimli bir şahsın mektubuna istinaden, Muhterem Fethullah Gülen hakkında bütünüyle yakışıksız ve asılsız iddialar ortaya atılmıştır.

 99. gayet güsel bir site…

 100. Free Stand said

  //Silinme filan yok. Yorumlar denetime tabi tutulduktan sonra blog’a ekleniyor. O yüzden yorumlarınız diğer kullanıcılar tarafından hemen görüntülenemeyecektir. Tabi daha öncede belirttiğim gibi yorumların denetimden sonra eklenmesi geçici bir durum.

 101. koray said

  pardon ama benim yaptığım yorumlar neden silindi.siz kendi çöplüğünüzde ötme meraklısısınız heralde akla yatan doğruları birilerini söylemesi zorunuza mı gidiyor. ne güzel doğruyu değilde kendi kabullerinizi tartışıp durun bakalım. ALLAH ıslah etsin sizi ne diyim nasıl olsa silinecek daha bişey diyemem.

 102. koray said

  tıpkı inkarcıların kuran da la ilahe yi görüp ilah yoktur yazıyor dediklerinde devamını dinlemeden yani İLLALLAH kısmını okumadan yorumladıkları gibi sizde youtube da kesilmiş kısa bir kısmı okumuşunuz devamını dinlemeden Hoca Efendi peygamberi yok sayıyor diyorsunuz. Sonsuz Nur 2 cilt ve yaklaşık 30-40 saat civraında Efendimiz(s.a.v.) sohbetleri var birazcık araştırıp her duyduğunuza inanmasanız keşke.

 103. koray said

  senin yaşadıkların devenin burnunun içindeki tüy kısmıdır eminim ayrıca paçanıda kaptırmana gerek yok eğer ortada bir muhtaçlık durumu varsa bu kadar insanın gönlünü fethetmiş onlarca ülkede TÜRK bayrağını dalgalandıran bir insan sana muhtaç olamaz ancak sen ona muhtaç olabilirsin.

 104. yusuf gülcan said

  fetullah gülen neden amerikada yasiyor!!neden müslüman bir ülkede degil !!serihatlan yönetilen iran müslüman gülen okullarini neden kapatti!!!!

 105. rüstem selçuk said

  osmanlı zamanında şeyh kılığında misyonerler varmış.benim kafam karıştı

 106. rüstem selçuk said

  ama onlarınta belgesiyok.bana öyle geliyorki hebiniz yalan söylüyorsunuz.allah benimgibi cahil müslümanların yardımçısı olsun

 107. rüstem selçuk said

  kafaları karıştırmayın belgesi olan açıklasın.h

 108. gök_men said

  72 fırkaya bölünecek denilir.ve içlerinden biri sünnete sarılır ve hiç bırakmaz oda mehdi dir.f.gülen 72 nin sonunda bence çünkii kelime i tevhid den muhammeden resulullahı kaldırmak isteyen gerek yok diyen kişii UYANN!!!

 109. gök_men said

  gönlüne sağlık

 110. gök_men said

  bir tanıdığım fethullahçıydı durumu iyiydi ve para yardımı yapıyordu bir gün sormuş bu paralar nereye gidiyor diye ihraç edilmişş sordu diye al burdan yak..

 111. gök_men said

  iyi yanı okul açmak görünüyor..peki soruyorum hakkında söylenenlerin % 1 biri doğruysa???

 112. asena said

  şimşek bu yorumu dine küfredenlere yap

  dini parçalayanlara kötü söz söylemek farz oldu en azından aydınlatıyoruz milleti.Ordan burdan duymadım ben bizzat yaşamış bulunuyorum fetocularla paçamı zor kurtardım.

  fetocu olduğuna göre sende de bişiler var.

 113. EGON said

  banu avar trt den kovulunca kendisine avrupada görüştüğü üst düzey insanlarla iletişimini sağlayan insanlara, tamamen avrupada çıkan gazetelere dayandırdığı haberler neticesinde nankörlük ve hainlik yapmıştır. hocaefendiye atılan çamur ifadesi ancak şudur GÜNEŞ ÇAMURLA SIVANAMAZ.

 114. EGON said

  ECEVİT TÜRK OKULLARININ AÇILIP DEVAMINDA DESTEK VERMİŞTİR. HOCAEFENDİ BU YÜZDEN ECEVİTE VEFA BORCUNU ÖDEMİŞTİR. HOCAEFENDİNİN BU MİLLETE OLAN HİZMETLERİNİ TÜM DÜNYA GÖRÜYOR,YORUMLUYOR VE BİRÇOK İNSAN MÜSLÜMAN OLUYOR.İÇİMİZDEKİ BİR AVUÇ KÖR GÖZLER, SAĞIR KULAKLAR DUYMAMIŞ ÇOKTAAA TIN.

 115. abdurrahman şimşek said

  yazık be bukadarda iftira atılmaz insan hizmet için çalışıyo gidiyonuz birisi kulağınıza bişi fılsıldıyo hurra bin f.hocanın tepesine bi durup düşünün bu söyleyen doğrumu söylüyo die amma yok bellemişiniz bi f.hoca kötü sövünde sövün allah sonra bu iftiraların hesabını sorar gunah!

 116. asena said

  Resmen Türk gençlerinin kanına giren özellikle maddi sıkıntısı olanları yardım vaatleriyle beynini yıkayan Türkiye
  Cumhuriyetinin baş düşmanları arasındadır.
  Direk bi yıkım yapmaz yavaş yavaş işini yürütür.
  Bizzat şahit oldum hemde yurtdışında.
  Dini kullanırlar din insanın en hassas noktasıdır zaten.Aslında dinle alakaları da yoktur.
  Bence hiç din inancı yoktur.
  Çünkü ancak Allah korkusu olmayan inasanlar içten ve sinsi yıkım yapar.
  Küçücük beyinleri kendi milletine karşı doldurur vicdansızlar.

  Öcalan,Akp,Ab,Abd,Dtp ve Feto baş düşmanlarımız..hiçbiri diğerinden farklı değil hatta gönül dostu kanki falan diyebiliriz.

 117. asena said

  hain yetiştiriyor kendi gibi

 118. Uğur Tanış said

  Fetullah Gülen‏‏‏‏: Bel’âm, Pavlus, Ebû ‘Âmir er-râhib, Şeyh Bedreddîn‏

 119. ali said

  aynen hacıo sen akıllısıj n bakma bu kafir kılıklılara

 120. ali said

  ali_misir_0061@hotmail.com ekle bensana yollarım istediğini

 121. ali said

  eyvallah ben de sadece biz sanıorudun fotşu bilenleri

 122. ali said

  cok tekekür sera

 123. hamdi said

  dünyanın gelecekteki tehlikesi dinsizliktir.insanlar hristiyanlığı bile mumla arayacaklar.dünyanın gidişatını görmemek için aptal olmak lazım. böyle insanlara ihtiyacımız var. mafya ,porno ,cinayet ,cinnet ,rüşvet… iyi birşey yapabilmek artık çok zor.uğraşacak pislik çok. iyilerle uğraşmayın ulennnnnn.

 124. şu bizim adama bu kadar niye dokunuyorlar anlayamıyorum. sizin nebiniz:”ÜMMETİM 72 PARTİYE AYRILACAK BİRİ HARİÇ DİĞERLERİ CEHENNEMLİKTİR” gibi bir sözü var deniyor. fettula hocaefendi ve gurubu bunlardan kurtulan partiye mensuptur.üstelik hristiyan kardeşlerimizi de kurtaracaktır.bu konu üzerinde kafası basmayanlar herşeyi söylüyor. salamon

 125. gül said

  dine hizmet ?????
  mardinde yapılan diyalog toplantılarında mizansel sırat köprüsü yapılmıştı.ordan önce bizim diyanet işleri başkanımız sonra diğerleri geçmişti.(haham ve papazlar.)burda anlatılmak isteneni açıklayabilir misiniz.(benim kafam basmıyo.)
  bizi onların dinine yaklaştırmaya çalışıyor gibiler.malum amentüde ittifakımız varmış zaten????ılımlı islamiyet???

 126. Muharrem said

  papanın elini öptü bitti gitti hadi daha delil arayanın aklından samimiyetinden dini bilgisinden şüphe ederim.

 127. Alpay said

  Selam Tüm arkadaslara!
  Birkac arkadas fetos denmesine kizmis. Yüksek müsadelerinizle ben Fgetos desem ?

  Anlasiliyorki deveyi diken,esegi öpen yaraniyor. Gülten Oz ! Bazi bölümlerde yazilarinarast geldim. Bir yerlerden taniyorum sizi,cikaramadim tam. Istedigini yaz ama ATATÜRK’e dil uzatma! Anladin umarim. Yoksa burda üslübü daha sert olan arkadaslarin saldirisina maruz kalirsin valla ozaman seni Fgetos hocan da kurtaramaz..

  ps Arkadasim. Kusura bakma biraz kaba kacti ama idare et.

  Kalin Saglicakla

 128. sos said

  neden hz muhammedin adı zikredilmiyor

 129. abdulkadir said

  Bu kadar cehalet ancak tahsille olur…deve üzerine binen çalı arkasına saklanamazmış…ancak beyne giden yol mideden geçtiği için, müridanın mideleri sıcak lokmalarla ıslanıyor iş isteyene iş, aş isteyene aş, eş isteyene eş, dünyada istediği ülkede(amerikanın giremediği birkaç ülke hariç) okullar vb işletmelere sponsor olan kilisenin, ekonomik ve siyasi desteğini gizlemek için, kara parayıaklarcasına üçbeş müslümanı gaza getirerek ellerinden aldıkları birkaç kuruşla, yeryüzünün her tarafında din ve türklük hizmeti yaptıklarına bu asil milleti inandırmaya çalışan bu hain zihniyet,şehit kanlarıyla sulanmış bu anadolu coğrafyasında tutunamıyacaktır.
  Afrikadaki zencilerin lideri kileseye yıllar sonra demişki:Siz buraya geldiğinizde bizim elimizde Afrika kıtası sizin elinizde incil vardı,bir zaman sonra ise sizin elinizde Afrika bizim elimizde incil…İşte bu diyalog safsatasının altında (ki yapılan monologtur)yatan sinsi bir emelde budur.

 130. sidar said

  siz neyin felsefesini yapıyosunuz.bende müslümanım elhamdürullah.ama bu adam kitapsız.bitanesi diyoki.müslümanlıktan başka bir din yoktur.amerikaya gitsen onlarda derlerki hiristiyanlıktan başka bir dinyoktur.adam okul yapmış güzel hoşta ana dili ingilizce.bu adam kukladır.allah bütün fetoşların belasını versin.pislikler siz neyi savunuyosunuz.pis cıo lar.türkiyeyi soyup soğana çeviriyo sonrada müslümanım diyo.

 131. sidar said

  valla on numara açıklamışsın fetoşçulara kapak olsun engüzelinden

 132. hasim said

  banka hesaplarını dahada kabartmak isteyenlerin kulubüdür bu topluluk karşısındakine para gözüyle bakar okullarında yıllık ödeme yapmak yeterli deyil hem baaş hem gazetelerine destek yoksa çocugunla ilgilenmezler uyaaaaaaaaanın bunların hepsi sömürücü ayetten hadisten haberleri yok özür dilerimonlar hizmet yaıyodu

 133. KRAL said

  eline sağlık ahmet turan bey ;
  narcılar bile bu kadar yaptıkları hizmetten haberdar değillerdir. !! ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM !!

 134. ahmet turan said

  mükemmmel bir yazı ve mükemmel cevaplar…

  DİNLER ARASI DİYALOG NEDİR?

  Dinler arası Diyalog: Susmaktır, sessiz kalmaktır. Söylenenleri eksiksiz yerine getirip, Vatikan’ın kulu kölesi olmaktır. Müslümanlara kan kusturan Amerika’ya, İsrail’e, İngiltere’ye ve sair batı medeniyetinin karşısında el pençe divan durup, haritada yerini bile bilmediğimiz, ismini onların sayesinde duyduğumuz ülkelerle barış tesis etmektir.

  Dinler arası diyalog: Bosna Hersek’te katledilen binlerce Müslüman’ı, Irak’ta öldürülen milyonları, Filistin’de kız erkek ayırt edilmeden ırzına geçilen çocukları, yakılan yıkılan mabetleri görmezden gelip; İsrail’de ölen iki çocuk için camide salya sümük ağlamak, Londra Metrosundaki patlama için geç kalmış gibi hemen başsağlığı dileyip üzüntülerini dile getirmek, Müslümanları terörist ilan etmektir.
  Dinler arası Diyalog: Emekli maaşı ile geçinen hacının cebindeki paraları gazete aboneliği, dergi aboneliği diye sömürüp, himmet gecelerinde şatafatlı iftarlarda yardım toplayıp misyoner yetiştiren okullara milyon dolarları aktarmaktır. Camileri, tarihi yapıları yıkılmaya terk edip, o kadar kaçak yapı varken onun varlığından rahatsızlık duyup Kur’an Kurslarını yıktırmak, Doğubayazıt’ta 2 milyon 600 bin YTL’ ye Ermeni Kilisesini ihya etmektir.

  Dinler arası Diyalog: Peygamberimize hakaretler yağdıran küstahları aman diyaloga gölge düşmesin diyerekten duymamak duyurmamak, risale cevşen okuyan papazların ön sayfa güzelleri gibi çarşaf çarşaf resmini yayınlamaktır.
  Dinler arası Diyalog: İslam’ı yayıyorum Türk dilini dünyaya öğretiyorum diyerek, adı Türk Okulu olan okullarda Türkçeyi 2 saatlik seçmeli ders yapıp İngilizce eğitim vermektir. Kapitalist sistemin gereklerine uygun olarak Türkiye’deki okullarda ve dershanelerde mutlu azınlığın zengin çocuklarını okutmaktır.
  Dinler arası Diyalog: Allah’ın hükümlerine karşı gelip beyinleri bulandırmaktır. “Resulüm! Mümin kadınlara söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını namuslarını korusunlar. Ziynet yerlerini açıp göstermesinler. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan (yüz ve eller) müstesnadır. Başörtülerini (göğüs ve boyunları görünmeyecek şekilde) yakalarının üstüne koyup örtsünler.” (Nur:31) ayetine rağmen göz göre göre tesettüre teferruattır demektir.

  Dinler arası Diyalog: “İşte onlar Allah’ın hizbi (partisi)’dir. İyi bilin ki kurtuluşa ulaşacak olanlar Allah’ın hizbi (partisi)’dir.” (Mücadele: 22) ayetine rağmen “Cebrail Aleyhisselâm gökyüzünden inse, parti kursa, kusura bakma ben senin partine girmem desteklemem derim.” Diyerek Müslüman’ın etkinliğini kırmak, hakkını savunmasını engellemek, tepkisiz hale getirmektir. Ama el altından da diyaloga destek veren partileri, batının hizmetkârlarını da desteklemeden olmaz.
  Dinler arası Diyalog: “Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar, sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır.” (Maide:51) ayetine rağmen Diyaloga karşı çıkan Müslümanlarla mücadele edip; diyalog ve hoşgörü toplantılarında Patrik Bartholomeos ile karşılıklı olarak biz birbirimizi çok seviyoruz demektir.

  Dinler arası Diyalog: Salyaları aka aka 11 Eylül saldırılarının güçlü bir devi uyandırdığını Haçlı seferlerinin yeniden başlatılacağını söyleyen Bush’un, peygamberimizi terörist ilan eden cahil Papa’nın kucağında oturup aslında onların gizli Müslüman olduğu yalanlarını basireti bağlanmış kitlelere yutturmaktır.
  Dinler arası Diyalog: Nüfus cüzdanlarından dini İslam ibaresini kaldırıp,İmar yasalarındaki değişiklikle cami ifadesinin yerine ibadethane koyarak 40.000 tane kilise evin açılmasını teşvik etmektir.

  Dinler arası Diyalog: Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, minarelerde ezan sesini dinleyerek Müslüman topraklarında yaşamaktansa; Haçlı bayrağının altında, çan sesi kulaklarında çınlayarak, kölesi olunan devletlerin nezaretinde onursuzca yaşamaktır.

  Sözün özü:
  “Şüphesiz ki Allah, zalimler güruhunu hidayete erdirmez.” (Mâide: 51)

  Burak Evci

  http://www.burakevci.com

 135. Sefertakis said

  İslam’ın “Evrensel” olma özelliğinden bi haber olup ta İslamı sadece kendi anlayışından ibaret sanan zavallılar, fitne ve şer odaklarının değirmenlerine gönüllü su taşıdıklarının farkında değiller sanırım. Yazık, çok yazık.
  Ergenekon terör ve cunta örgütüne üye olanların iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerde ortaya açıkça çıkmıştır ki; “F.Gülen ve türkiyedeki bazı değerli şahsiyetler, “cia ajanı, mossad ajanı” gibi ithamlarla ve yaygaralarla, inançlı insanların gözünden düşürlmesi sağlanacaktır.”
  Aynı iddialarda ve yorumlarda bulunan buradaki arkadaşların da nick’lerine baktığımızda “ulusalcı” “vatansever” bilmem ne gibi isimler, ergenekon örgütüyle bu yorumcu kişilerin mutlaka bir ilişki içinde olduklarını göstermektedir, ama organik, ama ideolojik…
  Ergenekon terör örgütüne ve 70 senedir Güzel ülkemizi demokrasiden mahrum bırakan, binlerce faili meçhul cinayet işleyen, yaptıkları planlarla sivas, madımak oteli, maraş, başbağlar, şemdinli, hakkari ve daha nice katliamlarla insanları sindirmeye çalışan ve gerek ırksal ve gerek te mezhepsel olarak halkı birbiriyle çatıştırmak isteyen bu cuntacı yapılanmaya ve onların işbirlikçilerine DİKKAT!…

 136. Sefertakis said

  Ergenekon terör ve cunta örgütüne üye olanların iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerde ortaya açıkça çıkmıştır ki; “F.Gülen ve türkiyedeki bazı değerli şahsiyetler, “cia ajanı, mossad ajanı” gibi ithamlarla ve yaygaralarla, inançlı insanların gözünden düşürlmesi sağlanacaktır.”
  Aynı iddialarda ve yorumlarda bulunan buradaki arkadaşların da nick’lerine baktığımızda “ulusalcı” “vatansever” bilmem ne gibi isimler, ergenekon örgütüyle bu yorumcu kişilerin mutlaka bir ilişki içinde olduklarını göstermektedir, ama organik, ama ideolojik…
  Ergenekon terör örgütüne ve 70 senedir Güzel ülkemizi demokrasiden mahrum bırakan, binlerce faili meçhul cinayet işleyen, yaptıkları planlarla sivas, madımak oteli, maraş, başbağlar, şemdinli, hakkari ve daha nice katliamlarla insanları sindirmeye çalışan ve gerek ırksal ve gerek te mezhepsel olarak halkı birbiriyle çatıştırmak isteyen bu cuntacı yapılanmaya ve onların işbirlikçilerine DİKKAT!…

 137. gerçekçi said

  Nerden bulurlar böyle sallapati şeyleri aklım almıyor.Himmeti milleti olan bu ansana laf atan eller kırılsın…

 138. TARAF (SIZ) said

  mekkeli müşrikler PEYGAMBER efendimizi tevhid davasından vazgeçirmek için binbir çeşit yol denediler. Ancak PEYGAMBER efendimiz hiç birini kabul etmedi. (diyalog/hoşgörü) maskesine bürünmedi. ‘Bir elime Ay’ı, bir elime Güneş’i verseler davamdan vazgeçmem’ demedimi. ayrıca KUR’AN ‘da bir çok ayette ‘Ey İman edenler,Yahudileri-Hristiyanları,Kitap Ehlini, Sizden (müslüman) olmayanları dost edinmeyin, onlar birbirlerinin dostudur’ diye ikaz etmiyormu? Feto hocaefendinin bu ayetlerden haberi yok galiba.Kendilerinide NUR cu diye etiketliyorlar. Halbuki ALLAH(cc) insanları müslüman (mümin) olmalarını istiyor. Asrı saadet devrinde bile farkı aşiretler-kabileler v.s. Peygamber efendimize biat ederken (müslüman) kimliği kazanıyorlardı. nerden çıkıyor bu nurculuk,süleymancılık,tarikatcılık,mezhepçilik v.s. Bunlar sadece halis din islamı yıkmak için islam düşmanlarının tuzaklarıdır. EN’AM suresi 159.ayette (Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.)bu ayet üzerine Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Yahudiler yetmiş bir guruba ayrıldı, birinden başka hepsi cehennemdedir. Benim ümmetim de yetmiş üç guruba ayrılacaktır, birinden başka hepsi cehennemdedir. «O kurtuluşa eren gurup kimdir ya Rasûlallah?» sorusuna cevaben: «Onlar benim ve ashabımın gittiği yoldan gidenlerdir» dedi. acaba nurcular ve
  diğer cemaatciler bu ayetten ne anlıyorlar. zaten fetullah hocafendinin senelerdir amerikonya’da yaşadığı yeterince bazı şüpleri kendi aleyhine çekiyor. eğer gerçekten İSLAM adına bir şeyler yapmak istiyorsa en güzel Örnek HZ.MUHAMMED dir.
  Son zamanlarda NUR cu kimliğiyle yayın yapan medya kanallarının reklamlarının tamamına yakını hep yahudi-hristiyan markalarıdır.
  acaba nurcular hangi din(e) hizmet ediyor??

 139. fatma said

  asıl rahmetten uzak haydar başa bakın siz adam gülen hocayla uğraşır tabi yakında peygamberim diye ortaya çıkarsa hiç şaşırmam iblis gibi sadece kendini methedenden bu beklenir

 140. gökbörü said

  Bir defa o Türkçe öğrettiği söylenen okullarda anadil İngilizce…sonra bu cemaate mensup insanların ABD’ye AB’ye Hıristiyanlığa Yahudiliğe bakış açıları çok liberalce ve bir Müslümanda olması gerekenden fazla bir şekilde aşırı hoşgörülüce…bununla beraber nedir bu dinler arası diyalog masalı kardeşim Kilisede,Havrada diyalog mu olur…Bu dinler arası diyaloğun kaynağının Vatikan olduğunu herkes biliyor…Dinler arası diyalog Batı’nın ve İsrail’in Büyük Ortadoğu Projesi’nin(şimdi adı medeniyetler ittifakı oldu)altyapısıdır…Ey Müslüman Türk uyanık ol…Titre ve kendine dön… “ALLAH İNDİNDE HAK DİN İSLAM’DIR.”

 141. Free Stand said

  Alın size bir tane daha slogancı gerizekalı.
  @HAKİKAT buraya gelip slogan atmakla bu işler yürümez ve görüşlerini kimseye iletemezsin. Ortada mahkeme kararı varmış. O mahkemenin konusu neydi ? Önce bunu öğren embesil!

  Ortada bir iddia var ve bu iddiaların dayanağıda var. Başlığı oku son kelime ne? iddia. Anladın mı ? Bu kelimenin anlamını…

  Düşüncenizi insan gibi ortaya dökemeyecekseniz susun! Sadece okuyun, yorum larıda okuyun. Öğrenin birşeyler.

 142. HAKİKAT said

  BE GERİ ZEKALILAR SİZ NE ZAMAN AKILLANCAKSINIZ BİLMEM AMA BU GİDİŞLE BİRAZ ZOR.EĞER DEDİKLERİNİZİN ZERRE MİKTAR HAKLILIK PAYI VARSA BU ADAMI İPE GÖTÜRÜRLER HİÇ UTANMADAN MALUM ÇEVRELER.EEEE BU ADAM HAKKINDA ONCA DAVA AÇILMIŞ VE HEPSİ BERAATLE SONUÇLANDIĞI HALDE SİZ NE DİYE DAHA YIRTILIYORSUNUZ HALA HAAA.HANİ TC HUKUK DEVLETİ İDİ HANİ İNSAN HAKLARI NERDE BUNLAR NERDE MONŞER KILIKLILAR.HUKUK DELİLLERLE HAREKET EDER SİZİN GİBİ KULAKTAN DOLMA , MAHALLE KARILARININ DEDİKODULARINDAN ÖTEYE GEÇMEYEN LAFLARLA DEĞİL .BİR DE MUSLUMANIM DİYE GEÇİNİYORSUNUZ YUH BE YAZIKLAR OLSUN.HANİ MÜSLÜMANLIĞIN NERESİNDE YAZIYOR BEN KAFİRİM DEMEDİKÇE BİRİNE KAFİR DENECEĞİ.GERÇİ BİR LAF VAR HER HAVLAYAN İTE TAŞ ATACAK OLSAN YERYÜZÜNDE TAŞ KALMAZ AMA NEYSE BİRİSİ DOĞRULARI GÖRÜR BU SAÇMA İTHAMLARDAN GERİ DURURSA NE MUTLU BANA.YİNE NE GÜZEL DEMİŞ ADAMIN BİRİ EN ALA KÖR GÖRMEK İSTEMİYENDİR.SİZ KÖRLÜĞE DEVAM EDE DURUN NE OLSA GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ BRE AHMAKLAR.

 143. HAKİKAT said

  Be geri zekalılar asılsız iddialarla adamda sağolun zerre kadar bile günah bırakmamışınızdır herhalde.Eğer bu dediklerinizin bir tanesinin bile aslı olsaydı onu çoktan ipe götürürlerdi bunu fırsat bekleyenler var çünkü .Ama hukuk delillerle yürütülür sizin gibi kulak dolma mahalle karılarının dedikodularından öteye geçmeyen iddialarla değil tamam mı.Hakkında birçok dava açılmış fakat beraatle sonuçlanmıştır.Daha siz ne diye yırtılıyorsunuz ha.ÖTÜN BAKALIM

 144. köstebek said

  -Ewet çok doğru,bu cemaati daha ciddi araştırmak lazım!

  1-Dünyanın onaylı bazı ülkelerinde açtıkları Türk okullarındaki siyahî öğrencilere Türkçe olarak öğrettikleri Tarkan-Sezen şarkılarıyla İslam’a pardon cemaatin yayılmasına hizmet eden bir Misyoner değil mi?..

  2-Müslümanları yerden yere vurarak, bir zamanlar küfür saydıkları siyasete ve düzene cilve yapıp göz kırpan bir lider değil mi?…

  3-28 Şubat sürecinde meclis kürsüsünden boğazı patlarcasına “Bu kadına (Merve Kavakçı) haddini bildirin” diye haykıran Ecevit’e olan anlamsız hayranlığıyla, onu seçimlerde destekleyen ve onu öven bir deyyus değil mi?..

  4-Başörtüsü teferruattır ve imanın şartlarından biri değildir diyen bir sözde din adamı değil mi?..

  5-Başörtüsü yasağına direnen öğrencileri cemaat evlerinden kovduran.. .bu zihniyet eşlerine, kızlarına, nişanlılarına, makam mevki söz konusu olunca tesettürlerinden vazgeçmeleri için baskı yapan erkek ağabeylerle, babalarla, dolu değil mi?..

  6-Direnmeyi provokatörlük, fitne uyandırma olarak niteleyip, diplomayı Allah’ın farzına tercih etmeleri yönünde kızlara baskı yapan ve sonrasında hem bu yasağın yayılması, hem de bu Aç-Kapa modasının yaygınlaşması bu hareketin süsleyerek sunduğu haram meyveler değil mi?..

  7-Dinlerarası diyalog safsatasının elebaşı değil mi?..

  8-İnsanları bir yandan diyalog aşkıyla hayali sırat köprüleri kurup hahamları, papazları, kardinalleri üstünden hoplatıp sözde cennete uçururan beklenen mehdi değil mi?..

  -Daha çok uzar gider bu liste…Anlayana,anlamak isteyene bu iki karikatür çokta bile;

 145. gulten oz said

  Köstebek Fettullahçı lar Fettullah hocaya değil bedüüzzaman saidi nursi ye mehdi isnadında bulunurlar ve derslerde onun külliyatını okurlar.Atatürk ü de deccal olarak bilirler ki bunu ilk belirten saidi nursi dir ( O AHİRZAMAN DECCALİ Kİ MUSTAFA KEMAL PAŞADIR ) bU cemaaati daha ciddi arastırmalısın güzel kardeşim.Şu anda yozlaşmış bir neslin içinde kuran ahlakına sahip bir nesil yetiştiyorlar:Dünya ya türk sevgisi aşılıyorlar

 146. köstebek said

  Fethullah Gülen, misyoner okuluna 2.2 milyon dolarlık bağış yaptı GÜLEN CEMAATİNDEN HARTFORD SEMINARY PAPAZ OKULUNA $2 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ Hartford Seminary’e (Papaz-Misyoner Okulu) müslüman bir cemaatten Modern İslam üzerine araştırma yapılması için $2 milyon dolarlık bir para bağışı yapıldı. Hartford Seminary halkla ilişkiler müdürü David S. Barrett yaptığı açıklamada, “Hartford Seminary tarihinde ilk defa müslüman bir cemaatten bu kadar büyük bir bağış” aldıklarını söyledi. Alınan en büyük bağış ise 1997’de $6 milyon dolardı.

  Perşembe günü Papaz Okulu (Seminary) tarafından basına yapılan açıklamada bu bağış; Fethullah Gülen cemaati adına Ali Bayram tarafından yapıldı. Ali Bayram “Bu para İslamın yanlış anlaşılmasını önlemek amacı ile Modern İslam Kürsü’sü kurulması için verildiğini” söyledi. $2 Milyon Dolarlık bağış; İslami kurallara göre toplanan paralardan elde edildiğini yani kumar, alkollü içki ve sigara satışından elde edilmediğine dikkat çekildi.

  Yeni kurulacak Modern Islam Kürsü’sü: McDonald Merkezinde faaliyet gösteren Hartford Seminary Papaz Okulunun İslam ve Hiristiyan-Müslüman İlişkileri Bölümü altında araştırma yapacaktır. Seminary Papaz Okulu uzun yıllardan beri Gülen cemaati ile çalışmaktadır. Bu cemaat İslam adına şiddeti red etmekte ve bu cemaatin çok sayıda öğrencileri ve din adamları buradaki Papaz Okuluna gelip araştırma yapmaktadırlar. Gülen’in takipçileri İslam’dan taviz vermeksizin modernizmi, diyaloğu, hoşgörüyü ve demokrasiyi savunmaktadırlar.

  Hartford Seminary Papaz Okulu başkanı Heidi Hadsell’de “alınan $2 milyon dolarlık bağış; Modern İslam üzerine araştırma, eğitim yapmak ve elde edilen sonuçları günümüz dünyasına ilan etmektir” dedi.

  İNGİLİZCE ORJİNALİ
  Seminary To Get $2 Million For Islamic Studies Position Faculty Chair Funding To Promote Understanding Of The Contemporary Faith Hartford Seminary will receive a gift of $2 million from a Muslim community in Turkey to advance the study of contemporary Islam. This is the largest gift from the Muslim community in the history of Hartford Seminary, said David S. Barrett, director of public and institutional affairs at the seminary. The largest gift ever received by the seminary was $6 million in 1997, he said.

  The donation, announced by the seminary Thursday, will be used to fund a faculty chair bearing the title of professor of contemporary Islamic studies. The donor, Ali Bayram, a Turkish scholar and representative of the Muslim community made up of followers of Turkish theologian and religious leader Fethullah Gülen, said he hopes the chair will help in the understanding of contemporary Islam. “For many unfortunate reasons, Islam has been greatly misunderstood,” Bayram stated in a release issued by the seminary. “Neutral scholarly knowledge on Islam is missing from the discussion and not highlighted.”

  A key aspect of the gift is that, in accordance with Islamic principles, it may not be invested in companies or funds that are based on the sale or promotion of alcohol, gambling or tobacco. Hartford Seminary houses the Macdonald Center for the Study of Islam and Christian-Muslim relations. The chair will be housed in the Macdonald Center to enhance its program.

  The seminary has worked with the Gülen community for many years. The community, which condemns violence in the name of Islam, has several students studying at the seminary, and has had scholars come to the seminary for sabbatical work. Its followers favor modernism, tolerance, dialogue and democracy without sacrificing religious precepts.

  “The study of Islam is especially important in these difficult times, and this gift will allow us to offer precedent-setting research and teaching on contemporary Islam as it is lived out in the world today,” said Hartford Seminary President Heidi Hadsell in the release.

  -Bu kadar uzun yazdığım için kusura bakmayın.Sizin sadece burayı okumanız benim için yeterli.Açıklamak istediğim;bu bağışlar satın aldığınız veya çevrenizdekilerin aldığı Zaman Gazetesi ve bu deyyusun sahibi olduğu kanalların(Işık Sigorta,GEBZE ARAŞTIRMA VE PAZARLAMA AŞ,Mert FM,Burç FM,Samanyolu TV,Aksiyon ve Sızıntı Dergileri,Samanyolu TV,mehtap TV..bununla birlikte cemaatin 25 radyo kanalı,200 aşkın vakfı bulunuyor)gelirlerinden veriliyor.Bence Coca cola yerine bu markaların boykot edilme vakti geldi ve artık ediliyorda.Eğer Fethullahçılara destek olmak istemiyorsanız hükmedebildiğiniz çevrenize kesinlikle Zaman gazetesini sokmayın ve kanallarını televizyonunuzdan silemiyorsanız bile çocuklara izlettirmeyin….

  Gülen’in Mal varlığı;
  http://www.ntvmsnbc.com/news/23431.asp

 147. Free Stand said

  Teşekkür ederim bağlantılar için. Sizinde bu sitede eklememi istediğiniz bağlantılar varsa ekleyebilirim.

 148. köstebek said

  -Fethullahçıların kendi ağzından duyduğuma göre,bu karaktersiz insanı mehdi olduğuna inanıyorlarmış.Güya Hz.İsa bu şahsiyetin bedeninde dünyaya zuhur edcekmiş.Bu nasıl bir ahmaklık anlayışı yada bu insanları (Fethullahçıları)nasıl kandırıyorlar böyle.Bunlar yakında haşa peygamber olduğunu bile ilan ederler walla.Eğer tarihi birazcık araştırısanız,Fethullahçıların sonradan türeme bir örgüt;dinlerinin para,kıblelerinin yahudilik olduğunu anlarsınız.Örgüt diyorum çünkü inanın bunların islamiyet veya dinle hiç alakası yok.Fethullahçıların misyonu;Yahudi misyonerlerinkiyle aynı…Ve en önemlisi Türkiye(uyanmasına az kaldı)hariç diğer osmanlı kökenli,arap ve balkan ülkelerinde bu adamı hiç sevmiyorlar…Yüce mevlam Fethullah Gülen ve buna destek veren tüm insanları kahretsin..Amin.Amin.Amin.

  -Dostum emeğine sağlık.Gerçekten muhteşem bi işe imza atmışsın.Sorumlusu olduğum tüm sitelere bağlantılarını koydum.Sonuna kadar destekçinim.Allah yardımcın olsun..Selametle…

 149. gulten oz said

  İŞTİR KİŞİNİN AYİNESİ FETTULLAH HOCA 2 MİLYON DÜNYALI YA TÜRKÇE KONUŞTURUYOR.ONLARA TÜRKİYE AŞKI AŞILIYOR.EN BÜYÜK MİLLİYETÇİ VE ULUSALCILIK BU DUR.ÇOK BÜYÜK HİZMETLER YAPILIYOR.ALLAH İFTİRACILARA ÖBÜR DÜNYA DA GÖRÜŞECEKLERDİR HAKSIZ YERE GÜNAHINI ALMALARININ AKİBETİ ÇOK ACI OLUR.

 150. tarafsız said

  sera demiş
  Mayıs 26, 2007 1:04 pm

  Selamun aleyküm.Allah bu sayfayı hazırlayanlardan razı olsun.Papaz fetoş un bu ülke vatandaşlığından çıkarılmasın isteyen biri olarak ben onun dinimize vermeye kalktığı zararlardan biraz bahsetmek istiyorum.1)Kuran da kitap ehlinin kur an’a inanmadıkların dan kafir olduğunu söylerken.Bu vatandaş ne dense onları zorla cennete sokmak için çaba sarf ediyor.Allah’a inanan insanın peygamberimize inanmasa bile Allah’ı tanıdığı için cennete gireceğini söylüyor.Fakat peygamberimize yapılan aynı diyalog teklifine bakın rasullah ne cevap vermiş.;’Sizler LAİLAHEİLLALLAH MUHAMMEDEN RASULLULLAH.yani Allah birdir Muhammed Allah’ın rasuludur demediğiniz müddetçe aramızda bir dostluk kurulamaz demiştir.Çünkü o kelimeyi sölediklerinde zaten müslüman olacaklardır.Yani bizim tek dostluğumuz böyle olabilir.Peki kuranı kerim ne diyor? Allah CC.Hristiyanların, peygamberimize ve onun islam ordusuna yenilgisin den sonra (Ürdün de yapılan 33 bin kişilik islam ordusuna karşı 120 bin kişilik hristiyan ordusunun MUTE SAVAŞI yenilgisi gibi);Hristiyanlar Sende Allaha inanıyorsun bizde, ozaman neden savaşıyoruz ki… cevabına karşı;ayet nazil olur ve Allah CC.bakın ne diyor:Bana gerçekten inanıyorlarsa söyle onlara sana biat etsinler.Başka bir ayette;’Her kim ki bana(Allaha) inanır da sana(rasullaha) inanmazsa,ya da sana(rasullaha) inanırda bana(Allaha) inanmazsa o asıl hüsrana uğrayanlardandır.diyor ayeti kerime…O zaman bu papaz bozması nasıl diye biliyor ki Hristiyanlara ve Yahudilere de rahmet nazarında bakmamız lazım.Allahın rahmet etmediğine ben kendi adıma nasıl rahmet nazarın da bakarım.İşte hadis işte ayet….Birde ne diyor ayet;müslüman kadınlarına hristiyan erkek haram dır diyor. 2)Bakın bu papaz bozması bu ayeti saf dışı etmek için ne yapıyor.Bir insanın iki dini olabilir;Yani hem hristiyan hem müslüman(ben hem kafirim ,hem de müslümanım)diyen kişiyle bir müslüman kadın evlene bilir diyor.Çünkü o yarı müslüman mış.PES vallaha ben bu adamdan korktum.Bu çeşit nikahı bir yahudu hahamı,bir papaz ve birde papaz bozması fetoş ilk dini nikahı ŞANLIURFA’da yapıyor.yüzlerce diyalogcunun dualarıyla…DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İNTERNETTE (GOOGLE 😀 İYALOG BELGESELİ)Nİ İZLEYİN.Aylık bir dergide röportajında, kızkardeşinin bir rüyasından bahsediyor;Kardeşi rüyasında Peygamberimizi ve Ayşe validmizi görmüş.Ayşe validemiz ona Ya rasulullah sen bu fetullah tan ve camaatinden razı mısın diye sormuş.O da NE DEMEK NE DEMEK hele birisi hele birisi,demiş.O birisini açıklamıyor.Kendisi olduğunu anlamamızı istiyor.YALANIN KUYRUKLUSUNU DA İLK DEFA GÖRDÜM.Yahu yalanlarına bari MAKAMI MAHMUT SAHİBİ ,ALLAHIN HABİBİBİM DEDİĞİ RASULUNÜ,FAHRİ KAİNAT EFENDİSİNİ,SEN OLMASAYDIN KAİNATI YARATMAZDIM DİYEN ALLAHIN NEBİSİNİ NASIL KATARSIN.SEN DE HİÇ Mİ ALLAH KORKUSU YOK.BAKALIM YEVMİL MAHŞERDE BUNUN HESABINI NASIL VERECEKSİN.UYANIN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM HADİSLERDE VE AYETLER DE HERŞEY AÇIKÇA GÖRÜNÜYOR….((((DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN GOOGLE’dan DİYALOG BELGESELİNİ İZLEYİN 3 VİDEO GÖRÜNTÜSÜ))) ? 😐

  ALLAH SENDEN RAZI OLSUN NE GUZEL AÇIKLAMIŞSIN.

 151. vatansever said

  HIRISTİYANLIĞIN TRUVA ATI !!!!!!
  örnek bir……. gülen cematii amentüde ittifakımız var….. (haşaa)
  örnek iki…….. gülen cemaati kelimeii tevhidin ikinci kısmına gerek yoktur (muhammeden resulullah)
  örnek üç……… gülen cemaati bu hiristiyan ve yahudiler müslümanları kirletirken hala onlarla diyalog adı altında yalakalık yapması
  örnek dört…… gülen cemaati usame bin ladine dünyada en sevmedigim adam diyor ama buşh ve şarona övgüler yagdırıyor…

  MEVLANACILIK OYNAMAYIN YETER.!!
  FETTULAH GULEN’E BASKA BIR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK İSRAİL HALKI VE HIRISTİYANLIK SENINLE GURUR DUYUYOR.!!!!! GOREVİNİ İYİ YAPIYORSUN .!!!!!!!!!!!!!!!!

 152. Necati Çelik said

  Aytunç Altındal’ın kendi sitesinde, kendi hayat hikayesine bakarsanız, yazsıklarının ün ve para amaçlı olduğunu anlayabilirsiniz. Tamamen Avrupada eğitim görmüş ve hristiyanlık çalışma gruplarında faaliyet göstermiş birisidir kendisi. Televizyonda hep aynı programlara papğan gibi kendisine ezberletilenleri söylediği için çıkarılmaktadır. Yazdığı kitaplar bana göre tarihdeki olayları kendi hayalleriyle olmasını istediği şekillerde yazmıştır. Eskiden çok satan Tanrıların Arabaları diye kitaplar vardı. DAha sonra yazarı bütün kitapların hayal ürünü olduğunu ve para için yazdığını itiraf etmişti. Aytunç Altındal ne zamanki Fethullah Gülen hakkında ileri geri konuşmaya başladı, hemen televizyona çıktı ve ünlü oldu. Demek ki din ve millet hizmetinde bulunanlara iftira atarsanız hem ünlü olursunuz hem de sizi bir şekilde paraya boğarlar.

 153. buyrun said

  İNSANLARIN KAFALARINI BULANDIRMAK NE KADAR KOLAY DİMİ YA. YA BU FETHULLAH HOCAYI KARALAMA MAKSATLI BİR İFTİRA İSE AZBI NE ŞİDDETLİDİR. UNUTMAYIN İYİLERLE BİRLİKTE KÖTÜLERDE YAŞIYOR

 154. ARİF ERDEM said

  BEN MALESEF SENELERİMİ BU TARZ CEMAATLEDE GECİRDİM,
  ustler başka amaclara hizmet edip başka amacları vardır ama allahında başka hesabı vardır, alttaki insanlar samimi sekilde allah yolunda hizmet etiklerine inanıyorlar, bence ne olursa olsun kimin arkasında olunursa olursun allah ve peygamberi sunnetleri takip edildigi mudetce ,o ustler boşa cabalıcak taşıdıkları sular müslumanları beslicek ama yinede uyanık olmak lazım…şu zamanda hangi baba yigit abd,telaviv,AB aleyhine calışmışta itibar gormuş varmı?,,, varsa o işte bir iş vardır. bu işte de o iş var anladıgım gordugum yaşadıgım.

 155. yakut said

  bizde usul usul musul diye bi laf var. yahudiler işte büyük israil i kurma planı hıristiyan komşu istemiyorlar anadoluda kalmadı ilk adımdı şimdi iran yani perslere sınır olmak istemedikleri için kürdistan (pkk ya karşı fetullahçılar seçim varya bak izle işte) alta büyük şiia arap devleti. israilin bayrağına bakın üste ve alta mavi çizgi ortada yıldız.yani fırat nehri ile nil nehri arası vaat edilen topraklar büyük israil.. adamlar çok sabırlı yavaş yavaş. ilk yazdığım söz gibi.. ama unutmayın cenet mekan abdülhamithan allah mekanını cennet eğlesin.. abdülhamit hanı unutmayalım derstir ibretir örnektir bu günlere..

 156. hamdi said

  ya bırakın şu artık şu double ajan hakkında konuşmayı…

 157. esin said

  fetoyo değil türkiyeden dünyadan sürgün etmek lazım

 158. sanane said

  allah kahretsin sizleri siz muhterem hocamın kesip attığı tırnak olamazsınız beynamazlar siznle ahirette görüşeceğiz tabi siz cehennem safında bizler efendimiz ve muhterm hocanımızn arkasında allah kahretsin sizi o dilleriniz fersah fersah uzasın

 159. qwe said

  fethullah hocayı savunmayacağım.zaten medyadan tanıyorum. tarafsız olarak şunu söyleyebilirim yazılanlar pek inandırıcı değil.Sürekli aleyhinde propaganda yapmak hocayı olduğundan daha büyük gösteriyor alehindekiler hocayı çok büyüttü.Hoca düşmanlığı tarafsız halkta islam düşmanlığı gibi algılanıyor.Hiç alakasız insanlar hocaya taraftar oluyor.Muhalifleri sürekli reklamını yapıyorlar.Kimseyide inandıramıyorlar isterseniz bir düşünün.

 160. memokel said

  hoca efendi hakkında atıp tutaNLARIN BU DÜNYADA BİR DİKİLİ AĞACI VARMI ACABA ÇOĞUNUNDA HAYDAR KELLENİN ADAMLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM SİZİ ALLAH AFFETSİN

 161. MUSTAFA said

  “Muhammeden Resullah” iki saniyemi alır.Zaman çooooooooooook,boş işlere zaman ayırıp iki saniyenin hesabını yaptığınızı sanmıyorum.Muhammed’i çıkarırsan kelime-i şahadetten kainat bile kalmaz.Peygamberimiz nefsine hakim olamadı da mı evlendi.Peygamberden daha üstün mü ki hiç evlenmediler.Bildiğim kadarıyla papazlar evlenmezler….

 162. Ömer said

  Bu iftirayı yazan ve ona ortak olan herkese sesleniyorum.

  Kendinizi öyle bir ayrıma soktunuz ki ancak bahsettiğiniz şahıs dediğiniz gibi kafir ise ebedi hayatınız kurtulur, hadisle sabittir; içinizden biriniz diğerine “kafirdir” derse sözü edilen veya sözü edenden birisi küfürdedir. Bahsettiğiniz şahsın yıllarca yanında bulunmuş biri olarak kendi imanımdan emin olmadığım kadar o muhterem şahsın imanından eminim. Bu durumda sizi kendinizi hesaba çekmeye çağırıyorum. En deli çağımda, delikanılığımda, tek rekatta Kuran’ı Kerimin onda birini okuyan, 16 ayrı ağır hastalığın pençesinde iki büklüm olmuış bir Kardinalin arkasında namaz kılmanın nekadar zor olduğunu bildiğimden söylüyorum bunları size, size acıdığımdan, size zarar dokunmasından çok teessür duyacağımdan… Gelin kardeşlerim sağ duyulu düşünün, sonradan pişmanlık duyacağınız sözler sarfetmeyin. Allah hepimizi af ve mağfiret eylesin.

 163. tABE said

  Kardinaller İslamiyeti yayıyor!…
  akla bak sen..

 164. arnavut said

  affedersiniz,rum 33.ayetin yerinde rum 32 yazmak istedim ama yanlis yapmisim…

  RUM 32.
  Onlardan (olmayın) ki, dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir

 165. arnavut said

  4 seneden beri turkiyedeyim…buraya geldgimde her sey ogrendim.mason ilgili biiliyorudum(arnavut kuzey serbistandan geldigim icin masonlar bilirim cunu yugoslavia kuran yahudiler-mason) cunku osman imperatorunu yikilan ilgili okudum,okudugumu dogru degilse onlarin yaptiklarina gore ben diyebilirim ki(ataturk bir masondur.100yuz) ; o masondur,ama bizden daha iyi bilen ALLAH (CC).ALLAH (CC) sukurederim ki Bana akilim,gozum ve hersey verdigi icin.Sonucta ALLAH (CC) verdikleriniyle dogruyu ve yanlis oldugunu farketmeye…
  Ben Fethullahin kalbini ya da Nurcilerin kalbini ne oldunu bilmem,bilen tek ALLAHdir.Ama yaptiklarina bana soyle geliyor ki sanki islam dini kullanarak kendi fikrine yerlesmeye calisyor ayni ki yahudilerin ALLAH in sozlerinle nasil karistiyour…
  Eger fetullah islam icin calisyorsa niye dioyr ki benim pesine gelenler fetullahci,ya da nurcileri niye dioyr ki biz nurciyiz…acab bunlari yeni dinler mi?
  30.RUM 33.
  Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu zaman herşeyden geçerek Rablerine yalvarır, dua ederler; sonra tarafından bir rahmet tattırıverdiği zaman da bakarsın onlardan bir kısmı tutar, o Rablerine ortak koşarlar,

  bakara 22.
  O, öyle bir lütufkardır ki, sizin için yeri bir döşek, göğü bir bina yaptı ve sizin için gökten bir su indirdi de onunla çeşitli mahsullerden size bir rızık çıkardı. Siz de artık bile bile tutup da Allah’a ortaklar koşmayın.
  41.
  Ve beraberinizdekini tasdik edici olarak indirdiğim Kur’an’a iman edin, O’na inanmayanların ilki siz olmayın, ayetlerimi de bir kaç paraya değiştirmeyin ve Benden sakının artık Benden
  Ali-imran
  73.
  Ve kendi dininize uyanlardan başkasına aman vermeyin.” De ki: “Muhakkak doğru yol, Allah’ın yoludur, size verilen gibisi başka birine veriliyor veya Rabbinizin katında size üstün gelecek diye midir bu? De ki: “Doğrusu nimet Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir ve Allah, nimeti bol olan, herşeyi bilendir.
  30.RUM 33.
  Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu zaman herşeyden geçerek Rablerine yalvarır, dua ederler; sonra tarafından bir rahmet tattırıverdiği zaman da bakarsın onlardan bir kısmı tutar, o Rablerine ortak koşarlar,
  kim olursa olsun,islam icin caliyorsa ben Fetullahciyim,nurciyim demesin.Ben muslimanim…Muhammed a.s. demedi ki benim dinim Muhammedci..Muhammed a.s. soyledi ki;ALLAH cc indirdigi din islamdir,inanlar muslimanlar.bu kadar.
  Utumayalim,
  ALLAH birdir,Muhammed a.s. ALLAH in kulu ve pengamberidir.
  dinimiz ilsmadir,kitabimiz KURANDİR,hayalimiz OSMAN İMPERATOR un yeniden ayakta kalktmaya calismaktir…
  ve son olarak,ALLAH her sey bilir,
  ALLAH dan baska ilah yoktur,MUhammed a.s. ALLAHin pengamberidir…

 166. Ibrahim07 said

  Sevgili kardesin Kaan Türk. Vehhabiler, selefiler hakkindaki aciklamalarin ve Ehl-i sünnete güzel cagrin icin cok tesekkür ederim.

 167. hatice said

  ALLAH hepimizi affetsin ben buraya sürekli fethullah hoca hakkında yapılanolumsuz olumlu yorumlardan dolayı girdim araştırma geregi duydum ben bu konuya vakıf değilim ama insanların bu kadar kolay yorum yapabilmesi beni şaşırtıyor o vebali almak çok zor beni en çok düşündüren müslümanın müslümana düşman olması hangi taraf dogru hangi taraf yanlış ama şu doğrudurki nur cemaatine baglı olan tek bir insandan bile başkalarına bu kadar agır yorumlar yaptıklarını gormedim onların tek amacı gorunurde insan kurtarmak eger bu konuda gerçekten samimilerse allah onların yardımcısı olsun

 168. şahin said

  Değerli kardeşlerim önce kendi haddimizi ve vereceğimiz hesabı düşünelim. Ona göre konuşup ona göre yorum yapalım.
  http://diyalogbelgeseli.tr.gg incelemenizi öneriyorum

  HER İNSAN ANCAK BİLGİSİ KADAR DÜŞÜNEBİLİR. YA BİLGİSİ DOĞRUYU DÜŞÜNEBİLMESİ İÇİN YETERLİ DEĞİLSE!

 169. İbrahimovic said

  hadi beni tembel bil bi kaynak versene söz veriyorum baştan sona okuyacağım inşallah…………

 170. kaan turk said

  komplo kitapları degil…hazırcı olma bak ben arastırabiliyorum…önce kendi beynine bi sor!!!

 171. İbrahimovic said

  nerden.. bilmiyorum ki komplo kitaplarının isimlerini…

 172. kaan turk said

  arastırıver!!!!

 173. İbrahimovic said

  bu cia ajanları nerden çıktı..nerden öğrendiniz bunu…. ünlü ingiliz ajanı james bond da vardır ,Allah bilir orda.. çiftliği koruyanlar arasında :D:D…valla mehmet ali birand gibi sürekli komplo üretir gördüm sizi……:D:D

 174. kaan turk said

  zararı olmadı aksine cok faydası dokundu kendilerinin…
  ama gercekleri görebilme adına….bir islam aliminin cıa ajanları tarafından korunan bir ciftlikte hayatını devam ettirmesi bizi derinden yaralıyor…

 175. gül said

  yazık yazık dunyanın dort bir yanında dinimizi yaymaya çalişan ve türkçemizi ogretmeye çalişan insanlar için neler soyliyosunuz ne zararı oldu size

 176. kaan turk said

  evet teblig icin efendimiz(s.a.v) bircok kez ebu cehile gitmistir…ama din o zaman yeni nazilolmustu…unutmaki ondan sonrada onlarla cihad etmistir!!!!
  evet islamı hem sekil olarak hemde esas olarak bilmek gerekir…evet islamiyet deniz feneri dini degildir…yani islamiyet sadece ve sadece fakirleri giydirmek ihtiyaclarını gidermek icin indirilmemistir…esas olan Allahın kanunların hakim olası icin mücadele etmektir…
  onun kanunların heryerde hakim olası mücadelesidir esas olan…

 177. nurcan said

  İçki kumarı yok etmenin en kesin yolu dini bilmektir.dinini Allah korkusunu bilen insan ne evladını sokaga bırakır ne de insanlar kötü yollara sapar.İslamı hem esas hem sekil olarak anlatmak gerekir hem de herkese.unutmayın Allah nurunu tamamlayacaktır.bazı ülkeler Türkiyeyi Türk insanlarını barbar;islam dinini terör zannediyor.İslam yanlış tanıtılıyor.siz insanlara eger islamın güzelliğini,zorba bir din olmadıgını anlatırsanız ki bunun en dogru yolu yasayarak yani temsil ederek yaparsak örnek olarak gercegi görürler.
  Pey.Efendimiz (sav)kaç kere ebu cehiln kapısına gitmiş,bir kere bile arkasından konustugu görülmemiş.bir gün ona eziyet edildigi zamanda Cebrail “iste Ya Resullah Allah iki dagı onların üzerine kapayıverecek” diyor.Pey.Efendimiz hayır ya cebrail.oların soyundan bir kişi bile iman edecekse hayır”diyor.

 178. kaan turk said

  kimseye iftira atıldıgı yok…evet biz onların kitablarınada tabiki iman ettik…onlar bizimkine iman etmediler!!!!
  diyalog olucaksa sokak cocukları,icki kumar uyusturucu gibi tüm insalıgı tehdit eden illetlerin yok edilmesi icin olmalıdır..dini meselelerde diyalog neymis…gecin bunları…

 179. nurcan said

  daha fazla sorunun cevabını bulmak isterseniz http://www.gencadam.net sitesinde bir çok sey bulabilirsiniz

 180. nurcan said

  Kuranı Kerim Mümtehine 7’de : UMULUR Kİ ALLAH SİZİNLE ONLAR İÇİNDEN DÜŞMANLAŞTIKLARINIZ ARASINDA BİR SEVGİ HUSULE GETİRE.ALLAH KADİRDİR,ALLAH GAFURDUR,RAHİMDİR. 8.Ayet :ALLAH SİZİ DİN HAKKINDA SİZE SAVAŞ YAPMAYAN VE SİZİ YURTLARINIZDAN ÇIKARMAYAN KİMSELERDEN,ONLARA İYİLİK ETMENİZ VE KENDİLERİNE ADALET YAPMANIZDAN YASAKLAMAZ.ÇÜNKÜ ALLAH ADALET YAPANLARI SEVER. diyor.
  Yine Kuran’da “Zulmedenleri hariç, ehl-i kitap ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzda mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin: “Biz, hem bize indirilen kitaba, hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim İlah’ımız da sizin İlah’ınız da bir ve aynı İlah’tır ve biz O’na gönülden teslim olduk.” (Ankebut, 46)

  Yine Kuran’da:De ki: “Ey ehl-i kitap, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye gelin: Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım; Allah’ı bırakıp da, kimimiz kimimizi rabler de edinmesin.” (Âl-i İmrân, 64)

  Bakın okuyun Kuranı kerim neler diyor.İnsanlar bu ayetler geregi dialog yapıyor.Dost edinilmemesi gerekenler savas acanlar.Görmüyor musunuz hiç duymuyor musunuz bir çok ülkede müslüman olanların arttıgını.Buna vesile olmak ne kadar güzel.Ahir zamanı yasıyoruz.herkes kendi ayıbıyla ilgilensin iftira atacagına.

 181. İbrahimovic said

  “light müslüman olmaynız…nerde sizin cihad ruhunuz,,,islam evet hosgörü dini ama unutmayınızki efendimiz(s.a.v) 28(yanlıs olmasın) gazaya bizzat istirak etmistir…cocuklarınızı mıymıntı yetistirmeyin…”
  valla Kaanturk bu sözlerle çok yakın bi tanıdığıma benziyon yoksa…:D:D… bi de bu cia ajanları nerden çıktı yav…. yoksa bunlar fitne ruhlu kitaplarda mı, ya da yukarıda verilen 3 belgeselde komplo üreten o adam mı anlatıyor …yakında gerçekleri hepimiz anlarız….herşeyin en iyisini Allah(CC) bilir…

 182. kaan turk said

  ya sümeyye sen celiskidesin….sizkim oluyorsunuzda fethullah hocaya laf söylüyorsunuz diyosun…sorgulamaya izin vermiyosun…e kendin elestirenlerin imanından süphe ederim diyosun…sen kimsinki imanları ölcüyosun????
  tamam fethullah hocaya hakaret iceren sözleri elbette tasvip etmiyoruz…ona degil kimseye…ama gercekleri görünüz…
  tekrar yazıyorum….efendimiz(s.a.v) simdi yasasa idi…amerikada bir ciftlikte cıa ajanları tarafından korunurmuydu???evet belki hoca efendi cok hosgörülü iyi niyetliolabilir ama kendini neden kullandırıyo????
  birsey daha efendimiz simdi yasasa idi sakalsızmı olurdu???yada takım elbise giyermiydi?????tabiki sakallı olurdu tabikide takım elbise giymezdi…
  gecin bunları
  light müslüman olmaynız…nerde sizin cihad ruhunuz,,,islam evet hosgörü dini ama unutmayınızki efendimiz(s.a.v) 28(yanlıs olmasın) gazaya bizzat istirak etmistir…cocuklarınızı mıymıntı yetistirmeyin…

 183. Free Stand said

  “aydın düşünürr” adlı yorumcumuzun, düşünmeye elverişssiz olduğu ispatlandığı içün, bu konuya attığı hakaretler içeren mesajı silinmiştir.

  Sümeyye;

  Allah bizlerede, Hazreti(!) Fethullah Gülen’ede hidayet versin emi 🙂

 184. aydın düşünürr said

  böyle mübarek bir insana dil
  uzatan şerefsizin tekidir önce bu sitenin admini böyle bir yazıya yer verdiği için yazıklar olsun sonrada bu papaz fetoş diye dalga geçmişsiniz ulan hayvan herifler nasıl dil uzatıyonuz bu herife lan köpekler şerefsizler allah topunuzun belasını versin

 185. sümeyye said

  ya fetullah gülen gibi dürüst bir insan hakkında nasıl bunları yazıyorsunuz allah sizlere hidayet versin bu insan yurt dışında okullar açtı türkçe yi dünyaya yaydı şimdide vatan haini mi oldu ülkesi için bu kadar çaba gösteren bir insana nasıl böyle fetoş diye dalga geçiyorsunuz sizin zihniyetiniz nasıl bir zihniyet birde onun dinin laf söylüyorlar öyle mübarek bir insanın dinine laf uzatanın ben imanından şüphe ederim fetoş hoca diye dalga geçen olursa öbür tarafta allaha nasıl hesap verecek ben çok merak ediyorum allah bu yazıyı yazan kişiyi sonrada fetullah gülen hakkında atıp tutanları ıslah eylesinn

 186. Araştırma said

  İslam lehine olması için bir bilgi:

  Agah Oktay Güner şimdilerde Haydar Baş ın en çok çıktığı Meltem Tv ye çıkıyor.

  Eskiden Agah Oktay Güner kültür bakanımı neydi, bu adam Eski g.kurmay başkanı İsmail hakkı Karadayı nın en yakın arkadaşlarındandır. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez hesabı ankarada çetin emeç bulvarında bir lokantada eğlenmişlerdi.
  Cbaşkanlığı seçimlerinde Erkan Mumcuyu arayan kişide Karadayı söyletisini de unutmayın.

  Agah oktay güner bakanken baş örtüsü yüzünden gelenleri azarlar gibi sizde açıverin demişti. kendisi çok dindarmış gibi şimdi ne hikmetse dinler arası diyaloğa karşı bir kanalda hatıralarını canlandırıyor, söyleşi yapıyor arkadaşlarını kırmadan tabiki. Dinler arası diyaloğa karşı olan kanalda dindarlık namına bu adamla söyleşi yapıyor ve 3.göz diye bir program yapıyor.

  Meltem tv de de 3. göz diye bir program var, buda hristiyanlara sempatinin ismidir. Hristiyanların ençok kullandığı 3. göz ismi ve simgesidir. 3 kutsal ruh, vaftis gibi manalar ve dikkat edin misyonerler hep bu 3 rakamı, üçgen ile ilgili simgeleri kullanırlar.

 187. kaan turk said

  evet bizde gidicez yakında ziyaretine…belki ıralarda görüsürüz..kısmet:)

 188. Free Stand said

  Aslında ben öyle birisini tanıyorum tam aradığımız şekilde biri hemde 🙂 Ama her ne hikmetse onun tanıdığım müridlerinin bir kısmı çok bozuk yav. O dört dörtlük biri.

  Birde O gözlerden uzak kalmayı seçmiş birisi. Gönüllere yakın 🙂 En kısa zamanda gidecem ziyaretine. Daha iyi anlayabilirim o zaman.

 189. kaan turk said

  haydar bas hakkında bu aralar fazla bi bilgiye ulasamayabilirsin…cünkü su an kullanılmakta kendileri!!!!isleri bitince onlar desifre edecekler zaten….
  aha aradıgımız adamı bulduk demek icin coooookkk calısmak gerek:)))
  ama ben sunu yazabilirim….30 yıl medrese egitimi görmüs her haliyle efendimizin sünneti seniyyesini yasamaya calısan bir mübarek fethullah hoca icin münafık demisti…
  hoca isine baksın…cıa ajanları koruyo nasılsa kendisini…hoca hoca o kadar hosgörülü olmayacaksın…bak adamlar seninasılda kumpasa aldılar…
  etrafında topladıgın binlerce temiz samimi taleben var…sen ne isler yapıyosun…

 190. Free Stand said

  Evet Haydar Bas dosyasinida yakında acacagim. Su anda Diyalog’un ne oldugunu bilmeyen arkadaslarimiz icin bulunmaz bir nimettir haydar bas’in yandasligini yapan verdigim siteler. Haydar Bas icinde arastirmalara 1 hafta evvelden basladim. ilginc sayilabilecek yazilara ulasamadim tam olarak.

  Bu konuda yardimlara acigimdir.

  Haydar Bas’ida arastiracagiz, digerlerinide. Taa ki; “tamam insanlar bakin aradigimiz adam buymus” diyebilecegimiz kisiyi bulana kadar.

 191. kaan turk said

  haydar bas!ın bası nereye baglı biliyormusunuz beyler..onuda arastıralım mümkünse…bu site bas!ın elemanları tarafından hazırlanmıs…haydar aganında ordunun elemanı oldugunu bilmekteyiz…neden bas???ordunun fethullahcılar tarafından ele gecirilmesini engellemekicin…yani cemaatler birbirine vuruyor…akıllı olmak gerek…
  evet diyalog olayına kesinlikle karsıyız ama haydar basında kime ne icin hizmet ettigini bilmek gerek…diyalog olayının ters oldugunu bana haydar efendi ögretecek degil…ben bunu görebiliyorum…kendisi 1 milyon dolara azerbaycandan parayla aldıgı profesörlügü acıklasın!!!!!!!
  fethullah hoca efendi tüh kaka ise haydar basta öyledir…baksın isine…

 192. Free Stand said

  İbrahimoviç; Keşke izleyebilseydin 3 bölümüde 🙂 İzlemeni kesinlikle tavsiye ediyorum. İstersen katılmazsın dediklerine ama yinede izle.

  Tamam bi an diyalogun iyi birşey olduğunu kabul edelim, bu çabaların kurucusu Fethullah Gülen iyi birşey değil ki, çıkarttığı akım iyi birşey olsun.

  Fethullah Gülen bir konuşmasında 100 şeyden bahsetse 98 i doğrudur 2 si yanlıştır. Ama o iki yanlış varya, insanı imanından edebilecek kadar kötüdür. İnce noktası budur işte olayın.

 193. İbrahimovic said

  izlemeye çalıştım şu belgeselleri yarıda kestim içimi karattı bea.. nedir onlar öyle…öncelikle, güzel konuşuyorsunuz da :Efendimiz(sav) zamanında tabiki ayrılıklar olmayacak çünkü O(sav) var başta ve herşeyi yönetiyor….peki Hz Osman(ra) ve özellikle Hz Ali (ra) efendilerimiz zamanında ayrılıklar olmadı mı? hemde en acı şekilde oldu.. peki ne yaptılar giden insanların hepsini geri mi çağırdılar gelin burda karışıklık var biz kendi imanımızı kurtaralım onları boşverin onlar Allah kulu değildirler mi dediler tabi ki hayır…

  geri çağırılmaya çalışılanlar kim ya?: Efendimiz (sav) veda hutbesini verdiğinde yaklaşık 100 bin kişilik bir insan toplulığuna verdiği söylenir dini kitaplarda… peki biz sahabe efendilerimizden kaçını biliyoruz 100 bin mi? 10 bin mi? 1000? o kadar da değil ya da belki …. peki nerde geri kalan insanlar… dünyaya dağılmış olmasınlar yoksa; Allahın adını duymayan birileri kalmasın diye…hepsi dağıldılar dünyaya ve peygamber meseğini icra etmeye çalıştılar.. çünkü buda bütün insanlara farzdır ve kaçamazsınız..( ve biliyoruz ki Efendimiz(sav) de bizzat kendi de göndermişti)

  peki ne yapmışlardır.. bu insanları geri çağırma girişimde bulunulup bulunulmadığını bilmiyorum.. ama peygamber (sav) öğrencilerinin böyle bişey yapacak kadar bencil olduğunu düşünmek bile… sonunu düşünemiyorum nolur… peki onların yapmaları gerekiyordu da bizim kendi kendimize mi olmamız gerekiyo…” elin gavuruyla uğraşmayıver şimdilik” anlayamıyorum …müslümanın işi zaten gavur.. ve tabi gavur gibi yaşayan müslüman bozmaları…BİR MÜMİNİN 3 GÖREVİ VARDIR;OKU , YAŞA, VE ANLAT… bunlar aşama aşamadır..okumadan yaşanmaz, yaşanmadan anlatılamaz… sen hala OKUMA aşamasındaysan.. ANLATMA aşamasına gelen insanları neden karalarsın ki….

 194. Free Stand said

  Diyalog, Hristiyanlığın Müslümanlar için kullandığı TRUVA ATIDIR!

  Bu kadar sert konuşmaya başlıyacam artık. Yetti be. Gayri Müslimlerle uğraşacağımıza sizinle vakit kaybediyoruz. Niçin ? Sizleri kurtarabilmek için.

  http://fethullahgulen.belgeleri.com/ inceleyin orada “Diyalog Belgeseli” vardır. İzleyinde görün ne olduğunu! İzlemeden de gelip burada racon kesmeyin.

 195. kaan turk said

  ne kadar hosgörürlü bunlar ya…diyalog yani tebligmis?yahu bizim icmizde teblig ve irsad edilmesi gereken milyonlarca msülüman varken sen elin gavuruyla simdilik ugrasmayıver….onları müslümanlastıralım derken kendi neslimizi kaybediyoruz…

 196. Free Stand said

  Tuhanna kardeşim 🙂 İnan bana diyalog İslam’a zarar vermeye yönelik olmasaydı o amaç için hiç nefes almadan çalışırdım. Ben diyaloğun İslam için bir yokediş projesi olduğuna inanıyorum. Elimde oldukça fazla kanıtlar, bilgiler var. Aksini ispat edebilen çıkmadı ki diyalogcu olayım. Doğruyu görmenizi istiyorum sadece. Yemin ederim üzülüyorum. Biz Müslümanlar, öncelikle kendi imanımızı kurtarmaya bakmalıyız. Kendimizi halledebilirsek o zaman işte geçeriz diğerlerine.

  “Ey iman edenler!Yahudi ve hiristiyanları dost edilmeyin.Onlar birbirinin dostudurlar.Sizden kim onları dost edinirse,o onlardandır.”(Maide:51)

  M.Necati Özfatura “27 Ocak 2007 Cumartesi” günü kaleme aldığı bir yazıyı sizlerle paylaşıyorum.
  ****************************************************************
  Dinlerarası Diyalog Safsatası

  Doğru tahlil

  Dinlerarası diyalog ve dinlerarası hoşgörü Hristiyanlık literatüründe yeri olan dini kavramlardır. İslamiyette sadece tebliğ vardır. Diyalog misyonerlerin faaliyeti için kapıları açan bir tuzaktır. Kaleyi içten işgaldir. Müslümanlar Asr-ı Saadetten bu yana zaten diğer dinlerle çeşitli konularda diyalog içinde olmuşlardır. Ama dini konuda asla. Bugün terör, kötü alışkanlıklarla mücadele, açlık, AIDS, bulaşıcı hastalıklar, fuhuş gibi yüzlerce meselede “diyalog”ta bulunulabilir. Ama dinî meselede asla. Dinlerarası diyalog 1962 yılında Vatikan tarafından ortaya atıldı ve Müslümanlar tuzağa düştü! Dinlerarası diyalog Hristiyanlığa hizmettir. İslamiyet Allahü teâlânın dinidir. İslama ne bir şey ilave edilebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir. Her din kendi nev-i şahsına münhasır yapısıyla müstakil kalabilmiştir.
  Endülüs ve Osmanlının çöküşünde en büyük tahribatı misyonerler yapmıştır. En büyük tehdit dini yargılayan akılcılığın vahyin karşısına çıkarılması, Allah’ın hakimiyetinin tartışma konusu yapılmasıdır. Dinin maksadı insanları dünya ve ahiret saadetine kavuşturmaktır. Din (İslamiyet) insanlar için rahmettir, külfet asla değildir. Din insan için hava, su ve gıda gibidir. Dinsiz ruhani ve içtimai hayat mutluluk getirmez.
  Beş duyu sadece maddi olayları algılar ve resmeder. Akıl ise Allahü teâlânın insanlara bir lütfudur. Akıl insanı farklı ve üstün kılan bir özelliktir. Akıl doğrudan bilgi kaynağı değildir. Akıl bilinenleri algılamaya yarar. Bir de bilinen sebepler ve sonuçları esas alarak mukayese yapabilir. Mütefekkir ile filozof aynı değildir. Mütefekkir vahyin ışığında olayları, olayların hikmetlerini kavrar ve daima doğruya ulaşır. Nefsini ve benliğini aradan çekmiş insandır. Filozoflar sadece akılları ile iktifa ederler. Seküler düşünce dine ve dindara zarar verir. Dinde reform çağdaş tefsir, fıkhı yeniden tedvin gibi işler dinin içini, özünü boşaltmaktır. DİN AKIL İŞİ DEĞİL VAHİY İŞİDİR. Dini sorumluluk ve mükellefiyet için akıl şarttır.
  İnsanlık var olduğundan beri birkaç din gelmedi. Sadece bir din geldi ki o da İslamdır. Din çoğul veya ikil olarak telaffuz edilemez. DİN TEKİLDİR VE İSLAMDIR. Bütün peygamberler bu dini getirmişlerdir. Hazreti İbrahim (aleyhisselam), Hazreti Musa (aleyhisselam) ve Hazreti İsa (aleyhisselam) da hep İslamı temsil ettiler. Nihayet Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi ve selem) İslamı kemale erdiren ve ebedi risaleti temsil gibi bir görevi ifa ediyor.
  Prof. Dr. Vasım Mehmedalioğlu (Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi)’na göre Azerbaycan’da misyonerlerin yaptığı dini, siyasi ve ahlaki tahribat 70 yıllık komünist rejimin yaptığı tahribattan son derece fazladır.
  Araştırmacı yazar Dr. Abdullah Terzi’ye göre: “Müslüman ve Türk kavramları öylesine birbirinde mecz oldu ki, Batı’da (Türk) deyince (Müslüman), Müslüman deyince Türk anlaşılır oldu.
  Türk Devletini yıkmak ve Türk milletini bölmek için yüzlerce hain tuzakla karşı karşıyayız. Bazılarına göre Türkiye Endülüs’ün son yılları gibi hain tuzaklar içindedir. Dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüzün teminatıdır. Türk aydınının çoğunun en büyük kaybı Batı’nın gerçek yüzünü tanıyamamış olmasıdır.
  Son dönemde hatta çok öncesinde en çok neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Milli birliğimizin devamlılığı dostumuzu ve düşmanımızı iyi tanımak, mazisiyle barışık olarak geleceğe bakmak ve bir bütün olmaktan geçer. Unutmayalım!..
  *************************************************************

  Bu ve başka bir yazı için yeni bir konu açacağım. Orada daha rahat bir şekilde inanlar okuyabilirler.

 197. tuhanna said

  diyolog saçma değil şu yaşadığımız zaman diliminde tam da ihtiyacımız olan şeydir free stand eğer az çok hadis bilgin varsa zaten müslümanların ahir zaman da 73fırkaya ayrılacağını biliyosundur bilmiyosan bile şimdi öğrendin bizim kendi içimizdeki bölünmüşlük diğer dinlere mensup insanlara dinimizi anlatmayı engellememeli biliyorsundur masonlar yahudiler hristiyanlarve daha bize düşman niceleri islamı kötü gösteriyor kendi insanlarına yanlış anlatıyorlar inan yeryüzünde islamı şeytana tapan din diye bilenler var bizim amacımız bu yanlışı düzeltmek olmalıdır diyolog da tam bunu yapıyor umarım diyolog için olumsuz düşüncenden vazgeçersin saygılarımla

 198. Free Stand said

  İbrahimoviç, Peygamberimiz (s.a.v.) döneminden örnek sunmuşsun. Teşekkür ederim.

  Fakat unuttuğun bir nokta var. Peygamber efendimizin yaşadığı dönemde müminler bir aradayılar. Aralarında hilaf yoktu.

  Ama şimdi öyle mi ? Ben müslümanım diyenlerin kaçı İslam’ın gerekliliklerini yerine getiriyor sorarım.

  Müslümanlar bölünmüşler. Hepsi ayrı bir yerde. Çoğu bir birini suçluyor.

  bun sorunlar hallolmadan kafirlere tebliğ ne işe yarayacak ?

  Asıl saçma olan diyaloğun ta kendisidir.

 199. İbrahimovic said

  “Sen diğer dinlerle diyaloğa gireceğine kendi dinine mensup insanlarla diyalog çalışmalarına başla. Önce içimizi halledelim sonra sıra dışarı gelir elbet.”
  biraz saçma olmuş bea…ne demek kendi içimiz.. sizin diyalogdan anladığınız kaynaşmak bir araya gelmek mi? valla benim anladığım şu günkü tabiriyle diyalog denilen şey aslında “tebliğ”.. her halde yapılanlarda bu yöndedir İnşallah…
  eğer öyle olsaydı peygamber efendimiz(sav) ebu cehile 200 defa gitmezdi islamiyeti seçmesi için imana gelmesi için.. otururdu kendi ailesi dostlarıyla biz kendi işimizi halledelim derdi ama o zaman da asıl peygamberlik görevi olan “tebliğ” askıda kalırdı ve bu da o yüce insandan zaten beklenemez…birde bu tarikatlar arasında ben bi sorun olduğunu düşünmüyorum ki içimizi halledelim gibi bi cümle söyleyelim..içinde bazı insanlar diğerleri hakkında ileri geri laflar söylemiş olabilir ama bu onların hak yolunda olmadıkları anlamına gelmez.. belki biraz değişmiş de olabilirler.. ama ana yapı iman yolu diye düşünüyorum ama gidiş yolları farklı bu tarikatın tanımı değilmidir zaten…kelimelere takılmayalım lütfen.. ben a demişim sen b, önceleri başka isim koymuşlar şimdi başka.. önemli olan olaylar.. ve ne için olduğu…

 200. Free Stand said

  Kaan Turk, o veya dublorü, fark etmez. Mesajın gidecegi yere elbet kavusur 🙂

  Su soyledigin cok dikkatimi cekti: “diyalog kurulacaksa eger süleymancvılar,nurcular,naksiler,fethullahcılar vb…arasında kurulsun”

  e yani haklısın. Sen diğer dinlerle diyaloğa gireceğine kendi dinine mensup insanlarla diyalog çalışmalarına başla. Önce içimizi halledelim sonra sıra dışarı gelir elbet.

 201. kaan turk said

  sunuda belirteyim nazlı ılıcak rumuzlu sahıs umarım dublörü degildir:)

 202. kaan turk said

  nazlı ılıcak sen yazma istersen…sabetayistlere lanet olsun!!!!!!!!!!!!!!sen degilmiydin merve kabakcıyı meclise koluna girerek getiren ve o güzelim basörtüsünü kullanan ve milleti birbirine düsüren…sabetayist oldugunu acıklasana!!!ama sen kesinlikle degilim diyeceksin…münafıklara lanet olsun!!!!!!!!
  fethullah hoca efendi hakkında söz söylemek abesle istigalden baska bisey degil….ama sunuda düsünün…..onun her vaaazında aglayarak anlattıgı efendimiz(s.a.v) simdi yasasa idi amerikada tedavi görürmüydü…cıa ajanları tarafından korunan bir ciftlikte yasarmıydı…
  dinler arası diyalogmus..neyin diyalogu???adamlar bizim peygamberimizi kabul etmiyo ya…biz bütün peygamberlere iman etmezsek imanımız tam olmaz…sen peygamberini rededen birileriyle nasıl diyalog kurcaksın???
  diyalog kurulacaksa eger süleymancvılar,nurcular,naksiler,fethullahcılar vb…arasında kurulsun
  sen kendi icinde diyalog icinde degilsin elin kafiriyle diyalog kuracaksın…ne komik!!!!
  hoca efendinin talebeleri cok temiz imanlı pırlanta gibi insanlar,ama lütfen sorgulasınlar bunları!!!
  olusturulmak istenen light-islam…yaniılımlı islam,yani mıymıntı müslümanlık…diye düsünüyorum…insallah öyle degildir…
  nazlı ılıcak sen hangisindensin…yakubimi,kapanimi,karakas mı?artık kendinizi desifre etmenizde bir mahsur yok…cünkü üst kademe size calısıyor…her yeri ele gecirmissiniz masallah…ama keser döner sap döner gün gelir hesap döner…
  agacların bile dile gelipte !benim ardımda yahudi saklanmakta gelin katledin! diye seslendigi güne hazır olun!!!!
  ey müslümanlar uyanık olunuz…icinizdeki cihad ruhunu kaybetmeyiniz…unutayınızki tek kanun koyucu CENAB-I ALLAH! tır….

 203. Free Stand said

  İnsanlar, bu benim bir iddiam değildir. Kişiler hakkında yanlış bilgi vermek istemem. Ortada bir iddia dolaşmakta sadece onu sizlerle paylaştım.

  Ve burada düşünen insanların bu iddiayıda düşünmelerini, araştırmalarını istedim.

  Çünkü Fethullah Gülen, insanlara yön veren birisidir. Eğer onun hakkında bir iddia ortaya atılıyorsa araştırılması gerekir diye düşünüyorum.

  Ve kendini Nazlı Ilıcak olduğunu iddia eden kişiye seslenmek istiyorum.

  Eğer gerçekten Nazlı Ilıcak iseniz, çok memnun olurum. Ama internet ortamını biliyorsunuz. Barış Akarsu konusunda da biri gelip kendini barış’ın annesi olarak tanıtma gafletine düştü. IP adreslerine baktığımda farklı farklı isimler altında yazdığını gördüm.

  Böyle basit numaralarla bir yere gelinmeyeceğini bilmiyor sanırım o kişi.

  Nazlı Ilıcak’ın da boy gösterdiğim FOX tv deki programını denk geldiğinde izlemeye çalışırım.Nazlı Ilıcak’ın Fethullah Gülen hayranı olduğu aşikare. Ama ben hayranı değilim açıkcası 🙂 Bu kadar fazla sansasyonel olan birinden fazlaca hoşlanmak huyum değildir.

  İddiayı okuyun ve düşünün ve araştırın. Diyeceğim bu kadardır.

  Ek olarak, burada “Kenan” ismiyle yorumlar yazan kişiye sesleniyorum. Kendine gel, burası küfür etme alanı değildir. Küfür içeren mesajın silinmiştir. Fikirlerinizi yazmakta özgürsünüz ama hakarete KESİNLİKLE karşıyım bilesiniz. Tekrarlanmaması dileğiyle.

  Bu blogda DTP nin hiçbir görüşünü içeren yazıları yazmam. Benim teroristleri destekleyenlerle işim yoktur!

  Sevgiler.

 204. kenan said

  Yazı tamamen yanlı, iftira ve nefret dolu bir yazı, ayrıca bilimsel bir uslubu olmadığından da güvenilir değil. Ciddiye alınması için biraz tarafsız uslüpla yazılması gerekmiyor mu? Sanırım son seçimde %1 in altında oy alan BTP ağzından yazılmış.

 205. tuhanna said

  yeter artık mahsum insanlarla uğraşmayın dinler arası diyolog da zamanımızda gereklidir dünya küçülüyor bir köy kadar oldu insanların birbirini anlamaları gerek islamı anlatmamız gerek islam bin ladinlere irana kaldıysa vay halimize amarikalıların avp. bizden korkması doğal diyolog son derece gerekli ve sonuna kadar destekliyorum gerçek islamı anlatmalıyız

 206. tuhanna said

  aytunç aydındal bence biraz fazla uçmuş yazdıkları bana komplo teorileri gibi geliyor sayın gülene de fetoş demek hiç hoş değil bunu söylemek çok aşağılıkça….. kul hakkı almak hoşunuza gidiyor deme …ALLAH size akıl versin versin de kim doğru söylüyor kim söylemiyor anlayın …… yok kardinalmiş daha neler başka bir şey bulamadınız mı beni çok güldürüyorsunuz masum bir insanında günahını alıyorsunuz adam daha ne ypsın bu ülkenin iyiliğini istemeyen insanların yapmadıkları suçlama kalmadı ….kendisi açılan davalardan suçsuz bulundu ama suçlayanlar pişkin pişkin suçlamaya devam etti

 207. mechul said

  yanlış bilgi vermekten Allah’a sığınırım hakkınızı helal edin inşallah..
  selamun aleykum…
  ey islam ümmeti Allah’ın Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun…
  bu sitedeki yazılar ilgimi çekti ve konular epey sansasyonel güzel konular begendim ama bu konu hakkında değil. nitekim

  – Allah Rasûlünün arkadaşlarından birisi bir kitleye hücum etti. Kitleyi teşkil edenler sağa-sola koşuşarak dağıldılar. Müşriklerden olup da kaçmaya çalışan bir kişiyi yakaladı. Onu kılıçla öldürmek istediğinde yakalanan kişi

  “Lâ ilâhe illallah” dedi. Fakat yakalayan, bir türlü ondan vazgeçmedi ve onu öldürdü. Sonra kalbinde onun ölümünden ötürü şüphe başladı. Sonra da hadiseyi Rasûlullah’a anlatarak

  “Bu kişi lâ ilâhe illallah’ı kılıçtan kurtulmak için söyledi!” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sav

  “Sen onun kalbini açıp baktın mı?” buyurdu. Az bir zaman sonra katil olan kişi öldü. Onu defnettiler. Ertesi gün baktılar ki, toprak onu dışarıya atmıştır. Aile efradı Peygambere gelerek hadiseyi haber verdiler. Hz. Peygamber onun yeniden defnedilmesini emretti. Yine defnettiler. Ertesi gün yine mezardan atılmış olduğunu gördüler. Ailesi yine durumu Peygambere sordu. Peygamber “Yeryüzü onu kabul etmekten çekinmiştir. Onu mağaralardan birisine atın gitsin” buyurdu.[1]
  1] Kenz, VII/316 (Abdurrezzak ve İbn Asakir, Kabisa b. Züeyb’den).
  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 2/422-423.

  amerika suan musluman olan milleti icin alarma gecmişken İslamiyet hızla yayılırken bu sekilde konunun olması pek üzüntü verici… biz kimiz ki baskaları hakkında hüküm veriyoruz.. dikkat ediniz…
  selam ve dua ile…

 208. Nazlı Ilıcak said

  Çocuklarr geneliniz yanlış düşünüyor Fethullah Gülen her zaman iyi birisiydsi ve hep anadolunun menfaatini düşüğndü ve hep yobazlaştırılmaya çalışmış islam dinini düzeltip yüceltmeye çalıştı bence hepiniz sağlam kayanaklar bulun ve kafanızı boş şleylerle doldurmayın.Ben gerek yazarlık hayatımda gerek medya hayatında olsun şunun farkına vardım asla örmediğin deuymafdığın bilmedğin şeyler inanma!!! Bence daha iyi araştırın . haftaya belki cep num. verebilirim ordan bana ulaşıp soru sorabilir hatta evime gelebilirsiniz fakazt num fazla bilinmesin oldu mu hadi görüşürüz(KESİN KAYNAK GENÇLER)

 209. İskender Pala said

  Yeminediyorum ki fethullah gülen kadar dürüst görmedim hayatım da ve fetoş diyenlere sesleniyorum nası bu kadar emin konuşabilisyosunuz ha ya bizzat yaşadınız yada işiniz ve niyetiniz birilerini kışkırtmak öle deiilmi… sayın gülenin hiçbir zaman fbı sıa ilişkisi olmadı ama onu hep bu ülkeden uzaklaştırmaya çalıştılar. bir düşünün.. öyle vatansever müslümanlar deyipde gerilim artırıp saçma sapan şeyler yapmaya çalışmayın..ben f.gülen çok yakın birisi olarak bunlqaı söylüyorum ve her türlü soruyu sorun cevaplıyımmm.(HER TÜRLÜ)

 210. nur said

  Hz.mevlana GEL, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…”Diyor.BASKA BİR SÖZÜNDE DE:Bir ayagımız Hakta sabit, diger ayagımızın cizdigi cembere 72 millet dahildir.” Niye dini için ugrasan insanların gıybetini yapıyorsunuz.gıybet,iftira zinadan daha agır bir günahtır.birçok ülkede öyle güzel işler basarılıyor ki türkçe ve türkiye adına bunları yazmıyorsunuz.kimse hakkında suizanda bulunmaya hakkınız yok.Allah dogrunun yanındadır.bu iftiralara herkesin karnı tok.Allah herkese hidayet ve kamil iman versin…

 211. kaan turk said

  sakal hanefi mezhebinde sünnet degil vacibtir!!!elbetteki islam adına kim güzel birsey yapıyor ise Allah(c.c) hepsinden razı olsun…
  vahhabiligin kurulusunu arastırmanızı tavsiye ederim…
  bir ingiliz ajanı ismi ajan homper,25 küsur sene islamilmi ile istigal etmis ve seyh olmus…o kadar gizli ve o denli vicdan esnekligi ile…ve islamı güya cagımızın gerekleri dogrultusuna yorumlamak gayreti icinde olan atesli bir medrese ögrencisi abdul vahab ajan homperin agına takılmıs,hem kendi dünyası hem de beynini bulandırdıgı saf müslümanların vebalini üstüne almıstır…
  gülen hoca efendi hakkında yorum yapmak bize düsmez…buna ne ilmimiz nede amelimiz kafidir…birileri birilerini elestiriken lütfen seviyesizlesmesin…elestimek ne kolay sey…islam adına kac kisiye kac sey söyleyebildik…hak olanı yasıyomuyuzki anlatalım…müslümanlar birbirlerini sevsinler…
  bir olun iri olun diri olun…..
  herkes aynaya baksın kendi hatalarını görsün ve düzeltsin…herkes kendi hesabını kendisi verecek…kimsede baskasının hesabını vremiyecek…

 212. Free Stand said

  Kübra; sürü, çobanının götürdüğü yere gider 🙂

 213. kübra said

  insanlara yalan yanlış haber ulaştırmaya bayılıyorsunuz…
  ONUN BUNUN SÖYLEDİĞİYLE İŞ YAPMAM… BENCE SİZ DE YAPMAYIN. YOBAZSINIZ İŞTE. BİRİLERİ KAFANIZA BİŞEYLER SOKMUŞ PAPAĞAN GİBİ TEKRARLIYORSUNUZ. ÖTELERDE İFTİRANIN HAKKININ NASL ÖDENECEĞİNDEN HABERSİZSİNİZ BELLİ Kİ… ALLAH AFFETSİN CÜMLEMİZİ.
  BUNLARI SÖYLEMEKLE ONLARDAN OLDUĞUMU SANMAYIN. O CESARET, FEDAKARLIK, SADECE ALLAH RIZASI İÇİN BİŞEYLER YAPMAYI GEREKTİRİR… YANİ ÖYLE HERKESİN BECEREBİLECEĞİ İŞ DEĞİL…
  🙂
  ASIL TÜRKİYEYİ BÖLMEK İSTEYENLER ÖRT BAS EDİLİYOR NEDEN SİZCE?,
  sakal mevzusuna takan arkadaşlara sesleniyorum: siz islamiyeti ne kadar yaşıyorsunuz.
  farzları ne kadar yerine getiriyorsunuz diyecem ama alacağm cevap beni üzeceğe benziyor. onun uymadığı tek SÜNNET sakal. SÜNNET DİYORUM DİKKATİNİZİ ÇEKTİYSE FARZ DEĞİL.
  HEM SAKAL BIRAKMAYANLARLA İLGİLİ ÖYLE SAHİ BİR HADİS YOK..
  VELHASIL KELAM ONU BUNU ARAŞTIRMAK KİMSENİN DİNİNİ NE GÜÇLENDİRİR NE ZAYIFLATIR…
  ONA BUNA BAĞLANMAYA GEREK YOK. SİZ İSLAMI ARAŞTIRIN.AMA ÖNDERİNİZ ZEKERİYA BEYAZ HOCA OLMASIN…
  GÜLERM YOKSA. SAĞLAM KAYNAK ARAŞTIRIN ÖĞRENİN VE YAŞAMAYA GAYRET EDİN OLDU MU CANLARIMMMMM….

 214. Free Stand said

  Sevgili Gürkan, Kimsenin yollayacağını tahmin etmiyorum. Özellikle bu tür konularda insanlar çekingen davranmak zorundadırlar 🙂

  Ayrıca ben ADD’lere de karşıyım 😀 O konunun bununla ilgisi yok ama

 215. gürkan said

  ben bi arkadaşımla fetullah gülen hakkında bir iddaya girdim ve bana fetullah gülen ile ilgili bütün belgeler gerekli bana yollayabilirmisiniz.kargoylada yollayabilirsiniz fotokopilerini atatürkçü düşünce derneği karacabey/bursa

 216. kaan turk said

  gülen hoca hakkında yazılan cizilen bir sürü sey var….iyi arastırmak ve birilerinin inanmamızı istedigi gibi iannamayıp gercege inanmalıyız…
  mesela bende diyorumki usame hakkında bir arastırma yapınız…arabistandaki sirketlerinin ortagı kim? bush!!!!ve usame bir mossad ajanı…
  muhammed abduh,cemaleddin afgani,ali seriati,teymiyye ve benzerleri….hak yolun sapkınları….bunları kendilerine üstad edinmis kardesler itikadi noktalarda bu sahısların sapkınlıga düsdüklerini lütfen görsünler….cihad ruhunuzu kimsenin kullanmaya hakkı yok….buna izin vermeyiniz….
  ehli sünnet vel cemaat cizgisini kaybetmeyelim…….vahhabilik yada selefilik bize ehli sünnet gibi yutturulmaya calısılıyo…
  osmanlının son dönemlerinde abdulvehhaba vahhabiligi kurduran ingilizler simdilerde onlarca abdulvehhabla kafalarımızı karısıtırıp,müslümanlar arasında fitne yayıyo….lütfen uyanık olunuz….

 217. cengiz said

  herhalde yukarıdaki soruların cevabını bulamadınız

 218. cengiz said

  sanki bu yorumlarda kendisini çocuklarını ve cemaatini yakından tanıdıgım hakkında meclisde CHP tarafından gensoru verilen,çocuklarının ve eşlerinin adedi ve bunların tek anneden yılda üç çocuk dogurtabilecek kadar maharetli bir şahsın, kütüğü Trabzon fakat beş kuşak gerisine gidilemeyen Kabede 15 gün yanlış tarafa namaz kıldıran neyse daha fazla yazmayayım isteyene detaylar verilir,şahsın ağzından çıkanlar gibi geldi.yukarıda yazılanları belgelemenizi ve bizleride bilgilendirmenizi isteriz.aksi halde müfteri olursunuz.Yukarıda bahsettiğim şahsı tanıdınız mı? Yorumlarınızı bekliyorum.

 219. İbrahimovic said

  yukarıda denilenlere onun ağzından nerden ulaşabilrim acaba. ya da bi kitaptan ulaşabilirmiyim(tabi kendi ağzından olsun)? başkalarının yazdığı kitapları kastetmiyorum.belgeleri verirseniz çok sevinirim. ayrıca yukarıda Salem Bohemian’ın yayınlayacağı belgeleri de bekliyorum. lütfen kısa sürede cevap verin ve aydınlanayım lütfen.teşekkürler…

 220. İbrahimovic said

  Yazık Yazık ki ne yazık. anlamayana mı anlamamaya çalışana mı?

 221. mehmet said

  Abi ne dediklerini anlayan varmı koskoca pro ceviri bile tercume edemiyor:D

 222. Free Stand said

  af buyrin 😀

 223. how can we get the important documents about fetollah gulen that you have?

  Let me know more detail about the documents…..

  I hope that is not just a joke.

 224. salem bohemian said

  l follow u carefully! l will issue some important documents about fetollah gulen. l know his farmer in virginia!
  a friend from USA c u

 225. EJDER BORA said

  FSB’nin elindeki mevcut belgelerden haberim vardı. Türkiye’ye getirilmiş olmasından memnuniyet duyduk. Fetoş’un CIA ajanı olduğuna dair belgeye ihtiyaç yok aslında ama olsun!

 226. tahan kova said

  fetoş’un CIa mensubu olduğuna dair FSB’den Türkiye2ye getirilmiş bulunmaktadır. Yakında internet camiasında elden ele dolaşmaya balayacaktır. Vatansever MÜSLÜMANLARA MÜJDE OLSUN.

 227. Aytunç Altındal Fethullah Gülen hakkında ilginç bulduğum şeyler söylemiş:

 228. sera said

  Selamun aleyküm.Allah bu sayfayı hazırlayanlardan razı olsun.Papaz fetoş un bu ülke vatandaşlığından çıkarılmasın isteyen biri olarak ben onun dinimize vermeye kalktığı zararlardan biraz bahsetmek istiyorum.1)Kuran da kitap ehlinin kur an’a inanmadıkların dan kafir olduğunu söylerken.Bu vatandaş ne dense onları zorla cennete sokmak için çaba sarf ediyor.Allah’a inanan insanın peygamberimize inanmasa bile Allah’ı tanıdığı için cennete gireceğini söylüyor.Fakat peygamberimize yapılan aynı diyalog teklifine bakın rasullah ne cevap vermiş.;’Sizler LAİLAHEİLLALLAH MUHAMMEDEN RASULLULLAH.yani Allah birdir Muhammed Allah’ın rasuludur demediğiniz müddetçe aramızda bir dostluk kurulamaz demiştir.Çünkü o kelimeyi sölediklerinde zaten müslüman olacaklardır.Yani bizim tek dostluğumuz böyle olabilir.Peki kuranı kerim ne diyor? Allah CC.Hristiyanların, peygamberimize ve onun islam ordusuna yenilgisin den sonra (Ürdün de yapılan 33 bin kişilik islam ordusuna karşı 120 bin kişilik hristiyan ordusunun MUTE SAVAŞI yenilgisi gibi);Hristiyanlar Sende Allaha inanıyorsun bizde, ozaman neden savaşıyoruz ki… cevabına karşı;ayet nazil olur ve Allah CC.bakın ne diyor:Bana gerçekten inanıyorlarsa söyle onlara sana biat etsinler.Başka bir ayette;’Her kim ki bana(Allaha) inanır da sana(rasullaha) inanmazsa,ya da sana(rasullaha) inanırda bana(Allaha) inanmazsa o asıl hüsrana uğrayanlardandır.diyor ayeti kerime…O zaman bu papaz bozması nasıl diye biliyor ki Hristiyanlara ve Yahudilere de rahmet nazarında bakmamız lazım.Allahın rahmet etmediğine ben kendi adıma nasıl rahmet nazarın da bakarım.İşte hadis işte ayet….Birde ne diyor ayet;müslüman kadınlarına hristiyan erkek haram dır diyor. 2)Bakın bu papaz bozması bu ayeti saf dışı etmek için ne yapıyor.Bir insanın iki dini olabilir;Yani hem hristiyan hem müslüman(ben hem kafirim ,hem de müslümanım)diyen kişiyle bir müslüman kadın evlene bilir diyor.Çünkü o yarı müslüman mış.PES vallaha ben bu adamdan korktum.Bu çeşit nikahı bir yahudu hahamı,bir papaz ve birde papaz bozması fetoş ilk dini nikahı ŞANLIURFA’da yapıyor.yüzlerce diyalogcunun dualarıyla…DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN İNTERNETTE (GOOGLE:DİYALOG BELGESELİ)Nİ İZLEYİN.Aylık bir dergide röportajında, kızkardeşinin bir rüyasından bahsediyor;Kardeşi rüyasında Peygamberimizi ve Ayşe validmizi görmüş.Ayşe validemiz ona Ya rasulullah sen bu fetullah tan ve camaatinden razı mısın diye sormuş.O da NE DEMEK NE DEMEK hele birisi hele birisi,demiş.O birisini açıklamıyor.Kendisi olduğunu anlamamızı istiyor.YALANIN KUYRUKLUSUNU DA İLK DEFA GÖRDÜM.Yahu yalanlarına bari MAKAMI MAHMUT SAHİBİ ,ALLAHIN HABİBİBİM DEDİĞİ RASULUNÜ,FAHRİ KAİNAT EFENDİSİNİ,SEN OLMASAYDIN KAİNATI YARATMAZDIM DİYEN ALLAHIN NEBİSİNİ NASIL KATARSIN.SEN DE HİÇ Mİ ALLAH KORKUSU YOK.BAKALIM YEVMİL MAHŞERDE BUNUN HESABINI NASIL VERECEKSİN.UYANIN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM HADİSLERDE VE AYETLER DE HERŞEY AÇIKÇA GÖRÜNÜYOR….((((DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN GOOGLE’dan DİYALOG BELGESELİNİ İZLEYİN 3 VİDEO GÖRÜNTÜSÜ))) ?:-|

 229. AYDIN said

  Kardeşim senden Allah razı olsun.Bu papazı bu ülkeden yollamak için bizim uyanık olmamız lazım.Şu anda yeni kuran kitabı çıkarıyorlarmış.Neymiş bu ayetler çok sertmiş öyle diyor bu papaz fetoş.Fatihadan sonra gelen mesih süresi olacakmış.Ulan sen şu eyeti unuttun galiba ‘Kuranı biz koruyacağız.Kıyamete kadar onun tek harfine bile zarrar gelmeyecek diyor Alllah.Sen kimsin kendini ne zannnediyorsun.Kardeşim bizim insanlarımız da biraz cahil.Adamlara onun misyoner olduğunu söylüyorum kim se beni kaale almıyor.bi de kabararak biz fetoşçuyuz diyorlar.Bir hadisi şerifte Peyygamberimiz.Ahir zaman da ümmetimin içinde öyle dini topluluklar olurki Allahtan rasullahtan bahseder, içine girdiğinde insanı cehenneme götürür diyor.Sahabeler ya rasulullah biz onları nasıl tanırız dediğinde; peygamberimiz onlar sakal bırakmazlar diyor.İslam cemaatlerinde tek sakal bırakmayan cemmaat fetoşun cemaatidir.Neymiş Said nursi bırakmamış.Başka ne diyor fetoş kur an ayetleri çok sertmiş.ılımlaştırmak lazımmış.Ulan sana mı kaldı sert ayetleri yumuşatmak.Kaldı ki o ayetler sert değil sadece birilerinin işine gelmiyor.O sert dediği ayetler bakın onu nasıl anlatıyor;’Yahudi ve hristiyanları kendinize dost edinmeyin.Sizden kim onları kendine dost edinirse o yanlızca onlardandır.Başka ayette de siz de kim onları kendine dost edinirse bir bakarsınızki sizi ökçeleriniz üzerine ters çevirirlerde onların dinlerin den olursunuz.diyor.İşte bu ayetler fetoşu anlatıyor.BU PAPAZ BOZMASI FETOŞ u bu ülkeden yollamanın tek yolu bizm insanlara daha çok bilgi ulaştırmamıza bağlı.Daha çok kanıt bulmamız lazım.Allah şimdiden yardımcımız olsun

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: